logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


KWiA – I –0913/10/2007
Opole, 11.06.2007 r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 10/07
 
Jednostka kontrolowana
Przedszkole Publiczna nr 30
Nazwa organu sprawującego nadzór
          Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
 od 15 maja do 31 maja 2007 r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Wiesław Pałczyński - St. specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Monika Pijanka – podinspektor w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
21/2007
22/2007
Przedmiot kontroli
Ø      Gospodarka finansowa
Ø      ZFŚS
Ø      Prowadzenie ksiąg rachunkowych
Ø      System kontroli wewnętrznej
Okres objęty kontrolą
2006 r.
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Grażyna Jasak - Róg – dyrektor
                                  przedszkola       
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielały:
Grażyna Jasak-Róg – dyrektor
                                przedszkola                  
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))  – główna księgowa
    
 
 
Podstawy prawne
 
1.     Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).
 
2.     Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. Nr 76, poz.694 z późniejszymi zmianami).
 
  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r., Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
 
4.     Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2003 r., Dz. U. Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami).
 
5.     Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie ONZ w dniu 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 35).
 
6.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 209, poz. 2132 z późn zm.)
 
  1. Rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 107 poz. 726 z późn. zm.).
 
8.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 24, poz. 279, z 2003 r. z późniejszymi zmianami).
 
9.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 170, poz. 1426 z późniejszymi zmianami).
 
  1. Uchwała Nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola.
 
  1. Komunikat Nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2006 r. Nr 7 poz. 58).
 
Cel kontroli
 
Celem kontroli była ocena prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej oraz sprawdzenie rzetelności prowadzonej ewidencji wydatków i sporządzanych sprawozdań.
 
Metodyka przeprowadzenia kontroli
 
Zapoznano się ze specyfiką przyjętych rozwiązań organizacyjnych w zakresie prowadzenia spraw ewidencyjno-księgowych. Na podstawie zapisów dokonywanych na kontach księgowych ustalono poszczególne rodzaje wydatków budżetowych. Sprawdzono również czy istnieją dokumenty potwierdzające dokonanie określonych wydatków (faktury, rachunki, listy płac, raporty kasowe, itp.). Dokumenty dotyczące wybranych wydatków rzeczowych porównano z wyciągami bankowymi. Sprawdzono także, czy poszczególne dokumenty zostały odpowiednio opisane, zadekretowane i poddane wstępnej kontroli oraz podpisane przez głównego księgowego i zaakceptowane do wypłaty przez kierownika jednostki kontrolowanej. Dane zawarte w rocznych sprawozdaniach budżetowych porównano z danymi wynikającymi z badanych dokumentów i ewidencji księgowej. Dokonano przeglądu poszczególnych wydatków pod kątem ich celowości i gospodarności oraz zgodności z planem finansowym. Sprawdzono również czy jednostka posiada zakładowy plan kont i opracowane na piśmie procedury kontroli finansowej, oraz czy procedury te są zgodne ze standardami Ministerstwa Finansów i dostosowane do specyfiki jednostki, a także w jaki sposób są realizowane w praktyce.
 
USTALENIA KONTROLI
 
W zakresie spraw organizacyjno-kadrowych
 
Publiczne Przedszkole Nr 30 w Opolu przy ul. Wiejskiej 77 istnieje od 1949 r. Od dnia 16 grudnia 1999 r., na podstawie Uchwały Nr XVI/286/99 Rady Miasta Opola z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie dostosowania aktów założycielskich publicznych przedszkoli działających na terenie gminy Opole do obowiązujących przepisów prawa z dniem 1 stycznia 2000 r. przedszkole działa jako jednostka budżetowa.
Z dniem 1 marca 2004 r. Uchwałą Nr XXVI/224/04 Rady Miasta Opola z dnia 26.02.2004r. odnowiono akt założycielski przedszkola (akta kontroli Nr 07/10/I/str.5).
Siedzibą przedszkola jest nieruchomość zabudowana położona w Opolu przy ul. Wiejskiej 77, którą Zarząd Miasta Opola przekazał jednostce nieodpłatnie w trwały zarząd decyzją nr GN-7224c/87/89 z dnia 21.01.1999 r. oraz utworzoną księgę wieczystą Kw nr 98112 (akta kontroli Nr 07/10/I/str.6-7).
 
W okresie objętym kontrolą dyrektorem przedszkola była pani Grażyna Jasak-Róg powołana na to stanowisko decyzją Prezydenta Miasta Opola nr Oś.K.II.1130-2/04  z dnia 23 lutego 2004 r. na okres od 1 marca 2004 r. do 31 sierpnia 2008 r.(akta kontroli Nr 07/10/I/str.10-11).  
Głównym księgowym jest pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)), zatrudniona na podstawie umowy o pracę od 1 stycznia 2005 r. w niepełnym wymiarze czasu pracy - 0,25 etatu, na czas nieokreślony (akta kontroli Nr 07/10/I/str. 8).
Z budżetem gminy jednostka rozlicza się w dziale 801 rozdział 80104. Wydatki pokrywane są ze środków budżetowych Gminy oraz z dochodów własnych. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan rzeczowo-finansowy.                        
Ogółem na dzień 31.12.2006 r. w przedszkolu zatrudnionych było 14 pracowników na 9,190 etatach, w tym 7 pracowników pedagogicznych na 4,065 etatach. Stan zatrudnienia w poszczególnych grupach przedstawiono w tabeli nr 1 (akta kontroli Nr 07/10/I/str.27-31).
 
   Tabela nr 1
Pracownicy pedagogiczni
1
Zatrudnienie w osobach
Zatrudnienie w etatach
7
4,065
Pracownicy administracji
3
Zatrudnienie w osobach
Zatrudnienie w etatach
3
1,375
Obsługa
4
Zatrudnienie w osobach
Zatrudnienie w etatach
4
3,750
 
Szczegółową kontrolą objęto dokumentację dotycząca pracowników przyjętych do pracy w 2006 r. W okresie tym przyjęto do pracy 3 osoby. Nowozatrudnione osoby to nauczyciele. Wszyscy przyjęci pracownicy posiadają założone akta osobowe. W związku z przejściem na emeryturę z 1 osobą, również nauczycielką rozwiązano umowę o pracę.
Stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników pedagogicznych ustalone są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.
Natomiast kategorie zaszeregowania pracowników administracji i obsługi są zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego oraz Uchwałą Rady Miasta Opola Nr LXIX/798/06 z dnia 31.08.2006 r.
 Na dzień 31.12.2006 r. w jednostce kontrolowanej podział etatów przedstawiał się następująco:
 
 
 
Lp.
Stanowiska
Liczba etatów
Liczba osób
Nauczyciele
   1
Stażyści
0,065
1
3
Mianowani
                 2,00
4
4
Dyplomowani
                 2,00
2
RAZEM
                4,065 (44,20%)
7
Administracja
5
Gł. Księgowy
                 0,250
1
6
Referent ds. kadr i płac
0,375
1
7
Intendent
0,750
1
RAZEM
           1,375 (15%)
3
Obsługa
10
Kucharka
1,00
1
11
Pomoc kuchenna-ogrodnik
0,75
1
12
Woźna oddziałowa
2,00
2
RAZEM
                3,75 (40,80%)
4
 
 
 
W zakresie realizacji planu rzeczowo-finansowego
 
Wydatki budżetowe w 2006 r.
 
Z ewidencji księgowej Urzędu Miasta wynika, że łączna kwota środków finansowych przekazanych na działalność przedszkola w 2006 r. wynosiła: 303.100,00 zł. Faktycznie wykorzystano kwotę 294.263,27 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 8.836,76 zł zwrócono do Urzędu Miasta Opola (akta kontroli Nr 07/10/I/str.39-42).
W dniu 31.10.2006 r. dyrektor jednostki wystąpił do Urzędu Miasta Opola z pisemnym wnioskiem o korektę planu finansowego na rok 2006. Wnioski dotyczyły zwiększenia o kwotę 17.200,00 zł środków na wynagrodzenie osobowe i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zgodnie z tym wnioskiem Prezydent Miasta Opola zarządzeniem nr OR.I-0151-581/2006 z dnia 21 listopada 2006 r. dokonał zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola w ramach tego samego działu.
W dniu 10.01.2007 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdania Rb–28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2006 r. (akta kontroli Nr 07/10/I/str.44). W wyniku kontroli ustalono, że łączna kwota wydatków wykazana w sprawozdaniu jest zgodna z rzeczywistą kwotą wydatkowania. Z łącznej  kwoty  środków otrzymanych z Urzędu Miasta na działalność w 2006 r. w wys. 303.100,00 wykorzystano 294.263,27 zł, co stanowi 97,08%. Ze sporządzonego sprawozdania oraz z dokumentacji księgowej przedszkola wynika, że dokonywane wydatki zostały zaewidencjonowane w sześciu paragrafach.  
Środki otrzymane z budżetu miasta Opola prawie w całości zostały wykorzystane na płace pracownicze.
Poszczególne pozycje stanowiły wydatki na wynagrodzenia, nagrody i pochodne jak: trzynasta pensja, składki na ZUS i Fundusz Pracy oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wydatki te zaksięgowano w sześciu paragrafach tj. 3020, 4010, 4040, 4110, 4120 oraz 4440.  
Łączna kwota odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosła 12.500,00 zł i taką kwotę przekazano na rachunek bankowy funduszu. Przelewów środków budżetowych dokonano w dniach (akta kontroli 07/10/I/str. 93-96):
 
Ø      20.04.2006 r. –   4.133,70 zł,
Ø      26.05.2006 r. – 12.190,51 zł,
Ø      06.07.2006 r. –   1.854,76 zł,
Ø      12.09.2006 r. -    2.846,14 zł.
 
 
    Spośród pozostałych wydatków analizie poddano wydatki zaewidencjonowane w dwóch poniższych paragrafach, które wybrane zostały w oparciu o posiadaną wiedzę i doświadczenie członków zespołu kontrolującego.
Paragraf - 4010 – Wynagrodzenie osobowe pracowników (akta kontroli Nr 10/05/I/41-42)
   Ze sprawozdania Rb -28S wynika, że w 2006 r. wydatki przedszkola w tym paragrafie wyniosły 220.721,77zł. W okresie tym wynagrodzenia wypłacono łącznie 14 pracownikom zatrudnionym w różnych okresach czasu. Kontrolą objęto stawki wynagrodzenia zasadniczego ustalone dla jednego nauczyciela przyjętego do pracy w 2006 r. Stwierdzono, że stawka zaszeregowania została ustalona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.
Poza wynagrodzeniami miesięcznymi pracownikom kontrolowanego przedszkola wypłacono w 2006 r. dodatkowo:
 
Ø      nagrody dyrektora dla 8 osób w kwotach od (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zł – ogółem 1.831,00 zł,
Ø      ekwiwalenty pieniężne za niewykorzystane urlopy dla 2 osób – ogółem 1.513,14 zł,
Ø      odprawa emerytalna dla 1 osoby w kwocie – (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zł.
Nie stwierdzono nieprawidłowości przy dokonywaniu wydatków w tym zakresie.
 
 
Paragraf – 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (akta kontroli Nr 07/10/I/ str.30).
Wydatki ogółem wyniosły 300,00 zł i dotyczyła zapomóg zdrowotnych. Wykazana w „karcie wydatków” łączna kwota wydatków jest zgodna z kwotą ujętą w sporządzonym sprawozdaniu budżetowym.
 
Dochody budżetowe w 2006 r.
 
Ze sporządzonego planu z wykonania dochodów oraz z prowadzonej ewidencji księgowej wynika, że w 2006 r. przedszkole nie uzyskało dochodów podlegających odprowadzeniu na rachunek budżetu Urzędu Miasta.
 
3. Przychody dochodów własnych w 2006 r.
 
Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 wynika, że wykonanie przychodów dochodów własnych w 2006 r. wyniosło ogółem 82.460,38 zł (akta kontroli Nr 07/10/I/ str. 53-54). Na kwotę tę składają się:
 
Ø      środki pieniężne na początek roku sprawozdawczego w kwocie 3.262,09 zł,
Ø      przychody w kwocie 79.198,29 zł.
Powyższe przychody uzyskano w dwóch paragrafach tj.:
Ø      paragraf 083 „Wpływy z usług”     - kwota 78.876,84 zł,
Ø      paragraf 092 „Pozostałe odsetki” - kwota       321,45 zł.
W wyniku kontroli ustalono, że na przychody z usług składały się wpływy z opłat za wyżywienie i opłat stałych „pobytowych” za pobyt w przedszkolu dzieci. Opłaty te wnoszone są przez rodziców.
 
4. Wydatki dochodów własnych w 2006 r.
 
Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 wynika, że wydatki w ramach dochodów własnych w 2006 r. wyniosły ogółem 74.764,97 zł. Wydatki te zaewidencjonowano w 11 paragrafach. W wyniku przeprowadzonej
analizy wyżej wymienionego sprawozdania oraz części opisowej do tego sprawozdania, wytypowano do kontroli dokumentację księgową dotyczącą wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, remontów oraz dokumentację dotyczącą zakupu różnych usług pozostałych. Wydatki te zaewidencjonowane były w pięciu niżej wymienionych paragrafach:
 
Paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (akta kontroli Nr 07/10/I/ str. 58-63).
Wydatki ogółem wyniosły 10.485,23 zł i dotyczyły zakupu materiałów biurowych, prasy, środków czystości, materiałów do remontu oraz wyposażenia.
Największe pozycje to zakup materiałów i wyposażenia – 2.238,89 zł w tym:
Ø      woda pitna – 135,42 zł,
Ø      żarówki, preparaty ogrodnicze, sól przeciw gołoledzi – 176,58zł,
Ø      kubki, miski, talerze - 146,34 zł,
Ø      wyposażenie kuchenne - 463,60 zł,
Ø      faks - 595,36 zł,
Ø      pościel - 527,04 zł.
Środki czystości – 2.738,02 zł w tym:
Ø      artykuły bhp - 509,62 zł,
Ø      fartuchy - 345,43 zł,
Ø      chusteczki, ręczniki - 118,99 zł.
Materiały biurowe   –   2.664,13 zł w tym:
Ø      tusz do drukarek - 1.461,04 zł,
Ø      materiały papiernicze rożne (papier ksero, segregatory) - 1.101,83 zł.
Prenumerata czasopism - 2.022,57 zł w tym:
Ø      „Personel” od A-Z – 482,78zł,
Ø      „Prawo w przedszkolu” – 286,00 zł,
Ø      „Wiedza i praktyka”, „Niezbędnik Dyrektora”,
      akty pracownicze - 1.253,79 zł.
 Wykazana w „karcie wydatków” łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
 
 
Paragraf 4240 – Zakup pomocy naukowych (akta kontroli Nr 07/10/I/str. 55-57).
 
Wydatki ogółem wyniosły 6.432,35 zł. Wykazana kwota w ”karcie wydatków” jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sprawozdaniu Rb-34. Wydatki te dotyczyły: 
Ø      gry i zabawki - 1.398,88 zł,
Ø      książki – 494,00 zł,
Ø      materiały do zajęć dydaktycznych (farby, plastelina, itp.) – 2.577,26 zł,
Ø      zestaw pomocy dydaktycznych – 590,00 zł,
Ø      akcje typu wiadomości przedszkolne, super zajęcia, bliżej przedszkola, mierzenie czasu pracy w przedszkolu – 1.372,21.
Wykazana w „karcie wydatków” łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
 
 
Paragraf 4270– Zakup usług remontowych (akta kontroli Nr 07/10/I/str.86)
 
Wydatki ogółem wyniosły 5.439,16 zł. Wykazana w „karcie wydatków” łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34. Wydatki dotyczyły:
Ø      wykonania wentylacji w pomieszczeniach - 3.171,05 zł,
Ø      konserwacja urządzeń gazowych – 732,00 zł,
Ø      naprawy i konserwacji urządzeń (naprawa wagi, komputera, kserokopiarki) – 1.298,82 zł,
Wykazana w „karcie wydatków” łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu budżetowym.
 
Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych(akta kontroli Nr 07/10/I/str. 41-42).
Z „karty wydatków” prowadzonej przez przedszkole wynika, że wydatki w tym paragrafie wyniosły ogółem 10.929,17 zł z przeznaczeniem na:
Ø      szkolenia i kursy – 1.312,00 zł,
Ø      usługi komunalne (kominiarskie, wywóz śmieci) – 1.109,88 zł,
Ø      zakup biletów MZK – `1.569,00 zł,
Ø      opłaty pocztowe i telefoniczne – 2.433,54 zł,
Ø      prowizje bankowe – 1.980,00 zł,
Ø      usługi różne (nadzór eksploatacyjny nad programem komputerowym) – 1.729,34 zł.
Wykazana łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków wykazaną w sprawozdaniu Rb-34.
 
 
Paragraf 4260 – zakup energii (akta kontroli Nr 07/10/str. 41-41).
 
Z prowadzonej „karty wydatków” wynika, że wydatki w tym paragrafie wyniosły ogółem 10.778,71 zł, które przeznaczono na:
 
Ø      opłaty za energię elektryczną - 2.581,10 zł,
Ø      zużycie energii cieplnej – 5.277,61 zł,
Ø      zużycie wody – 1.296,26 zł,
Ø      zużycie gazu – 1.623,77 zł.
 
 
 
 
5.11. Środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
            
W sprawozdaniach RB-28S za 2006 r. jednostka kontrolowana w paragrafie 4440 - „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” wykazała następujące wydatki:
-         odpisy PP Nr 30 w kwocie 12.500,00 zł.
      Na podstawie ewidencji księgowej oraz wyciągów bankowych ustalono, że kwoty wykazane w sprawozdaniach faktycznie zostały przekazane na rachunek bankowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Daty dokonanych przelewów wykazano wcześniej na stronie nr 6.    
Na podstawie protokołów komisji socjalnej ustalono, że Środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wydatkowane zostały między innymi na (akta kontroli Nr 07/10/I/str.97-103):
- pomoc finansowa w okresie przedświątecznym – 3.890,00 zł,    
- dofinansowanie do wypoczynku pracowników – 7.350,00 zł,
- dofinansowanie do wypoczynku dziecka – 320,00zł,
- przyznanie pożyczki na remont domu – 1.500 zł,
- impreza integrująca dla pracowników - 400,00 zł.
Stan konta na koniec 2006 r. wynosił 2.820,50 zł.
Nie stwierdzono przypadków wydatkowania środków z tego Funduszu na cele niezgodne z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 
Kontrolujący stwierdzili w kontrolowanej jednostce dużą dokładność w prowadzonej dokumentacji oraz oszczędność i rozwagę w wydatkowaniu posiadanych środków. Kontrolującym nasuwa się ogólna uwaga, że z chwilą gdy zadaniem własnym gminy stało się finansowanie przedszkoli, opłaty i koszty działalności całkowicie zostały przeniesione na rodziców.
W kraju edukację przedszkolną traktuje się raczej jako usługę dla zapracowanych rodziców a nie jako pomoc w rozwoju dziecka. Nie wykorzystywany jest w ogóle element edukacyjny rozwoju dziecka wyrównujący jego szanse w przyszłości. Pokutuje n.p. przekonanie, że skoro rodzice są bezrobotni to mogą zająć się dzieckiem i nie musi chodzić do przedszkola. W większości krajów Europy Zachodniej istnieje obowiązek przedszkolny. Wg danych statystycznych w Polsce tylko ok. 40% dzieci w wieku 3-5 lat uczęszcza do przedszkola. W rejonach wiejskich ilość ta spada poniżej 10%.
Sytuacja ta jest ze wszech miar niepokojąca, przy czym przez rządzących bagatelizowana. Prowadzi to do zróżnicowania edukacyjnego dzieci i w perspektywie czasowej społeczeństwa naszego kraju.
 
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono dyrektorowi przedszkola.
 
Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola   stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola oraz zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 
 
Jednostka kontrolowana
  
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
 
(podpisy)
 
 
Data: ........................
                   Zespół kontrolny
 
 
 
(podpisy)
 
 
 
Data:................
           
 
 
 
Podpis Głównego Specjalisty:
 
 
 
 
Podpis Naczelnika Wydziału:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki do pobrania: 2008-01-04 14:50:37 - Wnioski pokontrolne (48.50 kB)
2008-01-04 14:52:54 - wystąpienie pokontrolne (23.00 kB)

Ilość odwiedzin: 8394
Nazwa dokumentu: protokół kontroli
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Wiesław Pałczyński, Monika Pijanka
Osoba, która odpowiada za treść: Wiesław Pałczyński, Monika Pijanka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2008-01-04 14:47:18
Data udostępnienia informacji: 2008-01-04 14:47:18
Data ostatniej aktualizacji: 2008-01-04 14:52:54

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner