logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
minus Jednostki podległe
   plus Szkoły ponadgimnazjalne
   plus Gimnazja
   plus Szkoły podstawowe
   plus Przedszkola
   plus Żłobki
   plus Placówki oświatowe
   minus Ogród Zoologiczny
   minus Galeria Sztuki Współczesnej
   minus Estrada Opolska
   minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
   minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
   minus Straż Miejska
   minus Muzeum Polskiej Piosenki
   minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
   minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu
   plus Zakłady Opieki Zdrowotnej
   minus Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
   minus Miejski Zarząd Dróg
   minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus akty prawne
      minus wydawanie orzeczenia o niepełnosprawności
      minus wydawanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
      minus wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej
      minus wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia
      minus wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień
   minus Dom Dziecka
   minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
   minus Powiatowy Urząd Pracy
   minus Miejski Ośrodek Kultury
   minus Miejska Biblioteka Publiczna
   minus Środowiskowy Dom Samopomocy "Magnolia"
   minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
   minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
   minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
   minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe w Opolu
   plus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry
plus System informacji o środowisku
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Zgromadzenia
minus Redakcja Biuletynu
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. akty prawne
2. wydawanie orzeczenia o niepełnosprawności
3. wydawanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
4. wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej
5. wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia
6. wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Budowlanych 4
45-005 Opole
tel./ fax (077) 44-28-515 

Wykaz spraw jednostki: "Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności"

 • Wydawanie druków wniosków w sprawie wydania orzeczenia:
  • o stopniu niepełnosprawności
  • o niepełnosprawności
  • o wskazaniach do ulg i uprawnień
 • Wydawanie druków wniosków w sprawie wydania legitymacji:
  • osoby niepełnosprawnej
  • dokumentującej niepełnosprawność dziecka do 16 roku życia
 • Przyjmowanie wniosków wraz z dokumentacją medyczną w sprawie wydania orzeczenia:
  • o stopniu niepełnosprawności
  • o niepełnosprawności
  • o wskazaniach do ulg i uprawnień
 • Przyjmowanie wniosków w sprawie wydania legitymacji:
  • osoby niepełnosprawnej
  • osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia
 • Wysyłanie:
  • zawiadomień o  konieczności i zakresie uzupełnienia dokumentacji medycznej
  • wezwań do usunięcia braków formalnych
  • zawiadomień o niezałatwieniu sprawy w terminie oraz wyznaczeniu nowego terminu do jej załatwienia
  • zawiadomień o posiedzeniu składu orzekającego Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
 • Wydawanie orzeczeń:
  • o stopniu niepełnosprawności
  • o niepełnosprawności
  • o wskazaniach do ulg i uprawnień
 • Wydawanie orzeczeń o umorzeniu postępowania w przypadku:
  • zgonu osoby zainteresowanej lub dziecka
  • wycofania wniosku
 • Wydawanie legitymacji:
  • osoby niepełnosprawnej
  • osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia
 • Kwartalna i roczna informacja o realizacji zadań Zespołu
 • Wysyłanie odwołań od orzeczeń Miejskiego Zespołu
  • o stopniu niepełnosprawności
  • o niepełnosprawności do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu

Ilość odwiedzin: 40125
Nazwa dokumentu: Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Podmiot udostępniający: Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Suchodolska
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Suchodolska
Osoba, która wprowadzała dane: Marek Kulig
Data wytworzenia informacji: 2004-03-02 08:20:39
Data udostępnienia informacji: 2004-03-02 08:20:39
Data ostatniej aktualizacji: 2009-02-19 13:20:01

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner