logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 
KWiA-I-0914/9/2007
 
Opole, 6 lipca 2007 roku
 
 
PROTOKÓŁ KONTROLI nr   23/07
 
 
Jednostka kontrolowana
Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Opolu
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
4-11 czerwca 2007r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Izabela Dziewulska-Gaj – główny specjalista
Agnieszka Lisiecka – inspektor
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
23/07
24/07
Przedmiot kontroli
Realizacja zaleceń pokontrolnych
Okres objęty kontrolą
2006
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Hanna Kanik
dyrektor
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali
główny księgowy jednostki
 
I. Techniki zastosowane podczas postępowania
 
1.      Analiza dokumentacji
2.      Testy
3.      Wyjaśnienia pisemne i ustne do protokołu
 
II. Kryteria
 
1.       Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r. Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
2.       Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 1997r. Dz. U. Nr 56, poz. 357 z późn. zm.)
3.       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 11, poz. 114)
4.       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. Z 2003r. Nr 5, poz. 46)
5.       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. Nr 223, poz. 123, poz. ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. wki o1869).
6.       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2001r. w sprawie zasad orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, a także szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania (Dz. U. Nr 13, poz. 114 z póżn. zm.)
7.       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. Nr 26, poz. 226).
8.       Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób nie mających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób nie mających 15 lat, które nie ukończyły gimnazjum (Dz. U. Nr 214, poz. 1808)
9.       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznania tych środków (Dz. U. Nr 46, poz. 430)
10.   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. Nr 103, poz. 472 z późn. zm.)
11.   Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jednolity z 1998r. Dz. U. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)
12.   Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002r. Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
13.   Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia – przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.)
14.   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. Nr 89, poz. 826 z późn. zm.)
15.   Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. Nr 60, poz. 281)
16.   Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002r. w sprawie postępowania                            z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. Nr 167, poz. 1375)
17.   Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005r.. w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców ( Dz. U. Nr 32, poz. 284)
18.   Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)
 
III. Cel kontroli
 
  1. Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych 
 
IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE KONTROLI
 
 W okresie od 7 grudnia 2005r. do 6 stycznia 2006r. przeprowadzono w Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu postępowanie kontrolne obejmujące następujący zakres tematyczny :
 
1.      ocena działalności Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulaminem Organizacyjnym,
2.      ocena zgodności z prawem i prawidłowości prowadzenia spraw kadrowych oraz spraw związanych z dyscypliną pracy,
3.      ocena zasadności i zgodności z obowiązującym prawem wydatkowania środków                  w 2005r. ze szczególnym uwzględnieniem wydatków na działalność Poradni,
4.      ocena prawidłowości oraz zgodności z prawem gospodarki finansowej w 2005r.,
5.      ocena istniejącego w Poradni systemu kontroli wewnętrznej oraz analiza sprawności jego funkcjonowania, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli finansowej.
 
Działalność jednostki została zbadana w oparciu o kryterium:
§         legalności,
§         gospodarności,
§         celowości wydatków,
§         zgodności wydatków z planowanym przeznaczeniem,
§         prawidłowości wykorzystania środków.
 
Wydano poniższe zalecenia pokontrolne.
 
1.      W przypadku pracowników pedagogicznych – należy dostosować druk decyzji dyrektora o przyznanym dodatku motywacyjnym do obowiązujących przepisów, uwzględniając okresy przyznawania tego dodatku.
2.      Dostosować obowiązujące procedury kontroli do standardów określonych przez Ministra Finansów.
3.      Ściśle przestrzegać obowiązujące procedury dot. obiegu dokumentów księgowych                  w celu uniknięcia uchybień opisanych w Tab. nr 4 Protokołu kontroli.
4.      Uzupełnić instrukcję obiegu dokumentów o szczegółowe zapisy dotyczące umieszczania na dokumentach źródłowych opisów merytorycznych, adnotacji o trybie dokonywania zakupów i stwierdzania zapłaty.
5.      Uzupełnić statut o wymagania określone w obowiązujących przepisach,                           a w szczególności w zakresie:
§         podstawy prawnej,
§         zadań i celów poradni,
§         zakresu wydawania opinii,
§         zadań zespołów orzekających,
§         działalności w ramach wolontariatu.
6.      Ze względu na duże zapotrzebowanie środowiska, w tym szkół i przedszkoli                        na specjalistyczną, fachową pomoc Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opolu opracować sprawny system dokumentowania pracy środowiskowej specjalistów, który umożliwi uzyskanie informacji zwrotnej o realizacji zadania i jego jakości.   
7.      Opracować nowe zasady i kryteria przyznawania dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli uwzględniając szczegółowe zasady i tryb przyznawania dofinansowania, a także przypadki ewentualnego jego zwrotu.
8.      Powołać w Poradni komisję opiniującą wnioski nauczycieli na dofinansowanie dokształcania.
9.      Dostosować wzór umowy zawieranej z nauczycielem do zaleceń organu prowadzącego              ( pismo nr Oś.O.VII.4390-3/05 z dnia 20 września 2005 r.), w szczególności wprowadzić:
§         zapis dotyczący form i specjalności, na które nauczyciel otrzymuje dofinansowanie oraz na jaki okres zawierana jest umowa,
§         zapis zobowiązujący pracownika do przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego kontynuowanie podjętej nauki oraz do przedłożenia kopii świadectwa i dyplomu ukończenia dofinansowanej formy kształcenia.
10. Monitorować na bieżąco największe pozycje wydatków, aby w przypadku przekroczenia progu 6 000 Euro zastosować ustawę z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz dokumentować czynności wyboru wykonawcy przy zamówieniach poniżej 6 000 Euro.
11. Zapewnić właściwe stosowanie postanowień rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024), a w szczególności niezrealizowanych postanowień § 5, o czym mowa w Tab. nr 3 Protokołu kontroli.
12. Dokonywać pomiaru wilgotności i temperatury powietrza we wszystkich pomieszczeniach archiwalnych.
13. Dostosować archiwum zakładowe do wymagań określonych w Instrukcji organizacji                  i działania archiwum zakładowego obowiązującej w Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, a w szczególności w kwestii braków wskazanych w Tab. nr 6 Protokołu kontroli.
14. Podjąć czynności zmierzające do zamontowania ognioodpornych drzwi do pomieszczeń, w których przechowywane są dokumenty osobowe i płacowe oraz uruchomienia łącza sieciowego pomiędzy komórką płacową a komórką kadr.    
 
do dnia 15 czerwca 2006 roku
 
Realizacja zaleceń
 
1.      W przypadku pracowników pedagogicznych – należy dostosować druk decyzji dyrektora o przyznanym dodatku motywacyjnym do obowiązujących przepisów, uwzględniając okresy przyznawania tego dodatku.
 
Zalecenie zostało wykonane (Akta kontroli 07/23/I/s. 1-4).
 
            Dodatki motywacyjne od nowego roku szkolnego 2006/2007 przyznano w decyzji uwzględniającej okres przyznania dodatku, zgodnie z zaleceniem.
Podstawa prawna decyzji nie jest podana prawidłowo, albowiem nie wskazano nazw aktów prawnych, ich publikatorów oraz nie wskazano konkretnych przepisów.
 
2.      Dostosować obowiązujące procedury kontroli do standardów określonych przez Ministra Finansów.
 
Zalecenie zostało wykonane (Akta kontroli 07/23/I/s. 5-7).
 
            W dniu 30.05.2006r. dyrektor Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu wydał zarządzenie nr 28/05/06 w sprawie procedur kontroli finansowej w Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Procedury te oparte zostały na standardach kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych zawartych w Komunikacie nr 1 Ministra Finansów.
Zarządzenie zawiera podstawowe wymagania odnoszące się do systemów kontroli finansowej. Wskazano 5 obszarów odpowiadających pięciu podstawowym elementom systemu kontroli wewnętrznej:
§               środowisko systemu kontroli finansowej
§               zarządzanie ryzykiem
§               mechanizmy systemu kontroli finansowej
§               informacja i komunikacja
§               ocena i audyt wewnętrzny.
 
W zarządzeniu podano kryteria kontroli: zgodność z prawem i ze stanem faktycznym, celowość i gospodarność oraz wskazano elementy tych kryteriów.
W zarządzeniu wskazano elementy determinujące jakość kontroli finansowej, takie jak: uczciwość i inne wartości etyczne, kompetencje zawodowe, struktura organizacyjna, identyfikacja zadań wrażliwych oraz powierzanie uprawnień.
Załącznikiem do ww. zarządzenia są:
§               regulamin kontroli wewnętrznej,
§               regulamin przeprowadzania kontroli,
§               zasady wydatkowania środków publicznych.
 
3.            Ściśle przestrzegać obowiązujące procedury dot. obiegu dokumentów księgowych w celu uniknięcia uchybień opisanych w Tab. nr 4 Protokołu kontroli.
 
Zalecenie zostało wykonane.  
 
Dyrektor oświadczył, że od kontroli procedury obiegu dokumentów są ściśle przestrzegane. Kontrolujący sprawdzili wyrywkowe dokumenty księgowe z 2007r. oceniając każdorazowo:
§               rejestrację dokumentu w dzienniku podawczym
§               podpisy pod dekretacją księgową
§               podpisy stwierdzające dokonanie kontroli merytorycznej i formalnej
§               merytoryczne opisy na fakturze
§               podpisy pod zapisem „Wydatek uzasadniony pod względem celowym, gospodarczym i legalnym” zgodnie z przyjętymi standardami kontroli finansowej.
 
Stwierdzono występowanie wymaganych elementów.
 
4.            Uzupełnić instrukcję obiegu dokumentów o szczegółowe zapisy dotyczące umieszczania na dokumentach źródłowych opisów merytorycznych, adnotacji o trybie dokonywania zakupów i stwierdzania zapłaty.
 
Zalecenie zostało wykonane (Akta kontroli 07/23/I/s. 8-9).
 
Dyrektor w drodze zarządzenia z dnia 30.05.2006r. wprowadził aneks nr 1 do Instrukcji sporządzania obiegu i kontroli dokumentów Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu zmieniając § 8 pkt 2a Instrukcji, który otrzymał brzmienie: „na fakturach dokumentujących dostawę towarów i usługi należy umieszczać opis potwierdzający dostawę towaru, wykonanie usługi oraz zamieszczać adnotację o trybie dokonywania zakupów, stwierdzenie zapłaty (data, sposób zapłaty)”.
W Załączniku nr 6 do ww. Instrukcji wskazano osoby upoważnione do zatwierdzania dowodów księgowych pod względem merytorycznym.
 
5.            Uzupełnić statut o wymagania określone w obowiązujących przepisach,                           a w szczególności w zakresie:
 
§   podstawy prawnej,
§   zadań i celów poradni,
§   zakresu wydawania opinii,
§   zadań zespołów orzekających,
§   działalności w ramach wolontariatu.
 
Zalecenie zostało wykonane (Akta kontroli 07/23/I/s. 10-23).
 
         Rada Pedagogiczna zatwierdziła nowy statut Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w dniu 17.03.2006r. Statut obowiązuje od daty uchwalenia przez radę. Dokument zawiera podstawy prawne funkcjonowania jednostki, cele i zadania poradni, zakres wydawania opinii, zadaniach zespołów, działalności w ramach wolontariatu.
 
6.            Ze względu na duże zapotrzebowanie środowiska, w tym szkół i przedszkoli                        na specjalistyczną, fachową pomoc Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opolu opracować sprawny system dokumentowania pracy środowiskowej specjalistów, który umożliwi uzyskanie informacji zwrotnej                    o realizacji zadania i jego jakości.   
 
Zalecenie zostało wykonane (Akta kontroli 07/23/I/s. 24-28).
 
            W systemie dokumentowania pracy środowiskowej specjalistów stosuje się Karty udzielonej pomocy psychologiczno- pedagogicznej w środowisku ucznia. Karta ta zawiera:
§         dane osobowe ucznia
§         cele pomocy
§         podjęte formy działania
§         czas realizacji
§         ocenę podjętych działań
§         wnioski i uzgodnienia do dalszej współpracy
§         potwierdzenie przez dyrektora jednostki realizacji współpracy.
 
Forma ta została ustalona na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Karty zostały wprowadzone w roku szkolnym 2006/2007.
 
7.            Opracować nowe zasady i kryteria przyznawania dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli uwzględniając szczegółowe zasady i tryb przyznawania dofinansowania, a także przypadki ewentualnego jego zwrotu.
 
 Zalecenie zostało wykonane (Akta kontroli 07/23/I/s. 29-32).
 
W celu wykonania zalecenia pokontrolnego został opracowany Regulamin dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu , który został przyjęty przez Radę Pedagogiczną w dniu 17.03.2006 r.
Regulamin określa szczegółowe zasady, kryteria i tryb przyznawania dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, a także przypadki ewentualnego jego zwrotu.
 
8.            Powołać w Poradni komisję opiniującą wnioski nauczycieli na dofinansowanie dokształcania.
 
Zalecenie zostało wykonane (Akta kontroli 07/23/I/s. 33-40).
 
Zalecenie zostało wykonane poprzez powołanie na Posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 17.03.2006 r. Komisji ds. podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego. W skład komisji wchodzą cztery osoby. Komisję powołano na 4 lata.
 
9.            Dostosować wzór umowy zawieranej z nauczycielem do zaleceń organu prowadzącego ( pismo nr Oś.O.VII.4390-3/05 z dnia 20 września 2005 r.),                        w szczególności wprowadzić:
 
    • zapis dotyczący form i specjalności, na które nauczyciel otrzymuje dofinansowanie oraz na jaki okres zawierana jest umowa,
 
    • zapis zobowiązujący pracownika do przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego kontynuowanie podjętej nauki oraz do przedłożenia kopii świadectwa i dyplomu ukończenia dofinansowanej formy kształcenia.
 
Zalecenie zostało wykonane (Akta kontroli 07/23/I/s. 41-43).
 
Zalecenie zostało wykonane poprzez wprowadzenie do wzoru umowy zawieranej z nauczycielem(Zał. Nr 9):
-          zapisu dotyczącego form i specjalności, na które nauczyciel otrzymuje dofinansowanie (§ 1 umowy) oraz na jaki okres zawierana jest umowa (§ 2 umowy),
-          zapisu zobowiązującego pracownika do przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego kontynuowanie podjętej nauki oraz do przedłożenia kopii świadectwa i dyplomu ukończenia dofinansowanej formy kształcenia (§ 3 ustawy).
 
10.        Monitorować na bieżąco największe pozycje wydatków, aby w przypadku przekroczenia progu 6 000 Euro zastosować ustawę z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz dokumentować czynności wyboru wykonawcy przy zamówieniach poniżej 6 000 Euro.
 
Zalecenie zostało wykonane (Akta kontroli 07/23/I/s. 44).
 
         Z wyjaśnień głównej księgowej Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wynika, że plan jednostki na poszczególne zadania nie daje możliwości przekroczenia kwoty 6.000 Euro, nawet w kwestiach dot. zakupu poszczególnych energii.
 
11.        Zapewnić właściwe stosowanie postanowień rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych                                       i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024), a w szczególności niezrealizowanych postanowień § 5, o czym mowa                 w Tab. nr 3 Protokołu kontroli. (Dz. U. Nr 100, poz. 1024), a w szczególności niezrealizowanych postanowień § 5, o czym mowa                 w Tab. nr 3 Protokołu kontroli.
 
Zalecenie zostało częściowo wykonane (Akta kontroli 07/23/I/s. 45-60).
 
 
Lp. wg
Tab. nr 3
Badane obszary
Podstawa prawna
Zalecenie
Wykonanie zalecenia
5
Upoważnienia administratora do przetwarzania danych
art. 37 ustawy
Upoważnienia
brak
6
Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych
 art. 39 ustawy
Ewidencja
brak
7
Kontrola przetwarzania danych przez administratora
 art. 38 ustawy
Protokoły kontroli
brak
8.1
Polityka bezpieczeństwa
§ 4 rozporządzenia
 
Instrukcja w sprawie ochrony danych osobowych
Wprowadzona zarządzeniem dyrektora
 
Zakres:
8.1.3
opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi;
Opis struktury zbiorów danych
brak
8.1.4
sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami;
Informacje o sposobie przepływu danych
brak
8.2.
Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych
§ 5 rozporządzenia
Instrukcja w sprawie ochrony danych osobowych
Wprowadzona zarządzeniem dyrektora
 
Zakres:
 
 
8.2.1.
procedury nadawania uprawnień do przetwarzania danych i rejestrowania tych uprawnień w systemie informatycznym oraz wskazanie osoby odpowiedzialnej za te czynności;
Procedura nadawania uprawnień do przetwarzania danych i rejestrowania tych uprawnień w systemie informatycznym oraz wskazanie osoby odpowiedzialnej za te czynności
+
§ 16 ust. 1
8.2.2.
stosowane metody i środki uwierzytelnienia oraz procedury związane z ich zarządzaniem i użytkowaniem;
Stosowane metody i środki uwierzytelnienia oraz procedury związane z ich zarządzaniem i użytkowaniem
+
§ 16 ust. 2
8.2.3.
procedury rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy przeznaczone dla użytkowników systemu;
Procedury rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy przeznaczone dla użytkowników systemu
+
§ 16 ust. 3
8.2.4.
procedury tworzenia kopii zapasowych zbiorów danych oraz programów i narzędzi programowych służących do ich przetwarzania;
Procedury tworzenia kopii zapasowych zbiorów danych oraz programów i narzędzi programowych służących do ich przetwarzania
+
§ 16 ust. 4
8.2.6.
sposób zabezpieczenia systemu informatycznego przed działalnością oprogramowania o którym mowa w pkt III ppkt 1 załącznika do rozporządzenia;
Sposób zabezpieczenia systemu informatycznego przed działalnością oprogramowania o którym mowa w pkt III ppkt 1 załącznika do rozporządzenia
+
§ 16 ust. 6
8.2.8.
procedury wykonywania przeglądów i konserwacji systemów oraz nośników informacji służących do przetwarzania danych.
Procedury wykonywania przeglądów i konserwacji systemów oraz nośników informacji służących do przetwarzania danych
+
§ 16 ust. 8
 
 
 
12.        Dokonywać pomiaru wilgotności i temperatury powietrza we wszystkich pomieszczeniach archiwalnych.
 
Zalecenie zostało wykonane (Akta kontroli 07/23/I/s. 61-62).
 
 
         Prowadzona jest Książka kontroli dokonywanych pomiarów wilgotności (Pomiar wilgotności archiwum), prowadzona od lipca 2006r.
Ostatnie badanie: 11.06.2007r. (dzień zakończenia kontroli).
W Księdze kontroli wpisywane są następujące informacje:
-    data odczytu
-    temperatura
-    wilgotność
-    uwagi.
 
Odczyt prowadzony jest codziennie.
 
13.        Dostosować archiwum zakładowe do wymagań określonych w Instrukcji organizacji i działania archiwum zakładowego obowiązującej w Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, a w szczególności w kwestii braków wskazanych w Tab. nr 6 Protokołu kontroli.
 
Zalecenie zostało częściowo wykonane (Akta kontroli 07/23/I/s. 63-65).
 
 
Lp. wg Tab. nr 6
Badane obszary
Podstawa prawna
Zalecenie
Wykonanie zalecenia
3
Zgoda archiwum państwowego na wybór lokalu
§ 6 ust.4 Instrukcji
Pismo dyrektora Archiwum Państwowego
+
6
Sposób przechowywania dokumentacji
§ 11
Instrukcji
Szkic sytuacyjny wskazujący rozmieszczenie dokumentacji
+
9
Książka kontroli temperatury powietrza
§ 6 ust.11
Instrukcji
Książka kontroli
+
10
Zasłony okien
§ 6 ust.11
Instrukcji
Zasłony
+
12
Kierownik archiwum
§ 8 ust.1
Instrukcji
Kierownik archiwum
+
14
Terminarz przekazywania dokumentacji do archiwum
§ 9 ust. 2
Instrukcji
Terminarz
+
 
 
14.        Podjąć czynności zmierzające do zamontowania ognioodpornych drzwi do pomieszczeń, w których przechowywane są dokumenty osobowe i płacowe oraz uruchomienia łącza sieciowego pomiędzy komórką płacową a komórką kadr.    
 
Zalecenie zostało wykonane (Akta kontroli 07/23/I/s. 66-67).
 
W Dziale Księgowości znajduje się kasa pancerna, w której przechowywane są dokumenty osobowe i płacowe.
Łącze sieciowe pomiędzy komórką płacową a komórką kadr jest w trakcie instalacji.                     W nowym roku szkolnym 2007/2008 będzie funkcjonować.
 
Zgodnie z §. 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola  stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola oraz zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 
 
 
Jednostka kontrolowana
   
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
 
 
 
(podpisy)
 
 
 
Data: Opole,......                                             
Zespół kontrolny
 
 
 
 
 
 
(podpisy)
 
 
 
Data: Opole, .......
 
 
 
 
 
 
Podpis Głównego Specjalisty: (na ostatecznej wersji roboczej)
 
 
 
 
Podpis Naczelnika Wydziału: (na ostatecznej wersji roboczej)
 
 
Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
 
.................................................................................................................
 
.................................................................................................................
 
.................................................................................................................
 
 
 
Zmiany w protokole
"Ustalenia na str. ... skreśla się"
 
 
 
 
"Uzupełnienie do str. ... protokołu kontroli"
 
 
 
 
"Treść ustaleń na str. ... otrzymuje brzmienie:"
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki do pobrania: 2007-08-14 11:48:56 - Wnioski pokontrolne (58.00 kB)
2007-08-14 11:50:39 - wystąpienie pokontrolne (45.00 kB)

Ilość odwiedzin: 10625
Nazwa dokumentu: protokół kontroli
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Izabela Dziewulska- Gaj, Agnieszka Lisiecka
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Dziewulska - Gaj, Agnieszka Lisiecka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2007-08-14 11:45:16
Data udostępnienia informacji: 2007-08-14 11:45:16
Data ostatniej aktualizacji: 2007-08-14 11:50:39

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner