logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

                           

KWiA – I –0914/29/2008
Opole, 22 października 2008 r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 33/08
 
Jednostka kontrolowana
Przedszkole Publiczne Nr 5 w Opolu ul. Sienkiewicza 36
 
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
od 3 do 26 września 2008 r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Małgorzata Jóźwin-Mazurek - podinspektor w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Tadeusz Lech – główny specjalista                  w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
 
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
nr 71/2008
nr 72/2008
Przedmiot kontroli
- gospodarka finansowa
- ewidencja księgowa i sprawozdawczość
- ZFŚS
- system kontroli wewnętrznej
 
Okres objęty kontrolą
2008 r.
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Jolanta Haracz – dyrektor przedszkola
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali:
Jolanta Haracz - dyrektor
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))- główny księgowy
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))- referent ds. kadr i płac
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))- intendent

                                                                                                   
Podstawy prawne
 
1.     Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami)
2.     Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. Nr 76, poz.694 z późniejszymi zmianami).
3. Ustawa z dnia 04 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity z 1996 r., Dz. U. Nr 70, poz. 335 z późniejszymi zmianami).
4.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 170, poz. 1426 z późniejszymi zmianami).
5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107 poz. 726 z późniejszymi zmianami).
6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142  poz. 1020).
7.     Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz.1222 z późniejszymi zmianami).
8.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2007 r. (Dz. U. Nr 56 poz. 372 z dnia 30.03.2007 r.) zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.
9. Uchwała Nr LXIX/798/06 Rady Miasta Opola z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w jednostkach oświatowych oraz uzgodnienia wartości jednego punktu.
10. Uchwała Nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola.
11. Uchwała Nr XXXIII/302/04 Rady Miasta Opola z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych.
12. Uchwała Nr XXXVIII/392/04 Rady Miasta Opola z dnia 18.11.2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych.
13. Komunikat Nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2006 r. Nr 7 poz. 58).
 
Cel kontroli
 
Celem kontroli była ocena prawidłowości wydatkowania środków budżetowych i gospodarowania środkami z dochodów własnych oraz sprawdzenie rzetelności prowadzonej ewidencji i sporządzanych sprawozdań.
 
Metodyka przeprowadzenia kontroli
 
Zapoznano się z aktami prawnymi dotyczącymi pobierania opłat za pobyt dzieci w przedszkolu oraz z przyjętymi rozwiązaniami organizacyjnymi w zakresie prowadzenia spraw ewidencyjno-księgowych w kontrolowanej jednostce.
Z ewidencji księgowej Urzędu Miasta Opola uzyskano niezbędne dane dotyczące środków finansowych przekazanych do jednostki kontrolowanej na cele objęte kontrolą.
         Dane zawarte w sprawozdaniach sporządzonych przez jednostkę kontrolowaną porównano z danymi znajdującymi się w ewidencji księgowej, wyciągach bankowych oraz w innych badanych dokumentach.      
         Szczegółową kontrolą objęto zapisy w ewidencji księgowej dotyczące wydatków na wynagrodzenia dla pięciu osób w okresie od stycznia do sierpnia 2008 r., prawidłowość ustalenia stawek wynagrodzenia zasadniczego i kategorii zaszeregowania oraz akta osobowe osób przyjętych do pracy w okresie objętym kontrolą, a także wpływy i wydatki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
         Przeprowadzono analizę zapisów znajdujących się w ewidencjach księgowych dotyczących poszczególnych rodzajów wydatków rzeczowych pod kątem prawidłowości ich klasyfikowania, celowości i zasadności ich dokonywania oraz pod kątem zgodności danych ewidencyjnych z danymi wykazywanymi w sprawozdaniach.
Skontrolowano wynagrodzenia pięciu pracowników przedszkola wypłacone od stycznia do sierpnia 2008 r., tj. dyrektora, dwóch głównych księgowych: poprzedniej i obecnej, referenta ds. kadr i płac oraz intendenta. Badanie polegało na porównaniu naliczonych wynagrodzeń z indywidualnych kartotek wynagrodzeń z dokonanymi przelewami.
         Sprawdzono dokumenty źródłowe dotyczące wydatków budżetowych zaewidencjonowanych w wybranych paragrafach na dzień  31.12.2007 r. oraz w ostatnim miesiącu okresu sprawozdawczego 2008 r., tj. w sierpniu 2008 r. W zakresie dochodów własnych sprawdzono także dokumenty źródłowe dotyczące wydatków zaewidencjonowanych w wybranych paragrafach na dzień  31.12.2007r. oraz w ostatnim miesiącu okresu sprawozdawczego 2008 r., tj. w czerwcu 2008r.
Skontrolowano stan magazynu żywieniowego i porównano ze stanem ewidencyjnym. Kontroli poddano także stan gotówki w kasie, który porównano z ostatnim raportem kasowym.
         Zapoznano się z dokumentacją dotyczącą systemu kontroli wewnętrznej oraz z funkcjonowaniem tego systemu w jednostce.
 
USTALENIA KONTROLI
 
I. Spraw organizacyjne
 
         Publiczne Przedszkole Nr 5 w Opolu przy ul. Sienkiewicza 36 funkcjonuje na podstawie aktu założycielskiego z dnia 22 grudnia 1992 r. (akta kontroli Nr 08/33/I/1).                 
         Siedzibą Przedszkola jest nieruchomość zabudowana, którą Prezydent Miasta Opola przekazał nieodpłatnie w trwały zarząd decyzją nr GN-7224c/42/98 z dnia 30.07.1998 r. (akta kontroli Nr 08/33/I/2-3).
         Dyrektorem przedszkola jest pani Jolanta Haracz, której Prezydent Miasta Opola powierzył to stanowisko z dniem 1 września 2007 r. na czas określony do 31 sierpnia 2012 r. (akta kontroli Nr 08/33/I/4). Na stanowiskugłównego księgowego w wymiarze ½ etatu na czas nieokreślony zatrudniona jest pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli Nr 08/33/I/5).
         Z budżetem gminy przedszkole rozlicza się w dziale 801 rozdział 80104. Wydatki pokrywane są ze środków budżetowych Gminy oraz z dochodów własnych. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan rzeczowo-finansowy.
         Księgi rachunkowe w przedszkolu prowadzone są z wykorzystaniem programu komputerowego Finanse DDJ firmy Progman Software.          
Z zapisów książki kontroli przedszkola (akta kontroli Nr 08/33/I/6-7) wynika, że w latach 2007/2008 w jednostce zostały przeprowadzone trzy kontrole zewnętrzne  przez:
- Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną,
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział Wojewódzki w Opolu,
- Państwową Inspekcję Pracy.
Z informacji uzyskanych od dyrektora przedszkola ustalono, że zalecenia pokontrolne zostały wykonane. 
 
II. Sprawy kadrowe
 
         Na dzień 31.12.2007 r. w przedszkolu zatrudnionych było 22 osób na 17,695 etatach (akta kontroli Nr 08/33/I/8).
         Strukturę zatrudnienia na dzień 31.12.2007 r. w przeliczeniu na etaty przedstawia poniższy wykres:
 
Stan zatrudnienia na 31.12.2007 r. i na 31.07.2008 r. (akta kontroli Nr 08/33/I/9) w rozbiciu na poszczególne grupy zawodowe w osobach i etatach przedstawia poniższa tabela:
Tabela nr 1

RODZAJE STANOWISK PRACY
stan na 31.12.2007 r.
stan na 31.07.2008 r.
osoby
etaty
osoby
etaty
 Pracownicy pedagogiczni
11
   8,32
 8
   8
 Pracownicy administracji
 3
   2
 3
   2
 Pracownicy obsługi
 8
   7,375
 8
   7,375
      Razem:
22
17,695
19
17,375

Z powyższych danych wynika, że stan zatrudnienia ogółem na 31.07.2008 r. był niższy o 0,32 etatu w stosunku do stanu początkowego. W 2008 r. spadek zatrudnienia o trzy osoby nastąpił w grupie pracowników pedagogicznych. W dwóch przypadkach spadek był związany z ustaniem umowy na czas określony(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)), którzy byli zatrudnieni do pracy z dzieckiem z orzeczeniem o wspomaganiu. Natomiast w przypadku trzeciego nauczyciela, w związku z rezygnacją z pracy jego etat został rozdzielony na godziny nadliczbowe.
         W roku szkolnym 2007/2008 przyjęto do pracy w przedszkolu trzy osoby, w tym dwóch pracowników pedagogicznych i jednego pracownika administracyjnego (akta kontroli Nr 08/33/I/10). Ustalono, że wszyscy przyjęci pracownicy posiadają założone akta osobowe i aktualne badania lekarskie, co jest udokumentowane zaświadczeniami wystawionymi przez lekarza posiadającego odpowiednie uprawnienia. W aktach osobowych znajdują się również zaświadczenia o odbytych szkoleniach bhp. W zakresie nowo zatrudnionych pracowników zmiany zostały ujęte w arkuszu organizacyjnym przedszkola i sporządzono aneks do arkusza organizacji z informacją o ich zatrudnieniu (akta kontroli Nr 08/33/I/11-14).
 
III. W zakresie realizacji planu rzeczowo-finansowego w 2007 roku
 
III.1. Dochody budżetowe w 2007 r.
 
         W dniu 8.01.2008 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb–27S z wykonania planu dochodów budżetowych przedszkola za dwanaście miesięcy 2007 r. (akta kontroli Nr 08/33/I/15).
Ze sprawozdania wynika, że wykonane dochody w tym okresie wyniosły 30,71 zł. Na kwotę tą składały się dochody uzyskane w paragrafie 092 „Pozostałe odsetki”. Ustalono, że jest to kwota z tytułu zwrotu odsetek należnych Urzędowi Miasta Opola w związku ze zmianą banku.
 
III.2. W zakresie wydatków budżetowych w 2007 r.
 
         Z dokumentacji bankowej wynika, że stan salda na rachunku bieżącym na dzień 31.12.2007 r. wynosił „0” (akta kontroli Nr 08/33/I/16). W wyniku kontroli ustalono, że stan ten był zgodny z ewidencją księgową - zapisy na koncie „130” (akta kontroli Nr 08/33/I/17-18).
         Z ewidencji księgowej Urzędu Miasta wynika, że łączna kwota środków budżetowych przekazanych do jednostki kontrolowanej na działalność bieżącą w 2007 r. wynosiła 591.741,44 zł (akta kontroli Nr 08/33/I/19). W dniu 8.01.2008 r. jednostka kontrolowana przedłożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb-28S z wykonania wydatków w tym zakresie (akta kontroli Nr 08/33/I/20).
         W wyniku kontroli ustalono, że łączna kwota wydatków wykazana w sprawozdaniu jest zgodna z łączną kwotą środków otrzymanych z Urzędu Miasta na działalność przedszkola w 2007 r.
         Ze sporządzonego sprawozdania oraz z dokumentacji księgowej przedszkola wynika, że dokonane wydatki bieżące zostały zaewidencjonowane w siedmiu paragrafach. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne jak: trzynasta pensja, składki na ZUS i Fundusz Pracy, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i nagrody zaksięgowano w następujących paragrafach: 3020, 4010, 4040, 4110, 4120 oraz 4440. Stwierdzono także wydatkowanie środków budżetowych na zakup usług dotyczących prowizji bankowych.
         W wyniku kontroli stwierdzono, że wykazane w sprawozdaniu dane dotyczące wydatków zaewidencjonowanych w poszczególnych paragrafach są zgodne z ewidencją księgową (akta kontroli Nr 08/33/I/21).
         Skontrolowano paragraf 4440 – dotyczący zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Łączna kwota wydatków zaewidencjonowanych w tym paragrafie wyniosła 26.500,00.
         W okresie objętym kontrolą jednostka kontrolowana nie uzyskiwała   innych wpływów budżetowych.
 
III.3. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (paragraf 4440)
 
        Z wyciągu bankowego wynika, że stan końcowy środków pieniężnych na dzień 31.12.2007 r. wynosił 10.087,38 zł (akta kontroli Nr 08/33/I/22).Stan ten jest zgodny z kwotą wykazaną jako bilans zamknięcia na koncie księgowym „135” (akta kontroli Nr 08/33/I/23).W sporządzonym sprawozdaniu Rb-28S jednostka kontrolowana wykazała, że w paragrafie 4440 wydatki budżetowe w 2007 r. wyniosły 26.500,00 zł (akta kontroli Nr 08/33/I/20).
         W wyniku kontroli ustalono, że kwota ta jest zgodna z ewidencją księgową dotyczącą tych wydatków (akta kontroli Nr 08/33/I/21).Powyższa kwota wydatków w całości dotyczyła odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wykazana w sprawozdaniu kwota faktycznie przekazana została z rachunku podstawowego jednostki na rachunek bankowy funduszu w ustawowych terminach (akta kontroli Nr 08/33/I/27-31). Całkowita kwota odpisu jest zgodna z pierwotnym naliczeniem odpisu (akta kontroli Nr 08/33/I/32).   
Terminy i kwoty przelewów naliczonych odpisów wraz z dokonaną na koniec roku korektą przedstawia poniższa tabela:
 
                                Tabela nr 2
Data
Kwota
%
28.02.2007 r.
   4.100,00 zł
   16,00
30.03.2007 r.
   2.050,00 zł
     9,00
25.05.2007 r.
 12.300,00 zł
   50,00
26.09.2007 r.
   6.150,00 zł
   25,00
Razem:
24.600,00 zł
 100,00
26.10.2007 r.
   1.900,00 zł
korekta
Ogółem odpis
26.500,00 zł
 
 
         Z analizy zapisów na koncie księgowym -135 rachunek bankowy funduszu socjalnego (akta kontroli Nr 08/33/I/23-26) wynika, że łączna kwota obrotów po stronie „Wn” (wpływów) na fundusz socjalny w 2007 r. wyniosła 58.940,87 zł. W wyniku kontroli ustalono, że na sumę tę oprócz dokonanych odpisów i stanu początkowego oraz środków pieniężnych przekazanych z Urzędu Miasta Opola dla emerytów nauczycieli składały się także spłaty pożyczek oraz odsetki bankowe. Wpływy środków na fundusz socjalny dla emerytów zostały zaksięgowane w dniach 31.05.2007 r. - kwota 4.247,00 zł oraz 28.09.2007 r. - kwota 1.416,00 zł. Wpływów z innych źródeł nie stwierdzono.
         Z analizy zapisów dokonanych na tym koncie po stronie „Ma” wynika, że zaewidencjonowane obroty (rozchody) w tym okresie wyniosły łącznie 48.853,49 zł. Środki te wydatkowane były na pożyczki mieszkaniowe, zapomogi, świadczenia urlopowe, dopłaty do wczasów pod gruszą, podatki od tych dopłat, opłata za wycieczkę pracowniczą. Innych wydatków nie stwierdzono.
IV. Dochody własne w 2007 r.
 
          W dniu 25.01.2008 r. jednostka kontrolowana przedłożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb-34 z wykonania dochodów i wydatków w tym zakresie (akta kontroli Nr 08/33/I/33-34).
Wykazano w sprawozdaniu dane dotyczące:
- należności netto w kwocie 7.372,82 zł,
- odsetek od należności niezapłaconych w terminie w kwocie 1.259,47 zł,
- zobowiązań w kwocie 22.784,65 zł.
Z ewidencji tej wynika, że należności dotyczyły zaległości rodziców z tytułu odpłatności za przedszkole. Odsetki w wysokości 1.243,66 zł dotyczyły zaległości rodziców z tytułu nieterminowych wpłat za przedszkole. Odsetki w wysokości 15,81 zł dotyczyły zaległości (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) z tytułu nieterminowych wpłat za dzierżawę (akta kontroli Nr 08/33/I/35).
Natomiast zobowiązania dotyczyły:
- zobowiązania wobec rodziców z tytułu niewykorzystanej stawki żywieniowej z tytułu odpisów za miesiąc listopad i grudzień 2007 r. i nadpłat odpłatności za przedszkole za m-c styczeń 2008 r. w wysokości 9.565,47 zł,
- zapłaty za fakturę dotyczącą robót budowlanych z dnia 3.12.2007 r. na kwotę 10.000,00 zł,
- zapłaty za dwie faktury dotyczące wywozu odpadów komunalnych z dnia 31.12.2007 r. na łączną kwotę 326,35 zł,
- zapłaty za fakturę za energię cieplną z dnia 31.12.2007 r. na kwotę 2.738,60 zł,
- zapłaty za fakturę dotyczącą dostawy mleka i przetworów mlecznych z dnia 31.12.2007 r. na kwotę 154,23 zł (akta kontroli Nr 08/33/I/36).
         Wykazany w sprawozdaniu stan środków pieniężnych na koniec 2007 r. wynosił 6.631,97 zł. Kwota ta odpowiada różnicy pomiędzy przychodami ogółem (178.131,77 zł) a poniesionymi wydatkami (171.499,80 zł) i jest zgodna z wyciągiem bankowym (akta kontroli Nr 08/33/I/42-44) oraz z ewidencją księgową (akta kontroli Nr 08/33/I/45).
 
IV.1. Wpływy dochodów własnych
         
         Ze sporządzonego sprawozdania wynika, że wpływy z dochodów własnych w 2007 r. wyniosły ogółem 178.131,77 zł (akta kontroli Nr 08/33/I/34). Na kwotę tę składają się:
Ø                  środki pieniężne na początek roku sprawozdawczego w kwocie 6.949,10 zł,
Ø                  przychody w kwocie 171.182,67 zł.
Powyższe przychody uzyskano w dwóch paragrafach tj.:
Ø                  083 „Wpływy z usług” - kwota 170.023,25 zł,
Ø                  092 „Pozostałe odsetki” - kwota 1.159,42 zł,
Wykazane w sprawozdaniu wpływy w poszczególnych paragrafach były zgodne z ewidencją księgową i zostały uzyskane z następujących tytułów (akta kontroli Nr 08/33/I/49):
- paragraf 083 - wpłaty rodziców za wyżywienie,  
- paragraf 092 - odsetki bankowe oraz naliczone na rzecz jednostki odsetki za nieterminowe wpłaty za przedszkole.
 
IV.2. Wydatki z dochodów własnych w 2007 r.
 
         Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 wynika, że wydatki w ramach dochodów własnych w 2007 r. wyniosły ogółem 178.131,77 zł. Poniesione wydatki zaewidencjonowano w piętnastu paragrafach.
          Wykazane w sprawozdaniu kwoty wydatków w poszczególnych paragrafach były zgodne z ewidencją księgową (akta kontroli Nr 08/33/I/48-49).
 
         Podczas kontroli ustalono, że dokumentacja księgowa prowadzona jest w sposób chronologiczny. Konta księgowe syntetyczne mają utworzone i wyodrębnione konta analityczne.   
Na podstawie ewidencji wydatków poszczególnych paragrafów sprawdzono sposób opisywania faktur oraz rachunków pod względem formalnym, rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzania do wypłaty przez dyrektora jednostki. Sprawdzono także zgodność zaksięgowanych faktur z dokonanymi przelewami z konta bankowego. Do badania wybrano dziesięć pierwszych, wydatków zaewidencjonowanych na koncie księgowym dochodów własnych 132 w miesiącu grudniu 2007 r. (akta kontroli Nr 08/33/I/47).
 
Tabela nr 3

Lp.
Opis
Kwota
Forma płatności i sposób realizacji
Paragraf
Data księgowania
Nr dok.
księgowego
Uwagi
1
Za poradnik Wydawnictwo Dr J. Raabe
105,00
Przelew WB nr 124
4210
04/12/2007
366/12/07
Zgodne
2
Za poradnik Wydawnictwo Dr J. Raabe opłata pocztowa
11,00
Przelew WB nr 124
4300
04/12/2007
366/12/07
Zgodne
3
Za poradnik Wydawnictwo Dr J. Raabe opłata pocztowa
9,00
Przelew WB nr 124
4300
04/12/2007
366/12/07
Zgodne
4
Za poradnik Wydawnictwo Dr J. Raabe
97,20
Przelew WB nr 124
4210
04/12/2007
366/12/07
Niezgodne
5
PHU Orion za warzywa
157,40
Przelew WB nr 126
4220
06/12/2007
368/12/07
Zgodne
6
Z-d Ogólnobudowlany (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
5.767,17
Przelew WB nr 126
4270
06/12/2007
368/12/07
Zgodne
7
OSM Głubczyce
194,13
Przelew WB nr 128
4220
10/12/2007
374/12/07
Zgodne
8
ProgMan umowa serwisowa na licencje
264,91
Przelew WB nr 128
4750
10/12/2007
374/12/07
Zgodne
9
ProgMan opłata pocztowa za przesyłkę
24,40
Przelew WB nr 128
4300
10/12/2007
374/12/07
Zgodne
10
Za dezynfekcję, deratyzacje
120,00
Przelew WB nr 128
4300
10/12/2007
374/12/07
Zgodne

 
W trakcie powyższych badań ustalono, że wszystkie skontrolowane dokumenty miały adnotacje odnośnie sprawdzania wydatku pod względem merytorycznym i posiadały wskazania klasyfikacji budżetowej. W pozycji nr 4 powyższej tabeli stwierdzono niezgodność w kwocie opisu dekretacji z kwotą płatności. W dekretacji została wpisana kwota 77,20 zł, z faktury wynika kwota 97,20 zł (akta kontroli Nr 08/33/I/50). W ewidencji księgowej konta 132  została zaksięgowana kwota prawidłowa 97,20 zł. Przelew został zapłacony prawidłowo na kwotę zgodną z fakturą. Z ustnych wyjaśnień głównej księgowej wynika, że błąd w dekretacji spowodowany był pomyłką przy rozpisywaniu kwoty. Pozostałe dokumenty były prawidłowo opisane, zadekretowane, zaksięgowane i płatności prawidłowo zostały dokonane z konta bankowego.
 
V. W zakresie realizacji planu rzeczowo-finansowego w 2008 roku
 
V.1. Dochody budżetowe w 2008 r.
 
         W dniu 8.09.2008 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb–27S z wykonania planu dochodów budżetowych przedszkola za osiem miesięcy 2008 r. (akta kontroli Nr 08/33/I/51).
Ze sprawozdania wynika, że wykonane dochody w tym okresie wyniosły 369,87 zł. Na kwotę tą składały się dochody uzyskane w paragrafie 097 „Wpływy z różnych dochodów”. Ustalono, że jest to kwota z tytułu zwrotu nadpłaty składek ZUS za 2007 r. (akta kontroli Nr 08/33/I/52).
 
V.2. W zakresie wydatków budżetowych w 2008 r.
 
         Z dokumentacji bankowej wynika, że stan salda na rachunku bieżącym na dzień 1.01.2008 r. wynosił „0” (akta kontroli Nr 08/33/I/16). W wyniku kontroli ustalono, że stan ten był zgodny z ewidencją księgową (zapisy na koncie „130”) (akta kontroli Nr 08/33/I/18).
         Z ewidencji księgowej Urzędu Miasta wynika, że łączna kwota środków budżetowych przekazanych do jednostki kontrolowanej na działalność bieżącą do dnia 31.08.2008 r. wynosiła 482.784,00 zł, (akta kontroli Nr 08/33/I/53). W dniu 8.09.2008 r. jednostka kontrolowana przedłożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb-28S z wykonania wydatków (akta kontroli Nr 08/33/I/54), z którego wynika, że łączna kwota wydatków na działalność przedszkola wyniosła 450.329,34 zł. Niewykorzystana kwota w wysokości 32.454,66 zł pozostała na rachunku bankowym.
        
         Ze sporządzonego sprawozdania oraz z dokumentacji księgowej przedszkola wynika, że dokonane wydatki bieżące zostały zaewidencjonowane w pięciu paragrafach. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne jak: trzynasta pensja, składki na ZUS i Fundusz Pracy, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i nagrody zaksięgowano w następujących paragrafach: 4010, 4040, 4110, 4120 oraz 4440.
         Do kontroli wytypowano dwa paragrafy, w których zaewidencjonowane wydatki były największe: 4010 - dotyczący wynagrodzeń osobowych pracowników i 4440 – dotyczący zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Łączna kwota wydatków zaewidencjonowanych w tych paragrafach wyniosła 356.653,20 zł co stanowi 79,20 % wszystkich wydatków bieżących.
         W wyniku kontroli stwierdzono, że wykazane w sprawozdaniu dane dotyczące wydatków zaewidencjonowanych w poszczególnych paragrafach są zgodne z ewidencją księgową (akta kontroli Nr 08/33/I/55-56).
         Z dokumentacji bankowej wynika, że stan salda na rachunku bieżącym na dzień 31.08.2008 r. wynosił 32.454,66 zł (akta kontroli Nr 08/33/I/57-59).
 
W wyniku kontroli ustalono, że stan ten był zgodny z ewidencją księgową (zapisy na koncie „130”) (akta kontroli Nr 08/33/I/60-65).
            W okresie objętym kontrolą jednostka kontrolowana nie uzyskiwała   innych wpływów budżetowych.
 
 V.3. Wydatki na wynagrodzenia (paragraf 4010)
 
         Wydatki w tym paragrafie stanowiły największą pozycję wszystkich wydatków budżetowych. Łączna kwota tych wydatków wyniosła 336.403,20 zł (akta kontroli Nr 08/33/I/54).                           
          Podczas czynności kontrolnych dokonano szczegółowej analizy wynagrodzeń pięciu pracowników przedszkola wypłacone do dnia 31.08.2008 r., tj. dyrektora, dwóch głównych księgowych: poprzedniej i obecnej, referenta ds. kadr i płac oraz intendenta. W badanym okresie wydatki na wynagrodzenia dla wyżej wymienionych pracowników wyniosły łącznie (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł brutto (akta kontroli Nr 08/33/I/66-71).                         
         W trakcie analizy porównano kwoty wynagrodzeń netto wykazane w indywidualnych kartach wynagrodzeń z kwotami przelewów figurującymi na wyciągach bankowych. Analizą objęto wszystkie wydatki figurujące na wyciągach bankowych za okres ośmiu miesięcy tj. od stycznia do sierpnia 2008 r.              W wyniku kontroli stwierdzono, że wszystkie kwoty figurujące na wyciągach bankowych były zgodne z kwotami wykazanymi w indywidualnych kartach wynagrodzeń. Wypłaty wynagrodzeń dokonywane były na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe.
 
         Ustalono także, że kategorie zaszeregowania oraz stawki wynagrodzenia zasadniczego wszystkich pracowników niepedagogicznych przyjętych do pracy w okresie objętym kontrolą są zgodne z uchwałą Rady Miasta Opola z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w jednostkach oświatowych oraz uzgodnienia wartości jednego punktu. Natomiast stawka wynagrodzenia zasadniczego pracownika pedagogicznego jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2007r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (akta kontroli Nr 08/33/I/10)
 
W wyniku kontroli ustalono, że do dnia 31.08.2008 r. pracownikom oprócz wynagrodzeń miesięcznych wypłacono dodatkowo (akta kontroli Nr 08/33/I/72):
  • nagrody jubileuszowe dla (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł,
  • ekwiwalenty urlopowe dla (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł,
  • odprawy emerytalne dla dwóch (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł.
 
Ekwiwalenty za niewykorzystany urlopy wypłacono zasadnie, gdyż były one związane z:
  • rozwiązaniem umowy o pracę w związku z przejściem na emeryturę,
  • zakończeniem umowy zawartej na czas określony.
Nie stwierdzono nieprawidłowości przy dokonywaniu wydatków w tym zakresie.
 
V.4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (paragraf 4440)
 
         Z wyciągu bankowego wynika, że stan początkowy środków pieniężnych na dzień 01.01.2008 r. wynosił 10.087,38 zł (akta kontroli Nr 08/33/I/22).Stan ten jest zgodny z kwotą wykazaną jako bilans otwarcia na koncie księgowym „135” (akta kontroli Nr 08/33/I/76). W sporządzonym sprawozdaniu Rb-28S jednostka kontrolowana wykazała, że w paragrafie 4440 wydatki budżetowe za osiem miesięcy w 2008 r. wyniosły 20.250,00 zł.
         W wyniku kontroli ustalono, że kwota ta jest zgodna z ewidencją księgową dotyczącą tych wydatków (akta kontroli Nr 08/33/I/56).Powyższa kwota wydatków w całości dotyczyła odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wykazana w sprawozdaniu kwota faktycznie przekazana została z rachunku podstawowego jednostki na rachunek bankowy funduszu w ustawowych terminach (akta kontroli Nr 08/33/I/77-80).                   
         Z analizy zapisów na koncie księgowym -135 (akta kontroli Nr 08/33/I/73-76) wynika, że łączna kwota obrotów po stronie „Wn” (wpływów) na fundusz socjalny w ciągu ośmiu miesięcy 2008 r. wyniosła 41.877,85 zł. W wyniku kontroli ustalono, że na sumę tę oprócz dokonanych odpisów i stanu początkowego oraz środków pieniężnych przekazanych z Urzędu Miasta Opola dla emerytów nauczycieli składały się także spłaty pożyczek oraz odsetki bankowe. Wpływ środków na fundusz socjalny dla emerytów na kwotę 4.384,00 zł został zaksięgowany w dniu 12.05.2008 r. Wpływów z innych źródeł nie stwierdzono.
         Z analizy zapisów dokonanych na tym koncie po stronie „Ma” wynika, że zaewidencjonowane obroty (rozchody) w tym okresie wyniosły łącznie 28.366,25 zł. Środki te wydatkowane były na pożyczki mieszkaniowe, zapomogi, świadczenia urlopowe, dopłaty do wczasów pod gruszą, podatki od tych dopłat, zapłatę za wycieczkę pracowników. Innych wydatków nie stwierdzono.
         Stan środków pieniężnych na dzień 31.08.2008 r. według ewidencji księgowej wynosił 14.048,94 zł (akta kontroli Nr 08/33/I/81) i był zgodny z saldem wykazanym w dokumentacji bankowej (akta kontroli Nr 08/33/I/73).
 
VI. Dochody własne w 2008 r.
 
          W dniu 9.07.2008 r. jednostka kontrolowana przedłożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb-34 z wykonania dochodów i wydatków w tym zakresie (akta kontroli Nr 08/33/I/82).
Wykazano w sprawozdaniu dane dotyczące:
- należności w kwocie 8.230,25 zł,
- odsetki od należności 1.581,87 zł,
- zobowiązań w kwocie 3.138,49 zł;
Należności na kwotę 7.351,85 zł dotyczyły zaległości rodziców z tytułu odpłatności za przedszkole. Należności na kwotę 878,40 zł dotyczyły zaległości z tytułu dzierżawy terenu pod tablicę reklamową od(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)). Odsetki w wysokości 1.552,71 zł dotyczyły zaległości rodziców z tytułu nieterminowych wpłat za przedszkole. Odsetki w wysokości 29,16 zł dotyczyły zaległości (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))z tytułu nieterminowych wpłat za dzierżawę (akta kontroli Nr 08/33/I/83).
Natomiast zobowiązania dotyczyły zobowiązania wobec rodziców z tytułu niewykorzystanej stawki żywieniowej i nadpłat odpłatności za przedszkole (akta kontroli Nr 08/33/I/83).
         Wykazany w sprawozdaniu stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2008r. wynosił 14.144,23 zł. Kwota ta odpowiada różnicy pomiędzy przychodami ogółem (106.557,26 zł) a poniesionymi wydatkami (92.413,03 zł) i jest zgodna z wyciągiem bankowym (akta kontroli Nr 08/33/I/95) oraz z ewidencją księgową (akta kontroli Nr 08/33/I/84).
 
VI.1. Wpływy dochodów własnych
         
         Ze sporządzonego sprawozdania wynika, że wpływy z dochodów własnych za pierwsze półrocze 2008 r. wyniosły ogółem 106.557,26 zł (akta kontroli Nr 08/33/I/82). Na kwotę tę składają się:
Ø                  środki pieniężne na początek roku sprawozdawczego w kwocie 6.631,97 zł,
Ø                  przychody w kwocie 99.925,29 zł.
Powyższe przychody uzyskano w dwóch paragrafach tj.:
Ø                  083 „Wpływy z usług” - kwota 99.925,29  zł,
Ø                  092 „Pozostałe odsetki” - kwota 6.631,97 zł,
Wykazane w sprawozdaniu wpływy w poszczególnych paragrafach były zgodne z ewidencją księgową i zostały uzyskane z następujących tytułów (akta kontroli Nr 08/33/I/97):
- paragraf 083 - wpłaty rodziców za wyżywienie,  
- paragraf 092 - odsetki bankowe oraz naliczone na rzecz jednostki odsetki za nieterminowe wpłaty za przedszkole.
 
VI.2. Wydatki z dochodów własnych w 2008 r.
 
         Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 wynika, że wydatki w ramach dochodów własnych w pierwszym półroczu 2008 r. wyniosły ogółem 106.557,26 zł. Poniesione wydatki zaewidencjonowano w piętnastu paragrafach.
          Wykazane w sprawozdaniu kwoty wydatków w poszczególnych paragrafach były zgodne z ewidencją księgową (akta kontroli Nr 08/33/I/96-97).
 
         Podczas kontroli ustalono, że dokumentacja księgowa prowadzona jest w sposób chronologiczny. Konta księgowe syntetyczne mają utworzone i wyodrębnione konta analityczne.   
Na podstawie ewidencji wydatków poszczególnych paragrafów sprawdzono sposób opisywania faktur oraz rachunków pod względem formalnym, rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzania do wypłaty przez dyrektora jednostki. Sprawdzono także zgodność zaksięgowanych faktur z dokonanymi przelewami z konta bankowego. Do badania wybrano dziesięć pierwszych, największych wydatków zaewidencjonowanych na koncie księgowym dochodów własnych 132 w miesiącu czerwcu 2008 r. (akta kontroli Nr 08/33/I/85-86).
 
Tabela nr 4

Lp.
Cel wydatku
Kwota
Forma płatności i sposób realizacji
Paragraf
Data księgowania
Nr dok.
księgowego
Uwagi
1
Konserwacja instalacji gazowej
669,78
Przelew WB nr 99
4270
02/06/2008
561/06/08
Zgodne
2
Pomoce dydaktyczne-zabawki dla dzieci
1.608,02
Przelew WB nr 103
 
4240
06/06/2008
574/06/08
Zgodne
3
Pomiary ochronne, naprawa zmywarki
567,85
Przelew WB nr 103
4300
06/06/2008
574/06/08
Zgodne
4
Zawór do gazu
Koszty wysyłki
500,20
42,70
Przelew WB nr 103
4210
4300
06/06/2008
574/06/08
Zgodne Niezgodne
5
Zakup nagród dla dzieci klasy „0”
415,40
Przelew WB nr 103
4210
06/06/2008
574/06/08
Zgodne
6
Przewóz dzieci na wycieczkę przedszkolna
756,00
Przelew WB nr 103
 
4300
06/06/2008
574/06/08
Zgodne
7
Zakup środków czystości
581,24
Przelew WB nr 104
4210
09/06/2008
594/06/08
Zgodne
8
Zakup energii elektrycznej
760,51
Przelew WB nr 108
4260
16/06/2008
632/06/08
Zgodne
9
Zakup energii cieplnej
1.385,98
Przelew WB nr 108
4260
16/06/2008
632/06/08
Zgodne
10
Zapłata za transport
Zakup zmywarki do kuchni
109,80
 
5.978,00
Przelew WB nr 111
4300
 
6060
20/06/2008
655/06/08
Zgodne
 
Zgodne

 
Zbadano także 10 pierwszych wydatków zaksięgowanych w paragrafie 4220 w miesiącu czerwcu 2008 r. (akta kontroli Nr 08/33/I/98).
 
Tabela nr 5

Lp.
Cel wydatku
Kwota
Forma płatności i sposób realizacji
Data księgowania
Nr dok.
księgowego
Uwagi
1
Art. żywnościowe
214,82
Przelew WB nr 103
06/06/2008
574/06/08
Zgodne
2
Art. żywnościowe
276,55
Przelew WB nr 103
06/06/2008
574/06/08
Zgodne
3
Art. żywnościowe
128,40
Przelew WB nr 103
06/06/2008
574/06/08
Zgodne
4
Art. żywnościowe
1.019,09
Gotówka RK nr 18
10/06/2008
612/06/08
Zgodne
5
Art. żywnościowe
270,76
Przelew WB nr 106
12/06/2008
615/06/08
Zgodne
6
Art. żywnościowe
205,95
Przelew WB nr 106
12/06/2008
615/06/08
Zgodne
7
Art. żywnościowe
250,61
Przelew WB nr 107
13/06/2008
622/06/08
Zgodne
8
Art. żywnościowe
93,82
Przelew WB nr 109
17/06/2008
647/06/08
Zgodne
9
Art. żywnościowe
1.073,37
Gotówka RK nr 19
20/06/2008
682/06/08
Zgodne
10
Art. żywnościowe
170,78
Przelew WB nr 113
24/06/2008
686/06/08
Zgodne

 
W trakcie powyższych badań ustalono, że wszystkie skontrolowane dokumenty miały adnotacje odnośnie sprawdzania wydatku pod względem merytorycznym i posiadały wskazania klasyfikacji budżetowej. W pozycji nr 4 tabeli nr 3 stwierdzono niezgodność w zaksięgowanym zakupie. Z ustnych wyjaśnień głównej księgowej wynika, że dokonano błędnego rozksięgowania faktury na paragrafy 4210 i 4300. Pozostałe dokumenty były prawidłowo opisane, zadekretowane, zaksięgowane i płatności prawidłowo zostały dokonane z konta bankowego.
 
Kontroli poddano stan gotówki w kasie na dzień 9.09.2008 r. Stan ten wynosił 375,86 zł i był zgodny ze stanem wykazanym w ostatnim raporcie kasowym z dnia 9.09.2008 r. (akta kontroli Nr 08/33/I/99).
Odpowiedzialność materialną za prowadzenie kasy ponosi pracownik zatrudniony na stanowisku intendent. Deklaracja odpowiedzialności materialnej znajduje się w aktach osobowych pracownika.
Skontrolowano stan magazynu żywnościowego na dzień 9.09.2008 r. W wyniku kontroli porównania stanu ewidencyjnego ze stanem faktycznym wybranych artykułów żywnościowych znajdujących się w magazynie nie stwierdzono rozbieżności (akta kontroli Nr 08/33/I/100-101).
System kontroli wewnętrznej
        
         Oprócz dokumentacji dotyczącej działalności statutowej w przedszkolu obowiązuje  niżej wymieniona dokumentacja regulująca zasady postępowania w poszczególnych zakresach funkcjonowania przedszkola:
·         Regulamin Pracy,
·         Regulamin wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami,
·         Regulamin przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników zatrudnionych w Przedszkolu Publicznym nr 5 w Opolu,
·         Regulamin organizacyjny,
·         Regulamin zakładowego Funduszu Zdrowotnego,
·         Regulamin Funduszu Socjalnego,
·         Zasady i kryteria przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli,
·         Regulamin dofinansowania doskonalenia nauczycieli,
·         Regulamin przeprowadzania kontroli finansowej,
·         Regulamin kontroli wewnętrznej,
·         Regulamin Zakładowy dot. realizacji wydatków o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14.000,00 euro,
·         Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze,
·         Regulamin komisji przetargowej,
·         Instrukcja inwentaryzacji,
·         Instrukcja sporządzania obiegu i kontroli dokumentów,
·         Instrukcja zabezpieczenia mienia,
·         Instrukcja kasowa,
·         Zasady i procedury postępowań o zamówienia publiczne,
·         Plan kont.
 
Regulamin kontroli wewnętrznej w Przedszkolu Publicznym nr 5 został wprowadzony z dniem 1.11.2004 r. na czas nieokreślony.
         W Regulaminie określono zadania kontroli wewnętrznej, opisano poprzez jakie działania powinna się odbywać realizacja tych zadań. Opisano także rodzaje, formy i metody kontroli. Wymienione są kryteria jakimi należy się kierować dokonując badań i ocen w procesie kontroli wewnętrznej.
System kontroli wewnętrznej obowiązujący opiera się na istniejących przepisach prawa i dokumentach organizacyjnych normujących zasady funkcjonowania przedszkola.
Ogólny nadzór nad organizacją i sprawnym funkcjonowaniem systemu kontroli wewnętrznej sprawuje dyrektor przedszkola. Kontrolę w komórce księgowości sprawuje główny księgowy. Do przeprowadzania czynności kontrolnych zobowiązani są również wszyscy pracownicy w zakresie samokontroli, pracownicy na wydzielonych stanowiskach pracy do sprawowania kontroli instytucjonalnej, osoby jednorazowo powołane do przeprowadzenia kontroli doraźnych.
Do zakresu kontroli wewnętrznej należy:
  • gospodarka finansowa,
  • kontrola gospodarki drukami ścisłego zarachowania,
  • kontrola gospodarki środkami rzeczowymi,
  • kontrola prawidłowości stosowania i ciągłości zasad ewidencji uregulowanych w aktach prawnych, zarządzeniach, regulaminach i instrukcjach wewnętrznych dotyczących funkcjonowania systemu rachunkowości,
  • kontrola środowiska informatycznego.
W Regulaminie opracowana jest procedura postępowania w wypadku wykrycia w toku kontroli zjawisk negatywnych.
Na rok szkolny 2007/2008 w przedszkolu nie było sporządzonego planu kontroli. Z ustnych wyjaśnień dyrektora przedszkola wynika, że taki plan nie jest sporządzany.
         Spośród środków składających się na systemu kontroli wewnętrznej w przedszkolu sprawdzono przestrzeganie obowiązku dotyczącego zatwierdzania dowodów księgowych przez dyrektora oraz ich dekretowania i sprawdzania przez głównego księgowego. Kontrolą objęto dokumentację finansową dotyczącą wydatków z dochodów własnych przedszkola. Stwierdzono, że na wystawionych rachunkach były adnotacje dotyczące zatwierdzenia rachunku do wypłaty i rachunku pod względem formalnym i rachunkowym. Nieprawidłowości w tym zakresie nie stwierdzono.
                        
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz doręczono dyrektorowi przedszkola.
 
Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r., zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. oraz zarządzeniem nr OR.I-0152/218/08 z dnia 16 kwietnia 2008 r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 

        Jednostka kontrolowana
 
   W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
                 (podpis)
 
 
Data: ........................
 
               Zespół kontrolny
                    (podpisy)
 
 
 
 
 
Data:................

  
Podpis Głównego Specjalisty:
 
 
Podpis Naczelnika Wydziału:
 
 
 

Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
 

 
 

Załączniki do pobrania: 2009-01-14 14:35:54 - Wnioski pokontrolne (85.00 kB)

Ilość odwiedzin: 7272
Nazwa dokumentu: Przedszkole Publiczne nr 5
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Jóźwin - Mazurek, Tadeusz Lech
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jóźwin - Mazurek, Tadeusz Lech
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2009-01-14 14:28:49
Data udostępnienia informacji: 2009-01-14 14:28:49
Data ostatniej aktualizacji: 2009-01-14 14:37:45

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner