logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

                                                                                                                
                         
KWiA.I–0914/2/08
        Opole, 07.02.2008 r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 02/08
 
Jednostka kontrolowana
Publiczne Przedszkole nr 8
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
od 16 do 31 stycznia 2008 r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Monika Pijanka - inspektor w Wydziale
Kontroli Wewnętrznej i Audytu
 
Agnieszka Lisiecka - inspektor w Wydziale
Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
nr 03/2008
nr 04/2008
Przedmiot kontroli
Ø      Gospodarka finansowa
Ø      ZFŚS
Ø      Prowadzenie ksiąg rachunkowych
Ø       System kontroli wewnętrznej
Okres objęty kontrolą
2007
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Brygida Starba – dyrektor przedszkola
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielały
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– główna księgowa
    
 
 
Podstawy prawne
 
1.     Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).
 
2.     Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity                z 2002 r., Dz. U. Nr 76, poz.694 z późniejszymi zmianami).
 
  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity                z 2004 r., Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
 
4.     Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity                 z 2003 r., Dz. U. Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami).
 
5.     Ustawa z dnia 04 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity z 1996 r., Dz. U. Nr 70, poz. 335                             z późn. zm.).
 
  1. Rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 107 poz. 726 z późn. zm.).
 
7.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 170, poz. 1426 z późniejszymi zmianami).
 
8.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020).
 
9.     Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146 poz. 1222 z późn. zm.)
 
  1. Uchwała Nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 marca 2005 r.            w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola.
 
  1. Uchwała Nr LXIX/798/06 Rady Miasta Opola z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników niepedagogicznych zatrudnionych                     w jednostkach oświatowych oraz uzgodnienia wartości jednego punktu.
 
  1. Komunikat Nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych  (Dz. Urz. MF z 2006 r. Nr 7 poz. 58).
 
 
Cel kontroli
 
Celem kontroli była ocena prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej oraz sprawdzenie rzetelności prowadzonej ewidencji wydatków                i sporządzanych sprawozdań.
 
 
Metodyka przeprowadzenia kontroli
 
Zapoznano się ze specyfiką przyjętych rozwiązań organizacyjnych                  w zakresie prowadzenia spraw kadrowo-księgowych. Na podstawie zapisów dokonywanych na kontach księgowych ustalono poszczególne rodzaje wydatków budżetowych. Sprawdzono również czy istnieją dokumenty potwierdzające dokonanie określonych wydatków (faktury, rachunki, listy płac, raporty kasowe, itp.) oraz porównano je z wyciągami bankowymi. Sprawdzono także, czy poszczególne dokumenty zostały odpowiednio opisane, zadekretowane i poddane wstępnej kontroli oraz podpisane przez głównego księgowego i zaakceptowane do wypłaty przez dyrektora przedszkola. Dane zawarte w rocznych sprawozdaniach budżetowych porównano z danymi wynikającymi z badanych dokumentów i ewidencji księgowej. Dokonano analizy poszczególnych wydatków pod kątem ich celowości i zasadności oraz zgodności z planem finansowym. Sprawdzono również czy jednostka posiada zakładowy plan kont i opracowane na piśmie procedury kontroli finansowej, oraz czy procedury te są zgodne ze standardami Ministerstwa Finansów i dostosowane do specyfiki jednostki, a także w jaki sposób są realizowane w praktyce.
 
Sprawy organizacyjne 
 
Publiczne Przedszkole nr 8 w Opolu przy ul. Nysy Łużyckiej 1 funkcjonuje od dnia 01.03.2004 r., na podstawie Uchwały Nr XXVI/224/04 Rady Miasta Opola z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie odnowienia aktów założycielskich publicznych przedszkoli, dla których miasto Opole jest organem prowadzącym (akta kontroli Nr 08/2/I/26-27).Siedzibą przedszkola jest nieruchomość zabudowana położona w Opolu przy ul. Nysy Łużyckiej 1, którą Zarząd Miasta Opola przekazał nieodpłatnie w trwały zarząd decyzją nr GN 7224.c/32/96 z dnia 13.11.1997 r. (akta kontroli Nr 08/2/I/16-17).
Ponadto jednostka posiada filię we Wróblinie przy ul. Gminnej 1. Na podstawie decyzji nr GNGiK-JO-72244/11/05/06 z dnia 10.03.2006 r. nieruchomość została przejęta nieodpłatnie w trwały zarząd (akta kontroli Nr 08/2/I/14-15).
W okresie objętym kontrolą dyrektorem przedszkola była pani Brygida Starba powołana na to stanowisko na okres od 01.09.2002r. do 31.08.2007 r. oraz ponownie od 01.09.2007 r. do 31.08.2012 r. (akta kontroli Nr 08/2/I/10-13).   
         Głównym księgowym przedszkola jest pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zatrudniona w jednostce od dnia 01.04.2003 r. w wymiarze 0,50 etatu (akta kontroli Nr 08/2/I/9).
         Z budżetem gminy przedszkole rozliczało się w dziale 801 rozdział 80104. Wydatki pokrywane są ze środków budżetowych Gminy oraz                           z dochodów własnych. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan rzeczowo-finansowy.
         W okresie od stycznia do kwietnia 2007 r. przedszkole posiadało cztery rachunki bankowe założone w Banku Millennium S.A.: rachunek budżetowy, rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, rachunek dochodów własnych oraz rachunek depozytowy.
         Od maja 2007 r. przedszkole posiada rachunki bankowe w Banku PKO BP S.A.
         Ustalono, iż kontrolowane przedszkole posiada wewnętrzne regulacje dotyczące księgowości szkoły w postaci:
Ø      Zakładowego Planu Kont,
Ø      Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów,
Ø      Instrukcji inwentaryzacyjnej,
Ø      Regulaminu likwidacji środków trwałych,
Ø      Regulaminu komisji przetargowej,
Ø      Regulaminu kontroli wewnętrznej w dziale księgowości,
Ø      Regulaminu realizacji wydatków o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14.000 euro,
Ø      zasady (politykę) rachunkowości.
         Księgi rachunkowe w przedszkolu prowadzone są z wykorzystaniem programu komputerowego firmy Progman. Ewidencja księgowa przedszkola prowadzona jest w sposób umożliwiający ustalenie kosztów jednostki w Opolu oraz filii we Wróblinie.
         Podczas czynności kontrolnych ustalono, że w 2007 r. w kontrolowanej jednostce przeprowadzono dziewięć spisów inwentaryzacyjnych.
 
 
Tabela nr 1
Lp.
Rodzaj inwentaryzacji
Spis na dzień
Podstawa
Uwagi
1
Art. spożywcze -      spis z natury
06.02.2007
Zarządzenie Dyrektora nr
K-2/2007
Różnic inwentaryzacyjnych nie stwierdzono
2
Art. spożywcze -            spis z natury
12.02.2007
Zarządzenie Dyrektora nr
K-3/2007
Różnic inwentaryzacyjnych nie stwierdzono
3
Art. spożywcze -            spis z natury
19.02.2007
Zarządzenie Dyrektora nr
K-4/2007
Różnic inwentaryzacyjnych nie stwierdzono
4
Art. spożywcze -              spis z natury
29.03.2007
Zarządzenie Dyrektora nr
K-6/2007
Różnic inwentaryzacyjnych nie stwierdzono
5
Art. spożywcze -              spis z natury
13.04.2007
Zarządzenie Dyrektora nr
K-7/2007
Różnic inwentaryzacyjnych nie stwierdzono
6
Art. spożywcze -              spis z natury
29.06.2007
Zarządzenie Dyrektora nr
K-8/2007
Różnic inwentaryzacyjnych nie stwierdzono
7
Budynki i budowle - spis z natury
31.10.2007
Zarządzenie Dyrektora nr
K-12/2007
Różnic inwentaryzacyjnych nie stwierdzono
8
Środki trwałe i pozostałe środki trwałe
31.10.2007
Zarządzenie Dyrektora nr
K-11/2007
Stwierdzony niedobór zbiorów bibliotecznych (75,30 zł) oraz wyposażenia (886,60) uznano za braki niezawinione
9
Art. spożywcze -           spis z natury
31.12.2007
Zarządzenie Dyrektora nr
K-13/2007
Różnic inwentaryzacyjnych nie stwierdzono
 
 
         Z analizy dokumentacji wynika, że stwierdzony podczas inwentaryzacji niedobór wyposażenia na kwotę 886,60 zł był spowodowany brakiem likwidacji zniszczonych chodników oraz wycieraczek. W dokumentacji znajdują się wyjaśnienia osób odpowiedzialnych pobrane na okoliczność niedoborów. Decyzją dyrektora stwierdzone w wyniku inwentaryzacji braki uznano jako braki niezawinione. W związku z powyższym brakujące wyposażenie zostało wyksięgowane oraz zdjęte z ewidencji ilościowo-wartościowej.
         Na dzień 31.12.2007 r. w jednostce kontrolowanej zatrudnionych było ogółem 36 osób na 27,28 etatach w tym 17 nauczycieli na 13,13 etatach (akta kontroli Nr 08/2/I/158). W administracji i obsłudze zatrudnionych było 19 osób na 14,75 etatach.Szczegółowo stan zatrudnienia na dzień 31.12.2007 r. przedstawiono w tabeli nr 2.
 
 
 
Tabela nr 2
Lp.
Pracownicy
Etaty
Osoby
1
Pedagogiczni
13,13
17
2
Obsługa i administracja
14,75
19
RAZEM
27,28
36
 
Strukturę zatrudnienia w PP nr 8 w przeliczeniu na etaty przedstawiono na wykresie nr 1.
 
 
   Wykres nr 1 znajduje się w załączniku do niniejszego protokołu.
 
W zakresie realizacji planu rzeczowo-finansowego
 
 
Wydatki budżetowe w 2007 r.
 
 
Z ewidencji księgowej Urzędu Miasta wynika, że łączna kwota środków finansowych przekazanych na działalność przedszkola w 2007 r. wynosiła: 947.900,00 zł. Faktycznie wykorzystano kwotę 939.960,12 zł. Niewykorzysta-ne środki w kwocie 7.939,88 zł zwrócono do Urzędu Miasta Opola w dniu 27.12.2007 r. (akta kontroli Nr 08/2/I/63).
W dniu 09.01.2008 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb–28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2007 r. (akta kontroli Nr 08/2/I/62). W wyniku kontroli ustalono, że łączna kwota wydatków wykazana w sprawozdaniu jest zgodna z łączną kwotą środków otrzymanych z Urzędu Miasta na działalność w 2007 r. Ze sporządzonego sprawozdania oraz z dokumentacji księgowej przedszkola wynika, że dokonywane wydatki dotyczące przedszkola zostały zaewidencjonowane w dziewięciu paragrafach.
Największą pozycję stanowiły wydatki na wynagrodzenia, nagrody                i pochodne jak: trzynasta pensja, składki na ZUS i Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki te zaksięgowano w sześciu paragrafach tj. 3020, 4010, 4040, 4110, 4120 oraz 4140. Łączna kwota tych wydatków wyniosła 869.507,03 zł, co stanowi 92,50 % wszystkich wydatków budżetowych. Łączna kwota odpisu na fundusz socjalny wyniosła 39.500,00 zł i taką kwotę przekazano na rachunek bankowy Zakładowego Funduszu Środków Socjalnych.
 
 
 Wykres nr 2 znajduje się w załączniku do niniejszego protokołu.
 
W wyniku kontroli ustalono, że w 2007 r. pracownikom oprócz wynagrodzeń miesięcznych wypłacono dodatkowo(akta kontroli Nr 08/2/I/3-5):
Ø      nagrody jubileuszowe dla sześciu osób w łącznej kwocie (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł,
Ø      odprawę emerytalną dla jednej osoby w wysokości (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł,
Ø      ekwiwalenty za niewykorzystany urlop dla pięciu osób w łącznej kwocie (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zł.
 
          Spośród pozostałych wydatków analizie poddano wydatki zaewidencjonowane w czterech niżej wymienionych paragrafach:
 
Rozdział 80104 § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (akta kontroli Nr 08/2/I/136)
 
          Wydatki ogółem wyniosły 1.000,00 zł i dotyczyły zapomóg zdrowotnych. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą              w sporządzonym sprawozdaniu budżetowym.
 
Rozdział 80104 § 4260 - Zakup energii (akta kontroli Nr 08/2/I/133)
 
          Wydatki ogółem wyniosły 18.159,13 zł i dotyczyły zakupu energii cieplnej dla filii we Wróblinie. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu budżetowym.
Rozdział 80104 § 4270 - Zakup usług remontowych (akta kontroli 08/2/I/133)
 
Wydatki ogółem wyniosły 12.793,96 zł i dotyczyły remontu dachu filii we Wróblinie. Podczas kontroli ustalono, że wybór wykonawcy nastąpił po zastosowaniu procedury przyjętej w Regulaminie realizacji wydatków o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14.000 euro. Trzyosobowa komisja wybrała, z pośród trzech ofert złożonych pisemnie w jednostce, ofertę najkorzystniejszą. W miesiącu listopadzie podpisano z wykonawcą umowę nr 3/2007. Po przyjęciu protokołu zdawczo-odbiorczego przelew za wykonaną usługę został przekazany na rachunek bankowy wykonawcy w dniu 17.12.2007 r. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu budżetowym.
        
Rozdział 80104 § 4440 - Odpisy na ZFŚS (akta kontroli Nr 08/2/I/133)
 
          W przedszkolu dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na łączną kwotę 39.500,00 zł. Środki budżetowe zostały przekazane na rachunek bankowy ZFŚS w dniach:
Ø      30.04.2007 r. –   9.000,00 zł
Ø      07.05.2007 r. – 18.000,00 zł
Ø      13.09.2007 r. –   9.000,00 zł
Ø      29.11.2007 r. –   3.500,00 zł
RAZEM                  39.500,00 zł
W wyniku kontroli ustalono, że powyższe kwoty w całości dotyczyły odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Poszczególne kwoty faktycznie przekazane zostały na rachunek bankowy funduszu w ustawowych terminach.
Z analizy zapisów na kontach księgowych „135” wynika, że oprócz odpisów, rachunek bankowy zasilały spłaty pożyczek mieszkaniowych, odpisy dla emerytów przekazane przez Urząd Miasta oraz odsetki od zgromadzonych na rachunku środków finansowych. Wpływów z innych źródeł nie stwierdzono.
 Zasady tworzenia i udzielania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników szkoły określił dyrektor w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Przedszkolu Publicznym Nr 8. Regulamin określa m.in. osoby uprawnione do korzystania ze środków funduszu, przeznaczenie środków oraz   zasady i warunki przyznawania świadczeń socjalnych. Sposoby i przyznawanie świadczeń osobom uprawnionym uzgadniany był z działającą stałą komisją ZFŚS. Ustalono, że              w kontrolowanym okresie środki funduszu przeznaczono na:
Ø      pomoc rzeczową i finansową,  
Ø      pożyczki mieszkaniowe,
Ø      świadczenia urlopowe dla nauczycieli,
Ø      dofinansowanie do wczasów i wypoczynku dzieci,
Ø      dofinansowanie dla emerytów,
Ø      organizację imprez kulturalnych (akta kontroli Nr 08/2/I/57).
Innych wydatków nie stwierdzono.
Wstępnej kwalifikacji wniosków o przyznanie pomocy socjalnej dokonuje komisja socjalna. Komisja socjalna sporządza każdorazowo z posiedzenia protokół, który zatwierdza dyrektor. Działalność socjalna prowadzona jest na podstawie zatwierdzonego rocznego planu dochodów i wydatków. Środki funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. Niewykorzystane środki w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. 
 
Dochody budżetowe w 2007 r.
 
W trakcie kontroli ustalono, że wykazana w sprawozdaniu Rb-27 S kwota w wysokości 43,75 zł dotyczyła odsetek wygenerowanych na zlikwidowanym rachunku bankowym (akta kontroli Nr 08/2/I/61).   
 
Wpływy dochodów własnych w 2007 r.
 
Podstawę działania dochodów własnych stanowi uchwała nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie tworzenia                           i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola. Podstawą gospodarowania dochodami własnymi jest roczny plan sporządzony przez dyrektora jednostki określający przychody i rozchody w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej.
Ustalono, że w kontrolowanym przedszkolu środki dochodów własnych były gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym. Ze sporządzonego przez jednostkę sprawozdania Rb-34 wynika, że wykonanie wpływów dochodów własnych w 2007 r. wyniosło ogółem 321.129,64 zł (akta kontroli Nr 08/2/I/65). Na kwotę tę składają się:
Ø      środki pieniężne na początek roku sprawozdawczego w kwocie 24.427,51 zł,
Ø      przychody w kwocie 296.702,13 zł.
Powyższe przychody uzyskano w dwóch paragrafach tj.:
Ø      paragraf 083 „Wpływy z usług” - kwota 294.646,08 zł,
Ø      paragraf 092 „Pozostałe odsetki” - kwota 2.056,05 zł.
W wyniku kontroli ustalono, że na przychody składały się m.in. wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu, odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym oraz odsetki za nieterminowe wpłaty.  
 
Wydatki dochodów własnych w 2007 r.
 
          Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 (akta kontroli Nr 08/2/I/64) wynika, że wydatki w ramach dochodów własnych w 2007 r. wyniosły ogółem 311.876,14 zł. Wydatki te zaewidencjonowano w piętnastu paragrafach. W wyniku przeprowadzonej analizy wyżej wymienionego sprawozdania oraz części opisowej do tego sprawozdania, kontroli poddano dokumentację księgową dotyczącą wydatków czterech paragrafów.
 
Rozdział 80104 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (akta kontroli Nr 08/2/I/64, 115-128)
 
          Wydatki ogółem wyniosły 75.999,44 zł. Ustalono, że wydatki dotyczyły m.in. środków czystości, artykułów biurowych, wykładziny, mebli, chłodziarki oraz prenumeraty. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34. 
         
Rozdział 80104 § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (akta kontroli Nr  08/2/I/64)
 
          Wydatki ogółem wyniosły 20.842,63 zł. Wydatki dotyczyły zakupu książek, zabawek oraz instrumentów muzycznych. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
 
Rozdział 80104 § 4270 – Zakup usług remontowych (akta kontroli Nr 08/2/I/64, 129-132)
 
          Wydatki ogółem wyniosły  24.068,69 zł. Wydatki dotyczyły naprawy kserokopiarki, konserwacji urządzeń gazowych, przeglądu przewodów kominowych, udrożnienia kanalizacji oraz naprawy okna. Wykazana                      w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą                                w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
          Ponadto ustalono, że duża część prac remontowych przeprowadzonych w jednostce była wykonana w systemie gospodarczym. W budynku filii we Wróblinie przy poniesionych kosztach w wysokości 750,59 zł zostało przeprowadzone kafelkowanie korytarza prowadzącego do magazynu spożywczego oraz przedsionka. Ponadto przeprowadzono malowanie sali dziecięcej, łazienki, holu, przedsionka, drzwi, szatni oraz magazynu spożywczego. Również wymieniono skrzydło okienne oraz opalono                          i pomalowano okna wewnątrz budynku.
          W budynku przedszkola w Opolu, przy nakładzie środków w wysokości 4.059,13 zł, przeprowadzono remont polegający na kafelkowaniu magazynu spożywczego oraz pralni, malowaniu sal, toalet, holu, kuchni i szatni. Również wytynkowano ściany na zewnątrz budynku w ogródku oraz ściany tarasu, uzupełniono ubytki w chodnikach na zewnątrz budynku oraz wykonano zadaszenia. 
          Wyżej wymienione remonty zostały przeprowadzone przy niewielkim nakładzie środków finansowych, ponieważ prace były wykonane bezpłatnie (po wcześniejszym podpisaniu umowy) przez osoby przebywające w Zakładzie Karnym w Opolu przy ul. Partyzanckiej. Wszelkie prace były przeprowadzone     w okresie wakacyjnym, w trakcie nieobecności dzieci w placówkach. 
           
Rozdział 80104 § 4300 – Zakup usług pozostałych (akta kontroli Nr 08/2/I/64, 137-151)
 
          Wydatki ogółem wyniosły 33.279,62 zł. Wydatki dotyczyły m.in. wywozu nieczystości, usług deratyzacji, wyrobu pieczątek, prowizji bankowych, opłat pocztowych oraz ochrony i monitoringu. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
 
W zakresie pozostałych spraw finansowo – księgowych
 
Fundusz Płac
 
                Zespół kontrolny sprawdził prawidłowość sporządzania list płac w 2007 r. W kontrolowanym okresie sporządzono 151 list płac (akta kontroli Nr 08/2/I/3-5). Ustalono, że są one sporządzane odrębnie dla pracowników administracji i obsługi oraz nauczycieli. Dodatkowo listy te podzielone są na pracowników przedszkola w Opolu oraz filii we Wróblinie. 
Listy płac są sporządzane przy pomocy programu firmy ProgMan, zawierają okres za jaki dokonano wypłaty, łączną kwotę do wypłaty, nazwisko i imię pracownika, wynagrodzenie brutto każdej osoby z wyszczególnieniem wszystkich składników wynagrodzeń. Listy płac są podpisane przez osobę sporządzającą, sprawdzającą i osoby upoważnione do zatwierdzania wypłaty.
Wypłaty wynagrodzeń są dokonywane dla wszystkich pracowników bezpośrednio na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe. Przelewy na rachunki bankowe są dokonywane na podstawie pisemnych oświadczeń pracowników potwierdzonych własnoręcznym podpisem. Na listach płac nie stwierdzono żadnych poprawek ani korekt.
Na listach płac dokonywano następujących potrąceń: składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, podatku dochodowego, PZU, składka ZNP, raty pożyczki udzielonej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  i PKZP. Potrącenia z tytułu ZFŚS wynikają z umowy o pożyczkę na remont mieszkania.
Ustalono, iż nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu otrzymywali wynagrodzenie w pierwszym dniu roboczym miesiąca, natomiast pracownicy administracyjni oraz obsługa otrzymywali wynagrodzenia na koniec miesiąca.
Ponadto strona kontrolująca sprawdziła prawidłowość naliczania płac dla pięciu pracowników wykazanych w tabeli nr 3.
 
 
Tabela nr 3
Lp.
Imię i nazwisko
Stanowisko
Kategoria zaszeregowania
Liczba punktów
Wymiar etatu
1
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
1,00
2
0,25
3
0,50
4
1,00
5
0,875
 
 
Podczas czynności kontrolnych sprawdzono, czy stawki poszczególnych składników wynagrodzeń zostały przyznane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W powyższym nieprawidłowości nie stwierdzono.
Strona kontrolująca dokonała również analizy wynagrodzeń dwunastu pracowników przedszkola za I półrocze 2007 r.:
- dyrekcja (2 osoby),
- sześciu pracowników administracyjnych,
- czterech pracowników obsługi.
Badanie polegało na porównaniu naliczonych wynagrodzeń z indywidualnych kartotek wynagrodzeń ze sporządzonymi listami płac. Następnie porównano wynagrodzenia netto z listy płac z dokonanymi przelewami. W badaniu zastosowano technikę porównania bieżącej informacji z analogiczną informacją z poprzedniego okresu. Zestawienie wynagrodzeń pracowników kontrolowanej jednostki za I półrocze 2007 r. przedstawiono w tabeli nr 4.
 
Tabel nr 4
Lp.
Imię i nazwisko
VII/2007
VIII/2007
IX/2007
X/2007
XI/2007
XII/2007
1
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 
         
W trakcie badania stwierdzono, iż wszystkie kwoty wykazane w indywidualnych kartotekach wynagrodzeń były zgodne z kwotami na sporządzonych listach płac. Po analizie porównawczej stwierdzono, iż zachodzi pełna zgodność pomiędzy danymi zawartymi w listach płac z danymi z wyciągów bankowych (akta kontroli Nr 08/2/II/1-122).
Dokumenty księgowe
         Podczas kontroli ustalono, że dokumentacja księgowa prowadzona jest w sposób chronologiczny oraz z podziałem na poszczególne rachunki. Konta księgowe syntetyczne mają odpowiednio utworzone i wyodrębnione konta analityczne umożliwiające wygenerowanie danych odrębnie dla placówki w Opolu oraz we Wróblinie.   
Zespół kontrolny, na podstawie wyciągów bankowych dochodów własnych za miesiąc listopad 2007r., dokonał sprawdzenia sposobu opisywania faktur oraz rachunków pod względem formalnym, rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzania do wypłaty przez dyrektora jednostki.
W tabeli nr 5 przedstawiono trzydzieści jeden dokumentów poddanych szczegółowej kontroli.
 
 
 
Tabela nr 5
Lp.
Nr faktury
Kwota
(zł)
Tytułem
Uwagi
1
FA/00151/10/07
76,13
Materiały biurowe
Wyciąg bankowy nr 116
z dnia 05.11.2007 r.
2
404/2007
479,36
Instrumenty muzyczne
3
1410/2007
447,48
Artykuły spożywcze
4
6/10/2007/BK
150,00
Praca bieżąca systemu
5
WRC/DR06/07/53
1.050,00
Zajęcia j. angielskiego
6
1441/2007
659,01
Artykuły spożywcze
Wyciąg bankowy nr 119
z dnia 08.11.2007 r.
7
06424/07
85,40
Monitoring obiektu
8
F35/07/989
1.299,00
Chłodziarka
9
344/2007
25,00
Materiały dydaktyczne
10
1567/10/2007
425,65
Wywóz nieczystości
11
Z1530/0017/11/2007
1.309,54
Energia
12
SC91)/20622/1296/2007
2.819,31
Energia CO
Wyciąg bankowy nr 122
z dnia 13.11.2007 r.
13
4220561587
27.80
Wywóz odpadów
14
4220561572
111,19
Wywóz odpadów
15
512/TK/4/2007
315,98
Udrożnienie kanalizacji
16
1449/2007
229,22
Artykuły spożywcze
17
10137/07
1.260,00
Instrumenty muzyczne i materiały dydaktyczne
18
224/N/2007
280,00
Spektakl dla dzieci
Wyciąg bankowy nr 124
z dnia 15.11.2007 r.
19
25911/A
405,02
Artykuły spożywcze
20
1077/07
294,00
Badania lekarskie
21
065992/2007
401,62
Woda WiK
22
1477/2007
15,37
Sól do chodników
23
1467/2007
225,00
Artykuły spożywcze
24
FS-017/00002010
51,00
Farbki
25
1486/2007
119,51
Artykuły spożywcze
Wyciąg bankowy nr 127
z dnia 20.11.2007
26
1482/2007
287,31
Artykuły spożywcze
27
 
FOP40356174/011/07
725,02
Rozmowy telefoniczne
28
00052/11/2007
107,58
Materiały biurowe
29
00155040/07
208,78
Materiały biurowe
30
07/1/021924
328,03
Artykuły spożywcze
31
FVKL/07/378
1.032,73
Artykuły spożywcze
Wyciąg bankowy nr 129 z dnia 22.11.2007 r.
 
 
W trakcie powyższego badania zespół kontrolny ustalił, że wszystkie skontrolowane dokumenty były szczegółowo opisane, sprawdzone przez upoważnione osoby pod względem formalnym, rachunkowym oraz merytorycznym. Ponadto na dokumentach zawarta była adnotacja o podstawie zastosowania przepisów Prawa zamówień publicznych oraz zatwierdzenie do wypłaty przez dyrektora jednostki. Każdorazowo na fakturach była umieszczona dekretacja, prawidłowa klasyfikacja budżetowa oraz wskazanie miesiąca ujęcia w księgach rachunkowych. Ponadto na każdej fakturze była umieszczona data wpływu do jednostki. 
         Wszystkie skontrolowane faktury dotyczące zakupionych artykułów spożywczych posiadały zapis o wpisaniu do kartoteki, przyjęcia na magazyn oraz sprawdzenia z kartoteką ilościową.
Zespół kontrolny ustalił, że w miesiącu listopadzie w kontrolowanej jednostce zostały sporządzone dwa raporty kasowe:
- nr 27/2007/III za okres 01-20.11.2007 r.
- nr 28/2007/III za okres 21-30.11.2007 r.
Stwierdzono, iż wszystkie obroty gotówkowe w badanym okresie są udokumentowane dowodami kasowymi. Zapisy w raporcie kasowym są prowadzone w ujęciu chronologicznym, w dniu, w którym nastąpił przychód lub rozchód.
         W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono:
Ø      do raportów kasowych dołączone były dowody źródłowe, tj.: faktury, rachunki, dowody wewnętrzne - kwitariusze,
Ø      zapisy w raportach dokonywane były w sposób chronologiczny,
Ø      dowody księgowe były opisane w rzetelny sposób.
 
System kontroli wewnętrznej
 
Celem przeprowadzonego badania było ustalenie w jaki sposób funkcjonuje w kontrolowanej jednostce system kontroli wewnętrznej. Badania skuteczności systemu dokonano w oparciu o standardy szczegółowe INTOSAI (Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli i Audytu), przyjęte i rekomendowane przez NIK i Ministerstwo Finansów, zawierające określone warunki skuteczności systemu kontroli wewnętrznej. Tabela nr 6 przedstawia ocenę realizacji standardów kontroli wewnętrznej.
 
Tabela nr 6
 Lp.
Czynność
Standard
Stan ustalony w PP nr 8
1
DOKUMENTACJA
Struktura kontroli wewnętrznej oraz wszelkie operacje i znaczące zdarzenia powinny być dokładnie udokumentowane,   a dokumentacja powinna być natychmiast dostępna, jeżeli zachodzi potrzeba sprawdzenia.
Zbadana dokumentacja prowadzona jest starannie i chronologicznie. Operacje finansowe są rzetelnie udokumentowane. Sposób przechowywania umożliwia szybkie odszukanie wszystkich dokumentów.
2
BEZZWŁOCZNE
I PRAWIDŁOWE REJESTROWANIE OPERACJI I ZDARZEŃ
Operacje i znaczące zdarzenia powinny być niezwłocznie rejestrowane i prawidłowo sklasyfikowane.
Zdarzenia księgowe księgowane są na bieżąco i w sposób chronologiczny. Nie stwierdzono przypadków błędnego klasyfikowania operacji.
3
AUTORYZACJA
Operacje i znaczące zdarzenia powinny podlegać autoryzacji oraz być wykonywane tylko przez osoby dysponujące odpowiednimi uprawnieniami.
Wszystkie dokumenty będące podstawą przeprowadzenia operacji, posiadają podpisy osób upoważnionych. Upoważnienia znajdują się w aktach osobowych pracowników.
4
PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW
Kluczowe obowiązki i odpowiedzialność za udzielanie upoważnień, realizowanie, rejestrowanie oraz sprawdzanie operacji      i zdarzeń powinny być podzielone między różne osoby.
W jednostce jest właściwy podział obowiązków. Upoważnienia do podpisywania dokumentów finansowych ustalono w prawidłowy sposób.
5
NADZÓR
Należy zapewnić kompetentny nadzór dla upewnienia się, że cele są realizowane.
W badanych obszarach związanych z operacjami finansowymi istnieje prawidłowy nadzór ze strony dyrekcji. 
Przelewy bankowe dokonywane są wyłącznie po zatwierdzeniu przez dyrekcję. 
6
DOSTĘP DO ZASOBÓW  I DOKUMENTÓW ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
ZA NIE
Dostęp do zasobów i akt powinien być ograniczony tylko do osób upoważnionych, które są odpowiedzialne za dozór nad nimi lub ich wykorzystanie.
Badana dokumentacja znajduje się na terenie jednostki w pokoju głównej księgowej. Dostęp do dokumentów osobom niepowołanym jest ograniczony.
Zasoby komputerowe chronione są indywidualnymi hasłami dostępu.
 
 
W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.
 
 
 
 
 
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,                z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono dyrektorowi przedszkola.
 
 
Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola   stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola oraz zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 
 
Jednostka kontrolowana
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
 
(podpisy)
 
 
 
Data: ........................
                   Zespół kontrolny
 
 
 
(podpisy)
 
 
 
Data:……………………
           
   Podpis Głównego Specjalisty:
 
 
   Podpis Naczelnika Wydziału:
 
Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
 
............................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
 
 
 
 

Załączniki do pobrania: 2008-04-29 14:14:55 - wykres 1 (23.50 kB)
2008-04-29 14:16:47 - Wnioski pokontrolne (49.00 kB)
2008-04-29 14:18:32 - wystąpienie pokontrolne (22.50 kB)

Ilość odwiedzin: 10049
Nazwa dokumentu: protokół kontroli
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Monika Pijanka, Agnieszka Lisiecka
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Pijanka, Agnieszka Lisiecka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2008-04-29 14:12:25
Data udostępnienia informacji: 2008-04-29 14:12:25
Data ostatniej aktualizacji: 2008-04-29 14:21:19

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner