Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 ORGANY WŁADZY
Prezydent Miasta
Rada Miasta
 PRAWO
Uchwały
Protokoły Rady Miasta Opola
Budżet
Zarządzenia
Podatki i opłaty lokalne
Rejestry aktów prawa miejscowego
Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
 WYBORY
Samorząd terytorialny - 2006
Parlament Europejski - 2009
Samorząd terytorialny - 2010
Sejm i Senat RP - 2011
Parlament Europejski 2014
Samorząd terytorialny - 2014
Wybory na Prezydenta RP - 2015
WYBORY DO RAD DZIELNIC 2015
 URZĄD MIASTA OPOLA
Dane podstawowe
Przedmiot działalności
Organizacja Urzędu
Spis telefonów Urzędu Miasta
Struktura Urzędu Miasta Opola - Dane teleadresowe
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki podległe
    Szkoły ponadgimnazjalne
    Gimnazja
    Szkoły podstawowe
    Przedszkola
    Żłobki
    Placówki oświatowe
       MDK
       MOS
       MPP-P w Opolu
       ZPO
       MODN
    Ogród Zoologiczny
    Galeria Sztuki Współczesnej
    Estrada Opolska
    Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
    Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
    Straż Miejska
    Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu
    Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
    MOPOBiUwO
    Zakłady Opieki Zdrowotnej
    Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
    MZD
    Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
    Dom Dziecka
    Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
    Powiatowy Urząd Pracy
    Miejski Ośrodek Kultury
    Miejska Biblioteka Publiczna
    Środowiskowy Dom Samopomocy "Magnolia"
    Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
    Opolski Teatr Lalki i Aktora
    Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
    Centrum Wystawienniczo - Kongresowe w Opolu
    Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
Wydział Spraw Obywatelskich
Wydział Kontroli Wewnętrznej
Analiza dot. skarg i wniosków
Biuro Urbanistyczne - Planowanie Przestrzenne
ISPA
Miejski Rzecznik Konsumentów
Wydział Administracyjno - Gospodarczy
Wydział Komunikacji
Wydział Inwestycji Miejskich
 INNE
Spółki prawa handlowego
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Instrukcja obsługi biuletynu
Redakcja Biuletynu
Oświadczenia majątkowe
Inicjatywa uchwałodawcza
System informacji o środowisku
Oceny jednostek miejskich
Ogłoszenia o wolnych etatach w Urzędzie Miasta
Zawiadomienia
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organizacje pozarządowe
Rejestry
Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
Dialog techniczny
Dostęp do Informacji Publicznej
Strategia rozwoju Opola w latach 2012-2020
Ogłoszenia o wolnych etatach w miejskich jednostkach organizacyjnych
 Urzędy Centralne
Spis adresów
 OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej
 Informacje
Zarządzenia
Przetargi
Ogłoszenia
Obwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Opolu

 

Informacje o jednostce:

- nazwa: Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

- adres: ul. Wróblewskiego 7, 45-760 Opole

- nr telefonu: +48 077 474 00 86, +48 077 40 24 510

- fax: +48 077 40 24 511

- e-mail: modn@um.opole.pl

- adres strony www: www.modn.opole.pl

- dyrektor: mgr Małgorzata Szeląg

- wicedyrektor: brak

- główny księgowy: mgr Krystyna Skotnicka

- inne stanowiska kierownicze: brak

- podmiot udostępniający dane: Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu

- odpowiedzialny za treść: mgr Małgorzata Szeląg

 

 

 

Status prawny:

 Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli został powołany do życia na mocy uchwały Nr LVIII/700/02 Rady Miasta Opola z dnia 21 marca 2002 r. i rozpoczął działalność 1 czerwca 2002 r.

 

 

Organizacja:

Organizację wewnętrzną Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, podział czynności  i odpowiedzialności, zasady funkcjonowania instytucji określa Regulamin Organizacyjny MODN, zatwierdzony zarządzeniem dyrektora MODN Nr 7/2010 z dnia 08.11.2010 r. na podstawie statutu.

Regulamin Organizacyjny określa również strukturę organizacyjną MODN (wersja graficzna do wglądu w załączniku) istniejące komórki organizacyjne oraz ich podległość.

Zgodnie z zapisem  statutu przy Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli działa Rada Programowa będąca organem opiniodawczym i doradczym dyrektora Ośrodka  we wszystkich sprawach związanych z całokształtem działalności MODN.

 

 

Przedmiot działania:

Do głównych obszarów działalności Ośrodka należą:

  • doskonalenie zawodowe i doradztwo metodyczne dla nauczycieli i kadry kierowniczej szkół oraz placówek oświatowo-wychowawczych.
  • inspirowanie, organizowanie,  prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz kadry kierowniczej publicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych miasta Opola a także zainteresowanych jednostek samorządowych,
  • prowadzenie kursów kwalifikacyjnych oraz przygotowanie nauczycieli do wdrażania reformy oświatowej,
  • opieka merytoryczna nad innowacjami pedagogicznymi
    i wychowawczymi w szkołach,
  • przygotowanie kadry nauczycielskiej do wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia

Majątek: 

011

Środki trwałe

54. 114 zł

013

Pozostałe środki

32. 851 zł

020

Wartości niematerialne i prawne

7. 831 zł

 

Nabór na wolne miejsca pracy:

www.bip.um.opole.pl  - Ogłoszenia o wolnych etatach w UM i miejskich jednostkach organizacyjnych 

 

 Przyjmowanie i załatwianie spraw:

Interesanci mogą uzyskiwać informacje i załatwiać sprawy w sekretariacie MODN  od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30,

w czasie dyżurów konsultantów i doradców metodycznych wg harmonogramu (www.modn.opole.pl),

Zgłoszenia na formy doskonalenia przyjmowane są pocztą, faksem, pocztą  elektroniczną oraz bezpośrednio w sekretariacie MODN.

Załączniki do pobrania: 2012-09-18 08:49:51 - Schemat Organizacyjny MODN (904.48 kB)
2012-09-18 09:12:27 - Statut MODN (80.50 kB)

Ilość odwiedzin: 11449
Nazwa dokumentu: MODN
Podmiot udostępniający: Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Dyrektor: mgr Małgorzata Szeląg
Osoba, która odpowiada za treść: Dyrektor: mgr Małgorzata Szeląg
Osoba, która wprowadzała dane: Joanna Watraszyńska
Data wytworzenia informacji: 2006-03-10 13:05:36
Data udostępnienia informacji: 2006-03-10 13:05:36
Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-18 09:13:54

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...