logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
minus Informacje, ogłoszenia, przetargi
   plus Zamówienia publiczne
   plus Komunikaty
   plus Obwieszczenia
   plus Przetargi - nieruchomości
   plus OGŁOSZENIA
   minus Zawiadomienia
   minus Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej
   minus Powołanie Komisji Konkursowej
   plus Ogłoszenie
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
plus Kontrole
minus Uzupełniający nabór kandydatów do komisji konkursowych w 2022 r.
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
minus Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Zamówienia publiczne
2. Komunikaty
3. Obwieszczenia
4. Przetargi - nieruchomości
5. OGŁOSZENIA
6. Zawiadomienia
7. Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej
Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w roku 2017 zadania z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom
8. Powołanie Komisji Konkursowej
Powołanie Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na powierzenie w roku 2017 zadania z zakresu pomocy społecznej
9. Ogłoszenie
Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie w roku 2017 zadania z zakresu pomocy społecznej
10. Informacja
Powołanie Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na powierzenie w roku 2017 zadania z zakresu pomocy społecznej
11. Informacja
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert
12. Informacja
Informacja o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (PCK)
13. Informacja
Informacja o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (PKPS)
14. Informacja
Informacja o złożeniu oferty w dniu 20.11.2017r. w trybie pozakonkursowym (PCK)
15. Informacja
Informacja o złożeniu oferty w dniu 20.11.2017 r. w trybie pozakonkursowym (PKPS)
16. Informacja
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
17. Informacja
Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie w roku 2018 zadania z zakresu pomocy społecznej

Prezydent Miasta Opola ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w roku 2017 zadania z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej

Termin realizacji zadania publicznego określa umowa o powierzenie realizacji zadania publicznego, jednak nie później niż do 31 grudnia 2017 r.

Termin składania ofert oraz potwierdzeń z generatora upływa w dniu 18 sierpnia 2017 r. godz.14:00.

Zbiór ofert tylko za pośrednictwem generatora: www.engo.org.pl

Załączniki do pobrania: 2017-07-28 09:39:34 - Regulamin otwartych konkursów ofert (73.45 kB)
2017-07-28 09:40:33 - wzór oferty (89.72 kB)
2017-07-28 09:41:45 - Karta formalnej oceny oferty (59.00 kB)
2017-07-28 09:43:09 - Karta merytorycznej oceny oferty (87.00 kB)
2017-07-28 13:04:40 - Zarządzenie (257.35 kB)
2017-07-28 13:06:08 - Załącznik do zarządzenia (311.32 kB)
2017-07-28 13:08:10 - Herb Miasta Opola (103.75 kB)

Ilość odwiedzin: 55706
Nazwa dokumentu: Informacje, ogłoszenia, przetargi
Skrócony opis: Otwarty konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej
Podmiot udostępniający: Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Pawlak
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Pawlak
Osoba, która wprowadzała dane: Katarzyna Pawlak
Data wytworzenia informacji: 2017-07-28 09:32:00
Data udostępnienia informacji: 2017-07-28 09:32:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-07-28 13:09:17

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner