logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


KWiA – I –0913/10/2007
Opole, 16.07.2007 r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 18/07
 
Jednostka kontrolowana
Przedszkole Publiczne nr 14
45-369 Opole ul. Mickiewicza 3.
Nazwa organu sprawującego nadzór
          Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
 od 25 czerwca do 13 lipca 2007 r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Wiesław Pałczyński - St. Specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Jacek Spadło – Inspektor w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
37/2007
38/2007
Przedmiot kontroli
Ø      Gospodarka finansowa
Ø      ZFŚS
Ø      Prowadzenie ksiąg rachunkowych
Ø      System kontroli wewnętrznej
Okres objęty kontrolą
2006 r.
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Teresa Chwalińska – dyrektor
                                  przedszkola       
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielały:
Teresa Chwalińska – dyrektor
                                przedszkola                  
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))  – główna księgowa
    
 
 
Podstawy prawne
 
1.     Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,               poz. 2104 z późniejszymi zmianami).
2.     Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. Nr 76, poz.694 z późniejszymi zmianami).
3.     Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r., Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
4.     Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2003 r., Dz. U. Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami).
5.     Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie ONZ w dniu 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 35).
6.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 209, poz. 2132 z późn zm.)
 
7.     Rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 107 poz. 726 z późn. zm.).
8.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 24, poz. 279, z 2003 r. z późniejszymi zmianami).
9.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 170, poz. 1426 z późniejszymi zmianami).
10.       Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie  szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020).
11.             Uchwała Nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola.
12.             Komunikat Nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2006 r. Nr 7 poz. 58).
 
Cel kontroli
Celem kontroli była ocena prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej oraz sprawdzenie rzetelności prowadzonej ewidencji wydatków i sporządzanych sprawozdań.
Metodyka przeprowadzenia kontroli
Zapoznano się ze specyfiką przyjętych rozwiązań organizacyjnych w zakresie prowadzenia spraw ewidencyjno-księgowych. Na podstawie zapisów dokonywanych na kontach księgowych ustalono poszczególne rodzaje wydatków budżetowych. Sprawdzono również czy istnieją dokumenty potwierdzające dokonanie określonych wydatków (faktury, rachunki, listy płac, raporty kasowe, itp.). Dokumenty dotyczące wybranych wydatków rzeczowych porównano z wyciągami bankowymi. Sprawdzono także, czy poszczególne dokumenty zostały odpowiednio opisane, zadekretowane i poddane wstępnej kontroli oraz podpisane przez głównego księgowego i zaakceptowane do wypłaty przez kierownika jednostki kontrolowanej. Dane zawarte w rocznych sprawozdaniach budżetowych porównano z danymi wynikającymi z badanych dokumentów i ewidencji księgowej. Dokonano przeglądu poszczególnych wydatków pod kątem ich celowości i gospodarności oraz zgodności z planem finansowym. Sprawdzono również czy jednostka posiada zakładowy plan kont i opracowane na piśmie procedury kontroli finansowej, oraz czy procedury te są zgodne ze standardami Ministerstwa Finansów i dostosowane do specyfiki jednostki, a także w jaki sposób są realizowane w praktyce.
USTALENIA KONTROLI
W zakresie spraw organizacyjno-kadrowych
Publiczne Przedszkole nr 14 przy ul. Mickiewicza 3, funkcjonuje od dnia 01.03.2004 r., na podstawie Uchwały Nr XXVI/224/04 Rady Miasta Opola z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie odnowienia aktów założycielskich publicznych przedszkoli, dla których miasto Opole jest organem prowadzącym (akta kontroli Nr 07/18/I/1-5). Siedzibą przedszkola jest nieruchomość zabudowana położona w Opolu przy ul. Mickiewicza 3, którą Zarząd Miasta Opola przekazał nieodpłatnie w trwały zarząd decyzją nr GNGiK-JO-7244/122/05/06 z dnia 13 kwietnia 2006 r.
W okresie objętym kontrolą dyrektorem przedszkola była pani Teresa Chwalińska powołana na to stanowisko na okres od 01.09.2002r. do 31.08.2007 r.  
Głównym księgowym przedszkola jest pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zatrudniona w jednostce od dnia 18.02.2002 r. w wymiarze 0,50 etatu.  
Z budżetem gminy przedszkole rozliczało się w dziale 801 rozdział 80104. Wydatki pokrywane są ze środków budżetowych Gminy oraz z dochodów własnych. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan rzeczowo-finansowy.
W 2006 r. przedszkole posiadało cztery rachunki bankowe założone w Banku Millenium S.A.  (akta kontroli Nr 07/18/I/26):
0159- 3250 – rachunek budżetowy
0159- 3284 – rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
0159- 3276 – rachunek dochodów własnych
1160-0220 – rachunek depozytowy.
         Ustalono, iż kontrolowane przedszkole posiada wewnętrzne regulacje dotyczące księgowości jednostki w postaci Zakładowego Planu Kont, Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych, Instrukcji inwentaryzacji oraz opisane Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości.
         Księgi rachunkowe w przedszkolu prowadzone są z wykorzystaniem programu komputerowego firmy ProgMan.   
         W 2003 r. w kontrolowanej jednostce przeprowadzono inwentaryzację środków trwałych w drodze spisu „z natury”. Podczas inwentaryzacji różnic inwentaryzacyjnych nie stwierdzono (akta kontroli Nr 07/18/I/58-64).
         Na dzień 31.12.2006 r. w jednostce kontrolowanej zatrudnionych było ogółem 31 osób na 24,125 etatach w tym 15 nauczycieli na 11,00 etatach (akta kontroli Nr 07/18/I/99-100,108,9). W administracji i obsłudze zatrudnionych było 16 osób na 13,125 etatatu.Szczegółowo stan zatrudnienia na dzień 31.12.2006 r. przedstawiono w tabeli nr 1.
 
Lp.
Pracownicy
Etaty
Osoby
 
1
Pedagogiczni
            11,00   
15
2
Administracja
            2,00   
4
3
Obsługa
             11,125  
12
RAZEM
               24,125
31
 
 
 
Strukturę zatrudnienia w PP nr 14 w przeliczeniu na etaty przedstawiono na wykresie nr 1.
 
   Wykres nr 1
 
 
W zakresie realizacji planu rzeczowo-finansowego
 
Wydatki budżetowe w 2006 r.
 
Z ewidencji księgowej Urzędu Miasta wynika, że łączna kwota środków finansowych przekazanych na działalność przedszkola w 2006 r. wynosiła: 790.900,00 zł. Faktycznie wykorzystano kwotę 784.963,93 zł.
Niewykorzystane środki w kwocie 5.936,07 zł zwrócono do Urzędu Miasta Opola w dniu 28.12.2006 r. (akta kontroli Nr 07/18/I/6).
W dniu 31.01.2007 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb–28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2006r. (akta kontroli Nr 07/18/I/14-15). W wyniku kontroli ustalono, że łączna kwota wydatków wykazana w sprawozdaniu jest zgodna z łączną kwotą środków otrzymanych z Urzędu Miasta na działalność w 2006 r. Ze sporządzonego sprawozdania oraz z dokumentacji księgowej przedszkola wynika, że dokonywane wydatki dotyczące przedszkola zostały zaewidencjonowane w siedmiu paragrafach.
Największą pozycję stanowiły wydatki na wynagrodzenia, nagrody i pochodne jak: trzynasta pensja, składki na ZUS i Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki te zaksięgowano w sześciu paragrafach tj. 3020, 4010, 4040, 4110, 4120 oraz 4140. Łączna kwota tych wydatków wyniosła 684.563,93 zł, co stanowi 87,21 % wszystkich wydatków budżetowych.  
 
Wykres nr 2
 
Łączna kwota odpisu na fundusz socjalny wyniosła 31.800,00 zł i taką kwotę przekazano na rachunek bankowy Zakładowego Funduszu Środków Socjalnych. Przelewów środków budżetowych dokonano w dniach: (akta kontroli Nr 07/18/I/103-104)
 
Ø      27.04.2006 r.   –     2.000,00 zł,
Ø      05.05.2006 r.   –   20.000,00 zł,
Ø      05.07.2006 r.   –       500,060zł,
Ø      08.09.2006 r.   -     6. 800,00 zł.
Ø      10.11.2006 r.   -     2. 500,00 zł.
W wyniku kontroli ustalono, że w 2006 r. pracownikom oprócz wynagrodzeń miesięcznych wypłacono dodatkowo (akta kontroli Nr 07/13/I/115):
 
Ø       nagrody dyrektora dla 7 osób w kwotach od (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł do (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zł – ogółem (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zł,
Ø      ekwiwalenty pieniężne za niewykorzystane urlopy dla 2 osób – ogółem (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zł,
Ø      nagroda jubileuszowa dla 1 osoby w kwocie – (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zł.
Nie stwierdzono nieprawidłowości przy dokonywaniu wydatków w tym zakresie.
 
 
          Spośród pozostałych wydatków analizie poddano wydatki zaewidencjonowane w niżej wymienionych paragrafach:
 
Rozdział 80104 § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (akta kontroli Nr 07/18/I/112-113)
 
          Wydatki ogółem wyniosły 700,00 zł i dotyczyły zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu budżetowym.
 
Rozdział 80104 § 4270 - Zakup usług remontowych (akta kontroli Nr 07/13/I/101-102)
 
          Wydatki ogółem wyniosły 68.600,00 zł i dotyczyły wymiany stolarki okiennej. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu budżetowym.
        
Rozdział 80104 § 4440 - Odpisy na ZFŚS (akta kontroli nr 07/13/I/109-111 i 116-123)
Zasady tworzenia i udzielania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników szkoły określił dyrektor w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Przedszkolu Publicznym Nr 14. Regulamin określa m.in. osoby uprawnione do korzystania ze środków funduszu, przeznaczenie środków oraz   zasady i warunki przyznawania świadczeń socjalnych. Sposoby i przyznawanie świadczeń osobom uprawnionym uzgadniany był z działającą stałą komisją ZFŚS. Ustalono, że w kontrolowanym okresie środki funduszu przeznaczono na:
Ø      pomoc materialną 
Ø      pożyczki mieszkaniowe,
Ø      świadczenia urlopowe dla nauczycieli,
Ø      dofinansowanie do wczasów i wypoczynku dzieci,
Ø      dofinansowanie dla emerytów,
Ø      organizację imprez kulturalnych.
Innych wydatków nie stwierdzono.
Przychody dochodów własnych w 2006 r.
 
Ustalono, że środki dochodów własnych były gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym. Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 wynika, że wykonanie przychodów dochodów własnych w 2006 r. wyniosło ogółem 215.518,72 zł (akta kontroli Nr 07/18/I/10,13-14). Na kwotę tę składają się:
Ø      środki pieniężne na  początek roku sprawozdawczego w kwocie 6.798,65zł,
Ø      przychody w kwocie 208.720,07 zł.
Powyższe przychody uzyskano w trzech paragrafach tj.:
Ø      paragraf 083 „Wpływy z usług – odpłatność za dzieci”- kwota 204.921,39zł,
Ø      paragraf 092 „Odsetki bankowe” - kwota 651,08 zł.
Ø      paragraf 097 „Wpływy z różnych dochodów” - kwota 3.147,60 zł.
 
W wyniku kontroli ustalono, że na przychody składały się m.in. opłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu, odsetki, środki zebrane na festynie zorganizowanym na rzecz przedszkola. 
 
Wydatki dochodów własnych w 2006 r.
 
          Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 wynika, że wydatki w ramach dochodów własnych w 2006 r. wyniosły ogółem 194.901,66 zł. Wydatki te zaewidencjonowano w ośmiu paragrafach. W wyniku przeprowadzonej analizy wyżej wymienionego sprawozdania oraz części opisowej do tego sprawozdania, kontroli poddano dokumentację księgową dotyczącą wydatków sześciu paragrafów.
 
Rozdział 80104 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (akta kontroli Nr 07/18/I/22-27)
 
          Wydatki ogółem wyniosły 54.544,08 zł. Ustalono, że wydatki dotyczyły m.in. środków czystości, materiałów biurowych, prasy, sprzętu kuchennego, mebli, materiałów do bieżących remontów. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34. 
         
Rozdział 80104 § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  (akta kontroli Nr 07/18/I/    )
 
Wydatki ogółem wyniosły 7.732,40 zł. Wydatki te dotyczyły:
 - zakupu książek – 353,40 zł,
 - gry i zabawki – 2.415,60 zł,
 - zestaw pomocy dydaktycznych – 1.003,00 zł,
 - akcje typu wiadomości przedszkolne, bliżej przedszkola – 1.250,00 zł.
Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
 
 
Rozdział 80104 § 4260 – Zakup energii (akta kontroli Nr 07/18/I/ )
 
Wydatki ogółem wyniosły 15.838,78 zł. Wydatki dotyczyły zakupu:
- energii elektrycznej - 9.999,81 zł,
- zużycia wody – 2.849,03 zł,
- zużycia gazu – 2.989,94 zł.
Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
           
Rozdział 80104 § 4270 – Zakup usług remontowych (akta kontroli Nr 07/18/I/43-49)
 
Wydatki ogółem wyniosły 29.169,05 zł. Wydatki dotyczyły m.in.:
- remontu schodów wejściowych – 4.981,46 zł,
- zakup granitu na schody oraz wymiana parkietu – 7.542,98 zł,
- remont auli i prace elektryczne – 6.358,90 zł. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
 
Rozdział 80104 § 4300 – Zakup usług pozostałych (akta kontroli Nr 07/18/I/28-42)
          Wydatki ogółem wyniosły 33.986,72 zł. Wydatki dotyczyły m.in. opłat telefonicznych, opłat pocztowych, prowizji bankowych, wywozu śmieci, odkażania, szkoleń oraz usług informatycznych. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
 
Rok 2007
 
Wydatki budżetowe w okresie od stycznia do czerwca 2007 r.
 
       W dniu 08.07.2007 r. przedszkole złożyło w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb–28S z wykonania planu wydatków budżetowych przedszkola za okres od stycznia do czerwca 2007 r.(akta kontroli Nr 07/18/I/127). Ze sporządzonego sprawozdania wynika, że wydatki wykonane w przedszkolu wyniosły łącznie 397.455,84 zł. Zostały one zaewidencjonowane w ośmiu   paragrafach.
       Spośród wydatków analizie poddano wydatki zaewidencjonowane w dwóch niżej wymienionych paragrafach:
 
Rozdział 80104 § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (akta kontroli Nr 07/118/I/17)
 
       Wydatki ogółem wyniosły 500,00 zł i dotyczyły zapomogi zdrowotnej. Wykazana w ewidencji kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu budżetowym.
 
Rozdział 80104 § 4440 – Odpisy na ZFŚS (akta kontroli nr 07/18/I/48-55)
 
          W trakcie kontroli ustalono, że na 2007 r. w przedszkolu wyliczono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 29.900,00 zł. Środki budżetowe zostały przekazane na rachunek bankowy ZFŚS w dniach:
Ø      13.03.2007 r. – 10.000,00 zł,
Ø      10.05.2007 r. – 17.500,00 zł,
     Razem:            22.500,00 zł.   
Zgodnie z obowiązującymi przepisami do 31 maja 2007 r. winno być przekazane 75 % odpisu, tj. 22.425,00 zł. Na podstawie ewidencji księgowej oraz wyciągów bankowych ustalono, że kwoty wykazane w sprawozdaniach faktycznie zostały przekazane na rachunek bankowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.      
 
Dochody budżetowe w okresie od stycznia do maja 2007 r.
 
       Ze sporządzonego planu z wykonania dochodów oraz z prowadzonej ewidencji księgowej wynika, że w okresie od stycznia do czerwca 2007 r. przedszkole nie uzyskało dochodów podlegających odprowadzeniu na rachunek budżetu Urzędu Miasta. W trakcie kontroli ustalono, że otrzymywane z różnych tytułów wpływy odprowadzane były na rachunek dochodów własnych szkoły.
 
Przychody dochodów własnych w I półroczu 2007 r.
 
       Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 za I półrocze 2007 r. wynika, że kwota dochodów własnych wyniosła ogółem 130.837,43 zł (akta kontroli Nr 07/18/I/128).
Na kwotę tę składają się:
Ø      środki pieniężne na początek roku sprawozdawczego w kwocie 20.617,06zł,
Ø      przychody w kwocie 110.220,37 zł.
Przychody te uzyskano w dwóch paragrafach tj.:
Ø paragraf 083 „Wpływy z usług” - kwota 109.504,60 zł,
Ø paragraf 092 „Pozostałe odsetki” – kwota 715,77 zł.
       W wyniku kontroli ustalono, że na przychody z usług składały się wpływy z wpłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu.
 
Wydatki dochodów własnych w I półroczu 2007 r.
 
          Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 za I kwartał 2007 r. wynika, że wydatki z dochodów własnych wyniosły ogółem – 84.182,50 zł (akta kontroli Nr 07/18/I/129).Wydatki te zaewidencjonowano na czternastu paragrafach.
          W wyniku przeprowadzonej analizy danych zawartych w powyższym sprawozdaniu do kontroli wytypowano dokumentację księgową dotyczącą wydatków zaewidencjonowanych w niżej wymienionych paragrafach.
 
Rozdział 80104 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (akta kontroli Nr 07/18/I/130-136
 
          Wydatki ogółem wyniosły 16.691,461 zł i dotyczyły m.in. środków czystości, materiałów biurowych, prasy oraz materiałów do bieżących remontów. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
 
Rozdział 80104 § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  (akta kontroli Nr 07/18/I/139)
 
          Wydatki ogółem wyniosły 940,84 zł i dotyczyły m.in. zakupionych książek oraz pomocy dydaktycznych. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
 
Rozdział 80140 § 4300 – Zakup usług pozostałych (akta kontroli Nr 07/18/I/)
 
          Wydatki ogółem wyniosły 23.949,67 zł i dotyczyły między innymi opłat pocztowych, prowizji bankowych, opłat telefonicznych, wywozu śmieci, usług informatycznych, biletów MPK, monitoringu oraz deratyzacji. Figurująca w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków wykazaną w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34 za I półrocze 2007 r.   
 
W zakresie pozostałych spraw finansowo – księgowych
 
            Zespół kontrolny poddał sprawdzeniu prawidłowość sporządzania raportów kasowych z dochodów własnych w I półroczu 2006 r. Odpowiedzialność materialną za prowadzenie kasy ponosi pracownik zatrudniony na stanowisku specjalisty ds. administracji, płac i rozliczeń. Ustalono, że w kontrolowanym okresie w jednostce sporządzono jedenaście raportów kasowych. Wszystkie raporty były zamknięte. W każdym przypadku saldo końcowe było saldem początkowym następnego raportu. W żadnym przypadku nie przekroczono ustalonego w wysokości 1.000,00 zł „pogotowia kasowego”. Stwierdzono, iż wszystkie obroty gotówkowe w badanym okresie są udokumentowane dowodami kasowymi. Zapisy w raporcie kasowym są prowadzone w ujęciu chronologicznym, w dniu, w którym nastąpił przychód lub rozchód.
Kontrolujący stwierdzili w kontrolowanej jednostce dużą dokładność w prowadzonej dokumentacji oraz oszczędność i rozwagę w wydatkowaniu posiadanych środków.
Kontrolującym nasuwa się ogólna uwaga, że z chwilą gdy zadaniem własnym gminy stało się finansowanie przedszkoli, opłaty i koszty działalności całkowicie zostały przeniesione na rodziców.Edukację przedszkolną traktuje się raczej jako usługę dla zapracowanych rodziców a nie jako pomoc w rozwoju dziecka. Nie wykorzystywany jest w ogóle element edukacyjny rozwoju dziecka wyrównujący jego szanse w przyszłości. Sytuacja ta jest ze wszech miar niepokojąca. Doprowadzić to może do zróżnicowania edukacyjnego dzieci a w perspektywie czasowej społeczeństwa.
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono dyrektorowi przedszkola.
Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola   stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola oraz zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 
 
 
Jednostka kontrolowana
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
(podpisy)
Data: ........................
             
 Zespół kontrolny
 
(podpisy)
Data:................
           
Podpis Głównego Specjalisty:
 
 
Podpis Naczelnika Wydziału:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki do pobrania: 2008-01-09 11:39:11 - Wnioski pokontrolne (47.50 kB)
2008-01-09 11:40:48 - wystąpienie pokontrolne (23.00 kB)

Ilość odwiedzin: 8521
Nazwa dokumentu: protokół kontroli
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Wiesław Pałczyński, Jacek Spadło
Osoba, która odpowiada za treść: Wiesław Pałczyński, Jacek Spadło
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2008-01-09 11:35:42
Data udostępnienia informacji: 2008-01-09 11:35:42
Data ostatniej aktualizacji: 2008-01-09 11:42:38

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner