logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
minus Zawiadomienia
   minus (53/2008) wawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      plus (28) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      minus (8) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      minus (9) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      minus (32)zawaidomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      minus (49) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      plus 59 zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      minus (31)zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      minus (33) Zawiadomienie o wszczęciu postępowaniania wodnoprawnego
      minus (2)zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      minus (9) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      minus (10) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      minus (18) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprwnego
      minus (22/2008) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      minus (21/2008)zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      minus (20/2008)zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      minus (60/08) zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego
   minus (4) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (12) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   plus Zawiadomienie Prezydenta Miasta Opola
   minus (30/2008) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (38) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (44) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnionego
   minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego (10/10)
   minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego (13/10)
   minus Zawiadom. o wszczęciu postępowania w spr wydania pozw. wodnoprawnego (29/10)
   minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w spr. wydania pozwolenia w-p (30/10)
   minus (27/10) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego (32/10)
   minus (33/10) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (43/10) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (37/10) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (40/10) zawiadom. o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (35/10) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (41/10) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (47/10) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (42/10) zawaidomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (46/10) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (60/10) zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego
   minus (52/10) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (51/10) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (5/11) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (66/10) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wpdnoprawnego
   minus (67/10)zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego
   minus (14/11) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (17/11) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (18/11)zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (19/11) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (22/11) zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprwnego
   minus (21/11) Zawiadomienie o wszczęściu postępowania wodnoprawn.
   minus (24/11) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
   minus OŚR.I.KWS.6210-26-2/11
   minus OŚR.I.KWS.6210-30-2/11
   minus (36/11) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (39/11)Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w-pr
   minus (44/11) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (6341.1.2011) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (24/11u) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (28,29/11) Zawiadomienie uzgadniającej warunki realizacji przedsięwzięcia
   minus OŚR-I.6341.22.2011.KWS - zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (6341.24w.2011)Zawiadomienie o wszczęciu postęp. wodnoprawnego
   minus (26/2011) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (6341.31.2011) zawidomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (6341.34.2011) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (6341.36.2011) Zawiadomienie o wszczęciu postępow. wodnoprawnego
   minus (6341.38.2011) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania legalizującego u. wodne
   minus (7/2012) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚR-I.6341.7.2012.KWS
   minus (6341.18.2012) pozwolenie wodnoprawne
   minus (6341.16.2012) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus Ogłoszenie Prezydenta Miasta Opola
   minus Ogłoszenie Prezydenta Miasta Opola
   minus (82/12) zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego
   minus (36/2013) zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego
   minus (32/2013) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (48/2013) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (59/13) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.72.2013.KWS - zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus OŚ. 6341. 105. 2013. BS - zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego
   minus OŚ. 6341. 104. 2013. BS - zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus GNO-V.6341.30.2013 (66/2013) zawiadomienie o wszczęciu postępowania
   minus BS.6341.34.2013 (64/2013) obwieszczenie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus BS.6341.33.2013 (63/2013) obwieszczenie Starosty Krapkowickiego o wszczęciu postepowania wodnoprawnego
   minus GNO-V.6341.31.2013 (62/2013) zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
   minus (OŚR.6341.91.2013.KWS) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.6.2014.KWS zawiadomienie o wygaszeniu pozwolenia wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.8.2014 zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.10.2014 zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego
   minus (16/2014) zawaidomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.22.2014.KWS zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (8/2014) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - wygaszenie decyzji PMO
   minus OŚR.6341.58.2014 zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
   minus (65/2014) OŚR.6341.65.2014 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (55/2014) OŚR.6341.55.2014 zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (66/2014) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprwnego
   minus (52/2014) OŚ.6341.94.2014.BS - zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (2/2015) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.7.2015 zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.6.2015.KWS (6/2015) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.9.2015.KWS (9/2015) zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. zmiany pozwolenia wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.4.2015.KWS (4/2015) - zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.15.2015 (15/2015) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.17.2015.KWS (17/2015) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.18.2015.AW (18/2015) zawaidomieie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.27.2015.AW (27/2015) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.21.2015 (21/2015) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.24.2015.AW zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.39.2015.KWS (39/2015) zawaidomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia decyzji - pozwolenia wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.33.2015.KWS - zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.42.2015 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.43.2015 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.48.2015 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚR.6341.40.2015.AW
   minus zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚR.6341.59.2015.AW
   minus OŚR.6341.64.2015.KWS (64/15) zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego - informacja do publicznej wiadomości
   minus OŚR.6341.75.2015 (75/15) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wygaszającego w części pozwolenie wodnoprawne
   minus OŚR.6341.76.2015 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. zmiany z art. 189 Poś pozwolenia wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.106.2015 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.2.2016 - zawiadomienie o wszczęciu postęowania wodnopranego dot. wygaszenia pozwlenia wodnoprawnego
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
 
 
Opole, dnia 26.03.2008 r.
OŚR.I.KWS.6210-9-2/2008
 
 
            Na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami) Prezydent Miasta Opola zawiadamia, iż na wniosek nr OW-4040/2/08/1243 z dnia 06.03.2008 r. (data wpływu 07.03.2008 r.) Pana Jerzego Tomczaka p.o. Z-cy Dyrektora ds. Zarządu Zlewni Środkowej Odry odcinka opolskiego z siedzibą w Opolu przy ul. Odrowążów 2, zostało wszczęte postępowanie w sprawie:
 
- zmiany w trybie art. 155 Kpa decyzji (pozwolenia wodnoprawnego) Prezydenta Miasta Opola
nr OŚR.III.6210/31d/2004 z dnia 16.08.2004 r. na piętrzenie wód rzeki Odry jazem sektorowym trzyprzęsłowym o świetle 3 x 32 m, zlokalizowanym w Opolu-Groszowicach w km 144,750 rzeki Odry, dla potrzeb żeglugi śródlądowej, poprzez zatwierdzenie przedłożonej instrukcji gospodarowania wodą, w poniższym zakresie:
Punkt II w/w decyzji w brzmieniu:
„II. Zobowiązać Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Inspektorat w Opolu do:
  1. Wykonania instrukcji gospodarowania wodą dla stopnia jazu Groszowice, w terminie sześciu miesięcy od daty ukazania się i uprawomocnienia rozporządzenia określającego zakres instrukcji gospodarowania wodą i przedłożenia jej w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola celem jej zatwierdzenia.”
otrzymałby nowe brzmienie:
„II. Zatwierdzić instrukcję gospodarowania wodą na stopniu wodnym Groszowice na rzece Odrze w km 144,750 opracowaną przez Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska „ERGRA” Sp. z o.o.
z siedzibą w Opolu przy ul. Sosnkowskiego 40-42, w grudniu 2007 r.”
 
            Zmiana decyzji w trybie art. 155 Kpa obligatoryjnie wymaga pisemnej zgody stron postępowania na takie działanie organu, w związku z powyższym zwracam się z prośbą
o ustosunkowanie się do zaproponowanej przez wnioskodawcę zmiany, w krótkim pisemnym oświadczeniu, które należy przesłać do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego.
 
 
            Ponadto informuję, iż zgodnie z orzecznictwem NSA w Warszawie, dotyczącym interpretacji przepisu art. 155 Kpa, zgoda stron postępowania nie może być domniemana ani dorozumiana.
W związku z powyższym brak Państwa pozytywnego bądź negatywnego stanowiska wniesionego w wyznaczonym terminie spowoduje odmowę zmiany decyzji, a tym samym uniemożliwi to Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Zarządowi Zlewni Środkowej Odry
– odcinka opolskiego wywiązanie się z ustawowego obowiązku posiadania instrukcji gospodarowania wodą zatwierdzonej decyzją – pozwoleniem wodnoprawnym.
 
 
 
 
 
 
Jednocześnie informuję, że w Wydziale Ochrony Środowiska
i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola
– Plac Wolności 7-8 (pokój 319) strony mogą zapoznać się
z Instrukcją Gospodarowania Wodą
dla stopnia wodnego Groszowice na rzece Odrze w km 144,750,
jak również składać uwagi i wnioski w tej sprawie
w terminie 7 dni od dnia ukazania się zawiadomienia.

Ilość odwiedzin: 4835
Nazwa dokumentu: OŚR.I.KWS.6210-9-2/2008
Skrócony opis: Zmiany w trybie art. 155 Kpa decyzji (pozwolenia wodnoprawnego) Prezydenta Miasta Opola nr OŚR.III.6210/31d/2004 z dnia 16.08.2004 r. na piętrzenie wód rzeki Odry jazem sektorowym trzyprzęsłowym
Podmiot udostępniający: Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM OPola
Osoba, która wytworzyła informację: Kamila Wnuk-Skóbel
Osoba, która odpowiada za treść: Kamila Wnuk-Skóbel
Osoba, która wprowadzała dane: Kamila Wnuk-Skóbel
Data wytworzenia informacji: 2008-03-28 12:58:21
Data udostępnienia informacji: 2008-03-28 12:58:21
Data ostatniej aktualizacji: 2008-03-28 13:02:59

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner