logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Kwia – I –0914/15/2008
Opole, 30 czerwca 2008 r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 16/08
 
Jednostka kontrolowana
Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego w Opolu
ul. 1 Maja 145
Nazwa organu sprawującego nadzór
   Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
   od 28 kwietnia do 30 maja 2008 r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Wiesław Pałczyński – st. specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Agnieszka Lisiecka – inspektor w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
nr 32/2008
nr 33/2008
Przedmiot kontroli
Ø      Gospodarka finansowa
Ø      System kontroli wewnętrznej
Ø       Oszczędności przy dokonywaniu wydatków
Ø       Zmówienia publiczne
Okres objęty kontrolą
                      2007r.
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Małgorzata Gawryś - Gnatowicz-                      – dyrektor gimnazjum
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali:
 Małgorzata Gawryś-Gnatowicz –   
          dyrektor   
 (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– główny księgowy
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– kierownik administracyjny
    
Podstawy prawne
 
1.     Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).
2.     Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. Nr 76, poz.694 z późniejszymi zmianami).
 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r., Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
4.     Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2003 r., Dz. U. Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami).
5.     Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.).
 1. Rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 107 poz. 726 z późn. zm.).
 
7.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781 z późn. zm.).
8.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz. U. z 2006 r. Nr 116 poz.783).
9.     Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146 poz. 1222 z późn. zm.).
10.                        Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020).
 1.  Uchwała Nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola.
 2.  Uchwała Nr LXIX/798/06 Rady Miasta Opola z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w jednostkach oświatowych oraz uzgodnienia wartości jednego punktu.
 3.  Komunikat Nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2006 r. Nr 7 poz. 58). 
Cel kontroli
Celem kontroli była ocena prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej, oraz sprawdzenie rzetelności prowadzonej ewidencji wydatków i sporządzanych sprawozdań.
 
Metodyka przeprowadzenia kontroli
Zapoznano się z przyjętymi rozwiązaniami organizacyjnymi w zakresie prowadzenia spraw ewidencyjno-księgowych, gospodarki kasowej oraz w zakresie ewidencjonowania druków ścisłego zarachowania.
Dane zawarte w sporządzonych sprawozdaniach porównano z danymi znajdującymi się w ewidencji księgowej, wyciągach bankowych oraz w innych badanych dokumentach.
Na podstawie sprawozdań oraz zapisów dokonywanych w ewidencji księgowej ustalono poszczególne rodzaje wydatków budżetowych.    Przeprowadzono analizę tych wydatków pod kątem celowości i gospodarności ich dokonywania oraz zgodności danych ewidencyjnych z danymi wykazywanymi w sprawozdaniach.   
Sprawdzono również czy jednostka posiada zakładowy plan kont i opracowane na piśmie procedury kontroli finansowej, oraz czy procedury te są zgodne ze standardami Ministerstwa Finansów i dostosowane do specyfiki  jednostki, a także w jaki sposób są realizowane w praktyce.
Szczegółową kontrolą objęto zapisy w ewidencji księgowej za 2007 r., dotyczące niektórych pozycji wydatków budżetowych oraz zapisy dotyczące wydatków z dochodów własnych zaewidencjonowane we wszystkich paragrafach.
USTALENIA KONTROLI
 
I. W zakresie spraw organizacyjno-kadrowych
 Gimnazjum nr 4 w Opolu przy ul. 1 Maja 145 funkcjonuje od dnia 01 września 1999 r., na podstawie Uchwały Nr VI/65/99 Rady Miasta Opola z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie nadania statutów publicznych gimnazjom miasta Opola (akta kontroli Nr 08/16/I/45).           
Siedzibą szkoły jest nieruchomość zabudowana położona w Opolu przy ul. 1 Maja 145 o pow. 814 m², którą Zarząd Miasta Opola przekazał szkole nieodpłatnie w trwały zarząd decyzją nr GNGiK-72244/40/2001 z dnia 29.06.2001 r. (akta kontroli Nr 08/16/I/46,83-84).
         W okresie objętym kontrolą dyrektorem gimnazjum była:
- pani Małgorzata Gawryś - Gnatowicz powołana na to stanowisko przez Prezydenta Miasta Opola na okres od 01.09.2002 r. do 31.08.2007 r. i następnie od 1.09.2007r. do 31.08.2012 r. (akta kontroli Nr 08/16/I/47-48)
 
- Na stanowiskugłównego księgowego zatrudniona jest od dnia 03.07. 2005 r.  pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))w niepełnym wymiarze czasu pracy tj. ¾  etatu. (akta kontroli Nr 08/16/I/49).
Obecnie jest zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy (1 etat) na czas nieokreślony (aneks do umowy z dnia 23.02.2006r.).
 
        Dnia 19.04.2006 r. Szkoła uzyskała Certyfikat Jakości ISO 9001:2000 w zakresie: Kształcenia, Wychowania i Opieki Nad Uczniem. Okres ważności certyfikatu wynosi 3 lata i upływa z dniem 18.04.2009 r. – akredytacja Nr Ac 014 ISO 9001-2000-NC-1257.
Rokrocznie szkoła jest kontrolowana przez Biuro Certyfikacji Polskiego Rejestru Statków S.A. w zakresie utrzymania standardów systemu zarządzania jakością w zgodzie z jej wymogami.
        Dnia 11.11.2007 r. w XIII Edycji Polskiej Nagrody Jakości organizowanej przez Krajową Izbę Gospodarczą szkoła otrzymała wyróżnienie w kategorii organizacje edukacyjne (akta kontroli Nr 08/16/I/124-126).
 
         W 2007 r. z budżetem gminy szkoła rozliczała się w dziale 801 rozdział 80110 (gimnazjum) 80113 ( dowożenie uczniów do szkół – zwrot za bilety, monitoring w szkole). Wydatki pokrywane są ze środków budżetowych Gminy, subwencji oświatowej oraz z dochodów własnych. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan rzeczowo-finansowy.
         W kontrolowanym okresie szkoła posiadała cztery rachunki bankowe założone w Banku PKO BP.:
49 1020 3668 0000 5602 0159 5073 – rachunek budżetowy
19 1020 3668 0000 5302 0159 8572 – rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
87 1020 3668 0000 5102 0159 8564 – rachunek dochodów własnych
12 1020 3668 0000 5602 0159 8556 – rachunek depozytowy.
         Szkoła posiada wewnętrzne regulacje dotyczące księgowości szkoły w postaci instrukcji kasowej, ogólnych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych, instrukcji sporządzania obiegu i kontroli dokumentów, zasad gospodarki majątkiem, zasad likwidacji (kasacji) składników majątkowych, planu kont.
         Księgi rachunkowe w szkole prowadzone są komputerowo w programie Wulkan.
 
         Na dzień 31.12.2007 r. w jednostce kontrolowanej zatrudnionych było ogółem 56 osób na 47,66 etatach w tym 40 nauczycieli na 33,91 etatach (akta kontroli Nr 08/16/I/20). W administracji i obsłudze zatrudnionych było 16 osób na 13,75 etatach.
 
          W 2007 roku do pracy przyjęto trzech pracowników pedagogicznych oraz czterech pracowników administracyjnych i obsługi (akta kontroli Nr 08/16/I/90).Jednocześnie zwolnionych zostało 8 osób, w tym 6 nauczycieli. Wśród zwolnionych 5 osób odeszło w związku z przejściem na emeryturę.
Stawki wynagrodzenia zasadniczego naliczone zostały zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2007 r. W przypadku osób nowoprzyjętych i nadal zatrudnionych sprawdzono akta osobowe, zaświadczenia o odbyciu szkolenia bhp i badania lekarskie.
 
        Szczegółowo stan zatrudnienia na dzień 31.12.2007 r. przedstawiono w tabeli nr 1.
 
 
Tabela nr 1
Lp.
Grupa pracowników
Liczba etatów
Liczba osób
   1
Pracownicy pedagogiczni
33,91
40
2
Administracja
 5,50
7
3
Obsługa
 8,25
9
RAZEM
47,66
56
 
 
 
Strukturę zatrudnienia w Gimnazjum nr 4 obrazuje poniższy wykres.
 
 Wykres nr 1
 
 
W 2007r. w gimnazjum przeprowadzono kontrole zewnętrzne przez:
- Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opola w zakresie przeglądu placówki po przerwie zimowej oraz po przerwie wakacyjnej,
- Kuratorium Oświaty Urzędu Wojewódzkiego w Opolu w zakresie badania interwencji,
- Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Opolu w zakresie pomiaru oświetlenia,
- Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w zakresie profilaktyki związanej z chorobą memingokową,
- Biuro Certyfikacji Polskiego Rejestru Statków w zakresie systemu zarządzania jakością ,
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Opolu w zakresie naliczania i odprowadzania składek.
W wyniku kontroli zaleceń nie wydano (akta kontroli Nr 08/16/I/104-107).
 
 
         Wydatki gimnazjum pokrywane są ze środków budżetowych Gminy oraz z dochodów własnych. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan rzeczowo-finansowy. 
         Ponadto na pozostałą działalność w rozdziale 80195 gimnazjum otrzymało z Urzędu Miasta Opola następujące środki:
- kwotę 6.171,58 zł - pij mleko codziennie,
- kwotę 1.420,00 zł – upowszechnianie kultury i sportu,
- kwotę 7.000,00 zł – monitoring wizyjny.
           
 II.W zakresie realizacji planu rzeczowo-finansowego
 
 II.1. Wydatki budżetowe w 2007 r.
 
         Z wyciągu bankowego wynika, że stan środków budżetowych na rachunku bankowym gimnazjum na dzień 31.12.2007 r. wynosił – „0”(akta kontroli Nr 08/16/I/19).
         Z ewidencji księgowej Urzędu Miasta wynika, że łączna kwota środków budżetowych przekazanych do jednostki kontrolowanej na działalność gimnazjum w 2007 r. wynosiła 2.088.853,68 zł (akta kontroli Nr 08/16/I/19-20).
         W dniu 08.01.2008 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb–28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2007r.(akta kontroli Nr 08/16/I/20-21).
         W wyniku kontroli ustalono, że łączna kwota wydatków wykazana w sprawozdaniu jest zgodna z łączną kwotą środków otrzymanych z Urzędu Miasta na działalność w 2007 r.
         Z wyciągu bankowego wynika, że na dzień 31.12.2007 r. stan środków budżetowych na rachunku bankowym gimnazjum wynosił – „0”(akta kontroli Nr 08/16/I/12).
         Ze sporządzonego sprawozdania oraz z dokumentacji księgowej gimnazjum wynika, że dokonane wydatki zostały zaewidencjonowane w dwudziestu jeden paragrafach. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne jak: trzynasta pensja, składki na ZUS i Fundusz Pracy, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i nagrody zaksięgowano w następujących paragrafach: 3020, 4010, 4040, 4110, 4120 oraz 4440. Stwierdzono także wydatkowanie środków budżetowych na następujące cele: stypendia dla uczniów, zakup energii, remonty, usługi zdrowotne, dostępu do sieci, podróże służbowe krajowe, opłaty i składki, zakup inwestycyjny , na wydatki rzeczowe: materiały i wyposażenie, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki.
 
W wyniku kontroli ustalono, że w 2007 r. pracownikom oprócz wynagrodzeń miesięcznych wypłacono dodatkowo (akta kontroli Nr 08/16/I/90):
 
    - nagrody jubileuszowe dla (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))w kwocie: 13.222,05 zł,
    - ekwiwalent urlopowy dla (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) w kwocie:     2.171,16 zł,
    - odprawy emerytalne dla (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))w kwocie:     44.945,94 zł,
    - nagrody dyrektora w kwocie :                            11.810,00 zł,
                                        w tym nauczyciele:             9.240,00 zł.            
 
          W wyniku przeprowadzonej analizy danych zawartych w powyższym sprawozdaniu do kontroli wytypowano dokumentację księgową dotyczącą wydatków zaewidencjonowanych w miesiącu listopadzie 2007 roku.
 
         
Lp.
Nr faktury
Kwota
Tytułem
Paragraf
Uwagi
1
F07100124076479
168,36
Rozmowy telefoniczne.
4350
brak
2
WB/86/PZU.
1.477,12
Składka ubezpieczenia
4010
-
3
FA/5707
333,00
Książki
4240
-
4
FA/768/07
317,45
Leki-bhp
4210
-
5
1506002745
991,19
Środki czystości
4210
-
6
FA/233/T/07
2.000,00
Transport
4300
-
7
FA19/10/07
4.850,00
Usługi transportowe.
4300
-
8
FA/3645/11/07
303,78
Abonament internetowy
4210
-
9
FA/FV2/10/07
1.822,00
Zakup usług przewozowych.
4300
-
10
FA/064416/07
498,02
Opłata za wodę
4210
-
11
FA/Z2669/0005/11/07
1.009,27
Energia elektr.
4260
-
12
FA/KF/11012/07
414,30
Wywóz śmieci
4300
-
13
FA/SC/1/20643/1321/07
9.208,22
Zużycie ciepła
4260
-
14
FOP42626664/011/07
636,73
Rozmowy telefoniczne
4370
-
15
FA1007/FAK/1107
504,27
Zakup wody- bhp
4210
-
16
797/07FA
2.910,00
Zakup książek
4240
-
 17
FA/5024246362/2207
34,11
Rozmowy telefoniczne
4370
-
18
FA/811/07
41,98
Dorobienie kluczy
4240
-
19
*** 3743
19,90
Za książkę
4240
-
20
3742
19,90
Za książkę
4240
-
21
00003/06
200,00
Wymiana płyty głównej-usługa serwisowa
4270
-
22
3741
19,90
Za książkę
4240
-
 
Z dokonanej analizy i weryfikacji wynika, że wszystkie wydatki zostały zaewidencjonowane na właściwych paragrafach. Ponadto zespół kontrolny na podstawie wyciągów bankowych środków budżetowych za miesiąc listopad 2007r. dokonał sprawdzenia sposobu księgowania, opisywania faktur oraz rachunków pod względem formalnym, rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzania do wypłaty przez dyrektora jednostki. Ustalono, że wszystkie faktury zostały prawidłowo opisane i prawidłowo zadekretowane.
 
 
Tabela nr 3 Łączny wolumen faktur za m-c listopad 2007r.
 
Ilość faktur sprawdzonych
Ilość faktur zadekretowanych
Ilość faktur opisanych
Stwierdzone nieprawidłowości
Łączna kwota
22
22
22
brak
      27.779,50
 
Wszystkie wydatki jednostki zostały zaewidencjonowane w następujących paragrafach (akta kontroli Nr 07/25/I/20):
 
Paragraf 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
 
          Wydatki ogółem w 2007 r. wyniosły 2.000,00 zł i dotyczyły ekwiwalentu BHP za używanie odzieży własnej i pranie odzieży roboczej, uregulowanego Zarządzeniem nr 6/05/06 Dyrektora PGP nr 4 w Opolu z dnia 24.11.2005 r.
 
Paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia
 
         Wydatki ogółem w 2007 r. wyniosły 30.224,50 zł i dotyczyły zakupu wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych, prenumeraty prasy, środków opatrunkowych, leków, materiałów do remontów.
 
Paragraf 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
 
       Wydatki ogółem w 2007 r. wyniosły 22.797,05 zł , z tego kwotę 16.992,94 zł stanowiły pomoce naukowe do klas: biologii, matematyki, fizyki, chemii.
 
Paragraf 4260 – zakup energii
 
          Wydatki ogółem w 2007 r. wyniosły 104.181,39 zł i dotyczyły m.in. opłat za zużycie energii elektrycznej – 11.796,88 zł, centralnego ogrzewania- 87.956,98 zł, wody – 3.311,79 zł i gazu – 115,94 zł.
 
Paragraf 4270 – zakup usług remontowych
 
          Wydatki ogółem w 2007 r. wyniosły 33.999,82 zł i dotyczyły m.in. malowania sali gimnastycznej i utwardzenia placu boiska – 27.733,63 zł,     remontu i naprawy sprzętu informatycznego – 1.861,72 zł i sprzętu przeciwpożarowego i administracyjno-biurowego.
 
Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych
   
     Wydatki ogółem w 2007 r. wyniosły 21.999,22.- zł i dotyczyły m.in. opłat do Krajowej Izby Gospodarczej – 5.734 zł, nadzór ISO – 1952.- zł, wycinki drzew, usług pocztowych, wywozu ścieków, monitoringu obiektu.
 
Paragraf 4350 – zakup usług dostępu do sieci
 
          Wydatki ogółem w 2007 r. wyniosły 5.231,94 zł. i dotyczyły opłat za korzystanie z Internetu.
 
Paragraf 4360-zakup usług telekomunikacyjnych
 
       Wydatki ogółem w 2007 r. wyniosły 2.700,00 zł i dotyczyły telefonii komórkowej.
 
Paragraf 4370 – zakup usług telekomunikacyjnych
 
     Wydatki ogółem 2007 r. wyniosły 7.000,00 zł i dotyczyły telefonii stacjonarnej.
 
Paragraf 4410-podróże służbowe
 
     Wydatki ogółem w 2007 r. wyniosły 2.851,40 zł.
 
Paragraf 4430- opłaty i składki
 
     Wydatki ogółem w 2007 r. wyniosły 1.417,00 zł.
 
Paragraf 4700-szkolenia
 
      Wydatki ogółem w 2007 r. wyniosły 2.850,00 zł.
 
Paragraf 4740-papier do drukarek komputerowych
 
      Wydatki ogółem w 2007 r. wyniosły 2.889,45 zł.
 
Paragraf 4750-akcesoria komputerowe
 
        Wydatki ogółem w 2007 r. wyniosły 3.199,967 zł
 
          Figurujące w ewidencji analitycznej paragrafów łączne kwoty są zgodne z kwotą wydatków wykazaną w sporządzonym sprawozdaniu budżetowym.
 
Strukturę tych wydatków przedstawia poniższy wykres:
 
 
 
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 
W 2007 r. w kontrolowanej jednostce dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na łączną kwotę 84.420,00 zł. Środki budżetowe zostały
przekazane na rachunek bankowy ZFŚS w dniach:
 
    Lp.
      Kwota przelewu
   Data przelewu
     1.
       60.300,00 zł (75%)
    21. 05.2007 r.
     2.
       20.100,00 zł (15%)
    20. 09.2007r
     3.
        4.020,00 zł (korekta)
     6. 12. 2007r
     Razem
       84.420.00zł
   x
 
 
 
 
 
 
Zasady tworzenia i udzielania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników gimnazjum określił dyrektor w Regulaminie gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Gimnazjum Publicznym Nr 4 (akta kontroli 08/9/I/130).
 Regulamin określa m.in. osoby uprawnione do korzystania ze środków funduszu, przeznaczenie środków oraz zasady i warunki przyznawania świadczeń socjalnych. Sposoby i przyznawanie świadczeń osobom uprawnionym uzgadniany był z działającą stałą komisją ZFŚS.
          Wstępnej kwalifikacji wniosków o przyznanie pomocy socjalnej dokonuje komisja socjalna składająca się z czterech osób: przedstawiciela rady pedagogicznej, pracownika obsługi, administracji oraz zakładowej organizacji związkowej. Komisja socjalna sporządza każdorazowo z posiedzenia protokół, który zatwierdza dyrektor. Działalność socjalna prowadzona jest na podstawie zatwierdzonego rocznego planu dochodów i wydatków. Środki funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. Niewykorzystane środki w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. 
Z wyciągu bankowego wynika, że stan początkowy środków pieniężnych na dzień 01.01.2007 r. wynosił 14.958,81 zł (akta kontroli Nr 08/16/I/131-133). Stan ten jest zgodny z saldem początkowym konta 135 – rachunek ZFŚS (akta kontroli Nr 08/16/I/29-31).
Z analizy zapisów na tym koncie księgowym wynika, że obroty po stronie Wn wyniosły 134.908,14 zł (akta kontroli Nr 08/16/I/36). W wyniku kontroli ustalono, że na kwotę tę oprócz środków przeniesionych z poprzedniego roku, odpisów i odsetek od zgromadzonych na rachunku środków, składały się także spłaty pożyczek mieszkaniowych oraz odpis dla emerytów przekazany z Urzędu Miasta (akta kontroli Nr 08/16/I/38). Wpływów z innych źródeł nie stwierdzono.
 
         Z analizy zapisów dokonanych na koncie 135 (strona Ma) wynika, że zaewidencjonowane wydatki w kontrolowanym okresie dotyczyły:
Ø      pomocy rzeczowej i finansowej - kwota 34.130,00 zł – 78 osób – od 300,00- zł – do 520,00 zł,
Ø      pożyczek mieszkaniowych – kwota 18.000,00 zł – 6 osób,
Ø      świadczeń urlopowych dla nauczycieli – kwota 28.673,66 zł – 45 osoby,
Ø      dofinansowanie do wypoczynku dzieci – kwota 5.300,00 zł – 24 osoby – od 150,00 zł do 200,00 zł,
Ø      dofinansowanie do wypoczynku dla emerytów „wczasy pod gruszą” – kwota 6.950,00 zł – 18 osób zł – od 250,00 do 500,00 zł,
Ø      dofinansowanie do wypoczynku „wczasy pod gruszą” – kwota 5.300,00 zł – 16 osób,
Ø      organizacji imprez kulturalnych (bilety do teatru i wycieczka do Zakopanego) – kwota – 4.026,88 zł (akta kontroli Nr 08/16/I/91-94).
 
Saldo konta 135 na dzień 31.12.2007 r. wynosiło 29.002,02 zł i było zgodne z wyciągiem bankowym (akta kontroli Nr 08/16/I/131-133).
 
II.2. Dochody budżetowe w 2007 r.
 
Z prowadzonej ewidencji księgowej wynika, że w 2007 r. jednostka nie uzyskała dochodów podlegających odprowadzeniu na rachunek budżetu Urzędu Miasta.
 
II.3. Dochody własne w 2007 r.
 
Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 wynika, że wykonanie dochodów własnych w 2007 r. wyniosło ogółem 59.249,80 zł
       (akta kontroli Nr 08/25/I/32). Na kwotę tę składają się:
 
Ø      środki pieniężne na początek roku sprawozdawczego w kwocie 29.599,64zł,
Ø      przychody w kwocie 29.650,16 zł.
Powyższe przychody uzyskano w czterech paragrafach tj.:
Ø       paragraf 069 „wpływy z opłat”          -       kwota     411,00 zł,
Ø       paragraf 083 „wpływy z usług”         -       kwota 27.280,50 zł,
Ø       paragraf 092 „Pozostałe odsetki”      -       kwota   1.758,66 zł,
Ø       paragraf 097”Wpływy z różnych dochodów”- kwota 200,00 zł.
 
     W wyniku kontroli ustalono, że na stan środków pieniężnych na początek roku sprawozdawczego składały się środki zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym dochodów własnych w kwocie29.599,64 zł (akta kontroli Nr 08/16/I/10).
    Przychody uzyskane w paragrafie 083 pochodzą z tytułu wynajmowania powierzchni na obszarze gimnazjum firmom i jednostkom na podstawie zawartych umów.  
    Przychody uzyskane w paragrafie 069 pochodzą z opłat za wydane duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji.
    Przychód w paragrafie 097 pochodzi z darowizny. 
    Natomiast przychody wykazane w paragrafie 069 pochodziły z opłat za legitymacje i duplikaty.
 
 
Zestawienie zawartych umów z jednostkami wynajmującymi powierzchnię gimnazjum
 
Lp.
Podmiot umowy
Nr umowy
Forma
Okres obowiązywania
Wysokość dochodu
1
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
3/2006
Dzierżawa pod kontener telekomunikacyjny-30m²
1.01.2007-31.12.2009r.    (3 lata).
144,00 zł /m-c 1.730.-zł na rok
2
z dnia 3.09.2007
Wynajem Sali Gimnastycznej na prowadzenie treningów wg załącznika nr 1
od 3.09.2007 do 20.06.2008 r.
23,50 zł/godz.
8.500.- zł na rok
3
1/2006
Dzierżawa 32 m ogródka szkolnego na działalność gospodarczą - kwiaciarnia
od 1.05.2006 do 30.04.2009r.
192,00 zł/m-c
2.300.- zł na rok
4
2/2006
Dzierżawa 20 m ogródka szkolnego dla klientów lodziarni
od 1.01.2007 do 31.12.2009r.
150,00 zł/m-c
1.800.-zł na rok
5
1/8995/2006
Wynajem-tablice reklamowe typu billboard
od 1.10.2006- 30.09.2009r.
2.000.-zł na rok
6
z dnia 26.08.1975r.
Najem mieszkania służbowego
od 1.09.1975r.
5.600.-zł na rok
7
z dnia 1.10.2007r.
Najem sal dydaktycznych na działalność Europejskiej Szkoły Integracji kształcącej w zawodzie technik farmacji
od 1.10.2007do 30.06.2010r.
10,00zł za godz. lekcyjną
 
8
z dnia 1.09.2007r.
Użyczenie Sali gimnastycznej na działalność sekcji szermierczej
od 1.09.2007 do 30.06.2008r.
Nieodpłatnie
(zajęcia prowadzone z uczniami PG nr 4)
9
22/09/07/US
Użyczenie sal dydaktycznych na zajęcia pozalekcyjne uczniów PG nr 4 realizowane przez MDK Opole
od 17.09.2007-do 13.06.2008r.
Nieodpłatnie (zajęcia prowadzone z uczniami PG nr 4)
 
 
 
        W celu powołania sekcji szermierczej przy Gimnazjum nr 4, Uczniowski Klub Sportowy „Start” w Opolu w dniu 22.08.2005 r. zwrócił się z do dyrekcji gimnazjum z pisemną prośbą o nieodpłatne użyczenie szkolnej sali gimnastycznej do prowadzenia zajęć treningowych. W tygodniu wykorzystanie sali wynosiłoby 6 godzin. W zamian Klub zapewniał nieodpłatne korzystanie ze sprzętu klubowego i kadrę trenerską z uprawnieniami pedagogicznymi. W dniu 1.09.2007r. została zawarta stosowna umowa obowiązująca do 30.06.2008 r.
        Podobna umowa została zawarta w dniu 10.09.2007 r. z Młodzieżowym Domem Kultury w Opolu w celu prowadzenia z uczniami gimnazjum zajęć pozalekcyjnych o charakterze kulturalno - oświatowym. Harmonogram zajęć obejmował działalność zespołu teatralnego, informatycznego, plastycznego, młodzieżowych inicjatyw oraz zespołu wokalno instrumentalnego, chóru i grupy tanecznej. Umowa obowiązuje do 13.06.2008 r.
       Pozostałe umowy stanowiły przychody własne gimnazjum wykazane w paragrafie 083 sprawozdania Rb-34.
  
II.4. Wydatki z dochodów własnych w 2007 r.
 
         Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 wynika, że wydatki w ramach dochodów własnych w 2007 r. wyniosły ogółem 38.700,17 zł i zostały zaewidencjonowane w dziewięciu paragrafach.
Poniesione wydatki związane były z bieżącą działalnością szkoły (akta kontroli Nr 08/16/I/1-3).
Wykazana w sprawozdaniu kwota zobowiązań na dzień 31.12.2006 r. wynosiła 0,00 zł.
W poszczególnych paragrafach zaewidencjonowane wydatki przedstawiały się następująco:
 
Paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (akta kontroli Nr 08/16/I/1,16)
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 11.862,85 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-34. Na kwotę tą składała się zapłata za tonery do drukarki, szafki na odzież, sprzęt i stroje szermiercze (akta kontroli Nr 08/16/I/1,16). Nie stwierdzono zaewidencjonowania w tym paragrafie wydatków dokonanych na inne cele.
 
Paragraf 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (akta kontroli Nr 08/16/I/1)
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 799,00 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-34.
 
Paragraf 4270 – zakup usług remontowych (akta kontroli Nr 08/16/I/1,16)
 
        Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 5.060,92 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-34. Na kwotę tą składały się zapłata za wykonanie instalacji elektrycznej w sali komputerowej, wymianę wodomierzy, naprawa uziemienia budynku oraz przegląd p.poż. Nie stwierdzono w tym paragrafie zaewidencjonowania wydatków dokonanych na inne cele.
 
Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych (akta kontroli Nr 08/16/I/1-3)
 
         Według ewidencji wydatki ogółem wyniosły 12.606,13 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-34. Na kwotę tę składały się opłaty bankowe, udział uczniów w Maratonie Warszawskim, opłata na rzecz Polskiej Nagrody Jakości. Nie stwierdzono w tym paragrafie ewidencjonowania wydatków dokonanych na inne cele.
 
Paragraf 4360 – zakup usług dostępu telefonii stacjonarnej
 
          Wydatki ogółem w 2007 r. wyniosły 931,34 zł.
 
Paragraf 4370 – zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
 
          Wydatki ogółem w 2007 r. wyniosły 724,94 zł.
 
Paragraf 4410 – podróże służbowe krajowe
 
          Wydatki ogółem wyniosły 380,15 zł.
 
Paragraf 4480 – podatek od nieruchomości
 
           Wydatki ogółem wyniosły 34,84 zł.   
Figurujące w ewidencji analitycznej paragrafów łączne kwoty są zgodne z kwotą wydatków wykazaną w sporządzonym sprawozdaniu budżetowym.
 
Paragraf 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne (akta kontroli Nr 08/16/I/1)
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 6.300,00 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-34. Na kwotę tą składała się zapłata za instalację monitoringu obiektu.
Wykazany w sprawozdaniu stan środków pieniężnych na koniec 2007 r. wynosił 20.549,63 zł. Kwota ta odpowiada różnicy pomiędzy przychodami ogółem (29.650,16 zł) a poniesionymi wydatkami.
 
  System kontroli wewnętrznej
        
Na system kontroli wewnętrznej w zakresie dotyczącym gospodarki finansowej   w kontrolowanej jednostce składają się:
Ø      Regulamin kontroli wewnętrznej w PG nr 4,
Ø      Instrukcja sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów,
Ø      Instrukcja kancelaryjna,,
Ø      Instrukcja inwentaryzacyjna,
Ø      Zakładowy plan kont.
Instrukcja obiegu dokumentów została opracowana z uwzględnieniem przepisów ustawy o rachunkowości.
         W Regulaminie kontroliwewnętrznej określono istotę i formy kontroli wewnętrznej.
Za właściwe zorganizowanie i realizację kontroli wewnętrznej odpowiada dyrektor. Pracownikami uprawnionymi przez dyrektora do przeprowadzenia kontroli wewnętrznej są: wicedyrektor, główny księgowy i kierownik administracyjno-gospodarczy. Regulamin określa także szczegółowo zakres sprawowanej kontroli wewnętrznej każdej z uprawnionych osób.
 
W 2007 roku gimnazjum zostało objęte kontrolą w następującym zakresie:
 • kontrola obiektu pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów,
 • kontrola stanu higieny szkolnej i stanu sanitarnego szkoły,
 • kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej w szkole, kontrola stanu instalacji odgromowej oraz aktualizacja instrukcji alarmowej,
 • kontrola sprawności technicznej obiektu w szczególności instalacji elektrycznej, co, wodno-kanalizacyjnej,
 • kontrola warunków pracy i nauki pod względem bhp, analiza wypadków,
 • kontrola zabezpieczenia obiektu przed włamaniem, zamykanie obiektu,
 • kontrola wykonywania obowiązkowych badań pracowników,
 • kontrola warunków pracy pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • przeprowadzenie próbnej ewakuacji szkoły.
 
Zbadana dokumentacja prowadzona jest starannie i chronologicznie. Operacje finansowe są rzetelnie udokumentowane. Sposób przechowywania umożliwia szybkie odszukanie wszystkich dokumentów. Zdarzenia księgowe księgowane są na bieżąco i w sposób chronologiczny. Nie stwierdzono przypadków błędnego klasyfikowania operacji. Wszystkie dokumenty będące podstawą przeprowadzenia operacji, posiadają podpisy osób upoważnionych. Upoważnienia znajdują się w aktach osobowych pracowników. W jednostce jest właściwy podział obowiązków. Upoważnienia do podpisywania dokumentów finansowych zostały ustalone w prawidłowy sposób. W badanych obszarach związanych z operacjami finansowymi istnieje prawidłowy nadzór ze strony dyrekcji. Przelewy bankowe dokonywane są wyłącznie po zatwierdzeniu przez dyrekcję. Badana dokumentacja znajduje się na terenie jednostki w pokoju głównej księgowej. Dostęp do dokumentów osobom niepowołanym jest ograniczony. Zasoby komputerowe chronione są indywidualnymi hasłami dostępu.
 
W wyniku analizy zapisów ewidencyjnych nie stwierdzono faktów uzyskiwania przychodów oraz dokonywania wydatków z dochodów własnych niezgodnie z ustawą o finansach publicznych bądź z uchwałą Rady Miasta Opola w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola.
 
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono dyrektorowi gimnazjum.
 
Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola   stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola oraz zarządzeniem nr OR.I-0152-218/2008 Prezydenta Miasta Opola z dnia 16.04.2008 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 
 
        Jednostka kontrolowana
 
   W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
                 (podpis)
 
 
Data: ........................
               Zespół kontrolny
                    (podpisy)
 
 
 
 
 
Data:................
 
           
 
 
 
Podpis Głównego Specjalisty:
 
 
Podpis Naczelnika Wydziału:
 
 
 
Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
 
.................................................................................................................
.................................................................................................................
..............................................................................................................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki do pobrania: 2008-09-19 12:57:37 - Wnioski pokontrolne (59.00 kB)
2008-09-19 12:59:24 - wystąpienie pokontrolne (22.50 kB)

Ilość odwiedzin: 8686
Nazwa dokumentu: protokół kontroli
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Wiesław Pałczyński, Agnieszka Lisiecka
Osoba, która odpowiada za treść: Wiesław Pałczyński, Agnieszka Lisiecka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2008-09-19 12:51:51
Data udostępnienia informacji: 2008-09-19 12:51:51
Data ostatniej aktualizacji: 2008-09-19 12:59:23

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner