logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 
       KWiA – I –0914/19/2007
 
       Opole, 9 stycznia 2008 r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 26/07
 
Jednostka kontrolowana
Miejski Ośrodek Pomocy Osobom     Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
 od 26 listopada do 07 grudnia 2007 r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Tadeusz Lech - główny specjalista 
w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Agnieszka Lisiecka – inspektor w 
Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Małgorzata Jóźwin-Mazurek -
podinspektor w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
 
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
nr 61/2007
nr 62/2007
 nr 63/2007
 
Przedmiot kontroli
     Kontrola kompleksowa
Okres objęty kontrolą
2006 - 2007
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
      Elżbieta Urzędowska – dyrektor
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielały:
 Elżbieta Urzędowska - dyrektor
      (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))- główna księgowa
            (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))- samodzielny referent administracyjno-finansowy
               (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))- samodzielny referent        administracyjno-finansowy
 
   
 
Podstawy prawne
 
1.     Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).
 
  1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35 poz. 230 z późn. zm.)
 
  1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 października 1996 r. w sprawie trybu doprowadzenia osób w stanie nietrzeźwości, organizacji izb wytrzeźwień i zakresu opieki zdrowotnej oraz zasad ustalania opłat związanych z doprowadzeniem i pobytem w izbie wytrzeźwień (Dz. U. Nr 129 poz. 611 z późn. zm).
 
4.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 209, poz. 2132 z późn zm.)
 
  1. Rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 107 poz. 726 z późn. zm.).
 
6.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 170, poz. 1426 z późniejszymi zmianami).
 
7.     Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz.1222 późniejszymi zmianami).
 
  1. Uchwała Nr XX/316/00 Rady Miasta Opola z dnia 27 stycznia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Miasta Opola i jego jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy-Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych.
 
  1. Uchwała Nr LXXI/838/06 Rady Miasta Opola z dnia 12 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych Miasta Opola z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy-Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych.
 
  1. Zarządzenie Nr OR I-0151-341/2004 z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt w izbie wytrzeźwień działającej w Miejskim Ośrodku Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu.
 
  1. Zarządzenie Nr OR I-0151-310/07 z dnia 01 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt w izbie wytrzeźwień funkcjonującej w Miejskim Ośrodku Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu.
 
  1. Komunikat Nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2006 r. Nr 7 poz. 58).
 
  1. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu.
      Cel kontroli
 
Celem kontroli była ocena prawidłowości:
- prowadzenia działalności statutowej,
- gospodarowania mieniem oraz przyznanymi środkami finansowymi,
- naliczania, pobierania, egzekwowania oraz przekazywania do Urzędu         Miasta odpłatności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień,
- sprawdzenie rzetelności prowadzonej ewidencji księgowej i jej zgodności ze sporządzanymi sprawozdaniami.
 
Metodyka przeprowadzenia kontroli
 
Zapoznano się ze specyfiką przyjętych rozwiązań organizacyjnych w zakresie prowadzenia działalności statutowej Ośrodka oraz w zakresie prowadzenia spraw ewidencyjnych, finansowych i księgowych.
Dane zawarte w sprawozdaniach budżetowych porównano z danymi wynikającymi z badanych dokumentów i ewidencji księgowej oraz z danymi zawartymi w ewidencji księgowej Urzędu Miasta Opola i wyciągami bankowymi.
Sprawdzono również czy istnieją dokumenty potwierdzające dokonanie określonych wydatków (faktury, rachunki, i tp.) oraz czy dokumenty te są właściwie opisane.
Przeprowadzono analizę dowodów księgowych oraz zapisów w ewidencji księgowej pod kątem sprawdzenia celowości i przestrzegania zasady gospodarności przy dokonywaniu poszczególnych wydatków oraz pod kątem zgodności tych wydatków z planem finansowym na 2007 r.
Celem sprawdzenia prawidłowości ustalania należności za pobyt w Ośrodku - dane zawarte w ewidencji księgowej porównano z danymi znajdującymi się w prowadzonych rejestrach oraz z opłatami określonymi w Zarządzeniach Prezydenta Miasta Opola.
 
USTALENIA KONTROLI
 
I. W zakresie spraw organizacyjno-kadrowych
 
 
     Kontrolowana jednostka funkcjonuje od 1.11.2003 r. na podstawie Uchwały Nr XIX/160/03 Rady Miasta Opola z dnia 16 października 2003 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu (akta kontroli Nr 07/26/I/6).
     Siedzibą Ośrodka jest nieruchomość zabudowana położona w Opolu przy ul. Ks. J. Popiełuszki 18, którą Urząd Miasta Opola przekazał na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu nieodpłatnie w trwały zarząd decyzją nr GNGiK- JO-72244/78/2005 z dnia 30.12.2005 r. (akta kontroli Nr 07/26/I/7-11).
     Aktualnie Ośrodek działa w oparciu o Statut stanowiący załącznik do Uchwały Rady Miasta Opola nr LXV/745/06 z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie dostosowania statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu (akta kontroli Nr 07/26/I/12-14). Organizację i zasady działania Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny. Zgodnie ze schematem organizacyjnym w strukturze Ośrodka funkcjonuje Izba Wytrzeźwień i noclegownia oraz działy: administracyjno-finansowy i profilaktyczno-terapeutyczny (akta kontroli Nr 07/26/I/19).
     Od 01.11.2003 r. dyrektorem Ośrodka jest pani Elżbieta Urzędowska. Główną księgową jest pani(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze (akta kontroli Nr 07/26/I/15-18).
         W latach 2006 – 2007 w Ośrodku przeprowadzona została jedna kontrola zewnętrzna przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Opola w zakresie przestrzegania procedur przy zatrudnianiu pracowników. Zaleceń pokontrolnych nie wydano (akta kontroli Nr 07/26/I/20). Ponadto w dniach 12 i 14 grudnia 2006 r. została przeprowadzona przez rzeczoznawcę ocena stanu technicznego obiektu budowlanego. Natomiast w dniu 06 lipca 2007 r. została przeprowadzona przez Zakład Usług Kominiarskich okresowa kontrola przewodów kominowych. Ze sporządzonych protokołów kontroli wynika, że nieprawidłowości nie stwierdzono.
     Informację o wykonaniu planu zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń za 2006 r. jednostka przekazała do Referatu Planowania, Analiz i Sprawozdawczości w dniu 31.01.2007 r. (akta kontroli Nr 07/26/I/21). Wynika z niej, że na dzień 31.12.2006 r. w Ośrodku pracownicy zatrudnieni byli na 16 etatach, na niżej wymienionych stanowiskach: dyrektor, główny księgowy, kierownik zmiany, pracownik administracji, opiekun, porządkowy, pracownik socjalny, terapeuta, radca prawny pracownik gospodarczy oraz psycholog. W wyniku kontroli ustalono, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym i wszyscy pracownicy mają założone akta osobowe.
     Pracownicy zatrudnieni przy przyjmowaniu i obsłudze osób nietrzeźwych pracują w systemie zmianowym 12 godzin na dobę. Rozpoczęcie i zakończenie pracy pracowników administracyjnych i obsługi potwierdzany jest podpisem na liście obecności, natomiast obecność pracowników medycznych i działalności podstawowej potwierdzana jest meldunkiem zmianowym. Dla pracowników pełniących dyżury prowadzone są indywidualne (miesięczne) karty czasu pracy, gdzie odnotowuje się czas pracy w godzinach podstawowych, w niedziele i święta oraz nieobecność z tytułu urlopu, chorobowego itp.
         W 2007 r. przyjęto do pracy trzy osoby (akta kontroli Nr 07/26/I/23). Kategorie zaszeregowania przyjętych osób są zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego. W wyniku kontroli ustalono, że wszyscy przyjęci pracownicy posiadają aktualne badania lekarskie, co jest udokumentowane zaświadczeniami wystawionymi przez lekarza posiadającego odpowiednie uprawnienia. W aktach osobowych znajdują się również zaświadczenia o odbytych szkoleniach bhp.
         Strukturę zatrudnienia przedstawiono na wykresie nr 1.
 
 
 
Wykres nr 1 znajduje się w załączniku do protokołu
         Z budżetem gminy jednostka rozlicza się w dziale 852 – pomoc społeczna, rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej. Wydatki na działalność Ośrodka pokrywane są ze środków budżetowych Gminy oraz z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i z dochodów własnych. Aktualnie kontrolowana jednostka posiada zawartą umowę z PKO BP na prowadzenie czterech niżej wymienionych rachunków bankowych: (akta kontroli Nr 07/26/I/24-26)
9513– rachunek budżetowy
9505 – rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
9497 – rachunek dochodów własnych
9489 – rachunek sum depozytowy.
II. W zakresie realizacji planu rzeczowo-finansowego
   
II.1. Wydatki budżetowe w 2006 r.
         Z ewidencji księgowej Urzędu Miasta wynika, że łączna kwota środków budżetowych przekazanych do jednostki kontrolowanej na działalność Ośrodka w 2006 r. wynosiła 722.221,15 zł (akta kontroli Nr 07/26/I/28). W wyniku kontroli ustalono, że łączna kwota wydatków wykazana w sprawozdaniu Rb –28S jest zgodna z kwotą środków otrzymanych z Urzędu Miasta (akta kontroli Nr 07/26/I/31-32). Ze sporządzonego sprawozdania oraz z dokumentacji księgowej Ośrodka wynika, że dokonywane wydatki Ośrodka zostały zaewidencjonowane w szesnastu niżej wymienionych paragrafach.
 
Paragraf 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 349.685,44 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-28S. Oprócz miesięcznych wynagrodzeń wypłacono jedną nagrodę jubileuszową w kwocie       (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł oraz nagrody dyrektora dla trzech pracowników w łącznej kwocie       (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zł. W planie finansowym na 2006 r. nie przewidziano wydatków na nagrody (akta kontroli Nr 07/26/I/39).
Z wyjaśnień dyrektora i głównej księgowej wynika, że środki na nagrody pochodziły z oszczędności funduszu płac. W wyniku kontroli ustalono, że wykonane wydatki na wynagrodzenia faktycznie były niższe od kwoty ujętej w planie.
 
Paragraf 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 27.718,90 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-28S.
 
Paragraf 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 67.789,49 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-28S.
 
Paragraf 4120 – składki na fundusz pracy
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 9.447,28 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-28S.
 
Paragraf 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 26.647,97 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-28S.
 
Paragraf 4170 – wynagrodzenia bezosobowe
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 2.422,97 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-28S
 
Paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 23.593,19 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-28S. Wydatki te dotyczyły miedzy innymi zakupu środków czystości oraz materiałów biurowych i zaewidencjonowano je zgodnie z klasyfikacją budżetową.
 
Paragraf 4260 - zakup energii
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 41.688,55 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-28S. Wydatki te dotyczyły opłat za energię elektryczną, cieplną, gaz i wodę. Nie stwierdzono zaewidencjonowania w tym paragrafie wydatków na inne cele.
 
Paragraf 4270 - zakup usług remontowych
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 9.768,32 złi taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-28S.
 
Paragraf 4300 - zakup usług pozostałych
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 130.829,15 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-28S. Wydatki te dotyczyły między innymi opłat za wywóz śmieci, za usługi telefoniczne, pralnicze, transportowe i pocztowe.
 
Paragraf 4410 – podróże służbowe krajowe
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 196,20 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-28S.
 
Paragraf 4430 – różne opłaty i składki
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 2.733,82 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-28S.
 
Paragraf 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 11.800,00 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-28S.
 
Paragraf 4480 – podatek od nieruchomości
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 5.366,77 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-28S.
 
Paragraf 4350 – opłaty internetowe
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 607,60 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-28S.
 
Paragraf 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 11.925,50 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-28S.
 
         Z analizy powyższych danych wynika, że wydatki ogółem na wynagrodzenia i pochodne jak: trzynasta pensja, składki na ZUS i Fundusz Pracy oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły466.440,11 zł, co stanowi 64 %wszystkich wydatków budżetowych Ośrodka. Na sumę tę składają się wydatki zaksięgowane w pięciu następujących paragrafach: 4010, 4040, 4110, 4120 oraz 4440. 
         Wśród pozostałych wydatków największe pozycje stanowiły wydatki na zakup energii oraz wydatki na zakup usług pozostałych.
         Strukturę wydatków w rozbiciu na wynagrodzenia, zakup usług pozostałych, zakup energii oraz na wydatki zaewidencjonowane w pozostałych dziewięciu paragrafach przedstawia wykres nr 2:
 
Wykres nr 2 znajduje się w załączniku do protokołu
 
II.2. Dochody budżetowe w 2006 r.
 
         W dniu 31.01.2007 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb –27S z wykonania planu dochodów budżetowych za 2006 r. (akta kontroli Nr 07/26/I/55) oraz sprawozdanie Rb-N o stanie należności (akta kontroli Nr 07/26/I/38)  Ze sprawozdania Rb-27S wynika, że wykonane dochody w tym okresie wyniosły 197.825,78 zł i zostały zaewidencjonowane w paragrafie -„830” (195.098,00 zł) oraz w paragrafie- „970” (2.727,78 zł).
W wyniku kontroli ustalono, że dochody zaewidencjonowane w paragrafie-„830” pochodziły z opłat za pobyt w Izbie Wytrzeźwień, natomiast dochody zaewidencjonowane w paragrafie –„970” pochodziły z kapitalizacji odsetek. Uzyskiwane dochody były sukcesywnie co miesiąc przekazywane na konto Urzędu Miasta Opola (akta kontroli Nr 07/26/I/56).
Łączna kwota przekazanych dochodów jest zgodna z faktyczną kwotą uzyskanych wpływów oraz z ewidencją księgową i kwotą wykazaną w sprawozdaniu.
Na podstawie prowadzonej ewidencji ustalono, że w 2006 r. w Izbie Wytrzeźwień przebywało 2.457 osób. Opłata za pobyt wynosiła 240,00 zł. Łączna kwota przypisów za pobyt w Izbie Wytrzeźwień wyniosła 589.680,00 zł i była zgodna z wyżej wymienioną stawką oraz z łączną liczbą przebywających tam osób.
Ze sporządzonych sprawozdań wynika, że na dzień 31 grudnia 2006 r. stan należności z tytułu nie uiszczonych opłat za pobyt w Izbie Wytrzeźwień wynosił ogółem 1.705.614,20 zł. W wyniku kontroli ustalono, że kwota ta jest zgodna z ewidencją księgową. Na tą kwotę składają się niezapłacone należności za 2006 r. oraz zaległe należności z lat poprzednich pomniejszone o kwotę umorzeń w łącznej wysokości 168.785,10 zł (22.952,00 zł za 2006 r. oraz 145.833,10 zł za lata poprzednie). Kwota umorzeń wykazana w sprawozdaniu z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz udzielonych ulg jest zgodna z ewidencją księgową (akta kontroli Nr 07/26/I/56-63). Z pisemnego wyjaśnienia dyrektora Ośrodka z dnia 31.01.2007 r. skierowanego do Skarbnika Miasta Opola wynika, że należności te wynikają z tego, iż większość osób przyjętych do Izby Wytrzeźwień to osoby bezrobotne, bez stałego miejsca zamieszkania, prowadzący włóczęgowski tryb życia i nałogowi alkoholicy (akta kontroli Nr 07/26/I/37).
Na podstawie uchwały Nr LXXI/838/06 Rady Miasta Opola z dnia 12 października 2006 r. dyrektor kontrolowanej jednostki wydał zarządzenie nr 12/06 z dnia 14.12.2006 r. w sprawie dokumentowania i trybu postępowania w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających umorzenie należności z tytułu pobytu w Izbie Wytrzeźwień - MOPOBiU w Opolu (akta kontroli Nr 07/26/I/121).
W wyniku kontroli ustalono, że umorzeń zaległości dokonywano po otrzymaniu informacji z urzędu skarbowego o nieściągalności danej należności, informacji z Centralnego Biura Adresowego o zgonie lub braku adresu na terenie kraju oraz w sytuacjach gdy koszty egzekucji przewyższały kwotę zadłużenia.
 
II.3. Dochody własne w 2006 r.
 
        Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 wynika, że wykonanie dochodów własnych w 2006 r. wyniosło ogółem 19.938,42 zł (akta kontroli Nr 07/26/I/66). Na kwotę tę składają się:
Ø      środki pieniężne na początek roku sprawozdawczego w kwocie 8.554,40 zł,
Ø      dochody w kwocie 11.384,02 zł.
Powyższe dochody zaewidencjonowano w paragrafie – 097 ”Wpływy z różnych dochodów”. W wyniku kontroli ustalono, że były to wpływy za wynajem pomieszczeń na gabinety lekarskie. Stan środków pieniężnych na początek roku sprawozdawczego był zgodny ze stanem wykazanym na wyciągu bankowym (akta kontroli Nr 07/26/I/64).
        
II.4. Wydatki dochodów własnych w 2006 r.
 
     Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 wynika, że wydatki w ramach dochodów własnych w 2006 r. wyniosły ogółem 11.608,11 zł. Poniesione wydatki związane były z bieżącą działalnością Ośrodka i zostały zaewidencjonowane w trzech paragrafach (akta kontroli Nr 07/26/I/66).
Wykazany w sprawozdaniu stan środków pieniężnych na koniec 2006 r. wynosił 8.330,31 zł. Kwota ta jest zgodna ze stanem wykazanym w wyciągu bankowym (akta kontroli Nr 07/26/I/70).
 
 
 II.5. Wydatki budżetowe za okres od stycznia do października 2007 r.
 
         Z ewidencji księgowej Urzędu Miasta wynika, że łączna kwota środków budżetowych przekazanych do jednostki kontrolowanej na działalność Ośrodka w tym okresie wynosiła 645.200,00 zł (akta kontroli Nr 07/26/I/71). Ze sporządzonego sprawozdania Rb-28S oraz z dokumentacji księgowej Ośrodka wynika, że łączna kwota wydatków w tym okresie wyniosła 616.044,55 zł (akta kontroli Nr 07/26/I/72).Wydatki te zostały zaewidencjonowane w dwudziestu paragrafach. W wyniku kontroli ustalono, że kwoty wydatków wykazane we wszystkich paragrafach były zgodne z ewidencją księgową.
         Łączna kwota wydatków na wynagrodzenia i pochodne zaksięgowanych w paragrafach: 4010, 4040, 4110, 4120 oraz 4440 wyniosła435.608,04 zł, co stanowi70.71 %wszystkich wydatków budżetowych Ośrodka. W okresie tym wypłacono także dwie nagrody jubileuszowe w kwotach po       (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zł i       (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zł oraz jeden ekwiwalent za urlop w kwocie       (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))(akta kontroli Nr 07/26/I/77-80).
         Największe pozycje wśród pozostałych wydatków stanowiły wydatki zaewidencjonowane w czterech paragrafach przedstawionych w poniższej tabeli:
 
Lp.
paragraf
         dotyczy
kwota wydatku
1.
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
   15.876,60 zł
2.
4260
Zakup energii
   39.604,34 zł
3.
4270
Zakup usług remontowych
     7.073,08 zł
4.
4300
Zakup usług pozostałych
 99.493,02 zł
 
         Z powyższej tabeli wynika, że największą pozycję spośród tych wydatków stanowiły wydatki na zakup usług pozostałych. W wyniku kontroli ustalono, że były to wydatki na usługi pocztowe i pralnicze, opłaty za wywóz śmieci i nieczystości, za usługi transportowe, usługi lekarskie oraz za wynajem sprzętu. Wszystkie wydatki były uzasadnione i zaewidencjonowane zgodnie z klasyfikacją budżetową.
         Ponadto sprawdzono wszystkie faktury wystawione dla jednostki w okresie objętym kontrolą. W ewidencji księgowej dokumenty te zostały kolejne ponumerowane od nr 1 do nr 171. Stwierdzono, że wszystkie faktury zostały opisane pod względem merytorycznym oraz zatwierdzone do wypłaty przez dyrektora i głównego księgowego.
 
II.6. Dochody budżetowe za dziesięć miesięcy 2007 r.
 
         W dniu 09.11.2007 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb –27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki za okres od stycznia do października 2007 r. (akta kontroli Nr 07/26/I/84). Ze sporządzonego sprawozdania wynika, że podlegające odprowadzeniu na rachunek budżetu Urzędu Miasta uzyskane dochody wyniosły ogółem 171.575,01 zł. W wyniku kontroli ustalono, że kwota ta jest zgodna z ewidencją księgową i faktycznie została przekazana na konto Urzędu Miasta (akta kontroli Nr 07/26/I/85).
         Na podstawie prowadzonej ewidencji ustalono, że w okresie tym w Izbie Wytrzeźwień przebywało 2.103 osoby, w tym 1.107 osób do 31.05.2007 r. (akta kontroli Nr 07/26/I/86-87).
Od 01 czerwca 2007 r. opłata za pobyt wynosiła 190,00 zł. Łączna kwota przypisów za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w okresie od stycznia do października wyniosła 454.920,00 zł i była zgodna ze stawkami obowiązującymi w poszczególnych miesiącach oraz z ogólną liczbą osób przyjętych w tym czasie do Ośrodka.
Ze sporządzonego sprawozdania wynika, że stan należności z tytułu nie uiszczonych opłat za pobyt w Izbie Wytrzeźwień na dzień 31.10.2007 r. wynosił ogółem 1.735.644,10 zł. W wyniku kontroli ustalono, że kwota ta jest zgodna z ewidencją księgową. Na kwotę tę składają się zaległe należności z lat poprzednich w kwocie 1.705.614,20 zł pomniejszone o kwotę umorzeń dokonanych w 2007 r. w łącznej wysokości 235.236,10 zł (w tym: umorzenia zaległości z lat poprzednich w kwocie 227.374,10 zł i umorzenia zaległości z 2007 r. w kwocie 7.862,00 zł) oraz niezapłacone należności za 2007 r. w kwocie 265.266,00 zł.
Z pisma dyrektora Ośrodka z dnia 08.10.2007 r. skierowanego do Skarbnika Miasta Opola wynika, że należności te wynikają z tego, że 80 % osób przyjętych do Izby Wytrzeźwień to osoby bezrobotne, bez stałego miejsca zamieszkania, prowadzący włóczęgowski tryb życia, nałogowi alkoholicy oraz cudzoziemcy , od których nie ma możliwości wyegzekwowania należności za pobyt (akta kontroli Nr 07/26/I/83).
 
II.7. Dochody własne za I półrocze 2007 r.
 
        Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 wynika, że wykonanie dochodów własnych w I półroczu 2007 r. wyniosło ogółem 12.324,83(akta kontroli Nr 07/26/I/88). Na kwotę tę składają się:
Ø      środki pieniężne na początek roku sprawozdawczego w kwocie 8.330,31 zł,
Ø      dochody w kwocie 3.994,52 zł.
        Powyższe dochody zaewidencjonowano w paragrafie – 097 ”Wpływy z różnych dochodów”. W wyniku kontroli ustalono, że były to wpływy za wynajem pomieszczeń na gabinety lekarskie. Wykazany w sprawozdaniu stan środków pieniężnych na początek roku sprawozdawczego był zgodny ze stanem wykazanym na wyciągu bankowym (akta kontroli Nr 07/26/I/89). Natomiast stan środków pieniężnych wykazany w sprawozdaniu na koniec okresu sprawozdawczego był niższy o 362,22 zł od stanu figurującego w wyciągu bankowym oraz na koncie księgowym „132”- rachunek dochodów własnych (akta kontroli Nr 07/26/I/91, 94).
         Z wyjaśnień głównej księgowej wynika, że różnica ta stanowi kwotę odprowadzoną do urzędu skarbowego podatku VAT naliczonego od zawartych umów najmu. Kwota ta została zaksięgowana na koncie „140” - inne środki pieniężne (akta kontroli Nr 07/26/I/93).
        
II.8. Wydatki dochodów własnych w I półroczu 2007 r.
 
     Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 wynika, że w tym okresie nie dokonywano wydatków (akta kontroli Nr 07/26/I/88). W wyniku kontroli ustalono, że wykazany w sprawozdaniu stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego faktycznie odpowiada sumie środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego zł oraz kwocie uzyskanych dochodów w I półroczu. Dodatkowo sprawdzono również, że wykazany na koncie księgowym „132” stan środków pieniężnych na rachunku dochodów własnych na dzień 31.10.2007 r. wynosił 7.201,02 zł i był zgodny z wyciągiem bankowym (akta kontroli Nr 07/26/I/92, 95).
 
II.9. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 
         Z wyciągu bankowego wynika, że stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2006 r. wynosił 1.394,74 zł (akta kontroli Nr 07/21/I/99-100). Ze sprawozdania Rb-28S za 2006 r. wynika, że wykazana w paragrafie 4440 łączna kwota odpisu środków budżetowych na fundusz socjalny wyniosła 11.800,00 zł.
         W wyniku kontroli ustalono, że taka kwota faktycznie została przekazana na konto funduszu socjalnego w ustawowych terminach. Na podstawie wyciągów bankowych ustalono, że poszczególnych przelewów dokonano w dniach:
- 01.03.2006 r. (kwota 2.000,00 zł),
- 05.05.2006 r. (kwota 6.800,00 zł),
- 18.09.2006 r. (kwota 3.000,00 zł).
 
         Na dzień 31.12.2006 r. stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosił 621,37 zł i był zgodny z ewidencją księgową (akta kontroli Nr 07/26/I/108-109).
         Ze sprawozdania Rb-28S za dziesięć miesięcy 2007 r. wynika, że wykazana w paragrafie 4440 łączna kwota odpisu środków budżetowych na fundusz socjalny wyniosła 12.600,00 zł.
         W wyniku kontroli ustalono, że taka kwota faktycznie została przekazana na konto funduszu socjalnego w ustawowych terminach. Na podstawie wyciągów bankowych ustalono, że poszczególnych przelewów dokonano w dniach:
- 08.03.2007 r. (kwota 1.000,00 zł),
- 16.05.2007 r. (kwota 8.500,00 zł),
- 12.09.2007 r. (kwota 3.100,00 zł).
         Z ewidencji księgowej wynika, że łączna kwota wpływów na rachunek funduszu socjalnego za dziesięć miesięcy 2007 r. wyniosła 23.702,47 zł, a łączna kwota wydatków wyniosła 14.739,93 zł (akta kontroli Nr 07/26/I/111). Wykazane w ewidencji księgowej saldo w kwocie 8.962,54 zł jest zgodne z wyciągiem bankowym (akta kontroli Nr 07/26/I/111-112).
         Oprócz stanu początkowego środków pieniężnych i dokonanego odpisu ze środków budżetowych wpływy na konto funduszu socjalnego pochodziły ze zwrotów pożyczek, odsetek bankowych oraz z darowizn. Wpływów z innych źródeł nie stwierdzono.
         Środki z funduszu socjalnego wydatkowane były zgodnie z regulaminem tj. na: pożyczki, zapomogi, dofinansowanie do wypoczynku i wczasów. Innych wydatków nie stwierdzono.
 
II.10. System kontroli wewnętrznej
 
         W jednostce kontrolowanej procedury kontroli wewnętrznej określają: Regulamin kontroli wewnętrznej oraz Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowych.
         Zgodnie z ww. dokumentami kontrolę wewnętrzną organizuje dyrektor, który odpowiada także za należyte wykorzystanie wyników kontroli. Natomiast czynności związane ze sprawowaniem kontroli finansowej wykonuje główna księgowa.
         W Regulaminie określone są cele i formy kontroli wewnętrznej oraz zasady i sposoby przeprowadzania czynności kontrolnych, a także sposób dokumentowania ustaleń kontrolnych.
         Natomiast Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowych obejmuje dokumenty bankowe, kasowe, przychodowe, kosztowe, magazynowe, środków trwałych i inwestycyjne.
         Kontrole i nadzór w zakresie wykonywania czynności związanych z przyjmowaniem i przebywaniem osób w Ośrodku sprawuje kierownik zmiany. 
         Wszyscy pracownicy posiadają opracowane zakresy obowiązków, a podział obowiązków zapewnia zgodne współdziałanie poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk pracy w realizacji zadań statutowych.    Dokumentacja pracownicza oraz druki ścisłego zarachowania przechowywane są w kasie pancernej. Dostęp do programów komputerowych zabezpieczony jest hasłami dostępu przez pracowników merytorycznych.
                    
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu.
Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola   stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola oraz zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 
Jednostka kontrolowana
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
 
(podpisy)
Data: ........................
          
          Zespół kontrolny          
       
(podpisy)
 
Data:................
 
Podpis Głównego Specjalisty:
 
 
Podpis Naczelnika Wydziału:
 
 
Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 

Załączniki do pobrania: 2008-04-17 14:06:32 - wykres 1 (23.50 kB)
2008-04-17 14:08:08 - wykres 2 (23.50 kB)
2008-04-17 14:09:34 - Wnioski pokontrolne (75.00 kB)
2008-04-17 14:10:42 - wystąpienie pokontrolne (26.00 kB)

Ilość odwiedzin: 12126
Nazwa dokumentu: protokół kontroli
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Tadeusz Lech, Agnieszka Lisiecka, Małgorzata Jóźwin - Mazurek
Osoba, która odpowiada za treść: Tadeusz Lech, Agnieszka Lisiecka, Małgorzata Jóźwin - Mazurek
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2008-04-17 14:02:04
Data udostępnienia informacji: 2008-04-17 14:02:04
Data ostatniej aktualizacji: 2008-04-17 14:11:54

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner