logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry
plus System informacji o środowisku
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Zgromadzenia
minus Redakcja Biuletynu
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
minusPrzetargi
   plus0
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2018 > styczeń > 2018-01-30
Świadczenie usług transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych -mieszkańców miasta Opola mających trudności w poruszaniu się.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pfrowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego pn. Świadczenie usług transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych - mieszkańców miasta Opola mających trudności w poruszaniu się.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 20.12.2017 r. oraz opublikowane w dniu 22.12.2017 r. Numer ogłoszenia: 2017/ S 246-515007

Pliki do pobrania

ogłoszenie o zamówieniu

specyfikacja istotnych warunków zamówienia

wzór umowy z załącznikami

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

Instrukcja do wypełnienia oświadczenia (JEDZ)

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf

wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ

sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

II modyfikacja SIWZ

zmodyfikowany formularz OFERTA PRZETARGOWA

sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

 

 

 

 

Nazwa dokumentu: Świadczenie usług transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych -mieszkańców miasta Opola mających trudności w poruszaniu się.
Podmiot udostępniający: Wydział Zamówień Publicznych
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Szurgut
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Szurgut
Osoba, która wprowadzała dane: Joanna Szurgut
Data wytworzenia informacji: 2017-12-20 13:17:01
Data udostępnienia informacji: 2017-12-20 13:17:01
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-18 15:01:47

Wersja do wydruku...

corner   corner