logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Readaptacji ,,Szansa"
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A AKWiA-I-0914/10/1/2006
Opole, 10 kwietnia 2007 roku
 
PROTOKÓŁ KONTROLI nr 18/06
 
Jednostka kontrolowana
Zespół Szkół Specjalnych
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
24.10.2006r. – 31.01.2007r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Izabela Dziewulska-Gaj – gł. specjalista
Agnieszka Lisiecka – inspektor
Jacek Spadło – inspektor
Andrzej Strzelczyk –inspektor
Anna Szarek – inspektor
Grażyna Ulanowska-Zdobylak – inspektor
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
39/2006
40/2006
41/2006
42/2006
43/2006
44/2006
Przedmiot kontroli
Zadania statutowe
Gospodarka finansowa
Gospodarowanie mieniem
Kontrola wewnętrzna
Okres objęty kontrolą
2004-2006
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Janusz Wiśniak
Dyrektor ZSS
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali
Janusz Wiśniak - dyrektor
Małgorzata Sołtys – zastępca dyrektora
Pracownicy
Członkowie Rady Rodziców

 
I. Techniki zastosowane podczas postępowania
 
 1. Analiza dokumentów
 2. Analiza przepisów prawnych
 3. Testy
 4. Analiza wyjaśnień
 
II. Akty prawne
 
II.1. Organizacja
 
Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn. z 2004r. Dz.U. Nr 256, poz. 2572              z późn. zm.).  
 
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. z 2003r. Dz.U. Nr 118, poz. 1112               z późn. zm.).
 
Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002r. w sprawie ramowych planów nauczania (Dz. U. Nr 15, poz. 142 z późn. zm.)
 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. Nr 89, poz. 826 z późn. zm.), zwane dalej rozporządzeniem w sprawie wymagań na stanowisko dyrektora.
 
II.2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 
Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity z 1996r. Dz.U. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.), zwana dalej – ustawą zfśs.
 
Ustawa z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (tekst jedn. z 2001r. Dz. U. Nr 79, poz. 854) zwana dalej – ustawą zz.
 
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. z 2003r. Dz.U. Nr 118, poz. 1112               z późn. zm.). 
 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 43, poz. 168 z późn. zm.) zwane dalej – rozporządzeniem w sprawie ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych dla zfśs.
 
II.3. Pożyczki mieszkaniowe
 
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 zpóźn. zm.)
 
II.4. Najem
 
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 zpóźn. zm.)
 
II.5. Dofinansowanie dokształcania nauczycieli
 
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. z 2003r. Dz.U. Nr 118, poz. 1112              z późn. zm.). 
 
Rozporządzenie MENiS z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46, poz. 430), zwane dalej rozporządzeniem w sprawie podziału środków.
 
II.6. Nagrody dyrektora ZSS
 
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. z 2003r. Dz.U. Nr 118, poz. 1112               z późn. zm.). 
 
II.7. Opieka nad stażystami
 
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. z 2003r. Dz.U. Nr 118, poz. 1112              z późn. zm.). 
 
II.8. Organizowanie dożywiania uczniów
 
Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst. jedn. z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)
 
Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)
 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 2005r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu (Dz. U. Nr 23, poz. 190)
 
II.9. Wymiana zagraniczna
 
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jednolity z 1998r. Dz. U. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).  
 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991 z późn. zm.).
 
 II.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa
 
Dyrektywa Rady z dnia 12 czerwca 1989r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (89/391/EWG) (Dz. U. UE L.89.183.1 z późn. zm.), zwane dalej Ramową Dyrektywą Rady.
 
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity z 1998r. Dz. U. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – Dział X.
 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity z 2003r. Dz. U. Nr 169, poz. 1650), zwane dalej rozporządzeniem w sprawie bhp.
 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69), zwane dalej rozporządzeniem w sprawie bhp w szkołach.
 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity z 2002r. Dz.U. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm., zwana dalej ustawa o ochronie przeciwpożarowej.
 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz. U. Nr 121, poz. 1138), zwane dalej rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej.
 
Rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), zwane dalej rozporządzeniem w sprawie ogólnych warunków technicznych budynków.
 
IV. Tematyka kontroli
 
1.      Organizacja szkoły
2.      Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
3.      Pożyczki mieszkaniowe
4.      Najem
5.      Dofinansowanie
6.      Nagrody dyrektora
7.      Opieka nad stażystami
8.      Organizowanie dożywiania uczniów
9.      Wymiana zagraniczna
10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
V. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE KONTROLI
 
Zespół Szkół Specjalnych z siedzibą w Opolu przy ul. Książąt Opolskich 21 został powołany w dniu 1 listopada 1999 r. zgodnie z uchwałą Nr XV/246/99 Rady Miasta Opola z dnia 21 października 1999r. W skład Zespołu weszły:
§               Publiczna Szkoła Podstawowa nr 13 im. J. Korczaka w Opolu wraz z organizacyjnie podporządkowaną Filią dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym z siedzibą w Domu Pomocy Społecznej w Czarnowąsach
§               Publiczne Gimnazjum Specjalne.
 
Z dniem 1 września 2005r. utworzono szkołę ponadgimnazjalną – szkołę specjalną przysposabiającą do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Szkoła otrzymała nazwę: Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Opolu przy                  ul. J. Bytnara „Rudego” 7. Szkołę powołano aktem założycielskim zgodnie z uchwałą Nr XLIV/453/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 marca 2005 r. (Akta kontroli 06/18/I/s.1-3).
 
V.1. Organizacja szkoły
 
V.1.1. Kontrola organizacji pracy szkoły pod kątem zgodności z zatwierdzonym przez organ prowadzący arkuszem organizacji Zespołu Szkół Specjalnych na rok szkolny 2005/2006 i 2006/2007 oraz aneksami do arkuszy. Kontrola przydziału liczby godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pod kątem zgodności z przepisami prawa.
 
Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowywany do dnia 30 kwietnia każdego roku przez dyrektora jednostki. Arkusz powinien uwzględniać szkolny plan nauczania. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący do dnia 30 maja danego roku. Opolski Kurator Oświaty opiniuje arkusze organizacji szkół, w zakresie ich zgodności z przepisami, przedstawiane przez organy prowadzące szkoły przed zatwierdzeniem arkuszy.
Kontroli poddano:
·               arkusz organizacji Zespołu Szkół Specjalnych w Opolu na rok szkolny 2005/2006      wraz z aneksami do arkusza,
·               arkusz organizacji Zespołu Szkół Specjalnych w Opolu na rok szkolny 2006/2007     wraz z aneksami do arkusza,
·               tygodniowe rozkłady zajęć edukacyjnych w latach 2005/2006 oraz 2006/2007,
·               przydziały czynności nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Specjalnych w roku szkolnym 2005/2006 oraz 2006/2007,
·               przydziały czynności dodatkowych nauczycieli w roku szkolnym 2005/2006 oraz 2006/2007,
·               księgę protokołów z posiedzeń Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2005/2006 oraz 2006/ 2007.
Arkusz organizacji Zespołu Szkół Specjalnych w Opolu na rok szkolny 2005/2006 został zatwierdzony przez organ prowadzący 24 maja 2005 r., po wcześniejszym uzyskaniu pozytywnej opinii Opolskiego Kuratora Oświaty. W arkuszu organizacji Zespołu zamieszczono między innymi:
·               liczbę etatów pracowników pedagogicznych,
·               liczbę etatów pracowników administracji i obsługi,
·               liczbę etatów pracowników nie świadczących pracy z przyczyn wynikających z Karty Nauczyciela i Kodeksu Pracy,
·               ogólną liczbę godzin realizowanych w Zespole, w tym liczbę godzin ponadwymiarowych,
·               liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,
·               plan nauczania na rok szkolny 2005/2006,
·               wykaz nauczycieli w arkuszu organizacji oraz przydzielone im godziny, wynikające                z ramowego planu nauczania i spoza ramowego planu,
·               kwalifikacje pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkole.
 
Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych ustalił tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych. Z przedłożonej dokumentacji wynika, że na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Specjalnych w Opolu w dniu 30 sierpnia 2005 r. zapoznano Radę Pedagogiczną z planowanym przydziałem czynności, przydziałem wychowawstwa klas poszczególnym nauczycielom oraz przydziałem opieki nad pomieszczeniami klasowymi w roku szkolnym 2005/2006. Zgodnie z protokołem                             z posiedzenia Rady Pedagogicznej w dniu 30 sierpnia 2005 r., Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Specjalnych jednogłośnie przyjęła zaproponowane przydziały do realizacji. W dniu            30 sierpnia 2005 r. przedstawiono również Radzie Pedagogicznej przydział czynności dodatkowych dla nauczycieli, który został jednogłośnie zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną ZSS.
W roku szkolnym 2005/2006 dyrektor Zespołu złożył siedem aneksów do arkusza organizacji szkoły. Wszystkie zostały pozytywnie zaopiniowane przez Opolskiego Kuratora Oświaty zatwierdzone do realizacji przez organ prowadzący.
 
W trakcie kontroli dokonano porównania arkusza organizacji z przydziałem czynności nauczycieli oraz tygodniowym rozkładem zajęć. Wszyscy nauczyciele zatrudnieni byli zgodnie z kwalifikacjami. W ramach czasu pracy realizowali zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub na ich rzecz,                    w wymiarze określonym przepisami, inne czynności i zajęcia wynikające z zadań statutowych szkoły z uwzględnieniem zajęć wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów. W związku z koniecznością realizacji programu nauczania lub zapewnienia opieki uczniom, dyrektor przydzielił nauczycielom godziny ponadwymiarowe, w wymiarze nieprzekraczającym ½ tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela, co jest zgodne z zapisem ustawy - Karta Nauczyciela.
 
Po analizie dokumentacji szkolnej pod kątem zgodności z przepisami prawa                             i zatwierdzonym arkuszem organizacji, nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie organizacji pracy Zespołu Szkół Specjalnych w roku szkolnym 2005/2006.
 
Arkusz organizacji Zespołu Szkół Specjalnych w Opolu na rok szkolny 2006/2007 został zatwierdzony przez organ prowadzący w dniu 30 maja 2006 r., po wcześniejszym uzyskaniu pozytywnej opinii Opolskiego Kuratora Oświaty. W arkuszu organizacji Zespołu zamieszczono:
·               liczbę etatów przeliczeniowych pracowników pedagogicznych,
·               liczbę etatów pracowników administracji i obsługi,
·               liczbę etatów pracowników nie świadczących pracy z przyczyn wynikających z Karty Nauczyciela i Kodeksu Pracy,
·               ogólną liczbę godzin przeliczeniowych realizowanych w Zespole, w tym liczbę godzin ponadwymiarowych oraz rzeczywistych godzin do realizacji,
·               liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,
·               plan nauczania na rok szkolny 2006/2007,
·               wykaz nauczycieli zaplanowanych w arkuszu organizacji oraz przydzielone im godziny, wynikające z ramowego planu nauczania i spoza ramowego planu,
·               kwalifikacje pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkole,
·               wykaz i przeznaczenie godzin miejskich.
 
Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych ustalił tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych. W toku czynności kontrolnych, na podstawie zapisów w księdze protokołów z posiedzeń Rady Pedagogicznej, ustalono, że w dniu 30 sierpnia 2006 r. Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Specjalnych w Opolu została zapoznana z planowanym przydziałem zadań i czynności oraz przydziałem opieki nad pomieszczeniami klasowymi w roku szkolnym 2006/2007. Na posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2006 r. Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Specjalnych podjęła Uchwałę Nr 1/2006 w sprawie zaopiniowania projektu przydziału nauczycielom zadań i czynności. Rada Pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała przedstawiony przydział zadań i czynności na rok szkolny 2006/2007.
 W bieżącym roku szkolnym 2006/2007, do chwili obecnej, dyrektor Zespołu złożył trzy aneksy do arkusza organizacji szkoły. Dwa z nich zostały pozytywnie zaopiniowane przez Opolskiego Kuratora Oświaty i zatwierdzone do realizacji przez organ prowadzący, trzeci został przekazany przez organ prowadzący w dniu 8 listopada 2006 r. do Opolskiego Kuratora Oświaty celem zaopiniowania.
W toku czynności kontrolnych dokonano porównania arkusza organizacji                            z przydziałem czynności nauczycieli oraz tygodniowym rozkładem zajęć. Wszyscy nauczyciele zatrudnieni są zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami. W ramach czasu pracy realizują zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, w wymiarze określonym przepisami, inne czynności i zajęcia wynikające z zadań statutowych szkoły z uwzględnieniem zajęć wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów. W związku z koniecznością realizacji programu nauczania i zapewnienia opieki uczniom, dyrektor przydzielił nauczycielom godziny ponadwymiarowe, w wymiarze nie przekraczającym ½ tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela (zgodnie z Kartą Nauczyciela).
Po analizie dokumentacji stwierdzono zgodność arkusza organizacji Zespołu Szkół Specjalnych na rok szkolny 2006/2007 ze stanem faktycznym, w zakresie organizacji pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej (Akta kontroli 06/18/I/s.4-6).
Zespół kontrolujący stwierdził, że pan Janusz Wiśniak spełnia wymagania niezbędne do wykonywania czynności na stanowisku dyrektora, które zostały określone                                 w rozporządzeniu w sprawie wymagań na stanowisko dyrektora (Akta kontroli 06/18/I/s.7).
Od dnia 23.10.2006r. w Zespole Szkół Specjalnych jest zatrudniona główna księgowa, podlegająca bezpośrednio dyrektorowi jednostki (Akta kontroli 06/18/I/s.8-10).
 
V.2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 
Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz zasady gospodarowania środkami tego funduszu określa ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity z 1996r. Dz. U. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o zfśs.
 
V.2.1. Regulamin
Zasady i warunki korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zasady przeznaczania jego środków na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa regulamin. Ustawa o związkach zawodowych w art. 27 ust. 2 nakłada obowiązek uzgadniania postanowień regulaminu z zakładową organizacją związkową. 
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Specjalnych został zatwierdzony przez organizację związkową funkcjonującą w ZSS w dniu 15.11.2003r. W imieniu Komisji Zakładowej Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Regulamin i aneksy podpisała wiceprzewodnicząca, natomiast w imieniu Związku Nauczycielstwa Polskiego odpowiednio Prezes lub Wiceprezes Oddziału. Regulamin wszedł w życie po upływie dwóch tygodni od dnia uzgodnienia z zakładowymi organizacjami związkowymi i podania do wiadomości pracowników (Akta kontroli 06/18/I/s.11-27).
Zgodnie z § 6 Regulaminu podstawą gospodarowania Funduszu jest roczny plan finansowy, natomiast zarówno plan finansowy, jak i sprawozdania z jego realizacji podlegają uzgodnieniu z organizacją związkową (§ 7 Regulaminu). W świetle postanowień § 8 środkami Funduszu gospodaruje pracodawca, jednak decyzje w sprawie przyznawania świadczeń z tego Funduszu wymagają uzgodnienia z organizacjami związkowymi działającymi na terenie szkoły (lub przedstawicielem pracowników). Odpowiedzialność za gospodarowanie środkami ponosi pracodawca, tj. dyrektor szkoły (§ 8 ust. 4 Regulaminu).
 
V.2.2. Odpis
Zgodnie z art. 5 ustawy o zfśs Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Artykuł ten podaje sposób naliczania odpisów dla pracowników nie będących nauczycielami
Wysokość odpisu podstawowego, o którym mowa w ust. 1, wynosi na jednego zatrudnionego, z zastrzeżeniem ust. 2a i 3, 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. Wysokość odpisu podstawowego na jednego pracownika młodocianego wynosi w pierwszym roku nauki 5%, w drugim roku nauki 6%, a w trzecim roku nauki 7% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 2. Wysokość odpisu podstawowego na jednego pracownika zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach pracy wynosi 50% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 2.
Wysokość odpisu podstawowego może być zwiększona o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 2, na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.
Pracodawcy sprawujący opiekę socjalną nad emerytami i rencistami, w tym także ze zlikwidowanych zakładów pracy, mogą zwiększyć Fundusz o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 2, na każdego emeryta i rencistę uprawnionego do tej opieki.
Podstawę naliczenia odpisu stanowi przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba zatrudnionych osób w zakładzie pracy, która z końcem roku ulega skorygowaniu do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych (§ 1 rozporządzenia w sprawie sposobu ustalenia przeciętnej liczby zatrudnionych dla zfśs). 
 
Naliczanie odpisów dla pracowników   będących nauczycielami odbywa się w świetle art. 5 ust. 8 pkt 2 ustawy o zfśs, zgodnie z zasadami określonymi w Karcie Nauczyciela. Zgodnie z art. 53 Karty Nauczyciela dla nauczycieli dokonuje się corocznie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości ustalanej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym                     i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110 % kwoty bazowej, określanej dla pracowników państwowej sfery budżetowej na podstawie art. 5 pkt 1 lit. a i art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw, ustalanej corocznie w ustawie budżetowej.
Z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wypłacane jest nauczycielowi do końca sierpnia każdego roku świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w art. 6 ustawy o zfśs. Świadczenie urlopowe ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym.
Dla nauczycieli będących emerytami i rencistami dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur i rent. Odpisy, o których mowa w ust. 1 i 2, łącznie z naliczonymi odpisami podstawowymi na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na pozostałych pracowników oraz emerytów                      i rencistów - byłych pracowników, stanowią jeden fundusz w szkole.
Wszystkie odpisy i zwiększenia u danego pracodawcy tworzą jeden fundusz (art. 5 ust. 8a ustawy o zfs oraz art. 53 ust. 3 Karty Nauczyciela) (Akta kontroli 06/18/I/s.28-102).
 
 
 
V.2.3. Administrowanie środkami ZFŚS
 
Zgodnie z art. 10 ustawy o zfśs środkami funduszu administruje pracodawca, natomiast zgodnie z art. 12 ust. 1 środki te muszą być gromadzone na odrębnym rachunku bankowym. Środki nie wykorzystane w danym roku przechodzą na rok następny.
 
W Zespole Szkół Specjalnych środki Funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym, zgodnie z umową zawartą w maju 2005r. Wcześniej rachunek środków socjalnych prowadzony był na mocy umowy rachunku bankowego z dnia 31.01.1994r. zawartej na czas nie określony (Akta kontroli 06/18/I/s.31-35).
 
Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o zfśs równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń na dany rok kalendarzowy pracodawca przekazuje na rachunek bankowy Funduszu w terminie do dnia 30 września danego roku, z tym że w terminie do dnia 31 maja tego roku przekazuje kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości odpisów (Akta kontroli 06/18/I/s.36-38).
 
Tab. 1 Przekazanie 75% środków z tytułu odpisu na ZFŚS
 
 
2004
2005
2006
Odpis
181 300,00 zł
168 100,00 zł
175 200,00 zł
Kwota środków przekazanych do 31 maja danego roku
135 975,00 zł
126 225,00 zł
129 900,00 zł
Kwota minimalna
(75% odpisu)
135 975,00 zł
126 075,00 zł
131 400,00 zł
Różnica
0,00 zł
150,00 zł
-1 500,00 zł
 
W 2006r. Zespół Szkół Specjalnych przekazał do dnia 31.05.2006r. kwotę mniejszą                       o 1.500,00 zł niż wymagana. Brakująca kwota została wpłacona we wrześniu 2005r.,                 co przedstawiono w Części V.2.5 niniejszego protokołu. Powyższe badanie dotyczyło realizacji obowiązku wynikającego z przepisu art. 6 ust. 2 ustawy o zfśs. Z informacji głównego księgowego jednostki wynika, że wysokość całego odpisu w latach 2004-2006 została przekazana na konto Funduszu. 
 
V.2.4. Przeznaczenie Funduszu w ZSS
           
Przeznaczenie środków Funduszu zostało uregulowane w § 11 i 12 Regulaminu obowiązującego w Zespole Szkół Specjalnych. 
 
Tab. 2 Przeznaczenie środków ZFŚS
 
Lp.
Zakres pomocy
§ 11 ZFŚS
Podstawa
(Regulamin ZFŚS)
Ogólne zasady przyznawania pomocy
 z ZFŚS
1
2
3
4
1
Wypoczynek urlopowy
§ 11
1 tiret
 
 
1.       Świadczenia nie mają charakteru roszczeniowego.
 
2.       Wysokość świadczenia nie może być uzależniona od wymiaru i okresu zatrudnienia.
 
3.       Przyznawanie świadczeń jest uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej.
 
4.       Wysokość pomocy zależy od środków zgromadzonych na rachunku.
 
5.       Przyznawanie pomocy (z wyjątkiem świadczeń urlopowych następuje na pisemny wniosek wg wzoru ustalonego w załącznikach do Regulaminu.
 
1a
Świadczenie urlopowe nauczycieli
§ 12ust.1 pkt 1
1b
Dofinansowanie do indywidualnych form wypoczynku urlopowego
§ 12ust.1 pkt 2
2
Imprezy kulturalne, oświatowe, sportowe, rekreacyjne
§ 11
2 tiret
2a
Dofinansowanie krajowych wycieczek organizowanych przez szkołę w czasie wolnym od pracy
§ 12ust.2 pkt 1
2b
Dofinansowanie do biletów na imprezy organizowane przez szkołę
§ 12ust.2 pkt 2
3
Pomoc materialna w formie rzeczowej
§ 11
3 tiret
 3a
Pomoc materialna w formie paczek żywnościowych lub bonów towarowych
§ 12ust.3 pkt 1
3b
Pomoc materialna dla dzieci w formie paczek żywnościowych lub bonów towarowych
§ 12ust.3pkt 2
4
Pomoc finansowa dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej lub losowej
§ 11
4 tiret
4a
Bezzwrotna zapomoga finansowa
§ 12ust.4 pkt 1
4b
Przyznanie pomocy finansowej na zmniejszenie wydatków mieszkaniowych
§ 12ust.4 pkt 2
4c
Przyznanie paczki żywnościowej lub bonu towarowego dla osób przebywających na długotrwałym leczeniu
§ 12ust.4 pkt 3
4d
Pomoc materialna na zmniejszenie wydatków świątecznych dla rodzin o najniższych dochodach
(od 21.11.2005)
Aneks 4
 
5
Zielone kolonie
§ 11
5 tiret
5a
Pokrycie kosztów „zielonej szkoły”
Tj. od 12.09.2005 „zielone szkoły, obozy, kolonie”
 § 12ust.5 
6
Pożyczka na cele mieszkaniowe
§ 11
6 tiret
6a
Pożyczka na zakup domu lub mieszkania
§ 12ust.6 pkt 1
6b
Adaptacja pomieszczenia niemieszkalnego na mieszkalny
§ 12ust.6 pkt 2
6c
Uzupełnienie wkładu członkowskiego
§ 12ust.6 pkt 3
6d
Zamiana domu lub mieszkania
§ 12ust.6 pkt 4
6e
Wniesienie kaucji na zasiedlenie
§ 12ust.6 pkt 5
6f
Remont lub modernizacja mieszkania
§ 12ust.6 pkt 6
7
Pomoc rzeczowa – upominki dla emerytów
 
(od 8.01.2004 do 21.11.2005)
 
Aneks nr 2
8
Pomoc materialne w związku ze zwiększonymi potrzebami rodzin przed świętami
(od 21.11.2005)
Aneks 4 
 
V.2.5. Plany finansowo-rzeczowe
 
Wykorzystanie środków Funduszu zostało opracowane na podstawie pisemnej informacji głównej księgowej jednostki (Akta kontroli 06/18/I/s.39-59).
 
 
 
 
Tab. 3 Wykorzystanie środków ZFŚS w 2004 r.
Lp.
Zakres
Roczny plan
Plan w układzie wg Regulaminu
Wydatki
Spłaty/ Odsetki
Różnica* (4-5)
1
2
3
4
5
6
7
I
Wypoczynek urlopowy
Plan
x
Wydatki
x
x
I.1.
Świadczenie urlopowe (KN)
50736
50736
51204,15
0
-468,15
I.2.
Dofinansowanie do indywidualnego wypoczynku
22800
30800
46315,8
0
-15515,8
I.3.
dofinansowanie wypoczynku dzieci
8000
I.4.
dofinansowanie "zielonych szkół"
0
0
2681
0
-2681
Razem I
81536
81536
100200,95
0
-18664,95
II.
Imprezy kulturalne
Plan
x
Wydatki
x
x
II.1.
Dofinansowanie wycieczek
1813
3626
0
0
3626
II.2.
Biwaki, majówki
1813
II.3.
Bilety na imprezy
2300
2300
2710
0
-410
Razem II
5926
5926
2710
0
3216
III
Pomoc materialna w formie rzeczowej
Plan
x
Wydatki
x
x
III.1.
paczki świąteczne dla dzieci
1200
33400
39100,88
0
-5700,88
III.2.
paczki, bony towarowe dla emerytów
9200
III.3.
paczki, bony towarowe dla pracowników
23000
III.4.
Inne (bilety na imprezy kulturalne)
0
0
0
0
0
III.5.
Pomoc dla emerytów**
 
 
300
0
-300
Razem III
33400
33400
39400,88
0
-6000,88
IV
Pomoc finansowa
Plan
x
Wydatki
x
x
IV.1.
zapomogi losowe i materialne
20000
20000
25400
0
-5400
IV.2.
Pomoc na zmniejszenie wydatków mieszkaniowych (5x600 zł)
5000
5000
0
0
5000
IV.3.
Pożyczki mieszkaniowe
32000
32000
113000
105695,82
24695,82
IV.4.
Rezerwa Funduszu + prowizja
7391,36
7391,36
2479,18
0
4912,18
Razem IV
64391,36
64391,36
140879,18
105695,82
29208
V.
Odsetki
x
x
x
2614,09
2614,09
Ogółem (I-V)
185253,36
185253,36
283191,01
108309,91
10372,26
Stan konta na 31.12.2004r. wyniósł 167.491,88 zł
Wartości ujemne oznaczają wydatki przekraczające w danym rodzaju plan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tab. 4 Wykorzystanie środków ZFŚS w 2005 r.
 
Lp.
Zakres
Roczny plan
Plan w układzie wg Regulaminu
Wydatki
Spłaty/ Odsetki
Różnica* (4-5)
1
2
3
4
5
6
7
I
Wypoczynek urlopowy
Plan
 
Wydatki
 
 
I.1.
Świadczenie urlopowe (KN)
58660
58660
54808,63
0
3851,37
I.2.
Dofinansowanie do indywidualnego wypoczynku
22750
38500
35510
0
2990
I.3.
Dofinansowanie wypoczynku emerytów
15750
I.4.
dofinansowanie wypoczynku dzieci
12000
18000
3510
0
14490
I.5.
dofinansowanie "zielonych szkół"
6000
Razem I
115160
115160
93828,63
0
21331,37
II.
Imprezy kulturalne
Plan
 
Wydatki
 
 
II.1.
Dofinansowanie wycieczek
5440
11957,4
10308,5
0
1648,9
II.2.
Biwaki, majówki
3117,4
 
Bilety na imprezy
 
Razem II
8557,4
11957,4
10308,5
0
1648,9
III
Pomoc materialna w formie rzeczowej
Plan
 
Wydatki
 
 
III.1.
paczki świąteczne dla dzieci
2600
2600
0
0
2600
III.2.
paczki, bony towarowe dla emerytów
9000
37750
85344,9
0
-47594,9
III.3.
paczki, bony towarowe dla pracowników
28750
III.4.
Inne (bilety na imprezy kulturalne)
3400
 
 
0
 
Razem III
43750
40350
85344,9
0
-44994,9
IV
Pomoc finansowa
Plan
 
Wydatki
 
 
IV.1.
zapomogi losowe i materialne
22000
28000
22752,57
0
5247,43
IV.2.
Zapomogi dla emerytów
6000
IV.3.
Pomoc na zmniejszenie wydatków mieszkaniowych (5x600 zł)
3000
3000
2000
0
1000
IV.4.
Pożyczki mieszkaniowe
36000
36000
118000
112620,3
30620,3
IV.5.
Rezerwa Funduszu
5309,24
5309,24
0
0
5309,24
Razem IV
72309,24
72309,24
142752,57
112620,3
42176,97
V.
Odsetki
x
x
x
2487,42
2487,42
V.1.
Odsetki za kredyt
 
 
 
-209,5
-209,5
Ogółem (I-V)
239776,64
239776,64
332234,6
115107,7
22440,26
Stan konta na 31.12.2005r. wyniósł 23.991,07 zł
Wartości ujemne oznaczają wydatki przekraczające w danym rodzaju plan
 
 
 
 
 
 
 
 
Tab. 5 Wykorzystanie środków ZFŚS w 2006 r.
 
Lp.
Zakres
Roczny plan
Plan w układzie wg Regulaminu
Wydatki
Spłaty/ Odsetki
Różnica* (4-5)
1
2
3
4
5
6
7
I
Wypoczynek urlopowy
Plan
 
Wydatki
 
 
I.1.
Świadczenie urlopowe (KN)
61140
61140
58218,67
 
2921,33
I.2.
Dofinansowanie do indywidualnego wypoczynku prac. Niepededagogicznych
23800
68440
62990
 
5450
I.3.
Dofinansowanie wypoczynku nauczycieli
28800
I.4.
dofinansowanie wypoczynku emerytów
15840
I.5.
Dofinansowanie wypoczynku dzieci
9500
9500
1849
 
7651
Razem I
139080
139080
123057,67
0
16022,33
II.
Imprezy kulturalne
Plan
 
Wydatki
 
 
II.1.
Dofinansowanie wycieczek
5440
7887,64
0
 
2921,33
II.2.
Biwaki, majówki
2447,64
II.3.
Bilety na imprezę
 
3450
1029,43
 
2420,57
Razem II
7887,64
11337,64
1029,43
0
2921,33
III
Pomoc materialna w formie rzeczowej
Plan
 
Wydatki
 
 
III.1.
paczki świąteczne dla dzieci
2600
2600
2900
 
-300
III.2.
paczki, bony towarowe dla emerytów
16240
25240
3255,81
 
 
III.3.
paczki, bony towarowe dla pracowników
9000
III.4.
Inne (bilety na imprezy kulturalne)
3450
 
 
 
 
Razem III
31290
27840
6155,81
0
-300
IV
Pomoc finansowa
Plan
 
Wydatki
 
 
IV.1.
zapomogi losowe i materialne
24000
30000
10700
 
2921,33
IV.2.
Zapomogi dla emerytów
6000
IV.3.
Pomoc na zmniejszenie wydatków mieszkaniowych (5x600 zł)
3000
3000
0
 
3000
IV.4.
Pożyczki mieszkaniowe
8000
8000
73000
94462,12
29462,12
IV.5.
Rezerwa Funduszu
1740,43
1740,43
900
 
840,43
Razem IV
42740,43
42740,43
84600
94462,12
36223,88
V.
Odsetki
x
 
x
1470,78
1470,78
Ogółem (I-IV)
220998,07
220998,07
214842,91
95932,90
56338,32
Stan konta na 30.09.2006r. wyniósł 48.725,02 zł
Wartości ujemne oznaczają wydatki przekraczające w danym rodzaju plan
 
 
 
 
 
 
 
Tab. 6 Wykorzystanie środków ZFŚS w latach 2004-2006 r.
 
2004 r.
Na dzień 31.12.2004 r. w sprawozdaniach RB-28 S wykazano następujące kwoty:
 
Tab. 6a 
Lp.
Dział
Rozdział
Paragraf
Kwota (zł)
1
801
80102
4440
85.800,00
2
801
80111
4440
81.300,00
3
854
85401
4440
14.200,00
RAZEM
181.300,00
 
W 2004 r. na rachunek bankowy ZFŚS przekazano środki na łączną kwotę 181.300,00 zł. Przelewy dokonano w następujących dniach:
§          06.04.2004 r. –           45.325,00 (dowód księgowy nr 150)
§          20.05.2004 r. –           90.650,00 (dowód księgowy nr 230)
 • 20.09.2004 r. –           45.325,00 (dowód księgowy nr 419).
 
Łączna kwota wykazana w sprawozdaniach z poszczególnych rozdziałów                                    w paragrafie 4440 jest zgodna z dokonanymi przelewami. W ciągu 2004 r. na konto bankowe wpłynęły spłaty pożyczek mieszkaniowych wraz z odsetkami w łącznej wysokości 105.695,82 zł. Prowizje bankowe wyniosły 1.213,32 zł. Odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym naliczone przez bank wyniosły 1.021,10 zł. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2004 r. wynosił 40.234,64 zł (Akta kontroli 06/18/I/s.60-70.
 
2005 r.
Na dzień 31.12.2005 r. w sprawozdaniach RB-28 S wykazano następujące kwoty:
 
Tab. 6b 
Lp.
Dział
Rozdział
Paragraf
Kwota (zł)
1
801
80134
4440
1.200,00
2
801
80102
4440
95.300,00
3
801
80111
4440
57.300,00
4
854
85401
4440
14.300,00
RAZEM
168.100,00
 
W 2005 r. na rachunek bankowy ZFŚS przekazano środki na łączną kwotę 168.100,00 zł. Przelewy dokonano w następujących dniach:
§          20.04.2005 r. -           47.575,00 (dowód księgowy nr 153)
§          12.05.2005 r. -           78.650,00 (dowód księgowy nr 204)
§          21.09.2005 r. -           43.475,00 (dowód księgowy nr 417)
§          09.11.2005 r. -            2.000,00 (dowód księgowy nr 528)
§          07.12.2005 r. -            7.700,00 (dowód księgowy nr 588)
§          07.12.2005 r. -         -11.300,00 (dowód księgowy nr 588, wyciąg bankowy nr 63) (akta kontroli)
 
Łączna kwota wykazana w sprawozdaniach z poszczególnych rozdziałów w paragrafie 4440 jest zgodna z dokonanymi przelewami. Na rachunek bankowy wpływały spłaty pożyczek mieszkaniowych w łącznej kwocie 112.620,30 zł. Odsetki od zgromadzonych na rachunku bankowym środków za cały 2005 rok wyniosły 3.188,23 zł. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2005 r. wynosił 23.991,07 zł (Akta kontroli 06/18/I/s.71-89).
 
2006 r.
Na dzień 31.12.2006 r. w sprawozdaniach RB-28 S wykazano następujące kwoty:
 
Tab. 6c
Lp.
Dział
Rozdział
Paragraf
Kwota (zł)
1
801
80134
4440
3.400,00
2
801
80102
4440
106.800,00
3
801
80111
4440
51.300,00
4
854
85401
4440
13.700,00
RAZEM
175.200,00
 
W 2006 r. na rachunek bankowy ZFŚS przekazano środki na łączną kwotę 175.200,00 zł. Przelewy dokonano w następujących dniach:
§          20.05.2006 r. -            126.825,00 (dowód księgowy nr 226)
§          30.05.2006 r. -             3.075,00 (dowód księgowy nr 237)
§          05.09.2006 r. -            43.300,00 (dowód księgowy nr 398)
§          30.10.2006 r. -             2.000,00 (dowód księgowy nr 500)
 
Łączna kwota wykazana w sprawozdaniach z poszczególnych rozdziałów w paragrafie 4440 jest zgodna z dokonanymi przelewami. Wpływ z tytułu spłaty pożyczek mieszkaniowych (łącznie z odsetkami) do dnia 03.09.2006 r. – 94.462,12 Kapitalizacja odsetek za cały 2006 r. wyniosła 2.466,08 zł. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2006 r. wynosił 34.939,69 zł (Akta kontroli 06/18/I/s.90-102).
 
V.2.6. Kryteria przyznawanych świadczeń
 
 Kryteria przyznawanej pomocy nie zostały szczegółowo określone w Regulaminie oraz nie zostały skonsultowane z organizacją związkową działającą w zakładzie.                              W niektórych przypadkach (Tab. 7) stwierdzono w ogóle brak kryteriów (Akta kontroli 06/18/I/s.103-128).
 
Tab. 7   Kryteria wykorzystania środków ZFŚS
 
Lp.
Zakres pomocy
§ 11 ZFŚS
Podstawa
(Regulamin ZFŚS)
Kryteria
2004
2005
2006
1
2
3
4
5
6
1
Wypoczynek urlopowy
§ 11
1 tiret
 
 
 
1a
Świadczenie urlopowe nauczycieli
§ 12ust.1 pkt 1
+
+
+
1b
Dofinansowanie do indywidualnych form wypoczynku urlopowego
§ 12ust.1 pkt 2
+
+*
+
2
Imprezy kulturalne, oświatowe, sportowe, rekreacyjne
§ 11
2 tiret
-
-
-
2a
Dofinansowanie krajowych wycieczek organizowanych przez szkołę w czasie wolnym od pracy
§ 12ust.2 pkt 1
-
-
-
2b
Dofinansowanie do biletów na imprezy organizowane przez szkołę
§ 12ust.2 pkt 2
-
-
-
3
Pomoc materialna w formie rzeczowej
§ 11 3 tiret
 
 
 
 3a
Pomoc materialna w formie paczek żywnościowych lub bonów towarowych
§ 12ust.3 pkt 1
-
+
-
3b
Pomoc materialna dla dzieci w formie paczek żywnościowych lub bonów towarowych
 
§ 12ust.3pkt 2
-
+
-
4
Pomoc finansowa dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej lub losowej
§ 11 4 tiret
 
 
 
4a
Bezzwrotna zapomoga finansowa
§ 12ust.4 pkt 1
+
+
+
4b
Przyznanie pomocy finansowej na zmniejszenie wydatków mieszkaniowych
§ 12ust.4 pkt 2
-
-
-
4c
Przyznanie paczki żywnościowej lub bonu towarowego dla osób przebywających na długotrwałym leczeniu
§ 12ust.4 pkt 3
-
-
-
4d
Pomoc materialna na zmniejszenie wydatków świątecznych dla rodzin o najniższych dochodach
(od 21.11.2005)
Aneks 4
 
Nie dotyczy
+
+
5
Zielone kolonie
§ 11
5 tiret
 
 
 
5a
Pokrycie kosztów „zielonej szkoły”
tj. od 12.09.2005 „zielone szkoły, obozy, kolonie”
 § 12ust.5 
+
+
+
6
Pożyczka na cele mieszkaniowe
§ 11
6 tiret
 
 
 
6a
Pożyczka na zakup domu lub mieszkania
§ 12ust.6 pkt 1
-
-
-
6b
Adaptacja pomieszczenia niemieszkalnego na mieszkalny
§ 12ust.6 pkt 2
-
-
-
6c
Uzupełnienie wkładu członkowskiego
§ 12ust.6 pkt 3
-
-
-
6d
Zamiana domu lub mieszkania
§ 12ust.6 pkt 4
-
-
-
6e
Wniesienie kaucji na zasiedlenie
§ 12ust.6 pkt 5
-
-
-
6f
Remont lub modernizacja mieszkania
§ 12ust.6 pkt 6
-
-
-
7
Pomoc rzeczowa – upominki dla emerytów
(od 8.01.2004 do 21.11.2005)
 
Aneks nr 2
 -
+
+
8
Pomoc materialne w związku ze zwiększonymi potrzebami rodzin przed świętami (od 21.11.2005)
Aneks 4 
Nie dotyczy
+
Nie dotyczy
* Brak kryt. dla pracowników pedagogicznych
 
W Tabeli 7 oznaczono znakiem „+” obszary, w których opracowane zostały kryteria, natomiast znakiem „­-” oznaczono obszary, w którym tych kryteriów nie opracowano, pomimo, że Regulamin przewidywał takie formy pomocy.
Pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) - członek Komisji Socjalnej w ZSS - stwierdziła w wyjaśnieniu z dnia 6.11.2006r., iż kryteria dot. przyznawania zapomogi materialnej ustalone w dniu 1.03.2004r. obowiązują nadal, także kryteria dot. przyznawania dofinansowania do wypoczynku dzieci ustalone w dniu 29.06.2005r. obowiązywały nie tylko w 2006r., ale i w 2004r. (Akta kontroli 06/18/I/s.129-131).
 
V.2.7. Wydatkowanie środków
Wydatkowanie środków z Funduszu w świetle art. 27 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych oraz § 8 Regulaminu następuje po uprzednim uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową.  
W dniu 6.11.1996r. na posiedzeniu Rady Pedagogicznej uzupełniono skład Komisji Socjalnej. Od tego dnia skład Komisji Socjalnej był następujący (Akta kontroli 06/18/I/s.132-135): (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)).
W tym samym dniu powołano także Komisję przyznającą pożyczki mieszkaniowe: (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)).
We wszystkich przypadkach udzielonej w latach 2004-2006 pomocy finansowej (zapomoga materialna, finansowa, losowa) nie konsultowano przyznania pomocy                              z organizacjami związkowymi (Akta kontroli 06/18/I/s.147-159).
 
V.2.7.1.Protokoły Komisji
 
Tab. 8 Decyzje Komisji ZFŚS podjęte na spotkaniach w latach 2004-2006
 
Lp.
Data posiedzenia Komisji Socjalnej
Ustalenia kryteriów
Liczba przyznanych pomocy
2004
1
1.03.04
Ustalono kryteria przyznawania zapomogi materialnej.
Przyznano 40 paczek po 30 zł = 1.200 zł
Na pożyczki mieszkaniowe przeznaczono 32.000 zł.
 • Przyznano 6 zapomóg                              (5 materialnych i 1 losowa)
2
8.06.04
Opracowano kryteria dofinansowania wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie
 • Nie przyznano pomocy
3
30.09.04
Nie ustalano kryteriów
 • Przyznano 6 pomocy z tytułu zapomogi i dofinansowania do wypoczynku dzieci
 • Dwa wnioski z rozpatrzonych 8 zostały odrzucone
4
8.11.04
Ustalono kryteria pomocy materialnej rzeczowej
 • Przyznano bony towarowe i paczki żywnościowe dla pracowników czynnych i zapomogę materialną w wys. 250 zł dla emerytów
5
8.12.04
Nie ustalano kryteriów
 • Przyznano 5 zapomóg (brak informacji o rodzaju zapomogi)
2005
6
21.04.05
Nie ustalano kryteriów
Przedstawienie rocznego planu Funduszu
 • Nie przyznano pomocy
7
13.06.05
Ustalono kryteria:
§        dofinansowania wyjazdu turystycznego organizowanego we własnym zakresie dla emerytów i pracowników niepedagogicznych
§        dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży.
§         Przyznano 5 zapomóg (2 losowe i 3 nieokreślone)
§         Odrzucono 4 wnioski
8
14.11.05
Ustalono kryteria:
§       przyznawania bonów towarowych oraz innych świadczeń .
§       pomocy materialnej.
§       przyznania pomocy materialnej na zakup artykułów świątecznych.
 
 • Ustalono pomoc materialną dla wszystkich pracowników nieczynnych w wysokości 210 zł
 • Ustalono przyznanie paczek żywnościowych dla wszystkich czynnych pracowników w wysokości 142 zł
2006
9
7.02.06
Nie ustalano kryteriów
 • Przyznano 8 zapomóg materialnych
 • 3 wnioski odrzucono
10
19.05.06
Nie ustalano kryteriów
 • Przyznano 6 zapomóg materialnych
 • Przyznano 1 dofinansowanie do wypoczynku dzieci
 • 1 wniosek skierowano do uzupełnienia
11
6.06.06
Ustalono kryteria dofinansowania wypoczynku organizowanego we własnym zakresie:
§       dla pracowników pedagogicznych w wysokości 330, 360 i 390 zł w zależności od osiągniętego dochodu brutto,
§       dla pracowników niepedagogicznych w wysokości 650, 670, 690 zł w zależności od osiągniętego dochodu brutto,
§       dla emerytów w wysokości 380 zł dla osób o dochodach do 1.300 zł brutto oraz 350 zł dla osób o dochodach brutto powyżej 1.301 zł.
§           Przyznano 3 zapomogi 
        materialne
 
(Akta kontroli 06/18/I/s.136-145).
 
Powyższa Tabela przedstawia wszystkie udokumentowane posiedzenia Komisji w badanym przedziale czasowym. Z powyższej informacji wynika, że Komisja nie wypowiadała się we wszystkich przypadkach przyznawania pomocy z Funduszu oraz brała udział w ustaleniu tylko niektórych kryteriów wykorzystania środków ZFŚS. Z wyjaśnień członka Komisji Socjalnej – p. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) z dnia 7.11.2006r. wynika, że brakuje protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 29.09.2005r. kiedy Komisja przyznała 7 zapomóg. Stwierdziła także, że Komisja przyznając zapomogi kierowała się jej naliczeniami dot. wysokości ewentualnej pomocy, które były dokonywane na luźnych kartkach dołączonych do wniosków (Akta kontroli 06/18/I/s.146). W trakcie kontroli stwierdzono brak w aktach sprawy tych zapisów.
 
W 2004r. Komisja opiniowała 19 indywidualnych wniosków o pomoc i przyznała 17 indywidualnych pomocy. Z Tabeli 9 wynika, że tego rodzaju pomocy udzielono z Funduszu 40 osobom. W 2005r. Komisja opiniowała 9 indywidualnych wniosków o pomoc i przyznała 5 indywidualnych pomocy. Z Tabeli 10 wynika, że tego rodzaju pomocy udzielono z Funduszu 42 osobom. Do 30.09.2006r. Komisja opiniowała 22 indywidualne wnioski o pomoc                         i przyznała 18 indywidualnych pomocy, w tym 1 dofinansowanie do wypoczynku dziecka.              Z Tabeli 11 wynika, że tego rodzaju pomocy udzielono z Funduszu 34 osobom.
 
V.2.7.2.Przyznawanie zapomóg
 
Tab. 9 Przyznanie pomocy z ZFŚS w 2004r. (zapomoga [Z], zapomoga losowa [ZL], dofinansowanie do wypoczynku dzieci [W])
 
Lp.
 
Wysokość dochodów
na osobę
(w zł)
Wniosek zgodny z formula-rzem
Wnioskowana forma pomocy
Data decyzji o przyznaniu pomocy
2004
Opinia organizacji związkowej lub wytypowa-nego pracownika
Protokół Komisji
Zgodność rodzaju przyznanej pomocy z wnioskowaną
Kwota przyznanej pomocy
Uwagi
 
(Wartość Faktury w zł)
1
423
+
Z
21.01
-
-
+
1000
 
2
1241
+
Z
4.03
-
1.03.
+
350
 
3
830,09
+
Z
1.03
-
1.03
+
300
 
4
399,70
+
Z
1.03
-
1.03
 
+
500
Komisja przyznała 600 zl
5
562,55
+
Z
3.03
-
1.03
+
400
 
6
840,70
+
Z
5.03
-
1.03
+
600
 
7
300
-
ZL
5.03
-
1.03
-
600
 
8
1600
+
W- 1
16.03
-
*
+
90
F:450
9
brak
+
Z
23.03
-
-
+
400
 
10
1709
+
Z
5.04
-
-
+
700
Dofinansowanie do studiów
F: 1600 (opłata za II rok studiów)
 
11
brak
+
Z
5.04
-
-
+
500
 
12
550
+
Z
13.04
-
-
+
700
 
13
826
+
Z
25.04
-
-
+
600
 
14
brak
+
ZL
4.05
-
 *
+
600
 
15
504
+
ZL
11.05
-
-
+
800
Pogorszenie się sytuacji materialnej
16
brak
-
ZL
+
brak daty
+
-
+
1000
Na wniosek ZNP 
Decyzja dyrektora
Śmierć matki
Brak aktu zgonu
17
brak
+
ZL
31.05
-
-
+
1000
Śmierć bliskiego członka rodziny
18
brak
+
ZL
31.05
-
-
+
1000
Wniosek złożony przez inną osobę
Śmierć ojca
 
19
933,33
+
W- 1
28.05
-
-
+
497,50
F: 995
20
933,33
+
W - 1
8.06
-
-
+
500
F: 115
21
900
+
Z
6.07
-
-
+
1000
 
22
brak
-
Z
-
-
-
+
1000
 
23
brak
-
ZL
-
-
-
+
1000
Śmierć matki
Brak aktu zgonu
24
brak
-
ZL
+
brak daty
-
-
+
800
Śmierć męża
Akt zgonu
25
brak
-
ZL
+
brak daty
-
-
+
1000
Śmierć ojczyma
Brak aktu zgonu
26
brak
brak
?
-
-
-
-
300
Zakup upominku dla pracownika odchodzącego na emeryturę
27
686,40
+
Z
30.09
-
30.09.
x
Odmowa
Brak uzasadnienia
28
1060
+
Z
30.09
-
30.09.
x
Odmowa
-
29
1250
+
W - 1
30.09
-
30.09.
+
300
F:1.120
30
1195,08
+
Z
30.09
-
30.09.
+
600
-
31
820,78
+
W - 1
30.05
-
30.09.
+
410
F: 820 (wczasy nad morzem)
32
825,03
+
W - 2
30.09
-
30.09.
+
325
F: 650
F: brak
33
862,65
+
W
30.09
-
30.09.
+
375
F: 750
34
800
+
W - 1
5.10
-
30.09.
+
500
F: 1.105
35
brak
+
ZL
27.10
-
-
+
800
Śmierć matki
Akt zgonu
36
220
+
Z
22.11
-
-
+
800
-
37
brak
+
Z
18.11
-
-
+
800
-
38
230
+
Z
+
brak daty
-
-
x
odmowa
Z powodu otrzymania w marcu 2004
39
1000
+
Z
8.12
-
8.12.
+
600
-
40
1645
+
Z
9.12
-
-
+
334
-
41
1600
+
Z
9.12
-
8.12.
+
800
-
42
1279
+
Z
9.12
-
8.12.
+
600
-
43
1094
+
Z
9.12
-
8.12.
+
600
-
 
Legenda:
-   - Wynik nieprawidłowy
+ - Wynik prawidłowy
* Konsultacja z przew. Komisji (nieczytelny podpis)
 
(Akta kontroli 06/18/I/s.147-150).
 
Zbadano wszystkie decyzje dot. wniosków o zapomogę i dofinansowanie wypoczynku dzieci. Informacje te zostały potwierdzone przez p. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) – członka Komisji Socjalnej. W 2004r. udzielono 33 zapomogi, 7 dofinansowań do wypoczynku dzieci (Cyfra przy znaku „W” oznacza liczbę dzieci, których wypoczynek dofianansowano). Odmówiono pomocy w 3 przypadkach, z których 1 przypadek nie został uzasadniony (poz. 27 Tab. 9).
             W 3 przypadkach (7% badanych spraw) brak w aktach sprawy decyzji o przyznaniu pomocy. W 98% wszystkich przypadków o wysokości udzielonego dofinansowania lub zapomogi nie wypowiadała się organizacja związkowa działająca na terenie zakładu pracy lub wytypowany pracownik. Wymóg taki został ustalony w § 8 ust. 2 Regulaminu. Ten sam regulamin w ust. 3 tego paragrafu nakazuje dyrektorowi wstrzymanie realizacji świadczenia. Świadczenie jednak zostało wypłacone. W 19 przypadkach (44%) decyzję w sprawie pomocy podjęła Komisja Socjalna. Uwzględniając przypadki, w których Komisja podjęła decyzję – pozostają 23 wnioski (46,5% przypadków), w których wypłacono świadczenia mimo obowiązku jego wstrzymania.
W 1 przypadku (poz. 4) Komisja przyznała zapomogę w wysokości 600 zł, natomiast wypłacono kwotę 500 zł.
W 2004r. przyznano 24 zapomogi zwane wg kryteriów jako zapomogi materialne.             W 2004r. obowiązywały od dnia 1.03.2004r. kryteria ustalone przez dyrektora ZSS (Akta kontroli 06/18/I/s.129-131). Zgodnie z tymi kryteriami uzależniono przyznanie zapomogi materialnej od wysokości dochodu na jednego członka rodziny. W 5 przypadkach (21%) przy przyznawaniu zapomogi nie kierowano się w ogóle wysokością dochodu. Dochodu nie podała osoba wnioskująca pomimo, że zgodnie z Regulaminem był to wymóg formalny.                 W 2 przypadkach (poz. 10 i 41) przyznano zapomogę materialną pomimo, że maksymalny próg dochodowy dla tej formy pomocy wynosił 1.000 zł, a w przypadkach gospodarstw                 1-osobowych do 1.500 zł. Pomoc w tej sytuacji nie powinna przekraczać 650 zł, a wynosiła: 700 zł przy dochodzie 1.709 zł oraz 800 zł przy dochodzie 1.600 zł. W przypadku -poz. 28- odmówiono pomocy, ponieważ dochód wynosił 1.064 zł, tj. powyżej maksymalnego kryterium. Odmówiono także zapomogi osobie, o dochodzie na 1 członka rodziny                           w wysokości 686,40 zł, nie podając żadnej przyczyny (poz. 27)
 
Tab. 10 Przyznanie pomocy z ZFŚS w 2005r. (zapomoga [Z], zapomoga losowa [ZL], dofinansowanie do wypoczynku dzieci [W]
 
Lp.
Wysokość dochodów
na osobę
(w zł)
Wniosek zgodny z formula-rzem
Wnioskowana forma pomocy
Data decyzji o przyznaniu pomocy
w 2005
Opinia organizacji związkowej lub wytypowa-nego pracownika
Protokół Komisji
Zgodność rodzaju        przyznanej pomocy z wnioskowaną
Kwota przyznanej pomocy
Uwagi
 
(Wartość Faktury w zł)
1
brak
+
Z
31.12.04
-
-
+
1000
-
2
266
+
Z
27.01.05
-
-
+
900
-
3
601
+
Z
1.02
-
-
+
1000
-
4
367,83
+
Z
17.02
-
-
+
1000
-
5
brak
+
ZL
12.04
-
-
+
800
-
6
brak
+
Z
21.04
-
-
+
600
-
7
950
+
Z
21.04
-
-
+
650
-
8
brak
+
ZL
26.04.
-
-
+
1274,57
Wniosek podpisany przez dyrektora w imieniu Rady Pedagogicznej
9
brak
+
ZL
05.05
-
13.06.
+
800
-
10
440
+
Z
10.06
-
-
+
800
-
11
900
+
W
10.06
-
13.06.
+
448
Faktura: 895
12
1168,34
-
ZL
+
Brak daty
-
13.06.
+
800
-
13
1200
-
ZL
13.06
-
13.06.
+
800
-
14
1800
+
W
13.06
-
13.06.
+
110
Faktura: 546
15
brak
-
ZL
27.06
-
-
-
600
p. materialna
16
633
+
W
10.06
-
-
+
 (160)[1]
Faktura:320
17
597,10
+
ZK
22.06
-
-
+
 (140) 1
-
18
935
+
W
-
-
-
+
(400)[2]
F: 500
19
1300
+
W
-
-
-
+
(400)2
F:500
20
900
+
W
28.06
-
-
+
? (390)1
F: 775, F: 200
21
1014
+
W
22.06
-
-
+
? (800)1
F: 490, F:1490
22
700
+
W
22.06
-
-
+
? (500)1
F:1490
23
571
+
W
23.06
-
-
+
? (300)1
F:600
24
985,23
+
Z
29.06
-
13.06.
x
Odmowa
Bez uzasadnienia
25
1360,40
+
W
10.06
-
-
x
Odmowa
Osoba nieuprawniona
26
529,50
+
Z
-
-
13.06.
x
 Odmowa
Odmowa ze wzg. formalnych
27
brak
+
Z
29.06
-
13.06.
x
Odmowa
 Odmowa ze wzg. formalnych
28
1116,40
x
Z
05.07
-
 
+
1000
Zapomoga bezzwrotna na cele mieszkaniowe
29
brak
-
Z
+
brak daty
-
 
+
800
-
30
484
+
Z
27.09
-
 
+
800
-
31
900
+
W -1
15.09
-
 
+
270
F:890
32
920
+
W - 1
21.09
-
 
+
280
F: 699
33
900
+
W - 2
15.09
-
 
+
800
F: 3308
34
900
+
Z
29.09
-
 
+
800
-
35
1355
+
Z
29.09
-
 
+
600
-
36
1339,96
+
Z
29.09
-
 
+
600
-
37
797,06
+
W - 2
29.09
-
 
+
280
F: 550
38
320
+
Z
4.10
-
 
+
800
-
39
1400
+
W - 1
11.10
-
 *[3]
+
132
F:704
40
brak
-
ZL
10.11
-
 
+
1200
 
41
466
+
Z
14.11
-
 
+
1000
-
42
brak
+
ZL
22.11
-
 
+
1200
śmierć
43
1215
+
Z
23.11
-
 
+
800
-
44
663
+
Z
23.11
-
 
+
1200
-
45
586
+
ZL
2.12
-
 
+
900
Śmierć
46
brak
-
Z
+
brak daty
-
 
+
2000
Dochód wnioskodawcy: 3.678,65
 
(Akta kontroli 06/18/I/s.151-155).
 
Zbadano wszystkie decyzje dot. zapomóg oraz wypoczynku dzieci. W 2006r. przyznano 21 zapomóg materialnych. W 4 przypadkach (19% wszystkich przypadków) nie badano kryterium dochodowego. W jednym przypadku (poz. 46) przyznano bardzo wysoką zapomogę pomimo, że strona nie podała dochodu. Zespół kontrolny na podstawie dostępnych dokumentów księgowych ustalił, że ten wnioskodawca w ZSS otrzymuje dochód w wysokości ok. – 3.678,65 zł.
We wszystkich przypadkach brak opinii organizacji związkowych, natomiast tylko             w 8 przypadkach zasięgnięto opinii Komisji a w 1 przypadku tylko przewodniczącego Komisji (łącznie 9 spraw stanowi 20 % wszystkich badanych przypadków)
            W 2006r. przyznano 14 dofinansowań wypoczynku dzieci. Kryteria obowiązywały             od 29.06.2005r. , tj. od decyzji z poz. 31Tab. 10. W jednym przypadku (poz. 31) przyznano dofinansowanie mniejsze niż ustalone wg kryteriów, natomiast w przypadku (poz. 33) przyznano dofinansowanie w wysokości 800 zł, pomimo że wg przyjętych kryteriów 40% dofinansowania wynosiło 1.323 zł.
 
Tab. 11 Przyznanie pomocy z ZFŚS w 2006r. (zapomoga [Z], zapomoga losowa [ZL], dofinansowanie do wypoczynku dzieci [W], zielone kolonie [ZK])
 
Lp.
Wysokość dochodów
na osobę
(w zł)
Wniosek zgodny z formula-rzem
Wnioskowana forma pomocy
Data decyzji o przyznaniu pomocy
w 2006
Opinia organizacji związkowej lub wytypowa-nego pracownika
Protokół Komisji
Zgodność rodzaju przyznanej pomocy z wniosko-waną
Kwota przyznanej pomocy
Uwagi
(Wartość Faktury w zł)
1
1100
+
z
27.01.06
-
7.02.
+
1000
-
2
700
+
z
7.02
-
7.02
+
400
-
3
1300
+
z
7.02.
-
7.02
x
Odmowa
Przekroczony dochód.
4
960
+
z
7.02
-
7.02
+
500
-
5
1256
-
z
+
brak daty
-
7.02
+
500
-
6
1666,05
+
z
7.02
-
7.02
x
Odmowa
Nie udokumentowano tytułu prawnego do lokalu
7
1000
+
z
7.02
-
7.02
-
600
Pomoc na zmniejszenie wydatków mieszkaniowych
8
1150
+
z
6.02
-
7.02
+
450
-
9
brak
+
z
8.02
-
7.02
+
700
-
10
800
+
z
8.02
-
7.02
+
400
-
11
1092,33
+
z
13.02
-
7.02
x
Odmowa
Dochód za wysoki
12
502,58
+
z
27.02.
-
 -
+
500
-
14
brak
+
z
19.05
-
19.05.
+
750
-
15
1904,35
+
Z
19.05
-
19.05
+
500
-
16
1950
+
Z
19.05
-
19.05
+
600
-
17
brak
-
ZL
19.05
-
19.05
-
800
-
18
900
+
W- 1
19.05
-
19.05
+
400
F: 1249
19
456,40
+
Z
19.05
-
19.05
+
1000
-
20
brak
+
ZL
19.05
-
19.05
+
800
Śmierć teścia
21
1167,50
+
W - 2
6.06
-
-
+
540
F:1800
22
1450
+
Z
12.06
-
-
+
800
-
23
1054
+
Z
9.06
-
6.06
-
300
z. rzeczowa
24
922,72
+
Z
9.06
-
6.06
-
300
z. rzeczowa
25
1995
+
Z
13.06
-
6.06
-
300
z. rzeczowa
26
1215
+
ZK-1
12.09
-
-
+
117
F:390
27
933
+
W - 2
12.09
-
-
+
150
F:300, F: brak
28
934
+
W - 1
12.09
-
-
+
485
F:970
29
1025
+
ZK
12.09
-
-
+
100
F:200
30
1535
+
W - 1
12.09
-
-
+
307
F:1385
31
994,22
+
W - 1
12.09
-
-
+
150
F:300
32
brak
+
ZL
10.10
-
-
+
1000
Śmierć matki
33
400
+
Z
19.10
-
18.10
+
800
-
34
1352
+
Z
19.10
-
18.10
+
700
-
35
987
+
Z
19.10
-
18.10
+
800
-
36
1510
+
Z
19.10
-
18.10
+
1000
-
37
1372
+
Z
19.10
-
18.10
+
700
-
 
(Akta kontroli 06/18/I/s.156-161).
 
            Zbadano wszystkie decyzje dot. zapomóg i dofinansowań wypoczynku dzieci                   do 10’2006r. Przyznano 25 zapomóg materialnych, z czego w 2 przypadkach (8%) nie badano wysokości dochodu w rodzinie. W 3 przypadkach (poz. 15,25,36) przyznano zapomogę, pomimo, że dochód przekroczył ustalone kryterium nawet po podwyższeniu                   o 50% w przypadku gospodarstw jednoosobowych. W dniu 1.03.2004r. ustalono,                         że w przypadku osób prowadzących jednoosobowe gospodarstwo, próg dochodowy podwyższa się o 50%. Wg ustalonych kryteriów nie może to być kwota wyższa niż 1.500 zł.
            Przyznano w 2006r. 6 dofinansowań do wypoczynku dzieci oraz 2 dofinansowania do kosztów zielonych kolonii. W poz. 28 należne dofinansowanie powinno wynosić 388 zł,                w poz. 30 277 zł, a w poz. 31 120 zł. W poz. 18 wypłacono dofinansowanie w kwocie mniejszej niż należna, która wynosiła 499 zł.
 
 V.2.7.3.Bony towarowe w 2005r.
 
Kryteria ustalono na posiedzeniu Komisji w dniu 14.11.2005r. (Akta kontroli 06/18/I/s.162-164).
 
Ustalono dwie wartości bonów:
§         400 zł dla osób o dochodach od 1.200 zł do 2.000 zł,
§         370 zł dla osób o dochodach od 2.001 zł. 
 
Przyznano bony :
§         dla 47 pracowników pedagogicznych 
§         dla 13 pracowników niepedagogicznych 
na łączną kwotę 23.100 zł
 
V.2.7.4.Pomoc materialna na zakup artykułów świątecznych w 2005r.
 
Na posiedzeniu Komisji Socjalnej w dniu 14.11.2005r. ustalono kryteria przyznania pomocy materialnej na zakup artykułów związanych z przygotowaniem Świąt Bożego Narodzenia dla 56 pracowników czynnych o dochodach brutto na jedną osobę do 1.200 zł, wg ustalonych progów dochodowych brutto (Akta kontroli 06/18/I/s.165-168).
 
V.2.7.4.1.Przyznano pomoc
 •  34 pracownikom pedagogicznym
 •  22 pracownikom niepedagogicznym
w łącznej kwocie 38.191,35 zł.
 
V.2.7.4.2. Pomoc materialna dla pracowników nieczynnych w 2005r. 
 
Ustalono na posiedzeniu Komisji w dniu 14.11.2005r. pomoc materialną dla wszystkich pracowników nieczynnych w wysokości – 210 zł brutto. Łącznie przyznano 42 pomoce materialne na kwotę 8.820 zł (Akta kontroli 06/18/I/s.169-177).
 
V.2.7.5.Paczka żywnościowa „Zestaw świąteczny”
 
 Na posiedzeniu Komisji w dniu 14.11.2005r. ustalono przyznanie paczki o wartości 142 zł dla każdego pracownika czynnego, tj. dla 115 osób (Akta kontroli 06/18/I/s.178-186). Przyznano paczki dla 80 pracowników pedagogicznych oraz dla 35 pracowników niepedagogicznych. Łącznie przyznano 115 paczek. Pracownicy pokwitowali odbiór paczek. 
 
V.2.7.6. Wczasy pod gruszą dla pracowników nieczynnych
 
Komisja socjalna na posiedzeniu w dniu 13.06.2005r. ustaliła dla emerytów ZSS dwie kwoty dofinansowań (Akta kontroli 06/18/I/s.187-191):
 
§         380 zł dla osób z wynagrodzeniem do 1.300 zł
§         320 zł dla osób z wynagrodzeniem powyżej 1.300 zł.
 
Przyznano dofinansowania w łącznej kwocie 34.430 zł.
 
V.2.7.7.Wczasy pod gruszą dla pracowników niepedagogicznych
 
Komisja socjalna na posiedzeniu w dniu 13.06.2005r. ustaliła dla pracowników niepedagogicznych ZSS cztery kwoty dofinansowań (Akta kontroli 06/18/I/s. 192-193):
§         700 zł dla osób z wynagrodzeniem brutto do 1.300 zł
§         660 zł dla osób z wynagrodzeniem brutto od 1.301 zł -1500 zł,
§         620 zł dla osób z wynagrodzeniem brutto od 1.501 zł -1700 zł,
§         580 zł dla osób z wynagrodzeniem powyżej 1.701 zł.
 
Przyznano jedno dofinansowanie wyjątkowe w wysokości 290 zł.
 
V.2.7.8.Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży
 
Komisja socjalna na posiedzeniu w dniu 13.06.2005r. ustaliła wysokość dofinansowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży według 4 progów:
§         50% kosztów dla rodzin o dochodzie na jednego członka rodziny do    850 zł
§         40% kosztów dla rodzin o dochodzie na jednego członka rodziny od    851 zł – 1.050 zł,
§         30% kosztów dla rodzin o dochodzie na jednego członka rodziny od 1.051 zł – 1.250 zł,
§         20% kosztów zł dla rodzin o dochodzie na jednego członka rodziny powyżej    1.251 zł.
 
V.3 Pożyczki mieszkaniowe
 
Komisja mieszkaniowa została powołana w dniu 6.11.1996r. w składzie 4 osobowym. W dniu 27.01.2000r. dyrektor przestał być członkiem Komisji. Zastąpił go inny pracownik. Zadaniem Komisji mieszkaniowej jest przyznawanie pożyczek (Protokół z posiedzenia Rady Pedagogicznej z dnia 6.11.1996r.). Zgodnie z informacją członka Komisji, zadaniem Komisji jest sprawdzanie, czy osoba ubiegająca się o pożyczkę jest do tej formy pomocy uprawniona. Komisja nie posiada swojego Regulaminu. Kryteria przyznawania pożyczek mieszkaniowych zostały określone w § 28 Regulaminu ZFŚS oraz w Aneksie do Regulaminu nr 12 z dnia 5.11.2003r. (Akta kontroli 06/18/II/s.194-198). Zgodnie z wyjaśnieniem zastępcy dyrektora ZSS z dnia 29.12.2006r. projekt umowy został opracowany przez dyrektora i członków Komisji mieszkaniowej (Akta kontroli 06/18/III/s.420).
W celu zbadania wydatkowania środków ZFŚS dokonano analizy pożyczek udzielonych w 2005 i 2006r.
W 2005r. udzielono 31 pożyczek na łączną kwotę 118.000 zł, z tego 26 pożyczek                   w wysokości 4.000 zł, 4 pożyczki w wysokości 3.000 zł oraz 1 pożyczkę w wysokości 2.000 zł. We wszystkich przypadkach pożyczki zostały udzielone w celach przewidzianych w ww. Regulaminie. W 12 przypadkach pożyczkę przyznała w imieniu Komisji 1 osoba z jej składu (39% całości). W 3 przypadkach pożyczkobiorca nie złożył podpisu pod umową pożyczki,               a w jednym przypadku dyrektor podpisał umowę pożyczki sam ze sobą (łącznie w 13% przypadkach umowę należy uznać za niezawartą). Z formalnego punktu widzenia umowa nie podpisana przez jedną ze stron nie zostaje zawarta. Pożyczka w takiej sytuacji nie powinna zostać wypłacona. W badanych przypadkach pożyczki te zostały jednak wypłacone. Podobnie było w przypadku dyrektora, który zawarł umowę sam ze sobą. Pożyczka została wypłacona, pomimo że umowa zawarta z samym sobą jest nieważna (Akta kontroli 06/18/II/s.199-219).
W 2006r. udzielono 21 pożyczek na łączną kwotę 81.000 zł, z tego 19 pożyczek                  w wysokości 4.000 zł oraz 1 pożyczka w wysokości 3.000 zł oraz 1 pożyczka w wysokości 2.000 zł. We wszystkich przypadkach pożyczki zostały udzielone w celu przewidzianym                w ww. Regulaminie. W 5 przypadkach pożyczkę przyznała Komisja w 1-osobowym składzie (24% całości). W 2 przypadkach brak daty decyzji przyznania pożyczki, znajduje się jednak data protokołu Komisji (Akta kontroli 06/18/II/s.220-231).  
Zgodnie z § 28 ust. 3 Regulaminu „jeden gwarant może poręczyć maksymalnie dwie pożyczki”. W zbadanych pożyczkach wielokrotnie naruszono ten zakaz.
 
 
Tab. 12 Wielokrotność poręczeń pożyczek w latach 2005 i 2006 
 
Lp.
Imię i nazwisko poręczyciela
2005r.
2006r.
Razem
Uwagi
1.
 
 
 
 
 
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
2 x
1 x
3 x
 
2.
1 x
1 x
2 x
 
3.
2 x
1 x
3 x
 
4.
1 x
1 x
2 x
 
5.
4 x
1 x
5 x
 
6.
2 x
1 x
3 x
 
7.
1 x
2 x
3 x
 
8.
3 x
-
3 x
 
9.
1 x
-
1 x
 
10.
1 x
-
1 x
 
11.
1 x
1 x
2 x
 
12.
2 x
1 x
3 x
 
13.
1 x
-
1 x
 
14.
1 x
-
1 x
 
15.
1 x
-
1 x
 
16.
2 x
-
2 x
 
17.
1 x
-
1 x
 
18.
1 x
1 x
2 x
 
19.
1 x
-
1 x
 
20.
1 x
2 x
3 x
 
21.
1x
2 x
3 x
 
22.
1 x
-
1 x
 
23.
1 x
-
1 x
 
24.
1 x
-
1 x
 
25.
2 x
-
2 x
 
26.
1 x
-
1 x
 
27.
2 x
-
2 x
 
28.
1 x
-
1 x
 
29.
1 x
1 x
2 x
 
30.
1 x
1 x
2 x
 
31.
3 x
2 x
5 x
 
32.
2 x
1 x
3 x
 
33.
2 x
-
2 x
 
34.
1 x
-
1 x
 
35.
1 x
-
1 x
 
36.
1 x
-
1 x
 
37.
3 x
3 x
6 x
 
38.
2 x
1 x
3 x
 
39.
1 x
1 x
2 x
 
40.
1 x
1 x
2 x
 
41.
1 x
-
1 x
 
42.
1 x
-
1 x
 
43.
1 x
2 x
3 x
 
44.
-
1 x
1 x
 
45.
-
1 x
1 x
 
46.
-
1 x
1 x
 
47.
-
1 x
1 x
 
48.
-
1 x
1 x
 
49.
-
1 x
1 x
 
50.
-
1 x
1 x
 
51.
-
1 x
1 x
 
52.
-
1 x
1 x
 
53.
-
1 x
1 x
 
54.
-
1 x
1 x
 
55.
-
2 x
2 x
 
56.
-
1 x
1 x
 
 
Ustalenia w zakresie naruszenia § 28 ust. 3 Regulaminu :
§          3 – krotne poręczanie pożyczki stwierdzono w 11 przypadkach,
§          5 – krotne w 2 przypadkach,
§          6-krotne w 1 przypadku.
 
W dniu 2.01.2007r. zastępca dyrektora ZSS poinformowała, że przypadki żyrowania pożyczek 5 i 6 razy są niedopatrzeniem komisji mieszkaniowej. W przypadkach poręczeń do 3 i 4 razy stwierdziła, że komisja wydała zezwolenie na przekroczenie regulaminowych ustaleń (Akta kontroli 06/18/II/s.232). Zespół kontrolujący uznał, że powyższe wyjaśnienie nie tłumaczy faktu naruszenia Regulaminu. Ponadto stwierdzono, że Komisja socjalna nie posiada uprawnień do wyrażania zgody na niestosowanie się do Regulaminu. Ponadto brak jest dokumentów potwierdzających taką decyzję Komisji. Nie można przyjąć argumentacji, że przekroczenie ograniczeń w zakresie poręczeń stanowi niedopatrzenie Komisji. Wyłącznym dysponentem Funduszu jest dyrektor jednostki. Ponadto wśród zadań Komisji nie stwierdzono uprawnień do oceny prawidłowości poręczeń. Jest to zadanie pożyczkodawcy, którym jest dyrektor szkoły. Zgodnie z § 8 ust. 3 Regulaminu w przypadku wnioskowania o przyznanie świadczeń niezgodnie z Regulaminem dyrektor ma obowiązek wstrzymania realizacji przedmiotowego świadczenia.
W niniejszej kontroli nie badano problematyki spłat udzielonych pożyczek, bowiem przedmiotem badań były wyłącznie formalnoprawne przesłanki przyznawania pożyczek.
 
V.4. Najem
 
Tab. 13 Umowy o najem pomieszczeń należących do Szkoły znajduje się w załączniku do niniejszego protokołu.
 
 
W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że za okres objęty kontrolą nie prowadzono rejestru umów jakie Zespół Szkół Specjalnych zawierał z podmiotami zewnętrznymi a dotyczącymi użyczenia bądź najmu pomieszczeń Szkoły. Spis umów powstał dopiero w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych (Akta kontroli 06/18/II/s.240-241).
W związku z powyższym kierownik gospodarczy Zespołu Szkół Specjalnych złożył oświadczenie, iż umowy wskazane w spisie są wszystkimi umowami użyczenia i najmu, które zawarł Zespół Szkół Specjalnych w Opolu w kontrolowanym okresie (Akta kontroli 06/18/II/s.234). 
 
V.5. Dofinansowanie dokształcania nauczycieli
 
            Kontrolę dofinansowania dokształcania nauczycieli w latach 2005 i 2006 przeprowadzono pod kątem:
§         zgodności podziału środków z Zarządzeniami Prezydenta Miasta Opola w sprawie maksymalnych kwot na dofinansowanie opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane, w 2005 i 2006 r.,
§         poprawności przyjmowanych wniosków oraz zawieranych umów na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli,
§         sposobu podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2005 roku oraz                w 2006 r.,
§         stosowania w szkole regulaminu podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli,
§         wykazu zakładów kształcenia i ośrodków szkoleniowych w jakich nauczyciele szkoły podnosili swoje kwalifikacje,
§         terminowości złożenia sprawozdania z wykorzystania środków za 2005 r.
 
W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że środki finansowe               w 2005 roku na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych                   w ZSS były przyznane zgodnie z zarządzeniem Nr OR.1-0151-142/2005 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli miasta Opola na 2005 r., wynosiły 14.515 złotych. Wnioski                              o dofinansowanie opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia, składane przez nauczycieli, rozpatrywał dyrektor w oparciu o pozytywnie zaopiniowany,              w dniu 30 sierpnia 2004 r. przez Radę Pedagogiczną, "Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2005 r.” (Akta kontroli 06/18/III/s.367-371).
 
Na złożonych (do 30 października roku poprzedzającego) przez nauczycieli wnioskach dyrektor wyrażał swoją zgodę lub pojawiał się zapis o możliwości wystąpienia              w następnym roku o dofinansowanie. Po wstępnej akceptacji wniosków, dyrektor sam dokonywał podziału środków na dofinansowanie doskonalenia. W ZSS w 2005 r. nie działała Komisja ds. podziału środków oraz nie było Regulaminu lub Zasad i kryteriów w oparciu                  o które przyznano środki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Decyzje podejmował jednoosobowo dyrektor zgodnie z kompetencjami określonymi w art. 41 ust. 1 pkt 4 ustawy o systemie oświaty. Nauczyciele w składanych wnioskach określali formę, specjalność i koszt kształcenia oraz datę i czas trwania dokształcania.
 W 2005 roku Zespół Szkół Specjalnych otrzymał na dofinansowanie dla nauczycieli - 14.515 zł, z czego wykorzystano -14.207 zł. Środki niewykorzystane - 308 zł.
Rada Pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała przedstawiony przez dyrektora sposób podziału środków na dofinansowanie (uchwała RP Nr 03/2004/2005 z dnia 14 kwietnia 2005 r. oraz uchwała RP Nr 07/2005/2006 z dnia 1 grudnia 2005 r.). Po uzyskaniu akceptacji członków Rady, środki były przyznawane i wypłacane nauczycielom w wysokości ustalonej przez Dyrektora szkoły. Wypłat dokonywano na podstawie rachunku potwierdzającego zapłatę za doskonalenie.
Specjalności, na które nauczyciele złożyli wnioski, były zgodne z Zarządzeniem             Nr OR.1-0151-141/2005 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie maksymalnych kwot na dofinansowanie opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe      i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2005 roku.
Podstawą dofinansowania były umowy cywilnoprawne zawarte pomiędzy dyrektorem ZSS a nauczycielem. Po zakończeniu szkolenia nauczyciel był zobowiązany dostarczyć zaświadczenie potwierdzające ukończenie doskonalenia przez nauczyciela.
Umowa również określa prawa i obowiązki nauczyciela w przypadku przerwania nauki lub jej niepodjęcia. Zapisy zawarte w umowie zobowiązują pracownika do zwrotu świadczeń jakie uzyskał od pracodawcy, jeżeli bez uzasadnionej przyczyny nauka została przerwana. Dokumentację włączano do akt osobowych nauczyciela.
Sprawozdanie za 2005 r. z wykorzystania środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli dyrektor sporządził w terminie tj. do 30 stycznia 2006 r. i przekazał do Wydziału Oświaty.
W 2006 roku dyrektor powołał do życia Komisję ds. doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wybór nauczycieli do Komisji został przyjęty jednogłośnie przez Radę Pedagogiczną, która dnia 12 maja 2006 r. uchwaliła „Wewnętrzny regulamin dofinansowania" określający zasady i kryteria przyznawania dofinansowania.  
Środki finansowe w 2006 roku na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół w ZSS były przyznane zgodnie z Zarządzeniem Nr OR.1-0151-124/2006 Prezydenta Miasta Opola z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli miasta Opola na 2006 r. W 2006 roku ZSS przyznano 19.010 zł, z czego wykorzystano -15.802. Środki niewykorzystane - 3.208 zł.
Rada Pedagogiczna zatwierdziła w dniu 28 września 2005 r. Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli ZSS na 2006 r. i zaakceptowała dofinansowanie:
§               studiów podyplomowych – organizowanych przez (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
§               kursów kwalifikacyjnych – organizowanych przez(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)),
§               kursów doskonalących i warsztatów – organizowanych przez(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)).
Specjalności, na które nauczyciele złożyli wnioski były zgodne z Zarządzeniem   Nr OR.1-0151-123/2006   Prezydenta Miasta Opola z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie maksymalnych kwot na dofinansowanie opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane, w 2006 roku. Stwierdzono, że umowy o dofinansowanie były prawidłowe. Nauczyciele, którzy ukończyli formy doskonalenia zawodowego w 2006 r., przedłożyli zaświadczenia potwierdzające ukończenie doskonalenia zawodowego. Zaświadczenia zostały dołączone do akt osobowych nauczycieli.
Dyrektor ZSS w Opolu pismem z dnia 16 października 2006 r. poinformował Wydział Oświaty, że przyznane środki finansowe na doskonalenie zawodowe dla nauczycieli na 2006 rok w wysokości 19.010 zł nie zostaną w całości wykorzystane. Kwota wykorzystana to - 15.802 zł. Niewykorzystana pozostaje kwota w wysokości 3.208 zł.
Szczegółowe sprawozdanie za 2006 r. z wykorzystania środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli   dyrektor w terminie do dnia 31 stycznia 2007 r., miał obowiązek przedłożyć organowi prowadzącemu sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków przyznanych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w poprzednim roku budżetowym.
Na podstawie zgromadzonego i analizowanego w trakcie prowadzonego postępowania kontrolnego materiału stwierdzono, że formy i specjalności oraz wysokość przyznawanych kwot na dofinansowanie do kształcenia nauczycieli w badanym okresie czasu były zgodne zZarządzeniami Prezydenta Miasta Opola (2005 i 2006 r.) w sprawie maksymalnych kwot na dofinansowanie opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane, oraz z Rozporządzeniem MENiS z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków.
W roku 2005 w Zespole Szkół Specjalnych nie było Komisji opiniującej wnioski nauczycieli na dofinansowanie dokształcania. Komisję taką powołano dopiero w 2006 r. W 2005 r. nie istniał "Wewnętrzny regulamin przyznawania dofinansowania dla nauczycieli", bowiem został on przyjęty dopiero w 2006 r. Wnioski nauczycieli na dofinansowanie form doskonalenia   były przyjmowane i rozpatrywane przez dyrektora ZSS (2005 r.) a w 2006 r. wnioski były rozpatrywane przez powołaną Komisję. Podjęte decyzje przedstawiano Radzie Pedagogicznej do zaopiniowania.  
Zakłady kształcenia i ośrodki szkoleniowe, w których nauczyciele podnosili swoje kwalifikacje lub doskonalili się, były wybierane przez strony zainteresowane, jedynie w przypadku szkolenia Rady Pedagogicznej takiego wyboru dokonywał dyrektor ZSS. Sprawozdanie z wykorzystania środków w 2005 r. Dyrektor przekazał w terminie, natomiast za 2006 r., jest zobowiązany złożyć do 31.01.2007 r. do organu prowadzącego.
 
W 2005 roku przyznano dofinansowania 31 nauczycielom (38 dofinansowań) na kwotę 14.207 zł (Akta kontroli 06/18/III/s.372-405).
 
Tab. 14 Liczba dofinansowań w 2005r. z podziałem na jednostki szkolące
 
Lp.
Jednostka szkoląca
Liczba dofinansowań
Uwagi
1
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
17
Właścicielem jednostki jest syn dyrektora
2
3
-
3
2
-
4
1
-
5
3
-
6
1
-
7
5
-
8
3
-
9
2
-
10
1
-
x
Razem
38
x
 
W 2006 roku przyznano dofinansowania 16 nauczycielom (16 dofinansowań) na kwotę 7.143 zł (Akta kontroli 06/18/III/s.406-408).
 
Tab. 15 Liczba dofinansowań w 2006r. z podziałem na jednostki szkolące
 
Lp.
Jednostka szkoląca
Liczba dofinansowań
Uwagi
1
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
2
-
2
1
-
3
1
-
4
1
-
5
1
-
6
1
-
7
8
-
8
1
-
x
Razem
16
x
 
Tab. 16 Wykaz osób, które otrzymały dofinansowanie w latach 2005-2006
 
 
 
Lp.
Nazwisko
 
Liczba dofinansowań
Liczba nagród przyznanych tym osobom w latach 2004-2006
 
2005 rok
2006rok
1
2
3
4
5
1
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
1
0
0
2
1
0
0
3
1
0
0
4
1
1
0
5
1
0
2
6
1
2
0
7
1
1
2
8
1
0
2
9
 0
1
0
10
 0
1
0
11
1
0
0
12
1
0
2
13
1
0
0
14
0
1
 
15
2
0
1
16
0
1
1
17
1
1
0
18
2
1
2
19
1
0
0
20
1
0
1
21
3
1
0
22
2
1
1
23
1
0
24
2
0
1
25
1
0
0
26
2
1
0
27
1
0
1
28
1
0
1
29
1
0
3
30
1
0
0
31
1
0
0
32
1
1
1
33
1
1
2
34
1
1
1
35
1
0
1
 
Razem
38
16
25
 
 
W latach 2005-2006 – 42 osoby łącznie otrzymały dofinansowanie. Z tego 25 osób (60%) w latach 2004-2006 otrzymywała także nagrody dyrektora.
 W latach 2004-2006 dyrektor przyznał nagrody 30 pracownikom pedagogicznym,             z czego 25 nagród, o których mowa w kolumnie 5 Tab. 17 stanowi 83%.
 
V.6. Nagrody dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych
 
Nagrody w Zespole Szkół Specjalnych przyznawane są na podstawie Regulaminów: przyznawania nagrody dyrektora nauczycielom oraz nagród dla pracowników administracji (Akta kontroli 06/18/III/s.409-412). Zgodnie z ww. Regulaminami dyrektor przyznaje nagrody pracownikom, którzy w szczególny sposób wyróżniają się z powierzonych zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz pracownikom administracji                        za sumienne i staranne wykonywanie obowiązków oraz zaangażowanie w życie szkoły. Wszystkie nagrody przyznaje dyrektor. W ww. Regulaminach brak jest informacji dot. trybu przyznawania nagród.
 
Tab. 17 Lista osób, którym dyrektor przyznał nagrodę w latach 2004, 2005, 2006
 
Lp.
2004 rok
2005 rok
2006 rok
 Razem
1
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy
o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
 
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy
o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
2x
2
 
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy
o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy
o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
2x
3
 
 
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy
o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
 
4
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy
o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy
o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
 
2x
5
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy
o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy
o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
 
2x
6
 
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy
o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
 
 
7
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy
o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy
o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy
o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
3x
8
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy
o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
 
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy
o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
2x
9
 
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy
o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
 
 
10
 
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy
o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
 
 
11
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy
o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy
o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
 
 
12
 
 
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy
o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
 
13
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy
o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy
o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy
o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
 
14
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy
o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
 
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy
o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
2x
15
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy
o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy
o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
 
 
16
 
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy
o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
 
 
17
 
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy
o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
 
 
18
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy
o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
 
 
 
19
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy
o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
 
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy
o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
2x
20
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy
o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
 
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy
o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
2x
21
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy
o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy
o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
 
2x 
22
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy
o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy
o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
 
 
23
 
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy
o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
 
 
24
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy
o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy
o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
 
2x
25
 
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy
o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy
o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
 
26
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy
o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy
o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy
o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
 
27
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy
o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
 
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy
o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
 
28
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy
o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy
o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy
o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
3x
29
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy
o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy
o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
 
2x
30
 
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy
o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy
o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
 
31
 
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy
o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
 
 
32
 
 
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy
o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
 
33
 
 
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy
o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
 
34
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy
o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
 
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy
o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
2x
35
 
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy
o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy
o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
1x
36
 
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy
o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy
o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
 
37
 
 
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy
o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
 
 
Z powyższej tabeli wynika, że od 2004-2006r. przyznano nagrody 49 osobom, z tego 30 pracownikom pedagogicznym oraz 19 pracownikom administracji. W 2004r. 20 osób otrzymało nagrody, w 2005 24 osoby oraz w 2006 r. 21 osób. Z tego 2 osoby otrzymywały                w każdym roku nagrody (łącznie 3 nagrody), natomiast 12 osób w dwóch latach (łącznie               2 nagrody). 
Zbadano przyznawanie nagród w latach 2004-2006. Ustalono, że dyrektor przyznał (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) nagrodę tylko w 2006r. w wysokości takiej samej jak innym pracownikom pedagogicznym tym roku.  
Kontrolujący ustalili, że wśród osób, które otrzymały w latach 2004-2006 nagrody większa część otrzymywała także dofinansowanie do dokształcania.
 
Tab. 18 Realizacja planu nagród
 
Lp.
Rok
Plan
Wykonanie
 
Wykonanie 
 
Przekroczenie planu
 
Dane przedstawione przez dyrekcję ZSS
Dane ustalone przez Zespół kontrolujący na podstawie dokumentacji księgowej
Wydatki przekraczające plan
1
2004
23.600,00
21.750,00
21.750,00
0
2
2005
26.375,00
25.950,00
27.250,00
875,00
3
2006
27.252,00
27.225,00
27.225,00
0
Razem
77.227,00
74.925,00
76.225,00
875,00
 
Zgodnie z wyjaśnieniem zastępcy dyrektora z dnia 29.12.2006r. w 2005r. na nagrody dyrektora Zespół Szkół Specjalnych wydał kwotę 25.950 zł, przy planie 26.375 zł (Akta kontroli 06/18/III/s.420).  Z oryginałów list badanych przez osoby kontrolujące (w aktach kontroli kserokopie potwierdzone przez zastępcę dyrektora za zgodność z oryginałem) wynika, że w 2005r. na nagrody dyrektora wydano kwotę 27.250, zatem więcej o 875,00 zł niż przewidywał plan na 2005r. (Akta kontroli 06/18/III/s.413-419).
 Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do zasad gospodarki finansowej należy dokonywanie wydatków finansowych zgodnie z planem finansowym jednostki, a ujęte w planie finansowym wydatki stanowią nieprzekraczalny limit.  
 
 
V.7. Opieka nad stażystami w Zespole Szkół Specjalnych
 
W dniu 28.12.2006r. Urząd Miasta Opola otrzymał informację, że dyrektor zleca opiekę nad stażystami przedmiotowymi swojej żonie, która rzekomo nie posiada w tym zakresie uprawnień. Działania te podejmuje z uwagi na dodatkowe wynagrodzenie, które przysługuje za opiekę nad stażystami.
Z wykazu podpisanego przez dyrektora wynika, że w latach 2004-2006 żona dyrektora (kierownik świetlicy) nie prowadziła opieki nad stażystami (Akta kontroli 06/18/III/s.421-426). Zgodnie z art. 9c ust. 4 Karty Nauczyciela osoba na stanowisku kierowniczym nie może być opiekunem stażystów. 
 
V.8. Organizowanie dożywiania uczniów Zespołu Szkół Specjalnych
 
Zgodnie z uchwałą Nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 marca 2005r.                    w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola do źródeł dochodów własnych Rada Miasta bezwzględnie zaliczyła wpływy                        z usług świadczonych na rzecz osób fizycznych i prawnych, a w szczególności odpłatności za wyżywienie (§ 2 pkt 4 lit e)  oraz odsetki bankowe od rachunku dochodów własnych (§ 2 pkt 6). Środki te mogą być przeznaczane m.in. na finansowanie lub dofinansowanie wydatków związanych z uzyskiwaniem dochodów własnych, tu: koszty przygotowania obiadów (§ 3 pkt 1) (Akta kontroli 06/18/III/s.427-429). Dysponentem dochodów własnych jest dyrektor jednostki budżetowej, który sporządza projekt rocznego planu finansowego dochodów własnych, a plan finansowy określa uchwała budżetowa. Po zakończeniu roku budżetowego – zgodnie z § 5 ww. uchwały - każdy dyrektor jednostki budżetowej posiadającej dochody własne jest zobowiązany przedstawić Prezydentowi sprawozdanie                z realizacji planu finansowego dochodów własnych. Dyrektor jest upoważniony do otwarcia rachunku bankowego dla dochodów własnych jednostki i zapewnia obsługę administracyjno-księgową w ramach posiadanych środków i etatów (§6).
 
Od 9.02.2005r. do 30.06.2006r. obowiązywało rozporządzenie Ministra Finansów                 z dnia 26 stycznia 2005r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz zasad                 i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu (Dz. U. Nr 23, poz. 190) wydanego na podstawie art. 32 ustawy o finansach publicznych w wersji obowiązującej do 1.01.2006r.,             tj. do czasu wejścia w życie nowej ustawy o finansach publicznych. W związku z tym powyższe rozporządzenie obowiązywało w całości w roku szkolnym 2005/2006 tj. kierownicy samorządowych jednostek budżetowych gromadzących dochody ze źródeł określonych                 w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego opracowują, odrębnie dla każdego ze źródeł tych dochodów, plany finansowe dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na okres, w którym te dochody będą wydatkowane, z uwzględnieniem rozliczeń z budżetem (§ 8 ust. 1 pkt .).
 
Obiady przygotowywane są w kuchni znajdującej się jednostce kontrolowanej, natomiast wydawane są na stołówce. Zgodnie z Regulaminem Świetlicy organizacja dożywiania poprzez zapewnienie gorącego posiłku należy do zadań świetlicy szkolnej (Rozdział II pkt 2 12 tiret Regulaminu Świetlicy) (Akta kontroli 06/18/III/s.430-433). Obsługa kuchni, intendent oraz kierownik świetlicy są pracownikami świetlicy (Rozdział V pkt 2 Regulaminu Świetlicy). Pracownicy ci zatrudnieni są w Zespole Szkół Specjalnych (Rozdział V pkt Regulaminu świetlicy). W Rozdziale V pkt 5 zapisano, że liczbę ww. pracowników (tu: także kucharki i pomocy kuchennej, intendent, kierownik świetlicy) ustala                 i zatwierdza w planie organizacyjnym szkoły organ prowadzący szkołę.  
         Zgodnie z Rozdziałem VI Regulaminu świetlicy dokumentację świetlicy stanowią m.in. dowody wpłat za dożywianie oraz księgi kasowe. Zapis dot. ksiąg kasowych został wykreślony z Regulaminu, bez zachowania procedury dokonywania zmian w Regulaminie                 i bez podpisu dyrektora szkoły.
            Pracownicy kuchni, intendent oraz kierownik świetlicy jako pracownicy ZSS są finansowani ze środków finansowych kontrolowanej szkoły.
            Przygotowanie obiadów przez Zespół Szkół Specjalnych następuje przy użyciu artykułów spożywczych zakupionych przez intendenta szkoły ze środków uczniów, nauczycieli, gminnych ośrodków pomocy społecznej, MOPR, które finansują obiady dzieciom ubogim.
            Środki na dożywianie nie są rozliczane przez księgowość szkoły. Nie podlegają planowaniu. Z ich wydatkowania nie rozlicza się ZSS, pomimo, że pracownik szkoły dokonuje zakupów na szkołę oraz pracownicy ZSS przygotowują posiłki.
Pieniądze na obiady pobierane są przez kierownika świetlicy lub członka Rady Rodziców na stan szkoły. Dowodem przyjęcia jest dokument kasowy KP, podpisywany przez ww. osoby. Osoby pobierające wpłaty przekazują je na konto Rady Rodziców w Banku. Wypłat dokonuje intendent szkoły na podstawie upoważnienia wydanego przez przedstawicieli Rady Rodziców. Intendent pobiera pieniądze z konta średnio jeden raz                   w tygodniu i korzysta z nich do czasu kolejnych zakupów. Niewykorzystane kwoty przechowuje w szkole lub (kwoty mniejsze, tj. do 800 zł) w domu. Większe kwoty składane są w kasie pancernej bez pokwitowania, a także odbierane bez pokwitowania. Intendent nie rozlicza się z pobranych zaliczek. Podczas pobytu w szkole wszystkie pieniądze intendent przechowuje w kasetce, znajdującej się w pomieszczeniu intendenta. Klucze do kasetki posiada wyłącznie intendent (Akta kontroli 06/18/III/s.433). Do kasetki nie ma kluczy zapasowych.
W ewidencjach księgowych Zespołu Szkół Specjalnych nie ujęto operacji gospodarczych dotyczących prowadzenia szkolnej stołówki (Akta kontroli 06/18/III/s.434). Nie objęto zatem - ani ewidencją syntetyczną, ani analityczną - operacji gospodarczych dotyczących zakupów artykułów żywnościowych do szkolnej stołówki oraz zużycia tych artykułów, a także przyjmowania wpłat za posiłki, pomimo że szkoła wydawała potwierdzenia pobrania pieniędzy za obiad na drukach ścisłego zarachowania KP. Druki te były opieczętowane pieczęcią szkoły, a wpłaty pobierał kierownik świetlicy oraz przedstawiciel Rady Rodziców. Nie objęto ewidencją księgową także dofinansowań do posiłków wypłaconych przez MOPR i gminne ośrodki pomocy społecznej.  
Operacje gotówkowe w szkole realizowane przez kierownika świetlicy w zakresie przyjmowania wpłat za obiady dokonywano niezgodnie z  obowiązującą w ZSS procedurą, tj. przyjęcia wpłat nie zostały uwidocznione w księdze kasowej, nie sporządzano raportów kasowych z bieżących operacji gotówką. Regulamin świetlicy w Części VI pkt 1 tiret 6 przewiduje prowadzenie ksiąg kasowych:
„W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja:
§         roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej,
§         tygodniowy rozkład zajęć,
§         protokoły z posiedzeń komisji kwalifikacyjnej,
§         karty zgłoszeń dziecka,
§         dowody wpłat za dożywianie,
§         księgi kasowe,
§         kartoteki magazynowe,
§         raporty żywieniowe”.
Kierownik świetlicy poinformowała, że zapis dot. ksiąg kasowych zostanie usunięty               z Regulaminu (Akta kontroli 06/18/III/s.435).
 Nie można ustalić, gdzie były przechowywane pobrane pieniądze. Zapłaty za faktury nie były w ogóle ewidencjonowane, jak i faktury zakupu wystawione na szkołę. Nie można także w dniach prowadzonych czynności kontrolnych dokonać kontroli stanu faktycznego gotówki w kasie z „księgą kasową”.
            Powyższe powoduje naruszenie art. 24 ustawy o rachunkowości, bowiem ww. operacje gospodarcze nie są ewidencjonowane na bieżąco oraz nie są sprawdzalne. Księgowość w tym zakresie nie jest prowadzona rzetelnie. 
 
V.8.1. Rozliczanie zaliczek przez intendenta
 
Intendentka – pracownik Zespołu Szkół Specjalnych - została upoważniona przez Radę Rodziców do pobierania pieniędzy z konta Rady. Upoważnienie stałe z dnia 27.09.2002r. do realizacji czeków z konta Rady Rodziców zostało podpisane przez dwóch przedstawicieli Rady. Upoważnienie to zostało opieczętowane pieczęcią Zespołu Szkół Specjalnych i wprowadzone do korespondencji szkoły (Akta kontroli 06/18/III/s.436).
System korzystania ze środków Rady przez intendenta polega na jednorazowym pobraniu zaliczki (zaliczka stała) na początku roku szkolnego, dokonywaniu zakupów, pobieraniu wydatkowanych kwot z konta Rady Rodziców i zwrotu różnicy pomiędzy zaliczką a ostatnią w roku szkolnym zapłaconą fakturą na konto Rady Rodziców. Faktury nie są kontrolowane przed pobraniem pieniędzy z konta Rady Rodziców. Z informacji uzyskanych od przedstawicieli Rady Rodziców (przewodniczącej i członka Rady) kontrola faktur następuje średnio dwa razy w miesiącu. Sprawdzenie faktur następuje po pobraniu pieniędzy z konta Rady Rodziców. Osoby te nie wiedzą, czy ktoś z przedstawicieli szkoły sprawdza faktury pod względem merytorycznym i rachunkowym przed pobraniem przez intendenta pieniędzy z konta Rady Rodziców. Stwierdzono ponadto, że Rada Rodziców nie posiada żadnych instrukcji dot. gospodarowania środkami finansowymi przez Radę (Akta kontroli 06/18/III/s.437-438).
W 2005r. zgodnie z rozliczeniem intendenta przedstawionym Radzie Rodziców                   w dniu 23.06.2006r. pobrano łącznie kwotę 51.940 zł, wydano 51.695,12 zł, z czego zwrócono w dniu 5.07.2006r. niewykorzystaną kwotę w wysokości 245,05 zł (Akta kontroli 06/18/III/s.439). Na sprawozdaniu tym osoba rozliczająca nie złożyła własnoręcznego podpisu (Akta kontroli 06/18/III/s.440).
Pobieranie i rozliczanie zaliczek na wydatki ze środków publicznych zostało uregulowane w § 19 i 20 rozporządzenia w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, obowiązującym do 30.06.2006r. Zgodnie z § 20 rozliczenie zaliczki powinno nastąpić nie później niż w terminie 14 dni po wykonaniu zlecenia. Zaliczki stałe powinny być rozliczone po upływie okresu, na jaki zostały udzielone, przed końcem roku budżetowego. Zwrot zaliczki przez intendenta nastąpił po upływie 6 miesięcy od zakończenia roku budżetowego 2005. Ponadto nie ustalono, w sposób formalny, okresu na jaki zostanie udzielona zaliczka stała.  Jeżeli zaliczka nie została rozliczona w ustalonym terminie, potrąca się ją z najbliższego wynagrodzenia pracownika. Nie uczyniono tego, pomimo, że nie dokonano zwrotu do końca roku budżetowego 2005. Sumy zaliczek udzielonych ze środków budżetowych, a nie wydatkowanych do końca roku budżetowego, powinny być wpłacone do banku najpóźniej w ostatnim dniu roboczym roku budżetowego, na rachunek bieżący wydatków jednostki budżetowej. Sposób korzystania z publicznych pieniędzy może następować wyłącznie według prawnych uregulowań, których w badanej sytuacji nie przestrzegano. 
 
Tab. 19 System zarządzania finansami przeznaczonymi na dożywianie uczniów
 
(Akta kontroli 06/18/III/s.440a-442a).
 
Data
Zaliczka
Zwrot poniesionych kosztów fakturowanych
Kwota na Fakturze
Zwrot poniesionych kosztów fakturowanych
Zwrot na konto Rady Rodziców
09́2005
2000
 
1577,94
422,06
 
 
 
 
 
1577,94
 
09́2005
 
591,22
1408,78
2000
 
 
 
1408,78
 
 
 
09́2005
 
2000
1556,12
443,88
 
 
 
 
 
1556,12
 
09́2005
 
690,35
1309,65
2000
 
 
 
1309,65
 
 
 
10́2005
 
2000
1595,42
404,58
 
 
 
 
 
1595,42
 
10́2005
 
348,29
1651,71
2000
 
 
 
1651,71
 
 
 
10́2005
 
2000
1317,08
682,92
 
 
 
 
 
1317,08
 
10́2005
 
304,15
1695,85
2000
 
 
 
1695,85
 
 
 
11́2005
 
2000
872,39
1127,61
 
 
 
 
 
872,39
 
brak danych
 
310
1690
2000
 
 
 
1690
 
 
 
brak danych
 
2000
1044,42
955,58
 
 
 
 
 
1044,42
 
brak danych
 
816,86
1183,14
2000
 
 
 
1183,14
 
 
 
brak danych
 
2000
1919,56
80,44
 
 
 
 
 
1919,56
 
brak danych
 
1124,55
875,45
2000
 
 
 
875,45
 
 
 
brak danych
 
2000
1153,71
846,29
 
 
 
 
 
1153,71
 
brak danych
 
729,18
1270,82
2000
 
 
 
1270,82
 
 
 
brak danych
 
2000
1630,93
369,07
 
 
 
 
 
1630,93
 
brak danych
 
566,65
1433,35
2000
 
 
 
1433,35
 
 
 
brak danych
 
2000
908,25
1091,75
 
 
 
 
 
908,25
 
brak danych
 
1512,09
487,91
2000
 
 
 
487,91
 
 
 
brak danych
 
2000
2066,22
-66,22
 
 
 
 
 
2066,22
 
brak danych
 
1089,52
910,48
2000
 
 
 
910,48
 
 
 
brak danych
 
2000
1521,04
478,96
 
 
 
 
 
1521,04
 
brak danych
 
208,32
1791,68
2000
 
 
 
1791,68
 
 
 
brak danych
 
2000
1039,47
960,53
 
 
 
 
 
1039,47
 
brak danych
 
463,84
1536,16
2000
 
 
 
1536,16
 
 
 
brak danych
 
2000
1291,09
708,91
 
 
 
 
 
1291,09
 
brak danych
 
446,22
1553,78
2000
 
 
 
1553,78
 
 
 
brak danych
 
2000
1430,58
569,42
 
 
 
 
 
1430,58
 
brak danych
 
18,64
1981,36
2000
 
 
 
1981,36
 
 
 
brak danych
 
2000
1140
860
 
 
 
 
 
1140
 
brak danych
 
82,83
1917,17
2000
 
 
 
1917,17
 
 
 
brak danych
 
2000
671,15
1328,85
 
 
 
 
 
671,15
 
brak danych
 
-324,95
2324,95
2000
 
 
 
2324,95
 
 
 
brak danych
 
2000
1671,16
328,84
 
 
 
 
 
1671,16
 
brak danych
 
1488,6
511,4
2000
 
 
 
511,4
 
 
 
brak danych
 
2000
1754,95
 
245,05
Suma wydana
51695,12
 
 
 
 
 
 
V.8.2. Gospodarowanie środkami na obiady w Zespole Szkół Specjalnych
 
Środki na obiady znajdują się na koncie Rady Rodziców, która zgodnie ze swoim Regulaminem (data Regulaminu nieznana, nie można zatem stwierdzić, czy jest on obowiązujący) gromadzi i rozlicza fundusze związane z organizacją dożywiania w szkole (Rozdział I ust. 3 pkt 4). Powyższe zapisy nie są zgodne ze statutem szkoły, zgodnie                     z którym to Zespół Szkół Specjalnych organizuje dożywiane uczniów w postaci pełnego posiłku obiadowego w ramach stawki ustalonej przez organ prowadzący, a nadzór nad organizacją dożywiania uczniów sprawuje kierownik Świetlicy (§ 16 Statutu). Stwierdzono także niezgodność tego zapisu Regulaminu Rady z obowiązującymi przepisami prawnymi.
Zgodnie z art. 53 i 54 ustawy o systemie oświaty rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. Zgodnie z art. 54 ust. 2 celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców może gromadzić fundusze                z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin Rady. Regulamin Rady Rodziców ZSS nie określa żadnych zasad wydatkowania funduszy Rady (Akta kontroli 06/18/III/s.443-444). Rada Rodziców - zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o systemie oświaty - jest organem szkoły, reprezentującym rodziców uczniów. Zgodnie z wyjaśnieniem zastępcy dyrektora z dnia 29.12.2006r. Regulamin Rady Rodziców został opracowany i uchwalony przez ten organ (Akta kontroli 06/18/III/s.420).
Zgodnie ze Statutem Zespół Szkół Specjalnych organizuje dożywianie uczniów w formie pełnego posiłku obiadowego w ramach stawki ustalonej przez organ prowadzący szkołę, natomiast dla uczniów z rodzin wymagających wsparcia materialnego organizowane jest dofinansowanie dożywiania przez ośrodki pomocy rodzinie i ośrodki pomocy społecznej.   Zgodnie z §16 Statutu Zespół zapewnia uczniom możliwość i higieniczne warunki spożycia co najmniej jednego ciepłego posiłku w stołówce. Organizacją żywienia uczniów zajmuje się świetlica. Kierownik świetlicy sprawuje nadzór nad organizacją żywienia w szkole. Zespół posiada własną stołówkę i kuchnię. Powyższe zapisy są zgodne z § 9a Załącznika 5f rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.). Paragraf 9a został wprowadzony z dniem 17.01.2005r. Zatem prowadzenie stołówki jest zadaniem statutowym szkoły (Akta kontroli 06/18/III/s.445-447).
Zgodnie z art. 20 ust. 3 – 4 ustawy o finansach publicznych (w brzmieniu obowiązującym od 1.01.2006r.) oraz art. 18 ust. 2 i 6 ustawy o finansach publicznych (w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2005r. ) podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan finansowy, obejmujący dochody i wydatki. Zgodnie z brzmieniem nowej ustawy o finansach publicznych jednostka działa na podstawie statutu, który określa m.in. przedmiot jej działalności (art. 20 ust.2). Zgodnie z art. 18 nowej ustawy o finansach publicznych lub art. 15 ustawy obowiązującej do 2005r. jednostka budżetowa jest zobowiązana sporządzać sprawozdania z wykonania planów finansowych. W prowadzeniu księgowości przez jednostkę finansów publicznych obowiązują przepisy o rachunkowości                  i międzynarodowe standardy o rachunkowości (art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości),   a także szczegółowe zasady rachunkowości oraz plany kont określone przez właściwego ministra w drodze rozporządzenia obowiązujące do 17.02.2006r. (Dz.U.03.187.1827) oraz obowiązujące od 24.08.2006r. (Dz.U.06.142.1020).
Zgodnie z art. 49 ust. 3 aktualnie obowiązującej ustawy o finansach publicznych oraz art. 35d ust. 2a ustawy o finansach publicznych w brzmieniu obowiązującym od 1.01.2005 do 31.12.2005r. dochody własne i wydatki nimi finansowane należą do środków publicznych, zatem przy ich wydatkowaniu obowiązują zasady finansów publicznych.
Nie jest możliwy przepływ środków publicznych z pominięciem zasad gospodarki finansowej obowiązującej w jednostce budżetowej. Opłaty za obiady przygotowywane                    w szkole zaliczają się do środków publicznych zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy                  o finansach publicznych obowiązującej do 31.12.2005r. (środkami publicznymi są takie dochody uzyskiwane przez jednostkę sektora finansów publicznych jak opłaty) oraz art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, obowiązującej od 1.01.2006r. (środkami publicznymi są wpływy ze sprzedaży usług świadczonych przez sektor finansów publicznych). Zgodnie z art. 44 ustawy o finansach publicznych obowiązującej od 1.01.2006r. kierownik jednostki sektora finansów publicznych jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej, w tym za wykonywanie określonych ustawą obowiązków w zakresie kontroli finansowej.
W kwestii dysponowania środkami finansowymi przez Radę Rodziców, należy zauważyć, że organ ten zgodnie z art. 53 ustawy o systemie oświaty jest społecznym organem szkoły i nie może występować w obrocie prawnym i gospodarczym w charakterze samoistnego podmiotu. Nie może zatem otrzymać ani numeru REGON, ani numeru NIP. Nie jest ona bowiem jednostką organizacyjną, którą w tej sytuacji jest wyłącznie szkoła,                w imieniu której i na której rachunek rada rodziców może prowadzić określone działania                o charakterze prawnym i finansowym. Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 działalnością szkoły kieruje dyrektor oraz wyłącznie dyrektor reprezentuje ją na zewnątrz, a także dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie. Zgodnie z komentarzem M. Pilcha do ustawy o systemie oświaty (Komentarz do art. 54 ustawy o systemie oświaty – teza 2) żaden organ szkoły nie może prowadzić odrębnej rachunkowości, a wszelkie operacje gospodarcze podlegają ewidencji rachunkowej szkoły w księgach szkoły, w której działa rada. Cała gospodarka finansowa szkoły czy nawet Rady - jeżeli Regulamin tak stanowi - podlega procedurom ustalonym przez dyrektora szkoły. Dodatkowo należy dodać, że zgodnie z ww. komentarzem do ustawy o systemie oświaty rada rodziców, będąc organem szkoły może gromadzić środki finansowe wyłącznie na zasadach dopuszczonych w ustawie o finansach publicznych. W przypadku jednostek budżetowych także formą jest rachunek dochodów własnych (Akta kontroli 06/18/III/s.448-455).
Powyższe oznacza, że środki gromadzone przez radę rodziców są środkami publicznymi w rozumieniu art. 5 ustawy o finansach publicznych, a gospodarowanie tymi środkami powinno podlegać kontroli organu prowadzącego, który zgodnie z art. 34a ustawy o systemie oświaty sprawuje nadzór nad działalnością jednostki w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, m.in. kontroli podlega prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez szkołę środkami pochodzącymi z innych źródeł, a także gospodarowania mieniem. W tym zakresie organ prowadzący ma prawo ingerować w działalność szkoły.
Ponadto fundusze rady rodziców mogą być przeznaczone wyłącznie na cele statutowe szkoły, zatem o konkretnych celach finansowanych z tych środków powinien rozstrzygać roczny plan finansowy ustalany przez dyrektora szkoły.
             
V.8.3. Obowiązki kierownika świetlicy i intendenta
 
Należy podkreślić, że osoba realizująca w szkole zadania intendenta, będąca jednocześnie pracownikiem Zespołu Szkół Specjalnych nie realizowała wszystkich obowiązków określonych w zakresie czynności, m.in. (Akta kontroli 06/18/III/s.456-457):
§               nie sporządzała codziennych raportów,
§               nie obliczała kosztów osobodniówki,
§               nie przedkładała rachunków zakupionych towarów do kontroli kierownikowi                              i dyrektorowi szkoły,
§               nie prowadziła miesięcznych rozliczeń z pobranych pieniędzy (zaliczek) dla księgowości, kierownika świetlicy i dyrektora szkoły,
 
Do obowiązków kierownika świetlicy w tym obszarze należy, zgodnie z zakresem obowiązków (Akta kontroli 06/18/III/s.458-459):
§               koordynowanie gospodarki materiałowej i finansowej w zakresie dożywiania dzieci,
§               organizowanie nadzoru nad przygotowaniem i spożywaniem posiłków w stołówkach szkoły,
§               współpraca z Radą Rodziców w zakresie zbierania przez nią środków na żywienie uczniów w szkole oraz ich wydatkowanie na te cele,
§               współpraca z gminnymi ośrodkami pomocy społecznej w sprawie dofinansowania szkolnych obiadów,
§               kontrolowanie organizacji pracy intendenta.
Z niewykonania ww. obowiązków przez intendenta wynika, że nie była prowadzona prawidłowa i pełna kontrola pracy intendenta.
 
V.8.4. Procedury kontroli wewnętrznej przyjmowania opłat za obiady oraz dokonywania w tym zakresie zakupów.
 
Brak pisemnych procedur w zakresie:
§               zasad przyjmowania i ewidencjonowania wpłat za posiłki,
§               zasad dokonywania wydatków,
§               wskazania osób odpowiedzialnych za operacje kasowe i księgowe,
§               zasad rozliczania zużycia zakupionych artykułów żywnościowych,
Wskazano osobę odpowiedzialną za dokonywanie zakupów i rozliczanie gotówki (intendent), wskazano koordynatora gospodarki materiałowej i finansowej (kierownik świetlicy). Brak natomiast wskazania osoby odpowiedzialnej za operacje kasowe prowadzone w szkole i odprowadzania gotówki na odpowiednie konto. Nie wskazano osoby, której powierzono środki pieniężne. Osoby (kierownik świetlicy oraz intendent) dysponowały pieniędzmi bez obowiązku systematycznego rozliczania się z ich przyjęcia lub wydania.
Wydatkowanie pieniędzy na obiady dokonywane przez intendenta nie było sprawdzane pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym przed dokonywaniem zapłaty. Wydatki nie były przez nikogo zatwierdzane przed ich poniesieniem. Nie istniała   kontrola ex ante, natomiast kontrola ex post następuje średnio 2 razy w miesiącu (Akta kontroli 06/18/III/s.437-438).
Brak procedur korzystania przez uczniów i nauczycieli z obiadów. Brak uregulowań    w zakresie rezygnacji z posiłków, czy też nieobecności. Ponieważ takie sytuacje mają miejsce, ich kontrola w tym stanie rzeczy (brak ewidencji, sprawozdań) jest niemożliwa.               Nie można zatem sprawdzić czy racje żywieniowe były odpowiednie, jak rozliczono się                  z posiłków przygotowanych, a nie wydanych. Nie istnieją żadne zabezpieczenia przed przygotowaniem nadmiernej liczby posiłków.
 
Wyk. 1 Struktura przepływu środków z tytułu zapłaty za obiady znajduje się w załączniku do niniejszego protokołu.
 
Brak jednolitego systemu pobierania opłat za obiady. W przypadku ucznia A Zespół Szkół Specjalnych wystawiał potwierdzenie dokonania wpłat na obiad (na druku KP)   imiennie na dziecko. Druki te przekazywano do gminnych ośrodków pomocy społecznej, które faktycznie płaciły za obiady uczniów oznaczony w wykresie 1 symbolem „A”.
 Druk KP wystawiał Zespół Szkół Specjalnych, pomimo, że gminne ośrodki pomocy społecznej przekazywały bezpośrednio pieniądze na konto Rady Rodziców.  
 Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Opolu, który dofinansowywał obiady dzieci z gminy Opole przebiegała wedle innego trybu. Zespół Szkół Specjalnych               na dzieci z Opola nie wystawiał KP, ponieważ, jak twierdzi kierownik świetlicy, dyrektor MOPR takiego wymogu nie ustanowił. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu dokonywał wpłat na obiady dla dzieci wykazanych w zestawieniach przygotowanych przez kierownika Świetlicy.   
Pieniądze na obiady pobierane na KP przez pracowników Zespołu Szkół Specjalnych były w następnej kolejności wpłacane przez tych pracowników na konto Rady Rodziców. KP wystawiał Zespół Szkół Specjalnych. Pieniądze nie były księgowane. Nie sporządzano także raportów kasowych z pobranych opłat. Dokonano posumowania wpłat pobranych                             i wpłaconych na konto Rady Rodziców. Ustalono, że różnica pomiędzy wpłatami pobranymi a wpłaconymi na konto z wyjątkiem KP wystawionych pomimo faktycznej zapłaty – wynosi 46,90 zł. Wyniki przedstawia Tab. 20 niniejszego protokołu.
Pobieranie pieniędzy na KP następowało niezgodnie z obowiązującą w Zespole Szkół Specjalnych Instrukcją gospodarki pieniężnej i druków ścisłego zarachowania w ZSS (Akta kontroli 06/18/III/s.460-465).
 Pieniądze pobierał kierownik świetlicy lub przedstawiciel Rady Rodziców, który także wystawiał pokwitowanie w imieniu Zespołu Szkół Specjalnych. Zgodnie z Instrukcją kasową operacji kasowych może dokonać wyłącznie kasjer Zespołu Szkół Specjalnych (Część II ust. 7 Instrukcji), natomiast gotówka powinna być przechowywana w kasie ogniotrwałej, znajdującej się pod opieką osoby odpowiedzialnej za te czynności. Z wyjaśnień wynika,               że ww. osoby pobrane środki pieniężne za obiady nie przekazywały do kasy ZSS i do czasu    wpłaty na konto Rady Rodziców samodzielnie przechowywały te środki. W trakcie transportu pieniędzy do banku dyrektor nie zapewniał ochrony gotówki, mimo takiego obowiązku wynikającego z ww. Instrukcji (Część II ust. 3). Przyjęte sumy nie zawsze były odprowadzane w tym samym dniu, w którym je pobrano, lub następnym co stanowi naruszenie ww. Instrukcji (Część II ust. 8 pkt d). Nie sporządzano raportów kasowych                     z pobranej gotówki, choć według Instrukcji kasowej było to obowiązkowe. 
Zgodnie z obowiązującą w Zespole Szkół Specjalnych Instrukcją kasową druki ścisłego zarachowania podlegają ścisłej kontroli ilościowej. Trudno jest ustalić, czy                       w badanym przypadku ta kontrola następowała, ponieważ poszczególne bloczki mają różną liczbę pojedynczych blankietów KP. Zatem nie wiadomo, czy bloczki były wybrakowane                 w chwili wpisywania do księgi druków, czy wpis do księgi następował po ich wypełnieniu,                      z pominięciem już usuniętych blankietów. Jedne bloczki zawierają 50 blankietów, inne tylko 20. 
Koszt obiadu dla dzieci wynosi 5 zł, zgodnie z decyzją Zastępcy Prezydenta Miasta Opola z dnia 19.08.2004r. Zgodnie z wyjaśnieniem kierownika świetlicy nauczyciele płacą za obiad stawkę w wysokości 6,80 zł, ponieważ poza wsadem do kotła pokrywają koszty przygotowania posiłków w wysokości 1,80 zł za każdy obiad. Zdaniem kierownika świetlicy stawkę kosztów eksploatacyjnych ustalił Wydział Oświaty w 2002r. Brak na to w ZSS dokumentów (Akta kontroli 06/18/III/s.466-469). Ustalono, że wpłaty za przygotowanie posiłków wpłacane były na konto dochodów własnych. Zgodnie z informacją głównego księgowego dochody własne przeznaczano na: zakup wyposażenia sportowego, energię elektryczną i cieplną, zakup usług internetowych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych  (Akta kontroli 06/18/III/s.470-471).
 
Tab. 20   Gospodarowanie opłatami na obiady dla uczniów i nauczycieli
 
Miesiąc
Wpłaty na KP osób korzystajacych z obiadów
Kwota przekazana na Konto Rady Rodziców
Kwota przekazana na konto ZSS
Różnica pomiedzy KP a wpłatami do banku
Kwota na którą wystawiono KP, na osoby, których obiady finansują gminne ośrodki pomocy społecznej *
Kwota pozostała wg KP
Wpłaty z MOPR
Kwoty przekazane przez inne gminy
Wysokość środków na obiady
Kwota planowana na „wsad do kotła”
Kwota wydatkowana na wsad do kotła wg zestawienia faktur
Kwota pozostała po wykorzystaniu na przygotowanie obiadów              (10-12)
1,80 za 1 nauczyciela
(3+4)-2
(5-6)
 
(3+8+9)
wg miesięcznych sprawozdań
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
09’2005
4 806,00
3 500,00
457,20
-848,80
896,00
47,20
1 504,00
1 136,00
6 140,00
5 900,00
5 852,49
287,51
10’2005
4 369,20
2 932,00
493,20
-944,00
944,00
0,00
1 948,00
944,00
5 824,00
5 884,00
6 260,06
-436,06
11’2005
4 798,00
3 060,00
558,00
-1 180,00
1 180,00
0,00
2 036,00
1 180,00
6 276,00
6 356,00
872,39
5 403,61
12’2005
3 462,20
2 304,00
412,20
-746,00
746,00
0,00
1 500,00
744,00
4 548,00
4 612,00
38 710,18
-3 656,18
01’2006
2 644,00
1 692,00
288,00
-664,00
664,00
0,00
528,00
664,00
2 884,00
2 904,00
02’2006
4 816,80
3 124,00
532,80
-1 160,00
1 160,00
0,00
1 900,00
1 172,00
6 196,00
6 208,00
03’2006
6 061,40
4 112,00
617,40
-1 332,00
1 332,00
0,00
1 892,00
1 332,00
7 336,00
7 472,00
04’2006
3 393,40
2 092,00
401,40
-900,00
900,00
0,00
1 276,00
900,00
4 268,00
4 308,00
05’2006
5 018,40
3 374,00
536,40
-1 108,00
1 108,00
0,00
1 712,00
1 108,00
6 194,00
6 250,00
06’2006
2 914,70
1 856,00
338,40
-720,30
720,00
-0,30
1 052,00
720,00
3 628,00
3 664,00
Razem
42 284,10
28 046,00
4 635,00
-9 603,10
9 650,00
46,90
15 348,00
9 900,00
53 294,00
53 558,00
51 695,12
1 598,88
Darowizna na obiady w roku szkolnym 2005-2006
x
516,00
x
 x
x
Razem
x
53 810
x
51 695,12
2.114,88
 
Zespół Szkół Specjalnych wystawił dla osób fizycznych KP na kwotę 9.650 zł pomimo,                 że osoby te nie dokonały wpłat, albowiem skorzystały z dofinansowania z gminnych budżetów (Kol. 6 Tab 20). Ustalono, że na obiady w roku szkolnym 2005/2006 z tytułu wpłat                          i dofinansowań zebrano kwotę 53.294,00 zł, pomimo, że planowano na obiady 53.558 zł.              Na „wsad do kotła” wydano kwotę 51.695,12 zł. W związku z powyższym kwota w wysokości 2.114,88 zł, wykazana w kolumnie 13 Tab. nr 20 nie została wykorzystana na obiady. Środki te pozostają na koncie Rady Rodziców (Akta kontroli 06/18/III/s.472-485).”
 
V.9. Wymiana zagraniczna
 
W dniu 14-20 maja 2006 r. odbyła się wymiana zagraniczna pomiędzy Zespołem Szkół Specjalnych w Opolu a Rembergschule w Mülheim w Niemczech. Spotkanie odbyło się w Niemczech (Akta kontroli 06/18/III/s.486-501). Uczestnikami po stronie polskiej było               7 uczniów i 3 opiekunów. Koszty poniesione przez stronę polską (Zespół Szkół Specjalnych):
 • ubezpieczenie uczestników –    179,00 zł
 • upominki dla gospodarzy       –    201,00 zł
 • koszty przejazdu                   – 2.799,00 zł
               Razem:                                  3.179,00
 
Zakwaterowanie, wyżywienie i inne opłaty związane z pobytem na miejscu pokrywała strona zapraszająca zgodnie z zasadą wzajemności. W 2005 r. Zespół Szkół Specjalnych organizował wymianę w Opolu. Przyjęto gości z Mülheim. Koszt spotkania wynosił 9.114,15 zł i obejmował także wyżywienie gości. Program wymiany opracowany przez niemieckich organizatorów przewidywał posiłki. Powyższe potwierdził także dyrektor Szkoły. Dyrektor stwierdził, że nie wypłacał delegacji pracownikom uczestniczącym w wymianie, ponieważ mieli zapewniony bezpłatny dowóz, zakwaterowanie i pełne wyżywienie. W takiej sytuacji diety zdaniem dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nie przysługiwały opiekunom wymiany.
            Zgodnie z art. 775 § 1 Kodeksu pracy pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową. W świetle rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991 z późn. zm.). z tytułu podróży, odbywanej w terminie i w państwie określonym przez pracodawcę, pracownikowi przysługują:
 1) diety;
 2) zwrot kosztów:
a) przejazdów i dojazdów,
b) noclegów,
c) innych wydatków, określonych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.
 
Dieta jest przeznaczona na pokrycie kosztów wyżywienia i inne drobne wydatki.
 
Jednak zgodnie z § 5 ust. 1. ww. rozporządzenia pracownikowi, który otrzymuje za granicą bezpłatne całodzienne wyżywienie przysługuje 25% przysługującej diety w pełnej wysokości, za każdą dobę podróży. Zgodnie z § 13 pracownik otrzymuje zaliczkę w walucie obcej, lub na własne żądanie w polskiej. Zgodnie z pkt. 71 Załącznika do ww. rozporządzenia dieta na podróż służbową do Niemiec płacona jest w Euro i wynosi 42 Euro. W związku z § 5 każdemu uczestnikowi podróży służbowej poza granicami kraju przysługiwało 25 % dziennej diety, tj. 10,50 Euro, płaconych w walucie UE.
Dieta nie przysługuje jedynie wtedy, gdy pracownik otrzymuje za granicą ekwiwalent pieniężny na wyżywienie, chyba że ekwiwalent jest niższy od diety, wtedy pracownik ma prawo do różnicy pomiędzy ekwiwalentem a należną dietą. W analizowanej sprawie polscy uczestnicy nie ponosili kosztów, o których mowa w § 2 pkt 2, zatem zwrot jest nienależny.
 
V.10. BHP
 
Zgodnie z art. 207 Kp  Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy oraz jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca jest obowiązany:
 1) organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
 2) zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa                  i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń,
 3) zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy,
 4) zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy.
Pracodawca oraz osoba kierująca pracownikami są obowiązani znać, w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nich obowiązków, przepisy o ochronie pracy,               w tym przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Z komentarza do ww. artykułu K. Jaśkowskiego Zakamycze 2006 wynika, że niedopełnienie obowiązku przez osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo i higienę pracy i przez to narażenie pracownika                     na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu stanowi przestępstwo określone w art. 220 k.k. Naruszenie tych obowiązków może także stanowić wykroczenie przeciwko prawom pracownika (art. 283 K.p.). Ponadto następuje naruszenie art. 66 Konstytucji RP, art. 15 Kodeksu pracy oraz unijnej dyrektywy ramowej           nr 89/391 będącej najważniejszym w prawie wspólnotowym aktem prawnym, regulującym                w sposób najbardziej ogólny kwestie ochrony życia i zdrowia pracowników.  
W Preambule Dyrektywy Rady nr 89/391/EWG z 12 czerwca 1989 r. zaznaczono,            że ulepszenia w zakresie bezpieczeństwa, higieny i ochrony zdrowia w miejscu pracy                      są celem, który nie powinien ograniczać się do rozważań ściśle ekonomicznych. Wszelkie działania w tym zakresie, które obciążają pracodawcę mają prowadzić do wzmocnienia ochrony zdrowia i życia i pracowników i skutecznie eliminować zagrożenia. Wywoływanie zagrożeń (tj. powodowanie takiego stanu środowiska pracy mogącego spowodować wypadek lub chorobę - § 2 pkt 11 rozporządzenia w sprawie bhp) przez działania pracodawcy jest poważnym naruszeniem prawa. Zgodnie z art. 5 tej dyrektywy pracodawca ponosi odpowiedzialność w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracownikom w każdym aspekcie odnoszącym się do ich pracy. Zgodnie z art. 6 ust. 1 w zakresie swoich obowiązków pracodawca powinien przedsięwziąć środki niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników, włącznie z zapobieganiem zagrożeniom związanym z wykonywaniem czynności służbowych, informowaniem i szkoleniem,                       jak również zapewnieniem niezbędnych ram organizacyjnych i środków. Jest zobowiązany do zwalczania źródeł zagrożeń.
 
 Stwierdzono brak zainteresowania problematyką bezpieczeństwa pracy zatrudnionych w ZSS pracowników. Przy zlecaniu prac na dachu nie były brane pod uwagę zdrowotne możliwości pracowników, chociaż wymaga tego art. 6 ust. 3 pkt b ww. dyrektywy. Pracownicy ci ponadto nie zostali odpowiednio poinstruowani przed podjęciem czynności                     w miejscu o dużym stopniu zagrożenia (art. 6 ust. 3 pkt c ww. dyrektywy).
            W kwestii ewakuacji pracowników zgodnie z art. 8 ww. dyrektywy pracodawca powinien przedsięwziąć odpowiednie środki celem ewakuacji pracowników, stosownie do wielkości firmy i charakteru prowadzonej działalności. Powinien przedsięwziąć odpowiednie działania i dostarczyć instrukcje, umożliwiające pracownikom , w wypadku wystąpienia poważnych i nie dających się uniknąć zagrożeń, zaprzestanie pracy i opuszczenie miejsca pracy oraz udanie się w miejsce bezpieczne. Powyższy przepis został złamany biorąc pod uwagę wyjścia ewakuacyjne z sal znajdujących się po salą gimnastyczna oraz ze stołówki.
            Zgodnie z art. 9 tejże dyrektywy pracodawca powinien być w stanie dokonać oceny stopnia zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa w kierowanym przez siebie miejscu pracy (art. 9 ust. 1 pkt a dyrektywy ramowej).
           
V.10.1. Wyjścia ewakuacyjne
 
Kontroli poddano dostępność wyjść ewakuacyjnych w obiektach Zespołu Szkół Specjalnych. W budynku głównym znajduje się wyjście ewakuacyjne (drzwi automatycznie otwierane). Droga ewakuacyjna jest oznakowana na wszystkich piętrach. 
Zgodnie z dyrektywą w sprawie wprowadzania środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy odpowiedzialność w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracownikom w każdym aspekcie odnoszącym się do ich pracy (art. 5 ust. 1 dyrektywy) ponosi pracodawca, który powinien przedsięwziąć odpowiednie środki celem m.in. zwalczania pożarów oraz ewakuacji pracowników w miejsca bezpieczne (art. 8 dyrektywy).
Szkoła organizuje także zajęcia w drugim parterowym budynku, w którym znajduje się sala gimnastyczna (wysoki parter) a w piwnicach klasy: fizyczna, chemiczna, techniki, religii     i muzyki. Pomieszczenia te znajdują się poniżej poziomu boiska szkolnego. Okna są okratowane. Widok z pomieszczeń wychodzi na wysoki mur. W ostatniej klasie (klasa muzyczna) okno przeznaczono na wyjście ewakuacyjne. Podczas kontroli przeprowadzono praktyczne sprawdzenie warunków ewakuacji z pomieszczeń znajdujących się w podziemiu. Ustalono, że okno ewakuacyjne otwierane jest do wewnątrz, co jest niezgodne z § 236 ust. 4 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych budynków oraz § 239 ust. 2 pkt 4, który stanowi, że drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz jeżeli pomieszczenie jest przeznaczone dla ponad 6 osób o ograniczonej zdolności poruszania się. W trakcie symulowanego alarmu okazało się, że krata za oknem ewakuacyjnym jest zamknięta dwiema kłódkami, do których kluczy nie posiada żadna osoba przebywająca w tym obiekcie, z którego następuje ewakuacja. Klucz zdobył dyrektor szkoły w drodze powiadomienia pracownika administracyjnego, który powiadomił o powyższym woźnego szkoły. Jak się okazało, klucz znajdował się w sekretariacie szkoły i u woźnego. O tym fakcie nie wiedział nauczyciel prowadzący w tym czasie zajęcia, jak i nie wiedział dyrektor szkoły. W ciągu najbliższych 10 minut klucz się znalazł, natomiast w ciągu następnych 10 minut woźny, usiłował otworzyć kłódki, które okazały się zardzewiałe. Osoby ewakuuające się wydostały się przez okno ewakuacyjne dopiero po 20 minutach. Ustalono, że dzieci niepełnosprawne ruchowo mogłyby nie wydostać się z zagrożonego budynku. Kontrolerzy, aby wydostać się na boisko szkolne musieli pokonać 8 szczebli metalowej drabiny, bez poręczy, by następnie otworzyć kolejną bramę, również zamkniętą na kłódkę. Wydostanie się z budynku drogą ewakuacyjną w sytuacji nieistnienia zagrożenia pożarowego trwało ok. 25 minut, przy czym należy dodać, że budynek opuszczało w atmosferze spokoju trzech kontrolerów, a nie niepełnosprawne dzieci.
Z wyjaśnień dwóch nauczycieli prowadzących w tym czasie zajęcia wynika,                     że pracownicy ci nie znali miejsca przechowywania klucza do wyjścia ewakuacyjnego (Akta kontroli 06/18/III/s.502-505).
W klasach znajdujących się w piwnicach dyrektor nie zapewnił osobom przebywającym w tych pomieszczeniach bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji, który to obowiązek został sformułowany w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawca jest zobowiązany zapewnić drogi ewakuacyjne ze wszystkich pomieszczeń obiektu, w którym mogą przebywać pracownicy, umożliwiające szybkie wydostanie się pracowników na otwartą przestrzeń. Jak wynika z przeprowadzonej symulacji przeciwpożarowej warunki te nie zostały spełnione przez dyrektora jednostki kontrolowanej. Dodatkowo należy zauważyć, że zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów w obiektach zabronione jest utrudnianie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, czyli               m.in. zamykania drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie. W związku z tym należy także postawić dyrektorowi zarzut stworzenia zagrożenia niebezpieczeństwa utrudnienia akcji ratowniczej, ponieważ dostęp do okna ewakuacyjnego od strony przestrzeni otwartej jest ograniczony poprzez bramę również zamykaną na kłódkę, choć zgodnie z obowiązującymi przepisami zabronione jest uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do wyjść ewakuacyjnych dla ekip ratowniczych (§ 4 pkt 14 lit. e rozporządzenia                  w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków. 
Zgodnie z § 11 tego rozporządzenia z każdego miejsca przeznaczonego na pobyt ludzi w obiekcie powinny być zapewnione odpowiednie warunki ewakuacji, zapewniające możliwość szybkiego i bezpiecznego opuszczenia strefy zagrożonej lub objętej pożarem dostosowane do liczby i stanu sprawności osób przebywających w obiekcie oraz funkcji obiektu. Należy zauważyć, że warunki te nie zostały spełnione przez dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych, ponieważ pomimo zamknięcia drogi ewakuacyjnej, niepełnosprawni uczniowie, by wydostać się na otwartą przestrzeń musieliby skorzystać z metalowej drabiny bez poręczy.  
 
Zdjęcia wykonano po zakończeniu praktycznego sprawdzenia warunków ewakuacji, tj. po otwarciu krat.
 
FOTO 1: Wyjście ewakuacyjne od strony zewnętrznej po zdjęciu kłódek
 
                                   FOTO 2: Wyjście ewakuacyjne od strony zewnętrznej po zdjęciu kłódek
 
FOTO 3: Wyjście ewakuacyjne na zewnątrz budynku
 
                                    FOTO 4: Wyjście ewakuacyjne od strony zewnętrznej 
 
Kontrolujący stwierdzili, że droga ewakuacyjna nie została wydzielona w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób ewakuujących się. Wydostanie się z piwnic wymaga ustawienia się na przejściu ewakuacyjnym, niezabezpieczonym przed upadkiem                          na głębokość ok. 2 metrów bez możliwości wydostania się, co ilustrują zdjęcia 4 i 5.
Dyrektor jednostki naruszył przepisy rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej - § 4 ust. 1 pkt 11, który zabrania zamykania drzwi ewakuacyjnych                    w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie.
 
FOTO 5: Wyjście ewakuacyjne od strony zewnętrznej 
 
FOTO 6 : Wyjście ewakuacyjne od strony zewnętrznej 
 
Wyjście z sali gimnastycznej przez okno na otwartą powierzchnię (boisko szkolne)              w razie pożaru w pobliżu drzwi wejściowych nie jest możliwe, bowiem osoby wydostające się przez okna nie są w stanie przedostać się na boisko (Foto:6).
 
W jadalni znajduje się okno ewakuacyjne, które także jest zakratowane. Jednakże kłódka zamykająca kratę była otwarta. Wydostanie się przez to okno na zewnątrz jest możliwe jedynie dla osoby wysokiej i bardzo sprawnej fizycznie. Okno jest małe. Dostęp do niego następuje poprzez parapet na wysokości od podłogi 1 m oraz o długości 60 cm                            i szerokości 64 cm   o znacznym nachyleniu ok. 45º (Foto 7 i 8). Parapet pokryty jest farbą olejną. Jest stromy i śliski. Okno przedzielone jest listwą, która stanowi jedyny uchwyt dla osoby wydostającej się na zewnątrz. Jest on jednak spróchniały. Wydostanie się niepełnosprawnych dzieci przez to wyjście ewakuacyjne jest niemożliwe, skoro spośród osób kontrolujących bezpośrednio z krzesła wyszła tylko 1 (najsprawniejsza) osoba - mężczyzna. 
 
 
             
          FOTO 7 : Wyjście ewakuacyjne z jadalni 
 
 
                                            FOTO 8 : Wyjście ewakuacyjne z jadalni 
 
 Naruszono § 11 ww. rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej, ponieważ nie zapewniono z każdego miejsca przeznaczonego na pobyt ludzi odpowiednich warunków ewakuacji, tj. zapewniających możliwość szybkiego i bezpiecznego opuszczenia strefy zagrożonej lub objętej pożarem uwzględniającego liczbę i stan sprawności osób ewakuujących się. Konstrukcje wyjść ewakuacyjnych oraz ich wymiary, a także brak dodatkowych zabezpieczeń stwarzają zagrożenia w trakcie ewakuacji. W związku                           z powyższym zgodnie z § 12 ww. rozporządzenia obiekt, w którym przebywają ludzie, także dzieci niepełnosprawne, należy uznać za zagrażający życiu ludzi poprzez niezapewnienie właściwych warunków ewakuacji. Ponadto dyrektor ZSS nie dopełnił obowiązków określonych w § 13 ww. rozporządzenia, który wymaga w obiektach przeznaczonych dla ponad 50 osób, będących jej stałymi użytkownikami, przeprowadzanie co najmniej raz                 na 2 lata praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji.
 
V.10.2. Wykorzystanie lokali
 
W klasach znajdujących się w piwnicach dostęp światła naturalnego jest poważnie ograniczony, co jest niezgodne z § 15 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, który stanowi, że w pomieszczeniach pracy należy zapewnić oświetlenie naturalne i sztuczne, natomiast w przypadku stosowania wyłącznie oświetlenia elektrycznego pracodawca musi uzyskać zgodę właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego wydaną w porozumieniu z okręgowym inspektorem pracy (§ 25 wymienionego rozporządzenia). W podziemiu znajduje się warsztat do nauki techniki. Stwierdzono niezabezpieczone urządzenia elektryczne (wiertarki, szlifierki, piły oraz imadła). Uruchomienie tych urządzeń jest możliwe w każdej chwili. Pomieszczenie to jest ponadto pomieszczeniem przechodnim do klasy lekcji muzyki. Dzieci udające się na lekcje muzyki mają nieograniczony dostęp do niezabezpieczonych urządzeń technicznych (Akta kontroli 06/18/III/s.506).
Poddano analizie wykorzystanie pomieszczeń w budynku głównym ZSS, w celu umożliwienia nauczycielom prowadzącym zajęcia w piwnicach przejście z dziećmi do budynku głównego.
Na podstawie grafików podziału klas, udostępnionym przez dyrektora, stwierdzono, że możliwości lokalowe Szkoły w głównym budynku nie są wykorzystywane w pełni. Okazuje się, że w tygodniu pracy w poszczególnych godzinach lekcyjnych istnieją niewykorzystane w 56,36 % klasy lekcyjne. Powyższe przedstawia Tabela 21 (Akta kontroli 06/18/III/s.507-612).
Zgodnie z wyjaśnieniem dyrektora ZSS w pomieszczeniach w budynku z salą gimnastyczną odbywa się 14,28% zajęć, głównie z techniki, muzyki, plastyki, religii, fizyki, biologii i chemii. Uczniowie nie przebywają w tym budynku więcej niż 2 godziny lekcyjne. Dyrektor ZSS stwierdził ponadto, że pomieszczenia pod salą gimnastyczną zapewniają „(...) uczniom godne i zgodne z zasadami BHP warunki pracy i nauki (...)”(Akta kontroli 06/18/III/s.613).
 
Tab. 21 Wykorzystanie sal budynku głównego ZSS przy ul. Ks. Opolskich w tygodniu
 
Nr klasy
1
6
7
12
14
18
19
20
21
33
37
 
Poniedziałek
1
x
x
x
 
x
 
x
 
x
x
 
 
2
x
x
x
 
x
 
x
 
x
x
 
 
3
x
x
 
 
 
 
x
 
x
 
x
 
4
x
 
 
 
 
 
x
x
x
 
 
 
5
x
 
x
 
 
 
x
x
 
 
x
 
6
 
 
x
x
 
x
x
x
 
 
 
 
7
 
 
 
x
 
 
 
x
 
 
 
 
8
 
 
 
 
 
x
 
 
 
 
 
 
Wtorek
1
x
 
x
 
x
 
 
 
x
x
x
 
2
x
 
 
x
x
 
 
 
x
x
x
 
3
x
 
x
x
x
 
 
 
 
 
x
 
4
x
x
x
x
 
x
x
 
x
 
 
 
5
x
x
 
x
x
x
x
x
 
 
 
 
6
x
x
 
x
 
x
x
x
 
 
 
 
7
 
x
 
x
 
 
x
x
 
 
 
 
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Środa
1
x
x
x
 
x
x
x
 
x
x
 
 
2
x
x
 
x
x
x
x
 
x
x
 
 
3
x
x
x
x
x
x
 
x
x
x
 
 
4
 
x
x
 
x
 
x
 
x
 
 
 
5
 
 
 
x
 
 
x
x
x
 
x
 
6
x
 
 
x
 
x
x
x
 
 
 
 
7
 
 
 
x
 
x
 
x
 
 
 
 
8
 
 
 
 
 
 
 
x
 
 
 
 
Czwartek
1
x
 
 
 
x
 
x
x
x
x
x
 
2
x
 
 
 
x
 
x
x
 
x
x
 
3
 
x
 
 
 
 
x
x
x
 
 
 
4
 
x
x
x
x
 
x
x
x
 
x
 
5
x
 
 
x
 
x
x
x
 
 
 
 
6
 
x
x
 
 
x
 
x
 
 
 
 
7
x
 
 
 
x
x
 
x
 
 
 
 
8
 
 
 
 
x
 
 
 
 
 
 
 
Piątek
1
 
x
x
 
x
 
 
 
 
x
 
 
2
x
x
x
x
x
 
 
 
 
 
 
 
3
x
x
x
 
x
x
x
 
x
 
 
 
4
 
x
x
x
x
x
x
 
x
 
 
 
5
x
x
x
 
x
 
x
 
x
 
 
 
6
 
 
 
 
x
 
x
 
 
 
 
 
7
 
 
 
 
x
 
 
 
 
 
 
 
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Znakiem „x” oznaczono zajęcie sali podczas w danej godzinie lekcyjnej.
Obszary białe oznaczają sale wolne w poszczególnych godzinach lekcyjnych w tygodniu.
 
W klasach znajdujących się w piwnicach drugiego budynku w tygodniu odbywa się 70 godzin lekcyjnych, a w budynku głównym 192 przy możliwościach 440. Powyższe oznacza, że wolne sale w poszczególnych godzinach można wykorzystać dla wszystkich zajęć   prowadzonych w piwnicach, pozostawiając nadal do dyspozycji klasy dla 178 godzin lekcyjnych. Na powyższe nie będzie miało wpływu ani specyfika szkoły, ani nauczane przedmioty, bowiem od organizacji szkoły i zajęć zależy takie rozmieszczenie przedmiotowych klas, by było możliwe bezproblemowe prowadzenie zajęć, zwłaszcza,           że klasy w kontrolowanej jednostce nie są liczne. Zgodnie z wyjaśnieniem zastępcy dyrektora z dnia 29.12.2006r. najliczniejsza klasa liczy 18 osób (Akta kontroli 06/18/III/s.420).
 
Tab. 22 Wykorzystanie sal parterowego budynku ZSS w tygodniu
 
Nr klasy
1
6
7
12
14
18
19
20
21
33
37
 
 Poniedziałek
1
x
x
x
 
x
 
x
 
x
x
 
 
2
x
x
x
 
x
 
x
 
x
x
 
 
3
x
x
 
 
 
 
x
 
x
 
x
 
4
x
 
 
 
 
 
x
x
x
 
 
 
5
x
 
x
 
 
 
x
x
 
 
x
 
6
 
 
x
x
 
x
x
x
 
 
 
 
7
 
 
 
x
 
 
 
x
 
 
 
 
8
 
 
 
 
 
x
 
 
 
 
 
 
Wtorek
1
x
 
x
 
x
 
 
 
x
x
x
 
2
x
 
 
x
x
 
 
 
x
x
x
 
3
x
 
x
x
x
 
 
 
 
 
x
 
4
x
x
x
x
 
x
x
 
x
 
 
 
5
x
x
 
x
x
x
x
x
 
 
 
 
6
x
x
 
x
 
x
x
x
 
 
 
 
7
 
x
 
x
 
 
x
x
 
 
 
 
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Środa
1
x
x
x
 
x
x
x
 
x
x
 
 
2
x
x
 
x
x
x
x
 
x
x
 
 
3
x
x
x
x
x
x
 
x
x
x
 
 
4
 
x
x
 
x
 
x
 
x
 
 
 
5
 
 
 
x
 
 
x
x
x
 
x
 
6
x
 
 
x
 
x
x
x
 
 
 
 
7
 
 
 
x
 
x
 
x
 
 
 
 
8
 
 
 
 
 
 
 
x
 
 
 
 
Czwartek
1
x
 
 
 
x
 
x
x
x
x
x
 
2
x
 
 
 
x
 
x
x
 
x
x
 
3
 
x
 
 
 
 
x
x
x
 
 
 
4
 
x
x
x
x
 
x
x
x
 
x
 
5
x
 
 
x
 
x
x
x
 
 
 
 
6
 
x
x
 
 
x
 
x
 
 
 
 
7
x
 
 
 
x
x
 
x
 
 
 
 
8
 
 
 
 
x
 
 
 
 
 
 
 
Piątek
1
 
x
x
 
x
 
 
 
 
x
 
 
2
x
x
x
x
x
 
 
 
 
 
 
 
3
x
x
x
 
x
x
x
 
x
 
 
 
4
 
x
x
x
x
x
x
 
x
 
 
 
5
x
x
x
 
x
 
x
 
x
 
 
 
6
 
 
 
 
x
 
x
 
 
 
 
 
7
 
 
 
 
x
 
 
 
 
 
 
 
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Znakiem „x” oznaczono zajęcie sali podczas w danej godzinie lekcyjnej.
Obszary koloru żółtego bez znaku „x” oznaczają wykorzystanie sal w budynku głównym na zajęcia przeniesione      z budynku parterowego.
Obszary białe oznaczają sale wolne w poszczególnych godzinach lekcyjnych w tygodniu.
 
Tab. 23 Wykorzystanie klas w budynku głównym ZSS przy ul. Ks. Opolskich w tygodniu roboczym
 
Liczba wszystkich pól: 8 (godz. lekcyjnych) x 5 (dni tygodnia) x 11 (sal)
440
100%
x
Liczba sal wykorzystanych w budynku głównym
192
43,64%
 
Liczba sal do wykorzystania w budynku głównym na lekcje prowadzone w piwnicach
70
15,91%
 
Liczba sal wolnych po umieszczeniu wszystkich godzin lekcyjnych w budynku głównym (po połączeniu lekcji prowadzonych w obu budynkach)
178
40,45%
 
V.10.3. Miejsca pracy woźnego i konserwatora
 
Kontroli poddano pomieszczenia pracy woźnego i konserwatora, tj. pokój socjalny                i warsztat. Pokój socjalny jest pomieszczeniem o powierzchni 6 m2 bez okna, zatem nie zapewniono w nim światła dziennego. Oświetlenie jest wyłącznie elektryczne (1 lampa jarzeniowa o mocy 18 W). W pomieszczeniu tym brak wentylacji. Pomieszczenie to zostało przekazane do dyspozycji dwóch osób. Jest ono zastawione sprzętami, typu: szafa ubraniowa, biurko, 5 krzeseł oraz umywalka i szafka wisząca (Foto 9). Zgodnie z § 45 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wymiary wolnej (niezajętej przez urządzenia) powierzchni stanowiska pracy powinny zapewniać pracownikom swobodę ruchu wystarczającą z zachowaniem zasad ergonomii.                             W kontrolowanym pomieszczeniu jedynie od drzwi wejściowych do biurka znajduje się wąski pas wolnej powierzchni, nie przekraczający jednak 2m2.   Należy dodać, że w pomieszczeniu tym znajduje się pochyły strop, z powodu którego najniższe miejsce pomieszczenia, liczonym od poziomu podłogi do najniższej części konstrukcyjnej sufitu wynosi 1,6m, choć przepisy określają minimalną wysokość najniższego miejsca 1,9m (§ 20 ust.5) (Foto 9).
Pomieszczenie to nie odpowiada warunkom określonym w § 15, tego rozporządzenia bowiem:
§               nie zapewniono w nim oświetlenia dziennego,
§               oświetlenie elektryczne (światło jarzeniowe o mocy 18 W) – brak zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego oraz okręgowego inspektora pracy                           na stosowanie wyłącznie oświetlenia elektrycznego (§ 25 in fine rozporządzenia                   w sprawie bhp),
§               nie ma wymiany powietrza, bowiem brak okna uniemożliwia wietrzenie pomieszczenia (naruszenie dodatkowo § 32 tego rozporządzenia, który stanowi,                                          że w pomieszczeniach pracy powinna być zapewniona wymiana powietrza).
 
Dla poprawy skuteczności chłodzenia temperatury w pomieszczeniu umieszczono                w kominie wentylacyjnym wentylator elektryczny, którego przewód został wyprowadzony               z komina i podłączony do gniazdka znajdującego się w pokoju (Foto 10). Ogrzewanie pomieszczenia w porze zimowej następuje przy użyciu grzejnika typu „farelka”.
 
FOTO 9: Pomieszczenie socjalne woźnego i konserwatora
 
   FOTO 10: Wentylacja kominowa z wentylatorem elektrycznym
 
Drugim pomieszczeniem woźnego i konserwatora jest warsztat znajdujący się również w piwnicy, do którego dojście następuje przez toaletę dla osób niepełnosprawnych (toaleta jest pomieszczeniem przechodnim). Znajduje się w niej ubikacja z pochwytami dla osób niesprawnych ruchowo, która jednak jest zastawiona stołem z 3 krzesłami (Foto 11-13).
 
FOTO 11: Toaleta dla niepełnosprawnych, w pomieszczeniu przechodnim do warsztatu
 
                                                                   FOTO 12: Toaleta dla niepełnosprawnych w zbliżeniu 
 
FOTO 13: Wejście do warsztatu z toalety dla niepełnosprawnych
 
Warsztat znajduje się w pomieszczeniu o powierzchni ok. 4 m2. Jest zastawiony dwiema metalowymi półkami, dwoma stołami do pracy. Na jednej ze ścian oraz na suficie znajdują się rury ciepłownicze (Foto 14). W pomieszczeniu znajduje się sprzęt (piła, wyżynarka, imadło, szlifierka). Pomieszczenie nie posiada okna, a jedynie mały otwór (30cm x 15 cm) prowadzący do kotłowni (Foto 15). Oświetlenie jest wyłącznie elektryczne (dwie lampy jarzeniowe o mocy 18 W oraz 1 żarówka o mocy 100W). W celu zapewnienia wymiany powietrza pomiędzy rurami ciepłowniczymi usytuowano mały wiatrak elektryczny   (Foto 16). Strumień pochodzący z wentylacji nawiewnej skierowany jest bezpośrednio na stanowisko pracy, co nie odpowiada przepisom bhp (§ 35 ust. 3 ww. rozporządzenia). Wydostanie się z warsztatu w razie pożaru na drodze warsztat – wyjście, jest niemożliwe, ponieważ okno z toalety znajdującej się na drodze do warsztatu jest okratowane (Akta kontroli 06/18/III/s.614-617).
 
 
FOTO 14: Widok na sufit warsztatu
 
         FOTO 15: „Okno” w warsztacie
 
FOTO 16: Wentylacja w warsztacie
 
V.10.4. Ocena ryzyka zawodowego
 
Zgodnie z art. 226 Kodeksu pracy pracodawca jest zobowiązany do oceny                           i dokumentacji ryzyka zawodowego, stosowania niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko oraz informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się    z wykonywaną pracą. Pracodawca jest bowiem zobowiązany do stosowania środków zapobiegających chorobom zawodowym oraz innym chorobom związanym z wykonywaną pracą (art. 227 K.p.) oraz przeciwdziałać wypadkom w pracy.  
Pracodawca ma zatem obowiązek   zapewnienia środków ochronnych i pouczenia pracowników, jak z tych środków korzystać. Powinien uwzględniać fakt, że zagrożenia dla życia i zdrowia związane są nie tylko z warunkami pracy, ale często mają źródło                           w niewłaściwych zachowaniach pracowników, którzy na skutek nieświadomości lub lekkomyślności naruszają przepisy i zasady bhp. Jak podano w Komentarzu U. Jackowiaka do Kodeksu pracy: „Obowiązek informowania o ryzyku zawodowym ma charakter zindywidualizowany. Ukazać ma niebezpieczeństwa związane z wykonywaniem pracy na tym stanowisku, na którym pracownik będzie zatrudniony. Obowiązek ten obciąża pracodawcę niezależnie od obowiązku prowadzenia szkoleń w zakresie bhp. Sposób informowania określa regulamin pracy (art. 104 § 1 pkt 8 k.p.) (...) Poinformowanie pracownika o ryzyku i zasadach ochrony przed zagrożeniami powinno nastąpić przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Obowiązek informowania ma charakter ciągły                      i obciąża pracodawcę nie tylko w chwili przyjmowania pracownika do pracy, ale również                w przypadkach zmian w ryzyku zawodowym. Obowiązek informowania pracownika dotyczy każdego pracownika niezależnie od rodzaju zajmowanego stanowiska (tak wyr. NSA Wrocław z 02.10.2002 r., II S.A./Wr 319/00, Pr. Pracy 2003/2/38).”.
Ryzyko zawodowe to możliwość wystąpienia niepożądanych, związanych                            z wykonywaną pracą zdarzeń powodujących straty, w szczególności niekorzystnych skutków zdrowotnych, będących wynikiem zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub związanych ze sposobem wykonywania pracy (art. 4 pkt 4 ustawy z 27.06.1997 r.                     o służbie medycyny pracy [tekst jedn. z 2004r. Dz. U. Nr 125, poz. 1317 z późn. zm.] oraz § 2 pkt 7 rozporządzenia MPiPS z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy [tekst jedn. z 2003r. Dz.U.Nr 169, poz. 1650]). 
     Zgodnie z Dyrektywą Ramową 89/391/EEC z 12.06.1989 r. (art. 9 ust. 1 lit. a) od pracodawcy wymaga się, aby pracodawca dokonał oceny ryzyka a nie ograniczał się do ogólnej oceny. Jest zobowiązany przeprowadzać analizę szczególnych zagrożeń                             i zapewniać efektywne środki ochrony.    
 
            W Zespole Szkół Specjalnych została opracowana „Ocena ryzyka zawodowego” przez społecznego inspektora pracy – p. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) oraz inspektora ds. bhp p. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)). Ocena została w dniu 4.01.2004r. zatwierdzona przez dyrektora szkoły. Określa jedynie w sposób bardzo ogólny czynniki szkodliwe i uciążliwe na stanowiskach takich jak:
§               pracownik administracji,
§               pracownik kuchni,
§               woźny szkoły
§               rzemieślnik,
§               sprzątaczka,
§               nauczyciel, pracownicy pedagogiczni.
 
Ocena ta nie została opracowana zgodnie z obowiązującą normą PN-N-18002 ze stycznia 2000r. pt. Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego, opracowanej przez Polski Komitet Normalizacyjny. Zgodnie z wyjaśnieniem dyrektora z dnia 30.11.2006r. w chwili prowadzenia czynności kontrolnych Zespół Szkół Specjalnych takiej normy nie posiadał (Akta kontroli 06/18/III/s.618).
Zgodnie z wyjaśnieniem inspektora ds. bhp Państwowa Inspekcja Pracy skrytykowała ten dokument (Akta kontroli 06/18/III/s.619). Zgodnie z protokołem kontroli PIP z dnia 13.11.2006r. pracownicy nie zostali prawidłowo poinformowani o ocenie ryzyka na ich stanowiskach pracy oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami (Akta kontroli 06/18/III/s.620-623). Zgodnie z art. 104 K.p. kwestie informowania określa Regulamin pracy szkoły. W Regulaminie pracy ZSS nie uwzględniono obowiązku informowania pracowników o ryzyku zawodowym. Zgodnie z wyjaśnieniem osoby odpowiedzialnej za czynności kadrowe pracownicy nie zostali   powiadomieni o zagrożeniach związanych z ryzykiem zawodowym. Pracodawca, zatem nie dopełnił obowiązku, o którym mowa w art. 226 Kodeksu pracy, choć wcześniej stwierdził, że pracownicy byli poinformowani o ryzyku zawodowym (Akta kontroli 06/18/III/s.624-625).
W chwili obecnej trwają przygotowania do zatwierdzenia nowej oceny ryzyka zawodowego, przygotowanej w oparciu o przyjęte standardy.
 
V.10.5. Odśnieżanie dachów
 
Z informacji uzyskanych od pracowników wynika, że dachy były przez nich odśnieżane, pomimo że nie posiadają zaświadczenia lekarskiego uprawniającego do pracy na wysokościach. Jeden z pracowników pracował w szelkach zakupionych przez ZSS, drugi bez jakichkolwiek zabezpieczeń. Zadanie to było wykonane kilkakrotnie na wyraźne polecenie dyrektora. Pracownicy przekazali te informacje w obawie przed dyrektorem, którego, jak stwierdzili poza protokołem, boją się i podejrzewają, że po ujawnieniu tych informacji w protokole zostaną zwolnieni z pracy (Akta kontroli 06/18/III/s.626).
Zdaniem dyrektora płaski budynek, w którym znajduje się sala gimnastyczna, nie jest dachem wielkopowierzchniowym i nie wymaga odśnieżania. Stwierdził także, że jeden pracownik nie odśnieżał dachu, a jedynie nasypy oraz że pracował w zabezpieczeniach. Pracownik ten zaprzeczył, że pracował w zabezpieczeniach (Akta kontroli 06/18/III/s.627).
Zespół Szkół Specjalnych zakupił szelki bezpieczeństwa. Dokonano przeglądu środków ochrony osobistej:
 
§               szelki bezpieczeństwa P-10
§               linki pomocnicze LP 100 05TT (5 m)
§               linki pomocnicze LP 100 10TT (10 m)
§               hełmy ochronne PERSONA
 
Sprzęt wyprodukowała firma (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))i zakupu dokonano w autoryzowanym, specjalistycznym P(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) w Opolu. Wymieniony wyżej sprzęt posiada niezbędne certyfikaty – deklaracje zgodnościowe w świetle norm PN-EN 363 : 2005, PN-EN 365 : 2006. W obu obiektach stwierdzono u pracowników brak aktualnych zaświadczeń lekarskich o pracy na wysokości, wydawanych przez lekarza – profilaktyka medycyny pracy. W związku z powyższym, został naruszony art. 237 Kodeksu pracy – Ustawa z dnia 14.11.2003 r. (Dz. U. Nr 213, poz.2081), która weszła w życie 01.01.2004 r. (o obowiązku pracodawcy odnośnie dopuszczenia pracownika do pracy) (Akta kontroli 06/18/III/s.628-637).
Obciążenie budynków śniegiem reguluje Polska Norma tzw. „śniegowa” PN-80/B-02010 „Obciążenie śniegiem” – określa obciążenie obliczeniowe na 1 m kw. dachu                          w zależności od jego kształtu i lokalizacji w kraju. Obciążenie śniegowe w strefie Opola dla dachu płaskiego wynosi ok. 0,71 kN/m kw, co daje ok. 29 cm śniegu. Pracodawca jest zobowiązany zapewnić uprawnionym pracownikom odśnieżającym dach: 
§               środki ochrony indywidualnej w postaci kasku i szelek przeciwupadkowych zamocowanych linkami do stałych elementów dachu lub kwalifikowanych punktów konstrukcji stałej
§               obuwie z protektorami.
§               aktualne zaświadczenie lekarskie o pracach na wysokości
§               odpowiednie przeszkolenie bhp
§               ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
 
Jeżeli pracodawca nie może spełnić tych warunków, może wynająć do odśnieżania dachów firmę zewnętrzną. Ponadto kierownik obiektu jest zobowiązany wywieźć śnieg,             aby nie tarasował dróg ewakuacyjnych i dojazdu.
 
W budynku przy ul. Bytnara „Rudego” odśnieżanie dachu było wykonywane także przez woźnego. Z informacji uzyskanych od woźnego w obecności inspektora BHP oraz zastępcy dyrektora ZSS osoba ta stwierdziła, że odśnieżała „nasypy” w zabezpieczeniu NP.-10, jednakże nie posiadając zaświadczenia lekarskiego zezwalającego na pracę na wysokościach. Zadanie to było zrealizowane na wyraźne polecenie dyrektora SZZ.
W dniu 20.12.2006 r. dokonano wizji lokalnej w budynku głównym Szkoły, w której uczestniczył   kierownik gospodarczy ZSS. Kontroli poddano następujące pomieszczenia:
 
§               gabinet pedagoga szkolnego i psychologa szkolnego,
§               gabinet pielęgniarki szkolnej,
§               harcówka szkolna,
§               gabinet do zajęć rewalidacyjnych,
§               gabinet do analizy audio–psycho-lingwistycznej z aparaturą (Tomatis),
§               sala komputerowa na 10 stanowisk,
§               sala metodyczna,
§               pokój nauczycielski,
§               16 klasopracowni,
§               toalety dla osób niepełnosprawnych na wózkach,
§               sale nauczania początkowego,
§               kuchnia,
§               stołówka,
§               pomieszczenie woźnego i konserwatora.
 
Ciągi komunikacyjne bezpieczne, drogi ewakuacji prawidłowo oznaczone przy pomocy oznaczeń luminescencyjnych. Gaśnice w miejscach do tego przeznaczonych                    z aktualnymi kontrolkami. Klaso-pracownie świeżo pomalowane, oświetlone prawidłowo, zgodnie z normami 300 luksów/ m2. Szkoła posiada dokumentację aktualnych pomiarów natężenia oświetlenia.
Winda szkolna i winda-podnośnik dla niepełnosprawnych działają.
Łazienka dla niepełnosprawnych w przyziemiu była dostępna. Zdecydowany sprzeciw budzi fakt, że łazienka i toaleta w przyziemiu jest pomieszczeniem przejściowym i nie zapewnia żadnego minimum intymności. Magazynek podręczny dla konserwatora i woźnego znajduje się w pomieszczeniu obok.
Kontroli poddano także budynek przy ul. Jana Bytnara „Rudego”. Budynek został poddany gruntownemu remontowi. Prace remontowe trwają jeszcze w otoczeniu budynku. Pomieszczenia do pracy z dziećmi (pracownie) są czyste, przytulne i panuje w nich estetyczny wystrój. Stwierdzono prawidłowe oznaczenia ciągów komunikacyjnych i dróg ewakuacji. Miejsca niebezpieczne prawidłowo oznaczone. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy , § 6 , ust 1 i 4 zagrożeń nie stwierdzono. W szkole przy ul. Bytnara panuje miła atmosfera panująca, która sprzyja serdecznym relacjom między uczniami i nauczycielami.
Podczas wizji lokalnej przeprowadzono próbę ewakuacji poprzez okno ewakuacyjne sali lekcyjnej nr 60 w przyziemiu. Próba nie powiodła się, gdyż opuszczenie budynku okazało się niemożliwe z powodu braku kluczy do kłódek zamykających kratę. Zgodnie                              z oświadczeniem kierownika gospodarczego pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)), klucze znajdowały się w sekretariacie Szkoły w sąsiednim budynku. W dodatku odnotowano brak drabinki ewakuacyjnej, co dodatkowo uniemożliwiało awaryjne wydostanie się z budynku. Taki stan rzeczy stwarzał ewidentne zagrożenie dla zdrowia i życia pracujących tam nauczycieli                     i uczących się tam dzieci. Należy odnotować, że podczas wizyty kontrolnej w dniu 21.12.2006 r. przy wyjściu ewakuacyjnym znalazły się klucze od kłódek otwierających kratę zabezpieczającą oraz nowa drabinka ewakuacyjna z poręczą.
Naruszono w tym przypadku art. 15, art. 207 §1 i § 2 Kodeksu pracy, w myśl którego pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w zakładzie pracy jakim jest szkoła.
Pracownie znajdujące się w przyziemiu (pod salą gimnastyczną) nie posiadają oświetlenia dziennego, które spełniałoby dopuszczalne normy. Pomieszczenie dla woźnego              i konserwatora usytuowane pod schodami nie spełnia wymogów nawet wówczas, gdy przyjmiemy, że jest to pomieszczenie pracy czasowej. Ten stan rzeczy narusza § 19 ust. 2 i § 20 ust. 4 i 5, pkt 1 ww. rozporządzenia.  
             Pracodawca ma obowiązek zapewnienia oświetlenia dziennego w pomieszczeniach stałej pracy. Na stosowanie oświetlenia wyłącznie elektrycznego pracodawca musi uzyskać zgodę państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego wydaną w porozumieniu z okręgowym inspektorem pracy. Ograniczone możliwości ewakuacji osób z pomieszczeń przyziemia dodatkowo skłaniają za tym, aby przenieść zajęcia lekcyjne do klas w budynku głównym,. Tym bardziej, że harmonogram zajęć na to pozwala. Pomieszczenie dla woźnego i konserwatora nie spełnia wymogów pomieszczenia pracy czasowej, gdyż znajdujący się tam strop pochyły sprawia, że wysokość pomieszczenia w najniższym miejscu jest mniejsza w świetle niż 1,9 m (licząc od poziomu podłogi do najniżej położonej części konstrukcyjnej sufitu).  
Stwierdzono brak zainteresowania problematyką bezpieczeństwa pracy zatrudnionych w ZSS pracowników. Przy zlecaniu prac na dachu nie były brane pod uwagę zdrowotne możliwości pracowników, chociaż wymaga tego art. 6 ust. 3 pkt b ww. dyrektywy. Pracownicy ci ponadto nie zostali odpowiednio poinstruowani przed podjęciem czynności            w miejscu o dużym stopniu zagrożenia (art. 6 ust. 3 pkt c ramowej dyrektywy).
 
Zgodnie z §. 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola  stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola oraz zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych            w protokole.
 
Jednostka kontrolowana
   
W dniu dzisiejszym otrzymałem egzemplarz protokołu. 
 
(podpisy)
 
 
 
 
Data: Opole,......                                             
Zespół kontrolny
 
 
 
 
(podpisy)
 
 
 
Data: Opole, .......
 
Podpis Głównego Specjalisty: (na ostatecznej wersji roboczej)
 
 
 
Podpis Naczelnika Wydziału: (na ostatecznej wersji roboczej)
 
 
 
Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
 
.................................................................................................................
 
.................................................................................................................
 
.................................................................................................................
 
 
 
 
 
Zmiany w protokole
"Ustalenia na str. ... skreśla się"
 
 
 
 
"Uzupełnienie do str. ... protokołu kontroli"
 
 
 
 
 
 
"Treść ustaleń na str. ... otrzymuje brzmienie:"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


[1] W decyzji brak przyznanej kwoty. Kwota wypłacona wg odrębnego zlecenia dyrektora.
[2] Brak decyzji. Kwota wypłacona wg odrębnego zlecenia dyrektora.
[3] Konsultacja z przewodniczącym Komisji

Załączniki do pobrania: 2007-07-03 09:17:18 - wykres 1 (26.50 kB)
2007-07-03 09:44:27 - tabela nr 13 (125.00 kB)
2007-07-03 10:03:24 - zastrzeżenia do protokołu (5.37 MB)
2007-07-03 10:18:47 - Stanowisko zespołu kontrolnego (98.50 kB)
2007-07-03 10:32:57 - Wnioski pokontrolne (102.50 kB)
2007-07-03 10:46:04 - wystąpienie pokontrolne (84.00 kB)
2007-07-03 11:57:03 - zdjęcia (736.50 kB)

Ilość odwiedzin: 15197
Nazwa dokumentu: protokół kontroli
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Izabela Dziewulska- Gaj, Jacek Spadło, Agnieszka Lisiecka
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Dziewulska - Gaj, Jacek Spadło, Agnieszka Lisiecka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2007-07-03 08:16:43
Data udostępnienia informacji: 2007-07-03 08:16:43
Data ostatniej aktualizacji: 2007-07-03 11:56:57

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner