logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Readaptacji ,,Szansa"
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


URZĄD MIASTA OPOLA > Kontrole > kontrole jednostek

Spis dokumentów:
1. MKRPA
2. MOPOBiU
Protokół Kontroli - Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
3. PPiRTRR
Protokół kontroli - Poradnia Przedmałżeńska i Rodzinna Towarzystwa Rozwoju Rodziny
4. OTBS sp. z o.o.
5. Galeria Sztuki Współczesnej
6. Ogród Zoologiczny
7. Zespół Szkół Mechanicznych
8. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
9. Miejska Biblioteka Publiczna
10. Straż Miejska w Opolu
11. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
12. Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
13. Miejski Ośrodek Kultury
14. Miejski Zakład Komunikacyjny
15. SP ZOZ ,,ZAODRZE"
16. Centrum Kształcenia Specjalnego
17. Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
18. Ogród Zoologiczny
19. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
20. Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
21. ,,FEROMA" sp. z o.o.
22. Miejska Biblioteka Publiczna
23. Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
24. Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
25. Młodzieżowy Dom Kultury
26. Zakład Komunalny sp. z o.o.
27. Miejski Zarząd Dróg
28. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
29. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
30. Zakład Komunalny sp. z o.o.
31. Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
32. Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
33. Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
34. Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
35. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
36. Galeria Sztuki Współczesnej
37. Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
38. Zespół Szkół Elektrycznych
39. Żłobek nr 9
40. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
41. Zespół Szkół Specjalnych
42. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
43. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
44. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
45. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Readaptacji ,,Szansa"
46. Przedszkole Publiczne nr 20
47. Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
48. Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
49. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
50. Przedszkole Publiczne nr 30
51. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
52. Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
53. Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
54. Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
55. Przedszkole Publiczne Nr 54
56. Publiczne Gimnazjum Nr 8
57. Dom Dziecka
58. Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
59. Zespół Szkolno - Przedszkolny
60. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
61. Przedszkole Publiczne Nr 56
62. Publiczne Gimnazjum Nr 2
63. Publiczne Gimnazjum Nr 6
64. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
65. Przedszkole Publiczne nr 25
66. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
67. Przedszkole Publiczne Nr 8
68. Przedszkole Publiczne nr 2
69. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
70. Przedszkole Publiczne nr 24
71. SP ZOZ ,,Śródmieście"
72. Przedszkole Publiczne nr 28
73. Przedszkole Publiczne nr 43
74. Przedszkole Publiczne nr 55
75. Przedszkole Publiczne nr 23
76. Publiczne Gimnazjum nr 3
77. Powiatowy Urząd Pracy
78. Przedszkole Publiczne nr 38
79. Przedszkole Publiczne nr 53
80. Publiczne Gimnazjum nr 1
81. Publiczne Gimnazjum nr 4
82. Publiczne Przedszkole nr 6
83. Przedszkole Publiczne nr 18
84. Przedszkole Publiczne nr 4
85. Miejski Zarząd Dróg
86. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
87. Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
88. Publiczne Gimnazjum nr 7
89. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
90. Publiczne Liceum nr I
91. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
92. Przedszkole Publiczne nr 5
93. Przedszkole Publiczne nr 33
94. Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
95. Miejski Zarząd Dróg
96. Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
97. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
98. Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
99. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
100. Zespół Szkół Mechanicznych
101. Przedszkole Publiczne nr 29
102. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
103. Przedszkole Publiczne nr 46
104. Żłobek nr 2
105. Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
106. Młodzieżowy Dom Kultury
107. Straż Miejska
108. Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
109. Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
110. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
111. Przedszkole Publiczne nr 22
112. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
113. Przedszkole Publiczne nr 26
114. Pogotowie Opiekuńcze
115. Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
116. Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
117. Zespół Szkół Mechanicznych
118. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
119. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
120. Miejski Zarząd Dróg
121. Przedszkole Publiczne nr 21
122. Zespół Szkół Budowlanych
123. Przedszkole Publiczne nr 42
124. Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
125. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
126. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
127. Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
128. Kontrola dotacji
129. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
130. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
131. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
132. Zakład Komunalny sp. z o.o.
133. Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
134. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
135. Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
136. Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
137. Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
138. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
139. Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
140. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
141. Zespół Placówek Oświatowych
142. Publiczne Przedszkole nr 16
143. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
144. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
145. Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
146. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
147. Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
148. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
149. Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
150. Młodzieżowy Dom Kultury
151. Miejska Biblioteka Publiczna
152. Przedszkole Publiczne nr 44
153. SP ZOZ ,,Centrum"
154. Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
155. Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
156. Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
157. Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
158. Galeria Sztuki Współczesnej
159. Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
160. Przedszkole Publiczne nr 20
161. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
162. Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
163. Przedszkole Publiczne nr 37
164. Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
165. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
166. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
167. Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
168. Ogród Zoologiczny
169. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
170. Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
171. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
172. Pogotowie Opiekuńcze
173. Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
174. Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
175. Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
176. Zespół Szkół Elektrycznych
177. Żłobek nr 4
178. Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
179. Przedszkole Publiczne nr 36
180. Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
181. Miejski Zarząd Dróg
182. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
183. Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
184. Klub Sportowy ,,Gwardia"
185. Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
186. Galeria Sztuki Współczesnej
187. Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
188. Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
189. Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
190. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
191. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
192. Przedszkole Publiczne nr 14
193. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
194. Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
PSP nr 24 w Opolu
195. Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
196. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
197. Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
198. OTBS sp. z o.o.
199. Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
200. Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
201. Przedszkole Publiczne nr 56
202. Przedszkole Publiczne nr 4
203. Przedszkole Publiczne nr 30
204. Przedszkole Publiczne nr 5
205. Przedszkole Publiczne nr 29
206. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
207. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
208. Miejski Zarząd Dróg
209. Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
210. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
211. Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
212. Przedszkole Publiczne nr 21
213. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
214. Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
215. Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
216. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
217. Miejski Zarząd Dróg
218. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
219. Miejski Zarząd Dróg
220. Dom Dziecka
221. Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
222. Przedszkole Publiczne nr 18
223. Przedszkole Publiczne nr 28
224. Przedszkole Publiczne nr 3
225. Żłobek nr 2
226. Młodzieżowy Dom Kultury
227. Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
228. Zespół Szkół Zawodowych nr 4
229. Przedszkole Publiczne nr 55
230. Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
231. Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
232. Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
233. Miejski Zarząd Dróg
234. Przedszkole Publiczne nr 23
235. Przedszkole Publiczne nr 51
236. Żłobek nr 3
237. Przedszkole Publiczne nr 8
238. Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
239. Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
240. Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
241. Powiatowy Urząd Pracy
242. Stowarzyszenie Opolskie Lamy
243. Muzeum Polskiej Piosenki
244. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
245. Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
246. Fundacja ,,Fioletowy Pies"
247. Młodzieżowy Dom Kultury
248. Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
249. Miejska Biblioteka Publiczna
250. Dom Dziecka
251. Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
252. Ogród Zoologiczny w Opolu
253. Straż Miejska
254. Miejskie Centrum Świadczeń
255. Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
256. Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
257. Przedszkole Publiczne nr 26
258. Galeria Sztuki Współczesnej
259. Powiatowy Urząd Pracy
260. Muzeum Polskiej Piosenki
261. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
262. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
263. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
264. Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
265. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
266. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
267. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
268. Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
269. Żłobek nr 9 w Opolu
270. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
271. Przedszkole Publiczne nr 43
272. Miejski Zarząd Dróg
273. Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
274. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
275. Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
276. Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
277. Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
278. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
279. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
280. Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
281. Przedszkole Publiczne nr 22
282. Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
283. Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
284. Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
285. Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
286. Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
287. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
288. Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
289. Młodzieżowy Dom Kultury
290. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
291. „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
292. Opolski Klub Karate Kyokushin
293. Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
294. Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
295. Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
296. Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
297. Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
298. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
299. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
300. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
301. Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
302. Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
303. Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
304. Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
305. Opolski Teatr Lalki i Aktora
306. Przedszkole Publiczne nr 2
307. Przedszkole Publiczne nr 21
308. Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
309. Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
310. Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
311. Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
312. Przedszkole Publiczne nr 6
313. Zespół Szkół Mechanicznych
314. OTBS sp. z o.o.
315. Przedszkole Publiczne nr 42
316. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
317. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
318. Przedszkole Publiczne nr 44
319. Ogród Zoologiczny
320. Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
321. Klub Sportowy Gwardia Opole
322. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
323. Stowarzyszenie Odra Opole
324. Opolski Związek Koszykówki
325. Zespół Szkół Specjalnych
326. Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
327. Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
328. Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
329. Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
330. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
331. Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
332. Opolski Klub Sportowy Teakwondo
333. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega

Ilość odwiedzin: 47738
Nazwa dokumentu: kontrole jednostek podległych przeprowadzone przez organy gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Jolanta Łuczko
Osoba, która odpowiada za treść: Jolanta Łuczko
Osoba, która wprowadzała dane: Jolanta Łuczko
Data wytworzenia informacji: 2004-05-11 08:25:02
Data udostępnienia informacji: 2004-05-11 08:25:02
Data ostatniej aktualizacji: 2004-05-11 08:26:24

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner