logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
minus Informacje, ogłoszenia, przetargi
   minus Zamówienia publiczne
      minus 2004
         minus Prrezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus MZD w Opolu
         minus MZD w Opolu
         minus SP ZOZ "Śródmieście"
         minus PUP w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus SP ZOZ "Śródmieście"
         minus MZD
         minus Miejski Zarząd Dróg W Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus SP ZOOZ Śródmieście
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MOPR
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus PUP w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
      plus 2003
   plus Komunikaty
   plus Obwieszczenia
   plus Przetargi - nieruchomości
   plus OGŁOSZENIA
   minus Zawiadomienia
   minus Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej
   minus Powołanie Komisji Konkursowej
   plus Ogłoszenie
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 86 z dnia 2004.06.01

POZYCJA 26488

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Opole: wykonanie, dostawa i montaż okien drewnianych i okien z PCV w mieswzkaniach komunalnych zarządzanych przez Turhand-RET Sp. z o.o. w Opolu - rejon II

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Prezydent Miasta Opole, do kontaktów: Terresa Kwasik, Rynek-Ratusz, 45-015 Opole, woj. opolskie, tel. 077 4549844, fax 077 4549844, e-mail: pzp@um.opole.pl, www.um.opole.pl.

2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Urząd Miasta Opola Wydział Inwestycji Miejskich Referat Przetargów i Zamówień Publicznych, w zakresie procedury: Teresa Kwasik - Kierownik Referatu Przetargów i Zamówień Publicznych

w zakresie przedmiotu zamówienia: Pani Maria Boszko oraz Pan Janusz Fedczuk, Pl. Wolności 7-8, 45-018 Opole, woj. opolskie, tel. (077) 45-11-921 oraz 474-75-15 wew. 22, fax (077) 454-98-44, e-mail: pzp@um.opole.pl, www.um.opole.pl.

3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: Urząd Miasta Opola Wydział Inwestycji Miejskich Referat Przetargów i Zamówień Publicznych, Pani Magdalena Kowalik, Pl. Wolności 7-8 pok. 301, 45-018 Opole, woj. opolskie, tel. (077) 45-11-841, fax 454-98-44, e-mail: pzp@um.opole.pl, www.um.opole.pl.

4) Adres, na którym należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Urząd Miasta Opola Wydział Inwestycji Miejskich Referat Przetargów i Zamówień Publicznych, Pani Teresa Kwasik - Kierownik Referatu Przetargów i Zamówień Publicznych, Pl. Wolności 7-8, 45-018 Opole, woj. opolskie, tel. 45-11-921, fax 454-98-44, e-mail: pzp@um.opole.pl, www.um.opole.pl.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie, dostawa i montaż okien drewnianych i okien z PCV w mieswzkaniach komunalnych zarządzanych przez Turhand-RET Sp. z o.o. w Opolu - rejon II.

1.3) Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż okien drewnianych i okien z PCV w mieszkaniach komunalnych zarządzanych przez Turhand-RET Sp. z o.o. w Opolu w Opolu - rejon II w zakresie:

Zadanie I :

demontaż starych okien oraz wywóz ich na Miejskie Składowisko Odpadów;

wykonanie i osadzenie nowej stolarki okiennej drewnianej (152 szt., 306,91 m2), malowanej natryskowo farbą akrylową białą (okna zespolone jednoramowe) o wymiarach zróżnicowanych nawiązanych do okien istniejących (okna nietypowe) - odtworzenie wyglądu stolarki okiennej wg wymiarów i kształtów stolarki demontowanej (istniejącej) - zachowanie istniejących podziałów, sposobu otwarcia skrzydeł, szerokości profili, zachowanie bądź odtworzenie istniejących detali architektonicznych, zachowanie miejsca osadzenia stolarki. W budynkach zabytkowych z zachowaniem istniejących ozdób - felce, profile na skrzydłach;

wykonanie i montaż parapetów zewnętrznych (aluminiowe, powlekane) i wewnętrznych (drewniane, posformingowe),

wykonanie prac murarsko-tynkarskich po osadzeniu okien drewnianych;

Parametry techniczne stolarki:

Stolarka drewniana: okna z drewna klejonego, zespolone, jednoramowe, pomalowane natryskowo farbą akrylową białą, z okuciami obwiedniowymi, szyby klejone o współczynniku k < 1.3. Stolarka okienna drewniana powinna posiadać stosowne atesty i świadectwa dopuszczające ją do stosowania w budownictwie.

Zadanie II:

demontaż starych okien oraz wywóz ich na Miejskie Składowisko Odpadów;

wykonanie i osadzenie nowych okien z PCV (25 szt. tj. 46,84 m2) , profil pięciokomorowy w kolorze białym, (okna zespolone jednoramowe) o wymiarach zróżnicowanych nawiązanych do okien istniejących (okna nietypowe) - odtworzenie wyglądu okien wg wymiarów i kształtów stolarki demontowanej (istniejącej) - zachowanie istniejących podziałów, sposobu otwarcia skrzydeł, szerokości profili, zachowanie miejsca osadzenia stolarki;

wykonanie i montaż parapetów zewnętrznych (aluminiowe, powlekane) i wewnętrznych (drewniane, posformingowe),

wykonanie prac murarsko - tynkarskich po osadzeniu okien z PCV;

Parametry techniczne stolarki: okna z tworzywa PCV, profil pięciokomorowy w kolorze białym , zespolone, jednoramowe, z okuciami obwiedniowymi, szyby klejone o współczynniku k < 1.3. Okna powinny posiadać stosowne atesty i świadectwa dopuszczające je do stosowania w budownictwie.

1.4) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Opole.

1.5) Nomenklatura

1.5.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 20.31.10.00, 25.23.41.00, 45.42.11.35, 45.42.11.25.

1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak.

1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

2) Wielkość lub zakres zamówienia

2.1) Wartość lub zakres zamówienia: Powyżej 60.000 Euro. Zakres zgodnie z przedmiotem zamówienia z podziałem na Zadanie I i Zadanie II..

3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: okres w miesiącach: 5.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Wymagane wadium: Zadanie I: 3.400,00 zł. Zadanie II: 500,00 zł..

2) Warunki uczestnictwa

2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ww. ustawy.

Posiadają atesty i świadectwa dopuszczające nowe okna do stosowania w budownictwie.

SEKCJA IV: TRYBY

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego zamówienia:

1.3) Przewid. liczba dostawców, którzy zostaną zapr. do skład. ofert:

2) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

3) Informacje administracyjne

3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 26.07.2004, cena - 20.00.

3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 26.07.2004 godzina 10:00.

3.3) Termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostat. term. skład. ofert.

3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 26.07.2004, godzina 10:30, Urząd Miasta Opola Wydział Inwestycji Miejskich - Referat Przetargów i Zamówień Publicznych, Pl. Wolności 7 - 8 sala narad III p, druga klatka schodowa..

SEKCJA V: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie.

2) Data wysłania ogłoszenia: 26.05.2004.

Ilość odwiedzin: 2231
Nazwa dokumentu: usługi
Skrócony opis: wykonanie, dostawa i montaż okien drewnianych i okien z PVC w mieszkaniach komunalnych zarządzanych przez Turhand-RET Sp. z o.o. w Opolu - rejon II
Podmiot udostępniający: Referat Przetargów i Zamówień Publicznych UM Opola
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Szurgut
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Szurgut
Osoba, która wprowadzała dane: Joanna Szurgut
Data wytworzenia informacji: 2004-06-01 07:47:33
Data udostępnienia informacji: 2004-06-01 07:47:33
Data ostatniej aktualizacji: 2004-06-01 07:51:53

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner