logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

                         
KWiA–I–0914/11/08
        Opole, 02.07.2008 r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 12/08
 
Jednostka kontrolowana
Publiczne Gimnazjum nr 1 w Opolu
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
22.04.2008 r. do 16.05.2008 r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
 
Jacek Spadło – inspektor Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu
 
Agnieszka Lisiecka - inspektor Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu
 
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
 
nr 24/2008
nr 25/2008
 
Przedmiot kontroli
 
Ø      Gospodarka finansowa
Ø      Zamówienia publiczne
Ø      System kontroli wewnętrznej
Ø      Oszczędności przy dokonywaniu wydatków
 
Okres objęty kontrolą
2007 r.
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Violeta Zajączkowska – dyrektor szkoły
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielały
 
 Violeta Zajączkowska – dyrektor szkoły
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– główna księgowa
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))wicedyrektor szkoły
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))główna księgowa
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))sekretarz szkoły
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))specjalista ds. kadr
 
     
Podstawy prawne
1.     Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).
2.     Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. Nr 76, poz.694 z późniejszymi zmianami).
  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r., Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
4.     Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2003 r., Dz. U. Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami).
5.     Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.).
  1. Rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 107 poz. 726 z późn. zm.).
7.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781 z późn. zm.).
8.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz. U. z 2006 r. Nr 116 poz.783).
9.     Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146 poz. 1222 z późn. zm.).
10.                        Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020).
  1.  Uchwała Nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola.
  2.  Uchwała Nr LXIX/798/06 Rady Miasta Opola z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w jednostkach oświatowych oraz uzgodnienia wartości jednego punktu.
  3.  Komunikat Nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2006 r. Nr 7 poz. 58).
 
 
Cel kontroli
 
Celem kontroli była:
  1. ocena prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej,
  2. zgodnego z obowiązującymi przepisami i procedurami przeprowadzania postępowań o zamówienia publiczne,
  3. prawidłowego funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej,
  4. prawidłowego postępowania przy dokonywaniu wydatków.
 
Metodyka przeprowadzenia kontroli
Zapoznano się ze specyfiką przyjętych rozwiązań organizacyjnych w zakresie prowadzenia spraw księgowych. Na podstawie zapisów dokonywanych na kontach księgowych ustalono poszczególne rodzaje wydatków budżetowych. Sprawdzono również czy istnieją dokumenty potwierdzające dokonanie określonych wydatków (faktury, rachunki, listy płac, raporty kasowe, itp.) oraz porównano je z wyciągami bankowymi. Sprawdzono także, czy poszczególne dokumenty zostały odpowiednio opisane, zadekretowane i poddane wstępnej kontroli oraz podpisane przez głównego księgowego i zaakceptowane do wypłaty przez dyrektora szkoły. Dane zawarte w rocznych sprawozdaniach budżetowych porównano z danymi wynikającymi z badanych dokumentów i ewidencji księgowej. Dokonano analizy poszczególnych wydatków pod kątem ich celowości i zgodności z planem finansowym. Sprawdzono również czy jednostka posiada zakładowy plan kont i opracowane na piśmie procedury kontroli finansowej, oraz czy procedury te są zgodne ze standardami Ministerstwa Finansów i dostosowane do specyfiki jednostki, a także w jaki sposób są realizowane w praktyce.
Kontrolą objęto również procedury związane z zamówieniami publicznymi, których wartość zamówienia nie przekroczyła 14.000 euro, oraz dotyczącymi najmu pomieszczeń szkoły instytucjom i organizacjom zewnętrznym. Zbadano ponadto dokumenty związane z funkcjonowaniem systemu kontroli wewnętrznej, pod kątem sprawnego, zgodnego z prawem jej działania.
Sprawy organizacyjne
 
Publiczne Gimnazjum nr 1 w Opolu przy ul. Szarych Szeregów 1 funkcjonuje od dnia 1 września 1999 r., na podstawie Uchwały Nr VI/62/99 Rady Miasta Opola z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie założenia gimnazjum w Opolu. Siedzibą szkoły była nieruchomość zabudowana położona w Opolu przy ul. Szarych Szeregów 1 (akta kontroli 08/12/I/1-3).
Decyzją Zarządu Miasta Opola nr OŚ-I-4340-1/2001 z dnia 24 stycznia 2001 r. dokonano zmiany lokalizacji Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Opolu, przenosząc je z obiektu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 29 przy ul. Szarych Szeregów 1 do obiektu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Mjr. Hubala 2 (akta kontroli 08/12/I/4-5). W uzasadnieniu decyzji wskazano stworzenie odpowiednich warunków kształcenia dzieci i młodzieży.
W związku ze zmianą siedziby Publicznego Gimnazjum nr 1 w dniu 02.01.2007 r. zawarte zostało porozumienie z Publiczną Szkołą Podstawową nr 5 im. Karola Musioła, które określa tryb, zasady oraz formę współdziałania obu placówek oświatowych pozostających samodzielnymi jednostkami budżetowymi realizującymi odrębne powierzone im zadania statutowe w obiektach PSP nr 5. Zawarte porozumienie precyzuje warunki tej współpracy oraz obowiązki w zakresie zagadnień finansowych, eksploatacyjnych oraz inwestycyjnych (akta kontroli 08/12/I/6-13).
W okresie objętym kontrolą dyrektorem szkoły była Violeta Zajączkowska powołana na to stanowisko na okres od 1 września 2007 r. do 31 sierpnia 2012r. (akta kontroli 08/12/I/14-15). W okresie wcześniejszym funkcję tę pełniła pani Jolanta Chrabołowska.
         Głównym księgowym jest (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zatrudniona na podstawie umowy o pracę (od 17 kwietnia 2001 r. jako specjalista ds. płac) od 6 lutego 2008r. w pełnym wymiarze czasu pracy (akta kontroli 08/12/I/16).W okresie kontrolowanym funkcję głównego księgowego pełniła pani(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)).
         W 2007 r. z budżetem gminy szkoła rozlicza się w dziale 801 rozdział 80110 (gimnazjum) i 80195 (pozostała działalność). Wydatki pokrywane są ze środków budżetowych Gminy, subwencji oświatowej oraz z dochodów własnych. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan rzeczowo-finansowy.
         W kontrolowanym okresie szkoła posiadała cztery rachunki bankowe założone w Banku PKO BP:
94 1020 3668 0000 5402 0159 4993 – rachunek budżetowy
33 1020 3668 0000 5602 0159 8903 – rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
90 1020 3668 0000 5702 0159 8895 – rachunek dochodów własnych
85 1020 3668 0000 5902 0159 8887 – rachunek depozytowy.
         Szkoła posiada następujące wewnętrzne regulacje:
- instrukcja kasowa,
- instrukcja inwentaryzacyjna,
- instrukcja sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych,
- regulamin procedur Kontroli Finansowej,
- regulamin ZFŚS,
- instrukcja dotycząca przyjętych zasad rachunkowości w PG 1,
-instrukcja wprowadzania komputerowej techniki ewidencji księgowej i zastosowania programu komputerowego FINANSE DDJ,
-regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionymi w PG 1,
-regulamin premiowania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionymi w PG 1,
-regulamin nagród dyrektora dla nauczycieli,
-regulamin pracy,
-regulamin nagród dla nauczycieli,
-zakładowy plan kont.
         W kontrolowanym okresie księgi rachunkowe w szkole prowadzone były ręcznie.
Zarządzeniem dyrektora z dnia 23.05.2007r. w sprawie przeprowadzania inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej przeprowadzono inwentaryzację:
- pozostałych środków trwałych,
- środków trwałych,
- zbiorów bibliotecznych,
- wartości niematerialnych i prawnych.
         Na dzień 01.01.2007 r. w jednostce kontrolowanej zatrudnionych było ogółem 82 osoby na 73,34 etatach w tym 59 nauczycieli na 53,59 etatach.W administracji i obsłudze zatrudnionych było 23 osoby na 19,75 etatach (akta kontroli 08/12/I/17).
Natomiast na dzień 31.12.2007 r. w jednostce kontrolowanej zatrudnionych było ogółem 88 osób na 75,97 etatach w tym 63 nauczycieli na 55,22 etatach.W administracji i obsłudze zatrudnionych było 25 osób na 20,75 etatach (akta kontroli 08/12/I/17).
W 2007r. przyjęto 16 nauczycieli oraz 7 pracowników administracji i obsługi. Zwolniono 14 nauczycieli i 4 osoby z administracji i obsługi.
Szczegółowo stan zatrudnienia na dzień 31.12.2007 r. przedstawiono w tabeli nr 1.
 
Tabela nr 1
Lp.
Stanowiska
Liczba etatów
Liczba osób
   1
Nauczyciele
55,22
63
2
Administracja i obsługa
20,75
25
RAZEM
75,97
88
 
 
Strukturę zatrudnienia w przeliczeniu na liczbę osób zatrudnionych w PG nr 1 przedstawiono na wykresie nr 1.
 
Wykres nr 1
                                      
 
W zakresie realizacji planu rzeczowo-finansowego
 
Wydatki budżetowe w 2007 r.
 
Z ewidencji księgowej Urzędu Miasta wynika, że łączna kwota środków finansowych przekazanych na działalność szkoły w 2007r. wynosiła: 3.663.184,00 zł. Faktycznie wykorzystano kwotę 3.654.297,60 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 8.886,40 zł zwrócono do Urzędu Miasta Opola w dniu 27.12.2007r.
W dniu 09.01.2008r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdania Rb –28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2007r. (akta kontroli Nr 08/12/I/18-170). W wyniku kontroli ustalono, że łączna kwota wydatków wykazana w sprawozdaniach jest zgodna z łączną kwotą środków otrzymanych z Urzędu Miasta na działalność w 2007r. Ze sporządzonych sprawozdań oraz z dokumentacji księgowej szkoły wynika, że dokonywane wydatki dotyczące szkoły zostały zaewidencjonowane w dwudziestu trzech paragrafach.
Również w dniu 09.01.2008r. jednostka złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb-28S z rozdziału 80195 (pozostała działalność). Na wydatki ujęte w tym sprawozdaniu składały się następujące paragrafy: 4210, 4300, 6050 na łączną kwotę 22.134,16 zł. Były to, m.in. Akcja ,,Pij mleko codziennie”, działalność Szkolnego Klubu Europejskiego i monitoring wizyjny. Niewykorzystane środki zwrócono w dniu 27.12.2007r. w kwotach: 98,84 zł i 72,00 zł do Urzędu Miasta Opola.
Największą pozycję stanowiły wydatki na wynagrodzenia, nagrody i pochodne jak: trzynasta pensja, składki na ZUS i Fundusz Pracy, energię oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wydatki te zaksięgowano w sześciu paragrafach tj. 4010, 4040, 4110, 4120, 4260 oraz 4440. Łączna kwota tych wydatków wyniosła 3.406.370,59 zł, co stanowi ok. 90 % wszystkich wydatków budżetowych szkoły.
 Wykres nr 2
                  

Wydatki szkoły w 2007r.
80%
11%
0,3%
0,8%
3,6%
4%
Wynagrodzenia i
pochdne - 80%
 
Zakup energii - 11%
 
Zakup usług
remontowych – 0,3%
Zakup usług
pozostałych – 0,8%
ZFŚS- 3,6%
Inne – 4%

 
Łączna kwota odpisu na fundusz socjalny wyniosła 131.400,00 zł i taką kwotę przekazano na rachunek bankowy Zakładowego Funduszu Środków Socjalnych. Środki zostały przekazane na rachunek w ustawowych terminach.
 
Tabela 2
Lp.
Kwota przelewu z § 80110
Data przelewu
Kwota wyrażona w %
1.
39.420,00 zł
     12.02.2007r.
30%
2.
19.710,00 zł
06.03.2007r.
15%
3.
19.710,00 zł
05.04.2007r.
15%
4.
19.710,00 zł
10.05.2007r.
15%
5.
16.426,00 zł
19.06.2007r.
12,50%
6.
16.424,00 zł
23.07.2007r.
12,50%
Razem
131.400,00 zł
 
100%
 
 
Zasady tworzenia i udzielania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników szkoły określił dyrektor w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Środki funduszu przeznaczono na:
Ø      zapomogi,
Ø      pożyczki mieszkaniowe,
Ø      świadczenia urlopowe dla nauczycieli,
Ø      dofinansowanie do wczasów i wypoczynku dzieci,
Ø      dofinansowanie dla emerytów,
Ø      wieczór integracyjny (akta kontroli 08/12/II/171-198).
Innych wydatków nie stwierdzono.
 
W wyniku kontroli ustalono, że w 2007r. pracownikom oprócz wynagrodzeń miesięcznych wypłacono dodatkowo (akta kontroli 08/12/II/199-210):
    - nagrody jubileuszowe dla (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))osób na łączną kwotę: 30.301,61 zł.
    - odprawy emerytalno – rentowe na łączną kwotę 79.914,70 zł dla następujących osób:
- (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł,
- (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł,
- (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł,
- (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł,
- (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł,
- (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł,
- (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł.
Natomiast 6 miesięczne odprawy z art. 20 Karty Nauczyciela na łączną kwotę 49.962,00 zł wypłacono dla następujących osób:
- (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
- (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
- (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
- (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
 
          Dokonano sprawdzenia zasadności wypłacenia odprawy dla pani(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)). Odprawa została wypłacona w kwocie 13.170,00 zł na podstawie art. 20 ust. 1 i 2 Karty Nauczyciela[1]. W dniu 21.05.2007r. wicedyrektor szkoły pani . W dniu wicedyrektor szkoły pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))na podstawie art.20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela rozwiązała z panią (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))umowę o pracę zawartą w dniu 01.09.1999r. z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. W piśmie tym wskazano, że przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę były zmiany organizacyjne w roku szkolnym 2007/2008, powodujące zmniejszenie liczby oddziałów w szkole, uniemożliwiające dalsze zatrudnienie nauczyciela (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))w pełnym wymiarze zajęć. Następnie poinformowano panią (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))o przysługującej jej z tego tytułu odprawie pieniężnej w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego (akta kontroli 08/12/II/199-210).
          Z porównania ostatniego aneksu do arkusza organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2006/2007 z dnia 30.04.2007r. z arkuszem organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2007/2008 sporządzonego w dniu 23.04.2007r. zatwierdzonego w dniu 17.05.2007r. przez Opolskiego Wicekuratora Oświaty wynika, że w roku szkolnym 2007/2008 nie przewidywano zmniejszenia ilości oddziałów, ani ilości godzin nauczania (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli 08/12/II/211-405). W aktach osobowych brak jest dokumentacji świadczącej o propozycji zatrudnienia nauczyciela w niepełnym wymiarze godzin i ewentualnym braku zgody nauczyciela na przyjęcie proponowanych warunków. Ponadto z analizy wymiaru zajęć nauczycieli (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))wynika, że na koniec roku szkolnego 2006/2007 zatrudnionych było 6 nauczycieli tego przedmiotu. Łączna ilość godzin ponadwymiarowych tych nauczycieli przekroczyła jeden etat i wynosiła 24 godziny.
Natomiast na początek roku szkolnego 2007/2008 planowano zatrudnienie 5 nauczycieli tego przedmiotu. Łączna planowana ilość godzin ponadwymiarowych tych nauczycieli również przekroczyła jeden etat i wynosiła 19,50 godziny.
          Na powyższą okoliczność nie pobrano wyjaśnień od ówczesnego dyrektora szkoły ze względu na przejście na emeryturę. Z ustnych wyjaśnień wicedyrektora, sekretarza szkoły oraz specjalisty ds. kadr wynika, że możliwość zmniejszenia oddziałów przewidywano na podstawie doświadczenia z lat ubiegłych. Z aneksu do arkusza organizacji z dnia 01.09.2007. wynika, że faktycznie utworzono 18 oddziałów, a liczba godzin z (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) uległa zmniejszeniu. Ponadto z aneksu tego wynika, że fatycznie zatrudniono siedmiu nauczycieli (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))w tym 3 emerytów, tj.: (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zatrudnionych uprzednio w tej szkole do 31.08.2007r. Emeryci ci byli zatrudnieni od 01.09.2007r. w wymiarze 5 godzin każdy. Jednocześnie trzem innym pracownikom przydzielono ((Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))) przydzielono łącznie 13 godzin ponadwymiarowych.
Z analizy powyższych danych wynika, że istniała możliwość dalszego zatrudnienia pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))w pełnym wymiarze.
          Natomiast nagrody dyrektora zostały przyznane niżej wymienionym grupom zawodowym:
- obsługa –(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) nagród na łączną kwotę 1.739,00 zł,
- administracja –(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))nagród na łączną kwotę 2.300,00 zł,
- pracownicy pedagogiczni –(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) nagrody na łączną kwotę 13.700,00 zł.
 
Specjalny fundusz nagród pracowników pedagogicznych oraz pracowników nie będących nauczycielami nie został przekroczony.
 
Ekwiwalenty urlopowe zostały wypłacone (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) osobom na łączną kwotę 7.292,99 zł (akta kontroli 08/12/II/199-210).
          Spośród pozostałych wydatków analizie poddano wydatki zaewidencjonowane w niżej wymienionych paragrafach.
Rozdział 80101 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (akta kontroli 08/12/I/18-170)
Wydatki ogółem wyniosły 72.600,00 zł i dotyczyły opłat za środki czystości, prenumeratę prasy, materiały biurowe.
Rozdział 80101 § 4260 – Zakup energii (akta kontroli 08/12/I/18-170)
Wydatki ogółem wyniosły 420.202,30 zł i dotyczyły opłat za energię elektryczną, gaz, wodę oraz energię cieplną.
Rozdział 80101 § 4270 – Zakup usług remontowych (akta kontroli 08/12/I/18-170)
         Wydatki ogółem wyniosły 9.939,26 zł i dotyczyły m.in. konserwacji urządzeń i napraw.
Rozdział 80101 § 4300 – Zakup usług pozostałych (akta kontroli 08/12/I/18-170)
 
         Wydatki ogółem wyniosły 29.438,13 zł i dotyczyły m.in. opłat pocztowych, transportu, wyrobienia zdjęć.
W żadnym z przypadków nie stwierdzono przekroczenia planu.
Figurujące w ewidencji analitycznej poszczególnych paragrafów łączne kwoty są zgodne z kwotą wydatków wykazaną w sporządzonym sprawozdaniu budżetowym.
Dokumenty księgowe
         Podczas kontroli ustalono, że dokumenty księgowe przechowywane są w segregatorach. Poukładane są w sposób chronologiczny. Zbadana dokumentacja prowadzona jest starannie. Dostęp do niej osobom niepowołanym jest ograniczony.   
Zespół kontrolny, na podstawie kartoteki finansowej konta 130 – rachunek bankowy za okres od stycznia do grudnia 2007 r., dokonał sprawdzenia sposobu opisywania faktur oraz rachunków pod względem formalnym, rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzania do wypłaty przez dyrektora jednostki. Do badania wybrano dwadzieścia trzy dokumenty księgowe, na podstawie których dokonano wydatków w miesiącu grudniu 2007r. W tabeli nr 3 przedstawiono dokumenty poddane szczegółowej kontroli. 
      
Tabela nr 3
 
Lp.
Rodzaj dokumentu
Cel wydatku
Kwota
Data przelewu
Nr dok.
księgowego
1
Lista płac
 
Zapomoga zdrowotna dla nauczycieli emerytów i rencistów
 
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
06.12.07
WB 86
(§ 3020)
2
Zbiorcze zestawienie przelewów z 03.12.07
Wynagrodzenia, premie obsługi
 
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
03.12.07
WB 84
( §4010)
3
Zbiorcze zestawienie przelewów z 06.12.07
Premie
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
06.12.07
 
WB 86
( §4010)
 
4
Zbiorcze zestawienie przelewów z 17.12.07
 
Nagroda jubileuszowa p. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
 
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
17.12.07
WB 91
( §4010)
5
Listy płac
Wynagrodzenia
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
 
WB 94
( §4010)
6
Zbiorcze zestawienie przelewów z 03.12.07
 
Premia – obsługa,
Ubezpieczenie
społeczne
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
03.12.07
WB 84
( §4110)
7
            Przelew
Fundusz Pracy
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
03.12.07
 
WB 84
( §4120)
 
8
Faktury
 
Zastawa stołowa,
Środki czystości,
Materiały konserwacyjne
 
225,00
761,50
387,86
06.12.07
WB 86
( §4210)
9
Faktury
 
Materiały biurowe,
Skrzynie
 
78,93
492,31
10.12.07
WB 87
( §4210)
10
Faktury
 
Dziennik korespondencyjny,
Narożniki, listwy,
Szafy
 
66,03
6.844,54
1.752,04
13.12.07
WB 89
( §4210)
11
Faktury
 
Poradnik dyrektora szkoły,
Mopy, środki czystości,
Wkładki, kątowniki, wiertarka,
 
biurko
 
125,00
240,22
876,78
109,01
14.12.07
WB 90
( §4210)
12
Faktury
 
Środki czystości,
Krzesła, biurka
 
358,57
2.466,22
17.12.07
WB 91
( §4210)
13
Faktura
Pomoce naukowe
14.141,09
03.12.07
 
WB 84
( §4240)
 
14
Faktura
Magnetofon
2.758,00
06.12.07
 
WB 8
( §4240)
 
15
Faktura
Pomoce naukowe
1.072,38
10.12.07
 
WB 87
( §4240)
 
16
Faktura
 
Sprzęt sportowy, piłki
 
1.506,00
13.12.07
WB 89
( §4240)
17
Faktura
 
Pomoce dydaktyczne
 
3.447,93
14.12.07
WB 90
( §4240)
18
 
Faktura
Energia cieplna
46.691,21
17.12.07
 
WB 91
( §4260)
 
19
 
Faktura
Energia elektryczna
9.352,63
 
17.12.07
 
WB 91
( §4260)
 
20
 
Faktura
Woda, ścieki
2.502,88
 
17.12.07
 
WB 91
( §4260)
 
21
 
Faktura
 
Gaz
7,04
 
17.12.07
WB 91
( §4260)
22
 
Faktura
 
 
Konserwacja urządzeń
 
403,00
06.12.07
WB 86
( §4270)
23
 
Faktura
 
Konserwacja urządzeń gazowych
 
310,37
17.12.07
WB 91
( §4270)
24
 
Faktura
 
Konserwacja/ naprawa kopiarki
 
1.746,43
29.12.07
WB 93
( §4270)
 
25
 
Faktura
Badania lekarskie
95,00
14.12.07
 
WB 90
( §4280)
 
26
 
Faktura
Książeczka zdrowia
30,00
29.12.07
 
WB 93
( §4280
 
27
 
Rachunki
 
Opłata pocztowa, znaczki,
 
Transport, zdjęcia
 
 
      114,50
170,16
19.12.07
WB 93     (§4300)
28
 
Faktura
Internet
93,82
19.12.07
 
WB 93
( §4350)
 
29
 
Faktura
Telefon
940,36
19.12.07
 
WB 93
( §4370)
 
30
 
Faktura
 
Szkolenie, audyt wewnętrzny
 
732,00
03.12.07
WB 84
( §4700)
31
 
Faktura
Szkolenie
170,00
06.12.07
 
WB 86
( §4700)
 
32
 
Faktura
 
Akcesoria komputerowe
 
867,60
14.12.07
WB 90
( §4750)
 
 
 
W trakcie powyższego badania zespół kontrolny ustalił, że wszystkie skontrolowane dokumenty były sprawdzone pod względem merytorycznym, rachunkowym i formalnym oraz zatwierdzone do wypłaty. Wszystkie faktury posiadały dekretację oraz wskazanie właściwego paragrafu klasyfikacji budżetowej.
Dochody budżetowe w 2007 r.
 
Dochody własne w 2007 r.
 
Ustalono, że środki dochodów własnych były gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym. Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 wynika, że wykonanie przychodów dochodów własnych w 2007 r. wyniosło ogółem 29.113,57 zł (akta kontroli 08/12/III/406-416).Na kwotę tę składają się:
Ø      środki pieniężne na początek roku sprawozdawczego w kwocie 10.694,60zł, ( stan zgodny z wyciągiem bankowym),
Ø      przychody w kwocie 18.418,97 zł.
 
Powyższe przychody uzyskano w trzech paragrafach tj:
 
Ø      paragraf 0690 „Wpływy z różnych opłat” - kwota 494,00 zł
Ø      paragraf 0830 „Wpływy z usług” - kwota – 17.309,00 zł,
Ø      paragraf 0920 „Pozostałe odsetki” - kwota – 615,97 zł.
 
 Wydatki dochodów własnych w 2007 r.
          Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 wynika, że wydatki w ramach dochodów własnych w 2007r. wyniosły ogółem 29.113,57 zł. Wydatki te zaewidencjonowano w sześciu paragrafach. W wyniku przeprowadzonej analizy wyżej wymienionego sprawozdania oraz części opisowej do tego sprawozdania, kontroli poddano dokumentację księgową dotyczącą wydatków ze wszystkich paragrafów.
Rozdział 80101 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (akta kontroli 08/12/III/406-416)
          Wydatki ogółem wyniosły 4.575,71 zł. Wydatki dotyczyły m.in.: zakupu prenumeraty, usług transportowych, legitymacji. Wykazana w ewidencji analitycznej łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
Rozdział 80101 § 4300 – Zakup usług pozostałych (akta kontroli 08/12/III/406-416)
          Wydatki ogółem wyniosły 5.713,18 zł. Wydatki dotyczyły m.in.: dorobienia kluczy, usług hotelowych, montażu telewizorów. Wykazana w ewidencji analitycznej łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
Rozdział 80101 § 4410 – Podróże służbowe krajowe (akta kontroli 08/12/III/406-416)
          Wydatki ogółem wyniosły 989,54 zł. Wydatki dotyczyły m.in.: opłat za transport. Wykazana w ewidencji analitycznej łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
Rozdział 80101 § 4480 – Podatek od nieruchomości (akta kontroli 08/12/III/406-416)
          Wydatki ogółem wyniosły 75,00 zł. Wydatki dotyczyły m.in.: opłat za podatek od nieruchomości. Wykazana w ewidencji analitycznej łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
Rozdział 80101 § 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych(akta kontroli 08/12/III/406-416)
 
          Wydatki ogółem wyniosły 192,58 zł. Wydatki dotyczyły m.in.: opłat za papier do ksero. Wykazana w ewidencji analitycznej łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
Rozdział 80101 § 4740 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (akta kontroli 08/12/III/406-416)
          Wydatki ogółem wyniosły 4.913,50 zł. Wydatki dotyczyły m.in.: opłat za monitoring. Wykazana w ewidencji analitycznej łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
 
Zespół kontrolny, na podstawie kartoteki finansowej konta 132 – rachunek bankowy dochodów własnych za okres od stycznia do grudnia 2007 r., dokonał sprawdzenia sposobu opisywania faktur oraz rachunków pod względem formalnym, rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzania do wypłaty przez dyrektora jednostki. Do badania wybrano dokumenty księgowe, na podstawie których dokonano wydatku w miesiącu grudniu 2007r.
W tabeli nr 4 przedstawiono dokumenty poddane kontroli.
 
Tabela nr 4
Lp.
Rodzaj dokumentu
Cel wydatku
Kwota
Data przelewu
Nr dok.
księgowego
1
Faktura
 
Uchwyt LCD, plazma
 
297,00
13.12.2007r.
WB 61
(§ 4210)
2
Faktura
Prenumerata
45,00
21.12.2007r.
 
WB 66
(§ 4210
)
3
Faktura
 
Montaż uchwytów do telewizora
 
300,00
13.12.2007r.
WB 61
(§ 4300)
4
Faktura
Monitoring wizyjny
4.913,50
14.12.2007r.
 
WB 62
(§ 6050)
 
 
Wszystkie skontrolowane dokumenty były sprawdzone pod względem merytorycznym, rachunkowym i formalnym oraz zatwierdzone do wypłaty. Wszystkie faktury posiadały dekretację oraz wskazanie odpowiedniego paragrafu klasyfikacji budżetowej.
 
Gospodarka kasowa
 
          Czynności służbowe związane z wykonywaniem pracy kasjera pełni pani(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)). Ponosi ona odpowiedzialność materialną za pobraną gotówkę i prawidłowe sporządzanie dowodów kasowych. Taki zapis jest umieszczony w zakresie obowiązków pracownika. Prawidłowość prowadzenia gospodarki kasowej, tj. terminowość i kompletność dokumentowania obrotów kasowych oraz zaewidencjonowanie do urządzeń księgowych zbadano i oparto na dziewięciu raportach kasowych sporządzonych od lutego do grudnia 2007r. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że:
- sporządzone raporty były ponumerowane narastająco,
-do raportów kasowych dołączone były dowody źródłowe, tj. faktury, rachunki,
- zapisy w raportach dokonywane były w sposób chronologiczny (akta kontroli 08/12/III/417-418).
          Kontrolowana jednostka posiada księgę druków ścisłego zarachowania, tj.: dowody wpłaty KP, dowody wypłaty KW, arkusz spisu z natury.
Postępowania dotyczące zamówień publicznych
W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że na przestrzeni 2007 r. w jednostce przeprowadzono trzy postępowania o udzielenie zamówień publicznych. Analiza przedłożonych dokumentów źródłowych ujawniła, że wartość każdego z trzech postępowań nie przekroczyła kwoty 14.000 euro. W związku z tym przedmiotowe postępowania przeprowadzone zostały w oparciu o posiadany przez jednostkę Regulamin w sprawie zasad udzielania zamówień o wartości nie przekraczających kwoty 14.000 euro netto.
Wymieniony wyżej Regulamin wprowadzony został zarządzeniem nr 37/2007 Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Opolu i obowiązuje od dnia 12.11.2007 r. (akta kontroli 08/12/III/419-426).
Wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych dotyczących postępowań o zamówienie publiczne w 2007 r. obrazuje poniższa tabela nr 5
 
Tabela nr 5
 
Lp
 
 
Przedmiot
zamówienia
 
Data zatwierdzenia wniosku do realizacji
 
 
Wartość zamówienia w PLN netto
 
Wykonawca
 
Zgodność
z
procedurą
 
Uwagi
 
1
 
 
Dostawa i montaż zestawu do
 monitoringu
 
 
O8.11.2007 r.
 
15.175,00 zł
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
 
TAK
 
Procedura wyłonienia wykonawcy została wszczęta
przed 12.11.2007 r. tj. przed wejściem
w życie
Regulaminu udzielania
 
zamówień
publicznych do 14.000
euro
(akta kontroli 08/12/III/427-460)
 
 
2
 
 
Zakup sprzętu RTV
 
19.11.2007 r.
 
6.880,30 zł
 
TAK
 
Procedura wyłonienia dostawcy odbyła
się na
podstawie
Regulaminu
udzielania zamówień publicznych
 do 14.000
euro
(akta kontroli 08/12/III/461-487)
 
 
3
 
 
Zakup wykładziny do
sal lekcyjnych
 
 
04.12.2007 r.
 
5.207,74 zł
 
TAK
 
Procedura wyłonienia dostawcy odbyła
się na podstawie Regulaminu
udzielania zamówień publicznych
 
do 14.000 euro
(akta kontroli 08/12/III/488-509)
 
 
 
         Zbadana w trakcie prowadzonych czynności sprawdzających dokumentacja przetargowa nie budzi zastrzeżeń zespołu kontrolnego. Wszystkie prowadzone w tym zakresie czynności przez komisję przetargową odbywały się zgodnie z zapisami Regulaminu w sprawie zasad udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 14.000 euro a ich przebieg dokumentowany był w przeznaczonym do tego rejestrze (akta kontroli 08.12/III/510).
         Wątpliwości kontrolujących budzi natomiast fakt braku umieszczenia w regulaminie zapisów dotyczących kryteriów, którymi kieruje się komisja w trakcie wyboru wykonawcy bądź dostawcy na podstawie złożonych ofert. Ich brak stwarza niebezpieczeństwo zarzutu stronniczości przy wyborze oferty.
        
Wynajem pomieszczeń szkoły w okresie 2007 r.
 
         Badaniu poddano dokumentację dotyczącą wynajmu pomieszczeń szkoły i uzyskiwanych z tego tytułu dochodów w okresie 2007 r.
         W wyniku przeprowadzonych w tym zakresie czynności kontrolnych ustalono, że w wyżej wymienionym okresie jednostka posiadała 26 obowiązujących umów na najem pomieszczeń szkolnych, umów użyczenia oraz innych nie związanych z wynajmem co zostało udokumentowane w prowadzonym przez szkołę rejestrze umów (akta kontroli 08/12/III/511-512).
Spośród 26 zawartych przez szkołę umów (akta kontroli 08/12/III/513-557):
- 18 dotyczyło wynajmu sal lekcyjnych na działalność komercyjną firmom zewnętrznym prowadzącym kursy, szkolenia bądź zebrania,
-   3 dotyczyły najmu i użyczenia na działalność rekreacyjno sportową,
-   5 z nich nie dotyczyło najmu a związane było z:
ü      wykonaniem legitymacji służbowej dla nauczyciela
ü      dostarczeniem pakietu oprogramowania,
ü      prowadzeniem rachunku bieżącego pomocniczego,
ü      udostępnieniem sprzętu komputerowego,
ü      zamontowaniem monitoringu z dodatkowym wyposażeniem.
Wszystkie zawarte umowy posiadają podpisy osób wynajmujących i najemcy. Posiadają również pieczęć i podpis radcy prawnego stwierdzającego ich zawarcie zgodne z obowiązującym prawem.
         W trakcie prowadzonych czynności sprawdzających stwierdzono, że kontrolowana jednostka nie posiada wewnętrznych uregulowań dotyczących naliczania wysokości stawek za najem pomieszczeń szkolnych. Zarówno dyrektor szkoły jak i główna księgowa nie były w stanie wyjaśnić na podstawie jakich kryteriów określane są stawki dotyczące najmu w przypadku zawierania umów.
 System kontroli wewnętrznej
 
Celem przeprowadzonego badania było ustalenie w jaki sposób funkcjonuje w kontrolowanej jednostce system kontroli wewnętrznej. Badania skuteczności systemu dokonano w oparciu o standardy szczegółowe INTOSAI (Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli i Audytu), przyjęte i rekomendowane przez NIK i Ministerstwo Finansów, zawierające określone warunki skuteczności systemu kontroli wewnętrznej. Tabela nr 6 przedstawia ocenę realizacji standardów kontroli wewnętrznej w Publicznym Gimnazjum nr 1.
 
Tabela nr 6
 Lp.
Czynność
Standard
Stan ustalony w PG nr 1
1
DOKUMENTACJA
Struktura kontroli wewnętrznej oraz wszelkie operacje i znaczące zdarzenia powinny być dokładnie udokumentowane,   a dokumentacja powinna być natychmiast dostępna, jeżeli zachodzi potrzeba sprawdzenia.
Zbadana dokumentacja prowadzona jest starannie i chronologicznie. Operacje finansowe są rzetelnie udokumentowane. Sposób przechowywania umożliwia szybkie odszukanie wszystkich dokumentów.
2
BEZZWŁOCZNE
I PRAWIDŁOWE REJESTROWANIE OPERACJI I ZDARZEŃ
Operacje i znaczące zdarzenia powinny być niezwłocznie rejestrowane i prawidłowo sklasyfikowane.
Zdarzenia księgowe księgowane są na bieżąco i w sposób chronologiczny. Nie stwierdzono przypadków błędnego klasyfikowania operacji.
3
AUTORYZACJA
Operacje i znaczące zdarzenia powinny podlegać autoryzacji oraz być wykonywane tylko przez osoby dysponujące odpowiednimi uprawnieniami.
Wszystkie dokumenty będące podstawą przeprowadzenia operacji, posiadają podpisy osób upoważnionych. Upoważnienia znajdują się w aktach osobowych pracowników.
4
PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW
Kluczowe obowiązki i odpowiedzialność za udzielanie upoważnień, realizowanie, rejestrowanie oraz sprawdzanie operacji      i zdarzeń powinny być podzielone między różne osoby.
W jednostce jest właściwy podział obowiązków. Upoważnienia do podpisywania dokumentów finansowych ustalono w prawidłowy sposób.
5
NADZÓR
Należy zapewnić kompetentny nadzór dla upewnienia się, że cele są realizowane.
W badanych obszarach związanych z operacjami finansowymi istnieje prawidłowy nadzór ze strony dyrekcji. 
Przelewy bankowe dokonywane są wyłącznie po zatwierdzeniu przez
dyrekcję.
6
DOSTĘP DO ZASOBÓW  I DOKUMENTÓW ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
ZA NIE
Dostęp do zasobów i akt powinien być ograniczony tylko do osób upoważnionych, które są odpowiedzialne za dozór nad nimi lub ich wykorzystanie.
Badana dokumentacja znajduje się na terenie jednostki w pokoju głównej księgowej. Dostęp do dokumentów osobom niepowołanym jest ograniczony.
Zasoby komputerowe chronione są indywidualnymi hasłami dostępu.
 
W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.
 
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono dyrektorowi szkoły.
 
 
Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola   stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola, zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r., oraz zarządzeniem nr OR.I-0152/218/2008 z dnia 14.04.2008 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 
 
Jednostka kontrolowana
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
 
(podpisy)
 
 
 
Data: ........................
                   Zespół kontrolny
 
 
 
(podpisy)
 
 
 
Data:02.07.2008 r.
           
 
   Podpis Głównego Specjalisty:
 
 
 
   Podpis Naczelnika Wydziału:
 
 
 
Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
 
.................................................................................................................
 
.................................................................................................................
 
.................................................................................................................
 
.................................................................................................................
 
 
 
 
 


[1] Art. 20. 1. Dyrektor szkoły w razie:
 1) całkowitej likwidacji szkoły rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy;
 2) częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć rozwiązuje z nim stosunek pracy lub, na wniosek nauczyciela, przenosi go w stan nieczynny. Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może wyrazić zgodę na ograniczenie zatrudnienia w trybie określonym w art. 22 ust. 2.
2. (6) Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn określonych w ust. 1, przysługuje odprawa w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn określonych w ust. 1, przysługują świadczenia określone w przepisach o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.
3. Rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn określonych w ust. 1 następuje z końcem roku szkolnego po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu, z zastrzeżeniem ust. 4.
 
 

Załączniki do pobrania: 2008-09-19 11:03:04 - Wnioski pokontrolne (64.00 kB)
2008-09-19 11:05:29 - wystąpienia pokontrolne (62.50 kB)

Ilość odwiedzin: 8980
Nazwa dokumentu: protokół kontroli
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Jacek Spadło, Agnieszka Lisiecka
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Spadło, Agnieszka Lisiecka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2008-09-19 10:58:41
Data udostępnienia informacji: 2008-09-19 10:58:41
Data ostatniej aktualizacji: 2008-09-19 11:11:05

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner