logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry
plus System informacji o środowisku
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Zgromadzenia
minus Redakcja Biuletynu
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
dla projektu dokumentu pn.:
„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Opola”.

Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 47 oraz art. 54 ust. 2  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.).

z a w i a d a m i a m,

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Opola”.

Z treścią projektu dokumentu pn.: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Opola” oraz treścią Prognozy oddziaływania na środowisko ww. projektu dokumentu, a także pozostałą dokumentacją
w ww. sprawie, można zapoznać się w terminie od 29.12.2017r. do 19.01.2018r.:

  • w siedzibie Urzędu Miasta Opola, w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Pl. Wolności 7-8, pok. 319, w godzinach pracy Urzędu, tj. czwartek 730-1700, piątek 730-1400 w pozostałych dniach tygodnia 730-1530;
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Opola pod adresem:

http://www.opole.pl/dzial/miasto/dla-mieszkancow/ekologia/plan-gospodarki-niskoemisyjnej/

Uwagi i wnioski do projektów ww. dokumentów mogą składać wszyscy zainteresowani, w terminie
do dnia 19.01.2018r. (włącznie):

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Opola, Wydział Ochrony Środowka i Rolnictwa, Pl. Wolności 7-8, 45-018 Opole,
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Opola, w Wydziale Ochrony Środowiska
    i Rolnictwa, Pl. Wolności 7/8, pok. 319, w godzinach pracy Urzędu, tj. czwartek 730-1700, piątek  730-1400 w pozostałych dniach tygodnia 730-1530 lub na spotkaniu konsultacyjnym w dniu 11.01.2018r.,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres e-mail: osr@um.opole.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, z dopiskiem „Konsultacje społeczne – projekt PGN”.

Prezydent Miasta Opola jest organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.), uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

W ramach udziału społeczeństwa, w dniu 11.01.2018r., w godzinach 1500-1800 odbędzie się
w Ratuszu, w sali nr 312 spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców.

 

Nazwa dokumentu: obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Opola”.
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Kucab
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Kucab
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Kucab
Data wytworzenia informacji: 2017-12-22 10:46:09
Data udostępnienia informacji: 2017-12-22 10:46:09
Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-22 10:49:39

Wersja do wydruku...

corner   corner