logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


                           
KWiA – I –0914/17/2008
Opole, 16 maja 2008 r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 18/08
 
Jednostka kontrolowana
Publiczne Przedszkole Specjalne Nr 53 w Opolu ul. Niemodlińska 60
 
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
   od 6 do 16 maja 2008 r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Tadeusz Lech – główny specjalista                  w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu Małgorzata Jóźwin-Mazurek - podinspektor
w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
 
 
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
nr 36/2008
nr 37/2008
Przedmiot kontroli
- gospodarka finansowa
- ewidencja księgowa i sprawozdawczość
- ZFŚS
- system kontroli wewnętrznej
 
Okres objęty kontrolą
2007r.- 2008 r.
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
   Małgorzata Pater – dyrektor przedszkola
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali:
Małgorzata Pater – dyrektor
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– główny księgowy
Specjalista ds. kadr i płac - (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
    
Podstawy prawne
 
1.     Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).
2.     Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. Nr 76, poz.694 z późniejszymi zmianami).
  1. Ustawa z dnia 04 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity z 1996 r., Dz. U. Nr 70, poz. 335 z późniejszymi zmianami).
4.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 170, poz. 1426 z późniejszymi zmianami).
  1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107 poz. 726 z późn. zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142  poz. 1020).
7.     Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz.1222 z późniejszymi zmianami).
8.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2007 r. (Dz. U. Nr 56 poz. 372 z dnia 30.03.2007 r.) zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.
  1. Uchwała Nr LXIX/798/06 Rady Miasta Opola z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w jednostkach oświatowych oraz uzgodnienia wartości jednego punktu.
  2.  Uchwała Nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola.
  3.  Uchwała Nr XXXIII/302/04 Rady Miasta Opola z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych.
  4.  Uchwała Nr XXXVIII/392/04 Rady Miasta Opola z dnia 18.11.2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych.
  5.  Komunikat Nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2006 r. Nr 7 poz. 58).
 
 Cel kontroli
 
Celem kontroli była ocena prawidłowości wydatkowania środków budżetowych i gospodarowania środkami z dochodów własnych oraz sprawdzenie rzetelności prowadzonej ewidencji i sporządzanych sprawozdań.
 
Metodyka przeprowadzenia kontroli
 
            Zapoznano się z aktami prawnymi dotyczącymi pobierania opłat za pobyt dzieci w przedszkolu specjalnym oraz z przyjętymi rozwiązaniami organizacyjnymi w zakresie prowadzenia spraw ewidencyjno-księgowych w kontrolowanej jednostce.
            Z ewidencji księgowej Urzędu Miasta Opola uzyskano niezbędne dane dotyczące środków finansowych przekazanych do jednostki kontrolowanej na cele objęte kontrolą.
            Dane zawarte w sprawozdaniach sporządzonych przez jednostkę kontrolowaną porównano z danymi znajdującymi się w ewidencji księgowej, wyciągach bankowych oraz w innych badanych dokumentach.        
            Szczegółową kontrolą objęto zapisy w ewidencji księgowej dotyczące wydatków na wynagrodzenia dla trzech osób w okresie od października 2007 r. do maja 2008 r., prawidłowość ustalenia stawek wynagrodzenia zasadniczego i kategorii zaszeregowania oraz akta osobowe osób przyjętych do pracy w okresie objętych kontrolą, a także wpływy i wydatki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
            Przeprowadzono analizę zapisów znajdujących się w ewidencjach księgowych dotyczących poszczególnych rodzajów wydatków rzeczowych pod kątem prawidłowości ich klasyfikowania, celowości i zasadności ich dokonywania oraz pod kątem zgodności danych ewidencyjnych z danymi wykazywanymi w sprawozdaniach.
            Sprawdzono dokumenty źródłowe dotyczące wydatków budżetowych zaewidencjonowanych w wybranych paragrafach oraz dotyczące wydatków zaewidencjonowanych we wszystkich paragrafach dochodów własnych za 2007 r.
            Zapoznano się z dokumentacją dotyczącą systemu kontroli wewnętrznej oraz z funkcjonowaniem tego systemu w jednostce.
 
USTALENIA KONTROLI
 
I. W zakresie spraw organizacyjno-kadrowych
 
            Publiczne Przedszkole Specjalne Nr 53 w Opolu ul. Niemodlińska 60 zostało utworzone na podstawie decyzji Nr 30/83 Kuratora Oświaty i Wychowania w Opolu z dnia 29 października 1983 r. (akta kontroli Nr 08/18/I/4-9).
            Siedzibą Przedszkola jest nieruchomość zabudowana, którą Prezydent Miasta Opola przekazał nieodpłatnie w trwały zarząd decyzją nr GNGiK.I.JO-7224-35/07/08 z dnia 06.02.2008 r. (akta kontroli Nr 08/18/I/10-11).
            Dyrektorem przedszkola jest pani Małgorzata Pater powołana na to stanowisko przez Prezydenta Miasta Opola z dniem 01 września 2003 r. na czas określony do 31 sierpnia 2008 r. (akta kontroli Nr 08/18/I/12-13). Na stanowiskugłównego księgowego w wymiarze ¼ etatu na czas nieokreślony zatrudniona jest pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli Nr 08/18/I/14-16).
            Z zapisów książki kontroli przedszkola wynika, że w okresie od stycznia 2007 r. do kwietnia 2008 r. w jednostce przeprowadzone zostały dwie kontrole zewnętrzne przez: (akta kontroli Nr 08/18/I/17)
   - Opolskiego Kuratora Oświaty (w zakresie oceny pracy dyrektora, bez zaleceń),
   - Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opola (kontrola zgodności stanu   zatrudnienia faktycznego z arkuszem organizacji, kontrola regulaminów pracy i ZFŚS, przegląd akt osobowych - bez zaleceń).
 
            Na dzień 31.12.2007 r. w przedszkolu zatrudnionych było 18 osób na 15,565 etatach (akta kontroli Nr 08/18/I/18). Stan zatrudnienia na początek i na koniec 2007 r. w rozbiciu na poszczególne grupy zawodowe w osobach i etatach przedstawia poniższa tabela:
 
 rodzaje stanowisk pracy
 stan na 01.01.2007 r.
    stan na 31.12.2007 r.
 osoby     
etaty
osoby  
     etaty
 Pracownicy pedagogiczni
       8
 8,7
 9
     8,94
 Pracownicy administracji
       2
 0,875
 2
     0,875
 Pracownicy obsługi
       7
 5,75
 7
     5,75
      Razem:
     17
15,325
18
  15,565
 
              Z powyższych danych wynika, że stan zatrudnienia ogółem na koniec 2007 r. był wyższy o 0,24 etatu w stosunku do stanu początkowego. W 2007 r. wzrost zatrudnienia o jedna osobę nastąpił w grupie pracowników pedagogicznych.
 
              Strukturę zatrudnienia na dzień 31.12.2007 r. w przeliczeniu na etaty przedstawia poniższy wykres:
 

Struktura zatrudnienia
57%
6%
37%
Pracownicy
ntroli nr 14 tycvh 4270, 4280, 4300, 4350, 4370, 4410, 4430, 4700, 4740. pedagogiczni
 
 
Administracja
 
 
Obsługa

 
 
            W 2007 roku przyjęto do pracy w przedszkolu pięć osób, w tym trzech pracowników pedagogicznych. Natomiast w 2008 r. przyjęto dwie osoby, w tym jednego pracownika pedagogicznego (akta kontroli Nr 08/18/I/19-20). Ustalono, że wszyscy przyjęci pracownicy posiadają założone akta osobowe i aktualne badania lekarskie, co jest udokumentowane zaświadczeniami wystawionymi przez lekarza posiadającego odpowiednie uprawnienia. W aktach osobowych znajdują się również zaświadczenia o odbytych szkoleniach bhp. We wszystkich przypadkach sporządzone zostały także aneksy do arkusza organizacji przedszkola.
                    
 II.W zakresie wydatków budżetowych w 2007 r.
 
            Z dokumentacji bankowej wynika, że stan salda na rachunku bieżącym na dzień 01.01.2007 r. wynosił „0” (akta kontroli Nr 08/18/I/25). W wyniku kontroli ustalono, że stan ten był zgodny z ewidencją księgową (zapisy na koncie „130”).
          Z ewidencji księgowej Urzędu Miasta wynika, że łączna kwota środków budżetowych przekazanych do jednostki kontrolowanej na działalność bieżącą w 2007 r. wynosiła 573.178,58 zł, (akta kontroli Nr 08/18/I/26).
            W dniu 11.01.2008 r. jednostka kontrolowana przedłożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb-28S z wykonania wydatków w tym zakresie (akta kontroli Nr 08/18/I/27).
            W wyniku kontroli ustalono, że łączna kwota wydatków wykazana w sprawozdaniu jest zgodna z łączną kwotą środków otrzymanych z Urzędu Miasta na działalność przedszkola w 2007 r. oraz z ewidencją księgową .
             Ze sporządzonego sprawozdania oraz z dokumentacji księgowej przedszkola wynika, że dokonane wydatki bieżące zostały zaewidencjonowane w osiemnastu paragrafach. W wyniku kontroli stwierdzono, że wykazane w sprawozdaniu dane dotyczące wydatków zaewidencjonowanych w poszczególnych paragrafach są zgodne z ewidencją księgową.
            Z dokumentacji bankowej wynika, że stan salda na rachunku bieżącym na dzień 31.12.2007 r. wynosił „0” (akta kontroli Nr 08/18/I/30). W wyniku kontroli ustalono, że stan ten był zgodny z ewidencją księgową (zapisy na koncie „130”). Za okres od 01 stycznia do 14 maja 2007 r. dokonane wydatki widnieją na wyciągach bankowych otrzymywanych z banku Millennium S.A. Natomiast za okres od 14 maja do 31 grudnia 2007 r. wydatki wykazywane są na wyciągach bankowych otrzymywanych z banku PKO BP.
          W sprawozdaniu Rb-28S za 2007 r. jednostka kontrolowana wykazała na koniec roku stan zobowiązań w czterech paragrafach na łączna kwotę 35.196,49 zł. W wyniku kontroli ustalono, że największą pozycję stanowiły zobowiązania dotyczące niezapłaconych podatków, składek ZUS i na Fundusz Pracy od wypłaconych w grudniu wynagrodzeń oraz zobowiązania z tytułu naliczonych „trzynastek”. Natomiast wykazane w paragrafie 4260 zobowiązanie w kwocie 77,52 zł dotyczyło naliczonej przez ECO korekty za energię cieplną za grudzień 2007 r. Wystawiona w dniu 31.12.2007 r. faktura została uregulowana w dniu 14.01.2008 r.
            Na podstawie ewidencji księgowej Urzędu Miasta Opola (akta kontroli Nr 08/18/I/34) ustalono, że w 2007 r. jednostka kontrolowana oprócz środków na działalność bieżącą otrzymała ponadto środki na:
- doskonalenie zawodowe nauczycieli w łącznej kwocie 4.983,00 zł (2.520,00 zł i 2.463,00 zł),
- fundusz socjalny dla emerytów w łącznej kwocie 1.617,00 zł (1.213,00 zł i 404,00 zł)
           W wyniku kontroli ustalono, że środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli zostały zaksięgowane na koncie 139- rachunek depozytowy w dniach 23.07.2007 r. (kwota - 2.520,00 zł) i 07.11.2007 r. (kwota - 2.463,00 zł) (akta kontroli Nr 08/18/I/36-37). W dniu 28.01.2008 r. jednostka kontrolowana przedłożyła w Wydziale Oświaty sprawozdanie ze sposobu wykorzystania tych środków (akta kontroli Nr 08/18/I/38-39). W wyniku kontroli ustalono, że wykazane w sprawozdaniu dane dotyczące wszystkich wydatków środków otrzymanych na ten cel są zgodne z ewidencją księgową (strona Ma w/w konta).              
            Natomiast wpływy środków na fundusz socjalny dla emerytów zostały zaksięgowane na koncie 135 - rachunek bankowy funduszu socjalnego w dniach 31.05.2007 r. i 28.09.2007 r. (akta kontroli Nr 08/18/I/48-49).
            W okresie objętym kontrolą jednostka kontrolowana nie uzyskiwała   innych dochodów budżetowych.
 
 II.1. Wydatki na wynagrodzenia (paragraf 4010)
 
            Wydatki w tym paragrafie stanowiły największą pozycję wszystkich wydatków budżetowych. Łączna kwota tych wydatków wyniosła 381.051,05 zł (akta kontroli Nr 08/18/I/27).                   
             Podczas czynności kontrolnych dokonano szczegółowej analizy wynagrodzeń trzech pracowników tj. dyrektora, głównej księgowej oraz specjalisty ds. kadr i płac. W 2007 r. wydatki na wynagrodzenia dla wyżej wymienionych pracowników wyniosły łącznie (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł brutto (akta kontroli Nr 08/18/I/31-33).                   
            W trakcie analizy porównano kwoty wynagrodzeń netto wykazane w indywidualnych kartach wynagrodzeń z kwotami przelewów figurującymi na wyciągach bankowych. Analizą objęto wszystkie wydatki figurujące na wyciągach bankowych za okres trzech miesięcy tj. od października do grudnia 2007 r. Ogółem sprawdzono 36 wyciągów bankowych od nr 58 do nr 93.
            W wyniku kontroli stwierdzono, że wszystkie kwoty figurujące na wyciągach bankowych były zgodne z kwotami wykazanymi w indywidualnych kartach wynagrodzeń. Wypłaty wynagrodzeń dokonywane były na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe.
            Ustalono także, że kategorie zaszeregowania oraz stawki wynagrodzenia zasadniczego wszystkich pracowników niepedagogicznych przyjętych do pracy w okresie objętym kontrolą są zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego. Natomiast stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników pedagogicznych są zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (akta kontroli Nr 08/18/I/21-23).    
                    W 2007 r. oprócz miesięcznych wynagrodzeń pracownikom pedagogicznym przedszkola wypłacono (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) nagrody dyrektora na łączną kwotę (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł. W okresie tym nagrody dyrektora wypłacono również (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) na łączna kwotę (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł (akta kontroli Nr 08/18/I/41). Kwoty wypłaconych nagród dla poszczególnych grup zawodowych nie przekroczyły kwot przewidzianych w planach finansowych. Ponadto w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w okresie tym wypłacono 1 ekwiwalent za urlop wypoczynkowy w kwocie (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł.
 
II.2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (paragraf 4440)
 
            Z wyciągu bankowego wynika, że stan początkowy środków pieniężnych na dzień 01.01.2007 r. wynosił 1.146,52 zł (akta kontroli Nr 08/18/I/42). Stan ten jest zgodny z kwotą wykazaną jako bilans otwarcia na koncie księgowym „135” (akta kontroli Nr 08/18/I/50).  W sporządzonym sprawozdaniu Rb-28S jednostka kontrolowana wykazała, że w paragrafie 4440 wydatki budżetowe w 2007 r. wyniosły 23.400,00 zł.
            W wyniku kontroli ustalono, że kwota ta jest zgodna z ewidencją księgową dotyczącą tych wydatków (akta kontroli Nr 08/18/I/46). Powyższa kwota wydatków w całości dotyczyła odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wykazana w sprawozdaniu kwota faktycznie przekazana została z rachunku podstawowego jednostki na rachunek bankowy funduszu w ustawowych terminach (akta kontroli Nr 08/18/I/48-49). Pierwotne naliczenie odpisu wynosiło 22.300,00 zł. Terminy i kwoty przelewów naliczonych odpisów wraz z dokonaną na koniec roku korektą przedstawia poniższa tabela:
 
     Data
    Kwota
      %
      16.05.2007 r.    
 16.800,,00 zł       
     75,34
      29.09.2007 r.
    5.500 ,00 zł
     24,66
     Razem:
 22.300,00 zł    
   100,00
     31.10.2007 r.
     1.100,00 zł
 korekta
 Ogółem odpis
 23.400,00 zł
--------
 
            Z analizy zapisów na koncie księgowym -135 (akta kontroli Nr 08/18/I/47-50) wynika, że łączna kwota obrotów po stronie „Wn” (wpływów) na fundusz socjalny w 2007 r. wyniosła 32.946,60 zł. W wyniku kontroli ustalono, że na sumę tę oprócz dokonanych odpisów i stanu początkowego oraz środków pieniężnych przekazanych z Urzędu Miasta Opola dla emerytów nauczycieli składały się także spłaty pożyczek oraz odsetki bankowe. Wpływów z innych źródeł nie stwierdzono.
            Z analizy zapisów dokonanych na tym koncie po stronie „Ma” wynika, że zaewidencjonowane obroty (rozchody) w tym okresie wyniosły łączne 32.397,56 zł. Środki te wydatkowane były na pożyczki mieszkaniowe, zapomogi, świadczenia urlopowe, dopłaty do wczasów pod gruszą, podatki od tych dopłat, zakup paczek świątecznych. Innych wydatków nie stwierdzono.
            Zawarte na tym koncie księgowym dane dotyczące wpływów i wydatków porównano z przelewami figurującymi na wszystkich kolejnych wyciągach bankowych. Łącznie sprawdzono 54 wyciągi bankowe, w tym 19 z banku Millennium i 35 z banku PKO BP. Rozbieżności w tym zakresie nie stwierdzono. 
            Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2007 r. według ewidencji księgowej wynosił 549,04 zł (akta kontroli Nr 08/18/I/44) i był zgodny z saldem wykazanym w dokumentacji bankowej (akta kontroli Nr 08/18/I/43).
 
            Z ewidencji księgowej wynika, że w I kwartale 2008 r. nie wydatkowano środków z funduszu socjalnego. Natomiast łączna kwota wpływów w tym okresie wyniosła 1.661,99 zł. Na powyższą kwotę oprócz stanu początkowego składały się jedynie wpływy ze spłat pożyczek oraz z odsetek bankowych (akta kontroli Nr 08/18/I/44-45).
 
II.3. Pozostałe wydatki budżetowe w 2007 r.
 
            Wydatki rzeczowe zostały zaewidencjonowane w dwunastu następujących paragrafach: 4210, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4350, 4370, 4410, 4430, 4700, 4740. Łączna kwota wydatków w tych paragrafach wyniosła 63.863,28 zł. Do kontroli wytypowano cztery paragrafy w których zaewidencjonowane wydatki rzeczowe były największe. Były to paragrafy: 4210, 4240, 4260 oraz 4300. Łączna kwota wydatków zaewidencjonowanych w tych paragrafach wyniosła 55.094,63 zł, co stanowi 86,27% powyższych wydatków oraz 9,61% wszystkich wydatków budżetowych.
            Stwierdzono, że wykazane w sprawozdaniu kwoty wydatków w poszczególnych paragrafach były zgodne z ewidencją księgową (akta kontroli Nr 08/18/I/52-59).    
            Szczegółową analizą objęto ewidencję księgową i dokumenty źródłowe dotyczące wszystkich wydatków zaewidencjonowanych w tych paragrafach w grudniu 2007 r.      
 
Paragraf 4210- zakup materiałów i wyposażenia
            Wydatki ogółem w 2007 r. wyniosły 20.730,41 zł. W grudniu zaewidencjonowano 8 operacji księgowych na łączną kwotę 7.334,58 zł (akta kontroli Nr 08/18/I/51-52).
            Poszczególne wydatki dotyczyły zakupu mebli, środków czystości, znaczków pocztowych, kopert, przedłużacza, części do odkurzacza, folii do faksu, projektora multimedialnego, płyty CD, niszczarki oraz prenumeraty różnych pism fachowych. Wydatki te zaewidencjonowano zgodnie z klasyfikacją budżetową. Wszystkie faktury były opisane, sprawdzone, zadekretowane oraz zatwierdzone do wypłaty.
 
Paragraf 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
            Wydatki ogółem w 2007 r. wyniosły 17.414,97 zł. W grudniu zaewidencjonowano 3 operacje księgowe na łączną kwotę 1.003,81 zł (akta kontroli Nr 08/18/I/53).  Wszystkie wydatki te dotyczyły zakupu zabawek. Faktury były opisane, sprawdzone, zadekretowane oraz zatwierdzone do wypłaty.
 
Paragraf 4260 – zakup energii
          Wydatki ogółem w 2007 r. wyniosły 11.449,25 zł. W grudniu zaewidencjonowano 6 operacji księgowych na łączną kwotę 2.658,66 zł (akta kontroli Nr 08/18/I/56). Poszczególne wydatki dotyczyły opłat za energię cieplną, elektryczną, gaz oraz za wodę. Wydatki te zaewidencjonowano zgodnie z klasyfikacją budżetową. Wszystkie faktury były opisane, sprawdzone, zadekretowane oraz zatwierdzone do wypłaty.
 
Paragraf 4300- zakup usług pozostałych
            Wydatki ogółem w 2007 r. wyniosły 5.500,00 zł. W grudniu zaewidencjonowano cztery operacje księgowe na łączną kwotę 199,78 zł (akta kontroli Nr 08/18/I/57-59). Poszczególne wydatki dotyczyły opłat za usługi komunalne oraz prowizji bankowych. Wydatki te zaewidencjonowano zgodnie z klasyfikacją budżetową. Wszystkie faktury były opisane, sprawdzone, zadekretowane oraz zatwierdzone do wypłaty.
 
III. Dochody własne w 2007 r.
 
            W dniu 04.02.2008 r. jednostka kontrolowana przedłożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb-34 z wykonania dochodów i wydatków w tym zakresie (akta kontroli Nr 08/18/I/60).
            Wykazane w sprawozdaniu dane dotyczące:
- należności w kwocie 804,52 zł,
- zobowiązań w kwocie 451,98 zł;
 były zgodne z ewidencją księgową (konto 201).  
            Z ewidencji tej wynika, że należności dotyczyły naliczonych i nie dokonanych opłat za wyżywienie oraz odsetek od tych naliczeń. Kwoty naliczonych należności wynosiły od 0,12 zł do 123,80 zł i dotyczyły 28 osób.  Natomiast zobowiązania w trzech przypadkach dotyczyły zwrotu naliczonych opłat za wyżywienie w kwotach 1,31 zł, 43,35 zł i 379,52 zł. W jednym przypadku zobowiązanie dotyczyło zaległej opłaty w kwocie 27,80 zł za wywóz śmieci (faktura z dnia 31.12.2007 r.) (akta kontroli Nr 08/18/I/66).
            Wykazany w sprawozdaniu stan środków pieniężnych na koniec 2007 r. wynosił 4.552,93 zł. Kwota ta odpowiada różnicy pomiędzy przychodami ogółem (19.150,17 zł) a poniesionymi wydatkami i jest zgodna z wyciągiem bankowym (akta kontroli Nr 08/18/I/77) oraz z ewidencją księgową.
 
III.1. Wpływy dochodów własnych
                 
            Ze sporządzonego sprawozdania wynika, że dochody własne w 2007 r. wyniosły ogółem 19.150,17 zł (akta kontroli Nr 08/18/I/60). Na kwotę tę składają się:
Øśrodki pieniężne na początek roku sprawozdawczego w kwocie 3.324,58 zł,
Øprzychody w kwocie 15.825,59 zł.
Powyższe przychody uzyskano w czterech paragrafach tj.:
Ø069 „Wpływy z różnych opłat” - kwota 2.340,00 zł,
Ø083 „Wpływy z usług” - kwota 10.940,73 zł,
Ø092 „Pozostałe odsetki” - kwota 109,01 zł,
Ø097 „Wpływy z różnych dochodów” - kwota 2.435,85 zł.
            W wyniku kontroli ustalono, że wykazany w sprawozdaniu stan początkowy środków pieniężnych był zgodny z dokumentacją bankową (akta kontroli Nr 08/18/I/67).Wykazane w sprawozdaniu wpływy w poszczególnych paragrafach były zgodne z ewidencją księgową i zostały uzyskane z następujących tytułów (akta kontroli Nr 08/18/I/61-65):
 paragraf 069 - opłaty od jednego kontrahenta za umieszczenie reklamy na terenie należącym do przedszkola,
 paragraf 083 - wpłaty rodziców za wyżywienie oraz naliczone na rzecz jednostki odsetki za nieterminowe wpłaty za przedszkole,  
        paragraf 092 - odsetki bankowe,
         paragraf 097 -  darowizny oraz mikołajkowa loteria fantowa.
 
             Zgodnie z § 2 pkt 5 uchwały Rady Miasta Opola z dnia 24 czerwca 2004 r. – rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola specjalnego uiszczają opłatę tylko za wyżywienie.
 
 III.2. Wydatki z dochodów własnych w 2007 r.
 
            Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 wynika, że wydatki w ramach dochodów własnych w 2007 r. wyniosły ogółem 14.597,24 zł. Poniesione wydatki zaewidencjonowano w czterech paragrafach.
            Szczegółową analizą objęto  ewidencję księgową i dokumenty źródłowe dotyczące wszystkich wydatków zaewidencjonowanych w tych paragrafach w 2007 r. Stwierdzono, że wykazane w sprawozdaniu kwoty wydatków w poszczególnych paragrafach były zgodne z ewidencją księgową (akta kontroli Nr 08/18/I/68-76). Wszystkie wydatki związane były z bieżącą działalnością przedszkola i zaewidencjonowano je zgodnie z klasyfikacją budżetową. Wszystkie otrzymane i zapłacone faktury były opisane, sprawdzone, zadekretowane oraz zatwierdzone do wypłaty.
 
Paragraf 4210- zakup materiałów i wyposażenia.
            Wydatki ogółem w 2007 r. wyniosły 2.149,99 zł. Kwota ta w całości dotyczyła jednorazowego zakupu kolumn głośnikowych oraz zestawów mikrofonów bezprzewodowych (akta kontroli Nr 08/18/I/68-69).
 
Paragraf 4220 - zakup żywności
            Wydatki ogółem w 2007 r. wyniosły 10.171,52 zł (akta kontroli Nr 08/18/I/70-74). Wszystkie wydatki dotyczyły zakupu żywności za gotówkę, po uprzednim pobraniu jej z banku. W każdym przypadku rozliczenia gotówki dokonywano na podstawie raportów kasowych i dołączanych do nich dokumentów zakupu. Łącznie sporządzono 21 raportów kasowych. Kwota wydatków na zakup żywności nie przekroczyła kwoty wpływów na ten cel.
 
Paragraf 4300- zakup usług pozostałych
            Wydatki ogółem w 2007 r. wyniosły 4,46 zł i dotyczyły prowizji bankowych (akta kontroli Nr 08/18/I/75). 
 
Paragraf 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
          Wydatki ogółem w 2007 r. wyniosły 2.271,03 zł. W całości wydatek dotyczył jednorazowej opłaty za licencję na użytkowanie programu komputerowego (akta kontroli Nr 08/18/I/76).
 
IV.W zakresie wydatków budżetowych w 2008 r.
 
            Spośród wszystkich wydatków szczegółową kontrolą objęto wynagrodzenia dla trzech pracowników tj. dyrektora przedszkola - za pięć miesięcy 2008 r. oraz głównej księgowej i specjalisty ds. kadr i płac - za cztery miesiące 2008 r. Wydatki na wynagrodzenia dla wyżej wymienionych pracowników w tym okresie wyniosły łącznie (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) brutto (akta kontroli Nr 08/18/I/79-91). Wszystkie wypłaty wynagrodzeń dokonywane były na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe.                      
            W trakcie analizy porównano kwoty wynagrodzeń netto wykazane w indywidualnych kartach wynagrodzeń z kwotami przelewów figurującymi na 52 wyciągach bankowych wystawionych w tym okresie. Analizą objęto wszystkie przelewy figurujące na wyciągach bankowych od nr 1 do nr 52.
W wyniku kontroli stwierdzono, że figurujące na wyciągach bankowych wszystkie kwoty wypłat dla tych pracowników były zgodne z kwotami wykazanymi w ich indywidualnych kartach wynagrodzeń.
 
V. System kontroli wewnętrznej
 
            Oprócz dokumentacji dotyczącej działalności statutowej w przedszkolu obowiązuje  niżej wymieniona dokumentacja regulująca zasady postępowania w poszczególnych zakresach funkcjonowania przedszkola:
- Instrukcja sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów,
- Instrukcja Inwentaryzacyjna,
- Zakładowy Plan Kont,
- Regulamin Kontroli Wewnętrznej,
- Instrukcja podstawowa bezpieczeństwa w PP Nr 53,
- Instrukcja Przeprowadzania Inwentaryzacji,
- Instrukcja Kancelaryjna,
- Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- Regulamin Pracy,
- Regulamin Wynagradzania,
-Regulamin przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników przedszkola,
- Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze,
- Ocena ryzyka zawodowego,
-Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 Euro.
             
            Regulamin kontroliwewnętrznej określa cele kontroli wewnętrznej oraz jej charakter. Ustalono, że przedszkole posiada opracowany plan kontroli na rok szkolny 2007/2008. Dotychczas przeprowadzono dziesięć kontroli wewnętrznych w zakresie: badań lekarskich, zużycia produktów żywnościowych, gospodarki finansowej, funduszu socjalnego, gospodarki magazynowej, próbek pokarmowych oraz czystości urządzeń chłodniczych. Ze sporządzonych protokołów wynika, iż w kontrolowanych zagadnieniach nie stwierdzono nieprawidłowości.
            Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów została opracowana z uwzględnieniem przepisów ustawy o rachunkowości. Spośród środków kontroli zawartych w tej Instrukcji sprawdzono przestrzeganie obowiązku dotyczącego zatwierdzania dowodów księgowych przez dyrektora oraz ich dekretowania i sprawdzania przez głównego księgowego. Nieprawidłowości w tym zakresie nie stwierdzono.
                
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz doręczono dyrektorowi przedszkola.
                                                  
Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola   stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola oraz zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 
 
        Jednostka kontrolowana
 
   W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
                 (podpis)
 
 
Data: ........................
 
               Zespół kontrolny
                    (podpisy)
 
 
 
 
 
Data:................
  
 
 
Podpis Głównego Specjalisty:
 
 
 
Podpis Naczelnika Wydziału:
 
 
 
Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
 
 
 
 
 
 

Załączniki do pobrania: 2008-07-14 15:08:40 - Wnioski pokontrolne (75.50 kB)
2008-07-14 15:10:24 - wystąpienie pokontrolne (26.00 kB)

Ilość odwiedzin: 9032
Nazwa dokumentu: protokół kontroli
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Tadeusz Lech, Małgorzata Jóźwin - Mazurek
Osoba, która odpowiada za treść: Tadeusz Lech, Małgorzata Jóźwin - Mazurek
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2008-07-14 15:05:14
Data udostępnienia informacji: 2008-07-14 15:05:14
Data ostatniej aktualizacji: 2008-07-14 15:11:33

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner