logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
minus Informacje, ogłoszenia, przetargi
   plus Zamówienia publiczne
   plus Komunikaty
   minus Obwieszczenia
      plus OBWIESZCZENIE
      minus OBWIESZCZENIE
      minus Obwieszczenie
      minus Obwieszczenie
      minus OBWIESZCZENIE
      minus obwieszczenie
      minus Obwieszczenie
      minus Obwieszczenie
   plus Przetargi - nieruchomości
   plus OGŁOSZENIA
   minus Zawiadomienia
   minus Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej
   minus Powołanie Komisji Konkursowej
   plus Ogłoszenie
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
plus Kontrole
minus Uzupełniający nabór kandydatów do komisji konkursowych w 2022 r.
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
minus Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. OBWIESZCZENIE
decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa i nadbudowa amfiteatru ul. Piastowska 14a
2. OBWIESZCZENIE
decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na przebudowę i rozbudowę Muzeum Śląska Opolskiego oraz budowę budynku Pracowni Konserwacji Zabytków Opole ul. Mały Rynek 7
3. Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
4. Obwieszczenie
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Opola
5. OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Wrocławskiej - Józefa Kokota w Opolu
6. obwieszczenie
obwieszczenie o wszcęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dot. przebudowy budynku mieszkalnego przy ul. Św. Wojciecha 9 na cele Muzeum Śląska Opolskiego
7. Obwieszczenie
obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania deyzji o ustalniu lokalizacji celu publicznego dot. budowy budynku biblioteki na dz. nr 5/1 przy ul. Oleskiej
8. Obwieszczenie
o zamieszczeniu opracowania ekofizjograficznego w związku z przystąpieniem do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Wrocławskiej – Józefa Kokota

Ilość odwiedzin: 5929
Nazwa dokumentu: Obwieszczenia Prezydenta Miasta
Osoba, która wprowadzała dane: Grzegorz Mroczek
Data wytworzenia informacji: 2003-06-19 10:41:21
Data udostępnienia informacji: 2003-06-19 10:41:21
Data ostatniej aktualizacji: 2004-05-18 14:27:59

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner