logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


                        

KWiA.I–0914/31/08
                            Opole, 03.11.2008 r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 35/08
 
Jednostka kontrolowana
Zespół Szkół Zawodowych nr 4
im. B. Koraszewskiego
ul. Hallera 4 w Opolu
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
01-17.10.2008
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Monika Pijanka - inspektor w Wydziale
Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Agnieszka Lisiecka – inspektor w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
nr 75/2008
nr 76/2008
Przedmiot kontroli
- gospodarka finansowa
- zamówienia publiczne
- system kontroli wewnętrzne
Okres objęty kontrolą
2007 - 2008
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Bożena Czapska-Czoch– dyrektor szkoły
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielały
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– główna księgowa

   
 
I. Podstawy prawne
 
1.     Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).
2.     Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. Nr 76, poz.694 z późniejszymi zmianami).
  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r., Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
4.     Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2003 r., Dz. U. Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami).
 
5.     Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.).
  1. Rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 107 poz. 726 z późn. zm.).
7.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781 z późn. zm.).
8.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (dz. U. z 2006 r. Nr 116 poz.783).
9.     Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146 poz. 1222 z późn. zm.).
10.                       Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020).
  1. Uchwała Nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola.
  2. Uchwała Nr LXIX/798/06 Rady Miasta Opola z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników niepedagogicznych zatrudnionych                     w jednostkach oświatowych oraz uzgodnienia wartości jednego punktu.
  3. Komunikat Nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2006 r. Nr 7 poz. 58).
II. Cel kontroli
 
Celem kontroli była ocena prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej oraz sprawdzenie rzetelności prowadzonej ewidencji wydatków i sporządzanych sprawozdań.
 
 
III. Metodyka przeprowadzenia kontroli
 
Zapoznano się ze specyfiką przyjętych rozwiązań organizacyjnych w zakresie prowadzenia spraw kadrowo-księgowych. Na podstawie zapisów dokonywanych na kontach księgowych ustalono poszczególne rodzaje wydatków budżetowych. Sprawdzono również czy istnieją dokumenty potwierdzające dokonanie określonych wydatków (faktury, rachunki, listy płac, raporty kasowe, itp.) oraz porównano je z wyciągami bankowymi. Sprawdzono także, czy poszczególne dokumenty zostały odpowiednio opisane, zadekretowane i poddane wstępnej kontroli oraz podpisane przez głównego księgowego i zaakceptowane do wypłaty przez dyrektora szkoły. Dane zawarte w rocznych sprawozdaniach budżetowych porównano z danymi wynikającymi z badanych dokumentów i ewidencji księgowej. Dokonano analizy poszczególnych wydatków pod kątem ich celowości oraz zgodności z planem finansowym. Sprawdzono również czy jednostka posiada zakładowy plan kont i opracowane na piśmie procedury kontroli finansowej oraz czy procedury te są zgodne ze standardami Ministerstwa Finansów i dostosowane do specyfiki jednostki, a także w jaki sposób są realizowane w praktyce.
 
IV. Sprawy organizacyjne 
 
Zespół Szkół Zawodowych nr 4 im. Bronisława Koraszewskiego w Opolu funkcjonuje od dnia 1 maja 1999 r., na podstawie Uchwały Nr VIII/114/99  Rady Miasta Opola z dnia 22 kwietnia 1999 r. w sprawiew sprawie dostosowania aktów założycielskich publicznych szkół ponadpodstawowych, działających na terenie miasta Opola, do obowiązujących przepisów prawaprawa(akta kontroli Nr 08/35/I/4-11). Siedzibą szkoły jest nieruchomość zabudowana położona w Opolu przy ul. Hallera 4, którą Zarząd Miasta Opola przekazał nieodpłatnie w trwały zarząd (akta kontroli Nr 08/35/I/12-22).
W okresie objętym kontrolą dyrektorem szkoły była pani Bożena Czapska-Czoch powołana na to stanowisko na okres od 01 września 2007 r. do 31 sierpnia 2012 r. (akta kontroli Nr 08/23-24).
         Głównym księgowym szkoły jest pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zatrudniona w jednostce od dnia 1 września 2003 r. w wymiarze pełnego etatu (akta kontroli 08/25-26).           
         Z budżetem gminy szkoła rozlicza się w dziale 801 - oświata i wychowanie, rozdział 80130 – szkoły zawodowe. Wydatki pokrywane są ze środków budżetowych Gminy oraz z dochodów własnych. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan rzeczowo-finansowy.
         W okresie od stycznia do kwietnia 2007 r. szkoła posiadała cztery rachunki bankowe założone w Banku Millennium S.A.: rachunek budżetowy, rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, rachunek dochodów własnych oraz rachunek depozytowy.
         Od maja 2007 r. szkoła posiada rachunki bankowe w Banku PKO BP S.A.
         Księgi rachunkowe w szkole prowadzone są z wykorzystaniem programu komputerowego ProgMan.
Wewnętrzne regulacje prawne dotyczące funkcjonowania gospodarki finansowo-księgowej w kontrolowanej jednostce to:
Ø      Instrukcja emisji, obiegu i kontroli dowodów księgowych wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora nr 28/2003 z dnia 22.12.2003 r.
Ø      Zakładowy Plan Kont wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora nr 26/2008 z dnia 13.06.2008 r. , 
Ø      Instrukcja ewidencji formularzy druków objętych kontrolą zużycia wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora nr 6/2004 z dnia 23.02.2004 r.,
Ø      Instrukcja magazynowa wprowadzona Zarządzeniem nr 6/2004 z dnia 23.02.2004 r.,
Ø      Zarządzenie dyrektora nr 7/08/09 z dnia 12.09.2008 r. w sprawie wprowadzenia procedury kontroli finansowej.
 
V. Sprawy kadrowe
 
         Na dzień 31.12.2007 r. w jednostce kontrolowanej zatrudnionych było ogółem 105 osób na 91,77 etatach (akta kontroli Nr 08/35/I/27). Szczegółowo stan zatrudnienia na dzień 31.12.2007 r. przedstawiono w tabeli nr 2.
 
 
Tabela nr 2

Lp.
Nazwa grupy pracowniczej
Etaty
Osoby
1
Pracownicy pedagogiczni
71,02
80
2
Pracownicy ekonomiczno-administracyjni
7,875
11
2
Pracownicy obsługi
12,875
14
RAZEM
91,77
105

 
 
Strukturę zatrudnienia w 2007 r. w przeliczeniu na etaty przedstawiono na wykresie nr 1.  
 
  
Wykres nr 1
 

Zatrudnienie w ZSZ nr 4 - 2007 r.

 
77%
10%
13%
pracownicy
pedagogiczni
pracownicy
administracyjni
pracownicy
obsługi

 

 
 
VI. Realizacja planu rzeczowo-finansowego
 
VI. 1. Dochody budżetowe w 2007 r.
 
W dniu 10.01.2008 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb–27S z wykonania planu dochodów budżetowych szkoły za rok 2007(akta kontroli 08/35/I/28).
Ze sprawozdania wynika, że dochody w tym okresie wyniosły 131,87 zł. W trakcie kontroli ustalono, że wykazana w sprawozdaniu Rb-27S kwota dotyczyła wygenerowanych na rachunku bankowym odsetek. Powyższe środki zostały przekazane na rachunek bankowy Urzędu Miasta Opola w dniu 28.05.2007 r. (akta kontroli Nr 08/35/I/)
 
VI. 2. Wydatki budżetowe w 2007 r.
 
Z wyciągu bankowego wynika, że stan środków budżetowych na rachunku bankowym środków budżetowych na dzień 31.12.2007 r. wynosił – „0”(akta kontroli Nr 08/35/I/41).           
Z ewidencji księgowej Urzędu Miasta wynika, że łączna kwota środków finansowych przekazanych na działalność szkoły w 2007 r. wynosiła: 4.065.576,00 zł. Faktycznie wykorzystano kwotę 4.054609,04 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 10.396,96 zł zwrócono do Urzędu Miasta Opola w dniu 27.12.2007 r. (akta kontroli Nr 08/35/I/36-40).
W dniu 10.01.2008 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb–28S z wykonania planu wydatków budżetowych na działalność szkoły za 2007 r. (akta kontroli Nr 08/35/I/32-33). W wyniku kontroli ustalono, że łączna kwota wydatków wykazana w sprawozdaniu jest zgodna z łączną kwotą środków otrzymanych z Urzędu Miasta na działalność w 2007 r. Ze sporządzonego sprawozdania oraz z dokumentacji księgowej szkoły wynika, że dokonywane wydatki dotyczące szkoły zostały zaewidencjonowane w dwudziestu dwóch paragrafach.
          Ustalono, że największą pozycję wydatków budżetowych stanowiły wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń. Łączna kwota tych wydatków wyniosła 3.521.017,13 zł. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu budżetowym (akta kontroli Nr 08/35/I/32-33).
W wyniku kontroli ustalono, że w 2007 r. pracownikom oprócz wynagrodzeń miesięcznych wypłacono dodatkowo(akta kontroli Nr 08/35/I/54):
Ø      nagrody jubileuszowe dla (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł,
Ø      ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł,
Ø      odprawy emerytalne dla (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł,
Ø      odprawę z tytułu rozwiązania stosunku pracy (art. 20 KN) w kwocie (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zł.
Ustalono, że w jednym przypadku dokonano jednocześnie wypłaty odprawy emerytalnej (akta kontroli Nr 08/35/I/118) oraz odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy (art. 20 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela). Prawo do wyżej wymienionych świadczeń zostało ustalone w Wydziale Oświaty. Z upoważnienia Prezydenta Miasta pismo nr Oś.K.II.1130-42/07 z dnia 28.05.2007 r. podpisał Z-ca Prezydenta pan Arkadiusz Karbowiak.
Zespół kontrolny poddał analizie piętnaście wyciągów bankowych środków budżetowych za czerwiec 2008 r. (od nr 73 do nr 87). Ustalono, że wpływy na rachunek bankowy stanowiły wyłącznie środki przekazane przez Urząd Miasta Opola oraz skapitalizowane odsetki, natomiast z rachunku przelewane były środki na wynagrodzenia, potrącenia oraz pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, dodatki szkoleniowe dla instruktorów praktycznej nauki zawodu (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu, Dz. U. Nr 113 poz. 988) oraz zapłaty za zakupione usługi i materiały. 
          Zespół kontrolny sprawdził prawidłowość sporządzania list płac w 2007 r. W kontrolowanej jednostce sporządzono 70 list płac. Ustalono, że są one sporządzane odrębnie dla pracowników administracji i obsługi oraz nauczycieli. 
Listy płac są sporządzane przy pomocy programu firmy Agropin, zawierają okres za jaki dokonano wypłaty, łączną kwotę do wypłaty, nazwisko i imię pracownika, wynagrodzenie brutto każdej osoby z wyszczególnieniem wszystkich składników wynagrodzeń. Listy płac są podpisane przez samodzielnego referenta ds. płac, sekretarza szkoły wykonującego czynności kadrowe, głównego księgowego oraz dyrektora jednostki.
Ustalono, iż nauczyciele zatrudnieni w szkole otrzymywali wynagrodzenie w pierwszym dniu roboczym miesiąca, natomiast pracownicy administracyjni oraz obsługa otrzymywali wynagrodzenia na koniec miesiąca.
Ponadto strona kontrolująca sprawdziła prawidłowość naliczania płac dla pięciu pracowników obsługi wykazanych w tabeli nr 3 (akta kontroli Nr 08/35/I/55).
 
 
Tabela nr 3
Lp.
Imię i nazwisko
Stanowisko
Kategoria zaszeregowania wg angażu
Kategoria zaszeregowania wg Rozporządzenia*
Liczba punktów wg angażu
Liczba punktów wg Rozporządzenia*
Wymiar etatu
1
(akta kontroli Nr 08/35/I/55)
(akta kontroli Nr 08/35/I/55)
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
2
3
4
5
6
* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146 poz. 1222 z późn. zm.)
 
 
Podczas czynności kontrolnych sprawdzono, czy stawki poszczególnych składników wynagrodzeń zostały przyznane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Nieprawidłowości w tym zakresie nie stwierdzono.
Strona kontrolująca dokonała również analizy wynagrodzeń oraz przelewów sześciu pracowników szkoły:
- dyrekcja (1 osoba),
- administracja (5 osób).
Badanie polegało na porównaniu naliczonych wynagrodzeń z indywidualnych kartotek wynagrodzeń ze sporządzonymi listami płac. Następnie porównano wynagrodzenia „do wypłaty” z listy płac z dokonanymi przelewami. W badaniu zastosowano technikę porównania bieżącej informacji z analogiczną informacją z poprzedniego okresu. Zestawienie wynagrodzeń sześciu pracowników kontrolowanej jednostki za okres od stycznia do czerwca 2008 r. przedstawiono w tabeli nr 4.
 
 
Tabel nr 4
Lp.
Imię i nazwisko
01/2008
02/2008
03/2008
04/2008
05/2008
06/2008
1
(akta kontroli Nr 08/35/I/56)
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
2
3
4
5
6
         
         
          W trakcie badania stwierdzono, iż wszystkie kwoty wykazane w indywidualnych kartotekach wynagrodzeń były zgodne z kwotami na sporządzonych listach płac. Po analizie porównawczej stwierdzono, iż zachodzi pełna zgodność pomiędzy danymi zawartymi w listach płac z danymi z wyciągów bankowych.
VII. Zobowiązania i należności – środki budżetowe
Zespół kontrolny poddał sprawdzeniu salda kont rozrachunkowych środków budżetowych na dzień 31 grudnia 2007 r. występujących w ewidencji badanej jednostki, a także prawidłowość ewidencji operacji na kontach rozrachunkowych (akta kontroli Nr 08/35/I/59-73).
Na dzień 31 grudnia 2007 r. wystąpiły następujące salda na kontach rozrachunkowych:
Ø      konto 201 - Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami po stronie zobowiązań wykazano kwotę 3.265,09 zł, która dotyczyła zakupionej energii cieplnej. W wyniku kontroli ustalono, że 21.01.2008 r. zobowiązanie zostało uregulowane.
Ø      konto 222 - Rozliczenie dochodów budżetowych – saldo wykazywało 0.
Ø      konto 223 - Rozliczenie wydatków budżetowych – saldo wykazywało 0.                                        
Ø      konto 225 - Rozrachunki z budżetami – saldo wykazywało 0.
Ø      konto 229 - Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne po stronie zobowiązań wykazano kwotę 37.794,51 zł, z czego:
- 32.624,40 zł dotyczyło składek ZUS z naliczonego dodatkowego   wynagrodzenia rocznego,
- 5.170,11 zł dotyczyło składek na Fundusz Pracy z naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
Zespół kontrolny ustalił, że w dniu 25.02.2008 r. zobowiązania zostały   uregulowane.
Ø      konto 231 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń – po stronie „Ma” wykazano kwotę 211.025,02 zł oznaczającą stan zobowiązań badanej jednostki wobec pracowników tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Zobowiązania zostały uregulowane 25.02.2008 r.
Ø      konto 234 - Rozrachunki z pracownikami – saldo wykazywało 0.
Ø      konto 240 - Pozostałe rozrachunki – saldo wykazywało 0.
 
Występujące zobowiązania na koniec 2007 r. zinwentaryzowano w drodze weryfikacji salda. Zespół kontrolny do prawidłowości wykazanych sald uwag nie wniósł.
 
VIII. Gospodarowanie dochodami własnymi w I półroczu 2008 r.
 
Źródła dochodów własnych oraz sposób ich przeznaczenia określone zostały w uchwale nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola z późniejszymi zmianami. Podstawą gospodarowania dochodami własnymi jest roczny plan sporządzony przez dyrektora jednostki określający przychody i rozchody w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej.
Z wyciągu bankowego wynika, że stan środków dochodów własnych na rachunku bankowym na dzień:
- 01.01.2008 r. wynosił 6.264,78 zł (akta kontroli Nr 08/35/I/74).
- 30.06.2008 r. wynosił 2.265,50 zł  (akta kontroli Nr 08/35/I/75-76).
Salda z wyciągów bankowych są zgodne ze sprawozdaniem RB-34 za I półrocze 2008 r. 
 
VIII. 1 . Źródła dochodów własnych
 
Ustalono, że w kontrolowanym zespole środki dochodów własnych były gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym. Ze sporządzonego przez jednostkę sprawozdania Rb-34 wynika, że wykonanie przychodów dochodów własnych w I półroczu 2008 r. wyniosło ogółem 14.768,48 zł (akta kontroli Nr 08/35/I/77-78). Na kwotę tę składają się:
Ø      środki pieniężne na początek roku sprawozdawczego – 6.264,78 zł,
Ø      dochody – 8.503,70 zł.
Powyższe dochody uzyskano w pięciu paragrafach tj.:
Ø      paragraf 069 „Wpływy z różnych opłat” – 917,00 zł,
Ø      paragraf 075 „Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych …” - 2.508,50 zł,
Ø      paragraf 083 „Wpływy z usług” - kwota 4.405,90 zł,
Ø      paragraf 092 „Pozostałe odsetki” - kwota 169,09 zł,
Ø      Paragraf 097 „Wpływy z różnych dochodów” - 403,21 zł.
W wyniku kontroli ustalono, że na przychody składały się m.in.:
Ø      odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
Ø      opłaty za duplikaty dokumentów,
Ø      opłaty z tytułu najmu pomieszczeń,
Ø      opłaty za usługi kserograficzne,
Ø      odszkodowanie z tytułu powstałych szkód w mieniu szkoły.
 
W okresie od stycznia do czerwca 2008 r. w kontrolowanej szkole zostały zawarte cztery umowy o oddanie części nieruchomości w najem. Szczegółowe dane dotyczące ww. umów przedstawiono w tabeli nr 5.
 
Tabela nr 5
Lp.
Nazwa podmiotu, któremu oddano część nieruchomości
Cel na jaki wykorzystywana jest oddana część nieruchomości
Przedmiot umowy
Wysokość stawki umownej
1
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
Sprzedaż produktów z urządzenia
ok. 1 m2
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
2
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
Reklama
Powierzchnia reklamowa
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
3
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
Sprzedaż produktów z urządzenia
ok. 1 m2
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
4
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
Nauka
Sala gimnastyczna
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
 
 
VIII. 2 Wydatki dochodów własnych
 
          Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 (akta kontroli Nr 08/35/I/77-78) wynika, że wydatki w ramach dochodów własnych za okres od stycznia do czerwca 2008 r. wyniosły ogółem 12.502,98 zł. Wydatki te zaewidencjonowano w sześciu paragrafach. W wyniku przeprowadzonej analizy wyżej wymienionego sprawozdania kontroli poddano dokumentację księgową dotyczącą wydatków dwóch paragrafów.
 
Rozdział 80104 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 
 
          Wydatki ogółem wyniosły 3.723,13 zł. Dotyczyły głównie materiałów przeznaczonych do prac remontowych. W powyższym paragrafie zaewidencjonowano również zakup lodówki oraz mebli. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
                             
Rozdział 80104 § 4300 – Zakup usług pozostałych
 
          Wydatki ogółem wyniosły 5.403,21 zł. Zostały zaewidencjonowane w trzech pozycjach, które dotyczyły usług wykonania mebli w łącznej kwocie 5.000,00 zł oraz szklenia drzwi w wysokości 403,21 zł. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
                  
IX. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2007 r.
 
Z wyciągu bankowego wynika, że stan początkowy środków pieniężnych na dzień 01.01.2007 r. wynosił 115.612,15 zł (akta kontroli Nr 08/35/I/0000). Stan ten jest zgodny z saldem początkowym konta 135 – rachunek ZFŚS (akta kontroli Nr 08/35/I/00000).
          W 2007 r. w kontrolowanej szkole dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na łączną kwotę 162.500,00 zł. Środki budżetowe zostały przekazane na rachunek bankowy ZFŚS w dniach:
Ø      28.02.2007 –  26.300,00 zł,
Ø      12.04.2007 – 26.300,00 zł,
Ø      17.05.2007 –  65.750,00 zł ,
Ø      12.06.2007 – 30.000,00 zł,
Ø      04.09.2007 –    9.450,00 zł,
Ø      12.10.2007 –     4.700,00 zł (korekta)
RAZEM                162.500,00 (akta kontroli 08/35/I/106-114)
 
Zasady tworzenia i udzielania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników szkoły określił dyrektor w:
Ø      Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 wprowadzonym zarządzeniem nr 19/2005 dyrektora z dnia 07 czerwca 2005 r.,
Ø      w Regulaminie Zakładowego Funduszu Mieszkaniowego wprowadzonym zarządzeniem dyrektora nr 15/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r.
 
Ww. regulaminy określają m.in. osoby uprawnione do korzystania ze środków funduszu, przeznaczenie środków oraz zasady i warunki przyznawania świadczeń socjalnych.
Obowiązki służbowe związane z opracowywaniem wniosków oraz rozliczaniem wydatków funduszu dyrektor Zespołu powierzył wicedyrektorowi szkoły (Zarządzenie dyrektora nr 14/2000).  
Działalność socjalna prowadzona jest na podstawie zatwierdzonego rocznego planu dochodów i wydatków. Środki funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. Niewykorzystane środki w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. 
W wyniku kontroli ustalono, że na rachunek bankowy oprócz środków przeniesionych z poprzedniego roku, odpisów i odsetek od zgromadzonych środków, wpływały także spłaty pożyczek mieszkaniowych oraz odpis dla emerytów przekazany z Urzędu Miasta w wysokości 55.821,00 zł (w dniu 31.05.2007 r. - 41.866,00 oraz w dniu 28.09.2007 r. - 13.955,00 zł) (akta kontroli Nr 08/35/I/113). Wpływów z innych źródeł nie stwierdzono.
         Z analizy zapisów dokonanych na koncie 135 (strona Ma) wynika, że zaewidencjonowane wydatki w kontrolowanym okresie dotyczyły:
Ø      dofinansowania do wypoczynku pracowników oraz emerytów,
Ø      dofinansowanie do wypoczynku dzieci,
Ø      pożyczek mieszkaniowych,
Ø      zapomóg losowych,
Ø      świadczeń socjalnych (akta kontroli Nr 08/35/I/106-114).
Saldo konta 135 na dzień 31.12.2007 r. wynosiło 12.980,63 zł i było zgodne z wyciągiem bankowym (akta kontroli Nr 08/35/I/93).
 
X. Gospodarka kasowa
 
W kontrolowanej jednostce sprawy związane z dysponowaniem gotówką reguluje Instrukcja w sprawie gospodarki kasowej i obowiązków kasjera Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu. Załącznik do instrukcji stanowi wykaz podpisów osób upoważnionych do dysponowania gotówką i zatwierdzania dowodów księgowych.
Podczas kontroli ustalono, że gotówka z banku pobierana jest na wydatki niezbędne do bieżącej działalności szkoły. W 2008 r. zarządzeniem dyrektora nr 1/08 z dnia 2 stycznia 2008 r. zostało ustalone pogotowie kasowe w wysokości 1.000 zł. W miesiącu styczniu 2008 r. z pobranych z banku środków budżetowych zostało sporządzonych pięć raportów kasowych.
 
Tabela nr 6
Lp.
Nr RK
Data
Przychód
Rozchód
Stan poprzedni
Stan obecny
1
1/2008/B
01-03/01/2008
1.900,00
900,00
0
1000,00
2
2/2008/B
04-11/01/2008
7.883,36
7.888,36
1.000,00
1.000,00
3
3/2008/B
12/25/01/2008
52,02
52,02
1000,00
1.000,00
4
4/2008/B
26/28/01/2008
1.008,23
1.008,23
1.000,00
1.000,00
5
5/2008/B
29-31/01/2008
4.583,69
4.583,69
1.000,00
1.000,00
 
 
Szczegółowej kontroli poddano raport nr 5/2008/B sporządzony za okres od 29 do 31 stycznia 2008 r. Ustalono, że w dniu 30.01.2008 r. z banku została pobrana gotówka w wysokości 4.583,69 zł. Została ona rozliczona dziesięcioma dokumentami księgowymi:
Ø      polecenie wypłaty na zakup materiałów - 546,91 zł
Ø      faktura 1862/05 materiały - 9,75 zł
Ø      faktura nr 126/08 materiały - 73,53 zł
Ø      faktura 17643 - materiały - 130,94 zł
Ø      faktura 13295 - szlifierka - 76,98 zł
Ø      faktura 13296 - materiały - 32,22 zł
Ø      plecenie wyjazdu służbowego - 33,43 zł
Ø      lista płac nr 01/2008 - wynagrodzenie pracowników administracji – 1.457,53 zł
Ø      lista płac nr 06/2008 - wyrównanie nagrody jubileuszowej - 191,61 zł
Ø      lista płac nr 05/2008 - wynagrodzenie pracowników obsługi- 2.030,79 zł
     RAZEM    - 4.583,69 zł        
 
W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono co następuje:
Ø      do raportu kasowego dołączone były dowody źródłowe tj.: faktury i rachunki oraz potwierdzenie wypłaty z rachunku bankowego;
Ø      potwierdzenie odbioru wynagrodzeń oraz wyrównania znajdowały się na listach płac;
Ø      dowody księgowe zawierały stwierdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach (dekretacja) oraz podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania;
Ø      faktury i rachunki opisane były pod względem celowości zakupu, podpisane pod względem formalnym, rachunkowym, zatwierdzone do wypłaty;
Ø      w żadnym przypadku nie przekroczono ustalonego pogotowia kasowego.
 
 
XI. Gospodarka rzeczowymi składnikami majątku
 
 
W zakresie inwentaryzacji jednostka posługuje się Instrukcją inwentaryzacyjną Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu wprowadzoną zarządzeniem dyrektora nr 6/2004 z dnia 23.02.2004 r. Ww. instrukcja jest opracowana w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy o rachunkowości.
W kontrolowanej jednostce inwentaryzacja środków trwałych i pozostałych środków trwałych oraz zbiorów bibliotecznych została przeprowadzona w 2006 r.
Z okazanych do kontroli dokumentów wynika, że ostatnią inwentaryzację przeprowadziła Komisja Inwentaryzacyjna powołana Zarządzeniem Dyrektora
nr 6/06 z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie inwentaryzacji rocznej. W dokumencie tym wskazano skład komisji inwentaryzacyjnej składający się z pięciu osób. Załącznikiem do ww. zarządzenia jest harmonogram czynności inwentaryzacyjnych. Dokument ten określa terminy pracy komisji inwentaryzacyjnych, podział na zespoły spisowe oraz osoby odpowiedzialne materialnie.
Przewodniczący powołanej Komisji dokonał podziału na zespoły spisowe. Fakt ten nie jest udokumentowany w materiałach przedstawionych do kontroli. Arkusze spisu z natury są ponumerowane i zawierają podpisy osób odpowiedzialnych materialnie, podpisy członków komisji i osoby dokonującej wyceny.
W trakcie spisu poszczególne zespoły spisowe dokonały przeglądu zużytych składników majątku i na tę okoliczność sporządziły protokoły zużycia, w których zawarto składniki majątkowe zużyte.
Inwentaryzacja została rozliczona pod datą 31 grudnia 2006 r. Z przeprowadzonej inwentaryzacji został sporządzony protokół, o którym mówi obowiązująca w jednostce instrukcja. W okazanych do kontroli zbiorach dokumentów inwentaryzacyjnych znajdowały się oświadczenia pisemne osób odpowiedzialnych za składniki majątku. Osoby te oświadczyły, że nie wnoszą zastrzeżeń do przeprowadzonego spisu z natury i jego udokumentowania na arkuszach spisowych. Różnic inwentaryzacyjnych nie stwierdzono.
 
 
XII. Zamówienia publiczne
 
          Zespół kontrolny ustalił, że w okresie objętym kontrolą szkoła nie planowała i nie ponosiła wydatków inwestycyjnych, których wykonanie wymagałoby zastosowania trybów postępowania wskazanych w ustawie Prawo zamówień publicznych.
           Przeprowadzane w 2007 r. prace remontowe nie podlegające ww. regulacji wyszczególniono w tabeli nr 7. 
 
 
Tabela nr 7
Lp.
Przedmiot zamówienia
Wykonawca
Kwota zamówienia
Ilość zebranych ofert
1
Adaptowanie pomieszczenia po bufecie na salę komputerową
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
17.467,66
1
2
Instalacja elektryczna zasilania stanowisk komputerowych oraz wykonanie instalacji i montaż opraw oświetleniowych w s. 29
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
10.004,00
1
3
Modernizacja zasilania komputerowego w sali 28
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
4.270,00
1
4
Remont instalacji w sali gimnastycznej
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
1.281,00
1
5
Wykonanie okablowania i montaż kamer wraz z oprzyrządowaniem do monitoringu wizyjnego
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
15.799,00
1
 
 
 
Zespół kontrolny ustalił, że w jednostce podpisano pięć umów dotyczących remontu obiektu. W czterech przypadkach (pkt. 2 ÷ 5) prace dotyczyły modernizacji instalacji elektrycznej. We wszystkich tych przypadkach umowę podpisano z (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) i z Opola. Łączna kwota z podpisanych umów wyniosła 31.354,00 zł.
W jednym przypadku (pkt.1) umowa dotyczyła zmiany pomieszczeń po bufecie na salę komputerową. Koszty wykonanych prac wyniosły 17.467,66 zł.
Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, że we wszystkich przypadkach w dokumentacji znajduje się wyłącznie jedna oferta – wykonawcy, z którym następnie podpisano ww. umowy. Z ustnych wyjaśnień kierownika gospodarczego wynika, że dokonał takiego wyboru, ponieważ ww. wykonawca był polecany przez inne osoby, które wcześniej były odbiorcami jego usług.  
         Przeprowadzone w okresie od stycznia do września 2008 r. prace remontowe przedstawiono w tabeli nr 8.
 
Tabela nr 8
Lp.
Przedmiot zamówienia
Wykonawca
Kwota zamówienia
Ilość zebranych ofert
1
Remont sal lekcyjnych nr 105, 106, 109. Zabudowa wnęk na korytarzu.
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
33.672,00
1
2
Modernizacja sieci zasilania stanowisk komputerowych w czytelni
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
7.320,00
1
3
Wymiana oświetlenia w czytelni
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
732,00
1
4
Wykonanie instalacji i montaż dodatkowych gniazd zasilających w czytelni
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
902,00
1
5
Wymiana oświetlenia w salach 105, 106, 106
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
5.307,00
1
6
Usługi elektryczne
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
2.318,00
1
 
         
          W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że w okresie od stycznia do września 2008 r. w kontrolowanej jednostce popisano sześć umów na prace remontowe. W jednym przypadku (pkt. 1) umowa dotyczyła przeprowadzenia remontu sal lekcyjnych. Wartość zamówienia została ustalona na 33.672,00 zł. W pięciu przypadkach (pkt. 2 ÷ 6) prace dotyczyły usług elektrycznych. We wszystkich przypadkach zadania wykonywało (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))z Opola. Stwierdzono, że tak jak w 2007 r. w dokumentacji znajduje się wyłącznie jedna oferta – wykonawcy, z którym następnie podpisano ww. umowy.
         
XIII. Dokumenty księgowe
 
         Podczas kontroli ustalono, że dokumenty księgowe przechowywane są w segregatorach. Poukładane są w sposób chronologiczny. Zbadana dokumentacja prowadzona jest starannie. Dostęp do niej osobom niepowołanym jest ograniczony.   
Zespół kontrolny, na podstawie kartoteki finansowej konta 130 – rachunek bankowy środków budżetowych za okres od stycznia do grudnia 2007 r., dokonał wyboru dwudziestu siedmiu dokumentów księgowych, na podstawie których dokonano wydatku powyżej 1.000 zł. Sprawdzono sposób opisywania faktur oraz rachunków pod względem formalnym, rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzania do wypłaty przez dyrektora jednostki. W tabeli nr 7 przedstawiono dokumenty poddane szczegółowej kontroli.     
 
 
Tabela nr 7
Lp.
Nr faktury
Tytułem
Kwota (zł)
Data przelewu
Nr dok.
1
492490
Meble szkolne
6 486,64
30/08/2007
453
2
3405/07
Materiały
1 306,62
14/09/2007
482
3
671/MS1/02/2007
Wagi
1 122,40
28/02/2007
108
4
07/00518
Pomoce
2 388,15
29/06/2007
366
5
497624
Rzutnik
1 329,80
12/10/2007
553
6
972/07
Sprzęt sportowy
2 190,90
15/11/2007
626
7
50/2007
Remont sali komputerowej
12 200,00
27/07/2007
407
8
5/8/2007
Instalacja i oświetlenie
10 004,00
31/08/2007
455
9
2/10/2007
Modernizacja zasilania stacji komputer
4 270,00
09/10/2007
547
10
81/2007
Remont sali komputerowej
3 265,85
24/10/2007
583
11
9/10/2007
Remont instalacji w sali gimnastycznej
1 281,00
29/10/2007
599
12
87/2007
Remont sali komputerowej
2 001,80
22/11/2007
654
13
AKK/133/2007
Okna
3 432,68
10/12/2007
693
16
07/06/00218
Montaż rolet
3 003,64
28/06/2007
361
18
91/2007
Przegląd budynku
1 220,00
16/11/2007
632
19
24/07
Wykonanie mebli
2 915,00
05/12/2007
682
20
2/12/2007
Monitoring wizyjny
3 000,00
10/12/2007
693
21
07/0/1044
Rolety
7 242,19
27/12/2007
737
22
01/09/2007
Szkolenie BHP
2 550,00
21/09/2007
499
23
502913
Artykuły drukarskie
1 227,91
28/11/2007
664
24
3172/07
Programy komputerowe
2 391,20
28/03/2007
177
25
1698/0/07
Kopiarka
4 257,80
27/06/2007
349
26
3329/07
Serwer
4 042,22
26/07/2007
403
27
2/12/2007
Monitoring wizyjny
12 799,00
10/12/2007
693
 
 
W trakcie powyższego badania zespół kontrolny ustalił, że wszystkie skontrolowane dokumenty były sprawdzone pod względem merytorycznym, rachunkowym i formalnym. Wszystkie faktury posiadały dekretację oraz wskazanie odpowiedniego paragrafu klasyfikacji budżetowej. 
 
XIV. System kontroli wewnętrznej
 
Kompleksowy system kontroli wewnętrznej w jednostce określony jest poprzez:
 
Lp.
Przyjęte regulacje prawne
Stan faktyczny
1
Regulamin pracy
Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
 
Przyjęty w jednostce Regulamin pracy jest aktem ustalającym wewnętrzną organizację i porządek w procesie pracy oraz określającym związane z procesem pracy obowiązki pracodawcy i pracowników w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu. Obejmuje on obszary związane z organizacją pracy, porządkiem w pracy, czasem pracy oraz środkami dyscyplinującymi w przypadku naruszenia regulaminu. Zawiera również regulacje związane z urlopami, wynagrodzeniami oraz przepisami BHP
2
Zarządzenie dyrektora nr 27/2003 z dnia 18.12.2003 r. w sprawie wprowadzenia standardów kontroli wewnętrznej obowiązujące w jednostce do 11.09.2008 r.
 
Zarządzenie dyrektora nr 7/08/09 z dnia 12.09.2008 r. w sprawie wprowadzenia procedury kontroli finansowej
 
Instrukcja emisji, obiegu i kontroli dowodów księgowych w ZSZ nr 4 wprowadzona zarządzeniem dyrektora nr 28/2003 z dnia 22.12.2003 r.
W ramach tych regulacji opisana jest kontrola finansowo-księgowa oraz wewnętrzna kontrola merytoryczna obejmująca wszystkie zagadnienia związane z działalnością szkoły.
 
Załącznikiem Instrukcji emisji, obiegu i kontroli dowodów księgowych jest wykaz osób uprawnionych do podpisywania dokumentów księgowych. Ustalono, że w sprawdzaniu dokumentów biorą udział właściwe osoby.
3
Instrukcja przechowywania i zabezpieczania dokumentów wprowadzona zarządzeniem dyrektora nr 28/2003 z dnia 22.12.2003 r.
W kontrolowanej jednostce użytkowane są programy firmy ProgMan:
Ø       kadry
Ø       płace
Ø       księgowość
Szczegółowy opis użytkowanych programów znajduje się w dokumentacji i instrukcji obsługi programu przekazanego przez firmę ProgMan Software.
4
Instrukcja inwentaryzacyjna Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu wprowadzona zarządzeniem Dyrektora nr 6/2004 z dnia 23.02.2004 r.
Opisano w punkcie XI protokołu
5
Karty czynności 
Ustalono, że pracownicy jednostki posiadają karty stanowiskowe (czynności). Karty stanowiskowe pracy określają obowiązki, odpowiedzialność i uprawnienia zatrudnionego na danym stanowisku pracownika
6
Zamówienia publiczne
Ustalono, że w szkole nie ma opracowanych procedur dotyczących zamówień poniżej 14.000 euro. Szczegóły opisano w punkcie XII protokołu.
 
 
 
 
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono dyrektorowi szkoły.
 
Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r., zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. oraz zarządzeniem nr OR.I-0152/218/08 z dnia 16 kwietnia 2008r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 
Jednostka kontrolowana
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
 
(podpisy)
 
 
 
Data: ........................
                   Zespół kontrolny
 
 
 
(podpisy)
 
 
 
Data:
           
 
   Podpis Głównego Specjalisty:
 
 
   Podpis Naczelnika Wydziału:
 
 
Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
 
.................................................................................................
 
.................................................................................................
 
.................................................................................................
 
.................................................................................................
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki do pobrania: 2009-01-15 10:39:32 - Wnioski pokontrolne (56.50 kB)
2009-01-15 10:41:14 - Wystąpienie pokontrolne (35.50 kB)

Ilość odwiedzin: 7630
Nazwa dokumentu: Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Monika Pijanka, Agnieszka Lisiecka
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Pijanka, Agnieszka Lisiecka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2009-01-15 10:33:32
Data udostępnienia informacji: 2009-01-15 10:33:32
Data ostatniej aktualizacji: 2009-01-15 10:43:48

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner