logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Readaptacji ,,Szansa"
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

                         
KWiA.I–0914/14/08
                            Opole, 04.06.2008 r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 15/08
 
Jednostka kontrolowana
Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 w Opolu
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
od 16 do 30 kwietnia 2008 r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Agnieszka Lisiecka - inspektor w 
Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Izabela Dziewulska - Gaj – główny specjalista w Wydziale
Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
nr 30/2008
nr 31/2008
Przedmiot kontroli
Ø      Gospodarka finansowa za 2007r.
 
Okres objęty kontrolą
2007 r.
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Elżbieta Kruszyńska – dyrektor
przedszkola
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielały
Elżbieta Kruszyńska – dyrektor przedszkola
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– główna księgowa
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– referent ds. płac
    
Podstawy prawne
 
1.     Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).
2.     Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. Nr 76, poz.694 z późniejszymi zmianami).
  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r., Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
4.     Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2003 r., Dz. U. Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami).
 
5.     Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.).
  1. Rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 107 poz. 726 z późn. zm.).
7.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781 z późn. zm.).
8.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (dz. U. z 2006 r. Nr 116 poz.783).
9.     Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146 poz. 1222 z późn. zm.).
10.                       Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020).
  1. Uchwała Nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola.
  2. Uchwała Nr LXIX/798/06 Rady Miasta Opola z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników niepedagogicznych zatrudnionych                     w jednostkach oświatowych oraz uzgodnienia wartości jednego punktu.
  3. Komunikat Nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2006 r. Nr 7 poz. 58).
 
Cel kontroli
 
Celem kontroli była ocena prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej oraz sprawdzenie rzetelności prowadzonej ewidencji wydatków i sporządzanych sprawozdań.
 
Metodyka przeprowadzenia kontroli
 
Zapoznano się ze specyfiką przyjętych rozwiązań organizacyjnych w zakresie prowadzenia spraw kadrowo-księgowych. Na podstawie zapisów dokonywanych na kontach księgowych ustalono poszczególne rodzaje wydatków budżetowych. Sprawdzono również czy istnieją dokumenty potwierdzające dokonanie określonych wydatków (faktury, rachunki, listy płac, raporty kasowe, itp.) oraz porównano je z wyciągami bankowymi. Sprawdzono także, czy poszczególne dokumenty zostały odpowiednio opisane, zadekretowane i poddane wstępnej kontroli oraz podpisane przez głównego księgowego i zaakceptowane do wypłaty przez dyrektora przedszkola. Dane zawarte w rocznych sprawozdaniach budżetowych porównano z danymi wynikającymi z badanych dokumentów i ewidencji księgowej. Dokonano analizy poszczególnych wydatków pod kątem ich celowości oraz zgodności z planem finansowym. Sprawdzono również czy jednostka posiada zakładowy plan kont i opracowane na piśmie procedury kontroli finansowej, oraz czy procedury te są zgodne ze standardami Ministerstwa Finansów i dostosowane do specyfiki jednostki, a także w jaki sposób są realizowane w praktyce.
 
Sprawy organizacyjne 
 
Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 w Opolu przy ul. Prószkowskiej 39 funkcjonuje od dnia 01.01.2000 r., na podstawie Uchwały Nr XVIII/286/99 Rady Miasta Opola z dnia 16 grudnia 1999 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia form organizacyjno-prawnych działania przedszkoli publicznych na terenie gminy Opole (akta kontroli Nr 08/15/I/2-4). Siedzibą przedszkola jest nieruchomość zabudowana położona w Opolu przy ul. Prószkowskiej 39, którą Zarząd Miasta Opola przekazał nieodpłatnie w trwały zarząd decyzją nr GNGiK/7224.c/76/99/2000 z dnia 10 lutego 2000 r. (akta kontroli Nr 08/15/I/ 5-6).
W okresie objętym kontrolą dyrektorem przedszkola była pani Elżbieta Kruszyńska powołana na to stanowisko na okres od 01 stycznia 2007r. do 31 sierpnia 2011 r.  (akta kontroli Nr 08/15/I/ 8).
         W okresie objętym kontrolą głównym księgowym przedszkola była pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zatrudniona w jednostce w wymiarze 1/4 etatu na czas nieokreślony(akta kontroli Nr 08/15/I/7).       
         Z budżetem gminy przedszkole rozliczało się w dziale 801 rozdział 80104. Wydatki pokrywane są ze środków budżetowych Gminy oraz z dochodów własnych. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan rzeczowo-finansowy.
         W okresie od stycznia do maja 2007 r. przedszkole posiadało następujące rachunki bankowe założone w Banku Millennium S.A.: rachunek budżetowy, rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, rachunek dochodów własnych.
         Od maja 2007 r. przedszkole posiada rachunki bankowe w Banku PKO BP S.A.
         Księgi rachunkowe w przedszkolu prowadzone są z wykorzystaniem programu komputerowego FK - ,,Finanse DDJ” firmy ProgMan.
 
Sprawy kadrowe
 
         Na dzień 31.12.2007 r. w jednostce kontrolowanej zatrudnionych było ogółem 19 osób na 16,10 etatach (akta kontroli Nr 08/15/I/9-12). Szczegółowo stan zatrudnienia na dzień 31.12.2007 r. przedstawiono w tabeli nr 1.
 
 
Tabela nr 1
Lp.
Pracownicy
Etaty
Osoby
1
Pedagogiczni
9,225
10
2
Administracja
1,375
2
2
Obsługa
5,50
7
RAZEM
16,10
19
 
 
Strukturę zatrudnienia w PP nr 38 w przeliczeniu na etaty przedstawiono na wykresie nr 1.
 
 
  
Wykres nr 1
 

Nauczyciele
52%
Administracja
 
11%
Obsługa
37%
Nauczyciele
Administracja
Obsługa

 
Inwentaryzacja
 
Zasady przeprowadzania inwentaryzacji w przedszkolu określa Instrukcja Inwentaryzacji wprowadzona zarządzeniem Dyrektora Przedszkola nr 17/2001 z dnia 31.12.2001r.
 
1.     Inwentaryzację budynków i budowli będących w zarządzie przedszkola przeprowadzono wg stanu na dzień 31.10.2007r.
2.     Inwentaryzację magazynu żywnościowego przeprowadzono 29.12.2007r.
3.     W związku z przejęciem przez panią Elżbietę Kruszyńską czynności kierownika przedszkola od pani Elżbiety Wienke w dniu 29.12.2006r. spisano protokół zdawczo – odbiorczy. Pani Kruszyńska przejęła całkowity majątek, dokumentację oraz sprawy niezałatwione:
- majątek nieruchomy,
- majątek ruchomy,
- wyposażenie zdeponowane w magazynach obcych,
- wyposażenie w użytkowaniu, artykuły żywnościowe,
- środki pieniężne i rozliczenia,
- budżet,
- rachunek dochodów własnych,
- pieczęcie,
- teczki bieżących akt przedszkolnych,
- archiwum,
- wykaz spraw niezałatwionych,
- różnice inwentaryzacyjne.
 
Przy wypełnianiu arkuszy spisowych nie przestrzegano podstawowych zasad określonych w instrukcji inwentaryzacyjnej.
 
Stwierdzono m.in. dokonywanie w sposób niedozwolony poprawek na arkuszach spisowych poprzez zamazywanie danych i pogrubianie zapisów, tj. z naruszeniem przepisów określonych w art. 25 ustawy o rachunkowości, brak symboli identyfikujących składniki majątku, brak podsumowania pozycji arkuszy (arkusz zawiera pozycje od nr ... do nr ...). Stwierdzono, że w czterech spośród jedenastu arkuszy spisu z natury zsumowano błędnie wartości spisanych przedmiotów. Ponadto w spisach brak informacji, kiedy spis rozpoczęto i zakończono, w aktach również brak sprawozdania opisowego z przebiegu spisu z natury (zał. nr 2) do instrukcji (akta kontroli Nr 08/15/I/38-48).
 
Ustawa o rachunkowości określa termin i częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji (art. 26 ust. 3 pkt.3), m.in. inwentaryzację środków trwałych oraz maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych w budowie, znajdujących się na terenie strzeżonym należy przeprowadzić raz w ciągu 4 lat. Dyrektor jednostki nie przedstawił kontrolującym dokumentacji z inwentaryzacji środków trwałych z lat ubiegłych, która byłaby przeprowadzona zgodnie z Instrukcją Inwentaryzacyjną. 
 
W zakresie realizacji planu rzeczowo-finansowego
 
Wydatki budżetowe w 2007 r.
 
Z wyciągu bankowego wynika, że stan środków budżetowych na rachunku bankowym przedszkola na dzień 31.12.2007 r. wynosił – „0” (akta kontroli Nr 08/15/I/196).
                       
Z ewidencji księgowej Urzędu Miasta wynika, że łączna kwota środków finansowych przekazanych na działalność przedszkola w 2007 r. wynosiła: 519.330,00 zł. Faktycznie wykorzystano kwotę 519.046,45 zł. Niewykorzysta-ne środki w kwocie 283,55 zł zwrócono do Urzędu Miasta Opola w dniu 07.12.2007 r. (akta kontroli Nr 08/15/I/196). Otrzymane środki zostały wykazane na koncie księgowym 130 jako wpływ. Również kwota zwrotu została wykazana na tym koncie po stronie MA jako rozchód.
           
W dniu 08.01.2008 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb–28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2007 r. (akta kontroli Nr 08/15/I/194). W wyniku kontroli ustalono, że łączna kwota wydatków wykazana w sprawozdaniu jest zgodna z łączną kwotą środków otrzymanych z Urzędu Miasta na działalność w 2007 r. Ze sporządzonego sprawozdania oraz z dokumentacji księgowej przedszkola wynika, że dokonywane wydatki dotyczące przedszkola zostały zaewidencjonowane w siedmiu paragrafach: 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4300 i 4440.
Z rachunku bieżącego przelewane były środki na wynagrodzenia, potrącenia, pochodne od wynagrodzeń oraz prowizje.
W trakcie kontroli stwierdzono, że na koncie księgowym 130 - rachunek bieżący jednostek budżetowych zarówno po stronie Wn i jak i Ma dokonywano księgowań tylko na podstawie wyciągów bankowych. Powyższy sposób księgowania jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych.
          Ustalono, że największą pozycję wydatków budżetowych stanowiły wynagrodzenia. Łączna kwota tych wydatków wyniosła 493.946,78 zł. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu budżetowym.
W wyniku kontroli ustalono, że w 2007 r. pracownikom oprócz wynagrodzeń miesięcznych wypłacono dodatkowo (akta kontroli Nr 08/15/I/71-74).:
Ø      nagrody jubileuszowe dla (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) osób w łącznej kwocie (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł,
Ø      ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))w kwocie (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł,
Ø      ze specjalnego funduszu nagród nagrody dyrektora otrzymało (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) osób na łączną kwotę (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zł, w tym jeden nauczyciel na kwotę (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł i (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))na łączną kwotę (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zł. Specjalny fundusz nagród na rok 2007 - 2.969,00 zł, pomnożony przez 1,9% wyniósł 3.025,00 zł. W związku z powyższym nie przekroczono planowanego funduszu nagród.
 
Strona kontrolująca dokonała analizy wynagrodzeń trzech pracowników przedszkola za 2007 r.:
- dyrektor,
- główna księgowa,
- referenta ds. płac.
Badanie polegało na porównaniu naliczonych wynagrodzeń z indywidualnych kartotek wynagrodzeń z dokonanymi przelewami.
Zestawienie wynagrodzeń pracowników kontrolowanej jednostki za 2007 r. przedstawiono w tabeli nr 2.
 
Tabel nr 2
Lp.
Imię i nazwisko
 
I/07
 
II/07
 
III/07
 
IV/07
 
V/07
 
VI/07
VII/07
VIII/07
IX/07
X/07
XI/07
XII/07
1
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
2
3
 
            Po analizie porównawczej stwierdzono, iż nie wszystkie dane zawarte w indywidualnych kartotekach wynagrodzeń są zgodne z danymi                      z wyciągów bankowych (akta kontroli Nr 08/15/I/75-77). Wystąpiła różnica między przelewem a wypłatą dyrektora jednostki – Elżbiety Kruszyńskiej w miesiącu lipcu i sierpniu. Była to kwota 79,56 zł. Z wyjaśnienia głównej księgowej wynika, że z powodu zmniejszonej składki na ubezpieczenie rentowe z 6,5% na 3% wypłaty dokonano wcześniej, niż sporządzono naliczenie. W miesiącu sierpniu skorygowano wypłatę wynagrodzenia o ww. kwotę.
          Ponadto w trakcie kontroli ustalono, że wydatki w paragrafie 4300 ogółem wyniosły 1.599,67 zł i dotyczyły prowizji bankowych naliczonych przez Bank Millenium S.A. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu budżetowym.
          
Dochody własne w 2007 r.
 
Podstawę funkcjonowania dochodów własnych stanowi uchwała nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie tworzenia                           i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola z późniejszymi zmianami. Podstawą gospodarowania dochodami własnymi jest roczny plan sporządzony przez dyrektora jednostki określający przychody i rozchody w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej.z późniejszymi zmianami. Podstawą gospodarowania dochodami własnymi jest roczny plan sporządzony przez dyrektora jednostki określający przychody i rozchody w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej.
Ustalono, że w kontrolowanym przedszkolu środki dochodów własnych były gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym. Ze sporządzonego przez jednostkę sprawozdania Rb-34 wynika, że wykonanie przychodów dochodów własnych w 2007 r. wyniosło ogółem 95.968,64 zł (akta kontroli Nr 08/15/I/155).  Na kwotę tę składają się:
Ø      środki pieniężne na początek roku sprawozdawczego w kwocie 13.003,68 zł (stan zgodny z wyciągiem bankowym),
Ø      przychody w kwocie 82.964,96 zł.
Powyższe przychody uzyskano w dwóch paragrafach tj.:
Ø      paragraf 083 „Wpływy z usług” - kwota 82.651,20 zł,
Ø      paragraf 092 „Pozostałe odsetki” - kwota 313,76 zł.
W wyniku kontroli ustalono, że na przychody składały się wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu, odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym.  
 
Wydatki dochodów własnych w 2007 r.
 
          Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 (akta kontroli Nr 08/15/I/155-156) wynika, że wydatki w ramach dochodów własnych w 2007 r. wyniosły ogółem 84.274,20 zł. Wydatki te zaewidencjonowano w jedenastu paragrafach. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego w sprawozdaniu wynosi 11.694,44 zł. Natomiast na wyciągu saldo końcowe wynosi 11.694,04 zł. Z wyjaśnienia głównej księgowej dotyczącej tej różnicy wynika, że pomyłkowo ujęła kwotę 0,40 zł na dzień 31.12.2007r., która znajdowała się na koncie depozytowym. W wyniku tej pomyłki w paragrafie 4240 główna księgowa zmniejszyła wydatki o ww. sumę. W sprawozdaniu za I kwartał 2008r kwota ta została skorygowana i poprawnie wpisano saldo konta bankowego dochodów własnych.
 
W wyniku przeprowadzonej analizy wyżej wymienionego sprawozdania kontroli poddano dokumentację księgową dotyczącą wydatków wszystkich paragrafów.
 
Rozdział 80104 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (akta kontroli Nr 08/15/I/124-133)
 
          Wydatki ogółem wyniosły 11.929,66 zł. Ustalono, że wydatki dotyczyły m.in. środków czystości, materiałów biurowych, prenumeraty.
 
Rozdział 80104 § 4220 – Zakup środków żywności (akta kontroli Nr 08/15/I/116-123)
 
          Wydatki ogółem wyniosły 23.664,84 zł. Wydatki dotyczyły zakupu żywności.
 
Rozdział 80104 § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (akta kontroli Nr 08/15/I/112-115)
 
          Wydatki ogółem wyniosły 2.722,76 zł. Wydatki dotyczyły zakupu materiałów do zajęć plastycznych, książek, artykułów do zabawy i instrumentów muzycznych.
 
Rozdział 80104 § 4260 – Zakup energii (akta kontroli Nr 08/15/I/134-140)
 
          Wydatki ogółem wyniosły 22.014,22 zł. Wydatki dotyczyły zakupu energii cieplnej, elektrycznej, wody i gazu.
 
Rozdział 80104 § 4270 – Zakup usług remontowych (akta kontroli Nr 08/15/I/141-142)
 
          Wydatki ogółem wyniosły 4.747,87 zł. Wydatki dotyczyły m.in. konserwacji sprzętu, napraw i remontów.
                             
Rozdział 80104 § 4300 – Zakup usług pozostałych (akta kontroli Nr 08/15/I/94-111)
          Wydatki ogółem wyniosły 15.706,70 zł. Wydatki dotyczyły m.in. opłat pocztowych, badań lekarskich, zapłaty za szkolenia, wywozu śmieci, prowizji bankowych, opłat za rytmikę i monitoring.
 
Rozdział 80104 § 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet (akta kontroli Nr 08/15/I/146-147)
 
          Wydatki ogółem wyniosły 39,41 zł. Wydatki dotyczyły opłat za Internet.
 
Rozdział 80104 § 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (akta kontroli Nr 08/15/I/143-145)
 
          Wydatki ogółem wyniosły 2.232,03 zł. Wydatki dotyczyły opłat telefonicznych.
 
Rozdział 80104 § 4430 – Różne opłaty i składki  (akta kontroli Nr 08/15/I/148-149)
          Wydatki ogółem wyniosły 392,31 zł. Wydatki dotyczyły m.in. opłat za programy i za ubezpieczenia.
 
Rozdział 80104 § 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  (akta kontroli Nr 08/15/I/150-151)
 
          Wydatki ogółem wyniosły 278,89 zł. Wydatki dotyczyły m.in. opłat za ksero.
 
Rozdział 80104 § 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  (akta kontroli Nr 08/15/I/ 152-153)
 
          Wydatki ogółem wyniosły 545,51 zł. Wydatki dotyczyły m.in. opłat za zakup tuszu do drukarki i serwisów programów.
                 
We wszystkich ww. paragrafach wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
 
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 
          W 2007r. w kontrolowanym przedszkolu dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na łączną kwotę 23.500,00 zł. Środki budżetowe zostały przekazane na rachunek bankowy ZFŚS w dniach:
 
Ø      21.03.2007 r. – 5.000,00 zł
Ø      05.04.2007 r. – 8.500,00 zł
Ø      30.04.2007 r. – 5.000,00 zł
Ø      17.07.2007r.  – 2.000,00 zł
Ø      30.08.2007r. – 3.000,00 zł
 
RAZEM                   23.500,00 zł (akta kontroli Nr 08/15/I/210-212)
 
Na koncie 851 - ,,Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych” zaksięgowano w dniu 21.05.2007r. po stronie WN kwotę 10.000 zł tytułem - refundacja środków, następnie w dniu 31.05.2007r. po stronie MA również kwotę 10.000 zł tytułem – rata odpisu zfss na 2007r. Z wyjaśnień udzielonych przez główną księgową w dniu 29.04.2008r. wynika, że nie jest to dodatkowa kwota odpisu. Kwotę tę przelano na konto budżetowe w związku z tym, iż na koncie budżetowym nie było wystarczającej ilości pieniędzy na wypłaty wynagrodzeń. Po otrzymaniu środków z Urzędu Miasta główna księgowa dokonała zwrotu tej kwoty na konto ZFSS.
 
Zasady tworzenia i udzielania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników szkoły określił dyrektor w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń. Regulamin określa m.in. osoby uprawnione do korzystania ze środków funduszu, przeznaczenie środków oraz zasady i warunki przyznawania świadczeń socjalnych.
           
Z wyciągu bankowego wynika, że stan początkowy środków pieniężnych na dzień 01.01.2007 r. wynosił 32.951,62 zł (akta kontroli Nr 08/15/I/216). Stan ten jest zgodny z saldem początkowym konta 135 – rachunek ZFŚS (akta kontroli Nr 08/15/I/210). Saldo końcowe konta 135 na dzień 31.12.2007r. wyniosło 29.602,78 zł i jest zgodne z wyciągiem bankowym.
 
W wyniku kontroli ustalono, że na wpływy oprócz środków przeniesionych z poprzedniego roku, odpisów i odsetek od zgromadzonych na rachunku środków, składały się także spłaty pożyczek mieszkaniowych. Odpis dla emerytów został przekazany z Urzędu Miasta Opola w wysokości 7.079,00 zł (akta kontroli Nr 08/15/I/210-212). Wpływów z innych źródeł nie stwierdzono.
 
         Z analizy zapisów dokonanych na koncie 135 (strona Ma) wynika, że zaewidencjonowane wydatki w kontrolowanym okresie dotyczyły:
 
Ø      pomocy rzeczowej i finansowej – 1.339 zł, 
Ø      pożyczek mieszkaniowych – 13.500 zł,
Ø      świadczeń urlopowych dla nauczycieli i dofinansowania do wczasów i wypoczynku – 10.932,30 zł,
Ø      dofinansowania dla emerytów – 3.400 zł,
Ø      wycieczki do Pragi pracowników przedszkola – 4.250 zł,
Ø      paczki świąteczne dla pracowników i bony – 10.649 zł,
Ø      świadczeń pieniężnych wypłaconych 18 pracownikom z okazji Dnia Kobiet – 1.800 zł (akta kontroli Nr 08/15/I/210-212).
 
W zakresie pozostałych spraw finansowo – księgowych
Dokumenty księgowe
         Podczas kontroli ustalono, że dokumentacja księgowa prowadzona jest w sposób chronologiczny.
Zespół kontrolny, na podstawie kartotek finansowych dochodów własnych dokonał sprawdzenia sposobu opisywania faktur oraz rachunków pod względem formalnym, rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzania do wypłaty przez dyrektora jednostki. Do badania wybrano trzydzieści osiem dokumentów księgowych dotyczących wydatków dokonanych w miesiącu grudniu 2007r. W tabeli nr 3 przedstawiono dokumenty poddane szczegółowej kontroli.
 
Tabela nr 3
Lp.
Nr faktury
Cel wydatku
Kwota
Data przelewu
Paragraf
1
23760
Wywóz śmieci
113,42
20/12/2007
4300
2
11/2007
Przeprowadzenie szkolenia, rytmika
350,00
31/12/2007
4300
3
Druk delegacji
Za kilometry
25,07
10/12/2007
4300
4
 
Szkolenie
150,00
10/12/2007
4300
5
1023/12/2007
Aktualizacja programu
289,31
10/12/2007
4300
6
11/07
Monitoring za 11/07
73,20
20/12/2007
4300
7
07792/07
Monitoring
73,20
20/12/2007
4300
8
9999/b/07
Obszycie dywanu
72,24
24/12/2007
4300
9
15112/07
Instrumenty muzyczne
155,00
20/12/2007
4240
10
23450/07
Żywność
199,49
14/05/2007
4220
11
1943/07
Żywność
96,17
10/12/2007 
 4220
12
7179/07
Żywność
124,84
10/12/2007
 4220
13
11825/12/07
Paczka świąteczna
1000,00
10/12/2007
 4220
14
1998/07
Żywność
93,57
15/12/2007
 4220
15
7438/09/07
Żywność
162,87
20/12/2007
 4220
16
145/2007
Żywność
188,22
28/12/2007
 4220
17
1269/2007
Żywność
61,18
28/12/2007
 4220
18
 900/a
Mleko czekoladowe
31,68
31/12/2007
 4220
19
30424/a
Żywność
441,30
31/12/2007
 4220
20
2067/07
Żywność
41,87
31/12/2007
 4220
21
1943
Żarówka
5,98
10/12/2007
4210
22
2764/07
Artykuły papiernicze
21,44
20/12/2007
4210
23
2814/07
Materiały biurowe
239,26
24/12/2007
4210
24
102670
Czajnik i żelazko
248,90
24/12/2007
4210
25
7173/07
Prenumerata
55,00
10/12/2007
4210
26
07/01219
Proszek do zmywarki
162,26
10/12/2007
4210
27
07/01293
Młynek na odpady
1682,43
24/12/2007
4210
28
1162/2007
Wykładzina
477,85
24/12/2007
4210
29
22885/1277
Energia cieplna
2066,01
20/12/2007
4260
30
Z1519/007/12/07
Energia elektryczna
244,94
20/12/2007
4260
31
Z1519/0007/12/07
Energia elektryczna
440,53
28/12/2007
4260
32
290/07
Woda
204,26
15/12/2007
4260
33
9612070/148
Gaz
139,52
10/12/2007
4260
34
322
Konserwacja urządzeń gazowych
97,60
15/12/2007
4270
35
328
Wymiana gazowa
73,20
24/12/2007
4270
36
Fop40663029/012/07
Telefon
50,00
20/12/2007
4370
37
60423
Telefon
72,05
20/12/2007
4370
38
12/07
Internet
39,41
20/12/2007
4350
 
W trakcie powyższego badania zespół kontrolny ustalił, że wszystkie skontrolowane dokumenty miały adnotacje odnośnie sprawdzania wydatku pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym oraz zatwierdzenia do wypłaty przez dyrektora. Ponadto dokumenty posiadały prawidłowe wskazania klasyfikacji budżetowej.
 
Archiwum
 
Kontrolowana jednostka jest w trakcie archiwizacji dokumentacji. Jednostka nie posiada odrębnego pomieszczenia na akta archiwalne.
 
W dniu 5.03.2008r. została zawarta umowa ze spółką działającą pod nazwą(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)). Przedmiotem umowy było niszczenie wybrakowanych akt z Archiwum Zakładowego. Realizację umowy przewidziano od 6.03.2008r. do 12.04.2008r. Faktura z dnia 13.03.2008r. została wystawiona na kwotę zgodną z umową, tj. 112,50 zł. Wystawca faktury ustalił termin jej zapłaty na dzień 27.03.2008r. Zapłaty dokonano 1 dzień po terminie, tj. w dniu 28.03.2008r., natomiast kontrola pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym oraz zatwierdzenie do wypłaty nastąpiły dopiero w dniu 31.03.2008r. tj. 12 dni po dokonaniu wypłaty. Wypłaty dokonano z § 4300. Strony umowy przewidziały sporządzenie protokołu z czynności niszczenia akt, który nie został jednak sporządzony. (akta kontroli Nr 08/15/I/13, 248).
 
W dniu 3.03.2008r. została podpisana umowa nr 2/2008 o dzieło: archiwizację dokumentacji kontrolowanej jednostki. Podpisy złożyły obie strony. Czas realizacji przewidziano od 3.03.2008r. do 10.03.2008r. Koszt zlecenia wynosił 800 zł (netto).
Rachunek został podpisany w dniu 17.03.2008r. przez wykonawcę. Dyrektor jednostki stwierdził na piśmie, że praca została wykonana i przyjęta bez zastrzeżeń. W dniach prowadzenia czynności kontrolnych dyrektor nie posiadał jednak protokołu z archiwizacji dokumentacji. Zatem zatwierdzenie rachunku do wypłaty nastąpiło przed faktycznym przyjęciem wykonanego dzieła. Rachunek nie został zatwierdzony pod względem formalnym i rachunkowym. Na rachunku pracownik ds. kadr potwierdził fakt zapłaty faktury. Brak podpisu głównej księgowej. Rachunek nie został opisany w jakiej formie dokonano zapłaty oraz z jakiego paragrafu. Fakt wypłaty został potwierdzony na wyciągu bankowym nr 49 (str. 2) z dnia 17.03.2008r. Ten sam wyciąg potwierdza również dokonanie wpłaty podatku w wysokości 144 zł na konto Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu. (akta kontroli Nr 08/15/I/249-250).
 
System kontroli wewnętrznej
        
Jednostka nie posiada Regulaminu kontroli wewnętrznej.
 
Regulamin pracy wprowadzony został zarządzeniem nr 5/2005 z dnia 17.05.2005r. Nie przywołano w podstawie prawnej stosownych artykułów Kodeksu pracy.
Regulamin został uzgodniony w dniu 17.05.2005r. przez Prezesa Oddziału ZNP oraz Wiceprzewodniczącą Zakładowej komisji Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty i Wychowania „Solidarność”.
Załącznik nr 2 do regulaminu pracy został także zatwierdzony oraz podpisany przez właściwe organizacje związkowe. Brak załącznika nr 1. W Regulaminie nie przywołano załączników. W swoich postanowieniach uchyla poprzedni regulamin.
Regulamin pracy wszedł w życie 14 dni od daty ogłoszenia, tj. od 17.05.2005r.
Zespołowi kontrolującemu udostępniono oświadczenia 18 pracowników Przedszkola Publicznego nr 38 o zapoznaniu się z postanowieniami Regulaminu pracy z 2005r., z czego 8 pracowników złożyło takie oświadczenia przed datą jego wprowadzenia, tj. 2 osoby w 2003r., 1 osoba w 2001r., 1 osoba w 2000r., 4 osoby w 1998r. (akta kontroli Nr 08/15/I/251-268).
 
Regulamin premiowania dla pracowników nie będących nauczycielami został wprowadzony zarządzeniem nr 2/2007 z dnia 20.02.2007r. Został podpisany przez dyrektora. W swoich postanowieniach nie uchyla poprzedniego regulaminu. Z powyższym zapoznało się 6 pracowników ((Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))). Do dnia kontroli stan zatrudnienia pracowników nie będących nauczycielami wynosi 9 osób, z czego 2 osoby podpisane na Regulaminie nie znalazły się na liście zatrudnionych pracowników. Zatem 5 obecnie zatrudnionych pracowników nie będących nauczycielami nie zapoznało się z regulaminem premiowania (akta kontroli Nr 08/15/I/269).
 
Instrukcja zarządzania systemem informatycznym i ręcznym do przetwarzania danych osobowych została podpisana przez dyrektora. Nie została jednak wprowadzona zarządzeniem.
 
Regulamin ZFŚS został wprowadzony zarządzeniem dyrektora nr 1/2007 z dnia 12.02.2007r. Został przyjęty dnia 29.03.2007r. przez pracowników jednostki.
 
 
Tabela nr 4.  Zarządzenia wewnętrzne
 
Nr zarządzenia
Przedmiot zarządzenia
Informacja w księdze zarządzeń o zapoznaniu się pracowników z poszczególnymi zarządzeniami
Potwierdzenie Zapoznanie pracowników
Wskazanie   podstawy prawnej
Wymagane załączniki
Dołączone załączniki do zarządzenia
1/07 z 12.02.07
Regulamin ZFŚS
Dyrektor potwierdził swoim podpisem, że wszyscy pracownicy zapoznali się z zarządzeniem
Podpisy na regulaminie
Tak
Regulamin
Nie
2/07 z 20.02.07
Regulamin premiowania dla pracowników nie będących nauczycielami
Dyrektor potwierdził swoim podpisem, że wszyscy pracownicy zapoznali się z zarządzeniem
Podpisy na Regulaminie
Tak
Regulamin
Nie
3/07 z 4.06.07
Udzielanie dodatkowego dnia wolnego
Dyrektor potwierdził swoim podpisem, że wszyscy pracownicy zapoznali się z zarządzeniem
Brak podpisów
Tak
Nie
Nie dotyczy
4/07 z 24.09.07
Ocena pracowników samorządowych
Dyrektor potwierdził swoim podpisem, że pracownicy administracji (księgowość i ref. ds. kadr) zapoznali się z zarządzeniem
Brak podpisów
Tak
Nie
Nie dotyczy
5/07 z 10.10.07
Fundusz Nagród
Dyrektor potwierdził swoim podpisem, że wszyscy pracownicy zapoznali się z zarządzeniem
Brak podpisów
Tak
Nie
Nie dotyczy
6/07 z 10.10.07
Socjalny Fundusz Nagród
Dyrektor potwierdził swoim podpisem, że ref. ds. płac zapoznał się z zarządzeniem
Brak podpisów
Brak wskazania konkretnej podstawy prawnej
1
1
7/07 z 11.10.07
Odpłatność za wyżywienie dzieci
Dyrektor potwierdził swoim podpisem, że rodzice oraz referent administr.-gosp. zapoznali się z zarządzeniem
Brak podpisów
Brak wskazania konkretnej podstawy prawnej
Nie
Nie dotyczy
8/07 z 30.11.07
Odpłatność za pobyt dzieci
Dyrektor potwierdził swoim podpisem, że rodzice oraz referent administr.-gosp. zapoznali się z zarządzeniem
Brak podpisów
Tak
Nie
Nie dotyczy
9/07 z 6.12.07
Odpłatność za wyżywienie dzieci
Dyrektor wskazał i potwierdził swoim podpisem, którzy pracownicy   zapoznali się z zarządzeniem
Brak podpisów
Brak wskazania konkretnej podstawy prawnej
Nie
Nie dotyczy
10/07 z 10.12.07
Odpłatność za wyżywienie dzieci
Dyrektor wskazał i potwierdził swoim podpisem, którzy pracownicy   zapoznali się z zarządzeniem
Brak podpisów
Brak wskazania konkretnej podstawy prawnej
Nie
Nie dotyczy
1/08 z 29.01.08
Regulamin przyznawania zasiłku
Dyrektor potwierdził swoim podpisem, że prac. pedagogiczni oraz księgowa. zapoznali się z zarządzeniem
Regulamin przyjęto na radzie Pedagogicznej. Uczestnicy rady zapoznali się z jego treścią.
Tak
1
Brak
2/08 z 6.02.08
Roczny plan finansowy ZFŚS
Dyrektor potwierdził swoim podpisem, że wszyscy pracownicy   zapoznali się z zarządzeniem
Brak podpisów
Brak wskazania konkretnej podstawy prawnej
Nie
Nie dotyczy
3/08 z 28.02.08
Ustalenie dodatkowego dnia wolnego
Brak informacji w księdze zarządzeń
Brak podpisów
Tak
Nie
Nie dotyczy
 
 
W dniu 23.04.2007r. został wprowadzony aneks do Regulaminu ZFŚS z dnia 12.02.2007r. Zgodnie z § 12 ust. 4 Regulaminu ZFŚS wszelkie zmiany do Regulaminu wprowadza się aneksem w formie pisemnej. Powyższe jest niezgodne z zasadami wprowadzania w życie regulaminu, który dyrektor wprowadza zarządzeniem. Dla ważności zmian wymaga się, aby zmiany wprowadzane były w tym samym trybie (zarządzenia), co nie zostało w przypadku tej zmiany zastosowane. Powyższe uchybienie ma charakter proceduralny i czyni aneks niewiążącym, zwłaszcza, że nie został on uzgodniony z właściwą organizacją związkową oraz nie zapoznano pracowników jednostki z treścią zmian (akta kontroli Nr 08/15/I/221-227).
 
 
 
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono dyrektorowi przedszkola.
 
 
Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r., zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. oraz zarządzeniem nr OR.I-0152/218/08 z dnia 16 kwietnia 2008r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 
 
 
Jednostka kontrolowana
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
 
(podpisy)
 
 
 
Data: ........................
                   Zespół kontrolny
 
 
 
(podpisy)
 
 
 
Data:.
           
 
   Podpis Głównego Specjalisty:
 
 
   Podpis Naczelnika Wydziału:
 
 
 
Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
 
.................................................................................................................
 
.................................................................................................................
 
.................................................................................................................
 
.................................................................................................................
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki do pobrania: 2008-07-14 13:59:15 - Wnioski pokontrolne (51.00 kB)
2008-07-14 14:01:50 - wystąpienie pokontrolne (37.00 kB)

Ilość odwiedzin: 8868
Nazwa dokumentu: protokół kontroli
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Lisiecka, Izabela Dziewulska - Gaj
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Lisiecka, Izabela Dziewulska - Gaj
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2008-07-14 13:55:14
Data udostępnienia informacji: 2008-07-14 13:55:14
Data ostatniej aktualizacji: 2008-07-14 14:03:31

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner