logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
minus Uzupełniający nabór kandydatów do komisji konkursowych w 2022 r.
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
minus Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Od dnia 1 stycznia 2016 roku Opolanie mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej. Pomoc prawna będzie udzielana w 5 wyznaczonych punktach na terenie miasta, a usługi będą świadczyli m.in. radcy prawni, adwokaci czy doradcy podatkowi.

Więcej informacji na stronie https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/

 Od dnia 1 stycznia 2018 r. z nieodpłatnej pomocy prawnej można skorzystać w punktach:

 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu, ul. Armii Krajowej 36, 45-071 Opole , w godzinach:
  • w poniedziałek w godz. od 9:00 do 13:00,
  • we wtorek w godz. od 7:30 do 11:30,
  • w środę w godz. od 7:30 do 11:30,
  • w czwartek w godz. od 7:30 do 11:30,
  • w piątek w godz. od 7:30 do 11:30;

(www. punkcie przyjmuje radca prawny)

 • Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 4, ul. Książąt Opolskich 48-50, w godzinach:
 • w poniedziałek od 11:00 do 15:00,
 •  we wtorek od 11:00 do 15:00,
 • w środę w godz. od 11:00 do 15:00,
 • w czwartek w godz. od 12:00 do 16:00,
 • w piątek w godz. od 11:00 do 15:00;

 (www. punkcie przyjmuje adwokat)

 • Dom Złotej Jesieni – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Dom Dziennego Pobytu,
  ul. Majora Hubala 4, w godzinach:
  •  od poniedziałku do piątku w godz. od 15.00 do 19.00,

         (ww. punkt obsługuje Stowarzyszenie OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo) 

 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Małopolska 20a (wejście od Ośrodka Readaptacji Społecznej „Szansa”), w godzinach:
  • w poniedziałek w godz. od 15:00 do 19:00,
  • we wtorek w godz. od 15:00 do 19:00,
  • w środę w godz. od 8:00 do 12:00,
  • w czwartek w godz. od 15:00 do 19:00,
  • w piątek w godz. od 8:00 do 12:00; 

(ww. punkt obsługuje Stowarzyszenie QUISISANA) 

 • Urząd Miasta Opola,  ul. Budowlanych 4, pokój nr 9, w godzinach:
  •   od poniedziałku do piątku w godz. od 13:00 do 17:00.

(ww. punkt obsługuje Fundacja POMOC POKRZYWDZONYM VICTIM)

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej?:

 • osoby, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej przyznano świadczenie z pomocy społecznej i wobec której nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
 • osoby, które posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • osoby, który nie ukończyły 26 lat,
 • osoby, które ukończyły 65 lat,
 • osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty,
 • kobiety w ciąży.

Kto może udzielić nieodpłatnej pomocy prawnej?

Nieodpłatna pomoc prawna  udzielana będzie przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego oraz osobę, która ukończyła wyższe studia prawnicze.

Z jakiej pomocy prawnej uprawniony będzie mógł skorzystać?

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego oraz udzielanie pomocy
  w sporządzaniu projektu pism,

sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym, ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym.

Nazwa dokumentu: NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Podmiot udostępniający: Wydział Organizacyjny
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Marcjasz - Sekretarz Miasta
Osoba, która odpowiada za treść: Grzegorz Marcjasz - Sekretarz Miasta
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Lontkowski
Data wytworzenia informacji: 2016-01-04 07:34:00
Data udostępnienia informacji: 2016-01-04 07:34:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-01 08:59:35

Wersja do wydruku...

corner   corner