logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
minus Informacje, ogłoszenia, przetargi
   plus Zamówienia publiczne
   plus Komunikaty
   minus Obwieszczenia
      plus OBWIESZCZENIE
      minus OBWIESZCZENIE
      minus Obwieszczenie
      minus Obwieszczenie
      minus OBWIESZCZENIE
      minus obwieszczenie
      minus Obwieszczenie
      minus Obwieszczenie
   plus Przetargi - nieruchomości
   plus OGŁOSZENIA
   minus Zawiadomienia
   minus Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej
   minus Powołanie Komisji Konkursowej
   plus Ogłoszenie
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


OBWIESZCZENIE  PREZYDENTA MIASTA OPOLA

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust.1  ustawy z dnia 27 marca 2003r  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity: Dz.U. z 2000r Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami/ zawiadamiam, że w dniu 26 września 2003r  została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami

w granicach pasa drogowego, kolektora tłocznego oraz przepompowni ścieków wraz z zasilaniem w Opolu w dzielnicy Malina.

W/w  decyzja znajduje się w Urzędzie Miasta Opola w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Opole, pl. Wolności 7-8 w pok. Nr 309.

W terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mają możliwość zapoznania się – - w godzinach pracy urzędu- z zamierzeniami inwestora oraz zgłosić ewentualne wnioski lub zastrzeżenia.

 

                                                                       z upoważnienia

                                                                       Prezydenta Miasta Opola

                                                                       Naczelnik Wydziału

                                                                       Urbanistyki, Architektury i Budownictwa

                                                                       mgr inż. arch. Helena Konsencjusz

Ilość odwiedzin: 1515
Skrócony opis: o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Osoba, która wprowadzała dane: Grzegorz Mroczek
Data wytworzenia informacji: 2004-05-10 10:47:24
Data udostępnienia informacji: 2004-05-10 10:47:24
Data ostatniej aktualizacji: 2004-05-18 14:30:57

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner