logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Readaptacji ,,Szansa"
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

       KWiA – I –0914/11/2007
Opole, 26 lipca 2007 r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 16/07
 
Jednostka kontrolowana
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
   od 2 do 13 lipca 2007 r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Tadeusz Lech - główny specjalista 
w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Agnieszka Lisiecka – inspektor w Wydziale
Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
nr 33/2007
nr 34/2007
Przedmiot kontroli
Prawidłowość wydatkowania środków finansowych przyznanych na działalność Ośrodka Readaptacji Społecznej „Szansa
Okres objęty kontrolą
2006 - 2007
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Zdzisław Markiewicz – dyrektor MOPR
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielały:
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) – główna księgowa
    (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) – główny specjalista w sekcji świadczeń
    
 
 
Podstawy prawne
 
1.     Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).
 
2.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 209, poz. 2132 z późn zm.)
 
  1. Rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 107 poz. 726 z późn. zm.).
 
4.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 170, poz. 1426 z późniejszymi zmianami).
 
5.     Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz.1222 późniejszymi zmianami).
 
6.     Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. Nr 135, poz.950).
 
  1. Uchwała Nr XXXIV/324/04 Rady Miasta Opola z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie organizacji i zasad odpłatności za pobyt w Ośrodku Readaptacji Społecznej i mieszkaniach chronionych oraz za wyżywienie w Domach Dziennego Pobytu
 
  1. Komunikat Nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2006 r. Nr 7 poz. 58).
     
Cel kontroli
 
Celem kontroli była ocena prawidłowości: gospodarowania przyznanymi środkami finansowymi, naliczania i przekazywania do Urzędu Miasta odpłatności za pobyt w Ośrodku oraz sprawdzenie rzetelności prowadzonej ewidencji księgowej i jej zgodności ze sporządzanymi sprawozdaniami.
 
Metodyka przeprowadzenia kontroli
 
Zapoznano się ze specyfiką przyjętych rozwiązań organizacyjnych w zakresie funkcjonowania Ośrodka oraz w zakresie prowadzenia spraw ewidencyjno-księgowych.
Dane zawarte w sprawozdaniach budżetowych porównano z danymi wynikającymi z badanych dokumentów i ewidencji księgowej oraz z danymi zawartymi w ewidencji księgowej Urzędu Miasta Opola.
Sprawdzono również czy istnieją dokumenty potwierdzające dokonanie określonych wydatków (faktury, rachunki, i tp.).
Przeprowadzono analizę dowodów księgowych pod kątem celowości oraz przestrzegania zasady gospodarności przy dokonywaniu poszczególnych wydatków i pod kątem zgodności tych wydatków z planem finansowym.
Celem sprawdzenia prawidłowości w zakresie ustalania należności za pobyt w Ośrodku - dane zawarte w decyzjach porównano z danymi znajdującymi się w załączonych dokumentach oraz z kryteriami opłat określonymi w uchwale Rady Miasta Opola.
 
USTALENIA KONTROLI
 
I. W zakresie spraw organizacyjnych
 
          Siedzibą Ośrodka Readaptacji Społecznej „Szansa” jest nieruchomość zabudowana położona w Opolu przy ul. Małopolskiej 20 A , którą Urząd Miasta Opola przekazał na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu  nieodpłatnie w trwały zarząd decyzją nr GNGiK- JO-7224/351/2003 z dnia 26.11.2003 r. (akta kontroli Nr 07/16/I/4). Zgodnie z §27 Regulaminu Organizacyjnego MOPR - Ośrodek Readaptacji Społecznej „Szansa” wykonuje zadania w szczególności w zakresie zapewnienia czasowego pobytu osobom bezdomnym, zdolnym do samoobsługi niewymagającym opieki medycznej oraz pomocy w rozwiązywaniu ich problemów życiowych.Zgodnie ze schematem organizacyjnym MOPR, Ośrodek funkcjonuje w strukturze Działu Wsparcia Społecznego (akta kontroli Nr 07/16/I/5). Organizację i zasady działania określa Regulamin Ośrodka stanowiący załącznik do, Zarządzenia Nr 24/2005 z dnia 12.07.2005 r. dyrektora MOPR (akta kontroli Nr 07/16/I/6-7).
          Kierownikiem Ośrodka jest pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)). Na dzień 31.12.2006 r. w Ośrodku zatrudnionych było siedem osób, w tym kierownik, terapeuta, pracownik socjalny oraz czterech portierów (akta kontroli Nr 07/16/I/9). W 2007 r. (do 31 maja) zwolniono jednego pracownika zatrudnionego na stanowisku portiera. Jednocześnie w tym samym okresie na to stanowisko przyjęto jedną osobę (akta kontroli Nr 07/16/I/10). Kategoria zaszeregowania osoby przyjętej do pracy w 2007 r. oraz kategorie zaszeregowania pracowników wcześniej zatrudnionych w Ośrodku są zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.
 
II.W zakresie realizacji planu rzeczowo-finansowego
 
         Obsługę księgową Ośrodka prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu. Z budżetem gminy jednostka rozlicza się w dziale 852 – pomoc społeczna, rozdział 85295 - pozostała działalność. Wydatki na działalność Ośrodka pokrywane są ze środków budżetowych Gminy.
                  
 II.1. Wydatki budżetowe w 2006 r.
 
         Z ewidencji księgowej Urzędu Miasta wynika, że łączna kwota środków budżetowych przekazanych do jednostki kontrolowanej na działalność Ośrodka w 2006 r. wynosiła 465.466,58 zł (akta kontroli Nr 07/16/I/12). W wyniku kontroli ustalono, że łączna kwota wydatków wykazana w sprawozdaniu Rb –28S jest zgodna z kwotą środków otrzymanych z Urzędu Miasta (akta kontroli Nr 07/05/I/15). Ze sporządzonego sprawozdania oraz z dokumentacji księgowej MOPR wynika, że dokonywane wydatki Ośrodka zostały zaewidencjonowane w trzynastu paragrafach.
         Wydatki na wynagrodzenia i pochodne jak: trzynasta pensja, składki na ZUS i Fundusz Pracy oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły209.825,67 zł, co stanowi45,07 %wszystkich wydatków budżetowych Ośrodka. Na sumę tę składają się wydatki zaksięgowane w pięciu następujących paragrafach: 4010, 4040, 4110, 4120 oraz 4440.     Wydatki te nie były przedmiotem niniejszej kontroli.
Strukturę pozostałych wydatków przedstawiają poniższa tabela oraz wykres, który znajduje się w załączniku do protokołu:
          
 
Lp.
paragraf
         dotyczy
kwota wydatku
1.
4210
Zakup materiałów i wyposaż.
    27.802,03 zł
2.
4260
Zakup energii
173.264,69 zł
3.
4270
Zakup usług remontowych
    24.604,66 zł
4.
4300
Zakup usług pozostałych
    20.356,51 zł
5.
4410
Podróże służbowe krajowe
         660,92 zł
6.
4430
Różne opłaty i składki
      2.673,00 zł
7.
4480
Podatek od nieruchomości
      1.732,00 zł
8
4500
Pozostałe podatki
      4.547,10 zł
 
 
Z powyższej tabeli wynika, że pozostałe wydatki zostały zaewidencjonowane w ośmiu paragrafach. Największą pozycję spośród tych wydatków stanowiły wydatki na zakup energii. Szczegółową kontrolą objęto wydatki rzeczowe oraz wydatki na podróże, które zaewidencjonowane zostały w czterech niżej wymienionych paragrafach:
 
Paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (akta kontroli Nr 07/05/I/16-20).
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 27.802,03 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-28S. Wydatki te dotyczyły: zakupu środków czystości, części do komputerów, materiałów biurowych, materiałów do remontu i zaewidencjonowano je zgodnie z klasyfikacją budżetową.
 
 
Paragraf 4270 - zakup usług remontowych (akta kontroli Nr 07/05/I/21-22)
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 24.604,66 złi taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-28S. Wydatki te dotyczyły: naprawy, konserwacji i przeglądu różnego sprzętu, usuwania awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej, remontu instalacji elektrycznej i zaewidencjonowano je zgodnie z klasyfikacją budżetową.
 
Paragraf 4300 - zakup usług pozostałych (akta kontroli Nr 07/05/I/23-25)
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 20.356,51 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-28S. Wydatki te dotyczyły opłat za wywóz śmieci za usługi komputerowe, telefoniczne, kominiarskie i pocztowe oraz opłat za szkolenia
 
Paragraf 4410 – podróże służbowe krajowe (akta kontroli Nr 07/05/I/26-27)
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 660,92 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-28S. Dotyczyły one w całości przyznanego ryczałtu samochodowego i zaewidencjonowano je zgodnie z klasyfikacją budżetową.
 
 II.2. Wydatki budżetowe za pięć miesięcy 2007 r.
 
         Ze sporządzonego sprawozdania Rb-28S oraz z dokumentacji księgowej MOPR wynika, że łączna kwota wydatków w tym okresie wyniosła 197.103,64 zł (akta kontroli Nr 07/05/I/28-36).Wydatki te zostały zaewidencjonowane w czternastu paragrafach.
         Łączna kwota wydatków na wynagrodzenia i pochodne zaksięgowanych w paragrafach: 4010, 4040, 4110, 4120 oraz 4440 wyniosła91.766,41 zł, co stanowi46,55 %wszystkich wydatków budżetowych Ośrodka. Wydatki te nie były przedmiotem niniejszej kontroli.
 
    Strukturę wydatków zaewidencjonowanych w pozostałych dziewięciu paragrafach przedstawia   poniższa tabela:
 
Lp.
paragraf
         dotyczy
kwota wydatku
1.
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
   6.411,85 zł
2.
4260
Zakup energii
78.074,82 zł
3.
4270
Zakup usług remontowych
 6.360,01 zł
4.
4300
Zakup usług pozostałych
 5.883,89 zł
5
4370
Zakup usług telekomunikacyjnych
 1.448,29 zł
6.
4410
Podróże służbowe krajowe
     342,27 zł
7.
4430
Różne opłaty i składki
 1.509,00 zł
8.
4480
Podatek od nieruchomości
     760,00 zł
9
4500
Pozostałe podatki
 4.547,10 zł
 
         Z powyższej tabeli wynika, że największą pozycję spośród tych wydatków również stanowiły wydatki na zakup energii. W wyniku kontroli ustalono, że wydatki rzeczowe oraz wydatki na podróże zaewidencjonowane w czterech paragrafach objętych kontrolą przedstawiały się następująco:
 
Paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (akta kontroli Nr 07/05/I/37-38)
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 6.411,85 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-28S. Wydatki te dotyczyły: zakupu środków czystości, telefonu, obuwia roboczego oraz materiałów do remontu i zaewidencjonowano je zgodnie z klasyfikacją budżetową.
 
Paragraf 4270 - zakup usług remontowych (akta kontroli Nr 07/05/I/39)
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 6.360,01 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-28S. Wydatki te dotyczyły: naprawy, konserwacji i przeglądu różnego sprzętu oraz usuwania awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej i zaewidencjonowano je zgodnie z klasyfikacją budżetową.
 
Paragraf 4300 - zakup usług pozostałych (akta kontroli Nr 07/05/I/41)
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 5.883,89 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-28S. Wydatki te dotyczyły opłat za wywóz śmieci, instalację telefonu oraz montaż żaluzji i zaewidencjonowano je zgodnie z klasyfikacją budżetową.
 
Paragraf 4410 – podróże służbowe krajowe (akta kontroli Nr 07/05/I/42)
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 342,27 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-28S. Dotyczyły one przyznanego ryczałtu samochodowego oraz wyjazdów służbowych i zaewidencjonowano je zgodnie z klasyfikacją budżetową.
        
II.3. Dochody budżetowe w 2006 r.
 
         W dniu 06.02.2007 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb –27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki za 2006 r. (akta kontroli Nr 07/08/I/44). Ze sporządzonego sprawozdania wynika, że podlegające odprowadzeniu na rachunek budżetu Urzędu Miasta dochody wyniosły ogółem 22.949,76 zł. W wyniku kontroli ustalono, że taka kwota faktycznie została przekazana na konto Urzędu Miasta (akta kontroli Nr 07/08/I/50).
         Z prowadzonej ewidencji księgowej MOPR wynika, że na dochody te składały się opłaty za dożywianie w szkołach w kwocie 1.810,61 zł oraz zwroty opłat za rozmowy telefoniczne i pobrane opłaty za pobyt w Ośrodku w 2006 r. w łącznej kwocie 21.139,15 zł. Faktyczna kwota przypisanych należności z tego tytułu wyniosła 54.734,73 zł. (akta kontroli Nr 07/08/I/45-47).
         Wykazana w sprawozdaniu kwota zaległości na dzień 31.12.2006 r. z tytułu opłat za pobyt w Ośrodku wyniosła 33.533,12 zł i była zgodna z ewidencją księgową.
 
II.4. Dochody budżetowe za pięć miesięcy 2007 r.
 
         Z prowadzonej ewidencji księgowej wynika, że wpływy z tytułu opłat za pobyt w Ośrodku oraz z tytułu zwrotu opłat za rozmowy telefoniczne za pięć miesięcy 2007r. wyniosły 9.641,99 zł. zł. Natomiast wpłaty do Urzędu Miasta wyniosły 9.332,64 zł i były niższe o 309,35 zł (akta kontroli Nr 07/08/I/55-57). Z pisemnego wyjaśnienia głównej księgowej (akta kontroli Nr 07/08/I/58) wynika, że na kwotę te składały się wpłaty dokonane w ostatnich dniach maja tj. w dniu 29 – wpłata 84,35 zł oraz w dniu 31 – wpłata 225,00 zł. Dlatego też pobrane kwoty na konto Urzędu Miasta przelano dopiero w dniu 04.06.2007 r. Na podstawie ewidencji księgowej Urzędu Miasta ustalono, że zaległa kwota faktycznie w tym dniu została uregulowana (akta kontroli Nr 07/08/I/59).
         Na dzień 31.05.2007 r. kwota przypisanych należności z tego tytułu ogółem (narastająco) wyniosła 50.625,64 zł. Natomiast kwota zaległości wynosi 40.983,65 zł. Z danych ewidencji księgowej wynika, że na 47 osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności, jedynie 9 osób w całości uregulowało należności za pobyt w Ośrodku. Natomiast 21 osób w ogóle nie dokonało żadnych wpłat. Z ustnych wyjaśnień głównej księgowej wynika, że głównym przyczynami niskiej ściągalności zaległości są: brak możliwości ustalenia miejsca pobytu osób po opuszczeniu przez nich Ośrodka oraz utrata dochodów i utrzymywanie się ze świadczeń MOPR.
         W dniu 08.06.2007r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb –27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki za okres od stycznia do maja 2007 r. (akta kontroli Nr 07/08/I/53). Ze sporządzonego sprawozdania wynika, że podlegające odprowadzeniu na rachunek budżetu Urzędu Miasta w tym okresie dochody ogółem w rozdziale 85295 paragraf 0970 wyniosły 11.836,79 zł. W wyniku kontroli ustalono, że na kwotę tę składają się wpływy z opłat za pobyt w Ośrodku „Szansa” w wysokości 9.641,99 zł oraz zwrot środków z Powiatowego Urzędu Pracy za finansowanie przez MOPR prac społecznie użytecznych w kwocie 2.194,80 zł. Kwota wykazana w sprawozdaniu jest zgodna z ewidencją księgową.
            Zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/324/04 Rady Miasta Opola z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie organizacji i zasad odpłatności za pobyt w Ośrodku Readaptacji Społecznej i mieszkaniach chronionych oraz za wyżywienie w Domach Dziennego Pobytu (akta kontroli Nr 07/08/I/43) osoby zamieszkujące w Ośrodku ponoszą odpłatność za pobyt w zależności od posiadanego dochodu zgodnie z kryterium dochodowym ustalonym w ustawie o pomocy społecznej:
a) dochód do 100% kryterium – pobyt bezpłatny,
b) 101%-150% kryterium –odpłatność w wysokości 10% dochodu miesięcznie,
c) 151%-200% kryterium – odpłatność w wysokości 15% dochodu miesięcznie,
d) 201%-250% kryterium – odpłatność w wysokości 20%dochodu miesięcznego,
e) powyżej 250% kryterium – 30 % dochodu miesięcznie.
           Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – kryterium dochodowe wynosi:
 - dla osoby samotnie gospodarującej- w wysokości nieprzekraczającej 477 zł,
 - dla osoby w rodzinie – w wysokości nieprzekraczającej 351 zł.
           Z pisemnej informacji głównego specjalisty ds. Planowania i Analiz MOPR wynika, że w I półroczu 2007 r. wystawiono 55 decyzji w sprawie odpłatności za pobyt w Ośrodku (akta kontroli Nr 07/08/I/61). W trakcie kontroli sprawdzono wyrywkowo 22 decyzje (wybrane losowo) pod kątem prawidłowości naliczenia wysokości opłat oraz zwolnień z opłat za pobyt w Ośrodku. Kontrolą objęto:
 - 9 decyzji stwierdzających, że pobyt w Ośrodku jest bezpłatny,
 - 8 decyzji określającej odpłatność w wysokości 10 % dochodu miesięcznie,
 - 2 decyzje określające odpłatność w wysokości 15 % dochodu miesięcznie,
 - 2 decyzje określające odpłatność w wysokości 20 % dochodu miesięcznie,
 - 1 decyzję określającą odpłatność w wysokości 30 % dochodu miesięcznie.
                                                                                                           
 Dane dotyczące sprawdzonych decyzji zawiera poniższa tabela:        
 
Lp.
Nr decyzji
Data
Dochód
 w zł
Kryterium
ustawowe w zł
 Ilość             osób
    %
kryterium
Naliczona
opłata
uwagi
1.
1745/07
30.03.07
1.144,10
 702,00
2
162,97
15 %
Bez uwag
2.
0073/07
17.01.07
1.134,13
 477,00
1
237,76
20 %
Bez uwag
3.
2830/07
13.06.07
   964,71
 702,00
2
137,42
10 %
Bez uwag
4.
81312/07
10.01.07
   890,90
 702,00
2
126,91
10 %
Bez uwag
5.
586/07
05.02.07
       0,00
1.053,00
3
    0,00
bezpłatne
Bez uwag
6.
564/07
05.02.07
   909,10
   702,00
2
129,50
10 %
Bez uwag
7.
2906/07
15.06.07
 1.081,47
1.053,00
3
102,70
10 %
Bez uwag
8.
664/07
07.02.07
1.329,19
   477,00
1
278,65
30 %
Bez uwag
9.
0073/07
17.01.07
1.134,13
   477,00
1
237,63
20 %
Bez uwag
10.
0193/07
25.07.07
   858,88
   477,00
1
180,06
15 %
Bez uwag
11.
549/07
05.02.07
   496,30
   702,00
2
 70,69
bezpłatne
Bez uwag
12.
020/07
25.01.07
       0,00
   702,00
2
    0,00
bezpłatne
Bez uwag
13.
0379/07
31.01.07
       0,00
   477,00
1
    0,00
bezpłatne
Bez uwag
14.
2965/07
20.06.07
   477,00
   477,00
1
100,00
bezpłatne
Bez uwag
15.
3185/07
05.07.07
   364,00
   702,00
2
 51,85
bezpłatne
Bez uwag
16.
3188/07
05.07.07
   444,00
   477,00
1
 93,08
bezpłatne
Bez uwag
17.
3135/07
03.07.07
       0,00
   477,00
1
    0,00
bezpłatne
Bez uwag
18.
3021/07
22.06.07
   932,16
1.404,00
4
 66,39
bezpłatne
Bez uwag
19.
0350/07
30.01.07
2.013,34
1.404,00
4
143,40
10 %
Bez uwag
20.
146/07
23.01.07
1.576,35
1.053,00
3
149,70
10 %
Bez uwag
21.
0127/07
23.01.07
   648,59
   477,00
1
135,97
10 %
Bez uwag
22.
722/07
08.02.07
1.865,30
1.755,00
5
106,28
10 %
Bez uwag
  
         W wyniku kontroli stwierdzono, że we wszystkich badanych sprawach prawidłowo została ustalona zarówno odpłatność jak i zwolnienie z odpłatności za pobyt w Ośrodku. Ponadto stwierdzono, że w dokumentacji wszystkich badanych decyzji znajdowały się oświadczenia osób oraz dokumenty potwierdzające wysokość uzyskiwanych dochodów (wnioski, wywiady środowiskowe, zaświadczenia, decyzje z PUP lub MOPR).
 
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu.
 
Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola   stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola oraz zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 
 
Jednostka kontrolowana
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
 
(podpisy)
Data: ........................
 
          
          Zespół kontrolny          
        
 
(podpisy)
 
Data:................
 
           
Podpis Głównego Specjalisty:
 
 
 
Podpis Naczelnika Wydziału:
 
 
 
 
Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
 
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
 
 
 

Załączniki do pobrania: 2007-08-14 10:17:22 - wykres 1 (25.50 kB)
2007-08-14 10:21:55 - Wnioski pokontrolne (62.00 kB)
2007-08-14 10:24:17 - wystąpienie pokontrolne (26.50 kB)

Ilość odwiedzin: 9595
Nazwa dokumentu: protokół kontroli
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Tadeusz Lech, Agnieszka Lisiecka
Osoba, która odpowiada za treść: Tadeusz Lech, Agnieszka Lisiecka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2007-08-14 10:12:30
Data udostępnienia informacji: 2007-08-14 10:12:30
Data ostatniej aktualizacji: 2007-08-14 10:24:16

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner