logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
minus Informacje, ogłoszenia, przetargi
   plus Zamówienia publiczne
   minus Komunikaty
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
      minus Komunikat Prezydenta
      minus Komunikat Prezydenta
      minus Komunikat Prezydenta
      minus Komunikat Prezydenta
      minus Komunikat Prezydenta
      minus komunikat Prezydenta
      plus obwieszczenie
      minus Obwieszczenie
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
      minus Komunikat
      minus Komunikat
      plus Obwiesczenie Prezydenta Miasta Opola
      minus Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
      minus Prezydent M. Opola informuje
      plus Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
      minus obwieszczenie
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
      minus Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
   plus Obwieszczenia
   plus Przetargi - nieruchomości
   plus OGŁOSZENIA
   minus Zawiadomienia
   minus Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej
   minus Powołanie Komisji Konkursowej
   plus Ogłoszenie
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 
UAB- 7331 - 698/2003 Opole,dnia 26 lutego 2004 r.

PREZYDENT MIASTA OPOLA

INFORMUJE

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62,poz.627 z późn. zmianami )podaję do publicznej wiadomości,


że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie ,prowadzonym w Urzędzie Miasta Opola w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa ,Opole,pl. Wolności 7-8 pokój Nr 306zostały zamieszczone dane o decyzji nr UAB.7331-698/2003 z dnia 23 lutego 2004 r. wydanej na rzecz Spółki Akcyjnej POLKOMTEL , Al. Jerozolimskie 81, 02 -001 Warszawa

w sprawie :

w sprawie : wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie stacji telefonii komórkowej sieci PLUS GSM nr BT – - 24269 Opo _ Czarnowąsy , na istniejącym kominie z posadowieniem kontenera z wyposażeniem stacji oraz budową linii zasilającej stację – w Opolu przy ul. Mikołaja 2 , nr działki 1804/266 k.m. 1/T obręb Wróblin.
Równocześnie informuję, że każdy ma prawo składania uwag i wniosków w wyżej wymienionym postępowaniu.

Wnioski i uwagi można składać w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszej informacji w Urzędzie Miasta Opola w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa ,Opole,

pl. Wolności 7 – 8 ,pokój Nr 306.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Opola

Naczelnik Wydziału

Urbanistyki,Architektury i Budownictwa


mgr inż. arch. Helena Konsencjusz

 

Ilość odwiedzin: 2262
Nazwa dokumentu: UAB.7331-698/2003
Skrócony opis: decyzja o warunkach zabudowy dla stacji bazowej telefonii komórkowej na istniejącym kominie w Opolu przy ul.Mikołaja 2
Podmiot udostępniający: Wydział Urbanistyki , Architektury i Budownictwa
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Wacławczyk
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Wacławczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Danuta Wacławczyk
Data wytworzenia informacji: 2004-02-26 15:06:20
Data udostępnienia informacji: 2004-02-26 15:06:20
Data ostatniej aktualizacji: 2004-02-26 15:15:25

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner