logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
minus Informacje, ogłoszenia, przetargi
   plus Zamówienia publiczne
   plus Komunikaty
   plus Obwieszczenia
   minus Przetargi - nieruchomości
      plus 2003
      minus 2004
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opole
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Przeydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
   plus OGŁOSZENIA
   minus Zawiadomienia
   minus Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej
   minus Powołanie Komisji Konkursowej
   plus Ogłoszenie
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

 

PREZYDENT  MIASTA  OPOLA

 zaprasza do udziału w  negocjacjach  kwotowych   o nabycie prawa  do zawarcia umowy najmu lokali użytkowych położonych w Opolu przy:

1. ul. Krakowskiej 32a ( strefa miejska 0)  parter, 1 pomieszczenie o  pow.: 34,95 m2

      kwota wywoławcza z III przetargu  została ustalona w wysokości  1.003,00 zł.               wadium 450,00 zł.

     Instalacje: en. elektr., wod.-kanal.

     Uwaga: umowa najmu ww. lokalu zostanie zawarta na czas określony, tj. do czasu podjęcia decyzji o   

     przebudowie lub wyburzeniu budynku, w którym usytuowany jest ww. lokal

2. ul.  Jagiellonów 41 (  strefa miejska III) 3 pomieszczenia o pow. 51,58 m2

     Kwota wywoławcza z III przetargu  została ustalona w wysokości:  570,00 zł.                wadium   200,00 zł

     Instalacje: sanitarna.

3.  ul. 1 Maja 48 ( suterena) strefa miejska II, 2 pomieszczenia  o pow.  40,05 m2

     kwota wywoławcza z III przetargu  została ustalona w wysokości: 646,00 zł.                 wadium  300,00 zł.

    Instalacje: en. elektr., wod.-kanal.

     Uwaga: W ww. lokal ( nie spełnia wymogów lokalu samodzielnego) przeznaczony jest do nieuciążliwej 

    działalności biurowej.

4. ul.  Mieszka I 12 ( strefa miejska III) parter, 1  pomieszczenie o pow.  22,51 m2

Kwota wywoławcza z III przetargu została ustalona w wysokości: :  303,00 zł.             wadium    150,00 zł.

Instalacje: elektryczna, wod.-kanal., wc na zewnątrz budynku

5. ul. Armii Krajowej 16 of ( strefa miejska II) parter i I piętro,  10 pom.  o pow. 137,74 m2

Kwota wywoławcza z III przetargu została ustalona w wysokości:  2.090,00 zł             wadium   1.000,00 zł

Instalacje: elektryczna, wod. kanal., ogrzewanie etażowe węglowe.

Uwaga! Umowa najmu ww. lokalu zostanie zawarta na czas określony do czasu wyburzenia budynku.

6.  ul. Ozimska 71  d ( strefa miejska II) parter i I piętro,  8 pomieszczeń  o  pow. 66,62 m2

Kwota wywoławcza z III przetargu została ustalona w wysokości  1.011,00 zł.             wadium   500,00 zł.

Instalacje: elektryczna, wod. kanal., gaz, c.o. etażowe, gazowe.

Uwaga! Umowa najmu ww. lokalu zostanie zawarta na czas określony do czasu wyburzenia budynku.

7.  ul. Krakowskiej 32a ( strefa miejska 0)  I parter - pom. niesamodzielne    o pow.  12,66 m2

      kwota wywoławcza z III przetargu  została ustalona w wysokości  343,00 zł.               wadium 140,00 zł.

     Instalacje: brak.

     Uwaga: umowa najmu ww. lokalu określona jest na 12 m-cy, z możliwością jej przedłużenia

 W negocjacjach na najem lokalu  z poz. 7 – mogą wziąć udział wyłącznie osoby będące najemcami lokalu usytuowanego w budynku przy ul. Krakowskiej 32 a. Osoby te winne są do dnia 20 lutego 2004 r.  przedłożyć stosowną umowę najmu.

Termin    zagospodarowania: ( poz. 1 i 7 )-1 m-c;  ( poz.  3, 4, 5 i 6 ) 3 m-ce, ( poz. 2) – 6 m-cy, licząc od dnia zawarcia umowy najmu.

Uwaga: kwota uzyskana w negocjacjach pozostaje bez wpływu na wysokość czynszu, który zostanie określony w umowie najmu.

Ww. lokale  zostaną udostępnione  do  oglądania, po uprzednim uzgodnieniu  terminu z:  

Ilość odwiedzin: 2273
Nazwa dokumentu: lokale użytkowe - najem
Skrócony opis: Krakowska 32a, Jagiellonow 41, 1 Maja 48, Mieszka I 12, Armii Krajowej 16 of., Ozimska 71 d,
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Bystrzykowska
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Bystrzykowska
Osoba, która wprowadzała dane: Katarzyna Bil
Data wytworzenia informacji: 2004-02-11 12:40:04
Data udostępnienia informacji: 2004-02-11 12:40:04
Data ostatniej aktualizacji: 2004-02-11 14:37:35

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner