logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
minus Informacje, ogłoszenia, przetargi
   plus Zamówienia publiczne
   plus Komunikaty
   plus Obwieszczenia
   minus Przetargi - nieruchomości
      minus 2003
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prazydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
      plus 2004
   plus OGŁOSZENIA
   minus Zawiadomienia
   minus Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej
   minus Powołanie Komisji Konkursowej
   plus Ogłoszenie
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


PREZYDENT MIASTA OPOLA

zaprasza do I negocjacji kwotowych o nabycie prawa do zawarcia umowy najmu lokali użytkowych położonych w Opolu przy:

1. ul. Oleskiej 45 ( strefa miejska I) parter – 12 pomieszczeń + 2 wc o łącznej pow. 170,21m2

Instalacje: wod.- kan., en. elektr., gaz, co

Kwota wywoławcza z III przetargu: 3.961,00 zł. wadium 1500,00 zł.

2. ul. Ozimskiej 71c ( strefa miejska I ) parter – 10 pomieszczeń ( w tym wc ) o łącznej pow. 118,64m2

Instalacje: wod.- kan., en. elektr., gaz, ogrzewanie etażowe, koksowe i gazowe.

Kwota wywoławcza z III przetargu : 2.761,00zł. wadium 1.350,00zł.

3. ul. Niemodlińskiej 9 ( strefa miejska III ) parter – 2 pomieszczenia + wc o łącznej pow. 60,01.

Instalacje: wod.- kan., en. elektr.

Kwota wywoławcza z III przetargu : 893,00zł. wadium 400,00zł.

4. ul. Ozimskiej 67of ( strefa miejska I ) parter – 10 pomieszczeń ( w tym wc) o łącznej pow. 112,86m2

Instalacje: wod.- kan., en. elektr., co etażowe

Kwota wywoławcza z III przetargu: 2.627,00zł. wadium 1.300,00zł.

Umowa najmu lokalu z poz. 4 zostanie zawarta na czas określony.

Termin zagospodarowania ww. lokali, będący jednocześnie okresem bezczynszowym – 3 m-ce (dot.

poz. 1- 4 ), licząc od dnia zawarcia umowy najmu.

Uwaga: kwota uzyskana w negocjacjach pozostaje bez wpływu na wysokość czynszu, który zostanie określony w umowie najmu.

Ww. lokale zostaną udostępnione do oglądania, po uprzednim uzgodnieniu terminu z: Turhand-Ret Sp. z o.o. , ul. Dworska 2 , tel. 456-80-70 .

Negocjacje odbędą się w dniu 20 stycznia 2004 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miasta Opola – sala konferencyjna- III p. 2 klatka schodowa , Pl. Wolności 7/8.

Przystępujący do negocjacji zobowiązani są do:

  1. Złożenia do dnia 17 stycznia 2004 r. do godz. 13.30 – Urząd Miasta Opola, Wydział Inwestycji Miejskich – Referat Przetargów i Zamówień Publicznych, pok. 301 w zamkniętej kopercie z napisem

Ilość odwiedzin: 2095
Nazwa dokumentu: najem lokali użytkowych
Skrócony opis: ul.Oleska,Ozimska,Niemodlińska
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Bil
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Bil
Osoba, która wprowadzała dane: Grzegorz Mroczek
Data wytworzenia informacji: 2004-01-06 07:52:43
Data udostępnienia informacji: 2004-01-06 07:52:43
Data ostatniej aktualizacji: 2004-01-20 09:16:39

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner