logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Readaptacji ,,Szansa"
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

KWiA – I –0914/25/08
                        Opole, 19 września 2008 r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 28/08
 
Jednostka kontrolowana
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I im. Mikołaja Kopernika w Opolu
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
   od 29 lipca do 22 sierpnia 2008 r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Małgorzata Jóźwin-Mazurek - podinspektor w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Tadeusz Lech – główny specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
nr 61/2008
nr 62/2008
Przedmiot kontroli
Podejmowanie decyzji w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły w latach 2004-2008
Okres objęty kontrolą
2004-2008 r.
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Mariusz Bochenek - dyrektor liceum
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali:
Mariusz Bochenek - dyrektor
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))- zastępca dyrektora ds. ekonomiczno - administracyjnych
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) - główny księgowy
 

 
Podstawy prawne
 
1.     Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).
2.     Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. Nr 76, poz.694 z późniejszymi zmianami).
  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r., Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
4.     Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2003 r., Dz. U. Nr 118, poz. 1112
z późniejszymi zmianami).
5.     Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146 poz. 1222 z późniejszymi zmianami).
6.      Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020).
  1.  Uchwała Nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola.
  2.  Uchwała Nr LXIX/798/06 Rady Miasta Opola z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w jednostkach oświatowych oraz uzgodnienia wartości jednego punktu.
  3.  Komunikat Nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2006 r. Nr 7 poz. 58).
 
Cel kontroli
 
Celem kontroli była ocena prawidłowości postępowania w zakresie zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły w latach 2004-2008.
Była to kontrola doraźna i została przeprowadzona na wniosek naczelnika Wydziału Oświaty w związku z pismem pana (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))z dnia 12.06.2008 r. (akta kontroli Nr 08/28/I/5,57-70). Sprawy związane ze zwolnieniami i przyjęciami ww. nauczyciela nie były przedmiotem niniejszej kontroli z uwagi na toczące się postępowania sądowe i w związku z tym brakiem pełnej dokumentacji.
 
Metodyka przeprowadzenia kontroli
 
Zapoznano się z przyjętymi rozwiązaniami organizacyjnymi w zakresie prowadzenia spraw kadrowo-płacowych.
Zapoznano się z dokumentacją i zaleceniami pokontrolnymi Państwowej Inspekcji Pracy w Opolu.
Na podstawie przedłożonej dokumentacji ustalono osoby zatrudnione i zwolnione w okresie objętym kontrolą.
Dane dotyczące zwolnionych i zatrudnionych pracowników w roku szkolnym 2007/2008 porównano z arkuszami organizacyjnymi i aneksami. Zapoznano się z częścią dokumentacji dotyczącej (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) będącej w posiadaniu szkoły i nie przekazanej do sądu.
Dokonano analizy dokumentacji dotyczącej pracowników przyjętych i zwolnionych w roku szkolnym 2007/2008
pod kątem ustalenia przyczyn przyjęć i zwolnień, prawidłowości wypłaty odpraw, nagród jubileuszowych, nagród dyrektora oraz ekwiwalentów za urlop. Ponadto sprawdzono prawidłowość ponownego zatrudnienia nauczycieli, którzy przeszli na emeryturę.
 
USTALENIA KONTROLI
 
I. W zakresie spraw ogólnoorganizacyjnych
 
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I im. Mikołaja Kopernika w Opolu przy ul. Licealnej 3 funkcjonuje na podstawie Uchwały Nr LV/658/02 Rady Miasta Opola z dnia 24 stycznia 2002 r. w sprawie nadania aktu założycielskiego szkoły ponadgimnazjalnej (akta kontroli Nr 08/28/I/1).   
Siedzibą liceum jest nieruchomość zabudowana położona w Opolu przy ul. Licealnej 3, którą Zarząd Miasta Opola przekazał szkole nieodpłatnie w trwały zarząd decyzją nr GNGiK-7224c/6/2000 z dnia 21.03.2000 r. (akta kontroli Nr 08/28/I/2-3).
 
         W okresie objętym kontrolą dyrektorem liceum był pan Mariusz Bochenek powołany na to stanowisko przez Prezydenta Miasta Opola na okres od 01.09.2004 r. do 31.08.2009 r. (akta kontroli Nr 08/28/I/4).  
   
Na podstawie informacji uzyskanych z Wydziału Organizacyjnego ustalono, że w latach 2007-2008 w sprawie pana (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
zostały złożone 3 skargi, które zostały rozpatrzone przez Radę Miasta Opola. Dwie skargi zostały uznane za bezzasadne,
a w przypadku jednej odstąpiono od badania zasadności w związku z tym, iż dotyczyła wyroku Sądu Pracy.
Ponadto z wyjaśnień dyrektora liceum i jego zastępcy wynika, że w sprawie pana
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) prowadzonych było 5 niżej wymienionych spraw sądowych:
1. sprawa dotycząca przywrócenia do pracy – wniosek do sądu złożył pan(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)). Sąd I instancji z dniem 1.02.2006 r. rozstrzygnął sprawę na korzyść szkoły. Sąd II instancji z dniem 29.12.2006 r. rozstrzygnął odwołanie na korzyść pana(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)). 
2. sprawa dotycząca egzekucji powyższego wyroku – wniosek do sądu złożył pan(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)). Na podstawie postanowień obydwu instancji sprawa rozstrzygnęła się na korzyść szkoły.
3. sprawa dotycząca nakazu zatrudnienia – wniosek do sądu złożył pan(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)).
Dnia 29.10.2007 r. doszło do podpisania ugody pomiędzy stronami zgodnie z którą szkoła zobowiązała się do dalszego zatrudnienia pana(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)).
4. sprawa dotycząca zwrotu odprawy i wynagrodzenia – wniosek złożyła szkoła.
Pan (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) wniósł pozew wzajemny o zwrot wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy. W trakcie przeprowadzania kontroli nadal trwało postępowanie sądowe w tej sprawie.
5. sprawa dotycząca nakazania zatrudnienia na stanowisku(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) – wniosek złożył pan(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)). W trakcie prowadzonej kontroli postępowanie sądowe w tej sprawie nadal trwało.
 
Na podstawie wpisów do książki kontroli stwierdzono, że w latach 2005-2008 zostało przeprowadzonych 13 kontroli w tym (akta kontroli Nr 08/28/I/6-9):
- 2 przez Urząd Miasta Opola,
- 2 przez Archiwum Państwowe w Opolu,
- 2 przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Opolu,
- 4 przez Kuratorium Oświaty w Opolu,  
- 2 przez Państwową Inspekcję Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu,
- 1 przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział Wojewódzki w Opolu.
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami Inspektor Okręgowy Państwowej Inspekcji Pracy w Opolu wydał następujące zalecenia (akta kontroli Nr 08/28/I/10-13):
- udokumentowanie oceny ryzyka zawodowego,
- dokonanie zmian tabeli przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej w zakresie:
·         zapisu na temat okresu pracy upoważniającego nauczyciela kultury fizycznej do otrzymania odzieży i obuwia roboczego,
·         ustalenia czasookresu używalności odzieży i obuwia roboczego,
- dokonanie zmian w regulaminie pracy w zakresie:
·         terminu wypłaty wynagrodzeń za pracę dla nauczycieli,
·         katalogu naruszenia dyscypliny pracowniczej upoważniającej pracodawcę do nałożenia kary pieniężnej,
·         ustalenia sposobu informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiążę się z wykonywaną pracą,
- przestrzeganie przepisów przy zastosowaniu kar porządkowych w zakresie:
·         wskazywania daty dopuszczenia się przez pracownika naruszenia obowiązku,
·         wskazywania do kogo pracownik powinien wnieść sprzeciw do nałożonej kary,
·         nie stosowanie kary po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu przez pracownika obowiązku,
- ustalenie w umowie o pracę zawartej z pracownikiem liceum dopuszczalnej liczby godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 151 § 1 Kp.
- poprawne informowanie o okresie wypowiedzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę zawartych na okres krótszy niż 6 miesięcy.
- terminowe wypłacanie pracownikom ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,
- terminowe wypłacanie nauczycielom odprawy należnej na podstawie art. 20 ust. 2 Karty Nauczyciela,
- dokonanie zmian w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w zakresie ustalenia pracowników uprawnionych do „dopłaty do wypoczynku”.
 
         Z ustnych wyjaśnień uzyskanych od zastępcy dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych wynika, że wszystkie zalecenia zostały zrealizowane w wyznaczonym terminie.
 
II. W zakresie spraw kadrowo-płacowych
 
Na podstawie wydruku z systemu informatycznego liceum obsługującego system kadrowy ustalono, że stan zatrudnienia na dzień 30.06.2008 r. w etatach wynosił ogółem 63,65 etatów w tym pracowników pedagogicznych – 50,27 etatu a pracowników niepedagogicznych – 13,38 etatu (akta kontroli Nr 08/28/I/14).
 
         W wyniku kontroli ustalono, że liczba etatów pracowników pedagogicznych faktycznie zatrudnionych była niższa o 17,40
 etatu od liczby etatów wykazanych w aneksie nr 7 z dnia 25.02.2008 r. (ostatnim w roku szkolnym 2007/2008)
(akta kontroli Nr 08/28/I/15). Z ustnych wyjaśnień zastępcy dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych wynika, że
różnica w etatach wynikała z innego systemu przeliczeniowego stosowanego przez Wydział Oświaty, który polega na
zliczaniu wszystkich godzin lekcyjnych i przeliczaniu tego dopiero na etaty wg ilości godzin - 18.
W systemie komputerowym liceum etat  przyjmuje się na podstawie etatów wg pensum.
Nadgodziny i godziny dodatkowe nie są już zliczane jako cały etat.
Natomiast faktyczna liczba etatów zatrudnionych pracowników administracji i obsługi była niższa o 0,12 etatu od liczby etatów wykazanych w aneksie nr 7.
Z ustnych wyjaśnień zastępcy dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych wynika, że różnica ta spowodowana jest niewykorzystaniem przyznanej części etatu na stanowisku do spraw obsługi archiwum.
Ponadto z „Wykazu nauczycieli zwolnionych od 1.09.2004 r. na terenie Opola” (akta kontroli Nr 08/28/I/18-19) wynika,
że po dacie sporządzenia ostatniego aneksu, tj. w okresie od 25.04 do 30.06.2008 r. pracę w szkole zakończyło
siedmiu nauczycieli z powodu wygaśnięcia umów o pracę zawartych na czas określony.
Ze sporządzonego „Wykazu nauczycieli zatrudnionych od 1.09.2004 r. na terenie Opola” (akta kontroli Nr 08/28/I/16-17) wynika, że w okresie tym przyjęto do pracy 55 nauczycieli. Ilość przyjętych nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego przedstawia poniższy wykres.
 
Wykres nr 1 „Nauczyciele zatrudnieni w PLO nr I  w okresie od 1.09.2004 r. wg stopnia awansu zawodowego”
 
 
 Wykres nr 2  „Nauczyciele zatrudnieni w PLO nr I w okresie od 1.09.2004 r. wg nauczanych przedmiotów”
 
 
Powyższe wykresy nie obejmują czterech nauczycieli zatrudnionych ponownie od następnego dnia po przejściu na emeryturę.
 
W badanym okresie 18 nauczycieli zostało zatrudnionych w pełnym wymiarze etatu, a 37 nauczycieli w niepełnym wymiarze etatu.
Spośród zatrudnionych w tym okresie osób 19 pedagogów pracuje nadal. W przypadku pozostałych 36 nauczycieli przyczynami ustania zatrudnienia były:
·         wygaśnięcie umowy (31 przypadków),
·         porozumienie stron (4 przypadki),
·         wypowiedzenie umowy przez pracownika (1 przypadek).
 
                   Z powyższych danych wynika, że z pracownikami przyjętymi do pracy od 1.09.2004 r. nie rozwiązano umów na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela.
 
W okresie objętym kontrolą na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela umowę o pracę rozwiązano z trzema niżej wymienionymi nauczycielami zatrudnionymi przed dniem 1.09.2004 r. (akta kontroli Nr 08/28/I/18-19):
 
Z dniem 31.08.2005 r. rozwiązano umowę o pracę z (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (zatrudnionym od 1.09.1989 r.) w związku ze zmianami organizacyjnymi uniemożliwiającymi dalsze zatrudnienie w pełnym wymiarze zajęć na stanowisku (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli Nr 08/28/I/24). Brak zgody na nowe warunki pracy pana (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))spowodował, że na jego miejsce na 15/18 etatu został przyjęty pan (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))na okres od 1.09.2005 r. do 23.06.2006 r. (akta kontroli Nr 08/28/I/16) W dniu 15.09.2005 r. wypłacono panu (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) odprawę w wysokości (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zł (akta kontroli Nr 08/28/I/25). W wyniku zawartej ugody
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) ponownie podjął pracę z dniem 30.10.2007 r.                
W dniu 5.06.2008 r. z panem (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) rozwiązano umowę o pracę w związku ze zmianami organizacyjnymi w szkole polegającymi na zmianie planu nauczania w roku szkolnym 2008/2009 (akta kontroli Nr 08/28/I/33).
W związku z wniesionymi odwołaniami do sądu zarówno przez nauczyciela jak i przez szkołę w sprawie tej nadal toczą się postępowania sądowe.
W jednostce kontrolowanej brak jest pełnej dokumentacji w tej sprawie, ponieważ jej część została przekazana do sądu.
 
Z dniem 31.08.2005 r. rozwiązano umowę o pracę z nauczycielem
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (zatrudnionym od 1.09.2000 r.) w związku ze zmianami organizacyjnymi w szkole polegającymi na zmianie planu nauczania w roku szkolnym 2005/2006, uniemożliwiającymi dalsze zatrudnienie w pełnym wymiarze na stanowisku nauczyciela (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli Nr 08/28/I/35).
W tym przypadku nie wypłacono odprawy, ponieważ pan (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) pisemnie wyraził zgodę na ograniczenie swojego zatrudnienia do niepełnego etatu (akta kontroli Nr 08/28/I/36).
 
Z dniem 31.08.2005 r. rozwiązano umowę o pracę z nauczycielką (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))  (akta kontroli Nr 08/28/I/37). Przyczyną rozwiązania umowy były zmiany organizacyjne polegające na zmianie planu nauczania co spowodowało zmniejszenie ilości godzin nauczania
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) i uniemożliwiło dalsze zatrudnienie na stanowisku nauczyciela tego przedmiotu. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) przyjęła rozwiązanie umowy o pracę. W dniu 31.08.2006 r. wypłacono pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) odprawę w wysokości (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zł
(akta kontroli Nr 08/28/I/25).
W wyniku kontroli ustalono, że w dniu 6.09.2005 r. przyjęto do pracy na zastępstwo nauczycielkę(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) . Z wyjaśnień zastępcy dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych wynika, że zatrudnienie ww. nauczycielki nie miało związku z rozwiązaniem umowy o pracę z panią (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) lecz spowodowane było chorobą innej nauczycielki tego przedmiotu tj. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)).
 
W okresie od 2004 do 2008 roku wypłacono (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) nauczycielom odprawy emerytalne na łączną kwotę 87.491,52 zł. Ponadto jedną odprawę w kwocie (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zł wypłacono (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli Nr 08/28/I/38).
W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono zasadność odpraw emerytalnych wypłaconych w roku 2007 dla następujących nauczycieli:
·         (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)).
 
We wszystkich trzech przypadkach nauczyciele złożyli wnioski z prośbą o rozwiązanie umowy w związku z przejściem na emeryturę. W każdym przypadku dyrektor szkoły pisemnie poinformował o wysokości należącej się odprawy
(akta kontroli Nr 08/28/I/39-44).
 
W trakcie kontroli ustalono, że w okresie tym pięciu nauczycieli emerytowanych zostało zatrudnionych ponownie w niepełnym wymiarze czasu pracy. Czterech niżej wymienionych nauczycieli zostało zatrudnionych od następnego dnia po przejściu na emeryturę:
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)).
 
Natomiast nauczycielka (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) przeszła na emeryturę z dniem 31.08.2006 r. i ponownie została zatrudniona z dniem 2.11.2006 r.
 
Szczegółową kontrolą objęto dane dotyczące zatrudnionych i zwolnionych nauczycieli w roku szkolnym 2007/2008 (akta kontroli Nr 08/28/I/16-19).Dane te porównano z arkuszem organizacyjnym, oraz załącznikami i aneksami do niego złożonymi w badanym okresie (akta kontroli Nr 08/28/I/20-21,28-32).
Zgodność zatrudnionych nauczycieli z informacjami przekazywanymi do Wydziału Oświaty obrazuje poniższa tabela:
 
Tabela nr 1 „Zgodność zgłaszania informacji dot. nauczycieli nowozatrudnionych w roku szkolnym 2007/2008”
 
Zgodność zwolnionych nauczycieli z informacjami przekazywanymi do Wydziału Oświaty obrazuje poniższa tabela:
 
Tabela nr 2 „Zgodność zgłaszania informacji dot. nauczycieli zwolnionych w roku szkolnym 2007/2008”
 
W latach 2004-2008 zatrudniono czterech pracowników niepedagogicznych w tym (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)).
Jednocześnie w tym samym okresie rozwiązano stosunek pracy z pięcioma pracownikami. W dwóch przypadkach rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło w wyniku wygaśnięcia umów o pracę, a w trzech przypadkach w wyniku porozumienia stron (akta kontroli Nr 08/28/I/22-23).
 
W wyniku kontroli ustalono, że w latach 2004-2008 pracownikom wypłacono nagrody jubileuszowe dla trzydziestu jeden osób w łącznej kwocie 107.769,74 zł (akta kontroli Nr 08/28/I/45) w tym:
  • dla (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zł,
  • dla (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zł.
 
Sprawdzono zasadność przyznania nagród jubileuszowych wypłaconych w roku szkolnym 2007/2008 następującym pracownikom szkoły:
·         (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)).
 
We wszystkich przypadkach dyrektor szkoły pisemnie poinformował o wysokości przyznanej nagrody i okresie za jaki została przyznana (akta kontroli Nr 08/28/I/40,46-51). Z ustnych wyjaśnień zastępcy dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych wynika, że nagrody naliczane są za pomocą systemu komputerowego, który w każdym przypadku informuje o wyliczeniu okresu pracy uprawniającego do wypłaty nagród jubileuszowych.
 
W trakcie kontroli sprawdzono nagrody dyrektora przyznane ze specjalnego funduszu nagród w roku szkolnym
2007/2008 (akta kontroli Nr 08/28/I/52).
W okresie tym wypłacono nagrody:
  • dla (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zł,
  • dla (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zł.
Dla 10 nauczycieli wypłacono nagrody po
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej(Dz.U.01.112.1198)) zł
a w jednym przypadku wysokość nagrody wyniosła (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zł.
Kwoty nagród pracowników administracji wynosiły od (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zł.
W wyniku kontroli ustalono, że łączna kwota nagród wypłaconych pracownikom pedagogicznym i administracji nie przekroczyła kwoty zaplanowanej w planach finansowych na 2007 i 2008 rok (akta kontroli Nr 08/28/I/53-56).
 
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono dyrektorowi liceum.
 
Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia
nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie
Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004
Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r., zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. oraz
zarządzeniem nr OR.I-0152/218/08 z dnia 16 kwietnia 2008 r.
kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 

        Jednostka kontrolowana
 
   W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
                 (podpis)
 
 
Data: ........................
               Zespół kontrolny
                    (podpisy)
 
 
 
 
 
Data:................

          
 
 
Podpis Głównego Specjalisty:
 
Podpis Naczelnika Wydziału:
 
 
 
 
 

Załączniki do pobrania: 2008-11-21 13:24:05 - Wnioski pokontrolne (77.50 kB)
2008-11-21 13:25:54 - Wystąpienie pokontrolne (23.50 kB)

Ilość odwiedzin: 7767
Nazwa dokumentu: Publiczne Liceum nr I
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Jóźwin - Mazurek, Tadeusz Lech
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jóźwin - Mazurek, Tadeusz Lech
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2008-11-21 10:31:40
Data udostępnienia informacji: 2008-11-21 10:31:40
Data ostatniej aktualizacji: 2008-11-21 13:43:19

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner