logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Readaptacji ,,Szansa"
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


                         
KWiA.I–0914/8/08
                            Opole, 08.04.2008 r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 8/08
 
Jednostka kontrolowana
Publiczne Przedszkole nr 28 w Opolu
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
od 03 do 17 marca 2008 r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Małgorzata Jóźwin-Mazurek - podinspektor w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Tadeusz Lech – główny specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
nr 15/2008
nr 16/2008
Przedmiot kontroli
Ø      Gospodarka finansowa
Ø      System kontroli wewnętrznej
Ø       Oszczędności przy dokonywaniu wydatków
Okres objęty kontrolą
2007 r.
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
 Anna Pastuszko- dyrektor przedszkola
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielały
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– główna księgowa
    
Podstawy prawne
1.     Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).
2.     Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. Nr 76, poz.694 z późniejszymi zmianami).
 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r., Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
4.     Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2003 r., Dz. U. Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami).
5.     Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.).
 1. Rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 107 poz. 726 z późn. zm.).
 
7.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781 z późn. zm.).
8.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (dz. U. z 2006 r. Nr 116 poz.783).
9.     Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146 poz. 1222 z późn. zm.).
10.                        Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020).
 1.  Uchwała Nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola.
 2.  Uchwała Nr LXIX/798/06 Rady Miasta Opola z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w jednostkach oświatowych oraz uzgodnienia wartości jednego punktu.
 3.  Uchwała Nr XXXIII/302/04 Rady Miasta Opola z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych.
 4.  Uchwała Nr XXXVIII/392/04 Rady Miasta Opola z dnia 18.11.2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych.
 5.  Komunikat Nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2006 r. Nr 7 poz. 58).
 
Cel kontroli
Celem kontroli była ocena prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej oraz sprawdzenie rzetelności prowadzonej ewidencji wydatków i sporządzanych sprawozdań.
 
Metodyka przeprowadzenia kontroli
Zapoznano się ze specyfiką przyjętych rozwiązań organizacyjnych w zakresie prowadzenia spraw kadrowo-księgowych. Na podstawie zapisów dokonywanych na kontach księgowych ustalono poszczególne rodzaje wydatków budżetowych. Sprawdzono również czy istnieją dokumenty potwierdzające dokonanie określonych wydatków (faktury, rachunki, listy płac, raporty kasowe, itp.) oraz porównano je z wyciągami bankowymi. Sprawdzono także, czy poszczególne dokumenty zostały odpowiednio opisane, zadekretowane i poddane wstępnej kontroli oraz podpisane przez głównego księgowego i zaakceptowane do wypłaty przez dyrektora przedszkola. Dane zawarte w rocznych sprawozdaniach budżetowych porównano z danymi wynikającymi z badanych dokumentów i ewidencji księgowej. Dokonano analizy poszczególnych wydatków pod kątem ich celowości i gospodarności oraz zgodności z planem finansowym. Sprawdzono również czy jednostka posiada zakładowy plan kont i opracowane na piśmie procedury kontroli finansowej, oraz czy procedury te są zgodne ze standardami Ministerstwa Finansów i dostosowane do specyfiki jednostki, a także w jaki sposób są realizowane w praktyce.
Skontrolowano wynagrodzenia pięciu pracowników przedszkola wypłacone w 2007 r., tj. dyrektora, głównej księgowej, intendenta, starszego specjalisty ds. kadr i specjalisty ds. płac. Badanie polegało na porównaniu naliczonych wynagrodzeń z indywidualnych kartotek wynagrodzeń z dokonanymi przelewami.
W zakresie dochodów własnych przedszkola sprawdzono dokumentację stanowiącą podstawę zastosowania zniżki dotyczącej opłat za przedszkole wpłacanych przez rodziców. Porównano także kwotę wydatków na wyżywienie z przypisanymi należnościami za wyżywienie w 2007 r.
Skontrolowano stan magazynów żywieniowych i porównano ze stanem ewidencyjnym. Kontroli poddano także stan gotówki w kasie, który porównano z ostatnim raportem kasowym.
 
Sprawy organizacyjne 
Publiczne Przedszkole nr 28 w Opolu przy Placu Teatralnym 3 funkcjonuje na podstawie Uchwały Nr XXVI/224/04 Rady Miasta Opola z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie odnowienia aktów założycielskich publicznych przedszkoli, dla których miasto Opole jest organem prowadzącym (akta kontroli Nr 08/8/I/2). Siedzibą przedszkola jest nieruchomość zabudowana położona w Opolu przy Placu Teatralnym 3, którą Zarząd Miasta Opola przekazał nieodpłatnie w trwały zarząd decyzją nr GNGiK-72244/1/2002 (akta kontroli Nr 08/8/I/3-4).
W okresie objętym kontrolą dyrektorem przedszkola była pani Anna Pastuszko  powołana na to stanowisko na okres od 01.09.2007 r. do 31.08.2012 r. (akta kontroli Nr 08/8/I/6).
         Głównym księgowym przedszkola jest pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zatrudniona w jednostce od dnia 01.04.2005 r. w wymiarze ¼ etatu (akta kontroli 08/8/I/7).  
                Na podstawie książki kontroli ustalono, że w 2007 roku w Przedszkolu przeprowadzona została 1 kontrola zewnętrzna w zakresie płac przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu(akta kontroli Nr 08/8/I/8-9).Z informacji uzyskanych od dyrektora przedszkola ustalono, że zalecenia pokontrolne zostały wykonane. 
         Z budżetem gminy przedszkole rozlicza się w dziale 801 rozdział 80104. Wydatki pokrywane są ze środków budżetowych Gminy oraz z dochodów własnych. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan rzeczowo-finansowy.
         W okresie od stycznia do kwietnia 2007 r. przedszkole posiadało cztery rachunki bankowe założone w Banku Millennium S.A. (akta kontroli Nr 08/8/I/10):
·         78 1160 2202 0000 0000 4769 4591 - rachunek budżetowy,
·         23 1160 2202 0000 0000 4769 4611 - rachunek ZFŚS,
·         61 1160 2202 0000 0000 4769 4606 - rachunek dochodów własnych,
·         92 1160 2202 0000 0000 4769 4630 - rachunek depozytowy.
         Od 30 kwietnia 2007 r. przedszkole posiada rachunki bankowe w Banku PKO BP S.A.:
·         03 1020 3668 0000 5102 0159 3771 - rachunek budżetowy,
·         50 1020 3668 0000 5302 0159 3797 - rachunek ZFŚS,
·         45 1020 3668 0000 5502 0159 3789 - rachunek dochodów własnych,
·         82 1020 3668 0000 5502 0160 1368 - rachunek depozytowy.
 
         Księgi rachunkowe w przedszkolu prowadzone są z wykorzystaniem programu komputerowego ProgMan.
           
 Sprawy kadrowe
 
         Na dzień 31.12.2007 r. w jednostce kontrolowanej zatrudnionych było ogółem 26 osób na 19,20 etatach (akta kontroli Nr 08/8/I/11). W 2007 roku do pracy w przedszkolu przyjęto sześciu pracowników pedagogicznych i trzech niepedagogicznych. Ustalono, że przyjęci pracownicy posiadają założone akta osobowe i aktualne badania lekarskie, co jest udokumentowane zaświadczeniem wystawionym przez lekarza posiadającego odpowiednie uprawnienia. W aktach osobowych znajdują się również zaświadczenia o odbytych szkoleniach bhp.
 
Szczegółowo stan zatrudnienia na dzień 31.12.2007 r. przedstawiono w tabeli nr 1.
 
Tabela nr 1
Lp.
Pracownicy
Etaty
Osoby
1
Pedagogiczni
8,32
11
2
Administracja
1,625
4
2
Obsługa
9,25
11
RAZEM
19,195
26
 
Strukturę zatrudnienia w PP nr 28 w przeliczeniu na etaty przedstawiono na wykresie nr 1.
 
Wykres nr 1
 
W zakresie realizacji planu rzeczowo-finansowego
 
Dochody budżetowe w 2007 r.
 
W dniu 9 stycznia 2008 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb–27S z wykonania planu dochodów budżetowych przedszkola za rok 2007 r.(akta kontroli 08/8/I/14).
W trakcie kontroli ustalono, że wykazana w sprawozdaniu Rb-27 S kwota w wysokości 11,34 zł dotyczyła odsetek od zgromadzonych na rachunku bankowym. Dochód ten przekazano na rachunek bankowy Urzędu Miasta Opola w dniu 28.05.2007 r. (akta kontroli Nr 08/8/I/13)
 
 
Wydatki budżetowe w 2007 r.
 
Z wyciągu bankowego wynika, że stan środków budżetowych na rachunku bankowym przedszkola na dzień 31.12.2007 r. wynosił – „0”(akta kontroli Nr 08/8/I/16).         
W dniu 09.01.2008 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb–28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2007 r. (akta kontroli Nr 08/8/I/17).       
Z ewidencji księgowej Urzędu Miasta wynika, że łączna kwota środków finansowych przekazanych na działalność przedszkola w 2007 r. wynosiła: 524.884,55 zł (akta kontroli Nr 08/8/I/18).
W wyniku kontroli ustalono, że łączna kwota wydatków wykazana w sprawozdaniu jest zgodna z łączną kwotą środków otrzymanych z Urzędu Miasta na działalność w 2007 r. Ze sporządzonego sprawozdania oraz z dokumentacji księgowej przedszkola wynika, że dokonywane wydatki dotyczące przedszkola zostały zaewidencjonowane w siedmiu paragrafach: 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4210 i 4440.
Zespół kontrolny poddał analizie wyciągi bankowe środków budżetowych od miesiąca stycznia 2007 do grudnia 2007 r. ( od nr 1 do 49). Ustalono, że wpływy na rachunek bankowy stanowiły wyłącznie środki przekazane przez Urząd Miasta Opola natomiast z rachunku przelewane były tylko środki na wydatki zaewidencjonowane w powyższych paragrafach.
Największą pozycje stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne, spośród których kontrolą objęto wydatki na wynagrodzenia osobowe (które stanowiły największą pozycję ogółu wydatków) oraz odpisy od tych wynagrodzeń na fundusz socjalny. Wydatki te zostały zaewidencjonowane w dwóch niżej wymienionych paragrafach:
 
Paragraf 4010 – wynagrodzenia osobowe 
 
 Ze sprawozdania Rb-28S wynika, że wydatki przedszkola w tym paragrafie za rok 2007 r. wyniosły 386.442,95 zł.
Kontrolą objęto stawki wynagrodzenia zasadniczego ustalone dla pracowników przyjętych do pracy w 2007 r. (akta kontroli Nr 08/8/I/37). W przypadku  pięciu pracowników pedagogicznych stwierdzono, że stawka ta została ustalona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego (Dz. U. Nr 22, poz.181 z późn. zm.). Dodatki do wynagrodzenia zasadniczego ustalono zgodnie z Uchwałą Nr V/37/06 Rady Miasta Opola z dnia 28 grudnia 2006 r. W przypadku trzech nowozatrudnionych pracowników administracji i obsługi wynagrodzenie ustalono na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych w jednostkach organizacyjnych (Dz. U. Nr 46 z 2005 r. poz. 1222 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLXIX/798/06 Rady Miasta Opola z dnia 31 sierpnia w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu.
 
W wyniku kontroli ustalono, że w 2007 r. pracownikom oprócz wynagrodzeń miesięcznych wypłacono dodatkowo(akta kontroli Nr 08/8/I/38-39):
Ø      ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))osób w kwocie (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł.
Ø      nagrody dyrektora ze specjalnego funduszu nagród:
·         dla (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))w kwocie (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł,
·         dla (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))w łącznej kwocie (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł.
Wysokość nagród dla pracowników niepedagogicznych wynosiła od (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zł do (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zł.
W wyniku kontroli ustalono, że łączna kwota nagród wypłaconych pracownikom pedagogicznym i niepedagogicznym nie przekroczyła kwoty zaplanowanej w planie finansowym (akta kontroli Nr 08/8/I/40-41).
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypłacono zasadnie, gdyż był on związany z rozwiązaniem umowy o pracę (akta kontroli Nr 08/8/I/38).
Nie stwierdzono nieprawidłowości przy dokonywaniu wydatków w tym zakresie.
Skontrolowano wynagrodzenia pięciu pracowników przedszkola wypłacone w 2007:
- dyrektora,
- głównej księgowej,
- intendenta,
- starszego specjalisty ds. kadr,
- specjalisty ds. płac.
Badanie polegało na porównaniu naliczonych wynagrodzeń z indywidualnych kartotek wynagrodzeń z dokonanymi przelewami. Zestawienie wynagrodzeń pracowników kontrolowanej jednostki za 12 miesięcy 2007 r. przedstawiono w tabeli nr 2.
Tabela nr 2
Imię i nazwisko
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
I/2007
II/2007
III/2007
IV/2007
V/2007
VI/2007
VII/2007
VIII/2007
IX/2007
X/2007
XI/2007
XII/2007
 
            Po analizie porównawczej stwierdzono, iż zachodzi pełna zgodność pomiędzy danymi zawartymi w kartach wynagrodzeń z danymi z wyciągów bankowych (akta kontroli Nr 08/8/I/42-47).
 
Paragraf 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 
Ze sprawozdania Rb-28S wynika, że wykazane w tym paragrafie wydatki budżetowe przedszkola za rok 2007 wyniosły 21.100,00 zł. W wyniku kontroli ustalono, że kwota ta dotyczyła odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Kwoty te faktycznie przekazane zostały na rachunek bankowy funduszu w ustawowych terminach (akta kontroli Nr 08/8/I/48-52).
Terminy i kwoty odpisów obrazuje poniższa tabela:
Tabela nr 3
Lp.
Data
Kwota
%
1
31.05.2007 r.
14.025,00
66
2
27.09.2007 r.
4.675,00
22
3
22.10.2007 r.
2.400,00
korekta
12
RAZEM
21.100,00
100
Zasady tworzenia i udzielania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników szkoły określił dyrektor w Regulaminie gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Przedszkolu Publicznym Nr 28. Regulamin określa m.in. osoby uprawnione do korzystania ze środków funduszu, przeznaczenie środków oraz   zasady i warunki przyznawania świadczeń socjalnych. Sposoby i przyznawanie świadczeń osobom uprawnionym uzgadniany był z działającą stałą komisją ZFŚS.
          Wstępnej kwalifikacji wniosków o przyznanie pomocy socjalnej dokonuje komisja socjalna składająca się z trzech osób: dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej oraz przedstawiciela pracowników obsługi. Komisja socjalna sporządza każdorazowo z posiedzenia protokół, który zatwierdza dyrektor. Działalność socjalna prowadzona jest na podstawie zatwierdzonego rocznego planu dochodów i wydatków. Środki funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. Niewykorzystane środki w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. 
Z wyciągu bankowego wynika, że na dzień 31.12.2006 r. stan środków na rachunku bankowym wynosił 2.399,17 zł i był zgodny z ewidencją księgową (akta kontroli Nr 08/8/I/53).
W wyniku kontroli ustalono, że na przychody oprócz dokonanego odpisu i stanu początkowego środków pieniężnych składały się spłaty pożyczek i odsetki bankowe oraz środki przelane przez Urząd Miasta Opola z tytułu odpisu dla nauczycieli emerytów w kwocie 6.472,00 zł. Wpływów z innych źródeł nie stwierdzono (akta kontroli Nr 08/8/I/55-58).
W wyniku kontroli stwierdzono, że środki socjalne wydatkowane były zgodnie z regulaminem gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Publicznym Przedszkolu nr 28, tj. na: zapomogi, pożyczki mieszkaniowe, świadczenia urlopowe dla nauczycieli, dofinansowanie do wypoczynku dzieci, dofinansowanie dla emerytów, świadczenia urlopowe.
Innych wydatków nie stwierdzono.
 
Z wyciągu bankowego wynika, że na dzień 31.12.2007 r. stan końcowy środków na rachunku bankowym wynosił 3.541,79 zł i był zgodny z ewidencją księgową (akta kontroli Nr 08/8/I/54).
 
Dochody własne w 2007 r.
 
Podstawą gospodarowania dochodami własnymi jest roczny plan sporządzony przez dyrektora jednostki określający przychody i rozchody w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej.
Ustalono, że w kontrolowanym przedszkolu środki dochodów własnych były gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym. Ze sporządzonego przez jednostkę sprawozdania Rb-34 wynika, że wykonanie dochodów własnych w 2007 r. wyniosło ogółem 157.442,55 zł (akta kontroli Nr 08/8/I/60). Na kwotę tę składają się:
Ø      środki pieniężne na początek roku sprawozdawczego w kwocie 11.284,56 zł (akta kontroli Nr 08/8/I/105-106),
Ø      przychody w kwocie 146.157,99 zł.
Powyższe przychody uzyskano w dwóch paragrafach tj.:
Ø      paragraf 083 „Wpływy z usług” - kwota 145.580,92 zł (akta kontroli Nr 08/8/I/109-115),
Ø      paragraf 092 „Pozostałe odsetki” - kwota 577,07 zł (akta kontroli Nr 08/8/I/116-117).
W wyniku kontroli ustalono, że na przychody w paragrafie 083 składały się wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu (opłata stała i wyżywienie) oraz naliczone na rzecz jednostki odsetki za nieterminowe wpłaty za przedszkole.  
Wpłaty za przedszkole naliczane są na podstawie uchwały Rady Miasta Opola z dnia 24 czerwca 2004 r. Z pisemnej informacji sporządzonej przez przedszkole dla Wydziału Oświaty wynika, ze ogółem na 80 dzieci przyjętych do przedszkola - 24 dzieci, tj. 30% było zwolnionych z opłaty stałej. Łączna kwota zwolnień z tego tytułu w 2007 roku wyniosła 11.850,00 zł  (akta kontroli Nr 08/8/I/61). Powyższa kwota stanowi 11,83% wpływów ogółem z tytułu opłaty stałej. W 2007 roku wpływy te wyniosły 100.185,85 zł (wpływy ogółem - 145.580,92 zł minus wpływy za wyżywienie - 45.395,07 zł) (akta kontroli Nr 08/8/I/62).
Sprawdzono dokumentację stanowiącą podstawę zastosowania zniżki. W wyniku kontroli ustalono, że we wszystkich przypadkach zastosowane zniżki były zgodne z uchwałą Rady Miasta Opola z dnia 18.11.2004 r. (akta kontroli Nr 08/8/I/63-64).
 
Wydatki dochodów własnych w 2007 r.
 
          Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 (akta kontroli Nr 08/8/I/60) wynika, że wydatki w ramach dochodów własnych w 2007 r. wyniosły ogółem 157.442,55 zł. Wydatki te zaewidencjonowano w czternastu paragrafach. W wyniku przeprowadzonej analizy wyżej wymienionego sprawozdania kontroli poddano dokumentację księgową dotyczącą wydatków wszystkich paragrafów.
 
Rozdział 80104 § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (akta kontroli Nr 08/8/I/65)
 
         Wydatki ogółem wyniosły 2.162,22 zł. Ustalono, że wydatki dotyczyły świadczeń rzeczowych, wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy: zakupu odzieży i obuwia roboczego, w tym fartuchów ochronnych. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34. 
 
Rozdział 80104 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (akta kontroli Nr 08/8/I/66-69)
 
          Wydatki ogółem wyniosły 11.356,55 zł. Ustalono, że wydatki dotyczyły m.in. środków czystości, materiałów biurowych, druków, wyposażenia sal oraz kuchni. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34. 
 
Rozdział 80104 § 4220 – Zakup środków żywności (akta kontroli Nr 08/8/I/70-73)
 
          Wydatki ogółem wyniosły 43.437,14 zł. Ustalono, że wydatki dotyczyły zakupu żywności. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
 
Z ewidencji księgowej wynika, że łączna kwota przypisów za wyżywienie w 2007 r. wyniosła 58.553,22 zł. Kwota odpisów z powodu nieobecności dzieci w przedszkolu wyniosła 13.158,15 zł. Zatem łączna kwota należności za wyżywienie wyniosła 45.395,07 zł (akta kontroli Nr 08/8/I/62).
Z analizy powyższych danych wynika, że kwota wydatków na wyżywienie nie przekroczyła łącznej kwoty przypisanych należności za wyżywienie w 2007 r.
 
          Przedszkole prowadzi dwa rodzaje kuchni – bezglutenową i ogólną. W związku z tym posiada dwa osobne magazyny żywnościowe.   Skontrolowano stan magazynów na dzień 10.03.2008 r. W wyniku kontroli porównania stanów ewidencyjnych ze stanem faktycznym wybranych artykułów żywnościowych znajdujących się w magazynie nie stwierdzono rozbieżności (akta kontroli Nr 08/8/I/74-76).   
         
Rozdział 80104 § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (akta kontroli Nr 08/8/I/77-79)
 
          Wydatki ogółem wyniosły 4.946,71 zł. Wydatki dotyczyły zakupu pomocy dydaktycznych, książek dla dzieci, zabawek oraz planszy edukacyjnej. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
 
Rozdział 80104 § 4260 – Zakup energii (akta kontroli Nr 08/8/I/80-83)
 
          Wydatki ogółem wyniosły 30.379,21 zł. Wydatki dotyczyły zakupu energii elektrycznej i cieplnej, gazu, wody i opłaty za ścieki. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
 
Rozdział 80104 § 4270 – Zakup usług remontowych (akta kontroli Nr 08/8/I/84-86)
 
          Wydatki ogółem wyniosły 24.849,27 zł. Wydatki dotyczyły konserwacji urządzeń gazowych, remontu i konserwacji ppoż., przeglądu patelni elektrycznej, pomiaru i konserwacji dźwigu, konserwacji kopiarki, wymiany i montażu okien, usunięcia awarii zimnej wody, kontroli instalacji elektrycznej. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
 
Rozdział 80104 § 4280 – Zakup usług zdrowotnych (akta kontroli Nr 08/8/I/87-88)
 
          Wydatki ogółem wyniosły 1.082,00 zł. Wydatki dotyczyły badań profilaktycznych pracowników. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
     
Rozdział 80104 § 4300 – Zakup usług pozostałych (akta kontroli Nr 08/8/I/89-93)
 
          Wydatki ogółem wyniosły 15.633,07 zł. Wydatki dotyczyły m.in. wywozu nieczystości, prowizji bankowych, opłat pocztowych, serwisu komputerowego, deratyzacji, ochrony i monitoringu. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
 
Rozdział 80104 § 4350 – Zakup usług dostępu do sieci internet (akta kontroli Nr 08/8/I/94-95)
 
          Wydatki ogółem wyniosły 803,96 zł. Wydatki dotyczyły opłata za internet. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
 
Rozdział 80104 § 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (akta kontroli Nr 08/8/I/96-97)
 
          Wydatki ogółem wyniosły 2.527,07 zł. Wydatki dotyczyły opłat za usługi telekomunikacyjne. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
 
Rozdział 80104 § 4430 – Różne opłaty i składki (akta kontroli Nr 08/8/I/98)
 
          Wydatki ogółem wyniosły 1.379,00 zł. Wydatki dotyczyły składek na ubezpieczenie. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
 
Rozdział 80104 § 4700 – Szkolenie pracowników (akta kontroli Nr 08/8/I/99-100)
 
          Wydatki ogółem wyniosły 1.927,60 zł. Wydatki dotyczyły opłat za szkolenia pracowników. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
 
Rozdział 80104 § 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (akta kontroli Nr 08/8/I/101-102)
 
          Wydatki ogółem wyniosły 1.542,86 zł. Wydatki dotyczyły zakupu tonerów i papieru do ksera i drukarki. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
 
Rozdział 80104 § 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji (akta kontroli Nr 08/8/I/103-104)
 
          Wydatki ogółem wyniosły 2.211,03 zł. Wydatki dotyczyły zakupu akcesoriów komputerowych, programów, licencji i aktualizacji oprogramowania. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
 
 
W zakresie pozostałych spraw finansowo – księgowych
Dokumenty księgowe
         Podczas kontroli ustalono, że dokumentacja księgowa prowadzona jest w sposób chronologiczny. Konta księgowe syntetyczne mają utworzone i wyodrębnione konta analityczne.   
Na podstawie ewidencji wydatków poszczególnych paragrafów sprawdzono sposób opisywania faktur oraz rachunków pod względem formalnym, rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzania do wypłaty przez dyrektora jednostki. Do badania wybrano dziewiętnaście dokumentów księgowych na podstawie których dokonano wydatku powyżej 500,00 zł. W tabeli nr 4 przedstawiono dokumenty poddane szczegółowej kontroli.
Tabela nr 4
Lp.
Nr faktury
Kwota
Cel wydatku
Paragraf
Data przelewu
Nr dok.
księgowego
1
154/07
990,15
Odzież i obuwie BHP
3020
21/05/2007
5
2
2867/3/2007
964,00
Pojemniki i szuflady
4210
31/03/2007
6
3
2007000506
898,98
Zakup kosiarki, paliwa i trawy
4210
24/05/2007
2
4
P00/0474/2007
500,69
Środki czystości
4210
18/06/2007
4
5
P00/0768/2007
1.334,94
Środki czystości
4210
27/09/2007
9
6
2/10/07
3.968,00
Szafa pod zabudowę
4210
04/10/2007
2
7
15545/10/2007
2.375,00
Za łóżeczka dla dzieci
4210
05/11/2007
2
8
15785/10/2007
2.475,00
Za pościel
4210
12/11/2007
2
9
369/Z/07
1.627,93
Zabawki do nowego oddziału
4240
30/11/2007
4
10
599/07
3.374,87
Zaliczka na wymianę okien
4270
03/07/2007
7
11
808/07
7.874,71
Montaż okien
4270
30/08/2007
2
12
FV/381/12/07
11.496,16
Wymiana i montaż okien
4270
19/12/2007
2
13
WRC/DR06/07/8
560,00
Zajęcia edukacyjne
4300
12/03/2007
257
14
42/03/2007
540,00
Warsztaty-doskonalenie nauczycieli
4300
26/03/2007
4
15
WRC/DR06/07/13
760,00
Zajęcia edukacyjne dodatkowe
4300
31/03/2007
16
16
WRC/DR06/07/35
760,00
Usługi edukacyjne
4300
30/04/2007
11
17
WRC/DR06/07/41
760,00
Zajęcia edukacyjne
4300
28/05/2007
7
18
07/12/00402
610,00
Naprawa rolety
4300
28/12/2007
4
19
Polisa DR nr 0105134
1.313,00
Składka ubezpieczenia majątku
4430
16/04/2007
3
 
W trakcie powyższego badania ustalono, że wszystkie skontrolowane dokumenty miały adnotacje odnośnie sprawdzania wydatku pod względem merytorycznym i posiadały wskazania klasyfikacji budżetowej.
 
Kontroli poddano stan gotówki w kasie na dzień 11.03.2008 r. Stan ten wynosił 2.168,56 zł i był zgodny ze stanem wykazanym w ostatnim raporcie kasowym (akta kontroli Nr 08/8/I/118-119).
Odpowiedzialność materialną za prowadzenie kasy ponosi pracownik zatrudniony na stanowisku intendenta. Deklaracja odpowiedzialności materialnej znajduje się w aktach osobowych pracownika.
 
  System kontroli wewnętrznej
        
Na system kontroli wewnętrznej w zakresie dotyczącym gospodarki finansowej   w kontrolowanej jednostce składają się:
Ø      Regulaminu kontroli wewnętrznej w PP nr 28,
Ø      Instrukcja obiegu dokumentów,
Ø      Ogólnie przyjęte zasady rachunkowości w PP nr 28,
Ø      Instrukcja inwentaryzacji.
Instrukcja obiegu dokumentów została opracowana z uwzględnieniem przepisów ustawy o rachunkowości.
         W Regulaminie kontroliwewnętrznej określono zadania i zakres kontroli wewnętrznej w obszarze gospodarki finansowej, materialnej i personalnej.
         System kontroli wewnętrznej funkcjonujący w PP nr 28 ma na celu określenie stopnia realizacji zadań i efektywności pracy osób zatrudnionych a w szczególności:
 1. ustalanie stanu faktycznego,
 2. badanie zgodności podejmowanych rozstrzygnięć z aktami normatywnymi,
 3. ustalenie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości oraz osób za nie odpowiedzialnych,
 4. wskazanie sposobu i środków umożliwiających usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień w zaleceniach pokontrolnych,
 5. wskazanie przykładów solidnej pracy.
Do przeprowadzania kontroli upoważnieni są dyrektor przedszkola i główny księgowy.
 
         W 2007 roku skontrolowano następujące tematy z zakresu funkcjonowania przedszkola:
 • poprawność prowadzonej dokumentacji płacowej,
 • zastosowanie systemu HACCP w kuchni i magazynach spożywczych,
 • poprawność dekretowania dokumentów księgowych,
 • zgodność stanu magazynu spożywczego ze stanem na kartotekach,
 • zgodność wypłat składników wynagrodzenia z zaszeregowaniem pracownika.
 
Zbadana dokumentacja prowadzona jest starannie i chronologicznie. Operacje finansowe są rzetelnie udokumentowane. Sposób przechowywania umożliwia szybkie odszukanie wszystkich dokumentów. Zdarzenia księgowe księgowane są na bieżąco i w sposób chronologiczny. Nie stwierdzono przypadków błędnego klasyfikowania operacji. Wszystkie dokumenty będące podstawą przeprowadzenia operacji, posiadają podpisy osób upoważnionych. Upoważnienia znajdują się w aktach osobowych pracowników. W jednostce jest właściwy podział obowiązków. Upoważnienia do podpisywania dokumentów finansowych ustalono w prawidłowy sposób. W badanych obszarach związanych z operacjami finansowymi istnieje prawidłowy nadzór ze strony dyrekcji. Przelewy bankowe dokonywane są wyłącznie po zatwierdzeniu przez dyrekcję. Badana dokumentacja znajduje się na terenie jednostki w pokoju głównej księgowej. Dostęp do dokumentów osobom niepowołanym jest ograniczony. Zasoby komputerowe chronione są indywidualnymi hasłami dostępu.
 
Na podstawie przeprowadzonego badania ustalono, że system kontroli wewnętrznej funkcjonuje w kontrolowanej jednostce w sposób skuteczny.
   
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono dyrektorowi przedszkola.
 
Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola   stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola oraz zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 
 
Jednostka kontrolowana
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
 
(podpisy)
 
 
 
Data: ........................
                   Zespół kontrolny
 
 
 
(podpisy)
 
 
 
Data:.
           
 
Podpis Głównego Specjalisty:
 
 
Podpis Naczelnika Wydziału:
 
 
Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
 
.................................................................................................................
 
.................................................................................................................
 
.................................................................................................................
 
.................................................................................................................
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki do pobrania: 2008-07-14 10:55:09 - Wnioski pokontrolne (61.50 kB)
2008-07-14 10:56:36 - wystąpienie pokontrolne (23.00 kB)

Ilość odwiedzin: 10148
Nazwa dokumentu: protokół kontroli
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Jóźwin - Mazurek, Tadeusz Lech
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jóźwin - Mazurek, Tadeusz Lech
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2008-07-14 10:51:43
Data udostępnienia informacji: 2008-07-14 10:51:43
Data ostatniej aktualizacji: 2008-07-14 10:58:08

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner