logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Readaptacji ,,Szansa"
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

                         
KWiA–I–0914/23/07
        Opole, 15.01.2008 r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 31/07
 
Jednostka kontrolowana
Publiczne Gimnazjum nr 2
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
od 4 grudnia do 31 grudnia 2007 r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Izabela Dziewulska - Gaj – główny
specjalista w Wydziale Kontroli
Wewnętrznej i Audytu
Agnieszka Lisiecka - inspektor w Wydziale
Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
nr 72/2007
nr 73/2007
Przedmiot kontroli
Ø      Gospodarka finansowa
Ø      ZFŚS
Ø      Prowadzenie ksiąg rachunkowych
Ø      System kontroli wewnętrznej
Okres objęty kontrolą
2006, 01-10.2007
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Grzegorz Pielak
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielały
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– główna księgowa
    
 
Podstawy prawne
 
1.            Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).
 
2.            Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. Nr 76, poz.694 z późniejszymi zmianami).
 
3.            Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r., Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
 
4.            Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2003 r., Dz. U. Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami).
5.            Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 209, poz. 2132 z późn zm.)
 
6.            Rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 107 poz. 726 z późn. zm.).
 
7.            Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 24, poz. 279, z 2003 r. z późniejszymi zmianami).
 
8.            Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 170, poz. 1426 z późniejszymi zmianami).
 
9.            Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1752).
 
10.        Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020).
 
11.        Uchwała Nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola.
 
12.        Komunikat Nr 1 Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2003 r. Nr 3 poz. 13).
 
13.        Komunikat Nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2006 r. Nr 7 poz. 58).
 
 
Cel kontroli
 
Celem kontroli była ocena prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej oraz sprawdzenie rzetelności prowadzonej ewidencji wydatków i sporządzanych sprawozdań.
 
 
Metodyka przeprowadzenia kontroli
 
Zapoznano się ze specyfiką przyjętych rozwiązań organizacyjnych w zakresie prowadzenia spraw księgowych. Na podstawie zapisów dokonywanych na kontach księgowych ustalono poszczególne rodzaje wydatków budżetowych. Sprawdzono również czy istnieją dokumenty potwierdzające dokonanie określonych wydatków (faktury, rachunki, listy płac, raporty kasowe, itp.) oraz porównano je z wyciągami bankowymi. Sprawdzono także, czy poszczególne dokumenty zostały odpowiednio opisane, zadekretowane i poddane wstępnej kontroli oraz podpisane przez głównego księgowego              i zaakceptowane do wypłaty przez dyrektora szkoły. Dane zawarte w rocznych sprawozdaniach budżetowych porównano z danymi wynikającymi z badanych dokumentów i ewidencji księgowej. Dokonano analizy poszczególnych wydatków pod kątem ich celowości i gospodarności oraz zgodności z planem finansowym. Sprawdzono również czy jednostka posiada zakładowy plan kont i opracowane na piśmie procedury kontroli finansowej, oraz czy procedury te są zgodne ze standardami Ministerstwa Finansów i dostosowane do specyfiki jednostki, a także w jaki sposób są realizowane               w praktyce.
 
 
Sprawy organizacyjne
 
Publiczne Gimnazjum nr 2 w Opolu utworzono z dniem 1.09.1999r.(akt założycielski – Zał. do uchwały nr X/150/99 Rady Miasta Opola z dnia 27.05.1999r.).
Uchwałą Nr XXXVI/493/01 Rady Miasta Opola z dnia 25.09.2001r. szkole nadano imię władysława Stanisława Reymonta.
Decyzją z dnia 12.04.2001r. znak: GNGiK-722244/22/2001 Zarząd Miasta Opola oddał szkole nieodpłatnie w trwały zarząd nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Reymonta 43 oznaczoną nr działki 11/3, z karty mapy 53 – obręb Opole o powierzchni 0,8302 ha z przeznaczeniem na cele statutowe PG.
W dniu 30.07.2007r. obowiązki dyrektora PG nr 2 od dnia 1.09.2007r. do dnia 31.08.2012r. zostały powierzone panu Grzegorzowi Pielakowi (wcześniej pełniła je pani Urszula Wojtaśkiewicz-Raszka). Upoważnienie do dysponowania środkami szkoły zostało udzielone od dnia 1.09.2007r. do dnia 31.08.2012r. i obejmuje:
-          zaciąganie zobowiązań finansowych,
-          dysponowanie pozostającymi we władaniu jednostki środkami finansowymi,
-          występowanie jako strona w postępowaniu sądowym w sprawach dot. zakresu działania jednostki,
-          udzielanie w niezbędnym zakresie dalszych pełnomocnictw, w tym procesowych,
-          reprezentowanie PG wobec organów władzy, instytucji i innych osób prawnych.
 
Publiczne Gimnazjum nr 2 działa w oparciu o statut oraz regulamin organizacyjny. W celu prawidłowego funkcjonowania w PG nr 2 obowiązują:
-          Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
-          Regulamin wynagradzania pracowników,
-          Regulamin premiowania pracowników administracji i obsługi,
-          Regulamin przyznawania nagród dyrektora,
-          Regulamin kontroli wewnętrznej.
 
Szkoła zatrudnia w bieżącym roku szkolnym 65 pracowników, w tym 19 osób na etatach niepedagogicznych oraz 46 osób na etatach pedagogicznych. Szkoła zatrudnia 36 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin oraz 1 na niepełnym etacie. Dodatkowo                1 pedagog szkolny, 1 psycholog szkolny, 2 pracowników biblioteki oraz 3 pracowników świetlicy.
Regulamin organizacyjny zawiera nieaktualny schemat organizacji szkoły, bowiem w pionie strefy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej przewidziany jest wicedyrektor. Od 1.09.2007r. nie istnieje w PG nr 2 takie stanowisko. Także stanowisko to zostało ujęte w § 8 RO w wykazie stanowisk kierowniczych.
 
W strukturze organizacyjnej Publicznego Gimnazjum wyodrębniono działy oraz samodzielne stanowiska, a nazwy poszczególnych komórek odzwierciedlają zakres jej działania, tj.:
-          Dział organizacyjny,
-          Dział księgowości,
-          Dział administracyjno-gospodarczy.
 
Schemat organizacyjny nie przedstawia ww. struktury. Przewidziano w nim dwa piony, dot.:
-          sfery dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej, którego zakres przypisano do nadzoru wicedyrektora (pomimo, że takie stanowisko od dnia 1.09.2007r. nie istnieje) oraz
-          sfery administracyjno-gospodarczej, którą nadzoruje główny księgowy, będący jednocześnie bezpośrednim przełożonym kierownika administracyjno-gospodarczego.
 
W § 7 i 8 ust. 4 RO wykazano dwa samodzielne stanowiska, które podlegają bezpośrednio dyrektorowi placówki, tj.:
-          sekretarz szkoły,
-          specjalista ds. kadrowych.
Brak inspektora bhp.
 
Ponadto w § 10 wskazano stanowiska podlegające bezpośrednio dyrektorowi. należą do nich:
-          wicedyrektor (stanowisko faktycznie nieistniejące),
-          główny księgowy,
-          kierownik administracyjno-gospodarczy (ze schematu organizacyjnego wynika bezpośrednia podległość służbowa głównemu księgowemu),
-          sekretarz szkoły,
-          specjalista ds. kadrowych ( nie wskazany w ogólne w schemacie organizacyjnym)
-          nauczyciele,
-          pedagodzy (którymi z założenia powinni być wszyscy nauczyciele, jeżeli chodzi o stanowiska pedagoga szkolnego, to w PG nr 2 jest jedno takie stanowisko i jedna zatrudniona na nim osoba, zatem niezrozumiałe jest użycie liczby mnogiej w tym punkcie).
 
Ze schematu organizacyjnego wynika, choć nie jednoznacznie, że sekretarz szkoły i służba bhp podlegają bezpośrednio dyrektorowi PG nr 2. Stanowisko ds. kadr nie zostało wskazane w schemacie organizacyjnym.
 
Zapisy dot. kierownictwa działów są nieprecyzyjne i niejasne. Zgodnie z § 8 ust. 2 RO kierownikiem działu organizacyjnego jest dyrektor i wicedyrektor, natomiast kierownikiem działu jest kierownik.
 
Zgodnie z § 10 RO pracą w PG nr 2 kieruje dyrektor przy pomocy wicedyrektora, który zastępuje dyrektora podczas jego nieobecności.
 
W związku z powyższym § 10 ust. 6 jest sprzeczny z § 8 ust. 4 RO, § 8 ust. 2 pkt 1 jest sprzeczny z § 9 ust. 1, oraz przedstawiona w RO organizacja PG nr 2 (§ 7 ust. 3) jest niezgodna ze schematem organizacyjnym załączonym do RO.
Ponadto RO przewiduje w działalności PG nr 2 funkcję wicedyrektora, przypisane mu zostały bowiem różne zadania, a w rzeczywistości od początku bieżącego roku szkolnego takiego stanowiska w kontrolowanej jednostce nie przewidziano.
 
            Głównym księgowym jest (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zatrudniona na podstawie umowy o pracę (od 01 września 2001 r. jako specjalista ds. płac) od 1 września 2004r. w wymiarze czasu 1,00 etatu na czas nieokreślony.
            W 2006 r. z budżetem gminy szkoła rozlicza się w dziale 801 rozdział 80110 (gimnazjum) 80113 ( dowożenie uczniów do szkół). Wydatki pokrywane są ze środków budżetowych Gminy, subwencji oświatowej oraz z dochodów własnych. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan rzeczowo-finansowy.
            W kontrolowanym okresie szkoła posiadała cztery rachunki bankowe założone                w Banku PKO BP.:
36 1020 3668 0000 5902 0159 5016 – rachunek budżetowy
09 1020 3668 0000 5902 0159 8606 – rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
42 1020 3668 0000 5102 0159 8598 – rachunek dochodów własnych
24 1020 3668 0000 5602 0159 8580 – rachunek depozytowy.
            Szkoła posiada wewnętrzne regulacje dotyczące księgowości szkoły w postaci zasad rachunkowości 16-Ks/2004/2005 z dnia 01.01.2005r., do których załącznikami są: Metody wyceny aktywów i pasywów, Plan Kont, Instrukcja sporządzania obiegu i kontroli dokumentów, Instrukcja Inwentaryzacyjna i Instrukcja Kasowa.
            Księgi rachunkowe w szkole prowadzone są ręcznie.  
            W dniach od 23 lipca do 31 lipca 2007 r. komisja inwentaryzacyjna przeprowadziła inwentaryzację w drodze spisu „z natury”. Zespół inwentaryzacyjny sporządził protokół                     z przeprowadzonej inwentaryzacji.  
            Na dzień 31.12.2006 r. w jednostce kontrolowanej zatrudnionych było ogółem 58 osób na 52,58 etatach w tym 38 nauczycieli na 35,33 etatach (Akta kontroli nr 07/31/I/s.16). W administracji i obsłudze zatrudnionych było 20 osób na 17,25 etatach.Szczegółowo stan zatrudnienia na dzień 31.12.2006 r. przedstawiono w tabeli nr 1.
 
Tab. 1 . Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2006r.
 
Lp.
Stanowiska
Liczba etatów
Liczba osób
Nauczyciele 80110
   1
Stażyści
2,33
3
2
Kontraktowi
5
5
3
Mianowani
7,56
9
4
Dyplomowani
17,78
19
RAZEM
32,67
36
Nauczyciele 80113
1
Stażyści
0
0
2
Kontraktowi
0
0
3
Mianowani
1,66
1
4
Dyplomowani
1,0
1
RAZEM
2,66
2
Administracja
1
Gł. księgowy
1
1
2
Kierownik gospodarczy
1
1
3
Sekretarz szkoły
1
1
4
Specjalista ds. kadr
1
1
5
Specjalista ds. płac
0,625
1
6
Księgowa
1
1
7
Radca Prawny
0,25
1
8
Inspektor BHP
0,25
1
9
Konserwator sieci komp.
0,125
1
RAZEM
6,25
9
Obsługa
1
Konserwator
1
1
2
Woźny szkolny
2
2
3
Sprzątaczki
8
8
RAZEM
11
11
 
Strukturę zatrudnienia w przeliczeniu na liczbę osób zatrudnionych w PG nr 2 przedstawiono na wykresie nr 1.
 
 Wyk. 1 Struktura zatrudnienia w PG nr 2 znajduje się w załączniku do protokołu
 
                   
W zakresie realizacji planu rzeczowo-finansowego
 
Wydatki budżetowe w 2006 r.
 
Z ewidencji księgowej Urzędu Miasta wynika, że łączna kwota środków finansowych przekazanych na działalność szkoły i dowożenie uczniów w 2006 r. wynosiła: 2.550.353,00 zł. Faktycznie wykorzystano kwotę 2.391.541,68 zł. Niewykorzystane środki                                  w kwocie158.811,32 zł zwrócono do Urzędu Miasta Opola w dniu 29.12.2006r.
W dniu 9.01.2007r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdania Rb –28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2006 r. oddzielnie dla szkoły i dowożenie uczniów(Akta kontroli nr 07/31/I/s.45,47). W wyniku kontroli ustalono, że łączna kwota wydatków wykazana w sprawozdaniach jest zgodna z łączną kwotą środków otrzymanych z Urzędu Miasta na działalność w 2006 r. Ze sporządzonych sprawozdań oraz z dokumentacji księgowej szkoły wynika, że dokonywane wydatki dotyczące szkoły zostały zaewidencjonowane w siedemnastu paragrafach. Wydatki dotyczące dowożenia zostały zaewidencjonowane w siedmiu paragrafach.  
Największą pozycję stanowiły wydatki na wynagrodzenia, nagrody, trzynastą pensję, składki na ZUS i Fundusz Pracy, energię oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wydatki te zaksięgowano w sześciu paragrafach tj. 4010, 4040, 4110, 4120,4260 oraz 4440. Łączna kwota tych wydatków wyniosła 2.092.152,79 zł,                      co stanowi ok. 90 % wszystkich wydatków budżetowych szkoły.
 
 Zobowiązania (dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2006r.) były na łączną kwotę 139.044,35 zł.
 
 Wyk. 2 Struktura wydatków szkoły w 2006r. znajduje się w załączniku do protokołu
 
               
 
 
Rozdział 80101 i 80113 § 4440 – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  (Akta kontroli nr 07/31/I/s.31 ).
 
Łączna kwota odpisu na fundusz socjalny wyniosła 88.500,00 zł i taką kwotę przekazano na rachunek bankowy Zakładowego Funduszu Środków Socjalnych. Środki zostały przekazane na rachunek w ustawowych terminach.
 
Tab. 2 . Przekazanie środków na ZFŚS
 
Lp.
Kwota przelewu § 80110
Data przelewu
Kwota wyrażona w %
1.
22.450,00 zł
     21.03.2006r.
27,08%
2.
44.900,00 zł
23.05.2006r.
54,16%
3.
22.450,00 zł
10.10.2006r.
27,08%
4.
-6.900,00 zł (korekta)
27.12.2006r.
-8,32%
Razem
82.900,00 zł
 
100%
 
Lp.
Kwota przelewu § 80113
Data przelewu
Kwota wyrażona w %
1.
1.450,00 zł
     21.03.2006r.
25,89%
2.
2.900,00 zł
23.05.2006r.
51,78%
3.
1.450,00 zł
10.10.2006r.
25,89%
4.
-200,00 zł (korekta)
27.12.2006r.
-3,56%
Razem
5.600,00 zł
 
100%
 
 
W wyniku kontroli ustalono, że w 2006 r. pracownikom oprócz wynagrodzeń miesięcznych wypłacono dodatkowo(Akta kontroli nr 07/31/I/s.7-8):
    - nagrody jubileuszowe dla dziewięciu osób na łączną kwotę: 26.745,44 zł (§ 80110)                    i kwotę: (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł (§ 80113).
    - odprawy emerytalne dla czterech osób na łączną kwotę: (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł.
 
Należności – rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych były na kwotę 67.541,49 zł oraz rozrachunki z emerytami na kwotę 998,77 zł.
 
            Spośród pozostałych wydatków analizie poddano wydatki zaewidencjonowane                 w niżej wymienionych paragrafach, które wybrane zostały przypadkowo w oparciu                        o posiadaną wiedzę i doświadczenie kierownika zespołu kontrolującego.
 
Rozdział 80101 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (Akta kontroli nr 07/31/I/s.47).
Wydatki ogółem wyniosły 21.498,49 zł i dotyczyły opłat za środki czystości, prenumeratę prasy, druki, stoły, kredę szkolną, dyskietki, świadectwa, materiały biurowe, leki do apteczki. Figurująca w ewidencji analitycznej paragrafu 4210 łączna kwota jest zgodna                   z kwotą wydatków wykazaną w sporządzonym sprawozdaniu budżetowym.
Badaniu poddano trzy faktury z grudnia 2006r. na kwotę 109,88 zł. Faktury dotyczyły zakupu materiałów biurowych i druków. Dokumenty były właściwie opisane                                    i zadekretowane.
 
 
Rozdział 80101 § 4260 – Zakup energii (Akta kontroli nr 07/31/I/s.47).
 
Wydatki ogółem wyniosły 101.418,61 zł i dotyczyły opłat za energię elektryczną, gaz, wodę oraz energię cieplną. Figurująca w ewidencji analitycznej paragrafu 4260 łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków wykazaną w sporządzonym sprawozdaniu budżetowym.
Badaniu poddano trzy faktury z grudnia 2006r. na kwotę 101.418,61 zł. Faktury dotyczyły zakupu energii cieplnej, elektrycznej oraz wody i ścieków. Dokumenty były właściwie opisane i zadekretowane.
 
 
Rozdział 80101 § 4270 – Zakup usług remontowych (Akta kontroli nr 07/31/I/s.48).
 
         Wydatki ogółem wyniosły 55.774,29 zł i dotyczyły wymiany i montażu drzwi, malowania świetlicy, wymiany oświetlenia w pracowni chemii, remontu instalacji wentylacyjnej. Figurująca w ewidencji analitycznej paragrafu 4270 łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków wykazaną w sporządzonym sprawozdaniu budżetowym.
Badaniu poddano największe wydatki z miesiąca listopada i grudnia 2006r.
W miesiącu listopadzie była to faktura FV 3/11/2006 z 15.11.2006r. na kwotę 620,00 zł, dotyczyła ona usunięcia awarii instalacji elektrycznej. A w miesiącu grudniu FV 129/0/12               z 28.12.2006r., która dotyczyła remontu instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniach.
Dokumenty były właściwie opisane i zadekretowane.
             
Rozdział 80101 § 4300 – Zakup usług pozostałych (Akta kontroli nr 07/31/I/s.48).
 
         Wydatki ogółem wyniosły 29.188,25 zł i dotyczyły wywozu śmieci, rozmów telefonicznych, prowizji bankowych, usług serwisowych, pocztowych, dorobienia kluczy, badań lekarskich. Figurująca w ewidencji analitycznej paragrafu 4300 łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków wykazaną w sporządzonym sprawozdaniu budżetowym.
Na ten paragraf składały się następujące konta analityczne:
1) Wywóz śmieci - 6.392,09 zł,
2) Rozmowy telefoniczne – 6.587,70 zł,
3) Prowizje bankowe – 2.184,00 zł,
4) Usługi serwisowe – 11.219,44 zł,
5) Usługi pocztowe, dorabianie kluczy, badania lekarskie – 2.805,02 zł.
 
W miesiącu grudniu sprawdzono w tym paragrafie następujące faktury na łączną kwotę: 397,30 zł.
 
Tab. 3. Sprawdzone faktury z miesiąca grudnia 2006r.
 
Lp.
Nr faktury
Kwota
Tytułem
1
FV 1013/06
240,00
Badania lekarskie
2
FV 00075/000/05800000/6/1206
119,70
Usługi pocztowe
3
00414/213/ONOG/13/G/12/06
7,60
Znaczki pocztowe
4
FV 1121/06
30,00
Badania lekarskie
 
Razem
397,30
 
 
Dokumenty były właściwie opisane i zadekretowane.
 
W żadnym z przypadków nie stwierdzono przekroczenia planu.
           
Dochody budżetowe w 2006 r.
 
Ze sporządzonego sprawozdania z wykonania dochodów oraz z prowadzonej ewidencji księgowej wynika, że w 2006 r. szkoła uzyskała dochody podlegające odprowadzeniu na rachunek budżetu Urzędu Miasta. 
W dniu 07.12.2006 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb –27S z wykonania planu dochodów budżetowych za 2006 r. dla szkoły (Akta kontroli nr 07/31/I/s.50).
Łączna kwota: 3.998,50 zł, która została przekazana do Urzędu Miasta Opola                   i figurująca w ewidencji księgowej jest zgodna z kwotą wydatków wykazaną                                 w sporządzonym sprawozdaniu budżetowym.
 
Zestawienie należności na dzień 31.12.2006r. przedstawiono w tabeli poniżej:
 
Tab. 4. Należności z tytułu dzierżawy terenu i wynajmu sal
 
Dzierżawca
Kwota
1.
70,28
2.
1.113,36
3.
545,56
4.
1.978,60
5.
834,48
6.
2.437,55
7.
2.814,74
8.
256,20
Razem
10.050,20
 
(Akta kontroli nr 07/31/I/s.3)
 
Wpływy dochodów własnych w 2006 r.
 
            Ustalono, że środki dochodów własnych były gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym. Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 wynika, że wykonanie planu dochodów własnych w 2006 r. wyniosło ogółem 103.483,96 zł. Na kwotę tę składają się:
Ø      środki pieniężne na początek roku sprawozdawczego w kwocie 13.733,32 zł, ( stan zgodny z wyciągiem bankowym),
Ø      przychody w kwocie 89.750,64 zł.
Powyższe przychody uzyskano w trzech paragrafach tj.:
Ø      paragraf 083 „Wpływy z usług” - kwota 86.089,53 zł,
Ø      paragraf 092 „Pozostałe odsetki” - kwota 510,19 zł.
Ø      paragraf 097 „Wpływy z różnych dochodów” - kwota 3.150,92 zł.
 
 Wydatki dochodów własnych w 2006 r.
 
            Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 wynika,                   że wydatki w ramach dochodów własnych w 2006 r. wyniosły ogółem 103.483,96 zł. Wydatki te zaewidencjonowano w pięciu paragrafach. W wyniku przeprowadzonej analizy wyżej wymienionego sprawozdania oraz części opisowej do tego sprawozdania, kontroli poddano dokumentację księgową dotyczącą wydatków ze wszystkich paragrafów.
 
 
Rozdział 80101 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (Akta kontroli nr 07/31/I/s.52).
 
            Wydatki ogółem wyniosły 57.284,94 zł. Wydatki dotyczyły zakupu środków czystości, paliwa, gazet, biletów MZK oraz materiałów biurowych. Wykazana w ewidencji analitycznej łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
           
Rozdział 80101 § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (Akta kontroli nr 07/31/I/s.52).
 
            Wydatki ogółem wyniosły 1.443,79 zł. Wydatki dotyczyły zakupu map, kompletów geometrycznych, programów komputerowych oraz piłek do gry. Wykazana w ewidencji analitycznej łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
 
Do badania wytypowano fakturę z miesiąca grudnia o największej wartości:
- FV 1259/06 z 22.12.06 na kwotę: 599,85 zł na zakup piłki siatkowej, nożnej, rakietek, piłeczek do tenisa stołowego. Faktura była właściwie opisana i zadekretowana.
 
Rozdział 80101 § 4270 – Zakup usług remontowych (Akta kontroli nr 07/31/I/s.52).
 
            Wydatki ogółem wyniosły 13.593,26 zł. Wydatki dotyczyły robót malarskich, projektu przesunięcia drzwi, remontu instalacji wodnej, kafelkowania, konserwacji ksero. Wykazana w ewidencji analitycznej łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą                w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
Do badania wytypowano fakturę wystawioną na najwyższą kwotę:
- FV 01/06 z 08.08.2006r. na 4.000,00 zł – kafelkowanie wg kosztorysu przetargowego częściowego holu. Faktura była właściwie opisana i zadekretowana.
 
Rozdział 80101 § 4300 – Zakup usług pozostałych (Akta kontroli nr 07/31/I/s.52).
 
            Wydatki ogółem wyniosły 8.463,92 zł. Wydatki dotyczyły wymiany zamka, dorobienia kluczy, usług pocztowych, opłata za telefon, biletów MZK, zakupu wody mineralnej. Wykazana w ewidencji analitycznej łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
 
Rozdział 80101 § 4430 – Różne opłaty i składki  (Akta kontroli nr 07/31/I/s.52).
 
            Wydatki ogółem wyniosły 1.313,00 zł. Wydatki dotyczyły opłat za ubezpieczenie majątkowe. Wykazana w ewidencji analitycznej łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
 
Wydatki budżetowe w okresie od stycznia do 31 października 2007 r.
 
         Z ewidencji księgowej Urzędu Miasta wynika, że łączna kwota środków finansowych przekazanych do szkoły na działalność szkoły i dowożenie uczniów do 31.10.2007 r. wynosiła 2.117.700,00 zł(Akta kontroli nr 07/31/I/s.65,70).
         W dniu 07.11.2007 r. szkoła złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdania Rb –28S z wykonania planu wydatków budżetowych szkoły i dowożenia za okres od stycznia do października 2007 r.(Akta kontroli nr 07/31/I/s.64,68-69).
Ze sporządzonych sprawozdań wynika, że wydatki wykonane w szkole oraz dotyczące dowożenia wyniosły łącznie 1.956.005,36 zł. Zostały one zaewidencjonowane                           w dwudziestu jeden paragrafach (szkoła) oraz siedmiu paragrafach (dowożenie uczniów).
 
Spośród wydatków analizie poddano wydatki zaewidencjonowane w niżej wymienionych paragrafach, które wybrane zostały przypadkowo w oparciu o posiadaną wiedzę                         i doświadczenie kierownika zespołu.
 
Rozdział 80101 i 80113 § 4440 – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  (Akta kontroli nr 07/31/I/s.37).
 
Łączna kwota odpisu na fundusz socjalny w 2007r. wyniosła 82.300,00 zł i taką kwotę przekazano na rachunek bankowy Zakładowego Funduszu Środków Socjalnych. Środki zostały przekazane na rachunek w ustawowych terminach.
 
 Tab. 5. Przekazanie środków na ZFŚS
 
Lp.
Kwota przelewu § 80110
Data przelewu
Kwota wyrażona w %
1.
19.100,00 zł
     26.03.2007r.
24,80%
2.
38.200,00 zł
25.05.2007r.
49,62%
3.
19.100,00 zł
13.09.2007r.
24,80%
4.
600,00 zł (korekta)
07.12.2007r.
0,78%
Razem
77.000,00 zł
 
100%
 
Lp.
Kwota przelewu § 80113
Data przelewu
Kwota wyrażona w %
1.
1.475,00 zł
     21.03.2006r.
27,31%
2.
2.950,00 zł
23.05.2006r.
54,63%
3.
1.475,00 zł
10.10.2006r.
27,31%
4.
-500,00 zł (korekta)
27.12.2006r.
-9,25%
Razem
5.400,00 zł
 
100%
 
 
Rozdział 80101 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (Akta kontroli nr 07/31/I/s.68).
 
Wydatki ogółem wyniosły 18.825,58 zł i dotyczyły opłat za środki czystości, prenumeratę prasy, druki, tusze do drukarek, dzienniki, świadectwa, materiały biurowe. Figurująca                  w ewidencji analitycznej paragrafu 4210 łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków wykazaną w sporządzonym sprawozdaniu budżetowym.
 
Rozdział 80101 § 4260 – Zakup energii (Akta kontroli nr 07/31/I/s.68).
 
Wydatki ogółem wyniosły 45.735,93 zł i dotyczyły opłat za energię elektryczną, gaz, wodę oraz energię cieplną. Figurująca w ewidencji analitycznej paragrafu 4260 łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków wykazaną w sporządzonym sprawozdaniu budżetowym.
 
Rozdział 80101 § 4270 – Zakup usług remontowych (Akta kontroli nr 07/31/I/s.68).
 
         Wydatki ogółem wyniosły 67.613,32 zł i dotyczyły malowania, wymiany oświetlenia, wykonania stolarki aluminiowej, konserwacji urządzeń gazowych. Figurująca w ewidencji analitycznej paragrafu 4270 łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków wykazaną                      w sporządzonym sprawozdaniu budżetowym. Badaniu poddano dwa największe wydatki              z tego paragrafu, co obrazuje poniższa tabela. 
 
Tab. 6. Największe wydatki w 2006r.
 
Lp.
Nr faktury
Kwota
Tytułem
Uwagi
1
ZPU/ZRB/3/2007 z 26.03.07
9.828,95
Roboty budowlane - ogrodzenie
Zamówienie zostało zrealizowane na zlecenie szkoły wg przetargu nieogranioczonego
2
ZPU/MET/123/2007 z 30.08.07
21.106,00
Montaż ogrodzenia stalowego
------------------------
 
Dokumenty były właściwie opisane i zadekretowane.
             
Rozdział 80101 § 4300 – Zakup usług pozostałych (Akta kontroli nr 07/31/I/s.69).
 
         Wydatki ogółem wyniosły 22.325,05 zł i dotyczyły wywozu śmieci, prowizji bankowych, usług serwisowych, pocztowych, dorobienia kluczy, naprawy ksero, wycinki drzew. Figurująca w ewidencji analitycznej paragrafu 4300 łączna kwota jest zgodna                      z kwotą wydatków wykazaną w sporządzonym sprawozdaniu budżetowym.
 
W żadnym z przypadków nie stwierdzono przekroczenia planu.
 
Dochody budżetowe do 31 października 2007 r.
 
Ze sporządzonego planu z wykonania dochodów oraz z prowadzonej ewidencji księgowej wynika, że do 31.10.2007 r. szkoła uzyskała dochody podlegające odprowadzeniu na rachunek budżetu Urzędu Miasta. 
W listopadzie 2007r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdania Rb –27S z wykonania planu dochodów budżetowych za 2007 r. dla szkoły (Akta kontroli nr 07/31/I/s.71).
Łączna kwota: 159,39 zł, która została przekazana do Urzędu Miasta Opola                         i figurująca w ewidencji księgowej jest zgodna z kwotą wydatków wykazaną                                      w sporządzonym sprawozdaniu budżetowym. Na kwotę tę składały się odsetki oraz wpływy ze sprzedaży złomu.
 
Zestawienie należności z tytułu bezumownej dzierżawy szkolnego terenu
 
        W dniu 23.02.2005r. dyrekcja PG nr 2 poinformowała Prezydenta o trwaniu umów dzierżawy z 9 podmiotami, prowadzącymi działalność handlową przy ul. Targowej. W dniu 2.06.2005r. dyrektor PG2 zwrócił się do Zastępcy Prezydenta Miasta Opola o wyrażenie zgody na przedłużenie umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami terenu szkolnego, z którymi umowy wygasły z dniem 31.03.2005r. Zgodnie z pisemną decyzją Zastępcy Prezydenta szkoła została upoważniona do bezumownego wydzierżawiania szkolnego terenu.
         W praktyce dzierżawcy każdego miesiąca otrzymywali fakturę za czynsz dzierżawy, określony w wysokości dotychczasowych umów.
 
Tab. 7. Zestawienie należności na dzień 31.12.2007r.
 
Dzierżawca
Należność miesięczna
Należność za 2007r.
Dokonane wpłaty za 2007r.
Zaległość
Należności przeterminowa-ne
1
35,14
491,96
350,46
141,50
106,36
2
371,12
5.566,80
4.924,56
642,24
271,12
3
487,51
8.287,67
4.911,29
3.376,38
2.888,87
4
239,36
4.850,92
3.175,40
1.675,22
1.436,16
5
834,48
10.848,24
10.013,76
834,48
0
6
131,76
1.581,12
1.317,60
263,52
131,76
7
-
294,14
155,24
138,90
0
Razem
2.099,37
31.920,85
24.848,31
7.072,54
4.834,27
 
Dochody własne do końca III kwartału 2007 r.
        
         Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 za III kwartał 2007 r. wynika, że kwota dochodów własnych wyniosła ogółem 81.460,93 zł (Akta kontroli nr 07/31/I/s.74-77).
Przychody te uzyskano w trzech paragrafach tj.:
Ø paragraf 083 „Wpływy z usług” - kwota 59.514,11 zł,
Ø paragraf 092 „Pozostałe odsetki” – kwota 408,77 zł,
Ø paragraf 096 „Otrzymane spadki, darowizny w postaci pieniężnej” - kwota   153,00 zł.
 
Wydatki dochodów własnych do III kwartału 2007 r.
 
            Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 wynika,                że wydatki z dochodów własnych wyniosły ogółem 81.460,93 zł (Akta kontroli nr 07/31/I/s.72). Wydatki dochodów własnych zaewidencjonowano w dziewięciu paragrafach.
 
            Kontroli poddano następującą dokumentację księgową:
 
Rozdział 80101 § 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (Akta kontroli nr 07/31/I/s.73).
 
Wydatki ogółem wyniosły 1.127,47 zł. Wydatki dotyczyły zakupu fartuchów roboczych BHP, obuwia, kamizelek. Wykazana w ewidencji analitycznej łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
 
Rozdział 80101 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (Akta kontroli nr 07/31/I/s.73).
 
            Wydatki ogółem wyniosły 43.887,42 zł. Wydatki dotyczyły zakupu środków czystości, gazet oraz materiałów biurowych. Wykazana w ewidencji analitycznej łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
           
Rozdział 80101 § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (Akta kontroli nr 07/31/I/s.73).
 
            Wydatki ogółem wyniosły 440,45 zł. Wydatki dotyczyły zakupu książek, szkieł, ławek i sprzętu gimnastycznego. Wykazana w ewidencji analitycznej łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
 
Rozdział 80101 § 4270 – Zakup usług remontowych (Akta kontroli nr 07/31/I/s.73).
 
            Wydatki ogółem wyniosły 14.505,57 zł. Wydatki dotyczyły m.in. robót malarskich, wymiany instalacji elektrycznej, naprawy komputera. Wykazana w ewidencji analitycznej łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
 
Do badania wytypowano faktury przedstawione w tabeli poniżej wystawione na najwyższe kwoty:
 
Tab. 8. Sprawdzone faktury w § 4270.
 
Lp.
Nr faktury
Kwota
Tytułem
Uwagi
1
2/08/2007 z 03.08.2007
5.000,00
Wykonanie instalacji elektrycznej wg kosztorysu z materiałem własnym
----------------------------
2
22/2007 z 03.08.2007
5.000,00
Prace remontowo - budowlane
------------------------
 
Rozdział 80101 § 4300 – Zakup usług pozostałych (Akta kontroli nr 07/31/I/s.73).
 
            Wydatki ogółem wyniosły 3.056,56 zł. Wydatki dotyczyły wymiany zamka, dorobienia kluczy, usług pocztowych, opłata za telefon, biletów MZK, zakupu napojów. Wykazana w ewidencji analitycznej łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą                  w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
 
Rozdział 80101 § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (Akta kontroli nr 07/31/I/s.73).
 
            Wydatki ogółem wyniosły 2.129,08 zł. Wydatki dotyczyły opłat za usługi telekomunikacyjne. Wykazana w ewidencji analitycznej łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
 
Rozdział 80101 § 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego                 i urządzeń kserograficznych (Akta kontroli nr 07/31/I/s.73).
 
            Wydatki ogółem wyniosły 74,30 zł. Wydatki dotyczyły zakupów papieru ksero. Wykazana w ewidencji analitycznej łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą               w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
 
Rozdział 80101 § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych w tym programów                    i licencji (Akta kontroli nr 07/31/I/s.73).
 
            Wydatki ogółem wyniosły 561,11 zł. Wydatki dotyczyły opłat za dyski, procesory, tonery, tusze i myszy komputerowe. Wykazana w ewidencji analitycznej łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
 
 
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 
Zasady tworzenia i udzielania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników szkoły określił dyrektor w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Publicznego Gimnazjum nr 2 w Opolu. Regulamin                   był opiniowany przez Międzyzakładową Organizację Związkową Pracowników Oświaty                 i Wychowania „Solidarność” oraz przez ZNP. Uzgodnienia zapadły w dniu 25.05.2005r. Uchylono poprzedni regulamin. Załączniki do Regulaminu (w liczbie 3) nie zostały podpisane. Brak zarządzenia wewnętrznego dyrektora jednostki wprowadzającego Regulamin w życie.
 
Środki funduszu przeznaczono na:
Ø      zapomogi,
Ø      pożyczki mieszkaniowe,
Ø      świadczenia urlopowe dla nauczycieli,
Ø      dofinansowanie do wczasów i wypoczynku dzieci,
Ø      dofinansowanie dla emerytów,
 
Innych wydatków nie stwierdzono.
 
Zgodnie z § 8 Regulaminu ZFŚS środkami Funduszu administruje dyrektor szkoły. Decyzje w sprawie przyznania świadczeń ze środków Funduszu wymagają uzgodnienia                   z organizacjami związkowymi działającymi na terenie szkoły. Odpowiedzialność                      za gospodarowanie środkami Funduszu ponosi dyrektor szkoły.
 
Zgodnie z § 12 ust. 4 Regulaminu ZFŚS pożyczki mieszkaniowe są przyznawane przez dyrektora w uzgodnieniu z Komisją socjalną. Podstawę przyznania pożyczki stanowi umowa zawarta pomiędzy dyrektorem a pożyczkobiorcą. Elementem obowiązkowym umowy jest:
-          wysokość pożyczki,
-          okres spłaty,
-          ilość i wysokość rat,
-          rodzaj zabezpieczenia.
 
Zgodnie z § 23 czas spłaty pożyczki ustala się na okres 2 lat (24 miesięcy),                    a spłata pożyczki następuje wg zasad określonych w umowie. Realizację powyższych wymagań przedstawia tab. nr 9 i 10.
 
 
Tab. 9 Spełnienie warunków formalnych przy udzielaniu pożyczek z ZFŚS
 
Lp.
Nr decyzji
Data
Podpis dyrektora
Podpisy organizacji związkowej
Podpisy Komisji na protokole
1
126
20.02.07
+
brak
+
2
127
28.03.07
+
brak
+
3
128
14.05.07
+
brak
+
4
129
04.06.07
+
brak
+
5
130
19.06.07
+
brak
+
6
131
21.06.07
+
brak
+
7
132
10.09.07
+
brak
+
8
133
20.09.07
+
brak
+
9
134
17.10.07
+
brak
+
Razem
9/9
0/9
9/9
 
 Tab. 10 Zgodność udzielonych pożyczek z ZFŚS z Regulaminem ZFŚS
 
Nr umowy
Nr protokołu
Komisji
Przeznaczenie
pożyczki
Kwota pożyczki
Liczba rat
Liczba poręczycieli
Podpisy
Uwagi
pożyczkobiorca
pożyczkodawca
poręczyciele
1
126
Remont mieszkania
3.500
Brak
2
x
x
x
Brak w umowie daty rozpoczęcia spłaty pożyczki
2
127
Remont mieszkania
3.000
Brak
2
x
x
x
 
3
127
Remont mieszkania
1.500
24
2
x
x
x
Brak w umowie daty rozpoczęcia spłaty pożyczki
4
127
Remont mieszkania
3.500
36
2
x
x
x
 
5
127
Remont mieszkania
3.500
36
2
x
x
x
Brak w umowie daty rozpoczęcia spłaty pożyczki
6
127
Remont mieszkania
3.000
24
2
x
x
x
Brak w umowie daty rozpoczęcia spłaty pożyczki
7
128
Remont mieszkania
1.500
Brak
2
x
x
x
Brak w umowie daty rozpoczęcia spłaty pożyczki
8
129
Remont mieszkania
3.500
36
2
x
x
x
-
9
129
Remont mieszkania
3.500
36
2
x
x
x
-
10
131
Remont domu
4.000
24
2
x
x
x
-
11
133
Remont mieszkania
3.000
35
2
x
x
x
-
12
134
Remont mieszkania
3.500
36
2
x
x
x
-
13
134
Remont mieszkania
3.500
36
2
x
x
x
-
14
134
Remont mieszkania
3.500
36
2
x
x
x
-
15
136
Remont mieszkania
3.500
36
2
x
x
x
-
Razem
 
x
x
x
x
x
-
Zgodność z Regulaminem
15/15
15/15
3/15
15/15
15/15
15/15
15/15
-
 
Tab. 11 . Kontrola dokumentów finansowych przy udzielaniu pożyczek z ZFŚS
 
Lp.
nr decyzji
Podpis osoby sporządzającej
Kontrola merytoryczna
Kontrola formalno-rachunkowa
zatwierdzenie do wypłaty
Finanse zgodność
specjalista ds. plac
specjalista ds. kadr
sp. ds. płac
główny księgowy
dyrektor
1
126
+
+
+
+
+
+
2
127
+
brak
+
+
+
brak dok. finansowych na zapomogę
3
128
+
brak
+
+
+
+
4
129
+
+
+
+
+
+
5
130
+
+
+
+
+
+
6
131
+
+
+
+
+
+
7
132
Nie dotyczy
+
+
+
+
Nie dotyczy
8
133
+
+
+
+
+
+
9
134
+
+
+
+
+
+
Razem
8/9
7/9
9/9
9/9
9/9
7/9
 
 
System kontroli wewnętrznej
 
System kontroli wewnętrznej funkcjonuje w oparciu o Regulamin przyjęty przez dyrektora placówki i ogłoszony na Radzie Pedagogicznej w dniu 30.08.2006r. W uchwale pedagogicznej został zatwierdzony ww. dokument, z tą uwagą, że obowiązuje on (zatwierdzono do realizacji) tylko w roku szkolnym 2006/2007. Z powyższego należy wnioskować, że przedstawiony kontrolującym Regulamin kontroli wewnętrznej nie obowiązuje w bieżącym roku szkolnym, tj. 2007/2008. Pomimo to została na bieżący rok szkolny przeprowadzona aktualizacja Regulaminu, w zakresie wyłączenia zadań kontrolnych wicedyrektora, z powodu likwidacji tego stanowiska. Aktualizacja ta nie została przyjęta w tym samym trybie co Regulamin, tj. uchwałą Rady Pedagogicznej.
Jednak Regulamin kontroli wewnętrznej, choć formalnie nie obwiązuje jest stosowany i przewiduje jedynie zakres kontroli na poszczególnych stanowiskach kierowniczych (dyrektora, głównego księgowego, kierownika administracyjno-gospodarczego) oraz inspektora bhp. Ponadto w Regulaminie ustalono, że kontrola wewnętrzna będzie przebiegać zgodnie z harmonogramem opracowanym na dany rok szkolny, a przebieg kontroli i zalecenia będzie odnotowywany w księdze kontroli wewnętrznej.
Kontrolę wewnętrzną sprawują osoby z pionu kierowniczego (dyrektor                                   i wicedyrektor), w zakresie spraw finansowych: główny księgowy, w zakresie spraw administracyjno-gospodarczych: kierownik administracyjno-gospodarczy oraz inspektor bhp. 
W Regulaminie organizacyjnym przewidziano dla dyrektora podwójną rolę                     w organizacji szkoły, tj. jako menadżer, który zajmuje się organizacją funkcjonowania jednostki, w tym jej kierowaniem oraz jako przywódca, którego rolę skupiono na tworzeniu wizji oraz strategii działania, kreowaniem misji placówki, tworzenie właściwych stosunków interpersonalnych oraz motywowanie i inspirowanie personelu.
W placówce istnieje podział nadzoru w zakresie załatwianych spraw, pomiędzy dyrektorem a głównym księgowym, którzy są umocowani do podpisywania pism na zewnątrz w załatwianych sprawach. Dyrektor placówki nadzoruje:
-          załatwianie spraw poufnych i tajnych,
-          sprawozdawczość,
-          listy płac i nagród,
-          sprawy pracownicze,
-          zawieranie umów cywilnoprawnych,
-          pisma kierowane poza placówkę,
-          rozpatrywanie skarg i wniosków,
-          obrót pieniężny.
Ponadto podpisuje wszystkie pisma na zewnątrz oraz wewnętrzne akty normatywne.
 
Zakres nadzoru głównego księgowego dot. wyłącznie pionu finansowego, zatem obejmuje zawieranie umów cywilnoprawnych w aspekcie finansowym, sprawozdawczość finansową i analizy ekonomiczne.
 
Tab.   12 Plan kontroli na 2007r. i jego realizacja
 
Miesiąc 2007r.
Liczba kontroli
Osoby kontrolujące
Uwagi
Dyrektor
Wicedyrektor
inspektor bhp
główny księgowy
kierownik gospodarczy
 
styczeń
4
0
4
0
0
0
 
luty
3
1
2
0
0
0
 
marzec
3
1
2
0
0
0
 
kwiecień
3
2*
3
0
0
0
 
maj
4
2*
4
0
0
0
 
czerwiec
5
2*
5
0
0
0
 
lipiec
0
0
0
0
0
0
 
sierpień
1
0
0
1
0
0
 
wrzesień
7
6
zlikwidowano stanowisko wicedyrektora
0
1
0
 
październik
8
4
0
2
2
 
listopad
6
3
2
1
0
 
grudzień
2
1
1
0
0
 
Razem
46
22
20
4
4
2
 
 
* kontrole dyrektora przeprowadzane wspólnie z wicedyrektorem
 
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono dyrektorowi szkoły.
 
 
Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola   stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola oraz zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 
 
 
Jednostka kontrolowana
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
 
 
 
 
(podpisy)
 
Data: ........................
                   Zespół kontrolny
 
 
 
 
 
 
(podpisy)
 
Data:
           
 
   Podpis Głównego Specjalisty:
 
 
 
   Podpis Naczelnika Wydziału:
 
 
 
Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
 
.................................................................................................................
 
.................................................................................................................
 
.................................................................................................................
 
.................................................................................................................
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki do pobrania: 2008-04-21 15:11:52 - wykres 1 (36.50 kB)
2008-04-21 15:14:05 - wykres 2 (38.00 kB)
2008-04-21 15:15:57 - Wnioski pokontrolne (53.00 kB)
2008-04-21 15:17:31 - wystąpienie pokontrolne (39.50 kB)

Ilość odwiedzin: 10340
Nazwa dokumentu: protokół kontroli
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Izabela Dziewulska- Gaj, Agnieszka Lisiecka
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Dziewulska - Gaj, Agnieszka Lisiecka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2008-04-21 15:08:28
Data udostępnienia informacji: 2008-04-21 15:08:28
Data ostatniej aktualizacji: 2008-04-21 15:19:14

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner