logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
minus Organizacja Urzędu
   minus STATUT URZĘDU MIASTA
   minus Godziny urzędowania
   minus Regulamin Organizacyjny
   minus Spis telefonów Urzędu Miasta
   minus Platforma e-Usług Publicznych
   minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
minus Uzupełniający nabór kandydatów do komisji konkursowych w 2022 r.
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
minus Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

 

Działając na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. Nr 206, poz. 1216) Urząd Miasta Opola uruchomił elektroniczne skrzynki podawcze na Platformie e-Usług Publicznych (PeUP) oraz na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Poniżej adresy skrzynek podawczych (w formie identyfikatora URI):

https://peup.um.opole.pl/

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/cv1wi4e15q

Adres skrytki EPUAP: /cv1wi4e15q/skrytka
(skrytka wymaga użycia podpisu elektronicznego w korespondencji z urzędem).

Wymogi dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu Miasta Opola:

 • Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do doręczenia za pomocą elektronicznych skrzynek podawczych nie może przekraczać 9 MB.
 • Dokumenty elektroniczne wysyłane za pomocą skrzynek podawczych muszą być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub podpisem zaufanym (Profilem Zaufanym).
 • Pisma wnoszone za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej sporządza się w formacie danych XML na podstawie wzorów dokumentów elektronicznych umieszczonych w centralnym repozytorium lub lokalnym repozytorium.

Do zapisywania załączników dodawanych do pism stosuje się formaty danych określone w załączniku do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. Nr 206, poz. 1216 ze zmianami).

 • Dokument w wersji elektronicznej może zostać doręczony do Urzędu Miasta Opola również na następujących informatycznych nośnikach danych:
  • Płyta CD,
  • Płyta DVD,
  • Pamięć USB.

Uwaga: dokument elektroniczny doręczany na informatycznym nośniku danych jest przekazywany odbiorcy wraz z tym nośnikiem.
Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 • Potwierdzenie doręczenia dokumentu elektronicznego za pośrednictwem skrzynki podawczej Urzędu Miasta Opola jest wysyłane w formie  urzędowego poświadczenia odbioru na adres skrzynki kontaktowej klienta urzędu.
 • Dokument doręczony do Urzędu Miasta Opola na nośniku danych może zostać poświadczony poprzez zapisanie urzędowego poświadczenia odbioru na następujących nośnikach:
  • Płyta CD-R,
  • Płyta DVD-R,
  • Pamięć USB.

Ilość odwiedzin: 61819
Nazwa dokumentu: Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Osoba, która wytworzyła informację: UM
Osoba, która odpowiada za treść: UM
Osoba, która wprowadzała dane: Jadwiga Kost
Data wytworzenia informacji: 2008-10-13 11:14:31
Data udostępnienia informacji: 2008-10-13 11:14:31
Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-14 11:23:11

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner