logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Readaptacji ,,Szansa"
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

                         
KWiA.I–0914/   /08
                            Opole, 01.07.2008 r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 25/08
 
Jednostka kontrolowana
Publiczne Gimnazjum nr 7 w Opolu
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
od 9 czerwca do 30 czerwca 2008 r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Agnieszka Lisiecka - inspektor w Wydziale
Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Monika Pijanka – inspektor w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
nr 55/2008
nr 56/2008
Przedmiot kontroli
Ø      Gospodarka finansowa
Ø      Zamówienia publiczne
Ø      System kontroli wewnętrznej
Ø       Oszczędności przy dokonywaniu wydatków
Okres objęty kontrolą
2007r.
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
 Stanisława Namysło – dyrektor szkoły
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielały
   (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– główna księgowa
 
Podstawy prawne
1.     Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).
2.     Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. Nr 76, poz.694 z późniejszymi zmianami).
3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r., Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
4.     Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2003 r., Dz. U. Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami).
5.     Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.).
6. Rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 107 poz. 726 z późn. zm.).
7.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781 z późn. zm.).
8.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz. U. z 2006 r. Nr 116 poz.783).
9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146 poz. 1222 z późn. zm.).
10. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020).
11. Uchwała Nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola.
12. Uchwała Nr LXIX/798/06 Rady Miasta Opola z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników niepedagogicznych zatrudnionych                     w jednostkach oświatowych oraz uzgodnienia wartości jednego punktu.
13. Komunikat Nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2006 r. Nr 7 poz. 58).
 
Cel kontroli
 
Celem kontroli była ocena prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej oraz sprawdzenie rzetelności prowadzonej ewidencji wydatków i sporządzanych sprawozdań.
 
Metodyka przeprowadzenia kontroli
 
Zapoznano się ze specyfiką przyjętych rozwiązań organizacyjnych w zakresie prowadzenia spraw kadrowo-księgowych. Na podstawie zapisów dokonywanych na kontach księgowych ustalono poszczególne rodzaje wydatków budżetowych. Sprawdzono również czy istnieją dokumenty potwierdzające dokonanie określonych wydatków (faktury, rachunki, listy płac, raporty kasowe, itp.) oraz porównano je z wyciągami bankowymi. Sprawdzono także, czy poszczególne dokumenty zostały odpowiednio opisane, zadekretowane i poddane wstępnej kontroli oraz podpisane przez głównego księgowego i zaakceptowane do wypłaty przez dyrektora szkoły. Dane zawarte w rocznych sprawozdaniach budżetowych porównano z danymi wynikającymi z badanych dokumentów i ewidencji księgowej. Dokonano analizy poszczególnych wydatków pod kątem ich celowości oraz zgodności z planem finansowym. Sprawdzono również czy jednostka posiada zakładowy plan kont i opracowane na piśmie procedury kontroli finansowej oraz czy procedury te są zgodne ze standardami Ministerstwa Finansów i dostosowane do specyfiki jednostki, a także w jaki sposób są realizowane w praktyce.
 
Sprawy organizacyjne 
 
Publiczne Gimnazjum nr 7 w Opolu funkcjonuje od dnia 01.09.1999 r., na podstawie Uchwały Nr VI/68/99Rady Miasta Opola z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie założenia gimnazjum w Opolu (akta kontroli Nr 08/25/I/s.1). Siedzibą szkoły jest nieruchomość zabudowana położona w Opolu przy ul. Oleskiej 68, którą Zarząd Miasta Opola przekazał nieodpłatnie w trwały zarząd decyzją nr GNGiK-72244/16/2001 (akta kontroli Nr 08/25/I/s.2-3).
W okresie objętym kontrolą dyrektorem szkoły była pani Stanisława Namysło powołana na to stanowisko na okres od 1 września 2007 r. do 31 sierpnia 2012 r. (akta kontroli Nr 08/25/I/s.6).
         Głównym księgowym szkoły jest pani   (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zatrudniona w jednostce od dnia 01 stycznia 2001r. w pełnym wymiarze (akta kontroli Nr 08/25/I/s.7).Z budżetem gminy szkoła rozlicza się w dziale 801 rozdział 80110. Natomiast dowożenie uczniów rozliczane jest w dziale 801 rozdział 80113. Wydatki pokrywane są ze środków budżetowych Gminy oraz z dochodów własnych. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan rzeczowo-finansowy.
         W okresie od stycznia do kwietnia 2007 r. szkoła posiadała cztery rachunki bankowe założone w Banku Millennium S.A.: rachunek budżetowy, rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, rachunek dochodów własnych, rachunek depozytowy, 2 Commenius, Jugendwerk (wymiana polsko- niemiecka).
         Od maja 2007 r. szkoła posiada rachunki bankowe w Banku PKO BP S.A.
         Księgi rachunkowe w szkole w okresie objętym kontrolą prowadzone były ręcznie.
Wewnętrzne regulacje prawne dotyczące funkcjonowania gospodarki finansowo-księgowej w kontrolowanej jednostce to:
Ø      Regulamin kontroli wewnętrznej,
Ø      Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów w PG7,
Ø      Zakładowy plan kont,
Ø      Instrukcja w sprawie gospodarki kasowej w PG7,
Ø      Instrukcja w sprawie zasad i trybu przeprowadzania inwentaryzacji.
Sprawy kadrowe
 
         Na dzień 31.12.2007 r. w jednostce kontrolowanej zatrudnionych było ogółem 72 osoby na 62,83 etatach (akta kontroli Nr 08/25/I/s.9-10). Szczegółowo stan zatrudnienia na dzień 31.12.2007 r. przedstawiono w tabeli nr 1.
 
 
Tabela nr 1
Lp.
Pracownicy:
Etaty
Osoby
1
pedagogiczni
48,33
55
2
administracji
6,5
9
2
obsługi
8
8
RAZEM
62,83
72
 
Strukturę zatrudnienia w PG nr 7 w przeliczeniu na etaty przedstawiono na wykresie nr 1.
 
  
Wykres nr 1
 

Struktura zatrudnienia w PG7 za m-c
12.2007r.
76%
13%
11%
Pracownicy pedagogiczni
Administracja
Obsługa

 
W zakresie realizacji planu rzeczowo-finansowego
 
Dochody budżetowe w 2007 r.
 
W dniu 10.01.2008 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb–27S z wykonania planu dochodów budżetowych szkoły za rok 2007(akta kontroli Nr 08/25/I/s.151).
Ze sprawozdania wynika, że dochody w tym okresie wyniosły 1.049,79 zł. W trakcie kontroli ustalono, że wykazana w sprawozdaniu Rb-27S kwota dotyczyła wygenerowanych na rachunku bankowym odsetek (52,79 zł), dochodu ze sprzedaży złomu (320,00 zł), zwrotu kosztów za szkolenie (500,00 zł) i pomocy naukowych (177,00 zł).Środki te zwrócono do Urzędu Miasta Opola w dniach: 15.06.07, 27.06.07i 15.11.07.
 
Wydatki budżetowe w 2007 r.
 
Z wyciągu bankowego wynika, że stan środków budżetowych na rachunku bankowym środków budżetowych na dzień 31.12.2007 r. wynosił – „0” (akta kontroli Nr 08/25/I/s.138).      
 
Szkoła
Z ewidencji księgowej Urzędu Miasta wynika, że łączna kwota środków finansowych przekazanych na działalność szkoły w 2007 r. wynosiła: 2.637.980,00 zł. Faktycznie wykorzystano kwotę 2.636.469,05 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 1.510,95 zł zwrócono do Urzędu Miasta Opola w dniu 27.12.2007r. (akta kontroli Nr 08/25/I/s.131).
W dniu 10.01.2008 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb–28S z wykonania planu wydatków budżetowych na działalność szkoły za 2007r. (akta kontroli Nr 08/25/I/s.130). W wyniku kontroli ustalono, że łączna kwota wydatków wykazana w sprawozdaniu jest zgodna z łączną kwotą środków otrzymanych z Urzędu Miasta na działalność w 2007 r. Ze sporządzonego sprawozdania oraz z dokumentacji księgowej szkoły wynika, że dokonywane wydatki dotyczące szkoły zostały zaewidencjonowane w dziewiętnastu paragrafach.
          Ustalono, że największą pozycję wydatków budżetowych stanowiły wynagrodzenia i pochodne. Łączna kwota tych wydatków wyniosła 2.304.452.48 zł. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu budżetowym.
W wyniku kontroli ustalono, że w 2007 r. pracownikom oprócz wynagrodzeń miesięcznych wypłacono dodatkowo (akta kontroli Nr 08/25/I/s.104-111):
Ø      nagrody jubileuszowe dla  (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)),
Ø      ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla   (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))odprawę emerytalną dla jednej osoby w wysokości 6.686,40 zł,
Ø      nagrody dyrektora dla   (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
 
Specjalny fundusz nagród nie został przekroczony.
 
          Zespół kontrolny sprawdził prawidłowość sporządzania list płac w 2007r. Ustalono, że są one sporządzane odrębnie dla pracowników administracji i obsługi oraz nauczycieli. 
Wypłaty wynagrodzeń są dokonywane dla wszystkich pracowników bezpośrednio na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe.
Ponadto strona kontrolująca sprawdziła prawidłowość naliczania płac dla trzech pracowników szkoły wykazanych w tabeli nr 2.
 
Tabela nr 2
 
Lp.
Imię i nazwisko
Stanowisko
Kategoria zaszeregowania wg angażu
Kategoria zaszeregowania wg Rozporządzenia*
Liczba punktów wg angażu
Liczba punktów wg Rozporządzenia*
Miesięczna stawka wynagrodzenia
Wymiar etatu
1
 (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
2
3
* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146 poz. 1222 z późn. zm.)
 
Podczas czynności kontrolnych sprawdzono, czy stawki poszczególnych składników wynagrodzeń zostały przyznane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Nieprawidłowości w tym zakresie nie stwierdzono (akta kontroli Nr 08/25/I/s.112).
Strona kontrolująca dokonała również analizy wynagrodzeń i przelewów czterech pracowników szkoły za okres od lipca do grudnia 2007 r.:
- dyrekcja (1 osoba),
- administracja (3 osoby).
Badanie polegało na porównaniu naliczonych wynagrodzeń                           z indywidualnych kartotek wynagrodzeń ze sporządzonymi listami płac. Następnie porównano wynagrodzenia „do wypłaty” z listy płac z dokonanymi przelewami. W badaniu zastosowano technikę porównania bieżącej informacji z analogiczną informacją z poprzedniego okresu. Zestawienie wynagrodzeń czterech pracowników kontrolowanej jednostki za okres od lipca do grudnia 2007 r. przedstawiono w tabeli nr 3.
 
Tabel nr 3
 
Lp.
Imię i nazwisko
VII/2007
VIII/2007
IX/2007
X/2007
XI/2007
XII/2007
1
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
2
3
4
         
          W trakcie badania stwierdzono, iż wszystkie kwoty wykazane w indywidualnych kartotekach wynagrodzeń były zgodne z kwotami na sporządzonych listach płac. Po analizie porównawczej stwierdzono, iż zachodzi pełna zgodność pomiędzy danymi zawartymi w listach płac z danymi z wyciągów bankowych (akta kontroli Nr 08/25/I/s.113).
 
Dowożenie uczniów
 
Z ewidencji księgowej Urzędu Miasta wynika, że łączna kwota środków finansowych przekazanych na dowożenie uczniów w 2007 r. wynosiła: 51.449,66 zł. Faktycznie wykorzystano kwotę 24.149,66 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 1.600,00 zł i 1.550,34 zł zwrócono do Urzędu Miasta Opola w dniach 22.10.2007r. i 27.12.2007 r. (akta kontroli Nr 08/25/I/s.132).
W dniu 10.01.2008 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb–28S z wykonania planu wydatków budżetowych z dowożenia uczniów za 2007r. (akta kontroli Nr 08/25/I/s.147). W wyniku kontroli ustalono, że łączna kwota wydatków wykazana w sprawozdaniu jest zgodna z łączną kwotą środków otrzymanych z Urzędu Miasta na działalność w 2007r. Ze sporządzonego sprawozdania oraz z dokumentacji księgowej wynika, że dokonywane wydatki dotyczące dowożenia zostały zaewidencjonowane w sześciu paragrafach.
          Ustalono, że największą pozycję wydatków budżetowych stanowiły wynagrodzenia oraz zakup usług pozostałych. Łączna kwota tych wydatków wyniosła 23.149,66 zł. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu budżetowym.
 
Gospodarowanie dochodami własnymi w 2007 r.
 
Źródła dochodów własnych oraz sposób ich przeznaczenia określone zostały w uchwale nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola z późniejszymi zmianami. Podstawą gospodarowania dochodami własnymi jest roczny plan sporządzony przez dyrektora jednostki określający przychody i rozchody w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej.
Z wyciągu bankowego wynika, że stan środków dochodów własnych na rachunku bankowym na dzień:
- 01.01.2007 r. wynosił 12.097,74 zł (akta kontroli Nr 08/25/I/s.171).
- 31.12.2007 r. wynosił 1.865,63 zł  (akta kontroli Nr 08/25/I/s.172).
Salda z wyciągów bankowych są zgodne ze sprawozdaniem RB-34 za 2007 r. 
Ustalono, że w kontrolowanej szkole środki dochodów własnych były gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym. Ze sporządzonego przez jednostkę sprawozdania Rb-34 wynika, że wykonanie przychodów dochodów własnych w 2007 r. wyniosło ogółem 30.227,48 zł (akta kontroli Nr 08/25/I/s.154). Na kwotę tę składają się:
Ø      środki pieniężne na początek roku sprawozdawczego – 12.129,74 zł,
Ø      przychody – 18.129,74 zł.
Powyższe przychody uzyskano w trzech paragrafach tj.:
Ø      paragraf 069 „Wpływy z różnych opłat” - kwota 370,00 zł,
Ø      paragraf 092 „Pozostałe odsetki” - kwota 516,58 zł,
Ø      Paragraf 097 „Wpływy z różnych dochodów” – 17.243,16 zł.
W wyniku kontroli ustalono, że na przychody składały się m.in.:
Ø      odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
Ø      opłaty za duplikaty druków,
Ø      opłaty z tytułu najmu pomieszczeń.
 
W okresie od stycznia do grudnia 2007 r. w kontrolowanej szkole zostały zawarte następujące umowy najmu:
- wynajem sali gimnastycznej (umowa 7/07), umowa z  (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)),
- wynajem sali gimnastycznej (umowa 5/07),umowa z  (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)),
- wynajem pomieszczenia sklepik szkolny (umowa 6/07), umowa z  (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)),
- wynajem powierzchni reklamowej (umowa 2/05), umowa z   (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
- wynajem pomieszczenia sklepik szkolny (umowa 6/07)umowa z   (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
- wynajem, umowa z  (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)),
- udostępnienie pomieszczeń kuchennych wraz z zapleczem (umowa 5/06), umowa z   (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
 
Wydatki dochodów własnych w 2007 r.
 
          Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 (akta kontroli Nr 08/25/I/s.155) wynika, że wydatki w ramach dochodów własnych w 2007r. wyniosły ogółem 30.227,48 zł. Wydatki te zaewidencjonowano w dwunastu paragrafach. W wyniku przeprowadzonej analizy wyżej wymienionego sprawozdania kontroli poddano dokumentację księgową dotyczącą wydatków wszystkich paragrafów.
 
Rozdział 80104 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
                  
          Wydatki ogółem wyniosły 8.448,64 zł. Dotyczyły głównie zakupu artykułów do bieżącego remontu, znaczków, benzyny, tonerów, artykułów biurowych, krzeseł, prenumeraty.
 
Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34(akta kontroli Nr 08/25/I/s.156-162).
 
Rozdział 80104 § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
                  
          Wydatki ogółem wyniosły 488,00 zł. Dotyczyły zakupu przyborów tablicowych.
 
Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34 (akta kontroli Nr 08/25/I/ s.156-162).
 
 
Rozdział 80104 § 4270 – Zakup usług remontowych
                  
          Wydatki ogółem wyniosły 560,02 zł. Dotyczyły głównie opłaty za wypożyczenie kosiarki. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34 (akta kontroli Nr 08/25/I/ s.156-162 ).
                             
Rozdział 80104 § 4280 – Zakup usług zdrowotnych
                  
          Wydatki ogółem wyniosły 50,00 zł. Dotyczyły opłaty za badania profilaktyczne. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34 (akta kontroli Nr 08/25/I/ s.156-162).
 
Rozdział 80104 § 4300 – Zakup usług pozostałych
 
          Wydatki ogółem wyniosły 1.176,33 zł. Wydatki dotyczyły m.in. refundacji kosztów skarbowych, opłat bankowych, wywozu śmieci. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34 (akta kontroli Nr 08/25/I/ s.156-162).
 
Rozdział 80104 § 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
                  
          Wydatki ogółem wyniosły 614,20 zł. Dotyczyły opłat za telefon. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34 (akta kontroli Nr 08/25/I/ s.156-162 ).
 
Rozdział 80104 § 4430 – Różne opłaty i składki
                  
          Wydatki ogółem wyniosły 1.234,00 zł. Dotyczyły opłat za ubezpieczenie. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34 (akta kontroli Nr 08/25/I/ s.156-162).
 
Rozdział 80104 § 4480 – Podatek od nieruchomości
                  
          Wydatki ogółem wyniosły 126,20 zł. Dotyczyły opłat za podatek. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34 (akta kontroli Nr 08/25/I/ s.156-162).
 
Rozdział 80104 § 4700 – Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej
                  
          Wydatki ogółem wyniosły 1.140,00 zł. Dotyczyły opłat za szkolenia. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34 (akta kontroli Nr 08/25/I/ s.156-162).
 
Rozdział 80104 § 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
                  
          Wydatki ogółem wyniosły 2.065,46 zł. Dotyczyły zakupu programów i akcesoriów komputerowych . Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34 (akta kontroli Nr 08/25/I/ s.156-162).
 
Rozdział 80104 § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
                  
          Wydatki ogółem wyniosły 9.272,00 zł. Dotyczyły zakupu monitoringu. Wykazana w ewidencji łączna kwota nie jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34. Z ewidencji księgowej wynika, że w tym paragrafie wydatkowano kwotę 12.459,00 zł. Jest to łączna kwota dwóch paragrafów (§6050 i §6060). (akta kontroli Nr 08/25/I/ s.156-162)
 
Rozdział 80104 § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
                  
          Wydatki ogółem wyniosły 3.187,00 zł. Dotyczyły zakupu komputera. Wykazana w ewidencji łączna kwota nie jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34. Ewidencja księgową nie zawierała w ogóle tego paragrafu. (akta kontroli Nr 08/25/I/ s.156-162)
 
Z wyjaśnienia głównej księgowej wynika, że na kartotece wydatków omyłkowo zaksięgowano obydwa wydatki na jednym § 6050 (akta kontroli Nr 08/25/I/s.173).
                  
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 
Z wyciągu bankowego wynika, że stan początkowy środków pieniężnych na dzień 01.01.2007 r. wynosił 32.715,52 zł (akta kontroli Nr 08/25/I/s.128). Stan ten jest zgodny z saldem początkowym konta 135 – rachunek (akta kontroli Nr 08/25/I/ s.114).
         
          W 2007 r. w kontrolowanej szkole dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na łączną kwotę 94.500,00 zł (gimnazjum) i  1.000,00 zł (dowożenie). Środki budżetowe zostały przekazane na rachunek bankowy ZFŚS w terminach:
 
Gimnazjum:
Ø      17.05.2007 r. – 70.875,00 zł, (75%)
Ø      19.09.2007 r. –  23.625,00 zł (25%)
RAZEM                    94.500,00zł (akta kontroli Nr 08/25/I/s.115,120).
Dowożenie:
Ø      17.05.2007 r. – 750,00 zł (75%)
Ø      19.09.2007 r. – 250,00 zł (25%)
RAZEM                  1.000,00zł  (akta kontroli Nr 08/25/I/ s.115,120).
 
Środki na rachunek ZFŚS przekazano w ustawowym terminie.
 
Zasady tworzenia i udzielania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników szkoły określił dyrektor w Regulaminie gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Publicznym Gimnazjum nr 7 w Opolu. Regulamin określa m.in. osoby uprawnione do korzystania ze środków funduszu, przeznaczenie środków oraz zasady i warunki przyznawania świadczeń socjalnych. Sposoby i przyznawanie świadczeń osobom uprawnionym uzgadniany był z działającą stałą komisją ZFŚS składającą się z dwóch pracowników pedagogicznych oraz jednego pracownika administracyjnego. Wstępnej kwalifikacji wniosków o przyznanie pomocy socjalnej dokonuje komisja socjalna. Komisja sporządza każdorazowo z posiedzenia protokół, który zatwierdza dyrektor. Działalność socjalna prowadzona jest na podstawie zatwierdzonego rocznego planu dochodów i wydatków. Środki funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. Niewykorzystane środki w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. 
W wyniku kontroli ustalono, że na rachunek bankowy oprócz środków przeniesionych z poprzedniego roku, odpisów i odsetek od zgromadzonych środków, wpływały także spłaty pożyczek mieszkaniowych oraz odpis dla emerytów przekazany z Urzędu Miasta w wysokości 16.989,00 zł (akta kontroli Nr 08/25/I/s.114-124). Wpływów z innych źródeł nie stwierdzono.
         Z analizy zapisów dokonanych na koncie 135 (strona Ma) wynika, że zaewidencjonowane wydatki w kontrolowanym okresie dotyczyły:
Ø      dofinansowania do wypoczynku letniego pracowników oraz emerytów,
Ø      dofinansowania do wypoczynku dzieci,
Ø      pożyczek mieszkaniowych,
Ø      zapomóg,
Ø      świadczeń socjalnych,
Ø      świadczeń urlopowych dla nauczycieli (akta kontroli Nr 08/25/I/ s.114-124).
Saldo konta 135 na dzień 31.12.2007 r. wynosiło 27.877,10 zł i było zgodne z wyciągiem bankowym (akta kontroli Nr 08/25/I/s.129).
 
W zakresie pozostałych spraw finansowo – księgowych
Dokumenty księgowe
         Podczas kontroli ustalono, że dokumenty księgowe przechowywane są w segregatorach. Poukładane są w sposób chronologiczny. Zbadana dokumentacja prowadzona jest starannie. Dostęp do niej osobom niepowołanym jest ograniczony. 
Zespół kontrolny, na podstawie kartoteki finansowej konta 130 – rachunek bankowy środków budżetowych za okres od stycznia do grudnia 2007 r., dokonał analizy 36 dokumentów księgowych na łączną kwotę 69.880,09 zł, na podstawie których dokonano wydatków w miesiącu grudniu. Sprawdzono sposób opisywania faktur oraz rachunków pod względem formalnym, rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzania do wypłaty przez dyrektora jednostki. W tabeli nr 4 przedstawiono dokumenty poddane szczegółowej kontroli.     
 
Lp.
Nr faktury
Cel wydatku
Kwota
Data
przelewu
Nr dowodu księgowego
1
376/II/k
Materiały dydaktyczne
732,00
12.12.2007
 470/19
2
340/II/k
Materiały dydaktyczne
671,00
12.12.2007
470/18
3
365/II/k
Materiały dydaktyczne
244,00
12.12.2007
470/17
4
01/143/11
Materiały dydaktyczne
5.052,02
12.12.2007
470/16
5
619/12/2007
Materiały dydaktyczne
10.756,93
12.12.2007
470/15
6
529/07
Materiały dydaktyczne
1.210,00
12.12.2007
470/14
7
530/07
Materiały dydaktyczne
259,00
12.12.2007
470/13
8
00394/2007/12
Materiały dydaktyczne
2.512,03
12.12.2007
470/12
9
739/07/RF
Materiały dydaktyczne
822,02
12.12.2007
470/11
10
59/12/07
Rolety/montaż
752,35
12.12.2007
470/10
11
28306/A
Mleko
418,26
12.12.2007
470/9
12
Ks16/1611/2007
Mleko
46,26
12.12.2007
470/8
13
FVBD/KPPD/7267/07
Mleko
39,00
12.12.2007
470/7
14
070689/2007
Woda, ścieki
261,59
12.12.2007
470/6
15
6890/2007
Monitoring
67,73
12.12.2007
470/5
16
504745
Papier/ksero
232,35
12.12.2007
470/4
17
s/03033/07
Remont kopiarek
840,58
12.12.2007
470/3
18
BD0961/11/2007 FV
Wynajem Okrąglaka
2.343,00
12.12.2007
470/2
19
Dowód wpłaty
Materiały dydaktyczne
44,80
12.12.2007
470/1
20
1125/07
Badania lekarskie
95,00
17.12.2007
480
21
2660/0006/11/2007
Energia
304,55
17.12.2007
480
22
2660/0007/12/2007
Energia
1.125,09
17.12.2007
480
23
4220598904
Wywóz odpadów
226,84
17.12.2007
480
24
10338/2007/MG
Środki czystości
190,41
17.12.2007
480
25
42531586/012/07
Abonament telefon
597,21
17.12.2007
480
26
22933/1328/2007
Ciepło
13.242,20
17.12.2007
480
27
390/II/k
Materiały dydaktyczne
488,00
18.12.2007
486
28
53/12/2007
Sieć komputerowa
6.997,01
20.12.2007
487
29
50/12/2007
Monitoring/montaż
17.553,00
20.12.2007
487
30
s/03373/07
Toner
240,00
20.12.2007
487
31
30/12/2007
Montaż okien, parapetów
616,00
20.12.2007
489
32
65001030/134
Gaz
7.04
21.12.2007
489
33
075658/2007
Woda, ścieki
284,55
21.12.2007
489
34
7601/2007
Monitoring
67,73
21.12.2007
489
35
29820/A
Mleko
313,70
21.12.2007
489
36
4220619015
Wywóz odpadów
226,84
21.12.2007
489
 
W trakcie powyższego badania zespół kontrolny ustalił, że nie wszystkie skontrolowane dokumenty były sprawdzone pod względem merytorycznym, rachunkowym i formalnym. Nie sprawdzono pod względem formalno –rachunkowym faktury nr 340/II/k na kwotę 671,00 zł (poz.2 w tabeli). We wszystkich skontrolowanych dokumentach oprócz dokumentu z tabeli poz. 11 brak było daty przy potwierdzeniu merytorycznym. Wszystkie skontrolowane faktury posiadały dekretację oraz wskazanie odpowiedniego paragrafu klasyfikacji budżetowej. 
 
Gospodarka kasowa
 
Podczas kontroli ustalono, że gotówka z banku pobierana jest na wydatki niezbędne do bieżącej działalności szkoły. Ustalony w jednostce limit gotówki w kasie wynosi 200,00 zł. Odpowiedzialność materialną za prowadzenie kasy ponosi pracownik zatrudniony na stanowisku starszego księgowego. Deklaracja odpowiedzialności materialnej znajduje się w aktach osobowych pracownika. W okresie od sierpnia do października 2007 r. w kontrolowanej jednostce z pobranych z banku środków pieniężnych sporządzono 7 raportów kasowych. Badanie przedstawiono w tabeli nr 5.
 
Tabela nr 5
 
Lp.
Nr raportu
kasowego
Za okres
Przychód
Rozchód
Stan kasy
poprzedni
Stan kasy
 końcowy
1
14/2007
06-17.08.
478,95
167,30
1,57
313,22
2
15/2007
18-31.08.
3.490,98
3.551,88
313,22
252,32
3
16/2007
04-12.09.
3.130,00
3.182,32
252,32
200,00
4
17/2007
13-30.09.
2.414,07
2.414,07
200,00
200,00
5
18/2007
04-11.10.
4.781,00
4.781,40
200,00
199,60
6
19/2007
12-24.10.
4.339,97
3.031,77
199,60
1.507,80
7
20/2007
25-31.10.
1.426,63
2.742,03
1.507,80
192,40
 
Ustalono, że w sporządzonych raportach ujmowane są środki pieniężne wspólnie dla wszystkich rachunków bankowych z wyłączeniem dochodów własnych. W trzech przypadkach zostało przekroczone pogotowie kasowe.
 
Szczegółowej kontroli poddano raport nr 20 za okres 25-31.10.2007 r. Ustalono, że na przychody składały się:
Ø      pobrana gotówka z banku – 107,60 zł,
Ø      wpłata z rozliczonej zaliczki – 816,79 zł,
Ø      wpłata tytułem spłaty pożyczki mieszkaniowej – 58,90 zł
Ø      pobranie z banku - 443,34 zł.
      RAZEM – 1.426,63
 
Na rozchody składały się wydatki na:
Ø      żarówki - 17,36 zł,
Ø      artykuły biurowe – 205,28 zł,
Ø      znaczki pocztowe – 13,00 zł,
Ø      bilety – 1.621,80 zł,
Ø      papier ksero – 8,90 zł,
Ø      odprowadzanie gotówki – 875,69 zł
        RAZEM - 2.742,03 zł
 
W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono co następuje:
Ø      do raportu kasowego dołączone były dowody źródłowe tj.: faktury i rachunki oraz potwierdzenia wypłaty oraz wpłaty z banku;
Ø      dowody księgowe zawierały stwierdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach (dekretacja) oraz podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania;
Ø      faktury i rachunki opisane były pod względem celowości zakupu, podpisane pod względem formalnym, rachunkowym, zatwierdzone do wypłaty (akta kontroli Nr 08/25/I/s.150).
 
System kontroli wewnętrznej
 
Kompleksowy system kontroli wewnętrznej w jednostce określony jest m.in. przez:
 
Tabela nr 6
 
Lp.
Przyjęte regulacje prawne
Stan faktyczny
1
Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów PG 7,
 
 
Zakładowy Plan Kont
 
Instrukcja w sprawie gospodarki kasowej
1)      W ramach tych regulacji opisana jest kontrola finansowo-księgowa oraz wewnętrzna kontrola merytoryczna obejmująca wszystkie zagadnienia związane z działalnością szkoły.
 W sprawdzaniu dokumentów biorą udział właściwe osoby.
2)      Instrukcja kasowa ustala jednolite zasady gospodarki kasowej w PG 7. Załącznikiem do instrukcji kasowej są wzory podpisów osób upoważnionych do sprawdzania dowodów pod względem merytorycznym i zatwierdzenia do wypłaty.
2
Regulamin kontroli wewnętrznej
1) W kontrolowanej jednostce w 2007r. przeprowadzono 33 kontrole wewnętrzne (książka kontroli). Przeprowadzającym kontrolę był główny księgowy. Kontrole dotyczyły:
- wypłat gotówkowych,
- środków pieniężnych w kasie,
- przelewów bankowych (terminowość, prawidłowość naliczenia wynagrodzenia i terminowość),
- realizacja budżetu szkoły,
- rejestrowanie druków ścisłego zarachowania,
- gospodarka zapasami –porównanie stanu faktycznego z kartotekami.
2) Jednostka posiada plan kontroli wewnętrznych na 2007r. podpisany przez dyrektora szkoły. Na 2007r. zaplanowano 28 kontroli (akta kontroli Nr 08/25/I/s.178-180).
3) Regulamin kontroli wewnętrznej szkoły określa kontrole wstępną, bieżącą i następną, a także kontrole: systematyczne, pełne, kompletne, merytoryczne, rzeczowe, planowe, badanie dokumentów pod względem merytorycznym i rachunkowym (akta kontroli Nr 08/25/I/s.174-177).
3
Instrukcja w sprawie zasad i trybu przeprowadzania inwentaryzacji
1)      Na podstawie zarządzenia dyrektora nr 6/2007/8 z dnia 30.11.2007 r. w 2007 r. w jednostce została przeprowadzona inwentaryzacja składników majątkowych. Powołano zespół spisowy w 3 osobowym składzie. Sprawozdanie zespołu spisowego sporządzone w dniu 04.01.2008r.
2)      Dokonano potwierdzeń sald na koniec 2007r.
3)      Uzgodniono zapisy ewidencyjne w księgach inwentarzowych, przedmiotów nietrwałych, Wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych, księgozbioru. Zgodność stanów na dzień 31.12.2007r.
4)      Dokonano inwentaryzacji kasy (protokół z 28.12.2007r.)
4
Regulamin postępowania przy zamówieniach publicznych
 
Dokument opisuje zasadywyboru ofert powyżej 14.000 EURO. Ustalono, że w 2007r. nie było przeprowadzone żadne takie postępowanie.
 
 
 
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono dyrektorowi szkoły.
 
 
Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r., zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. oraz zarządzeniem nr OR.I-0152/218/08 z dnia 16 kwietnia 2008r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 
 
 
 
 
Jednostka kontrolowana
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
 
(podpisy)
 
 
 
Data: ........................
                   Zespół kontrolny
 
 
 
(podpisy)
 
 
 
Data:.
           
 
   Podpis Głównego Specjalisty:
 
 
 
 
   Podpis Naczelnika Wydziału:
 
 
 
 
Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
 
.................................................................................................
 
.................................................................................................
 
.................................................................................................
 
.................................................................................................
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki do pobrania: 2008-09-22 14:11:35 - Wnioski pokontrolne (55.00 kB)
2008-09-22 14:13:29 - wystąpienie pokontrolne (40.50 kB)

Ilość odwiedzin: 8510
Nazwa dokumentu: protokół kontroli
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Lisiecka, Monika Pijanka
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Lisiecka, Monika Pijanka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2008-09-22 14:06:21
Data udostępnienia informacji: 2008-09-22 14:06:21
Data ostatniej aktualizacji: 2008-09-22 14:15:30

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner