logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
minus Informacje, ogłoszenia, przetargi
   plus Zamówienia publiczne
   plus Komunikaty
   minus Obwieszczenia
      plus OBWIESZCZENIE
      minus OBWIESZCZENIE
      minus Obwieszczenie
      minus Obwieszczenie
      minus OBWIESZCZENIE
      minus obwieszczenie
      minus Obwieszczenie
      minus Obwieszczenie
   plus Przetargi - nieruchomości
   plus OGŁOSZENIA
   minus Zawiadomienia
   minus Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej
   minus Powołanie Komisji Konkursowej
   plus Ogłoszenie
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

Opole dn. 10.03.2004r.

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA

o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizaji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie z rozbudową budynku Muzeum Śląska Opolskiego oraz budowie budynku Pracowni Konserwacji Zabytków na dz. nr 73 , k.m. 44 , przy ul. Mały Rynek 7 w Opolu .Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospo-darowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80 , poz. 717 ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 106 , poz. 1126 z późn. zm. ) zawiadamiam , że w Wydziale Urbanistyki , Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Opola została wydana w dniu 05.03.2004r. decyzja nr UAB.JK-7331-48/04 w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na :

  • przebudowie z rozbudową budynku Muzeum Śląska Opolskiego oraz budowie budynku Pracowni Konserwacji Zabytków na dz. nr 73 , k.m. 44 , przy ul. Mały Rynek 7 w Opolu


Inwestorem przedsięwzięcia jest Muzeum Śląska Opolskiego .


Decyzja z załącznikami znajduje się w Wydziale Urbanistyki , Architektury i Budow-nictwa Urzędu Miasta Opola , pok. 310 ( III piętro ) na Pl. Wolności 7-8 w Opolu .


W terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia strony przedmioto-wego postępowania administracyjnego mają możliwość , w godzinach pracy urzędu zapoznania się z przedłożonymi przez Inwestora dokumentami .
z upoważnienia

Prezydenta Miasta Opola

Naczelnik Wydziału

Urbanistyki , Architektury

i Budownictwa

Helena KonsencjuszIlość odwiedzin: 1583
Nazwa dokumentu: UAB.JK - 7331 - 48 /04
Skrócony opis: decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na przebudowę i rozbudowę Muzeum Śląska Opolskiego oraz budowę budynku Pracowni Konserwacji Zabytków Opole ul. Mały Rynek 7
Podmiot udostępniający: Wydział Urbanistyki Architekrtury i Budownictwa UM Opola
Osoba, która wytworzyła informację: Jacek Kozak
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Kozak
Osoba, która wprowadzała dane: Jacek Matkowski
Data wytworzenia informacji: 2004-03-10 16:11:43
Data udostępnienia informacji: 2004-03-10 16:11:43
Data ostatniej aktualizacji: 2004-03-10 16:16:40

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner