logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

                         
KWiA–I–0914/24/08
        Opole, 22.07.2008 r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 26/08
 
Jednostka kontrolowana
 
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16
w Opolu
 
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
Od 01.07.2008 r. do 18.07.2008 r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
 
Jacek Spadło – inspektor Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu
 
Monika Pijanka - inspektor Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu
 
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
 
nr 57/2008
nr 58/2008
 
Przedmiot kontroli
 
Ø      Gospodarka finansowa
Ø      Zamówienia publiczne
Ø      System kontroli wewnętrznej
Ø      Oszczędności przy dokonywaniu wydatków
 
Okres objęty kontrolą
2007 r.
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Józefa Marciniak - dyrektor
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielały
 
Józefa Marciniak – dyrektor
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) – główny księgowy
 
     
 
Podstawy prawne
1.     Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).
2.     Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. Nr 76, poz.694 z późniejszymi zmianami).
3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r., Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
4.     Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2003 r., Dz. U. Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami).
5.     Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.).
6. Rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 107 poz. 726 z późn. zm.).
7.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781 z późn. zm.).
8.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz. U. z 2006 r. Nr 116 poz.783).
9.     Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146 poz. 1222 z późn. zm.).
10.   Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020).
11. Uchwała Nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola.
12. Uchwała Nr LXIX/798/06 Rady Miasta Opola z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w jednostkach oświatowych oraz uzgodnienia wartości jednego punktu.
13. Komunikat Nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2006 r. Nr 7 poz. 58).
 
Cel kontroli
Celem kontroli była:
  1. ocena prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej,
  2. zgodnego z obowiązującymi przepisami i procedurami przeprowadzania postępowań o zamówienia publiczne,
  3. prawidłowego funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej,
  4. prawidłowego postępowania przy dokonywaniu wydatków.
 
Metodyka przeprowadzenia kontroli
 
Zapoznano się ze specyfiką przyjętych rozwiązań organizacyjnych w zakresie prowadzenia spraw księgowych. Na podstawie zapisów dokonywanych na kontach księgowych ustalono poszczególne rodzaje wydatków budżetowych. Sprawdzono również czy istnieją dokumenty potwierdzające dokonanie określonych wydatków (faktury, rachunki, listy płac, raporty kasowe, itp.) oraz porównano je z wyciągami bankowymi. Sprawdzono także, czy poszczególne dokumenty zostały odpowiednio opisane, zadekretowane i poddane wstępnej kontroli oraz podpisane przez głównego księgowego i zaakceptowane do wypłaty przez dyrektora szkoły. Dane zawarte w rocznych sprawozdaniach budżetowych porównano z danymi wynikającymi z badanych dokumentów i ewidencji księgowej. Dokonano analizy poszczególnych wydatków pod kątem ich celowości i zgodności z planem finansowym. Sprawdzono również czy jednostka posiada zakładowy plan kont i opracowane na piśmie procedury kontroli finansowej, oraz czy procedury te są zgodne ze standardami Ministerstwa Finansów i dostosowane do specyfiki jednostki, a także w jaki sposób są realizowane w praktyce.
Kontrolą objęto również procedury związane z zamówieniami publicznymi, których wartość zamówienia nie przekroczyła 14.000 euro, oraz dotyczącymi najmu pomieszczeń szkoły instytucjom i organizacjom zewnętrznym. Zbadano ponadto dokumenty związane z funkcjonowaniem systemu kontroli wewnętrznej, pod kątem sprawnego, zgodnego z prawem jej działania.
Sprawy organizacyjne
 
Publiczne Szkoła Podstawowa nr 16 w Opolu funkcjonuje od dnia 1 września 1999 r., na podstawie Uchwały Nr X/150/99 Rady Miasta Opola z dnia 27 maja 1999 r.  w sprawie założenia Publicznej Szkoły podstawowej w Opolu. Siedzibą szkoły jest nieruchomość zabudowana położona w Opolu przy ul. Zofii Nałkowskiej 16 (akta kontroli 08/26/I/1), którą Zarząd Miasta Opola decyzją nr GN-7224c/71/98 z dnia 10.12.1998r. przekazał w trwały zarząd na czas nieokreślony (akta kontroli 08/26/I/2-4).
W okresie objętym kontrolą dyrektorem szkoły była pani Józefa Marciniak powołana na to stanowisko na okres od 1 września 2002 r. do 31 sierpnia 2007r. oraz od 1 września 2007 r. do 31 sierpnia 2012 r. (akta kontroli 08/26/I/5-6). Dyrektor placówki posiada ponadto aktualne upoważnienie do występowania w imieniu Gminy Opole do zaciągania zobowiązań rzeczowych i finansowych wynikających zakresu działania Publicznej Szkoły Podstawowej nr 16 w Opolu w granicach odpowiadających potrzebom oraz możliwościom finansowym określonym w planie finansowym na dany rok (akta kontroli 08/26/I/7). Ważność upoważnienia wygasa z dniem 31 sierpnia 2012 r. tj. z dniem upłynięcia powołania na stanowisko dyrektora szkoły.
         W kontrolowanym okresie stanowisko głównego księgowego pełniła pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zatrudniona na podstawie umowy o pracę z dnia 1 września 1998 r. w wymiarze ½ etatu. Funkcję tę sprawowała do 31 lipca 2007 r. (akta kontroli 08/26/I/8). Od 1 sierpnia 2007 r. stanowisko głównego księgowego powierzone zostało pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)), na podstawie umowy o pracę z dnia 31 lipca 2007 r. w pełnym wymiarze czasu pracy. Umowa został zawarta na czas określony i obowiązuje od 1 sierpnia 2007 r. do 31 sierpnia 2008 r. (akta kontroli 08/26/I/9)
         W 2007 r. z budżetem gminy szkoła rozlicza się w dziale 801 rozdział 80101 (szkoła) i dziale 854 rozdział 85401 (świetlica).
         Wydatki pokrywane są ze środków budżetowych Gminy, subwencji oświatowej oraz z dochodów własnych. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan rzeczowo-finansowy.
         W kontrolowanym okresie szkoła posiadała cztery rachunki bankowe założone w Banku PKO BP:
02 1020 3668 0000 5002 0159 5009 – rachunek budżetowy,
83 1020 3668 0000 5002 0159 8879 – rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
38 1020 3668 0000 5702 0159 8861 – rachunek dochodów własnych,
33 1020 3668 0000 5902 0159 8853 – rachunek depozytowy.
         Szkoła posiada następujące wewnętrzne regulacje:
 
ü      Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 16 (akta kontroli 08/26/I/10-36),
ü      Regulamin organizacyjny Publicznej Szkoły Podstawowej nr 16 (akta kontroli 08/26/I/37-58),
ü      Regulamin kontroli wewnętrznej (akta kontroli 08/26/59-63),
ü      Instrukcję w sprawie przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych (akta kontroli 08/26/I/64-86),
ü      Zakładowy plan kont (akta kontroli 08/26/I/87-135),
ü      Instrukcję obiegu i kontroli dokumentów oraz ogólnych zasad polityki rachunkowości (akta kontroli 08/26/I/136-179),
ü      Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (akta kontroli 08/26/I/180-195),
ü      Regulamin premiowania pracowników administracji i obsługi PSP nr 16 (akta kontroli 08/26/I/196-200),
ü      Procedurę zamówień publicznych do 14.000 euro (akta kontroli 08/26/I/201-218),
ü      Instrukcję dotyczącą gospodarki kasowej (akta kontroli 08/26/I/219-230).
         W okresie do czerwca 2007 r. księgi rachunkowe w szkole prowadzone były ręcznie. Natomiast od lipca 2007 r. w oparciu o program komputerowy Finanse DDJ firmy PROGMAN.
         W trakcie prowadzonych czynności sprawdzających ustalono, że w 2007 roku w jednostce nie przeprowadzono inwentaryzacji majątku w formie spisu z natury. Stwierdzono natomiast, że zgodnie z zarządzeniem wewnętrznym dyrektora szkoły nr 18 z dnia 05.10.2005 r. inwentaryzacja taka miała miejsce w okresie od 17.10.2005 r. do 05.01.2006 r. Inwentaryzację przeprowadzono zgodnie z Instrukcją w sprawie przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych (akta kontroli 08/26/I/231-235).
         Na dzień 01.01.2007 r. w jednostce kontrolowanej zatrudnionych było ogółem 44 osoby na 39,37 etatach w tym 27 nauczycieli na 23,34 etatach.W administracji i obsłudze zatrudnionych było 17 osób na 16 etatach.
         Natomiast na dzień 31.12.2007 r. w jednostce kontrolowanej zatrudnionych było ogółem 44 osób na 39,37 etatach w tym 28 nauczycieli na 23,37 etatach.W administracji i obsłudze zatrudnionych było 16 osób na 16 etatach (akta kontroli 08/26/I/236).
W 2007r. przyjęto 16 nauczycieli oraz 7 pracowników administracji i obsługi. Zwolniono 14 nauczycieli i 4 osoby z administracji i obsługi.
Szczegółowo stan zatrudnienia na dzień 31.12.2007 r. przedstawiono w tabeli nr 1.
Tabela nr 1
Lp.
Stanowiska
Liczba etatów
Liczba osób
   1
Nauczyciele
23,37
28
2
Administracja i obsługa
16
16
RAZEM
39,37
44
 
 
Strukturę zatrudnienia w przeliczeniu na liczbę osób zatrudnionych w PSP nr 16 przedstawiono na wykresie nr 1.
 
Wykres nr 1
W zakresie realizacji planu rzeczowo-finansowego
 
Dochody budżetowe w 2007 r.
W dniu 10.01.2008 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb–27S z wykonania planu dochodów budżetowych szkoły za rok 2007 (akta kontroli 08/26/II/345-351).
Ze sprawozdania wynika, że dochody w tym okresie wyniosły 11,24 zł. W trakcie kontroli ustalono, że wykazana w sprawozdaniu Rb-27S kwota dotyczyła wygenerowanych na rachunku bankowym odsetek. Powyższa kwota została przekazana na rachunek bankowy Urzędu Miasta Opola (akta kontroli Nr 08/26/II/371).  
 
Wydatki budżetowe w 2007 r.
Z wyciągu bankowego wynika, że stan środków budżetowych na rachunku bankowym środków budżetowych na dzień 31.12.2007 r. wynosił – „0” (akta kontroli Nr 08/26/II/371).        
Szkoła
Z ewidencji księgowej Urzędu Miasta wynika, że łączna kwota środków finansowych przekazanych na działalność szkoły w 2007 r. wynosiła: 1.596.535,20 zł. Faktycznie wykorzystano kwotę 1.578.412,02 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 18.123,18 zł zwrócono do Urzędu Miasta Opola w dniu 28.12.2007 r. (akta kontroli Nr 08/26/II/237). Ustalono, że na rachunek bankowy szkoły została przekazana również dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na język angielski w wysokości 10.820,00 zł. W okresie od 01.01.2007 do 31.12.2007 r. na ww. cel przeznaczono 4.759,80 zł.
W dniu 10.01.2008 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb–28S z wykonania planu wydatków budżetowych na działalność szkoły za 2007 r. (akta kontroli Nr 08/26/II/345-353). W wyniku kontroli ustalono, że łączna kwota wydatków wykazana w sprawozdaniu jest zgodna z łączną kwotą środków otrzymanych z Urzędu Miasta na działalność w 2007 r. Ze sporządzonego sprawozdania oraz z dokumentacji księgowej szkoły wynika, że dokonywane wydatki dotyczące szkoły zostały zaewidencjonowane w dwudziestu czterech paragrafach.
          Ustalono, że największą pozycję wydatków budżetowych stanowiły wynagrodzenia. Łączna kwota tych wydatków wyniosła 1.224.152,97 zł co stanowi 77,32 % wszystkich wydatków. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu budżetowym.
W wyniku kontroli ustalono, że w 2007 r. pracownikom oprócz wynagrodzeń miesięcznych wypłacono dodatkowo (akta kontroli Nr 08/26/II/285-287):
Ø      nagrody jubileuszowe dla(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)),
Ø      ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)),
Ø      zasiłek na zagospodarowanie dla (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł.
 
          Zespół kontrolny sprawdził prawidłowość sporządzania list płac w 2007 r. W kontrolowanej jednostce sporządzono 138 list płac. Ustalono, że są one sporządzane odrębnie dla pracowników administracji i obsługi oraz nauczycieli. 
Listy płac są sporządzane przy pomocy programu firmy Progman, zawierają okres za jaki dokonano wypłaty, łączną kwotę do wypłaty, nazwisko i imię pracownika, wynagrodzenie brutto każdej osoby z wyszczególnieniem wszystkich składników wynagrodzeń. Listy płac są sprawdzone przez samodzielnego referenta ds. płac, sekretarza szkoły wykonującego czynności kadrowe, głównego księgowego oraz dyrektora jednostki.
Wypłaty wynagrodzeń są dokonywane dla wszystkich pracowników bezpośrednio na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe. Przelewy na rachunki bankowe są dokonywane na podstawie pisemnych oświadczeń pracowników potwierdzonych własnoręcznym podpisem.
Ustalono, iż nauczyciele zatrudnieni w szkole otrzymywali wynagrodzenie w pierwszym dniu roboczym miesiąca, natomiast pracownicy administracyjni oraz obsługa otrzymywali wynagrodzenia na koniec miesiąca.
Ponadto strona kontrolująca sprawdziła miesięczne kwoty wynagrodzenia pięciu pracowników obsługi i administracji wykazanych w tabeli nr 2.
              Tabela nr 2 (akta kontroli 08/26/II/288)
Lp.
Kategoria zaszeregowania wg angażu
Kategoria zaszeregowania wg Rozporządzenia*
Liczba punktów wg angażu
Liczba punktów wg Rozporządzenia*
Wymiar etatu
1
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
2
3
4
5
* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146 poz. 1222 z późn. zm.)
 
Podczas czynności kontrolnych sprawdzono, czy stawki poszczególnych składników wynagrodzeń zostały przyznane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Nieprawidłowości w tym zakresie nie stwierdzono.
Strona kontrolująca dokonała również analizy wynagrodzeń i przelewów siedmiu pracowników szkoły za okres od lipca do grudnia 2007 r.:
- dyrekcja (1 osoba),
- obsługa (1 osoba),
- administracja (5 osób).
Badanie polegało na porównaniu naliczonych wynagrodzeń                           z indywidualnych kartotek wynagrodzeń ze sporządzonymi listami płac. Następnie porównano wynagrodzenia „do wypłaty” z listy płac z dokonanymi przelewami. W badaniu zastosowano technikę porównania bieżącej informacji z analogiczną informacją z poprzedniego okresu. Zestawienie wynagrodzeń siedmiu pracowników kontrolowanej jednostki za okres od lipca do grudnia 2007 r. przedstawiono w tabeli nr 3.
 
                Tabel nr 3 (akta kontroli 08/26/II/289)
Lp.
VII/2007
VIII/2007
IX/2007
X/2007
XI/2007
XII/2007
1
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
2
3
4
5
6
7
          W trakcie badania stwierdzono, iż wszystkie kwoty wykazane w indywidualnych kartotekach wynagrodzeń były zgodne z kwotami na sporządzonych listach płac. Po analizie porównawczej stwierdzono, iż zachodzi pełna zgodność pomiędzy danymi zawartymi w listach płac z danymi z wyciągów bankowych (akta kontroli Nr 08/26/II/289).
          Ponadto zespół kontrolny poddał analizie dokumenty księgowe poniesionych wydatków w paragrafach 4240, 4270 oraz 4300.
 Rozdział 80104 § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
 
          Wydatki ogółem wyniosły 6.498,63 zł. Wydatki dotyczyły m.in. zakupu książek do biblioteki szkolnej, radiomagnetofonów oraz sprzętu sportowego. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-28S.
Rozdział 80104 § 4270 – Zakup usług remontowych
            Wydatki ogółem wyniosły 43.882,07 zł. Wydatki dotyczyły m.in. klimatyzacji w sali komputerowej, naprawy i konserwacji kserokopiarek, remontu drzwi oraz konserwacji sprzętu p.poż. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-28S.
Rozdział 80104 § 4300 – Zakup usług pozostałych
            Wydatki ogółem wyniosły 15.000,00 zł. Wydatki dotyczyły m.in. opłat pocztowych, prowizji bankowych, wywozu odpadów komunalnych oraz monitoringu. Ponadto stwierdzono, ze w ww. paragrafie został zaewidencjonowany wydatek z uzupełnianiem ubytków nawierzchni przed szkołą. Zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami wydatek ten powinien być zaewidencjonowany w paragrafie 4270 – zakup usług remontowych. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-28S.
Świetlica
Z ewidencji księgowej Urzędu Miasta wynika, że łączna kwota środków finansowych przekazanych na działalność świetlicy szkolnej w 2007 r. wynosiła: 183.350,00 zł. Faktycznie wykorzystano kwotę 179.532,20 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 3.817,80 zł zwrócono do Urzędu Miasta Opola w dniu 27.12.2007 r. (akta kontroli Nr 08/26/II/238).
W dniu 10.01.2008 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb–28S z wykonania planu wydatków budżetowych z działalności świetlicy za 2007 r. (akta kontroli Nr 08/26/II/362-366). W wyniku kontroli ustalono, że łączna kwota wydatków wykazana w sprawozdaniu jest zgodna z łączną kwotą środków otrzymanych z Urzędu Miasta na działalność w 2007 r. Ze sporządzonego sprawozdania oraz z dokumentacji księgowej wynika, że dokonywane wydatki dotyczące świetlicy zostały zaewidencjonowane w trzynastu paragrafach.
          Ustalono, że największą pozycję wydatków budżetowych stanowiły wynagrodzenia. Łączna kwota tych wydatków wyniosła 151.333,31 zł. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu budżetowym.
Pozostała działalność
 
Ustalono, że w dniu 10.01.2008r. jednostka złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb-28S z rozdziału 80195 - pozostała działalność. Na wydatki ujęte w tym sprawozdaniu składały się paragrafy 4210 oraz 4300 na łączną kwotę 5.183,88 zł. Były to, m.in. akcja ,,Pij mleko codziennie” oraz działalność zagraniczna szkoły. Niewykorzystane środki w kwocie 1.460,12 zwrócono w do Urzędu Miasta Opola.
Gospodarowanie dochodami własnymi w 2007 r.
Źródła dochodów własnych oraz sposób ich przeznaczenia określone zostały w uchwale nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola z późniejszymi zmianami. Podstawą gospodarowania dochodami własnymi jest roczny plan sporządzony przez dyrektora jednostki określający przychody i rozchody w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej.
Z wyciągów bankowych wynika, że stan środków dochodów własnych na rachunku bankowym na dzień:
- 01.01.2007 r. wynosił 4.407,24 zł (akta kontroli Nr 08/26/II/433).
- 31.12.2007 r. wynosił 7.976,75 zł (akta kontroli Nr 08/26/II/428).
Salda z wyciągów bankowych są zgodne ze sprawozdaniem RB-34 za 2007 r. 
Ustalono, że w kontrolowanej szkole środki dochodów własnych były gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym. Ze sporządzonego przez jednostkę sprawozdania Rb-34 wynika, że wykonanie przychodów dochodów własnych w 2007 r. wyniosło ogółem 75.864,37 zł (akta kontroli Nr 08/26/II/377). Na kwotę tę składają się:
Ø      środki pieniężne na początek roku sprawozdawczego – 4.407,24 zł,
Ø      przychody – 71.457,13 zł.
Powyższe przychody uzyskano w trzech paragrafach tj.:
Ø      paragraf 083 „Wpływy z usług” - kwota 65.787,64 zł,
Ø      paragraf 092 „Pozostałe odsetki” - kwota 329,43 zł,
Ø      Paragraf 097 „Wpływy z różnych dochodów” – 5.340,06 zł.
W wyniku kontroli ustalono, że na przychody składały się m.in.:
Ø      odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
Ø      opłaty za duplikaty druków,
Ø      wpłaty za obiady,
Ø      wpłaty z tytułu najmu pomieszczeń.
Wydatki dochodów własnych w 2007 r.
          Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 (akta kontroli Nr 08/26/II/377) wynika, że wydatki w ramach dochodów własnych w 2007 r. wyniosły ogółem 67.887,62 zł. Wydatki te zaewidencjonowano w trzech paragrafach 4210, 4220 i 4300. W wyniku przeprowadzonej analizy wyżej wymienionego sprawozdania kontroli poddano dokumentację księgową dotyczącą wydatków paragrafu 4300.
Rozdział 80104 § 4300 – Zakup usług pozostałych
          Wydatki ogółem wyniosły 440,94 zł. Wydatki dotyczyły wywozu nieczystości oraz prowizji bankowych. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
 
          Ponadto ustalono, że w kontrolowanej jednostce funkcjonuje stołówka szkolna. W 2007 r. w paragrafie 0830 – wpływy z usług zostały zaewidencjonowane wpłaty za obiady w wysokości 65.787,64 zł. Natomiast na przygotowanie posiłków przeznaczono 67.207,89 zł. Różnica w wysokości 1.420,25 zł pochodziła z oszczędności z poprzedniego roku. Środki dotyczące finansowania obiadów w przeważającej części przekazywane są przez MOPR bezpośrednio na rachunek bankowy dochodów własnych. Ponadto w szkole przyjmowane są indywidualne wpłaty rodziców do kasy.
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Z wyciągu bankowego wynika, że stan początkowy środków pieniężnych na dzień 01.01.2007r. wynosił 5.139,34 zł (akta kontroli Nr 08/26/II/417). Stan ten jest zgodny z saldem początkowym konta 135 – rachunek ZFŚS (akta kontroli Nr 08/26/II/243-246).
          W 2007 r. w kontrolowanej szkole dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na łączną kwotę 62.600,00 zł. Środki budżetowe zostały przekazane na rachunek bankowy ZFŚS w dniach:
Ø      21.05.2007 r.-    47.250,00 zł
Ø      18.09.2007 r.-    15.750,00 zł
Ø      06.11.2007 r.-         800,00 zł (korekta)
Ø      07.11.2007 r.-    - 1.200,00 zł (korekta)
RAZEM                     62.600,00 zł (akta kontroli 08/26/II/408-417)
Zasady tworzenia i udzielania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników szkoły określił dyrektor w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Publicznej Szkoły Podstawowej nr 16 w Opolu. Regulamin określa m.in. osoby uprawnione do korzystania ze środków funduszu, przeznaczenie środków oraz zasady i warunki przyznawania świadczeń socjalnych. Środkami ZFŚS administruje dyrektor szkoły. Sposoby i przyznawanie świadczeń osobom uprawnionym uzgadniany był z działającą stałą komisją ZFŚS składającą się z dwóch pracowników pedagogicznych oraz jednego pracownika niebędącego nauczycielem, jednego przedstawiciela emerytów oraz jednego przedstawiciela związków zawodowych. Wstępnej kwalifikacji wniosków o przyznanie pomocy socjalnej dokonuje komisja socjalna. Komisja sporządza każdorazowo z posiedzenia protokół, który zatwierdza dyrektor. Działalność socjalna prowadzona jest na podstawie zatwierdzonego rocznego planu dochodów i wydatków. Środki funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. Niewykorzystane środki w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. 
W wyniku kontroli ustalono, że na rachunek bankowy oprócz środków przeniesionych z poprzedniego roku, odpisów i odsetek od zgromadzonych środków, wpływały także spłaty pożyczek mieszkaniowych oraz odpis dla emerytów przekazany z Urzędu Miasta w wysokości 16.180,00 zł (akta kontroli Nr 08/26/II/243-246). Wpływów z innych źródeł nie stwierdzono.
         Z analizy zapisów dokonanych na koncie 135 (strona Ma) wynika, że zaewidencjonowane wydatki w kontrolowanym okresie dotyczyły:
Ø      dofinansowania do wypoczynku pracowników oraz emerytów,
Ø      pożyczek mieszkaniowych,
Ø      zapomóg losowych,
Ø      świadczeń socjalnych,
Ø      pomocy rzeczowych,
Ø      imprez kulturalnych (akta kontroli Nr 08/26/II/243-246).
Ustalono również, że w dniu 04.10.2007 r. ze środków ZFŚS zostały wypłacone odsetki na rzecz pracownika pedagogicznego w kwocie 282,97 zł tytułem nieterminowej wypłaty świadczenia urlopowego.
Saldo konta 135 na dzień 31.12.2007 r. wynosiło 12.461,72 zł i było zgodne z wyciągiem bankowym (akta kontroli Nr 08/26/II/414).
W zakresie pozostałych spraw finansowo – księgowych
Dokumenty księgowe
          Zespół kontrolny, na podstawie kartoteki finansowej konta 130 – rachunek bankowy środków budżetowych za okres od lipca do grudnia 2007 r., (akta kontroli Nr 08/26/II/247-275) dokonał wyboru siedemnastu dokumentów księgowych, na podstawie których dokonano wydatku powyżej 1.000 zł. Sprawdzono sposób opisywania faktur oraz rachunków pod względem formalnym, rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzania do wypłaty przez dyrektora jednostki. W tabeli nr 4 przedstawiono dokumenty poddane szczegółowej kontroli. 
Tabela nr 4
Lp.
Nr faktury
Cel wydatku
Kwota
Data przelewu
1
8/2007
Umowa zlecenia
1.056,56
 27.07.2007
2
890/10/2007
Niszczarki, gilotyna
1.539,51
22.10.2007
3
503/07
Środki czystości
1.052,09
09.11.2007
4
46/07/A
Meble
2.910,00
06.12.2007
5
47/07/A
Meble
1.140,00
11.12.2007
6
00/236/07/HF
Art. do remontu oświetlenia
2.522,38
18.12.2007
7
01/001949
Art. do remontu drzwi
1.010,26
18.12.2007
8
FA-040-2007
Klimatyzacja w sali komputerowej
6.405,00
09.08.2007
9
FA-059-2007
Wentylacja w szatni
8.637,60
04.12.2007
10
FA-060-2007
Zabudowa wentylacji
1.500,00
04.12.2007
11
90/07
Remont drzwi
1.964,20
11.12.2007
12
19/07
Wykonanie pomiarów elektrycznych
1.220,00
18.09.2007
13
105/10/07
Uzupełnianie ubytków w nawierzchni
1.902,47
31.10.2007
14
5/06/2007/BK
Licencja do programu Finanse DDJ
1.669,57
10.07.2007
15
FA/00050/12/07
Zestawy komputerowe
4.995,90
07.12.2007
16
FA/00102/08/07
Chłodziarko-zamrażarka
1.920,00
30.08.2007
17
3350/MG/2007
Meble
1.590,00
06.12.2007
 
W trakcie powyższego badania zespół kontrolny ustalił, że wszystkie skontrolowane dokumenty były sprawdzone pod względem merytorycznym, rachunkowym i formalnym. Wszystkie faktury posiadały dekretację oraz wskazanie paragrafu klasyfikacji budżetowej. 
Ponadto ustalono, że dokumenty księgowe przechowywane są w segregatorach. Poukładane są w sposób chronologiczny. Zbadana dokumentacja prowadzona jest starannie. Dostęp do niej osobom niepowołanym jest ograniczony. 
Gospodarka kasowa – dochody własne
W kontrolowanej jednostce nie ma ustalonego limitu zapasu gotówki w kasie, tzw. pogotowia kasowego. W okresie od października do grudnia 2007 r. w kontrolowanej jednostce ze środków dochodów własnych sporządzono pięć raportów kasowych (nr 19, 24, 25, 28, 35). W raportach ujmowane są wyłącznie wpłaty za obiad. Ustalono, że wpłaty te pobierane są przez kierownika świetlicy. Każdorazowo wystawiany jest dowód przyjęcia – kwitariusz, który jest drukiem ścisłego zarachowania. Następnie wpłaty przekazywane są sekretarzowi szkoły, który sporządza raporty kasowe i na bieżąco odprowadza środki do banku.
Postępowania dotyczące zamówień publicznych
W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że na przestrzeni 2007 r. w jednostce przeprowadzono jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Analiza przedłożonych dokumentów źródłowych ujawniła, że wartość zamówienia nie przekroczyła kwoty 14.000 euro.
W trakcie prowadzonych czynności sprawdzających ustalono, że procedura dotycząca zamówień publicznych w kontrolowanej placówce wprowadzona została zarządzeniem nr 34/2007/2008 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 16 i obowiązuje od dnia 30.04.2008 r. (akta kontroli 08/12/III/419-426).
Wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych dotyczących postępowania o zamówienie publiczne w 2007 r. obrazuje poniższa tabela nr 5
 
Tabela nr 5
 
Lp
 
 
Przedmiot
zamówienia
 
Data zatwierdzenia wniosku do realizacji
 
 
Wartość zamówienia w PLN netto
Wykonawca
 
Zgodność
z
procedurą
 
Uwagi
 
1
 
 
Prace remontowe na terenie szkoły
 
   20.12.2006
 
11.206,66
 
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
 
TAK
 
Procedura wyłonienia wykonawcy została wszczęta
przed 30.04.2008 r. tj. przed wejściem
w życie
Procedury udzielania
zamówień
publicznych do 14.000
euro
(akta kontroli 08/26/II/427-459)
 
 
 
         Zbadana w trakcie prowadzonych czynności sprawdzających dokumentacja przetargowa nie budzi zastrzeżeń zespołu kontrolnego. Wszystkie prowadzone w tym zakresie czynności przez komisję przetargową odbywały się zgodnie z zapisami procedury zamówień publicznych do 14.000 euro. Wątpliwości kontrolujących budzi natomiast fakt braku umieszczenia w procedurze jasnego zapisu dotyczącego kto dokonuje wyboru oferty tzn. czy jest to dyrektor placówki czy powołana przez niego komisja.
Stwierdzono również brak rejestru, w którym byłyby dokumentowane wyniki przeprowadzonych postępowań o zamówienia publiczne. 
Wynajem pomieszczeń szkoły w okresie 2007 r.
         Badaniu poddano dokumentację dotyczącą wynajmu pomieszczeń szkoły i uzyskiwanych z tego tytułu dochodów w okresie 2007 r.
         W wyniku przeprowadzonych w tym zakresie czynności kontrolnych ustalono, że w wyżej wymienionym okresie jednostka posiadała dwie obowiązujące umowy na najem pomieszczeń szkolnych.
Obie zawarte umowy dotyczyły wynajmu sali świetlicowej dla tego samego podmiotu tj. Opolskiego Oddziału Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z przeznaczeniem na prowadzenie świetlicy terapeutycznej – prowadzenie zajęć profilaktycznych i socjoterapeutycznych (akta kontroli 08/26/II/460-461). Zawarte umowy posiadają podpisy osób wynajmujących oraz najemcy.
         W trakcie prowadzonych czynności sprawdzających stwierdzono, że kontrolowana jednostka nie posiada wewnętrznych uregulowań dotyczących naliczania wysokości stawek za najem pomieszczeń szkolnych. Zarówno dyrektor szkoły jak i główna księgowa nie były w stanie wyjaśnić na podstawie jakich kryteriów określane są stawki dotyczące najmu w przypadku zawierania umów. Brak również rejestru umów.
 System kontroli wewnętrznej
Celem przeprowadzonego badania było ustalenie w jaki sposób funkcjonuje w kontrolowanej jednostce system kontroli wewnętrznej. Badania skuteczności systemu dokonano w oparciu o standardy szczegółowe INTOSAI (Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli i Audytu), przyjęte i rekomendowane przez NIK i Ministerstwo Finansów, zawierające określone warunki skuteczności systemu kontroli wewnętrznej. Tabela nr 6 przedstawia ocenę realizacji standardów kontroli wewnętrznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 16.
 
Tabela nr 6
 Lp.
Czynność
Standard
Stan ustalony w PSP nr 16
1
DOKUMENTACJA
Struktura kontroli wewnętrznej oraz wszelkie operacje i znaczące zdarzenia powinny być dokładnie udokumentowane,   a dokumentacja powinna być natychmiast dostępna, jeżeli zachodzi potrzeba sprawdzenia.
Zbadana dokumentacja prowadzona jest starannie i chronologicznie. Operacje finansowe są rzetelnie udokumentowane. Sposób przechowywania umożliwia szybkie odszukanie wszystkich dokumentów.
2
BEZZWŁOCZNE
I PRAWIDŁOWE REJESTROWANIE OPERACJI I ZDARZEŃ
Operacje i znaczące zdarzenia powinny być niezwłocznie rejestrowane i prawidłowo sklasyfikowane.
Zdarzenia księgowe księgowane są na bieżąco i w sposób chronologiczny. Nie stwierdzono przypadków błędnego klasyfikowania operacji.
3
AUTORYZACJA
Operacje i znaczące zdarzenia powinny podlegać autoryzacji oraz być wykonywane tylko przez osoby dysponujące odpowiednimi uprawnieniami.
Wszystkie dokumenty będące podstawą przeprowadzenia operacji, posiadają podpisy osób upoważnionych. Upoważnienia znajdują się w aktach osobowych pracowników.
4
PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW
Kluczowe obowiązki i odpowiedzialność za udzielanie upoważnień, realizowanie, rejestrowanie oraz sprawdzanie operacji      i zdarzeń powinny być podzielone między różne osoby.
W jednostce jest właściwy podział obowiązków. Upoważnienia do podpisywania dokumentów finansowych ustalono w prawidłowy sposób.
5
NADZÓR
Należy zapewnić kompetentny nadzór dla upewnienia się, że cele są realizowane.
W badanych obszarach związanych z operacjami finansowymi istnieje prawidłowy nadzór ze strony dyrekcji. 
Przelewy bankowe dokonywane są wyłącznie po zatwierdzeniu przez
dyrekcję.
6
DOSTĘP DO ZASOBÓW  I DOKUMENTÓW ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
ZA NIE
Dostęp do zasobów i akt powinien być ograniczony tylko do osób upoważnionych, które są odpowiedzialne za dozór nad nimi lub ich wykorzystanie.
Badana dokumentacja znajduje się na terenie jednostki w pokoju głównej księgowej. Dostęp do dokumentów osobom niepowołanym jest ograniczony.
Zasoby komputerowe chronione są indywidualnymi hasłami dostępu.
 
W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.
 
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono dyrektorowi szkoły.
 
Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola   stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola, zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r., oraz zarządzeniem nr OR.I-0152/218/2008 z dnia 14.04.2008 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 
 
Jednostka kontrolowana
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
 
(podpisy)
 
 
 
Data: ........................
                   Zespół kontrolny
 
 
 
(podpisy)
 
 
 
Data:…………….
           
 
   Podpis Głównego Specjalisty:
 
 
 
   Podpis Naczelnika Wydziału:
 
 
 
Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
 
.................................................................................................................
 
.................................................................................................................
 
.................................................................................................................
 
.................................................................................................................
 
 
 
 

Załączniki do pobrania: 2008-09-23 12:28:15 - Wnioski pokontrolne (61.00 kB)
2008-09-23 12:29:50 - wystąpienie pokontrolne (46.00 kB)

Ilość odwiedzin: 9471
Nazwa dokumentu: protokół kontroli
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Jacek Spadło, Monika Pijanka
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Spadło, Monika Pijanka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2008-09-23 12:24:02
Data udostępnienia informacji: 2008-09-23 12:24:02
Data ostatniej aktualizacji: 2008-09-23 12:31:14

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner