logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   plus kontrole jednostek
   minus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


URZĄD MIASTA OPOLA > Kontrole > kontrole wewnętrzne

Spis dokumentów:
1. W. Administarcyjno Gospodarczy
2. Wydział Organizacyjny
3. Wydział Budżetu i Finansów
4. Wydział Inwestycji Miejskich
5. Wydział Kultury Sportu i Turystyki
6. Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
7. Wydział Komunikacji
8. Wydział Polityki Społecznej
9. Biuro Projektu Ispa
10. Wydział Administracyjno-Gospodarczy
11. Wydział Budżetu-Referat Wymiaru Podatków
12. Biuro Rady Miasta
13. Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
14. Wydział Oświaty
15. Wydział Polityki Społecznej – Referat Świadczeń Rodzinnych
16. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
17. Wydział Inżynierii Miejskiej
18. Wydział Inwestycji Miejskich
19. Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
20. Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
21. Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
22. Wydział Lokalowy
23. Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
24. Wydział Komunikacji
25. Miejska Informacja Turystyczna
26. Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
27. Wydział Spraw Obywatelskich
28. Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn.
29. Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Finansowo-Księgowy
30. Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
31. Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
32. Wydział Finansowo-Księgowy
33. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
34. Wydział Administracyjno-Gospodarczy
35. Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
36. wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Kluby sportowe
37. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
38. Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii, Lokalowy, Finansowo - Księgowy
39. Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn. „Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04”
40. Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu ZPORR pn. „Budowa węzła komunikacyjnego – ulica Niemodlińska w Opolu”
41. Wydział Budżetu
42. Wydział Gospodarki, Nieruchomości, Geodezji i Kartografii
43. Biuro Spraw Międzynarodowych
44. Wydział Oświaty
45. Wydział Gospodarki Nieruchomosciami, Geodezji i Kartografii
46. Wydział Lokalowy
47. Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
48. Wydział Zarządzania Kryzysowego
49. WGNGiK, WKSiT, WOŚiR, MZD
50. Wydziały Urzędu Miasta Opola
51. Urząd Stanu Cywilnego
52. Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
53. Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Kancelaria
54. Wydział Administracyjno-Gospodarczy
55. Wydział Polityki Społecznej
56. Wydział Świadczeń Socjalnych
57. Wydział Budżetu
58. wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Stowarzyszenie
59. Stosowanie Kpa w zakresie doręczeń. Wydziały UM Opola
60. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
61. Wydział Informatyki
62. Wydział Komunikacji Referat Wydawania Praw Jazdy
63. Wydziały Urzędu Miasta Opola - Czynności cywilnoprawne
64. Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
65. Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
66. Wydział Organizacyjny
67. Wydział Komunikacji
68. Wydziały Urzędu Miasta - Realizacja obowiązku wynikająca z art. 13 pkt 6 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
69. Wydział Lokalowy
70. Wydział Administracyjno - Gospodarczy
71. Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
72. Miejski Rzecznik Konsumentów
73. Wydział Budżetu
74. Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
75. Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
76. Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
77. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
78. Wydział Zarządzania Kryzysowego
79. Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
80. Wydział Administracyjno - Gospodarczy
81. Wydział Oświaty
82. Wydział Oświaty
83. Kontrola umów pod kątem realizacji przepisów o gwarancji
84. Wydział Oświaty
85. Wydział Lokalowy
86. Wydział Spraw Obywatelskich
87. Wydział Polityki Społecznej
88. Wydział Gospodarki Nieruchomościami
89. Wydział Administracyjno - Gospodarczy
90. Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
91. Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
92. Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
93. Wydział Budżetu, Wydział Inwestycji Miejskich
94. Wydział Gospodarki Nieruchomościami
95. Wydziały UM- Celowość dokonywanych wydatków w § 4390
96. Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego
97. Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
98. Wydział Gospodarki Nieruchomościami
99. Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
100. Wydział Geodezji i Kartografii
101. Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
102. Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
103. Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
104. Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
105. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
106. Wydział Administracyjno - Gospodarczy
107. Wydział Administracyjno - Gospodarczy
108. Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
109. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
110. Referat Lokalowy Urzędu Miasta Opola
111. Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
112. Wydział Finansowo - Księgowy
113. Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
114. Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
115. Wydział Inwestycji Miejskich
116. Wydział Gospodarki Nieruchomościami
117. Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Opola
118. Wydział Gospodarki Nieruchmosciami
119. Wydział Komunikacji
120. Wydział Oswiaty
121. Biuro Nieruchomosci Skarbu Państwa
122. Wydział Zarządzania Kryzysowego
123. Wydział Administracyjno - Gospodarczy
124. Wydział Organizacyjny
125. Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego
126. Wydział Sportu
127. Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
128. Wydział Lokalowy
129. Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
130. Wydział Gospodarki Nieruchomosciami - kontrola kompleksowa
131. Centrum Dialogu Obywatelskiego
132. Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
133. Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawnosci
134. Wydział Sportu
135. Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
136. Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
137. Biuro Obsługi Inwestorów
138. Wydziały Urzędu Miasta
139. Wydział Oświaty

Ilość odwiedzin: 36016
Osoba, która wytworzyła informację: Jolanta Łuczko
Osoba, która odpowiada za treść: Jolanta Łuczko
Osoba, która wprowadzała dane: Jolanta Łuczko
Data wytworzenia informacji: 2004-05-11 08:26:49
Data udostępnienia informacji: 2004-05-11 08:26:49
Data ostatniej aktualizacji: 2004-05-11 08:27:30

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner