logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Readaptacji ,,Szansa"
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


                              
KWiA – I –0914/6/2007
Opole, 31.05.2007 r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 08/07
 
Jednostka kontrolowana
   Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24
 im. Przyjaźni Narodów Świata w Opolu
Nazwa organu sprawującego nadzór
          Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
 od 18 kwietnia do 16 maja 2007 r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Tadeusz Lech - główny specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Monika Pijanka – podinspektor w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
18/2007
17/2007
Przedmiot kontroli
Ø      Gospodarka finansowa
Ø      ZFŚS
Ø      Prowadzenie ksiąg rachunkowych
Ø      System kontroli wewnętrznej
Okres objęty kontrolą
2006 r.
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
   Anna Prokopowicz – dyrektor szkoły
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali:
          Anna Prokopowicz- dyrektor,
     (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
– główna księgowa,pracownicy merytoryczni szkoły
 
   
 
Podstawy prawne
 
1.     Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).
 
2.     Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. Nr 76, poz.694 z późniejszymi zmianami).
 
  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r., Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
 
4.     Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2003 r., Dz. U. Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami).
 
5.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 209, poz. 2132 z późn zm.)
 
  1. Rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 107 poz. 726 z późn. zm.).
 
7.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 24, poz. 279, z 2003 r. z późniejszymi zmianami).
 
8.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 170, poz. 1426 z późniejszymi zmianami).
 
9.     Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz.1222 późniejszymi zmianami).
 
10.                       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za prace w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz.181 późniejszymi zmianami).
 
  1. Uchwała Nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola.
 
  1. Komunikat Nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2006 r. Nr 7 poz. 58).
 
          13.Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarcze nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami).
 
Cel kontroli
 
Celem kontroli była ocena prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej oraz sprawdzenie rzetelności prowadzonej ewidencji wydatków i sporządzanych sprawozdań.
 
 
 
 
Metodyka przeprowadzenia kontroli
 
Zapoznano się ze specyfiką przyjętych rozwiązań organizacyjnych w zakresie prowadzenia spraw ewidencyjno-księgowych.
Na podstawie zapisów dokonywanych w ewidencji księgowej ustalono poszczególne rodzaje wydatków budżetowych.
Sprawdzono również czy istnieją dokumenty potwierdzające dokonanie określonych wydatków (faktury, rachunki, listy płac, raporty kasowe, itp.). Dokumenty dotyczące wybranych wydatków rzeczowych porównano z wyciągami bankowymi.
Sprawdzono także, czy poszczególne dokumenty zostały odpowiednio opisane, zadekretowane i poddane wstępnej kontroli oraz podpisane przez głównego księgowego i zaakceptowane do wypłaty przez kierownika jednostki kontrolowanej.
Dane zawarte w rocznych sprawozdaniach budżetowych porównano z danymi wynikającymi z badanych dokumentów i ewidencji księgowej. Przeprowadzono analizę dowodów księgowych pod kątem celowości i gospodarności dokonywania poszczególnych wydatków oraz zgodności tych wydatków z planem finansowym. Sprawdzono również czy jednostka posiada zakładowy plan kont i opracowane na piśmie procedury kontroli finansowej oraz czy procedury te są zgodne ze standardami Ministerstwa Finansów i dostosowane do specyfiki jednostki, a także w jaki sposób są realizowane w praktyce.
Ponadto w ramach niniejszej kontroli przeprowadzono czynności wyjaśniające w sprawie nieodpłatnego wynajmowania sali gimnastycznej. Z pisemnym wnioskiem o wyjaśnienie tej sprawy zwrócił się do Prezydenta Miasta Opola radny Rady Miasta Opola pan Janusz Pawlak.
 
USTALENIA KONTROLI
 
I. W zakresie spraw organizacyjno-kadrowych
 
      Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata w Opolu przy ul. Gorzołki 4 funkcjonuje od dnia 19 września 1996 r., na podstawie Uchwały Nr XXXI/291/96 Rady Miasta Opola z dnia 19 września 1996 r. w sprawie dostosowania aktów założycielskich publicznych szkół podstawowych działających na terenie gminy Opole do obowiązujących przepisów prawa (akta kontroli Nr 07/08/I/4-5).   
Siedzibą szkoły jest nieruchomość zabudowana położona w Opolu przy ul. Gorzołki 4, którą Zarząd Miasta Opola przekazał szkole nieodpłatnie w trwały zarząd decyzją nr GN-7224c/87/98 z dnia 21.01.1999 r. (akta kontroli Nr 07/08/I/8-10).
                   W okresie objętym kontrolą dyrektorem szkoły była pani Anna Prokopowicz powołana na to stanowisko uchwałą nr 8268/2002 z dnia 21.06.2002 r. Zarządu Miasta Opola na okres od 1 września 2002 r. do 31 sierpnia 2007 r. Głównym księgowym jest pani     (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)), zatrudniona na podstawie umowy o pracę od 18.08.1997 r. w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony
         Z budżetem gminy jednostka rozlicza się w dziale 801 rozdział 80101 (szkoła) oraz w dziale 854 rozdział 85401 (świetlica). Wydatki pokrywane są ze środków budżetowych Gminy, subwencji oświatowej oraz z dochodów własnych. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan rzeczowo-finansowy.                       
Ogółem na dzień 31.12.2006 r. w szkole zatrudnionych było 67 pracowników na 57,08 etatach, w tym 42 pracowników pedagogicznych na 35,33 etatach (akta kontroli Nr 07/08/I/11-13). Stan zatrudnienia w poszczególnych grupach przedstawia tabela nr 1
 
   Tabela nr 1
Pracownicy pedagogiczni
1
Zatrudnienie w osobach
Zatrudnienie w etatach
35
30,95
Pracownicy świetlicy
2
Zatrudnienie w osobach
Zatrudnienie w etatach
7
4,38
Pracownicy administracji
3
Zatrudnienie w osobach
Zatrudnienie w etatach
8
7
Obsługa
4
Zatrudnienie w osobach
Zatrudnienie w etatach
17
14,75
 
Wykres nr 1 znajduje się w załączniku do protokołu.
 
W 2006 r. przyjęto do pracy dwanaście osób, w tym dziesięciu nauczycieli (akta kontroli Nr 07/08/I/14-15). Ilość przyjętych nauczycieli w rozbiciu na stopnie awansu zawodowego przedstawia się następująco:
- stażyści – 4,
- kontraktowi – 3,
- mianowani -3.
Wszyscy przyjęci pracownicy posiadają założone akta osobowe.
Szkoła posiada opracowane:
- Instrukcję sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów,
– Instrukcję Inwentaryzacyjną.
- Zakładowy Plan Kont,
- Regulamin Kontroli Wewnętrznej.
W 2006 r. w szkole przeprowadzono dwie kontrole zewnętrzne przez:
- Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opola w zakresie sprawdzenia zasadności interwencji rodzica ucznia,
- Państwową Inspekcję Sanitarną odnośnie stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń, stwierdzono w tym zakresie nieprawidłowości i wydano odpowiednie zalecenia, które zostały wykonane.
 
 II.W zakresie realizacji planu rzeczowo-finansowego
 
 II.1. Wydatki budżetowe w 2006 r.
 
         Z ewidencji księgowej Urzędu Miasta wynika, że łączna kwota środków finansowych przekazanych na działalność szkoły w 2006 r. wynosiła: 2.174.676,59 zł, a na działalność świetlicy 200.467,68 zł (akta kontroli Nr 07/08/I/44-45).
         W dniu 08.01.2007 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdania Rb –28S z wykonania planu wydatków budżetowych szkoły i świetlicy za 2006 r. (akta kontroli Nr 07/08/I/52-55).
         W wyniku kontroli ustalono, że łączna kwota wydatków wykazana w obu sprawozdaniach jest zgodna z łączną kwotą środków otrzymanych z Urzędu Miasta na działalność w 2006 r. Ze sporządzonych sprawozdań oraz z dokumentacji księgowej szkoły wynika, że dokonywane wydatki szkoły zostały zaewidencjonowane w siedemnastu paragrafach a wydatki świetlicy w jedenastu paragrafach.
         Największą pozycję zarówno w szkole jak i w świetlicy stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne jak: trzynasta pensja, składki na ZUS i Fundusz Pracy, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz nagrody i stypendia. Wydatki te zaksięgowano w następujących paragrafach: 3020, 3240, 4010, 4040, 4110, 4120 oraz 4440. Łączna kwota wydatków szkoły i świetlicy wykazanych w tych paragrafach wyniosła 2.078.019,99 zł, co stanowi 87,5 % wszystkich wydatków budżetowych kontrolowanej jednostki. Strukturę wydatków przedstawia poniższy wykres:
 
Wykres nr 2 znajduje się w załączniku do protokołu.
 
    Spośród wydatków wykazanych w powyższych siedmiu paragrafach kontrolą objęto wydatki szkoły i świetlicy na wynagrodzenia osobowe, (które stanowiły największą pozycję ogółu wydatków) oraz odpisy od tych wynagrodzeń na fundusz socjalny. Wydatki te zostały zaewidencjonowane w dwóch niżej wymienionych paragrafach:
 
Paragraf 4010 – wynagrodzenia osobowe (akta kontroli Nr 07/08/I/14-31)          
 
         Ze sprawozdań Rb-28S wynika, ze w 2006 r. wydatki szkoły w tym paragrafie wyniosły 1.364.489,37 zł, a wydatki świetlicy 135.233,04 zł. W okresie tym wynagrodzenia wypłacono łącznie 81 nauczycielom zatrudnionym w różnych okresach czasu. Kontrolą objęto stawki wynagrodzenia zasadniczego ustalone dla dziesięciu pracowników pedagogicznych przyjętych do pracy w 2006 r. Stwierdzono, że stawki te zostały ustalone z uwzględnieniem stopni awansu zawodowego poszczególnych nauczycieli - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za prace w dniu wolnym od pracy (akta kontroli Nr 07/08/I/15). Natomiast kategorie zaszeregowania przyjętych do pracy w tym okresie dwóch pracowników administracji i obsługi są zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego pracy (akta kontroli Nr 07/08/I/14).
    Oprócz wynagrodzeń miesięcznych pracownikom kontrolowanej jednostki w 2006 r. wypłacono dodatkowo (akta kontroli Nr 07/08/I/20-31):
Ø      nagrody dyrektora dla 23 osób w wysokości od 110,00 zł do 1.200,00 zł, na łączną kwotę 11.760,00 zł.
Ø      ekwiwalenty pieniężne za niewykorzystane urlopy dla 7 osób w łącznej wysokości 9.024,23 zł, w kwotach od 112,90 zł do 2.021,46 zł,
Ø      nagrody jubileuszowe dla 6 osób w łącznej wysokości 14.497,17 zł w kwotach od 955,06 zł do 5.292,69 zł,
Ø      odprawę emerytalną dla 3 osób w łącznej wysokości 26.658,64 zł w kwotach od 8.021,76 zł do 9.5170,68 zł,
Ø      odprawy z tytułu zwolnienia dla 4 osób w łącznej wysokości 48.072,00 zł, w kwotach od 10.452,00 zł do 12.540,00 zł,
Ø      odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia w kwocie 4.180,80 zł dla 1 osoby.
Nie stwierdzono nieprawidłowości przy dokonywaniu wydatków w tym zakresie.
 
Paragraf 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (akta kontroli Nr 07/08/I/32-33, 38-39, 67)
 
W piśmie z dnia 10.10.2006 r. jednostka kontrolowana przekazała do Referatu Planowania w Oświacie Wydziału Budżetu Urzędu Miasta Opola dane dotyczące sposobu i kwoty wyliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2006 r. w rozbiciu na pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych oraz na emerytów nie będących nauczycielami (akta kontroli Nr 07/08/I/38)
Ostateczna kwota odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w jednostce ogółem po korekcie planu finansowego wyniosła 100.700,00 zł. W wyniku kontroli ustalono, że taka kwota faktycznie przekazana została na rachunek bankowy funduszu. Na wysokość tego odpisu składają się wydatki szkoły w kwocie 88.600,00 zł oraz wydatki świetlicy w kwocie 12.100,00 zł. 
Poszczególnych przelewów środków budżetowych na rachunek funduszu socjalnego dokonano w terminach ustawowych tj. w dniach:
 
Ø      17.05.2006 r. – 67.650,00 zł,
Ø      12.09.2006 r. – 22.550,00 zł,
Ø      03.11.2006 r. – 10.500,00 zł.
 
         Łączna kwota przychodów na rachunku funduszu socjalnego wyniosła 188.949,63 zł. Na sumę tę oprócz powyższego odpisu składały się: stan początkowy środków pieniężnych na rachunku bankowym, zwroty pożyczek i odsetki bankowe oraz środki przelane przez Urząd Miasta Opola z tytułu odpisu dla nauczycieli emerytów w kwocie 9.336 zł. Środki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wydatkowane były zgodnie z regulaminem tj. na: zapomogi, pożyczki mieszkaniowe, świadczenia urlopowe dla nauczycieli, dofinansowanie do wczasów i wypoczynku dzieci, dofinansowanie dla emerytów i Klubu Seniora, organizację imprez kulturalnych, wycieczki krajoznawcze, paczki świąteczne (akta kontroli Nr 07/08/I/33). Innych wydatków nie stwierdzono.        
         Z wyciągu bankowego wynika, że stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2006 r. wynosił 10.967,45 zł i był zgodny ze stanem wykazanym przez szkołę w rozliczeniu z dnia 13.02.2007 r.(akta kontroli Nr 07/08/I/32-33).
      Spośród wydatków budżetowych wykazanych w pozostałych dziesięciu paragrafach największą pozycję stanowiły wydatki na zakup energii. Szczegółową kontrolą objęto wszystkie wydatki rzeczowe szkoły dokonane w grudniu 2006 r. Wydatki te zostały zaewidencjonowane w niżej wymienionych paragrafach:
 
Paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (akta kontroli Nr 07/08/I/57).
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 33.911,82 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-28S. Wydatki w grudniu wyniosły 5.775,99 zł i zostały zaewidencjonowane w dwunastu pozycjach zgodnie z klasyfikacją budżetową. Wydatki te dotyczyły zakupu materiałów biurowych, środków czystości, bhp, zasilacza oraz druków. Dokumenty księgowe dotyczące tych operacji zostały opisane oraz zatwierdzone do wypłaty przez dyrektora szkoły.
 
Paragraf 4230 – zakup leków i materiałów medycznych (akta kontroli Nr 07/08/I/58)
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 1.317,61 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-28S. Wydatki w grudniu wyniosły 801,78 zł i dotyczyły zakupu leków. Operację zaewidencjonowano w jednej pozycji. Dokument księgowy został opisany oraz zatwierdzony do wypłaty przez dyrektora szkoły.
 
Paragraf 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (akta kontroli Nr 07/08/I/59 )
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 1.983,43 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-28S. Wydatki w grudniu wyniosły 717,00 zł i zostały zaewidencjonowane w dwóch pozycjach zgodnie z klasyfikacją budżetową. Wydatki te dotyczyły zakupu programu szkolnego oraz sprzętu RTV. Dokumenty księgowe dotyczące tych operacji zostały opisane oraz zatwierdzone do wypłaty przez dyrektora szkoły.
 
Paragraf 4260 - zakup energii (akta kontroli Nr 07/08/I/60)
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 145.146,91 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-28S. Wydatki w grudniu wyniosły 24.656,72 zł i zostały zaewidencjonowane w ośmiu pozycjach. Wydatki dotyczące opłat za energię, wodę i gaz zaewidencjonowano zgodnie z klasyfikacją budżetową. Natomiast opłaty za ścieki winny być ujęte w paragrafie 4300 (zakup usług pozostałych). Dokumenty księgowe dotyczące tych operacji zostały opisane oraz zatwierdzone do wypłaty przez dyrektora szkoły.
 
Paragraf 4270 - zakup usług remontowych (akta kontroli Nr 07/08/I/61)
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 64.628,66 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-28S. Wydatki w grudniu wyniosły 2.440,00 zł i dotyczyły opłaty za sporządzoną ekspertyzę w sprawie remontu budynku. Operacja księgowa została zaewidencjonowana w jednej pozycji zgodnie z klasyfikacją budżetową. Dokument księgowy został opisany oraz zatwierdzony do wypłaty przez dyrektora szkoły.
Paragraf 4280 - zakup usług medycznych (akta kontroli Nr 07/08/I/62)
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 1.500,00 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-28S. Wydatków w grudniu nie dokonywano.
Paragraf 4300 - zakup usług pozostałych (akta kontroli Nr 07/08/I/63)
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 37.553,92 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-28S. Wydatki w grudniu wyniosły 3.783,64 zł i zostały zaewidencjonowane w dziesięciu pozycjach zgodnie z klasyfikacją budżetową. Wydatki te dotyczyły opłat za konserwację i serwis kotłowni, monitoring obiektu, usługę medyczną, wywóz śmieci oraz usługi komputerowe, telefoniczne, kominiarskie i pocztowe. Dokumenty księgowe dotyczące tych operacji zostały opisane oraz zatwierdzone do wypłaty przez dyrektora szkoły.
 
Paragraf 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet (akta kontroli Nr 07/08/I/64)
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 650,00 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-28S. Wydatków w grudniu nie dokonywano.
 
Paragraf 4410 – podróże służbowe krajowe (akta kontroli Nr 07/08/I/65)
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 477,07 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-28S. Wydatki te w całości zostały dokonane w grudniu i dotyczyły wyjazdu nauczycieli do Opola, Tułowic oraz dyrektora szkoły i kierownika administracyjno-gospodarczego do miejscowości Bruntal w Czechach w ramach współpracy. Operacja księgowa została zaewidencjonowana w jednej pozycji zgodnie z klasyfikacją budżetową. Dokument księgowy został opisany oraz zatwierdzony do wypłaty przez dyrektora szkoły.
 
Paragraf 4430 – różne opłaty i składki (akta kontroli Nr 07/08/I/66)
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 4.658,00 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-28S. Wydatki w grudniu wyniosły 583,00 zł i dotyczyły opłaty za ubezpieczenie mienia. Operacja księgowa została zaewidencjonowana w jednej pozycji zgodnie z klasyfikacją budżetową. Dokument księgowy został opisany oraz zatwierdzony do wypłaty przez dyrektora szkoły.
   
II.2. Dochody budżetowe w 2006 r.
 
         Ze sporządzonego planu z wykonania dochodów oraz z prowadzonej ewidencji księgowej wynika, że w 2006 r. szkoła nie uzyskała dochodów podlegających odprowadzeniu na rachunek budżetu Urzędu Miasta. W trakcie kontroli ustalono, że otrzymywane z różnych tytułów wpływy odprowadzane były na rachunek dochodów własnych szkoły.
 
II.3. Przychody dochodów własnych w 2006 r.
 
Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 wynika, że wykonanie przychodów dochodów własnych w 2006 r. wyniosło ogółem 64.010,55 zł (akta kontroli Nr 07/08/I/68-70). Na kwotę tę składają się:
Ø      środki pieniężne na początek roku sprawozdawczego w kwocie 5.002,08 zł,
Ø      przychody w kwocie 59.008,47 zł.
Powyższe przychody uzyskano w dwóch paragrafach tj.:
Ø      paragraf 083 „Wpływy z usług”     - kwota 58.409,54 zł,
Ø      paragraf 092 „Pozostałe odsetki” - kwota     598,93 zł.
W wyniku kontroli ustalono, że na przychody z usług składały się wpływy z czynszów mieszkaniowych w domu nauczyciela, wynajmu sal lekcyjnych i sali gimnastycznej oraz z najmu stołówki. W 2006 r. szkoła uzyskała przychody z tytułu 10 umów zawartych na wynajem sal lekcyjnych oraz sali gimnastycznej. Szkoła uzyskiwała także przychody z tytułu zawartych umów na dzierżawę powierzchni pod automaty oraz reklamy na ścianach budynku (akta kontroli Nr 07/08/I/87-103).
Należności na dzień 31.12.2006 r. wynosiły 989, 13 zł i dotyczyły czynszów mieszkaniowych naliczonych za grudzień.
 
II.4. Wydatki dochodów własnych w 2006 r.
 
Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 wynika, że wydatki w ramach dochodów własnych w 2006 r. wyniosły ogółem 48.512,49 zł. Wydatki te zaewidencjonowano w dziesięciu paragrafach (akta kontroli Nr 07/08/I/70-71).
Wykazany w sprawozdaniu stan środków pieniężnych na koniec 2006 r. wynosił 15.498,06 zł i był zgodny z wyciągiem bankowym. W wyniku przeprowadzonej analizy wyżej wymienionego sprawozdania oraz części opisowej do tego sprawozdania, wytypowano do kontroli wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, remonty oraz wydatki dotyczące zakupu różnych usług pozostałych. Ustaleń dokonano na podstawie zapisów ewidencji księgowej. Powyższe wydatki zaewidencjonowane były w trzech niżej wymienionych paragrafach:
 
 Paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (akta kontroli Nr 07/08/I/72-75)
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 21.078,14 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-34. Wydatki te dotyczyły zakupu materiałów biurowych, prasy, środków czystości, materiałów do remontu oraz wyposażenia. Wydatki w tym paragrafie stanowiły 43,44 % wszystkich wydatków z dochodów własnych w 2006 r.
 
Paragraf 4270-Zakup usług remontowych (akta kontroli Nr 07/08/I/81-82)
 
Wydatki ogółem wyniosły 6.145,67 zł. Wykazana w „karcie wydatków” łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34. Wydatki dotyczyły:
Ø      wymiany stolarki okiennej -3.762,70 zł,
Ø      wymiany wykładziny podłogowej – 965,20 zł,
Ø      naprawy i konserwacji urządzeń (żaluzje, radiomagnetofon, kserokopiarka) – 541,44 zł,
Ø      modernizacji ogrodzenia – 876,33 zł.
 
Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych (akta kontroli Nr 07/08/I/71)
 
Z ewidencji księgowej prowadzonej przez szkołę wynika, że wydatki w tym paragrafie wyniosły ogółem 3.653,31 zł i przeznaczone były na:
Ø      szkolenia – 1.831,33 zł,
Ø      usługi telefoniczne – 447,38 zł,
Ø      zakup biletów MZK – 336,00 zł,
Ø      opłaty pocztowe – 661,02 zł,
Ø      prowizje bankowe – 186,02 zł,
Ø      usługi różne – 191,56 zł.
Ø       
     Wydatki zaewidencjonowane w pozostałych siedmiu paragrafach dotyczyły: wynagrodzeń z tytułu umów zleceń oraz składek ZUS i na Fundusz Pracy od tych wynagrodzeń, zakupu pomocy dydaktycznych, opłat za energię, wydatków na podróże krajowe oraz zaewidencjonowanego w czerwcu 2006 r. wydatkuinwestycyjnego w kwocie 5.000,00 zł (zakup kserokopiarki). Łączne kwoty wydatków zaewidencjonowanych na poszczególnych paragrafach były zgodne z danymi wykazanymi w sporządzonym sprawozdaniu.
     W wyniku kontroli nie stwierdzono faktów uzyskiwania przychodów oraz dokonywania wydatków z dochodów własnych niezgodnie z ustawą o finansach publicznych bądź z uchwałą Rady Miasta Opola w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola.
 
II.5. Wydatki budżetowe w I kwartale 2007 r.
 
         W dniu 05.04.2007 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdania Rb –28S z wykonania planu wydatków budżetowych szkoły i świetlicy za I kwartał 2007 r. (akta kontroli Nr 07/05/I/127-128).
         Ze sporządzonych sprawozdań wynika, że łączne wydatki szkoły i świetlicy wyniosły 652.582,39 zł. Wydatki szkoły zostały zaplanowane w dwudziestu jeden paragrafach a wydatki świetlicy w jedenastu paragrafach. W I kwartale  2007 r. wydatki szkoły wyniosły 607.532,93 zł i zaewidencjonowano je w trzynastu paragrafach. W tym samym okresie wydatki świetlicy wyniosły 45.049,46 zł i zaewidencjonowano je w siedmiu paragrafach.
         Największą pozycję zarówno w szkole jak i w świetlicy stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne jak: trzynasta pensja oraz składki na ZUS i Fundusz Pracy. Łączna kwota tych wydatków wyniosła 553.841,24 zł, co stanowi 84,86 % ogółu wydatków. W okresie tym nie dokonywano odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Spośród pozostałych wydatków największą pozycję stanowiły wydatki na energię – 57.994,88 zł.
         W trakcie kontroli nie badano dokumentacji źródłowej dotyczącej poniesionych w tym okresie wydatków budżetowych. Przedmiotem kontroli nie były również dochody własne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami sprawozdania Rb-34 z wykonania dochodów własnych sporządzane są za okresy półroczne i roczne.
 
III. W zakresie bezpłatnego udostępniania sali gimnastycznej
 
         Podczas trwania kontroli tj. w dniu 27.04.2007 r. do Prezydenta Miasta Opola wpłynął wniosek radnego pana Janusza Pawlaka dotyczący „wyjaśnienia sprawy bezpłatnego udostępniania przez dyrektora szkoły sali gimnastycznej różnym firmom i osobom”. W związku z powyższym w ramach niniejszej kontroli przeprowadzono czynności wyjaśniające także w tej sprawie, o czym radnego poinformowano pismem z dnia 23.05.2007 r.
         W trakcie tych czynności uzyskano ustne wyjaśnienie od dyrektora szkoły oraz pobrano pisemne wyjaśnienie od pracownika szkoły, wymienionego w piśmie pana radnego (akta kontroli Nr 07/08/I/120-121). Zapoznano się również z treścią artykułu prasowego dotyczącego tego tematu pt. „Mieszkańcy widzieli nocą światło”, zamieszczonego w NTO z dnia 26.04.2007 r. (akta kontroli Nr 07/08/I/123) oraz z treścią pisma z dnia 27.04.2007 r. dyrektora szkoły skierowanego w tej sprawie do Prezydenta Miasta Opola (akta kontroli Nr 07/08/I/122). Ponadto zapoznano się z dokumentacją przedłożoną przez dyrektora szkoły (akta kontroli Nr 07/08/I/104-119).
         Nieruchomość zabudowaną, w której znajduje się szkoła, Zarząd Miasta Opola przekazał szkole nieodpłatnie w trwały zarząd decyzją nr GN-7224c/87/89 z dnia 21.01.1999 r.Zgodnie z art.43 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarcze nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami) - trwały zarząd jest formą prawną władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną. Jednostka organizacyjna ma prawo nie tylko do korzystania z nieruchomości w celu prowadzenia działalności należącej do zakresu jej działania, ale między innymi także do oddania nieruchomości lub jej części w najem, dzierżawę albo użyczenie z równoczesnym zawiadomieniem właściwego organu i organu nadzorującego, jeżeli umowa zawierana jest na okres do 3 lat.
         W wyniku kontroli ustalono, że w dniu 18.10.2005 r. dyrektor szkoły przesłała do Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Opola pisemną informację o zawartych umowach najmu, dzierżawy i użyczenia w roku szkolnym 2005/2006.
Z informacji tej wynika, że w trzech przypadkach salę gimnastyczną użyczono na zajęcia sportowe dla LKS Groszmal Opole, UKS - 24 Opole oraz dla MOS Opole. W jednym przypadku użyczono salę korekcyjną dla Publicznego Przedszkola Nr 22 w Opolu na gry i zabawy ruchowe. W pozostałych dziesięciu przypadkach pomieszczenia wynajmowane były różnym firmom i osobom fizycznym za odpłatnością. Umowy zawarto na okres nie przekraczający trzech lat.
         Pisemną informację o zawartych umowach najmu, dzierżawy i użyczenia w roku szkolnym 2006/2007. dyrektor szkoły przesłała do Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Opola w dniu 20.10.2006 r. Z informacji tej wynika, że salę gimnastyczną na zajęcia sportowe użyczono również w trzech przypadkach dla tych samych klubów i organizacji sportowych. W jednym przypadku użyczono salę korekcyjną dla Publicznego Przedszkola Nr 22 w Opolu na gry i zabawy ruchowe a ponadto w jednym przypadku sale lekcyjne, gimnastyczną i korekcyjną użyczono dla kół zainteresowań MDK. W pozostałych dziesięciu przypadkach pomieszczenia wynajmowane były różnym firmom i osobom fizycznym za odpłatnością. Umowy zawarto na okres nie przekraczający trzech lat.
 
Dane o zawartych umowach przedstawiają poniższe zestawienia:
 
Rok szkolny 2005/2006
 
Lp.
Podmiot, z którym została zawarta umowa
Forma umowy
Czas trwania umowy
Rodzaj działalności
Pomieszczenia oddane w najem
1
     (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
Najem
01.09.2005-31.05.2006
Zajęcia sportowe
Sala gimnastyczna, szatnia
2
Najem
01.09.2005-31.05.2006
Zajęcia sportowe
Sala gimnastyczna, szatnia
3
Najem
01.09.2005-31.05.2006
Zajęcia sportowe
Sala gimnastyczna, szatnia
4
Najem
01.09.2005-31.05.2006
Zajęcia sportowe
Sala gimnastyczna, szatnia
5
Najem
01.10.2005-31.12.2005
Zajęcia sportowe
Sala gimnastyczna, szatnia
6
Najem
15.10.2005-30.04.2006
Zajęcia sportowe
Sala gimnastyczna, szatnia
7
Najem
12.10.2005-31.03.2006
Zajęcia sportowe
Sala gimnastyczna, szatnia
8
Najem
06.10.2005-30.06.2006
Kurs języka obcego
Sala lekcyjna
9
Dzierżawa
01.09.2005-30.06.2006
Sprzedaż napojów
Część korytarza szkolnego
10
Najem
01.09.2005-30.06.2006
Wydawanie obiadów
Kuchnia szkolna
11
Użyczenie
15.11.2005-31.03.2006
Zajęcia sportowe
Sala gimnastyczna, szatnia
12
 
Użyczenie
03.10.2005-30.06.2006
Zajęcia sportowe
Sala gimnastyczna, szatnia
13
Użyczenie
01.09.2005-30.06.2006
Zajęcia sportowe
Sala gimnastyczna, szatnia
14
Użyczenie
04.10.2005-30.06.2006
Gry i zabawy ruchowe
Sala korekcyjna, szatnia
 
Rok szkolny 2006/2007
 
Lp.
Podmiot, z którym została zawarta umowa
Forma umowy
Czas trwania umowy
Rodzaj działalności
Pomieszczenia oddane w najem
1
     (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
Najem
01.09.2006-30.05.2007
Zajęcia sportowe
Sala gimnastyczna, szatnia
2
Najem
20.09.2006-31.05.2007
Zajęcia sportowe
Sala gimnastyczna, szatnia
3
Najem
19.09.2006-31.03.2007
Zajęcia sportowe
Sala gimnastyczna, szatnia
4
Najem
20.09.2006-31.05.2007
Zajęcia sportowe
Sala gimnastyczna, szatnia
5
Najem
01.09.2006-31.12.2006
Zajęcia sportowe
Sala gimnastyczna, szatnia
6
Najem
15.10.2006-30.04.2007
Zajęcia sportowe
Sala gimnastyczna, szatnia
7
Najem
19.10.2006-31.03.2007
Zajęcia sportowe
Sala gimnastyczna, szatnia
8
Dzierżawa
06.10.2006-30.06.2007
Kurs języka obcego
Sala lekcyjna
9
Dzierżawa
01.09.2006-30.06.2007
Sprzedaż napojów
Część korytarza szkolnego
10
Najem
01.09.2006-30.06.2007
Wydawanie obiadów
Kuchnia szkolna
11
Użyczenie
15.11.2006-31.03.2007
Zajęcia sportowe
Sala gimnastyczna, szatnia
12
 
Użyczenie
01.09.2006-30.06.2007
Zajęcia sportowe
Sala gimnastyczna, szatnia
13
Użyczenie
01.09.2006-30.06.2007
Zajęcia sportowe
Sala gimnastyczna, szatnia
14
Użyczenie
04.10.2006-30.06.2007
Gry i zabawy ruchowe
Sala korekcyjna, szatnia
15
Użyczenie
09.09.2006-30.09.2007
Zajęcia sportowe
Sale lekcyjne, sala korekcyjna
 
        
 
         W piśmie z dnia 27.04.2007 r. do Prezydenta Miasta Opola dyrektor szkoły wskazała przesłanki jakimi kierowała się przy podejmowaniu decyzji o nieodpłatnym udostępnieniu sali gimnastycznej w wyżej wymienionych przypadkach oraz okazjonalnie grupie pracowników oświaty trenującej badminton. Przesłankami tymi są:
   -    PSP Nr 24 jest Szkołą Promującą Zdrowie,
 -   w zajęciach LKS „Groszmal” i UKS-24 uczestniczy również grupa uczniów   z           PSP Nr 24,
   - w zajęciach badmintona uczestniczą pracownicy oświaty, w tym także     zatrudnieni w PSP Nr 24,
   -   w sali gimnastycznej prowadzone są zajęcia pozalekcyjne (gimnastyka korekcyjna, zajęcia sportowe z elementami judo, gry i zabawy, zajęcia ruchowo-taneczne, aerobik oraz SKS prowadzony przez MOS).
W wymienionym piśmie dyrektor szkoły wskazała również na sukcesy sportowe osiągane przez pracowników szkoły w kraju i za granicą.
         Z wymienionego pisma oraz z pisemnego wyjaśnienia pracownika szkoły wynika natomiast, że treningi w badmintona odbywały się w godzinach od 21,00 do 22,00. Z tego powodu nie było dodatkowego zużycia energii, ponieważ treningi odbywały się w tym samym czasie, gdy pracownicy obsługi sprzątali pomieszczenia.
         Z wyjaśnień pracownika szkoły wynika ponadto, że w 2006 r. grupa pracowników szkoły, w tym pan Janusz Pawlak, zwróciła się do dyrektora szkoły z prośbą o nieodpłatne użyczenie sali gimnastycznej na zajęcia sportowo-rekreacyjne. W wyniku kontroli ustalono, że z taką prośbą zwróciło się dwudziestu pracowników szkoły pismem z dnia 03.06.2006 r. Wśród podpisów złożonych na tym piśmie znajduje się również podpis pana Janusza Pawlaka. W odpowiedzi na powyższą prośbę pracowników szkoły, dyrektor szkoły wyraziła pisemną zgodę.
 
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono dyrektorowi szkoły.
 
Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola   stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola oraz zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 
Jednostka kontrolowana
  
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
 
(podpisy)
 
 
Data: ........................
                   Zespół kontrolny
 
 
 
(podpisy)
 
 
 
Data:................
 
           
 
Podpis Głównego Specjalisty:
 
 
Podpis Naczelnika Wydziału:
 
 
 
Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
 
..............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki do pobrania: 2007-07-05 12:38:29 - wykres 1 (27.50 kB)
2007-07-05 12:40:08 - wykres 2 (23.50 kB)
2007-07-05 12:41:24 - wystąpienie pokontrolne (31.00 kB)
2007-07-05 12:42:54 - Wnioski pokontrolne (70.00 kB)

Ilość odwiedzin: 14371
Nazwa dokumentu: protokół kontroli
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Tadeusz Lech, Monika Pijanka
Osoba, która odpowiada za treść: Tadeusz Lech, Monika Pijanka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2007-07-05 12:33:50
Data udostępnienia informacji: 2007-07-05 12:33:50
Data ostatniej aktualizacji: 2007-07-05 12:42:54

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner