logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry
plus System informacji o środowisku
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Zgromadzenia
minus Redakcja Biuletynu
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   minus Urząd Miasta Opola
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA - 2018
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2018 r.
      minus REGULAMIN NABORU
      minus DRUKI DO POBRANIA
      minus ARCHIWUM NABORÓW
         plus REKRUTACJE 2005 R.
         plus REKRUTACJE 2006 R.
         plus REKRUTACJE 2007 R.
         plus REKRUTACJE 2008 R.
         plus REKRUTACJE 2009 R.
         plus REKRUTACJE 2010 R.
         plus REKRUTACJE 2011 R.
         plus REKRUTACJE 2012 R.
         plus REKRUTACJE 2013 R.
         plus REKRUTACJE 2014 R.
         plus REKRUTACJE 2015 R.
         plus REKRUTACJE 2016 R.
         minus REKRUTACJE 2017 R.
            plus WYNIKI KOŃCOWE REKRUTACJI 2017 R.
            plus OGŁOSZENIA 2017 r.
            minus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2017 r.
               minus Wydział Informatyki
               minus Wydział Organizacyjny
               minus Wydział Informatyki
               minus Wydział Informatyki
               minus Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
               minus Wydział Geodezji i Kartografii
               minus Wydział Organizacyjny
               minus Wydział Informatyki
               minus Wydział Spraw Obywatelskich
               minus Wydział Geodezji i Kartografii
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Informatyki
               minus Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego
               minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
               minus Wydział Informatyki
               minus Wydział Sportu
               minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
               minus Wydział Informatyki
               minus Wydział Transportu
               minus Wydział Informatyki
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Biuro Rady Miasta
               minus Wydział Informatyki
               minus Wydział Budżetu
               minus Wydział Informatyki
               minus Biuro Rady Miasta
               minus Wydział Spraw Obywatelskich
               minus Wydział Geodezji i Kartografii
               minus Wydział Promocji
               minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
               minus Pełnomocnik ds. społecznych
               minus Wydział Informatyki
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               minus Biuro Nadzoru Odbioru Odpadów Komunalnych
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Biuro Urbanistyczne
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Inwestycji Miejskich
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
            minus AKTUALNE OGŁOSZENIA - 2017
         plus REKRUTACJE 2018 R.
   plus Miejskie Jednostki Organizacyjne
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Opole, dnia  11 stycznia 2018 r.

INFORMACJA

o   wynikach  naboru   na    stanowisko  ds. dokumentacji i nadzoru inwestorskiego w Wydziale Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Opola.

Informuję,  że  w  wyniku  zakończenia  procedury  naboru  na ww. stanowisko  został  wybrany Pan Mateusz Pietrukaniec zam. Opole.

Uzasadnienie

Pan Mateusz Pietrukaniec spełnił wszystkie wymagania stawiane kandydatom na proponowane stanowisko pracy, zawarte w ogłoszeniu o naborze. W przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej kandydat wykazał się znajomością zagadnień z zakresu objętego naborem.

Komisja rekomenduje Pana Mateusza Pietrukańca do zatrudnienia na stanowisko ds. dokumentacji i nadzoru inwestorskiego                                                                           

 

                                                                     Z up. Prezydenta Miasta

                                                                       Grzegorz Marcjasz

                                                                         Sekretarz Miasta

Nazwa dokumentu: Wydział Inwestycji Miejskich
Skrócony opis: stanowisko ds. dokumentacji i nadzoru inwestorskiego
Osoba, która wytworzyła informację: Jolanta Początko
Osoba, która odpowiada za treść: Jolanta Początko
Osoba, która wprowadzała dane: Jolanta Początko
Data wytworzenia informacji: 2018-01-15 11:52:40
Data udostępnienia informacji: 2018-01-15 11:52:40
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-15 11:53:48

Wersja do wydruku...

corner   corner