logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
minus Budżet
   minus Tryb prac nad projektem uchwały budżetowej
   plus 2003 rok
   plus 2004 rok
   plus 2005 rok
   plus 2006 rok
   minus 2007 rok
      minus Projekt budżetu miasta Opola na 2007 rok
      minus Uchwała budżetowa
      minus Informacja z wykonania budżetu miasta Opola za I kwartał 2007 r.
      minus Informacja z wykonania budżetu miasta Opola za II kwartał 2007 r.
      minus Informacja za I półrocze
      minus Informacja z wykonania budżetu miasta Opola za III kwartał 2007 r.
      minus Informacja z wykonania budżetu miasta Opola za IV kwartał 2007 r.
      minus Sprawozdanie
      minus Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Opola za 2007 r. - prezentacja
   plus 2008 rok
   plus 2009 rok
   plus 2010 rok
   plus 2011 rok
   plus 2012 rok
   plus 2013 rok
   plus 2014 rok
   plus 2015 rok
   plus 2016 rok
   plus 2017 rok
   plus 2018 rok
   plus 2019 rok
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


L.p.

Wyszczególnienie

Plan na 2007r.
(po zmianach na 30.06.2007r.)

Wykonanie
za II kwartał 2007r.

1

2

3

4

1

DOCHODY

568 923 116,00

289 369 485,24

2

WYDATKI

684 155 780,00

255 179 049,18

2.1

Wydatki bieżące

397 279 774,00

175 855 572,87

2.2

Wydatki majątkowe

286 876 006,00

79 323 476,31

3

NADWYŻKA/DEFICYT (1 - 2)

-115 232 664,00

34 190 436,06

4

FINANSOWANIE (4.1 - 4.2)

115 232 664,00

29 165 716,71

4.1

Przychody ogółem,
w tym:

215 811 553,00

68 026 914,32

 

kredyty i pożyczki

188 121 673,00

39 747 560,66

 

inne źródła

23 134 065,00

28 279 353,66

 

spłaty pożyczek udzielonych

555 815,00

0 

4.2

Rozchody ogółem,
w tym:

100 578 889,00

38 861 197,61

 

spłaty kredytów i pożyczek

100 023 074,00

38 861 197,61

 

 

 

 

 

pożyczki udzielone

555 815,00

0

Sporządzono zgodnie z art. 14, pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104).

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilość odwiedzin: 3722
Osoba, która wytworzyła informację: Michał Śliwa
Osoba, która odpowiada za treść: Michał Śliwa
Osoba, która wprowadzała dane: Michał Śliwa
Data wytworzenia informacji: 2007-08-14 12:16:29
Data udostępnienia informacji: 2007-08-14 12:16:29
Data ostatniej aktualizacji: 2007-08-14 13:33:33

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner