logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
minus Jednostki podległe
   plus Szkoły ponadgimnazjalne
   plus Gimnazja
   plus Szkoły podstawowe
   plus Przedszkola
   plus Żłobki
   minus Placówki oświatowe
      minus MDK
      minus MOS
      minus MPP-P w Opolu
      minus ZPO
      minus MODN
   minus Ogród Zoologiczny
   minus Galeria Sztuki Współczesnej
   minus Estrada Opolska
   minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
   minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
   minus Straż Miejska
   minus Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu
   minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
   minus MOPOBiUwO
   plus Zakłady Opieki Zdrowotnej
   minus Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
   minus Miejski Zarząd Dróg
   plus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
   minus Dom Dziecka
   minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
   minus Powiatowy Urząd Pracy
   minus Miejski Ośrodek Kultury
   minus Miejska Biblioteka Publiczna
   minus Środowiskowy Dom Samopomocy "Magnolia"
   minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
   minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
   minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
   minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe w Opolu
   plus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
plus Kontrole
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe
plus Rejestry
plus System informacji o środowisku
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Opolu

 

Informacje o jednostce:

- nazwa: Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

- adres: ul. Wróblewskiego 7, 45-760 Opole

- nr telefonu: +48 077 474 00 86, +48 077 40 24 510

- fax: +48 077 40 24 511

- e-mail: modn@um.opole.pl

- adres strony www: www.modn.opole.pl

- dyrektor: mgr Małgorzata Szeląg

- wicedyrektor: brak

- główny księgowy: mgr Krystyna Skotnicka

- inne stanowiska kierownicze: brak

- podmiot udostępniający dane: Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu

- odpowiedzialny za treść: mgr Małgorzata Szeląg

 

 

 

Status prawny:

 Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli został powołany do życia na mocy uchwały Nr LVIII/700/02 Rady Miasta Opola z dnia 21 marca 2002 r. i rozpoczął działalność 1 czerwca 2002 r.

 

 

Organizacja:

Organizację wewnętrzną Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, podział czynności  i odpowiedzialności, zasady funkcjonowania instytucji określa Regulamin Organizacyjny MODN, zatwierdzony zarządzeniem dyrektora MODN Nr 7/2010 z dnia 08.11.2010 r. na podstawie statutu.

Regulamin Organizacyjny określa również strukturę organizacyjną MODN (wersja graficzna do wglądu w załączniku) istniejące komórki organizacyjne oraz ich podległość.

Zgodnie z zapisem  statutu przy Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli działa Rada Programowa będąca organem opiniodawczym i doradczym dyrektora Ośrodka  we wszystkich sprawach związanych z całokształtem działalności MODN.

 

 

Przedmiot działania:

Do głównych obszarów działalności Ośrodka należą:

  • doskonalenie zawodowe i doradztwo metodyczne dla nauczycieli i kadry kierowniczej szkół oraz placówek oświatowo-wychowawczych.
  • inspirowanie, organizowanie,  prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz kadry kierowniczej publicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych miasta Opola a także zainteresowanych jednostek samorządowych,
  • prowadzenie kursów kwalifikacyjnych oraz przygotowanie nauczycieli do wdrażania reformy oświatowej,
  • opieka merytoryczna nad innowacjami pedagogicznymi
    i wychowawczymi w szkołach,
  • przygotowanie kadry nauczycielskiej do wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia

Majątek: 

011

Środki trwałe

54. 114 zł

013

Pozostałe środki

32. 851 zł

020

Wartości niematerialne i prawne

7. 831 zł

 

Nabór na wolne miejsca pracy:

www.bip.um.opole.pl  - Ogłoszenia o wolnych etatach w UM i miejskich jednostkach organizacyjnych 

 

 Przyjmowanie i załatwianie spraw:

Interesanci mogą uzyskiwać informacje i załatwiać sprawy w sekretariacie MODN  od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30,

w czasie dyżurów konsultantów i doradców metodycznych wg harmonogramu (www.modn.opole.pl),

Zgłoszenia na formy doskonalenia przyjmowane są pocztą, faksem, pocztą  elektroniczną oraz bezpośrednio w sekretariacie MODN.

Załączniki do pobrania: 2012-09-18 08:49:51 - Schemat Organizacyjny MODN (904.48 kB)
2012-09-18 09:12:27 - Statut MODN (80.50 kB)

Ilość odwiedzin: 12853
Nazwa dokumentu: MODN
Podmiot udostępniający: Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Dyrektor: mgr Małgorzata Szeląg
Osoba, która odpowiada za treść: Dyrektor: mgr Małgorzata Szeląg
Osoba, która wprowadzała dane: Joanna Watraszyńska
Data wytworzenia informacji: 2006-03-10 13:05:36
Data udostępnienia informacji: 2006-03-10 13:05:36
Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-18 09:13:54

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner