logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
minus Informacje, ogłoszenia, przetargi
   plus Zamówienia publiczne
   plus Komunikaty
   plus Obwieszczenia
   minus Przetargi - nieruchomości
      plus 2003
      minus 2004
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opole
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Przeydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
   plus OGŁOSZENIA
   minus Zawiadomienia
   minus Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej
   minus Powołanie Komisji Konkursowej
   plus Ogłoszenie
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

 

 

PREZYDENT  MIASTA  OPOLA

zaprasza do udziału w  negocjacjach  kwotowych  o nabycie prawa do zawarcia umowy najmu lokali użytkowych położonych w Opolu przy:

1.  ul. Oleskiej 45 ( strefa miejska I) parter – 12 pomieszczeń + 2 wc o łącznej pow. 170,21m2

Instalacje: wod.- kan., en. elektr., gaz, co

Kwota wywoławcza z III przetargu:  3.961,00 zł.              wadium  1500,00 zł.

2.  ul. Krakowskiej 9 ( strefa miejska 0 ) II piętro, 5 pomieszczeń + wc ( magazyn i korytarz-wspólne) o łącznej pow. 91,71 m2

Instalacje: wod.- kan., en. elektr., c.o.

Kwota wywoławcza z III przetargu :  2.630,00zł.               wadium  1.300,00zł.

3. ul. Krakowskiej 32a ( strefa miejska 0 ) parter – 1 pomieszczenie ( wc na klatce schodowej)   o pow. 34,95 m2

Instalacje: wod.- kan., en. elektr.

Kwota wywoławcza z III przetargu:   1.003,00zł.                 wadium  500,00zł.

Uwaga: Umowa najmu lokalu z poz. 3 zostanie zawarta na czas określony tj. do podjęcia decyzji o wyburzeniu budynku.

4.  ul. Krakowskiej 32a ( strefa miejska 0 ) parter – 1 pomieszczenie niesamodzielne o pow. 12,66 m2

Instalacje:  brak.

Kwota wywoławcza z III przetargu:   343,00zł.                   wadium  150,00zł.

Uwaga: Umowa najmu lokalu z poz. 4 zostanie zawarta na czas określony – 1 rok z możliwością przedłużenia.

Termin zagospodarowania lokali  ( okres bezczynszowy) 1 m-c  (dot. poz. 2 i 4) oraz 3 m-ce ( dot. poz. 1 i 3), licząc od dnia zawarcia umowy najmu

Uwaga: W negocjacjach na najem lokalu z poz. 4 mogą wziąć udział wyłącznie najemcy lokali usytuowanych w budynku przy ul. Krakowskiej 32a po przedłożeniu w Referacie Przetargów i Zamówień Publicznych, pok. 301 do dnia 16 lipca 2004 r. stosownej umowy najmu.

Uwaga: kwota uzyskana w negocjacjach pozostaje bez wpływu na wysokość czynszu, który zostanie określony w umowie najmu.

Ww. lokale  zostaną udostępnione  do  oglądania, po uprzednim uzgodnieniu  terminu z: Turhand-Ret Sp. z o.o. , ul. Dworska 2b , tel. 4747515.

Negocjacje odbędą się  w  dniu 19 lipca 2004 r. o godz. 9.00 w  Urzędzie  Miasta  Opola – sala  konferencyjna- III p.  2 klatka schodowa , Pl. Wolności 7/8.  

Przystępujący  do  negocjacji  zobowiązani  są do:

1.                    Złożenia  do dnia 16 lipca 2004 r. do godz. 13.30   – Urząd  Miasta  Opola, Wydział  Inwestycji Miejskich – Referat Przetargów i Zamówień  Publicznych, pok. 301 w zamkniętej kopercie z napisem

Ilość odwiedzin: 1519
Nazwa dokumentu: najem lokali użytkowych
Skrócony opis: ul.Oleska 45, Krakowska 9, Krakowska 32a
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Bil
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Bil
Osoba, która wprowadzała dane: Katarzyna Bil
Data wytworzenia informacji: 2004-07-05 11:59:43
Data udostępnienia informacji: 2004-07-05 11:59:43
Data ostatniej aktualizacji: 2004-07-05 12:03:13

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner