logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 
                           
KWiA – I –0914/1/2008
Opole, 21 luty 2008 r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 1/08
 
Jednostka kontrolowana
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego w Opolu ul. Jozefa Hallera 6
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
   od 16 do 31 stycznia 2008 r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Tadeusz Lech – główny specjalista                  w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu Małgorzata Jóźwin-Mazurek - podinspektor
w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
 
 
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
nr 1/2008
nr 2/2008
Przedmiot kontroli
- gospodarka finansowa
- ewidencja księgowa i sprawozdawczość
- ZFŚS
- system kontroli wewnętrznej
Okres objęty kontrolą
2007 r.
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Zdzisław Ślemp– dyrektor Zespołu
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali:
Zdzisław Ślemp – dyrektor Zespołu
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– główny księgowy
 
    
Podstawy prawne
 
1.     Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).
 
2.     Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. Nr 76, poz.694 z późniejszymi zmianami).
 
3.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 170, poz. 1426 z późniejszymi zmianami).
 
  1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107 poz. 726 z późn. zm.).
 
  1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142  poz. 1020).
 
6.     Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz.1222 późniejszymi zmianami).
 
7.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2007 r. (Dz. U. Nr 56 poz. 372 z dnia 30.03.2007 r.) zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.
 
  1. Uchwała Nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola.
 
  1. Komunikat Nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2006 r. Nr 7 poz. 58).
 
  1. Ustawa z dnia 04 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity z 1996 r., Dz. U. Nr 70, poz. 335 z późniejszymi zmianami)
     
Cel kontroli
 
Celem kontroli była ocena prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej oraz sprawdzenie rzetelności prowadzonej ewidencji dochodów wydatków i sporządzanych sprawozdań.
 
Metodyka przeprowadzenia kontroli
 
Zapoznano się z przyjętymi rozwiązaniami organizacyjnymi w zakresie prowadzenia spraw ewidencyjno-księgowych w Zespole.
Z ewidencji księgowej Urzędu Miasta Opola uzyskano niezbędne dane dotyczące środków finansowych przekazanych do jednostki kontrolowanej.
Dane zawarte w sprawozdaniach sporządzonych przez jednostkę kontrolowaną porównano z danymi znajdującymi się w ewidencji księgowej, wyciągach bankowych oraz w innych badanych dokumentach.      
Przeprowadzono analizę zapisów znajdujących się w ewidencjach księgowych Zespołu prowadzonych oddzielnie dla Liceum i Szkół Technicznych, dotyczących poszczególnych rodzajów wydatków budżetowych i z dochodów własnych pod kątem celowości i zasadności ich dokonywania oraz pod kątem zgodności danych ewidencyjnych z danymi wykazywanymi w sprawozdaniach.
Szczegółową kontrolą objęto zapisy w ewidencji księgowej dotyczące wydatków na wynagrodzenia dla kierownictwa i pracowników administracji Zespołu  orazwpływy i wydatki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Przeprowadzono analizę zapisów dotyczących poszczególnych źródeł dochodów własnych Zespołu pod kątem zgodności danych ewidencyjnych z danymi wykazywanymi w sprawozdaniach oraz pod kątem legalności ich uzyskiwania. 
Sprawdzono również czy jednostka posiada zakładowy plan kont i opracowane na piśmie procedury kontroli finansowej oraz czy procedury te są zgodne ze standardami Ministerstwa Finansów i dostosowane do specyfiki jednostki, a także w jaki sposób są realizowane w praktyce.
 
USTALENIA KONTROLI
 
I. W zakresie spraw organizacyjno-kadrowych
 
         Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego w Opolu ul. Jozefa Hallera 6funkcjonuje od 01.09.2002 r. na podstawie Uchwały Nr LV/659/02 Rady Miasta Opola z dnia 24 stycznia 2002 r. w sprawie założenia szkół ponadgimnazjalnych w mieście Opolu. W skład Zespołu wchodzą Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IV, Publiczne Liceum Profilowane Nr 1 oraz Publiczne Technikum Nr 1 (akta kontroli Nr 08/1/I/4-8). Siedzibą Zespołu jest nieruchomość zabudowana, którą Prezydent Miasta Opola przekazał nieodpłatnie w trwały zarząd decyzją nr GN-7224/13/02 z dnia 11.04.2002 r. (akta kontroli Nr 07/27/I/10-12).
         Dyrektorem Zespołu jest pan Zdzisław Ślemp powołany na to stanowisko przez Prezydenta Miasta Opola z dniem 01 stycznia 2006 r. na okres do 31 sierpnia 2010 r. (akta kontroli Nr 08/1/I/13). Na stanowiskugłównego księgowego w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony zatrudniona jest pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli Nr 08/1/I/14).
         Na dzień 31.12.2007 r. w Zespole zatrudnionych było 113 osób na 91,53 etatach (akta kontroli Nr 08/1/I/17). Stan zatrudnienia na początek i na koniec okresu objętego kontrolą w rozbiciu na poszczególne grupy zawodowe przedstawiają poniższe tabele:
 
Stan na dzień 01.01.2007 r.
 
Lp.
Pracownicy
Etaty
Osoby
1
Pedagogiczni
69,47
84
2
Administracja i obsługa
24,50
34
 
RAZEM
93,97
118
 
 
 
 
 
 
 
 
Stan zatrudnienia za 31.12.2007 r.
 
Lp.
Pracownicy
Etaty
Osoby
1
Pedagogiczni
67,03
80
2
Administracja i obsługa
24,50
33
 
RAZEM
91,53
113
 
Strukturę zatrudnienia na dzień 31.12.2007 r. w przeliczeniu na etaty przedstawia wykres, który znajduje się w załączniku do niniejszego protokołu.
 
         W 2007 roku do pracy w Zespole przyjęto dwunastu pracowników, w tym dziesięciu pracowników pedagogicznych oraz dwóch pracowników obsługi (akta kontroli Nr 08/1/I/15-16). Ustalono, że wszyscy przyjęci pracownicy posiadają założone akta osobowe i aktualne badania lekarskie, co jest udokumentowane zaświadczeniami wystawionymi przez lekarza posiadającego odpowiednie uprawnienia. W aktach osobowych znajdują się również zaświadczenia o odbytych szkoleniach bhp.
          Stawki wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników pedagogicznych zostały ustalone z uwzględnieniem stopni awansu zawodowego poszczególnych nauczycieli - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.
           Natomiast kategorie zaszeregowania przyjętych do pracy w tym okresie pracowników obsługi są zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego pracy.         
        
         Z zapisów w ewidencji kontroli  wynika, że w 2007 w jednostce przeprowadzone zostały cztery kontrole zewnętrzne przez: (akta kontroli Nr 08/1/I/18-21)
-  Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opola (zgodność arkusza organizacji pracy z          realizowanymi przydziałami czynności),
-   Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opola (realizacja kierunków polityki oświatowej Miasta Opola),
-  Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Opolu (prawidłowość naliczania składek, zaleceń nie wydano),
-   Kuratorium Oświaty w Opolu  (odwołania rodziców od decyzji dyrektora szkoły o skreśleniu z listy uczniów).
 
         Zespół posiada w PKO Bank Polski sześć niżej wymienionych rachunków bankowych (akta kontroli Nr 08/1/I/22):
52 1020 3668 0000 5102 0159 6071 - rachunek budżetowy,
92 1020 3668 0000 5402 0159 9588 - rachunek ZFŚS,
50 1020 3668 0000 5002 0159 9570 - rachunek dochodów własnych,
97 1020 3668 0000 5202 0159 9596 - rachunek pomocniczy-stypendia unijne,
45 1020 3668 0000 5202 0159 9562 - rachunek depozytowy,
85 1020 3668 0000 5402 0163 2694 - rachunek pomocniczy-obchody 60-lecia.
         Na dzień 31.12.2007 r. stany kont: „stypendium unijne”, depozytowego oraz konta „obchody 60-lecia” były zerowe (akta kontroli Nr 08/1/I/23-24a). Kontrolą objęto rachunki: budżetowe, ZFŚS oraz dochodów własnych.
 
Z budżetem gminy Zespół rozlicza się:
 - w dziale 801 rozdział 80120 - liceum,
 - w dziale 801 rozdział 80130  - technikum,
 
         Wydatki pokrywane są ze środków budżetowych Gminy oraz z dochodów     własnych. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan rzeczowo-finansowy. 
        Ponadto w 2007 roku Zespół otrzymał z Urzędu Miasta Opola środki w kwocie 2.299,94 zł na wydatki związane ze współpraca zagraniczną, w tym:
 - 299,94 zł na wydatki w paragrafie 4210 (zakup materiałów i wyposażenia),
 - 2.000,00 zł na wydatki w paragrafie 4300 ((zakup usług pozostałych).
         W dniu 09.01.2008 r. jednostka kontrolowana przedłożyła w Referacie Planowania Budżetu Urzędu Miasta Opola sprawozdanie Rb-28S z wykonania wydatków w tym zakresie (akta kontroli Nr 08/1/I/25).
      W wyniku kontroli ustalono, że łączna kwota wydatków wykazana w sprawozdaniu jest zgodna z ewidencją księgową (obroty na koncie 223-004 „Wymiana zagraniczna”) oraz obroty na koncie 130 „rachunek bieżący - wydatki w poszczególnych paragrafach”) (akta kontroli Nr 08/1/I/26-29).
  
 II.W zakresie realizacji planu rzeczowo-finansowego
 
 II.1. Dochody budżetowe  Zespołu w 2007 r.
 
        W dniu 09.01.2008 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb –27S z wykonania planu dochodów budżetowych za 2007 r. (akta kontroli Nr 08/1/I/30).
         Ze sprawozdania wynika, że wykonane dochody w tym okresie wyniosły 3.505,48 zł. W wyniku kontroli ustalono, że taką kwotę przekazano na konto Urzędu Miasta Opola i kwota ta jest zgodna z ewidencja księgową (obroty na koncie 222- „Rozliczenie dochodów budżetowych”). Dochody te pochodzą ze zwrotu odsetek należnych Urzędowi Miasta Opola w związku ze zmianą banku oraz z tytułu należności od ECO za zużycie prądu w wymiennikowni i z tytułu nadpłaty za zużycie prądu w grudniu 2007 r. (akta kontroli Nr 08/1/I/31-33).
 
 II.1. Wydatki budżetowe  Zespołu w 2007 r.
 
         Z wyciągu bankowego wynika, że stan środków budżetowych na rachunku bankowym Zespołu na dzień 31.12.2006 r. wynosił – „0” (akta kontroli Nr 08/1/I/34).
         Z ewidencji księgowej Urzędu Miasta wynika, że łączna kwota środków budżetowych przekazanych do jednostki kontrolowanej na działalność podstawową Zespołu w 2007 r. wynosiła 3.885.702,41 zł, w tym 1.719.721,98 zł na działalność liceum (akta kontroli Nr 08/1/I/38) oraz 2.165.980,43 zł na działalność technikum (akta kontroli Nr 08/1/I/75). Ponadto liceum otrzymało 6.660,00 zł dotacji celowej oraz 35.176,50 zł na inwestycje (akta kontroli Nr 08/1/I/41). Natomiast technikum otrzymało 3.980,86 zł na inwestycje. Łączna kwota wyżej wymienionych środków otrzymanych z Urzędu Miasta Opola wyniosła 3.931.519,77 zł.
         W dniu 09.01.2008 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdania Rb–28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2007r.oddzielnie dla rozdziału 80120 – liceum (akta kontroli Nr 08/1/I/42) i dla rozdziału801130 - technikum (akta kontroli Nr 08/1/I/79).
         W wyniku kontroli ustalono, że łączna kwota wydatków wykazana w obu sprawozdaniach jest zgodna z łączną kwotą środków otrzymanych z Urzędu Miasta na działalność Zespołu w 2007 r. oraz z ewidencją księgową - obroty na kontach:
130 „dotacje”(akta kontroli Nr 08/1/I/35-37),
223-001 „dotacje liceum”(akta kontroli Nr 08/1/I/39-40),
223-002 „dotacje technikum”(akta kontroli Nr 08/1/I/76-77).
         Ze sporządzonych sprawozdań oraz z dokumentacji księgowej Zespołu wynika, że dokonane wydatki liceum zostały zaewidencjonowane w dwudziestu jeden paragrafach, a wydatki technikum w dziewiętnastu paragrafach. W wyniku kontroli stwierdzono, że wykazane w obu sprawozdaniach dane dotyczące wydatków zaewidencjonowanych w poszczególnych paragrafach są zgodne z ewidencją księgową - obroty na koncie 130 - „wydatki(akta kontroli Nr 08/1/I/43-74, 80-117).
          Z wyciągu bankowego wynika, że na dzień 31.12.2007 r. stan środków budżetowych na rachunku bankowym jednostki również wynosił – „0” (akta kontroli Nr 08/1/I/205).
         Największą pozycję w obu rozdziałach stanowiły wydatki w paragrafie 4010 – wynagrodzenia. Łączna kwota tych wydatków wyniosła 2.636.896,28 zł. Wydatki na wynagrodzenia dla dyrekcji i pracowników administracji (19 osób) wyniosły łącznie 582.180,59 zł brutto (akta kontroli Nr 08/1/I/118-119).                         
Wypłaty wynagrodzeń dokonywane były zarówno w kasie jak i na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe. Przelewy na rachunki bankowe dokonywane były na podstawie pisemnych oświadczeń pracowników potwierdzonych własnoręcznym podpisem.
Podczas czynności kontrolnych dokonano analizy tych wynagrodzeń polegającej na porównaniu naliczonych wynagrodzeń z indywidualnych kartotek wynagrodzeń ze sporządzonymi listami płac. Następnie porównano wynagrodzenia netto z listy płac z komputerowymi wydrukami poleceń przelewów przekazanych do banku drogą elektroniczną.
           W wyniku kontroli stwierdzono, że wszystkie kwoty wykazane w indywidualnych kartotekach wynagrodzeń były zgodne z kwotami figurującymi na sporządzonych listach płac oraz na poleceniach przelewów bankowych (akta kontroli Nr 08/1/I/120-197).       
                W 2007 r. oprócz miesięcznych wynagrodzeń pracownikom Zespołu wypłacono 25 nagród dyrektora na łączną kwotę (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł (akta kontroli Nr 08/1/I/198). Kwota wypłaconych nagród nie przekroczyła planowanego funduszu nagród (akta kontroli Nr 08/1/I/199-202).Ponadto w okresie tym wypłacono:
- 12 ekwiwalentów za urlop wypoczynkowy na łączną kwotę (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł,
- 7 nagród jubileuszowych na łączną kwotę (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł,
- 6 odpraw emerytalnych na łączną kwotę (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł.
          W wyniku kontroli ustalono, że ekwiwalenty za urlop wypoczynkowy wypłacono zasadnie, w związku z rozwiązaniem z nauczycielami umów o pracę przed 31 sierpnia oraz w związku z przejściem na emeryturę i rozwiązaniem umów o prace na zastępstwo (akta kontroli Nr 08/1/I/203-204).
 
II.2. Dochody własne Zespołu w 2007 r.
 
         Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 wynika, że wykonanie dochodów własnych w 2007 r. wyniosło ogółem 17.689,14 zł (akta kontroli Nr 08/1/I/47). Wszystkie uzyskane dochody zaewidencjonowano w rozdziale 80130- technikum.
        Na kwotę tą składają się:
Ø      środki pieniężne na początek roku sprawozdawczego w kwocie 2.772,10 zł,
Ø      przychody w kwocie 14.917,04 zł.
Powyższe przychody uzyskano w czterech paragrafach tj.:
 
Ø      paragraf 0690 „opłaty i składki” – kwota 740,00 zł,
Ø      paragraf 0750 „wpływy z dzierżawy” – kwota 11.420,00 zł,
Ø      paragraf 0920 „Pozostałe odsetki”- kwota 343,65 zł,
Ø      paragraf 0970 „Wpływy z różnych dochodów”- kwota 2.413,39 zł.
 
         W wyniku kontroli ustalono, że wykazany w sprawozdaniu stan początkowy środków pieniężnych był zgodny z wyciągiem bankowym (akta kontroli Nr 08/1/I/34) oraz z ewidencją księgową – obroty na koncie 132 „przychody”(akta kontroli Nr 08/1/I/221). Ponadto ustalono, że wpływy w paragrafie 0690 pochodziły z opłat za egzaminy eksternistyczne oraz wpłat za wydanie legitymacji. Wpływy w paragrafie 0750 pochodziły z opłat za najem gruntu pod kiosk spożywczy, dwóch garaży, boiska sportowego, powierzchni na umieszczenie tablicy reklamowej oraz powierzchni na umieszczenie automatów do kawy i innych napoi. Zaewidencjonowana w paragrafie 0920 kwota 343,65 zł w całości dotyczyła odsetek bankowych. Natomiast kwota 2.413,39 zł dotyczyła odszkodowania otrzymanego  z tytułu ubezpieczenia w wysokości 1.513,39 zł oraz nagrody w kwocie 900,00 zł otrzymanej za realizację programu unijnego etwining. 
         Wykazane w sprawozdaniu łączne kwoty dochodów w poszczególnych paragrafach były zgodne z ewidencją księgową – obroty na koncie 132 „przychody” oraz obroty na kontach700, 750 i 760wpływy z różnych źródeł (akta kontroli Nr 08/1/I/207-221).
 
II.3. Wydatki z dochodów własnych Zespołu w 2007 r.
 
     Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 wynika, że wydatki w ramach dochodów własnych w 2007 r. wyniosły ogółem 9.711,20 zł. Poniesione wydatki zaewidencjonowano w siedmiu paragrafach i były one związane z bieżącą działalnością szkoły. Wykazane w sprawozdaniu kwoty wydatków w poszczególnych paragrafach były zgodne z ewidencją księgową (akta kontroli Nr 08/1/I/222-229).
   Wykazany w sprawozdaniu stan środków pieniężnych na koniec 2007 r. wynosił 7.977,94 zł. Kwota ta odpowiada różnicy pomiędzy przychodami ogółem (17.689,14 zł) a poniesionymi wydatkami i jest zgodna z wyciągiem bankowym (akta kontroli Nr 08/1/I/230) oraz z ewidencją księgową (akta kontroli Nr 08/1/I/216).
 
II.4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2007 r.
 
W sporządzonych sprawozdaniach Rb-28S wykazano, że w paragrafie 4440 wydatki budżetowe w 2007 r. w poszczególnych rozdziałach wyniosły:
- wydatki liceum74.700,00zł,
- wydatki technikum 88.500 zł.
 
         Łączna kwota wydatków Zespołu w tym paragrafie wyniosła 163.200,00 zł. W wyniku kontroli ustalono, że powyższa kwota wydatków w całości dotyczyła odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wykazane w sprawozdaniach poszczególne kwoty faktycznie przekazane zostały z rachunku podstawowego jednostki na rachunek bankowy funduszu w ustawowych terminach (akta kontroli Nr 08/27/I/233-237). Pierwotne naliczenie funduszu wynosiło 155.300,00 zł. W związku ze zmianą kwoty bazowej dokonano korekty o kwotę 7.900,00 zł. Terminy i kwoty odpisów przedstawia poniższa tabela:
 
 
     Data
    Kwota
    %
18.05.2007 r.
116.475,00 zł
75
25.09.2007 r.
 38.825,00 zł
25
Razem:
155.300,00 zł
100
15.10.2007 r.
    7.900,00 zł
korekta
Razem:
163.200,00 zł
 
 
Z wyciągu bankowego wynika, że stan początkowy środków pieniężnych na dzień 01.01.2007 r. wynosił 102.536,12 zł. Stan ten jest zgodny z sumą kwot wykazanych jako bilans otwarcia na koncie „135” prowadzonego oddzielnie dla funduszu socjalnego – 16.814,85 zł (akta kontroli Nr 08/27/I/237) i funduszu mieszkaniowego (pożyczki) - 85.721,27 zł (akta kontroli Nr 08/27/I/243).
 
Z analizy zapisów na tym koncie księgowym wynika, że łączna kwota obrotów po stronie „Wn” (wpływów) na fundusz socjalny w 2007 r. wyniosła 220.783,40 zł (akta kontroli Nr 08/27/I/234). W wyniku kontroli ustalono, że na sumę tę oprócz dokonanych odpisów i stanu początkowego środków pieniężnych składały się także spłaty pożyczek i odsetki bankowe oraz środki przelane przez Urząd Miasta Opola z tytułu odpisu dla nauczycieli emerytów w kwocie 37.213,00 zł. Wpływów z innych źródeł nie stwierdzono.
         Z analizy zapisów dokonanych na tym koncie po stronie „Ma” wynika, że zaewidencjonowane obroty (rozchody) w tym okresie wyniosły łączne 197.863,21 zł. Środki te wydatkowane były na świadczenia urlopowe dla nauczycieli, zapomogi dla pracowników i emerytów, podatki dochodowe od tych zapomóg, dofinansowanie do wypoczynku, paczki świąteczne dla dzieci oraz na organizację wycieczki i imprezy integracyjnej dla pracowników i emerytów. Innych wydatków nie stwierdzono.
Na koniec 2007 r. salda po stronie „Wn” r. konta „135” wynosiły:
 - 22.920,19 zł (konto funduszu socjalnego),
 - 42.714,44 zł (konto funduszu mieszkaniowego).
Stan środków pieniężnych ogółem według ewidencji księgowej wynosił 65.634,63 zł (akta kontroli Nr 08/27/I/234, 238) i był zgodny z wyciągiem bankowym (akta kontroli Nr 08/27/I/244).
 
III. System kontroli wewnętrznej
 
         Na system kontroli wewnętrznej w Zespole składa się niżej wymieniona dokumentacja:
- Instrukcja sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów,
- Instrukcja Inwentaryzacyjną,
- Zakładowy Plan Kont,
- Regulamin Kontroli Wewnętrznej.
         Ważną częścią systemu kontroli wewnętrznej funkcjonującego w Zespole jest kontrola finansowa. Jej zasady zostały zawarte w Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów, która została opracowana z uwzględnieniem przepisów ustawy o rachunkowości. Spośród środków kontroli zawartych w tej Instrukcji sprawdzono przestrzeganie obowiązku dotyczącego zatwierdzania dowodów księgowych przez dyrektora oraz ich dekretowania i sprawdzania przez głównego księgowego. Nieprawidłowości w tym zakresie nie stwierdzono.
         Natomiast Regulamin kontroliwewnętrznej został  wprowadzony zarządzeniem dyrektora nr 15/2003/2004 z dnia 3 grudnia 2003 r.W Regulaminie określono cele kontroli wewnętrznej oraz jej charakter. Zgodnie z ww. Regulaminem kontrola wewnętrzna odbywa się przez:
- badanie zamierzonych dyspozycji przed ich dokonaniem i badanie dokumentów powodujących powstanie zobowiązań,
- bieżące sprawdzenie czy wykonanie zadań przebiega prawidłowo zgodnie z zatwierdzonymi planami finansowymi i przepisami,
- bieżącą kontrolę stanu zabezpieczenia budynków, magazynów, składów itp., jak również rzeczywistego stanu pieniężnych i rzeczowych składników majątkowych,
- badanie dokumentów odzwierciedlających czynności już dokonane.
 Kontroli podlegają następujące zagadnienia:
- sprawy prowadzone przez sekretariat, kadry i księgowość,
- opracowanie planów finansowych i ich realizacja,
- gospodarka kasowa i dokumentacja wypłat,
- gospodarka materiałowa,
- wyposażenie, środki trwale i zbiory biblioteczne,
- inwentaryzacja,
- zatrudnienie i fundusz plac,
- gospodarka remontowa i inwestycyjna,
- bezpieczeństwo i higiena pracy,
- sprawozdawczość statystyczna.
W wyniku kontroli ustalono, że w 2007 r. w wyżej wymienionych zagadnieniach przeprowadzono dziewięć kontroli wewnętrznych. Ze sporządzonych protokołów wynika, iż kontrolowanych obszarach nie stwierdzono nieprawidłowości (akta kontroli Nr 08/27/I/245).
                
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono dyrektorowi Zespołu.
 
Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola   stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola oraz zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 
        Jednostka kontrolowana
 
   W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
                 (podpis)
 
 
Data: ........................
 
               Zespół kontrolny
                    (podpisy)
 
 
 
 
 
Data:................
  
 
 
Podpis Głównego Specjalisty:
 
 
Podpis Naczelnika Wydziału:
 
 
 
Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
 
 
 
 

Załączniki do pobrania: 2008-04-23 15:17:06 - wykres 1 (23.50 kB)
2008-04-23 15:18:34 - Wnioski pokontrolne (68.00 kB)
2008-04-23 15:20:08 - wystąpienie pokontrolne (26.00 kB)

Ilość odwiedzin: 9401
Nazwa dokumentu: protokół kontroli
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Tadeusz Lech, Małgorzata Jóżwin - Mazurek
Osoba, która odpowiada za treść: Tadeusz Lech, Małgorzata Jóżwin - Mazurek
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2008-04-23 15:14:35
Data udostępnienia informacji: 2008-04-23 15:14:35
Data ostatniej aktualizacji: 2008-04-23 15:21:11

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner