logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
minus Uchwały
minus Protokoły Rady Miasta Opola
plus Budżet
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Rejestry aktów prawa miejscowego
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
plus Petycje
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny - 2006
plus Parlament Europejski - 2009
plus Samorząd terytorialny - 2010
minus Sejm i Senat RP - 2011
plus Parlament Europejski 2014
plus Samorząd terytorialny - 2014
plus Wybory na Prezydenta RP - 2015
plus WYBORY DO RAD DZIELNIC 2015
plus REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015
plus Sejm i Senat 2015
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
minus Spis telefonów Urzędu Miasta
minus Struktura Urzędu Miasta Opola - Dane teleadresowe
minus Urząd Stanu Cywilnego
minus Jednostki podległe
   plus Szkoły ponadgimnazjalne
   plus Gimnazja
   plus Szkoły podstawowe
   plus Przedszkola
   plus Żłobki
   minus Placówki oświatowe
      minus MDK
      minus MOS
      minus MPP-P w Opolu
      minus ZPO
      minus MODN
   plus Ogród Zoologiczny
   minus Galeria Sztuki Współczesnej
   minus Estrada Opolska
   minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
   plus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
   minus Straż Miejska
   minus Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu
   minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
   minus MOPOBiUwO
   plus Zakłady Opieki Zdrowotnej
   minus Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
   minus MZD
   plus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
   minus Dom Dziecka
   minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
   minus Powiatowy Urząd Pracy
   minus Miejski Ośrodek Kultury
   minus Miejska Biblioteka Publiczna
   minus Środowiskowy Dom Samopomocy "Magnolia"
   minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
   minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
   minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
   minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe w Opolu
   plus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
plus Wydział Kontroli Wewnętrznej
plus Analiza dot. skarg i wniosków
plus Biuro Urbanistyczne - Planowanie Przestrzenne
minus Wydział Spraw Obywatelskich
minus Miejski Rzecznik Konsumentów
minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
minus Wydział Komunikacji
plus Wydział Inwestycji Miejskich
plus Zgromadzenia
 INNE
plus Spółki prawa handlowego
minus Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Redakcja Biuletynu
plus Oświadczenia majątkowe
minus Inicjatywa uchwałodawcza
plus System informacji o środowisku
plus Oceny jednostek miejskich
plus Ogłoszenia o wolnych etatach w Urzędzie Miasta
plus Zawiadomienia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Centrum Dialogu Obywatelskiego
plus Rejestry
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Strategia rozwoju Opola w latach 2012-2020
plus Ogłoszenia o wolnych etatach w miejskich jednostkach organizacyjnych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
minus WYBORY ŁAWNIKÓW 2016-2019
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej
 Informacje
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Opolu

 

Informacje o jednostce:

- nazwa: Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

- adres: ul. Wróblewskiego 7, 45-760 Opole

- nr telefonu: +48 077 474 00 86, +48 077 40 24 510

- fax: +48 077 40 24 511

- e-mail: modn@um.opole.pl

- adres strony www: www.modn.opole.pl

- dyrektor: mgr Małgorzata Szeląg

- wicedyrektor: brak

- główny księgowy: mgr Krystyna Skotnicka

- inne stanowiska kierownicze: brak

- podmiot udostępniający dane: Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu

- odpowiedzialny za treść: mgr Małgorzata Szeląg

 

 

 

Status prawny:

 Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli został powołany do życia na mocy uchwały Nr LVIII/700/02 Rady Miasta Opola z dnia 21 marca 2002 r. i rozpoczął działalność 1 czerwca 2002 r.

 

 

Organizacja:

Organizację wewnętrzną Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, podział czynności  i odpowiedzialności, zasady funkcjonowania instytucji określa Regulamin Organizacyjny MODN, zatwierdzony zarządzeniem dyrektora MODN Nr 7/2010 z dnia 08.11.2010 r. na podstawie statutu.

Regulamin Organizacyjny określa również strukturę organizacyjną MODN (wersja graficzna do wglądu w załączniku) istniejące komórki organizacyjne oraz ich podległość.

Zgodnie z zapisem  statutu przy Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli działa Rada Programowa będąca organem opiniodawczym i doradczym dyrektora Ośrodka  we wszystkich sprawach związanych z całokształtem działalności MODN.

 

 

Przedmiot działania:

Do głównych obszarów działalności Ośrodka należą:

  • doskonalenie zawodowe i doradztwo metodyczne dla nauczycieli i kadry kierowniczej szkół oraz placówek oświatowo-wychowawczych.
  • inspirowanie, organizowanie,  prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz kadry kierowniczej publicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych miasta Opola a także zainteresowanych jednostek samorządowych,
  • prowadzenie kursów kwalifikacyjnych oraz przygotowanie nauczycieli do wdrażania reformy oświatowej,
  • opieka merytoryczna nad innowacjami pedagogicznymi
    i wychowawczymi w szkołach,
  • przygotowanie kadry nauczycielskiej do wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia

Majątek: 

011

Środki trwałe

54. 114 zł

013

Pozostałe środki

32. 851 zł

020

Wartości niematerialne i prawne

7. 831 zł

 

Nabór na wolne miejsca pracy:

www.bip.um.opole.pl  - Ogłoszenia o wolnych etatach w UM i miejskich jednostkach organizacyjnych 

 

 Przyjmowanie i załatwianie spraw:

Interesanci mogą uzyskiwać informacje i załatwiać sprawy w sekretariacie MODN  od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30,

w czasie dyżurów konsultantów i doradców metodycznych wg harmonogramu (www.modn.opole.pl),

Zgłoszenia na formy doskonalenia przyjmowane są pocztą, faksem, pocztą  elektroniczną oraz bezpośrednio w sekretariacie MODN.

Załączniki do pobrania: 2012-09-18 08:49:51 - Schemat Organizacyjny MODN (904.48 kB)
2012-09-18 09:12:27 - Statut MODN (80.50 kB)

Ilość odwiedzin: 12410
Nazwa dokumentu: MODN
Podmiot udostępniający: Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Dyrektor: mgr Małgorzata Szeląg
Osoba, która odpowiada za treść: Dyrektor: mgr Małgorzata Szeląg
Osoba, która wprowadzała dane: Joanna Watraszyńska
Data wytworzenia informacji: 2006-03-10 13:05:36
Data udostępnienia informacji: 2006-03-10 13:05:36
Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-18 09:13:54

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner