logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
minus Sprawy komórek organizacyjnych
   minus Wydział Spraw Obywatelskich
   minus Urząd Stanu Cywilnego
   minus Miejski Rzecznik Konsumentów
   plus Wydział Inwestycji Miejskich
   plus Wydział Sportu
   minus Wydział Komunikacji
   plus Centrum Dialogu Obywatelskiego
   plus Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry
plus System informacji o środowisku
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Zgromadzenia
minus Redakcja Biuletynu
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Opole, dnia 12.12.2017

UAB.6740.989.2017.UW

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu      na realizację inwestycji drogowej

 

Na podstawie art.49 oraz art.61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.23 z późn.zm.) oraz zgodnie z art.11d ust.5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  (t.j. tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1496 ze zm.),

 

                                                                         zawiadamiam

że na wniosek  Prezydenta Miasta Opola, reprezentowanego przez Pana Zbigniewa Bahryja Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi publicznej gminnej realizowanej w ramach zadania pn.:

"budowa infrastruktury drogowej (drogi gminnej) na terenach włączonych  w granice miasta Opola - budowa I odcinka dla WSSE Dąbrowa". 

Inwestycja będzie realizowana na następujących nieruchomościach, oznaczonych  w ewidencji gruntów i budynków jako działki:

     -  w liniach rozgraniczających teren inwestycji stanowiacych pas drogowy    

         drogi gminnej:

Lp.

Nr działki

Nr działki po podziale przeznaczonej pod pas drogi gminnej

Nr działki

po podziale poza pasem drogi

Arkusz mapy

Obręb

Gmina

 

1

625/1

625/3

625/2, 625/4

3

0148 Karczów

m. Opole

 

2

627

627/2

627/1, 627/3

3

0148 Karczów

m. Opole

 

3

628

628/2

628/1, 628/3

3

0148 Karczów

m. Opole

 

4

629/2

629/4

629/3, 629/5

3

0148 Karczów

m. Opole

        - poza liniami rozgraniczajacymi teren pasa drogowego, ale stanowiących  

          teren niezbędny dla realizacji obiektów budowlanych:

 

Lp.

Nr działki

Arkusz mapy

Obręb

Gmina

 

1

629/1

3

Karczów

m. Opole

 

2

630/1

3

Karczów

m. Opole

 

3

631/3

3

Karczów

m. Opole

 

4

632/3

3

Karczów

m. Opole

 

5

633/5

3

Karczów

m. Opole

 

 

Strony mogą zapoznać się z zamierzeniami wnioskodawcy, uzyskać wyjaśnienia    w sprawie oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Opola - pl. Wolności 7/8, pok.311.

Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa  się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.       

                  
                      z up. Prezydenta Miasta
Naczelnik Wydziału Urbanistyki
Architektury i Budownictwa
Beata Wartenberg

Nazwa dokumentu: Obwieszczenie o zawiadomieniu wszczęcie postepowania w sprawie wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi publicznej gminnej
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Opola
Osoba, która wytworzyła informację: Urszula Wichłacz
Osoba, która odpowiada za treść: Urszula Wichłacz
Osoba, która wprowadzała dane: Urszula Wichłacz
Data wytworzenia informacji: 2017-12-12 11:51:50
Data udostępnienia informacji: 2017-12-12 11:51:50
Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-12 12:00:41

Wersja do wydruku...

corner   corner