logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
minus Informacje, ogłoszenia, przetargi
   plus Zamówienia publiczne
   minus Komunikaty
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
      minus Komunikat Prezydenta
      minus Komunikat Prezydenta
      minus Komunikat Prezydenta
      minus Komunikat Prezydenta
      minus Komunikat Prezydenta
      minus komunikat Prezydenta
      plus obwieszczenie
      minus Obwieszczenie
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
      minus Komunikat
      minus Komunikat
      minus Obwiesczenie Prezydenta Miasta Opola
         minus Decyzja środowiskowa
      minus Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
      minus Prezydent M. Opola informuje
      plus Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
      minus obwieszczenie
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
      minus Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
   plus Obwieszczenia
   plus Przetargi - nieruchomości
   plus OGŁOSZENIA
   minus Zawiadomienia
   minus Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej
   minus Powołanie Komisji Konkursowej
   plus Ogłoszenie
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Decyzja środowiskowa
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie centrum handlowo-usługowego GEANT przy ul. Wrocławskiej Opolu

 


UAB.DW.7331-799/2003

Opole , dnia 29 kwietnia 2004 r.

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA


o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla

budowy układu transmisji danych TJO Opole w Opolu przy ul. Armii

Krajowej 2 , na działce nr 26/40 k.m. 53 obręb Opole .


Stosownie do art.53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 , poz. 717) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2000 r. nr 106 ,poz. 1126 z późn. zm.) zawiadamiam , że została wydana decyzja nr UAB.7331- 799/2003 z dnia 23 kwietnia 2004 r.

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na :

budowie układu transmisji danych TJO Opole w Opolu przy

ul. Armii Krajowej 2 , na działce nr 26/40 k.m. 53 obręb Opole .Inwestorem przedsięwzięcia jest : Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

w Warszawie

Regionalny Oddział Przesyłu w Świerklanach

ul. Wodzisławska 54

44-266 Świerklany


Decyzja z załącznikami znajduje się w Wydziale Urbanistyki ,Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Opola, pok. 310 ( III piętro) na Pl. Wolności 7/8 w Opolu .


W terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mają możliwość zapoznania się - w godzinach pracy urzędu – z przedłożonymi przez Inwestora dokumentami oraz wydaną decyzją.
Z upoważnienia Prezydenta Miasta Opola

Naczelnik Wydziału

Urbanistyki,Architektury i Budownictwa


mgr inż. arch. Helena Konsencjusz

Ilość odwiedzin: 1840
Nazwa dokumentu: UAB.DW.7331-799/2003
Skrócony opis: obwieszczenie o wydanej decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa transmisji danych TJO Opole przy ul.Armii Krajowej 2
Podmiot udostępniający: Wydział Urbanistyki , Architektury i Budownictwa
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Wacławczyk
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Wacławczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Danuta Wacławczyk
Data wytworzenia informacji: 2004-04-29 13:16:11
Data udostępnienia informacji: 2004-04-29 13:16:11
Data ostatniej aktualizacji: 2004-04-29 13:21:29

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner