Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 ORGANY WŁADZY
Prezydent Miasta
Rada Miasta
 URZĄD MIASTA OPOLA
Dane podstawowe
Przedmiot działalności
Organizacja Urzędu
Spis telefonów Urzędu Miasta
Struktura Urzędu Miasta Opola - Dane teleadresowe
Wydział Spraw Obywatelskich
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki podległe
    Szkoły ponadgimnazjalne
    Gimnazja
    Szkoły podstawowe
    Przedszkola
    Żłobki
    Placówki oświatowe
       MDK
       MOS
       MPP-P w Opolu
       ZPO
       MODN
    Ogród Zoologiczny
    Galeria Sztuki Współczesnej
    Estrada Opolska
    Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
    Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
    Straż Miejska
    Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu
    Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
    MOPOBiUwO
    Zakłady Opieki Zdrowotnej
    Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
    MZD
    Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
    Dom Dziecka
    Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
    Powiatowy Urząd Pracy
    Miejski Ośrodek Kultury
    Miejska Biblioteka Publiczna
    Środowiskowy Dom Samopomocy "Magnolia"
    Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
    Opolski Teatr Lalki i Aktora
    Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
    Centrum Wystawienniczo - Kongresowe w Opolu
    Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
Wydział Kontroli Wewnętrznej
Analiza dot. skarg i wniosków
Biuro Urbanistyczne - Planowanie Przestrzenne
ISPA
Miejski Rzecznik Konsumentów
Wydział Inwestycji Miejskich
Wydział Administracyjno - Gospodarczy
Wydział Komunikacji
 PRAWO
Uchwały
Protokoły Rady Miasta Opola
Budżet
Zarządzenia
Podatki i opłaty lokalne
Rejestry aktów prawa miejscowego
Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
 WYBORY
Samorząd terytorialny - 2006
Parlament Europejski - 2009
Samorząd terytorialny - 2010
Sejm i Senat RP - 2011
Parlament Europejski 2014
Samorząd terytorialny - 2014
 INNE
Spółki prawa handlowego
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Instrukcja obsługi biuletynu
Redakcja Biuletynu
Oświadczenia majątkowe
Inicjatywa uchwałodawcza
System informacji o środowisku
Oceny jednostek miejskich
Ogłoszenia o wolnych etatach w Urzędzie Miasta
Zawiadomienia
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organizacje pozarządowe
Rejestry
Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
Dialog techniczny
Dostęp do Informacji Publicznej
Strategia rozwoju Opola w latach 2012-2020
Ogłoszenia o wolnych etatach w miejskich jednostkach organizacyjnych
 Urzędy Centralne
Spis adresów
 OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej
 Informacje
Zarządzenia
Przetargi
Ogłoszenia
Obwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Opolu

 

Informacje o jednostce:

- nazwa: Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

- adres: ul. Wróblewskiego 7, 45-760 Opole

- nr telefonu: +48 077 474 00 86, +48 077 40 24 510

- fax: +48 077 40 24 511

- e-mail: modn@um.opole.pl

- adres strony www: www.modn.opole.pl

- dyrektor: mgr Małgorzata Szeląg

- wicedyrektor: brak

- główny księgowy: mgr Krystyna Skotnicka

- inne stanowiska kierownicze: brak

- podmiot udostępniający dane: Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu

- odpowiedzialny za treść: mgr Małgorzata Szeląg

 

 

 

Status prawny:

 Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli został powołany do życia na mocy uchwały Nr LVIII/700/02 Rady Miasta Opola z dnia 21 marca 2002 r. i rozpoczął działalność 1 czerwca 2002 r.

 

 

Organizacja:

Organizację wewnętrzną Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, podział czynności  i odpowiedzialności, zasady funkcjonowania instytucji określa Regulamin Organizacyjny MODN, zatwierdzony zarządzeniem dyrektora MODN Nr 7/2010 z dnia 08.11.2010 r. na podstawie statutu.

Regulamin Organizacyjny określa również strukturę organizacyjną MODN (wersja graficzna do wglądu w załączniku) istniejące komórki organizacyjne oraz ich podległość.

Zgodnie z zapisem  statutu przy Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli działa Rada Programowa będąca organem opiniodawczym i doradczym dyrektora Ośrodka  we wszystkich sprawach związanych z całokształtem działalności MODN.

 

 

Przedmiot działania:

Do głównych obszarów działalności Ośrodka należą:

  • doskonalenie zawodowe i doradztwo metodyczne dla nauczycieli i kadry kierowniczej szkół oraz placówek oświatowo-wychowawczych.
  • inspirowanie, organizowanie,  prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz kadry kierowniczej publicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych miasta Opola a także zainteresowanych jednostek samorządowych,
  • prowadzenie kursów kwalifikacyjnych oraz przygotowanie nauczycieli do wdrażania reformy oświatowej,
  • opieka merytoryczna nad innowacjami pedagogicznymi
    i wychowawczymi w szkołach,
  • przygotowanie kadry nauczycielskiej do wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia

Majątek: 

011

Środki trwałe

54. 114 zł

013

Pozostałe środki

32. 851 zł

020

Wartości niematerialne i prawne

7. 831 zł

 

Nabór na wolne miejsca pracy:

www.bip.um.opole.pl  - Ogłoszenia o wolnych etatach w UM i miejskich jednostkach organizacyjnych 

 

 Przyjmowanie i załatwianie spraw:

Interesanci mogą uzyskiwać informacje i załatwiać sprawy w sekretariacie MODN  od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30,

w czasie dyżurów konsultantów i doradców metodycznych wg harmonogramu (www.modn.opole.pl),

Zgłoszenia na formy doskonalenia przyjmowane są pocztą, faksem, pocztą  elektroniczną oraz bezpośrednio w sekretariacie MODN.

Załączniki do pobrania: 2012-09-18 08:49:51 - Schemat Organizacyjny MODN (904.48 kB)
2012-09-18 09:12:27 - Statut MODN (80.50 kB)

Ilość odwiedzin: 10777
Nazwa dokumentu: MODN
Podmiot udostępniający: Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Dyrektor: mgr Małgorzata Szeląg
Osoba, która odpowiada za treść: Dyrektor: mgr Małgorzata Szeląg
Osoba, która wprowadzała dane: Joanna Watraszyńska
Data wytworzenia informacji: 2006-03-10 13:05:36
Data udostępnienia informacji: 2006-03-10 13:05:36
Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-18 09:13:54

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...