logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


                    

KWiA.I–0914/37/08
                            Opole, 08.12.2008 r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 41/08
 
Jednostka kontrolowana
Miejski Zarząd Dróg
w Opolu
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
27.10 - 07.11.2008
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Monika Pijanka - inspektor w Wydziale
Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Agnieszka Lisiecka – inspektor w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
nr 87/2008
nr 88/2008
Przedmiot kontroli
Prawidłowość udzielenia zamówień publicznych na utrzymanie nawierzchni jezdni dróg gminnych na terenie miasta Opola w latach 2008-2009
Okres objęty kontrolą
2008
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Stanisław Tyka – dyrektor MZD
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielały
Piotr Rybczyński – z-ca dyrektora MZD
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– kierownik Działu Eksploatacji Dróg
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– inspektor MZD
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– inspektor Referatu Przetargów i Zamówień Publicznych

   
 
I. Podstawy prawne
 
1.     Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).
 
2.     Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).
 
3.     Zarządzenie nr OR.I-0151-316/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie trybu postępowania przygotowującego zamówienie publiczne na roboty budowlane, dostawy, usługi udzielane przez Prezydenta Miasta Opola.
 
 
II. Cel kontroli
 
Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Utrzymanie nawierzchni jezdni dróg gminnych na terenie miasta Opola w latach 2008-2009, w zakresie ustalania wyceny robót.
 
III. Metodyka przeprowadzenia kontroli
 
Zapoznano się z regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w czasie udzielania zamówień publicznych. Dokonano analizy dokumentacji ww. przetargu, w szczególności pod kątem określania ceny zamówienia.
 
IV. Ustalenia kontroli
 
W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że w aktach sprawy znajduje się Przedmiar robót[1](Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)). Z wyjaśnień uzyskanych w trakcie kontroli nr 21/08 wynika, że w tym przypadku zaszła pomyłka polegająca na tym, że projektant sporządzający ten przedmiar w komputerze nie zmienił daty z poprzedniego przedmiaru. W wyniku kontroli nr 21/08 ustalono, że dyrektor MZD pismem nr MZD-TE-2U/3/2008/NA/668 z dnia 04.02.2008 r. faktycznie zlecił panu (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) opracowanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót na bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni dróg gminnych oraz krajowych i wojewódzkich na terenie miasta Opola za kwotę 1.500,00 zł netto z terminem wykonania do dnia 18.02.2008 r. Na bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni dróg gminnych na terenie miasta Opola, nosi datę „luty 2006 r.”, sporządzony przez
·         wartość robót netto - 5.853.370,00 zł,
·         podatek VAT 22% - 1.287.741,40 zł,
·         ogółem wartość brutto 7.141.111,40 zł.
Na kosztorysie inwestorskim widnieją podpisy kierownika Działu Eksploatacji Dróg pana (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) oraz dyrektora MZD – Stanisława Tyki.
Ponadto zespół kontrolny stwierdził, że w aktach sprawy znajduje się pismo nr MZD-TE-2U/8/2008 z dnia 17.03.2008 r. skierowane do Skarbnika Miasta pani Anny Jędrzejak wraz z wnioskiem na realizację ww. zamówienia. W piśmie wskazano źródło finansowania: Budżet Miasta Opola na rok 2008-2009 Dział 600 – rozdział 60016 § 4300 – drogi publiczne gminne. Remonty, modernizacja i utrzymanie dróg. Z ustnych wyjaśnień pana (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))wynika, że środki przeznaczone na zadanie mają pochodzić z budżetu na lata 2008 oraz 2009. Załącznik do ww. pisma stanowi wniosek wraz z załącznikami:
·         wzór umowy,
·         kosztorys ofertowy wraz z przedmiarami,
·         wykaz stawek i narzutów
·         kosztorys inwestorski,
·         specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
Ustalono, że wniosek oparto o nieaktualną podstawę - Zarządzenie nr OR.I.0151-45/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 04.02.2004 r. w sprawie trybu postępowania przygotowującego zamówienie publiczne na roboty budowlane, dostawy i usługi udzielane przez Prezydenta Miasta Opola. Regulacja ta została uchylona Zarządzeniem nr OR.I-0151-316/2004 r. Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie trybu postępowania przygotowującego zamówienie publiczne na roboty budowlane, dostawy i usługi udzielane przez Prezydenta Miasta Opola (akta kontroli nr 08/41/I/14-16).
Wniosek nie zawierał wszystkich danych niezbędnych do ogłoszenia przetargu, w związku z czym w dniu 31 marca 2008 r. pracownik Referatu Przetargów i Zamówień Publicznych - pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zwróciła się drogą e-mailową z zapytaniem do pana (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) o udzielenie brakujących informacji do złożonego ww. wniosku – tzn. kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania oraz wartości polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej (akta kontroli nr 08/41/I/87).
Pan (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) w odpowiedzi z dnia 1 kwietnia 2008 r. wyjaśnił, że zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania – 6.000.000,00 zł (bez określenia netto, czy brutto), natomiast polisa OC musi wynosić 500.000,00 zł. Z ustnych wyjaśnień kierownika Działu Eksploatacji Dróg wynika, że podana przez niego kwota została zaokrąglona (wartość robót netto ustalona w kosztorysie - 5.853.370,00 zł). Z ustnych wyjaśnień pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) wynika, że uznała podaną przez pracownika MZD kwotę, jako kwotę brutto, ponieważ powszechnie przyjęte jest określanie ww. kwot jako wartości brutto (akta kontroli nr 08/41/I/87).
Zarządzeniem nr OR.I-0151-742/08 Prezydenta Miasta Opola z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.: Utrzymanie nawierzchni jezdni dróg gminnych na terenie miasta Opola w latach 2008-2009 Prezydent powołał komisję przetargową w składzie:
·         (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))- Przedstawiciel Wydziału Inwestycji Miejskich Referatu Przetargów i Zamówień Publicznych Przewodniczący Komisji Przetargowej;
·         (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))- Przedstawiciel Miejskiego Zarządu Dróg Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej;
·         (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))- Przedstawiciel Miejskiego Zarządu Dróg Członek Komisji Przetargowej;
·         (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))- Przedstawiciel Wydziału Inwestycji Miejskich Referatu Przetargów i Zamówień Publicznych Sekretarz Komisji Przetargowej.   
Termin składania ofert upłynął w dniu 24.04.2008 r. o godz. 10.00. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 24.04.2008 r. o godz. 10.30 w Wydziale Inwestycji Miejskich w Referacie Przetargów i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Opola.
W aktach znajduje się lista obecności wykonawców uczestniczących w otwarciu ofert na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego – na ww. liście podpis złożył przedstawiciel OPUD-u (24.04.2008 r.)
Z ustnych wyjaśnień pana (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))wynika, że w trakcie otwarcia ofert oprócz przedstawicieli spółki przystępującej do przetargu obecni byli przedstawiciele (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))w Opolu.  
Z pisemnych wyjaśnień pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))wynika, „że podczas otwarcia ofert odczytano wartość 6.000.000,00 zł, która to kwota wynikała z korespondencji e-mailowej. Po otwarciu ofert przedstawiciel MZD – Pan (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zwrócił uwagę, że podana kwota jest kwotą netto” (akta kontroli nr 08/41/I/4). Z ustnych wyjaśnień ww. wynika, że informację tę otrzymała już po wyjściu wszystkich uczestników.
Ponadto akta zawierają zbiorcze zestawienie ofert na ww. zadanie.
Tabela nr 1

Nr oferty
Nazwa firmy
Cena
Termin wykonania
Okres gwarancji
Warunki płatność
1
Opolskie Przedsiębiorstwo Usług Drogowych Spółka z o.o.
7.460.557,79
od maja 2008
do 31.12.2009
Zgodnie z § 9 wzoru umowy
Zgodnie z § 13 wzoru umowy

 
Poniżej tabeli widnieje zapis:
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 6.000.000,00 zł. Obok kwoty pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))dopisała odręcznie netto (akta kontroli nr 08/41/I/17).         
Pismem nr IM.PZP.II 3410-05/08 z dnia 29 kwietnia 2008 r. Wydział Inwestycji Miejskich Referat Przetargów i Zamówień Publicznych zwrócił się z prośbą do MZD o „podjęcie decyzji w sprawie brakujących środków na ww. zadanie w kwocie 1.460.557,79 zł. Kwota jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania i odczytał podczas otwarcia ofert to 6.000.000,00 zł. Zaś cena oferty najkorzystniejszej wynosi: 7.460.557,79 zł.”
Pismem nr MZD-TE-2u/8/2008NA-2576 z dnia 30.04.2008 r. dyrektor MZD wyjaśnił, że „po szczegółowym przeanalizowaniu złożonej oferty (kosztorysu ofertowego) firmy OPUD Sp. z o.o. w Opolu – podjęto decyzję o rozstrzygnięciu przetargu. Informuję ponadto, że kwota 6.000.000,00 zł, która została podana jest kwotą netto i wynika z kosztorysu inwestorskiego. Kwota brutto jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć była kwota 7.200.000,00 zł i również wynikała z naszego kosztorysu”.
W dniu 05.05.2008 r. Przewodniczący Komisji Przetargowej przekazał    Z-cy Prezydenta Miasta Opola panu Arkadiuszowi Karbowiakowi protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty wraz z załącznikami.
W protokole postępowania o udzielenie zamówienia (zał. nr DRUK ZP-2) w części szczegółowej napisano m.in. „Zamawiający zamierzał przeznaczyć na finansowanie zamówienia 7.200.000,00 zł”.
W dniu 21.05.2008 r. została zawarta umowa nr MZD/TE/105/2008 na kwotę zgodną z ofertą, tj.6.115.211,30 zł netto, czyli 7.460.557,79 zł brutto.
Ponadto po rozmowie przeprowadzonej z panem Alojzym Drewniakiem – radnym Miasta Opola, zespół kontrolny poddał analizie dokumentację dotyczącą zamówienia pn. Utrzymanie nawierzchni jezdni dróg gminnych na terenie miasta Opola w latach 2005-2006. Ustalono, że na wyżej wymienione zadanie przeprowadzono trzy postępowania przetargowe. Dwukrotnie przetarg został unieważniony, dopiero po trzecim postępowaniu przetarg rozstrzygnięto.
Tabela nr 2

 
I postępowanie
II postępowanie
III postępowanie
Data wniosku
13.09.2004
29.12.2004
11.03.2005
Termin wykonania zamówienia
od 01.01.2005
do 31.12.2006
od marca 2005
do 31.12.2006
od maja 2005
do 31.12.2006
Wymagania dotyczące doświadczenia
- 10.000 m2 remontów, odnów nawierzchni drogowych betonem asfaltowym,
- 10.000 m2 remontów nawierzchni drogowych asfaltem lanym,
- 20.000 m2nawierzchni drogowych powierzchniowo-utrwalonych
- 10.000 m2 remontów, odnów nawierzchni drogowych betonem asfaltowym,
- 10.000 m2 remontów nawierzchni drogowych asfaltem lanym,
- 20.000 m2nawierzchni drogowych powierzchniowo-utrwalonych
- 10.000 m2 remontów, odnów nawierzchni drogowych betonem asfaltowym,
 - 6.000 m2 remontów nawierzchni drogowych asfaltem lanym,
- 10.000 m2 nawierzchni drogowych powierzchniowo-utrwalonych
Ilość złożonych
ofert
1
2
2
Wartość zamówienia
3.013.140,90 zł netto
3.676.031,90 zł brutto
3.013.140,90 zł netto
3.676.031,90 zł brutto
3.013.140,90 zł netto
3.676.031,90 złbrutto
Kwota jaką    zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie (brutto)
3.676.031,90 zł
3.676.031,90 zł
3.680.000,00 zł
Nazwa przedsiębiorstwa składającego ofertę oraz zaproponowana kwota (zł)
1) OPUD* - 4.768.223,60
1) OPUD* – 4.372.374,10
1) OPUD* - 4.372.374,10
xxx
2) BISEK* – 4.236.889,20
2) Przedsiębiorstwo Robót      Drogowo Mostowych w Opolu*– 4.743.117,22
Wynik postępowania
Przetarg unieważniono
Przetarg unieważniono
Przetarg rozstrzygnięto

* w zestawieniu zastosowano skrócone nazwy przedsiębiorstw
W trakcie czynności wyjaśniających ustalono, że pierwszy wniosek o przeprowadzenie postępowania przetargowego z dnia 13.09.2004 r. został złożony w Wydziale Inwestycji Miejskich w dniu 17.09.2004 r.
Do wniosku dołączono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 04.10.2004 r.
W specyfikacji określone zostały dokumenty wymagane od oferentów. Między innymi stwierdzono, że wykonawca winien dołączyć wykaz zawierający zadania obejmujące łącznie minimum:
- 10.000 m2 remontów, odnów nawierzchni drogowych betonem asfaltowym,
- 10.000 m2 remontów nawierzchni drogowych asfaltem lanym,
- 20.000 m2nawierzchni drogowych powierzchniowo-utrwalonych w tech-nologii wymaganej przez Zamawiającego i z użyciem sprzętu wymienionego w punkcie 1.3. niniejszej specyfikacji.
Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 21.12.2004 r. Ustalono, że wpłynęła jedna oferta złożona przez Opolskie Przedsiębiorstwo Usług Drogowych Sp. z o. o. na kwotę  4.768.223,60 zł.
Przetarg unieważniono, ponieważ jedyna, nie odrzucona oferta znacznie przewyższała kwotę, jaką zamawiający mógł przeznaczyć na zamówienie, tj. 3.676.031,90 zł (pismo przewodniczącego Komisji Przetargowej z dnia 23.12.2004 r. skierowane do Prezydenta).
Drugi wniosek o przeprowadzenie postępowania na ww. zadanie został sporządzony w dniu 29.12.2004 r. We wniosku dokonano wyłącznie zmian w terminie realizacji zadania:
- rozpoczęcie prac – marzec 2005 r.
- zakończenie – 31.12.2006 r.
Do wniosku dołączono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 05.01.2005 r.
W specyfikacji określone zostały dokumenty wymagane od oferentów. Między innymi stwierdzono, że wykonawca winien dołączyć wykaz zawierający zadania obejmujące łącznie minimum:
- 10.000 m2 remontów, odnów nawierzchni drogowych betonem asfaltowym,
- 10.000 m2 remontów nawierzchni drogowych asfaltem lanym,
- 20.000m2 nawierzchni drogowych powierzchniowo-utrwalonych w tech-nologii wymaganej przez Zamawiającego i z użyciem sprzętu wymienionego w punkcie 1.3. niniejszej specyfikacji.
Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 28.02.2005 r. Z badanej dokumentacji wynika, że wpłynęły dwie oferty złożone przez:
1)    Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BISEK Wrocław na kwotę 4.236.889,20 zł (oferta najkorzystniejsza),
2)    Opolskie Przedsiębiorstwo Usług Drogowych Sp. z o. o. na kwotę  4.372.374,10 zł.
Przewodniczący Komisji Przetargowej pismem z dnia 02.03.2005 r. skierowanym do Prezydenta Miasta Opola złożył prośbę o wyrażenie zgody na podpisanie umowy z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym BISEK Wrocław, cyt. „należy zaznaczyć, że ponowne unieważnienie postępowania będzie negatywnie rzutować na wizerunek miasta, które nie potrafi sobie poradzić z dziurawymi drogami”.
Na ww. piśmie widnieje odręczna notatka Prezydenta Miasta Opola sporządzona w dniu 03.03.2005. cyt. „Odmownie. Albo zwiększamy plan wydatków na ten cel albo w następnym przetargu obniżamy zakres rzeczowy zamówienia. O analizę 1 rozwiązania proszę Panią Skarbnik” (akta kontroli nr 08/41/I/89)
Pismem z dnia 04.03.2005 r. Przewodniczący Komisji Przetargowej zwrócił się do zastępcy prezydenta Arkadiusza Karbowiaka, z wnioskiem o unieważnienie postępowania.
Przetarg unieważniono, ponieważ najkorzystniejsza oferta znacznie przewyższała kwotę, jaką zamawiający mógł przeznaczyć na zamówienie.
Pismem nr IM.PZPII3410-4/05 z dnia 10.03.2005 r. Przewodniczący Komisji Przetargowej – (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)), informuje MZD o unieważnieniu postępowania i w związku z koniecznością wszczęcia nowej procedury prosi o zaktualizowaną wartość przedmiotu zamówienia. W ww. piśmie informuje również „W związku z tym, że okres realizacji zamówienia będzie krótszy niż dwa lata wskazane we wniosku, naszym zdaniem należy również przeanalizować i ewentualnie zmienić zakres prac objętych przedmiotem zamówienia. Podjęte kroki pomogą zapobiec konieczności unieważnienia postępowania po raz kolejny” (akta kontroli nr 08/41/I/88).
Trzeci wniosek na ww. zadanie został sporządzony w dniu 11.03.2005 r.
Wniosek zawierał zmiany specyfikacji, m.in. w punktach:
Punkt 3
- Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: maj 2005,
- Termin zakończenia realizacji zamówienia: 31 grudnia 2006 r.,
- Termin zakończenia likwidacji uszkodzeń w nawierzchni jezdni po okresie zimowym w 2006 r. – do 30.04.2006 r.;
Punkt 6.9.
zmieniono zdanie dotyczące warunków wykonania robót bitumicznych:
Wykaz ten musi zawierać zadania obejmujące łącznie minimum:
- 10.000 m2 remontów, odnów nawierzchni drogowych betonem asfaltowym,
 - 6.000 m2 remontów nawierzchni drogowych asfaltem lanym,
- 10.000 m2 nawierzchni drogowych powierzchniowo-utrwalonych w tech-nologii wymaganej przez Zamawiającego i z użyciem sprzętu wymienionego w punkcie 1.3. niniejszej specyfikacji (akta kontroli nr 08/41/I/21).
Wartość zamówienia nie uległa zmianie i wyniosła netto 3.013.140,90 zł natomiast dokonano zwiększenia kwoty przeznaczonej na sfinansowania zadania o 3.968,10 zł (patrz tabela nr 2).
Z ustnych wyjaśnień zastępcy dyrektora Piotra Rybczyńskiego wynika, że zmiana warunków wykonania robót bitumicznych nastąpiła, ponieważ uległ zmianie okres wykonania prac. Początkowo przewidywalna data rozpoczęcia prac została ustalona na styczeń 2005 r., po czym w wyniku przedłużenia postępowania przetargowego okres rozpoczęcia ustalono na maj 2005 r. (nastąpiło skrócenie z 2 lat do 1,5 roku).
Ponadto z ustnych wyjaśnień pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))wynika, że w postępowaniu tym dokonano korekty wymagań związanych z doświadczeniem w celu umożliwienia przystąpienia do przetargu większej liczby firm. 
Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 11.05.2005 r.
Do Wydziału Inwestycji Miejskich wpłynęły dwie oferty złożone przez:
1)    Opolskie Przedsiębiorstwo Usług Drogowych Sp. z o. o. na kwotę 4.372.374,10 zł (oferta najkorzystniejsza),
2)    Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych Sp. z o. o. w Opolu na kwotę 4.743.117,22 zł.
W przypadku oferty nr 2 komisja przetargowa ustaliła, że „z dokumentów załączonych do oferty wynika, że wykonawca zalega ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne i nie uzyskał jeszcze przewidzianego prawem rozłożenia na raty. Zgodnie z art. 24. ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy zalegają z uiszczaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne”.
Ponadto podczas czynności kontrolnych ustalono, że Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych Sp. z o. o. w Opolu w załączniku nr 5 poświadczającym dotychczasowe doświadczenie zawodowe wykazało wykonanie 6.257 m2remontów nawierzchni asfaltem lanym.
Pismem z dnia 13.05.2005 r. Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich poinformował dyrektora MZD o cenie najkorzystniejszej oferty oraz zwrócił się z prośbą o zagwarantowanie środków na sfinansowanie zamówienia.
W dniu 20.05.2005 r. Przewodniczący Komisji Przetargowej skierował Pismo do zastępcy Prezydenta pana Arkadiusza Karbowiaka z propozycją wyboru najkorzystniejszej oferty.
Protokół z tego postępowania podpisał Z-ca Prezydenta pan Arkadiusz Karbowiak. Umowa z wykonawcą została zawarta przez MZD w dniu 31.05.2005 r. na kwotę zgodną z ofertą.
Ponadto w trakcie czynności kontrolnych ustalono, że we wszystkich trzech postępowaniach w skład komisji wchodziły niżej wymienione osoby:
1)    (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– przewodniczący,
2)    (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– z-ca przewodniczącego,
3)    (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– członek,
4)    (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– członek,
5)    (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– sekretarz.
W dwóch pierwszych postępowaniach z prac komisji wykluczył się zastępca przewodniczącego –(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))z uwagi na fakt, że jako dyrektor MZD miał podpisywać umowę z wykonawcą (akta kontroli nr 08/41/I/23-24).  Natomiast w trzecim postępowaniu pani(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)), nie podpisała oświadczenia bezstronności członka komisji przetargowej ze względu na powiązania z jednym z wykonawców (akta kontroli nr 08/41/I/25-26). 
Podczas postępowania kontrolnego przeprowadzonego w okresie od maja do czerwca br. ustalono, że w zakresie bieżącego utrzymania nawierzchni jezdni na terenie miasta Opola w latach 2003-2008 Opolskie Przedsiębiorstwo Usług Drogowych Sp. z o. o. wygrało siedem przetargów.
 
Tabela nr 3

                 Lp.
Rodzaj dróg,
okres obowiązywania
umowy
Wartość kosztorysowa zamówienia w zł brutto
Wartość podpisanej umowy              zł brutto
Data dokonania
wyboru oferty
Ilość przeprowadzonych postępowań
Ilość złożonych ofert
Nazwa
wykonawcy
1
Wewnętrzne
2007-2008
1.828.715,34
2.529.643,53
12.12.2006
1
1
Opolskie Przedsiębiorstwo Usług Drogowych Opole
2
Gminne
2003-2004
8.000.000,00
8.560.000,00
10.12.2002
1
2
3
Gminne
2005-2006
3.676.031,90
4.372.374,10
11.05.2005
3
2
4
Gminne
2007-2008
4.520.007,72
5.718.413,62
11.12.2006
1
1
5
Gminne
2008-2009
7.141.111,40
7.460.557,79
24.04.2008
1
1
6
Powiatowe
2006
4.298.156,99
4.052.301,49
21.11.2005
1
1
7
Powiatowe
2007-2008
5.841.657,19
7.334.023,66
11.12.2006
1
1
8
Krajowe wojewódzkie
2005-2006
9.189.505,92
5.456.535,40
21.12.2004
1
1
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Opole
tworzące konsorcjum z Opolskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych i Mostowych Kędzierzyn-Koźle
9
Krajowe wojewódzkie
2007-2008
9.357.037,05
7.275.030,80
12.12.2006
1
2
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Opole
10
Powiatowe
2003-2004
5.000.000,00
5.350.000,00
28.05.2003
2
4
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych
Kędzierzyn-Koźle

 
W celu zbadania relacji finansowych pomiędzy OPUD-em a MZD zespół kontrolny dokonał wglądu do Krajowego Rejestru Sądowego i ustalił wyniki finansowe Opolskiego Przedsiębiorstwa Usług Drogowych Sp. z o. o. za lata 2005 ÷ 2007. Szczegółowe dane uzyskane z KRS-u wykazano w tabeli nr 4.
Tabela nr 4

Lp.
Rok
Przychody ze sprzedaży usług (zł)
Zysk brutto (zł)
Zysk netto (zł)
1
2005
12 780 770,57
1 017 581,12
730 971,12
2
2006
19 369 969,42
6 440 204,35
5 199 937,35
3
2007
22 787 220,55
7 124 187,49
5 751 845,49

 
Szczegółowe dane z dokonanych w latach 2005 ÷ 2007 przelewów na rachunek bankowy Opolskiego Przedsiębiorstwa Usług Drogowych Sp. z o.o. przedstawiono w tabeli nr 5 (akta kontroli nr 08/41/I/28-58).
Tabela nr 5

  Lp.
Data
Przelewy z MZD
 (zł)
Przychody ze sprzedaży usług wykazane w sprawozdaniach finansowych
Udział środków z MZD w przychodach OPUD-u
3/4*100 
(%)
1
2
3
4
5
1
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
2
3

Z powyższych zestawień wynika, że w 2005 r. środki otrzymane z MZD stanowiły 51,78% całości uzyskanych przychodów ze sprzedaży. W latach 2006 środki otrzymane z MZD stanowiły 82,69% ogółu przychodów ze sprzedaży usług, natomiast w 2007 r. wyniosły 83,88%.
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli nr 08/41/I/59-83).
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
 
 
 
 
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.
 
 
Zgodnie z § 39 ust. 1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r., zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. oraz zarządzeniem nr OR.I-0152/218/08 z dnia 16 kwietnia 2008r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 
 

Jednostka kontrolowana
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
(podpisy)
 
 
Data: ........................
                   Zespół kontrolny
 
 
(podpisy)
 
 
Data:.

           
   Podpis Głównego Specjalisty:
 
 
   Podpis Naczelnika Wydziału:
 

Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
 
.................................................................................................................................................
 
.................................................................................................................................................
 
 

 
 


   [1]   przedmiar robót – zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis (katalogi, cenniki) wraz ze wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.
 
[2]Art. 33. 1. Wartość zamówienia na roboty budowlane ustala się na podstawie:
1)      kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na etapie opracowania dokumentacji projektowej albo na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;
2)      planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
Posiadanie kosztorysu inwestorskiego wymagane jest więc już na etapie przygotowania postępowania o zamówienie publiczne na roboty budowlane i jest jedynym dokumentem określającym wartość zamówienia na roboty budowlane.
 

Załączniki do pobrania: 2009-02-16 12:46:37 - Stanowisko zespołu kontrolnego (27.00 kB)
2009-02-16 12:48:27 - Wnioski pokontrolne (118.50 kB)
2009-02-16 12:49:52 - Wystąpienie pokontrolne (25.50 kB)
2009-02-16 12:54:52 - Zastrzeżenia do protokołu (287.87 kB)

Ilość odwiedzin: 10273
Nazwa dokumentu: Miejski Zarząd Dróg
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Monika Pijanka, Agnieszka Lisiecka
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Pijanka, Agnieszka Lisiecka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2009-02-16 12:04:44
Data udostępnienia informacji: 2009-02-16 12:04:44
Data ostatniej aktualizacji: 2009-02-16 12:56:30

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner