logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

                           
KWiA – I –0914/12/2007
Opole, 6 sierpnia 2007 r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 17/07
 
Jednostka kontrolowana
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności w Opolu
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
        od 27 czerwca do 6 lipca 2007 r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Tadeusz Lech - główny specjalista
w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Jacek Spadło – inspektor w Wydziale
Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
nr 35/2007
nr 36/2007
Przedmiot kontroli
Prawidłowość dokonywania wydatków budżetowych
Okres objęty kontrolą
2006 - 2007
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Barbara Suchodolska – Przewodnicząca Zespołu
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielała:
Barbara Suchodolska – Przewodnicząca Zespołu
    
 
Podstawy prawne
 
1.     Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).
 
2.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 209, poz. 2132 z późn zm.)
 
  1. Rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 107 poz. 726 z późn. zm.).
 
  1. Uchwała Nr LVI/634/05 Rady Miasta Opola z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2006 rok.
 
  1. Uchwała Nr VI/47/07 Rady Miasta Opola z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2007 rok.
 
  1. Komunikat Nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2006 r. Nr 7 poz. 58).
 
  1. Zarządzenie Wewnętrzne Nr ZO-0147/2/2006 Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie organizacji pracy Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
     
Cel kontroli
 
         Celem kontroli była ocena prawidłowości gospodarowania przydzielonymi środkami finansowymi, w szczególności pod kątem przestrzegania zasad celowości, rzetelności i gospodarności podejmowanych działań i decyzji oraz ich zgodności z prawem, a także ustalenie przyczyn i skutków ewentualnych nieprawidłowości oraz osób za to odpowiedzialnych.
 
Metodyka przeprowadzenia kontroli
 
Zapoznano się ze specyfiką przyjętych rozwiązań organizacyjnych w zakresie funkcjonowania Zespołu oraz w zakresie prowadzenia spraw ewidencyjno-księgowych.
Na podstawie zapisów dokonywanych w ewidencji księgowej Urzędu Miasta ustalono poszczególne rodzaje wydatków budżetowych oraz wytypowano rodzaje wydatków do kontroli.
Sprawdzono również czy istnieją dokumenty potwierdzające dokonanie określonych wydatków (umowy zlecenia, listy płac itp.).
Sprawdzono także, czy poszczególne dokumenty zostały podpisane przez osoby uprawnione, odpowiednio opisane, zadekretowane i poddane wstępnej kontroli oraz podpisane przez głównego księgowego i zaakceptowane do wypłaty przez kierownika jednostki kontrolowanej.
Przeprowadzono analizę sporządzonej dokumentacji i dowodów księgowych pod kątem celowości i gospodarności dokonywania poszczególnych wydatków oraz zgodności tych wydatków z przepisami i zawartymi umowami.
 
USTALENIA KONTROLI
 
I. W zakresie spraw organizacyjnych
 
         Zgodnie z § 35 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Opola, do zakresu działania Zespołu należy realizacja zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, dotyczących powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.        Siedzibą Zespołu jest budynek położony w Opolu przy ul. Budowlanych 4, stanowiący własność Urzędu Miasta Opola. Siedzibą Zespołu jest budynek położony w Opolu przy ul. Budowlanych 4, stanowiący własność Urzędu Miasta Opola.
         Pracą Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, który koordynuje i nadzoruje realizację zadań. Przewodniczącą Zespołu jest pani Barbara Suchodolska. Strukturę organizacyjną określa schemat organizacyjny (akta kontroli Nr 07/17/I/4). Zespół dzieli się na samodzielne stanowiska pracy. Ogółem na dzień rozpoczęcia kontroli w Zespole zatrudnione były cztery osoby.
                Obsługę księgową i płacową Zespołu prowadzi Urząd Miasta Opola. Z budżetem gminy jednostka rozlicza się w dziale 853 rozdział 85321. Wydatki pokrywane są ze środków budżetowych Gminy oraz z dotacji celowych na zadania własne, zadania zlecone lub zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan rzeczowo-finansowy.                                 
 
 II.W zakresie realizacji planu rzeczowo-finansowego
 
 II.1. Wydatki w 2006 r.
 
         W uchwale budżetowej zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 245.000,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia w kwocie 217.470,00 zł (akta kontroli Nr 07/17/I/8-9). Z ewidencji księgowej Urzędu Miasta wynika, że łączna kwota wydatków Zespołu wyniosła 204.671,27 zł. Wydatki te zostały zaewidencjonowane w ośmiu paragrafach (akta kontroli Nr 07/17/I/11).
         Wydatki na wynagrodzenia i pochodne jak: trzynasta pensja, składki na ZUS i Fundusz Pracy oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły  143.277,91 zł, co stanowiło70 %wszystkich wydatków Zespołu. Na sumę tę składają się wydatki zaksięgowane w pięciu następujących paragrafach: 4010, 4040, 4110, 4120 oraz 4440.     Wydatki te nie były przedmiotem niniejszej kontroli.
         Pozostałe wydatki zostały zaewidencjonowane w trzech paragrafach i przedstawiały się następująco:
 
          
Lp.
Paragraf
         Dotyczy
Kwota wydatku (zł)
1.
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
31.795,00
2.
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
4.378,36
3.
4300
Zakup usług pozostałych
25.220,00
X
XXX
Razem:
     61.393,36
 
 
Strukturę wszystkich wydatków przedstawia wykres, który znajduje się w załączniku do niniejszego protokołu.
 
         Z powyższych danych wynika, że spośród pozostałych wydatków największe pozycje stanowiły wydatki zaewidencjonowane w paragrafach:
 - 4170 – wynagrodzenia bezosobowe,
 - 4300 – zakup usług pozostałych.
 
         W wyniku kontroli ustalono, że wydatki w tych paragrafach dotyczyły wynagrodzeń dla członków składów orzekających zatrudnionych przez Urząd Miasta Opola na podstawie umów zleceń.
          Zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Opola z dnia 02.02.2004 r. (akta kontroli Nr 07/17/I/10) - w okresie objętym kontrolą stawki wynagrodzeń dla członków składów orzekających za jedno wydane orzeczenie wynosiły:
- (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zł dla lekarza,
- (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zł dla psychologa,
-   (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zł dla pracownika socjalnego, doradcy zawodowego i pedagoga.
 
         Szczegółową kontrolą objęto wydatki zaewidencjonowane w paragrafie 4170 (akta kontroli Nr 07/05/I/12-18).Paragraf ten obejmuje wynagrodzenia dla osób fizycznych z tytułu umów zleceń lub o dzieło oraz składki ZUS ( w tym także opłacane przez zakład pracy), składki na Fundusz Pracy, zdrowotne oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń ( w tym także od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2005 r.) Ewidencja ta nie zawiera natomiast podatków dochodowych od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2006 r., które zostały przekazane na konto Urzędu Skarbowego w styczniu 2007 r. Innych wydatków zaewidencjonowanych w tym paragrafie nie stwierdzono.       
 
         W 2006 r. obowiązywało jedenaście umów zleceń zawartych z osobami fizycznymi (akta kontroli Nr 07/17/I/25-31). Poszczególne umowy zostały zawarte z:
- lekarzami (pięć umów, wynagrodzenie (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))),
- psychologami (dwie umowy, wynagrodzenie (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))),
- pracownikiem socjalnym, doradcą zawodowym i pedagogiem (cztery umowy,     wynagrodzenie (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))).
        
         Szczegółowe dane dotyczące ilości wydanych orzeczeń oraz wypłaconych wynagrodzeń w 2006 r. przedstawia poniższa tabela:
          
Stawka za
jedno orzeczenie
Ilość
osób wydających orzeczenia
Ilość wydanych       orzeczeń
Łączna kwota      wynagrodzenia
brutto (zł)
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
5
661
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
 
2
502
4
1.623
Razem:
11
2.786
 
         Natomiast wydatki w paragrafie 4300 - zakup usług pozostałych dotyczyły wynagrodzeń z tytułu umów zleceń zawartych z podmiotami gospodarczymi na wykonanie usług w zakresie orzekania o niepełnosprawności (akta kontroli Nr 07/05/I/19-21). W 2006 r. obowiązywało sześć takich umów zleceń. Wszystkie umowy zostały zawarte z gabinetami lekarskimi w dniu 29.12.2005 r. (akta kontroli Nr 07/17/I/22-24). W każdym przypadku wynagrodzenie za wykonanie zlecenia wynosiło (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zł.
         Nie stwierdzono innych wydatków zaewidencjonowanych w tym paragrafie.
 
 II.2. Wydatki za pięć miesięcy 2007 r.
 
         W uchwale budżetowej na 2007 rok zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 243.300,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia w kwocie 209.300,00 zł (akta kontroli Nr 07/17/I/7-8). Z ewidencji księgowej Urzędu Miasta wynika, że łączna kwota wydatków Zespołu za pięć miesięcy wyniosła 83.111,32 zł. Wydatki zostały zaewidencjonowane w siedmiu paragrafach (akta kontroli Nr 07/17/I/34).
         Największą pozycję również i w tym przypadku stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaewidencjonowane w paragrafach:4010, 4040, 4110, 4120 oraz 4440. Wydatki te wyniosły 63.651,85 zł i nie były przedmiotem niniejszej kontroli.
         Pozostałe wydatki zostały zaewidencjonowane w trzech paragrafach i przedstawiały się następująco:
          
Lp.
Paragraf
         Dotyczy
Kwota wydatku (zł)
1.
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
    10.295,20
2.
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
4,27
3.
4300
Zakup usług pozostałych
9.160,00
X
XXX
Razem:
19.459,47
 
         Wszystkie wydatki zaewidencjonowane w paragrafie 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, także dotyczyły wynagrodzeń dla członków składów orzekających zatrudnionych przez Urząd Miasta Opola na podstawie umów zleceń zawartych z osobami fizycznymi. Paragraf ten nie zawiera składek ZUS i podatków naliczonych od wynagrodzeń wypłaconych w maju. Podatki i składki od tych wynagrodzeń zostały uregulowane w ustawowych terminach oraz ujęte w ewidencji w czerwcu br.
          W okresie tym obowiązywało dziesięć umów zleceń (akta kontroli Nr 07/17/I/38). Poszczególne umowy zostały zawarte z:
- lekarzami (pięć umów, wynagrodzenie (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))),
- psychologami (dwie umowy, wynagrodzenie (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))),
- pracownikiem socjalnym, doradcą zawodowym i pedagogiem (trzy umowy,     wynagrodzenie (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))).
         W paragrafie tym nie stwierdzono zaewidencjonowania innych wydatków.
 
         Szczegółowe dane dotyczące ilości wydanych orzeczeń oraz wypłaconych wynagrodzeń w 2007 r. przedstawia poniższa tabela:
                  
Stawka za
jedno orzeczenie
Ilość osób           wydających orzeczenia
Ilość wydanych       orzeczeń
Łączna kwota      wynagrodzenia
brutto (zł)
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
5
221
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
2
243
4
537
Razem:
11
1.001
 
         Natomiast wszystkie wydatki zaewidencjonowane w paragrafie 4300 - zakup usług pozostałych dotyczyły wynagrodzeń z tytułu umów zleceń zawartych z podmiotami gospodarczymi na wykonanie usług w zakresie orzekania o niepełnosprawności (akta kontroli Nr 07/05/I/37). W okresie tym obowiązywało sześć takich umów. Wszystkie umowy zostały zawarte z gabinetami lekarskimi w dniu 22.12.2006 r. (akta kontroli Nr 07/05/I/22) W każdym przypadku wynagrodzenie za wykonanie zlecenia wynosiło (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zł.
 
         W imieniu Urzędu Miasta Opola umowy zlecenia w okresie objętym kontrolą były podpisywane przez Prezydenta Miasta lub Zastępcę Prezydenta Miasta Pana Janusza Kwiatkowskiego oraz przez Skarbnika Miasta i Przewodniczącą Powiatowego Zespołu.
         W wyniku kontroli stwierdzono, że we wszystkich kontrolowanych przypadkach stawki za wydane orzeczenia były zgodne z zawartymi umowami.
         Każdorazowo podstawą do naliczenia i wypłaty wynagrodzeń były rachunki wystawione przez zleceniobiorców, zawierające między innymi takie dane jak: numer umowy, ilość wydanych orzeczeń, miesiąc ich wydania oraz kwotę wynagrodzeń.
         Wykonanie pracy w sposób zgodny z warunkami zawartej umowy potwierdzane było przez Przewodniczącą Zespołu lub upoważnionego pracownika Zespołu. Z wyjaśnień Przewodniczącej Zespołu wynika, że potwierdzenia ilości wydanych zaświadczeń dokonywano po uprzednim ich porównaniu z danymi figurującymi w prowadzonym rejestrze posiedzeń komisji orzekających.
         Ponadto w każdym rachunku wskazany jest sposób klasyfikacji budżetowej danego wydatku tj. dział, rozdział oraz paragraf. Wypłaty wynagrodzeń dokonywano jeden raz w miesiącu, na podstawie list płac sporządzanych w Referacie Płac Wydziału Finansowo-Księgowego.
 
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.
 
Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola   stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola oraz zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 
 
Jednostka kontrolowana
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
 
(podpisy)
Data: ........................
 
          
          Zespół kontrolny          
        
 
(podpisy)
 
Data:................
 
           
Podpis Głównego Specjalisty:
 
 
Podpis Naczelnika Wydziału:
 
 
 
Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
 
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
 
 
 

Załączniki do pobrania: 2008-01-09 11:21:50 - wykres 1 (23.50 kB)
2008-01-09 11:23:22 - Wnioski pokontrolne (65.50 kB)
2008-01-09 11:25:12 - wystąpienie pokontrolne (27.50 kB)

Ilość odwiedzin: 10550
Nazwa dokumentu: protokół kontroli
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Tadeusz Lech, Jacek Spadło
Osoba, która odpowiada za treść: Tadeusz Lech, Jacek Spadło
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2008-01-09 11:18:20
Data udostępnienia informacji: 2008-01-09 11:18:20
Data ostatniej aktualizacji: 2008-01-09 11:25:12

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner