logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
minus Zawiadomienia
   minus (53/2008) wawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      plus (28) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      minus (8) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      minus (9) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      minus (32)zawaidomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      minus (49) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      plus 59 zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      minus (31)zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      minus (33) Zawiadomienie o wszczęciu postępowaniania wodnoprawnego
      minus (2)zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      minus (9) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      minus (10) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      minus (18) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprwnego
      minus (22/2008) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      minus (21/2008)zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      minus (20/2008)zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      minus (60/08) zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego
   minus (4) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (12) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   plus Zawiadomienie Prezydenta Miasta Opola
   minus (30/2008) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (38) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (44) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnionego
   minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego (10/10)
   minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego (13/10)
   minus Zawiadom. o wszczęciu postępowania w spr wydania pozw. wodnoprawnego (29/10)
   minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w spr. wydania pozwolenia w-p (30/10)
   minus (27/10) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego (32/10)
   minus (33/10) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (43/10) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (37/10) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (40/10) zawiadom. o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (35/10) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (41/10) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (47/10) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (42/10) zawaidomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (46/10) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (60/10) zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego
   minus (52/10) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (51/10) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (5/11) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (66/10) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wpdnoprawnego
   minus (67/10)zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego
   minus (14/11) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (17/11) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (18/11)zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (19/11) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (22/11) zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprwnego
   minus (21/11) Zawiadomienie o wszczęściu postępowania wodnoprawn.
   minus (24/11) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
   minus OŚR.I.KWS.6210-26-2/11
   minus OŚR.I.KWS.6210-30-2/11
   minus (36/11) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (39/11)Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w-pr
   minus (44/11) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (6341.1.2011) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (24/11u) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (28,29/11) Zawiadomienie uzgadniającej warunki realizacji przedsięwzięcia
   minus OŚR-I.6341.22.2011.KWS - zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (6341.24w.2011)Zawiadomienie o wszczęciu postęp. wodnoprawnego
   minus (26/2011) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (6341.31.2011) zawidomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (6341.34.2011) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (6341.36.2011) Zawiadomienie o wszczęciu postępow. wodnoprawnego
   minus (6341.38.2011) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania legalizującego u. wodne
   minus (7/2012) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚR-I.6341.7.2012.KWS
   minus (6341.18.2012) pozwolenie wodnoprawne
   minus (6341.16.2012) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus Ogłoszenie Prezydenta Miasta Opola
   minus Ogłoszenie Prezydenta Miasta Opola
   minus (82/12) zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego
   minus (36/2013) zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego
   minus (32/2013) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (48/2013) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (59/13) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.72.2013.KWS - zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus OŚ. 6341. 105. 2013. BS - zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego
   minus OŚ. 6341. 104. 2013. BS - zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus GNO-V.6341.30.2013 (66/2013) zawiadomienie o wszczęciu postępowania
   minus BS.6341.34.2013 (64/2013) obwieszczenie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus BS.6341.33.2013 (63/2013) obwieszczenie Starosty Krapkowickiego o wszczęciu postepowania wodnoprawnego
   minus GNO-V.6341.31.2013 (62/2013) zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
   minus (OŚR.6341.91.2013.KWS) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.6.2014.KWS zawiadomienie o wygaszeniu pozwolenia wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.8.2014 zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.10.2014 zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego
   minus (16/2014) zawaidomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.22.2014.KWS zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (8/2014) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - wygaszenie decyzji PMO
   minus OŚR.6341.58.2014 zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
   minus (65/2014) OŚR.6341.65.2014 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (55/2014) OŚR.6341.55.2014 zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (66/2014) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprwnego
   minus (52/2014) OŚ.6341.94.2014.BS - zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (2/2015) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.7.2015 zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.6.2015.KWS (6/2015) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.9.2015.KWS (9/2015) zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. zmiany pozwolenia wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.4.2015.KWS (4/2015) - zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.15.2015 (15/2015) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.17.2015.KWS (17/2015) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.18.2015.AW (18/2015) zawaidomieie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.27.2015.AW (27/2015) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.21.2015 (21/2015) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.24.2015.AW zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.39.2015.KWS (39/2015) zawaidomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia decyzji - pozwolenia wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.33.2015.KWS - zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.42.2015 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.43.2015 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.48.2015 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚR.6341.40.2015.AW
   minus zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚR.6341.59.2015.AW
   minus OŚR.6341.64.2015.KWS (64/15) zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego - informacja do publicznej wiadomości
   minus OŚR.6341.75.2015 (75/15) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wygaszającego w części pozwolenie wodnoprawne
   minus OŚR.6341.76.2015 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. zmiany z art. 189 Poś pozwolenia wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.106.2015 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.2.2016 - zawiadomienie o wszczęciu postęowania wodnopranego dot. wygaszenia pozwlenia wodnoprawnego
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
 
 
Opole, dnia 27.02.2009 r.
OŚR.I.KWS.6210-60-3/2008/2009
 
 
            Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami) Prezydent Miasta Opola zawiadamia, iż na wniosek (bez numeru)z dnia 11.12.2008 r. Pana Stanisława Ciepłego Zastępcy Prezydenta Miasta Opola reprezentującego Gminę Opole, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy rowu R-9 na odcinku do rzeki Malina, wykonanie wylotu o średnicy ø 1000 mm oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych zebranych z ulic Cybisa, Masłowskiego, Makuszyńskiego, Orkana, Wiktora, Biegasa, Modrzejewskiego, Karłowicza, Boya-Żeleńskiego i części ulicy Morcinka w Opolu do rowu R-9 w km 0+258, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
 
§         wykonanie przebudowy rowu melioracyjnego nr R-9, na poniżej podanych warunkach:
ü      wykonanie likwidacji rowu melioracyjnego nr R-9 w obszarze działki nr 7 k.m. 10 obręb Grudzice – poprzez jego częściowe zasypanie oraz zabudowanie go kanałem deszczowym
i nowo projektowanym wylotem (na pozostałym odcinku rowu melioracyjnego długości 258 m należy wykonać konserwację rowu melioracyjnego, polegającą na wykoszeniu roślinności, odmuleniu i profilowaniu dna oraz skarp rowu)
 
§         wykonanie wylotu z kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe
z terenu
ulic Cybisa, Masłowskiego, Makuszyńskiego, Orkana, Wiktora, Biegasa, Modrzejewskiego, Karłowicza, Boya-Żeleńskiego i części ulicy Morcinka w Opolu do rowu melioracyjnego nr R-9 w km 0+258, na poniżej podanych warunkach:
- średnica wylotu z kanalizacji                                        ø 1000 mm
- materiał konstrukcyjny rury kanalizacyjnej                 beton
- rzędna wylotu z kanalizacji                                           157,32 m n.p.m.                    
- rzędna dna odbiornika                                                  157,31 m n.p.m.
- rzędna terenu                                                               159,25 m n.p.m.
- dno i skarpę rowu w obrębie doku wylotowego należy obudować płytami ażurowymi drogowymi na odcinku 3,0 m od wylotu
 
Wylot zostanie wykonany w formie umocnionej betonowej konstrukcji dokowej składającej się
ze ściany czołowej z bocznymi skrzydłami i wypadem.
 
§         wykonanie likwidacji istniejącego betonowego wylotu ø 600 mm z kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z pobliskich terenów do rowu R-9
 
Powodem likwidacji przedmiotowego wylotu jest konieczność wykonania nowego w/w wylotu
o średnicy
ø 1000 mm w km 0+258 rowu melioracyjnego nr R-9 oraz stan techniczny istniejącego wylotu (brak umocnień i duże zamulenie). Przedmiotowy istniejący wylot docelowo stanowić będzie element kanału deszczowego – w miejscu połączenia z nowymi kanałami zostanie zabudowana studnia SD 19.
 
§         odprowadzanie w/w wylotem wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu ulic Cybisa, Masłowskiego, Makuszyńskiego, Orkana, Wiktora, Biegasa, Modrzejewskiego, Karłowicza, Boya-Żeleńskiego i części ulicy Morcinka w Opolu do rowu melioracyjnego
nr R-9 w km 0+258,
na poniżej podanych warunkach:
o        zawiesina ogólna                                     100 mg/l
o        węglowodory ropopochodne                   15 mg/l
 
Wody opadowe i roztopowe oczyszczane będą w systemie podczyszczającym składającym się
z osadnika szlamowego o pojemności V = 7500 l oraz separatora cyrkulacyjno-koalescencyjnego
o przepływie hydraulicznym do 400 l/s.
Orientacyjna ilość odprowadzanych z w/w terenu wód opadowych i roztopowych wynosi 290,4 l/s.
 
Proponowany termin udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych
i roztopowych – 10 lat od dnia wydania pozwolenia.
 
 
Jednocześnie informuję, że w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola
– Plac Wolności 7-8 (pokój 319) strony mogą składać uwagi i wnioski w tej sprawie
w terminie 7 dni od dnia ukazania się zawiadomienia.
 
 
 
 

Ilość odwiedzin: 3481
Nazwa dokumentu: (60/08) zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego
Skrócony opis: Wykonanie przebudowy rowu R-9 na odcinku do rzeki Malina, wykonanie wylotu o średnicy ø 1000 mm oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych zebranych z ulic Cybisa, Masłowskiego, Makuszyńskieg
Podmiot udostępniający: WOŚiR UM Opola
Osoba, która wytworzyła informację: Kamila Wnuk-Skóbel
Osoba, która odpowiada za treść: Kamila Wnuk-Skóbel
Osoba, która wprowadzała dane: Kamila Wnuk-Skóbel
Data wytworzenia informacji: 2009-03-05 15:17:08
Data udostępnienia informacji: 2009-03-05 15:17:08
Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-05 15:20:56

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner