logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
minus Informacje, ogłoszenia, przetargi
   minus Zamówienia publiczne
      minus 2004
         minus Prrezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus MZD w Opolu
         minus MZD w Opolu
         minus SP ZOZ "Śródmieście"
         minus PUP w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus SP ZOZ "Śródmieście"
         minus MZD
         minus Miejski Zarząd Dróg W Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus SP ZOOZ Śródmieście
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MOPR
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus PUP w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
      plus 2003
   plus Komunikaty
   plus Obwieszczenia
   plus Przetargi - nieruchomości
   plus OGŁOSZENIA
   minus Zawiadomienia
   minus Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej
   minus Powołanie Komisji Konkursowej
   plus Ogłoszenie
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

Prezydent Miasta Opola

45-015 Opolu, Rynek-Ratusz.

 

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Budowa dróg w rejonie ul. Zielonogórska – Wieluńska – III etap-budowa nawierzchni ul. Wieluńska 1, Wieluńska 2 oraz chodniki -dz. Kolonia Gosławicka w Opolu. Znak sprawy: IM. PZP II 3410-36/04.

 

1.      Termin realizacji zamówienia:

rozpoczęcie – 7 dni od daty zawarcia umowy,

zakończenie – 2 miesiące od daty przekazania placu budowy.

 

2.      Specyfikację istotnych warunków zamówienia odebrać można w Wydziale Inwestycji Miejskich-Referat Przetargów i Zamówień Publicznych, Opole pl. Wolności 7-8,

III piętro, pokój 301, po uprzednim dokonaniu wpłaty kwoty 11, 50 zł

w kasie Urzędu, pl. Wolności 7-8, pokój 110, od poniedziałku do piątku,

w godzinach 800 do 1400.

 

3.      Opis przedmiotu zamówienia:

Budowa drogi: ul. Wieluńska 1 i Wieluńska 2 w Opolu.

§         Nawierzchnia z asfaltobetonu gr. 5cm                                                 pow. 1212,00 m2

§         Chodniki z kostki brukowej gr.6 cm                                                       pow.    727,20 m2,

§         Wjazdy z kostki brukowej gr. 8 cm                                                       pow.    149,00 m2

§         Odwodnienie i regulacja urządzeń, studzienki ściekowe betonowe o śr. 500mm z kratą ściekową - 8 kompletów.

Inwestor zapewnia na placu budowy 108 ton kruszywa kamiennego łamanego do 63 mm.

 

4.      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

 

5.      W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty nie podlegające  wykluczeniu na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 4 w powiązaniu z art. 24 ust. 1 i ust. 2,  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. Z 09 lutego 2004r. Nr 19, poz. 177), oraz  mające niezbędne doświadczenie i określoną w specyfikacji sytuację ekonomiczną.

 

6.      Zamawiający wymaga, aby oferty były zabezpieczone w wadium w wysokości

2 500 zł.

 

7.      Oferty nie podlegające odrzuceniu będą oceniane jednym kryterium: cena = 100%.

 

8.      Okres związania ofertą wynosi 30 dni, a bieg terminu związania rozpoczyna się

z upływem terminu składania ofert.

 

9.      Ofertę należy złożyć w Wydziale Inwestycji Miejskich-Referat Przetargów i Zamówień Publicznych, Plac Wolności 7-8, pokój 301, do 29 czerwca 2004r, do godziny 1000.

 

10.  Otwarcie ofert nastąpi  tego samego dnia o godzinie 1030 w Wydziale Inwestycji Miejskich-Referat Przetargów i Zamówień Publicznych, w sali narad na III piętrze-druga klatka schodowa.

 

Ilość odwiedzin: 1909
Nazwa dokumentu: roboty budowlane
Skrócony opis: Budowa dróg w rejonie ul. Zielonogórksa - Wieluńska - III etap - budowa nawierzchni ul. Wieluńska 1, Wieluńska 2 oraz chodniki - dz. Kolonia Gosławicka w Opolu
Podmiot udostępniający: Referat Przetargów i zamówień Publicznych
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Wasilenko
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Wasilenko
Osoba, która wprowadzała dane: Joanna Szurgut
Data wytworzenia informacji: 2004-06-09 14:30:52
Data udostępnienia informacji: 2004-06-09 14:30:52
Data ostatniej aktualizacji: 2004-06-09 14:36:57

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner