logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

 
                         

KWiA–I–0914/26/08
        Opole,06.01.2009 r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 30/08
 
Jednostka kontrolowana
 
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
w Opolu
 
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
Od 22.09.2008 r. do 10.10.2008 r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
 
Jacek Spadło – inspektor Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu
 
Izabela Dziewulska-Gaj – główny specjalista Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu
 
Protokół sporządził:
Agnieszka Lisiecka – inspektor Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu
 
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
 
nr 67/2008
nr 68/2008
 
Przedmiot kontroli
 
Ø      Gospodarka finansowa
Ø      Zamówienia publiczne
Ø      System kontroli wewnętrznej
 
Okres objęty kontrolą
2007 r. – 2008 r.
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Janina Ptak - dyrektor
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielały
 
Janina Ptak – dyrektor
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– główny księgowy
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))- kierownik gospodarczy
 

     
Podstawy prawne
 
1.     Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).
 
2.     Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. Nr 76, poz.694 z późniejszymi zmianami).
 
  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r., Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
 
4.     Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2003 r., Dz. U. Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami).
 
5.     Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.).
 
  1. Rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 107 poz. 726 z późn. zm.).
 
7.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781 z późn. zm.).
 
8.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz. U. z 2006 r. Nr 116 poz.783).
 
9.     Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146 poz. 1222 z późn. zm.).
 
10.                        Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020).
 
  1.  Uchwała Nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola.
 
  1.  Uchwała Nr LXIX/798/06 Rady Miasta Opola z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w jednostkach oświatowych oraz uzgodnienia wartości jednego punktu.
 
  1.  Komunikat Nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2006 r. Nr 7 poz. 58).
 
Cel kontroli
 
Celem kontroli była:
  1. ocena prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej,
  2. zgodnego z obowiązującymi przepisami i procedurami przeprowadzania postępowań o zamówienia publiczne,
  3. prawidłowego funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej.
 
Metodyka przeprowadzenia kontroli
 
Zapoznano się ze specyfiką przyjętych rozwiązań organizacyjnych w zakresie prowadzenia spraw księgowych. Na podstawie zapisów dokonywanych na kontach księgowych ustalono poszczególne rodzaje wydatków budżetowych. Sprawdzono również czy istnieją dokumenty potwierdzające dokonanie określonych wydatków (faktury, rachunki, listy płac, raporty kasowe, itp.) oraz porównano je z wyciągami bankowymi. Sprawdzono także, czy poszczególne dokumenty zostały odpowiednio opisane, zadekretowane i poddane wstępnej kontroli oraz podpisane przez głównego księgowego i zaakceptowane do wypłaty przez dyrektora szkoły. Dane zawarte w rocznych sprawozdaniach budżetowych porównano z danymi wynikającymi z badanych dokumentów i ewidencji księgowej. Dokonano analizy poszczególnych wydatków pod kątem ich celowości i zgodności z planem finansowym. Sprawdzono również czy jednostka posiada zakładowy plan kont i opracowane na piśmie procedury kontroli finansowej, oraz czy procedury te są zgodne ze standardami Ministerstwa Finansów i dostosowane do specyfiki jednostki, a także w jaki sposób są realizowane w praktyce.
Kontrolą objęto również procedury związane z zamówieniami publicznymi, których wartość zamówienia nie przekroczyła 14.000 euro, oraz dotyczącymi najmu pomieszczeń szkoły instytucjom i organizacjom zewnętrznym. Zbadano ponadto dokumenty związane z funkcjonowaniem systemu kontroli wewnętrznej, pod kątem sprawnego, zgodnego z prawem jej działania.
 
Sprawy organizacyjne
 
                      Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 w Opolu funkcjonuje od dnia
1 stycznia 2000r., na podstawie Uchwały Nr XX/322/00 Rady Miasta Opola dnia 27 stycznia 2000 r. w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej nr 14 w Opolu (akta kontroli 08/30/I/s.135-136). Siedzibą szkoły jest nieruchomość zabudowana położona w Opolu przy ul. Koszyka 2.
Decyzją nr GN-7224c/6/99 z dnia 18.02.1999r. Zarząd Miasta Opola przekazał grunt komunalny z przeznaczeniem na boisko szkolne w trwały zarząd na czas nieoznaczony (akta kontroli 08/30/I/s.133-134).
W okresie objętym kontrolą dyrektorem szkoły była pani Janina Ptak powołana na to stanowisko na okres od 1 września 2007 r. do 31 sierpnia 2012 r. (akta kontroli 08/30/I/s.129).
Dyrektor placówki posiada ponadto aktualne upoważnienie do występowania w imieniu Prezydenta Miasta Opola w zakresie zaciągania zobowiązań rzeczowych i finansowych wynikających zakresu działania Publicznej Szkoły Podstawowej nr 14 w Opolu w granicach odpowiadających potrzebom oraz możliwościom finansowym określonym w planie finansowym na dany rok. Ważność upoważnienia wygasa z dniem 31 sierpnia 2012 r. tj. z dniem upłynięcia powołania na stanowisko dyrektora szkoły (akta kontroli 08/30/I/s.127-128).
         W kontrolowanym okresie stanowisko głównego księgowego pełniła pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony z dnia 30 kwietnia 1998 r. w pełnym wymiarze czasu pracy (akta kontroli 08/30/I/s.126).
         W 2007 r. z budżetem gminy szkoła rozlicza się w dziale 801 rozdział 80101 (szkoła) i dziale 854 rozdział 85401 (świetlica).
         Wydatki pokrywane są ze środków budżetowych Gminy, subwencji oświatowej oraz z dochodów własnych. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan rzeczowo-finansowy.
         Szkoła m.in. posiada następujące wewnętrzne regulacje:
ü      Statut PSP nr 14,
ü      Regulamin Organizacyjny,
ü      Instrukcję obiegu i kontroli dokumentów wprowadzoną zarządzeniem dyrektora nr 33/2006/2007 z dnia 01.06.2007, która m.in. zawiera wykaz osób uprawnionych do zatwierdzania dowodów księgowych, wykaz programów komputerowych stosowanych w PSP 14, wykaz obowiązujących pieczątek na dekretacji dokumentów oraz instrukcję kasową,
ü      Zakładowy Plan Kont wprowadzony zarządzeniem dyrektora nr 22/2007/2008 z dnia 01.07.2008,
ü      Zasady (polityki) rachunkowości w PSP 14 wprowadzone zarządzeniem dyrektora nr 22/2006/2007 z dnia 03.01.2007,
ü      Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
ü      Procedury kontroli wewnętrznej wprowadzone zarządzeniem dyrektora nr 25/2006/2007 z dnia 02.03.2007,
ü      Regulamin pracy,
ü      Regulamin premiowania dla pracowników niebędacych nauczycielami,
ü      Regulamin przyznawania nagród dyrektora szkoły dla pracowników administracji i obsługi,
ü      Regulamin pomocy zdrowotnej dla nauczycieli,
ü      Regulamin kontroli wewnętrznej,
ü      Procedury postępowania w zakresie zamówień publicznych,
ü      Procedury kontroli finansowej,
ü      Regulamin zawierania umów i cennik wynajmu pomieszczeń,
ü      Wewnętrzny system oceniania,
ü      Instrukcję Kancelaryjną,
ü      Instrukcję P/POŻ,
ü      Regulamin nauczyciela dyżurnego,
ü      Regulamin Sali gimnastycznej,
ü      Regulamin pracowni technicznej,
ü      Regulamin pracowni komputerowej,
ü      Regulamin wypożyczalni,
ü      Regulamin czytelni,
ü      Regulamin świetlicy,
ü      Regulamin Rady Rodziców,
ü      Regulamin przyznawania uczniom PSP 14 pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym,
ü      Regulamin wycieczek,
ü      Regulamin przyznawania nagrody dyrektora szkoły uczniom PSP 14,
ü      Standardowa procedura ewakuacji uczniów, nauczycieli i pracowników PSP 14.
 
Spis wyżej wymienionych regulaminów i instrukcji obowiązujących w PSP nr 14 stanowi załącznik do protokołu kontroli (akta kontroli 08/30/I/s.58-59).
 
         Od dnia 01.01.1999r. księgi rachunkowe w szkole prowadzone są komputerowo na programie komputerowym VULCAN.
 
         W trakcie prowadzonych czynności sprawdzających ustalono, że w terminie od 20.09.2005r. do 31.10.2005r. w jednostce przeprowadzono inwentaryzację majątku w formie spisu z natury oraz inwentaryzację środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (akta kontroli 08/30/I/s.186-192).
 
         Na dzień 31.12.2007r. w jednostce kontrolowanej zatrudnionych było ogółem 88 osób na 86 etatach w tym 61 nauczycieli na 60,5 etatach.W administracji i obsłudze zatrudnionych było 27 osób na 25,50 etatach.
         Natomiast na dzień 30.06.2008r. w jednostce kontrolowanej zatrudnionych było ogółem 86 osób na 84 etatach w tym 61 nauczycieli na 60,5 etatach.W administracji i obsłudze zatrudnionych było 25 osób na 23,50 etatach (akta kontroli 08/30/I/s.185).
 
Szczegółowo stan zatrudnienia na dzień 31.12.2007 r. przedstawiono w tabeli nr 1.
 
 
 
 
 
Tabela nr 1
 

Lp.
Stanowiska
Liczba etatów
Liczba osób
   1
Nauczyciele
60,50
61
2
Administracja i obsługa
25,50
27
RAZEM
86
88

 
 
Strukturę zatrudnienia w przeliczeniu na liczbę osób zatrudnionych w PSP nr 14 przedstawiono na wykresie nr 1.
 
Wykres nr 1

Stan zatrudnienia w szkole na dzień

 
31.12.2007r.
Pracownicy
pedagogiczni
69%
Administracja
8%
Obsługa
23%
Pracownicy
pedagogiczni
Administracja
Obsługa

 

 
W zakresie realizacji planu rzeczowo-finansowego
 
W 2007 r. jednostka posiadała pięć rachunków bankowych. Wszystkie były prowadzone przez bank PKO BP S.A.:
Budżet - 13 1020 3668 0000 5902 0159 4654,
ZFŚS 97 - 1020 3668 0000 5602 0159 8333,
Dochody własne - 63 1020 3668 0000 5102 0159 8317,
Depozyt - 85 1020 3668 0000 5102 0159 8309,
Socrates-Comenius - 05 1020 3668 0000 5402 0159 8341.
 
 
 
 
 
Dochody budżetowe w 2007 r.
 
W dniu 08.01.2008 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb–27S z wykonania planu dochodów budżetowych szkoły za rok 2007.
Ze sprawozdania wynika, że dochody w tym okresie wyniosły 44.214,20 zł. W trakcie kontroli ustalono, że wykazana w sprawozdaniu Rb-27S kwota została zaewidencjonowana w trzech paragrafach:
- § 0830 – Wpływy z usług – 43.699,11 zł,
- § 0920 – Pozostałe odsetki – 168,59 zł,
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 346,50 zł.
Wyżej wymienione dochody uzyskano z tytułu zwrotu za media, sprzedaży tonerów, złomu oraz wygenerowanych odsetek na rachunkach bankowych. Powyższe środki zostały przekazane na rachunek bankowy Urzędu Miasta Opola.
 
Wydatki budżetowe w 2007 r.
 
Z wyciągu bankowego wynika, że stan środków budżetowych na rachunku bankowym środków budżetowych na dzień 31.12.2007 r. wynosił – „0” (akta kontroli 08/30/II/s.11-12).        
Szkoła
 
Z ewidencji księgowej Urzędu Miasta wynika, że łączna kwota środków finansowych przekazanych na działalność szkoły w 2007 r. wynosiła: 3.508.912,00 zł. Faktycznie wykorzystano kwotę 3.404.136,22 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 104.775,78 zł zwrócono do Urzędu Miasta Opola w dniu 20.12.2007 r. – 12.685,31 zł oraz w dniu 27.12.2007 r. – 92.090,47 zł (akta kontroli 08/30/II/s.209).
W dniu 09.01.2008 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb–28S z wykonania planu wydatków budżetowych na działalność szkoły za 2007 r. (akta kontroli 08/30/II/s.65). W wyniku kontroli ustalono, że łączna kwota wydatków wykazana w sprawozdaniu jest zgodna z łączną kwotą środków otrzymanych z Urzędu Miasta na działalność w 2007 r. Ze sporządzonego sprawozdania oraz z dokumentacji księgowej szkoły wynika, że dokonywane wydatki dotyczące szkoły zostały zaewidencjonowane w dwudziestu czterech paragrafach.
          Ustalono, że największą pozycję wydatków budżetowych stanowiły wynagrodzenia (§ 4010, 4040, 4110, 4120). Łączna kwota tych wydatków wyniosła 2.884.690,82 zł. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu budżetowym.
W wyniku kontroli ustalono, że w 2007 r. pracownikom oprócz wynagrodzeń miesięcznych wypłacono dodatkowo(akta kontroli 08/30/II/s.184):
Ø      nagrody jubileuszowe dla (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł,
Ø      odprawy emerytalne dla (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł.
 
          Zespół kontrolny poddał analizie dokumentację księgową dotyczącą wydatków dwóch paragrafów: 4210 – zakup materiałów i wyposażenia oraz 4300 - zakup usług pozostałych.
 
Rozdział 80101 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
 
          Wydatki ogółem wyniosły 64.603,47 zł. Dotyczyły one głównie materiałów remontowych, artykułów biurowych, środków czystości, prasy oraz wyposażenia. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-28S.
                             
Rozdział 80101 § 4300 – Zakup usług pozostałych
 
          Wydatki ogółem wyniosły 32.614,95 zł. Wydatki dotyczyły m.in. prowizji bankowych, opłat pocztowych i kurierskich oraz usług komunalnych. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-28S.
Świetlica
 
W dniu 09.01.2008 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb–28S z wykonania planu wydatków budżetowych z działalności świetlicy za 2007 r. (akta kontroli 08/30/II/s.62). W wyniku kontroli ustalono, że łączna kwota wydatków wykazana w sprawozdaniu jest zgodna z łączną kwotą środków otrzymanych z Urzędu Miasta na działalność w 2007 r. Ze sporządzonego sprawozdania oraz z dokumentacji księgowej wynika, że dokonywane wydatki dotyczące świetlicy zostały zaewidencjonowane w pięciu paragrafach.
          Ustalono, że największą pozycję wydatków budżetowych stanowiły wynagrodzenia (§ 4010, 4040, 4110, 4120). Łączna kwota tych wydatków wyniosła 95.758,38 zł. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu budżetowym.
 
Gospodarowanie dochodami własnymi w I półroczu 2008 r.
 
Źródła dochodów własnych oraz sposób ich przeznaczenia określone zostały w uchwale nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola z późniejszymi zmianami. Podstawą gospodarowania dochodami własnymi jest roczny plan sporządzony przez dyrektora jednostki określający przychody i rozchody w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej.
Z wyciągu bankowego wynika, że stan środków dochodów własnych na rachunku bankowym na dzień:
- 01.01.2008 r. wynosił 17.409,28 zł (akta kontroli 08/30/II/s.9).
-30.06.2008 r. wynosił 19.403,55 zł (akta kontroli Nr 08/30/II/s.5).
Salda z wyciągów bankowych są zgodne ze sprawozdaniami RB-34 za 2007 r.
Ustalono, że w kontrolowanej szkole środki dochodów własnych były gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym. Ze sporządzonego przez jednostkę sprawozdania Rb-34 wynika, że wykonanie dochodów w I półroczu 2008 r. wyniosło ogółem 32.048,22 zł (akta kontroli Nr 08/30/II/s.22). Na kwotę tę składają się:
Ø      środki pieniężne na początek roku sprawozdawczego - 17.409,28 zł,
Ø      dochody - 14.638,94 zł.
Powyższe przychody uzyskano w trzech paragrafach tj.:
Ø      paragraf 083 „Wpływy z usług” - kwota 13.857,00 zł,
Ø      paragraf 092 „Pozostałe odsetki” - kwota 592,94 zł,
Ø      paragraf 097 „Wpływy z różnych dochodów” – kwota 189,00 zł.
W wyniku kontroli ustalono, że na dochody składały się m.in. odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz wpłaty z tytułu najmu pomieszczeń. Ustalono, że w paragrafie 083 nieprawidłowo klasyfikowano dochody z najmu pomieszczeń. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ww. dochody winny być zaewidencjonowane w paragrafie 075 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego.
 
Wydatki dochodów własnych w 2007 r.
 
          Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 (akta kontroli Nr 08/30/II/s.16) wynika, że wydatki w ramach dochodów własnych w 2007r. wyniosły ogółem 21.186,38 zł. Wydatki te zaewidencjonowano w ośmiu paragrafach. W wyniku przeprowadzonej analizy wyżej wymienionego sprawozdania kontroli poddano dokumentację księgową dotyczącą wydatków dwóch paragrafów.
 
Rozdział 80101 § 4480 – Podatek od nieruchomości
 
          W paragrafie tym zostało zaewidencjonowanych sześć operacji po 317,00 zł w łącznej kwocie 1.902,00 zł. Wszystkie wydatki dotyczyły ww. podatku. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.                          
Rozdział 80101 § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
 
          W paragrafie tym została zaewidencjonowana jedna pozycja w wysokości 8.662,00 zł. Dotyczyła ona zakupionej kserokopiarki. Wykazana w ewidencji kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
 
 
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 
Z wyciągu bankowego wynika, że stan początkowy środków pieniężnych na dzień 01.01.2007 r. wynosił 14.721,93 zł (akta kontroli Nr 08/30/II/s.12). Stan ten jest zgodny z saldem początkowym konta 135 – rachunek ZFŚS (akta kontroli Nr 08/30/II/s.1).
          W 2007 r. w kontrolowanej szkole dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na łączną kwotę 146.150,00 zł. Środki budżetowe zostały przekazane na rachunek bankowy ZFŚS w dniach:
Ø      21.05.2007 r. – 102.975,00 zł,
Ø      07.06.2007 r. –      1.800,00 zł,
Ø      06.09.2007 –        34.925,00 zł,
Ø      24.10.2007 r.        6.450,00 zł, (korekta)
RAZEM                     146.150,00 zł 
 
Zasady tworzenia i udzielania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników szkoły określił dyrektor w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Ww. regulamin określa m.in. osoby uprawnione do korzystania ze środków funduszu, przeznaczenie środków oraz zasady i warunki przyznawania świadczeń socjalnych.
Działalność socjalna prowadzona jest na podstawie zatwierdzonego rocznego planu dochodów i wydatków. Środki funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. Niewykorzystane środki w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. 
W wyniku kontroli ustalono, że na rachunek bankowy oprócz środków przeniesionych z poprzedniego roku, odpisów i odsetek od zgromadzonych środków, wpływały także spłaty pożyczek mieszkaniowych oraz odpis dla emerytów przekazany z Urzędu Miasta w wysokości 20.225,00 zł. Wpływów z innych źródeł nie stwierdzono.
         Z analizy dokumentów wynika, że ze środków funduszu dokonano wypłat na:
Ø      świadczenia urlopowe w łącznej kwocie 47.341,70 zł,
Ø      pomoc finansową w łącznej wysokości 39.380,00 zł,
Ø      dofinansowanie do wypoczynku w łącznej kwocie 41.357,00 zł,
Ø      dofinansowanie do wypoczynku dzieci w wysokości 8.898,20 zł,
Ø      zapomogi losowe w kwocie 5.800,00 zł,
Ø      na organizację imprez kulturalnych w łącznej kwocie 13.699,33 zł
          Saldo konta 135 na dzień 31.12.2007 r. wynosiło 26.252,95 zł i było zgodne z wyciągiem bankowym (akta kontroli Nr 08/30/II/s.10).
 
Dokumenty księgowe
 
         Podczas kontroli ustalono, że dokumenty księgowe przechowywane są w segregatorach. Poukładane są w sposób chronologiczny. Zbadana dokumentacja prowadzona jest starannie. Dostęp do niej osobom niepowołanym jest ograniczony.   
Zespół kontrolny, na podstawie „obrotówki” konta 130 – rachunek bankowy środków budżetowych za cały rok 2007 oraz za okres od stycznia do marca 2008 r. dokonał wyboru trzynastu dokumentów księgowych, na podstawie których dokonano wydatku powyżej 1.000,00 zł (z wyłączeniem wydatków dotyczących zakupu energii, gazu oraz wody). Sprawdzono sposób opisywania faktur oraz rachunków pod względem formalnym, rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzania do wypłaty przez dyrektora jednostki. W tabeli nr 2 przedstawiono dokumenty poddane szczegółowej kontroli.     
 
Tabela nr 2
Lp.
nr faktury
tytułem
kwota
data przelewu
Nr wyciągu bankowego
1
769/WIT/2007
Stoły
4.249,26
12/11/2007
98
2
00276/2007/11
Pomoce naukowe
2.733,38
12/11/2007
95
3
00289/2007/11
Mikroskop
2.000,01
12/11/2007
98
4
00357/2007/11
Mikroskop, maszyna elektrostatyczna
3.407,01
30/11/2007
109
5
KV/94/07
Pomiary natężenia oświetlenia
5.296,50
19/12/2007
120
6
23/07
Okna + montaż
12.194,09
04/12/07
b.d.
7
FA/541/2008/MG
Środki czystości
2.018,38
30/01/2008
18
8
120/2008/11.02.2008
Wykładzina dywanowa
1.012,50
18/02/2008
27
9
126/02/2008
Szyny ścienne z mechanizmem naciągowym
2.013,00
22/02/2008
29
10
FA/00019/02/2008
Meble do świetlicy
6.800,00
27/02/2008
32
11
52/WIT/2008
Krzesła + usługa transportowa
1.512,80
28/02/2008
33
12
KV/14/08
Pomiary ochrony p.poż.
3.723,60
06/03/2008
36
13
7921/08V
Prawo do używania pakietu programów komp. Vulcan
2.520,00
19/03/2008
44
 
W trakcie powyższego badania zespół kontrolny ustalił, że wszystkie skontrolowane dokumenty były sprawdzone pod względem merytorycznym, rachunkowym i formalnym. Wszystkie faktury posiadały dekretację oraz wskazanie odpowiedniego paragrafu klasyfikacji budżetowej. 
 
 System kontroli wewnętrznej
 
Celem przeprowadzonego badania było ustalenie w jaki sposób funkcjonuje w kontrolowanej jednostce system kontroli wewnętrznej. Badania skuteczności systemu dokonano w oparciu o standardy szczegółowe INTOSAI (Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli i Audytu), przyjęte i rekomendowane przez NIK i Ministerstwo Finansów, zawierające określone warunki skuteczności systemu kontroli wewnętrznej. Tabela nr 3 przedstawia ocenę realizacji standardów kontroli wewnętrznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 14.
 
Tabela nr 3
 Lp.
Czynność
Standard
Stan ustalony w PSP nr 14
1
DOKUMENTACJA
Struktura kontroli wewnętrznej oraz wszelkie operacje i znaczące zdarzenia powinny być dokładnie udokumentowane,   a dokumentacja powinna być natychmiast dostępna, jeżeli zachodzi potrzeba sprawdzenia.
Zbadana dokumentacja prowadzona jest starannie i chronologicznie. Operacje finansowe są rzetelnie udokumentowane. Sposób przechowywania umożliwia szybkie odszukanie wszystkich dokumentów.
2
BEZZWŁOCZNE
I PRAWIDŁOWE REJESTROWANIE OPERACJI I ZDARZEŃ
Operacje i znaczące zdarzenia powinny być niezwłocznie rejestrowane i prawidłowo sklasyfikowane.
Zdarzenia księgowe księgowane są na bieżąco i w sposób chronologiczny. Nie stwierdzono przypadków błędnego klasyfikowania operacji.
3
AUTORYZACJA
Operacje i znaczące zdarzenia powinny podlegać autoryzacji oraz być wykonywane tylko przez osoby dysponujące odpowiednimi uprawnieniami.
Wszystkie dokumenty będące podstawą przeprowadzenia operacji, posiadają podpisy osób upoważnionych. Upoważnienia znajdują się w aktach osobowych pracowników.
4
PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW
Kluczowe obowiązki i odpowiedzialność za udzielanie upoważnień, realizowanie, rejestrowanie oraz sprawdzanie operacji      i zdarzeń powinny być podzielone między różne osoby.
W jednostce jest właściwy podział obowiązków. Upoważnienia do podpisywania dokumentów finansowych ustalono w prawidłowy sposób.
5
NADZÓR
Należy zapewnić kompetentny nadzór dla upewnienia się, że cele są realizowane.
W badanych obszarach związanych z operacjami finansowymi istnieje prawidłowy nadzór ze strony dyrekcji. 
Przelewy bankowe dokonywane są wyłącznie po zatwierdzeniu przez
dyrekcję.
6
DOSTĘP DO ZASOBÓW  I DOKUMENTÓW ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
ZA NIE
Dostęp do zasobów i akt powinien być ograniczony tylko do osób upoważnionych, które są odpowiedzialne za dozór nad nimi lub ich wykorzystanie.
Badana dokumentacja znajduje się na terenie jednostki w pokoju głównej księgowej. Dostęp do dokumentów osobom niepowołanym jest ograniczony.
Zasoby komputerowe chronione są indywidualnymi hasłami dostępu.
 
W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.
 
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono dyrektorowi szkoły.
 
Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola   stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola, zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r., oraz zarządzeniem nr OR.I-0152/218/2008 z dnia 14.04.2008 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 
 
Jednostka kontrolowana
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
 
(podpisy)
 
 
 
Data: ........................
                   Zespół kontrolny
 
 
 
(podpisy)
 
 
 
Data:…………….
           
 
   Podpis Głównego Specjalisty:
 
 
 
   Podpis Naczelnika Wydziału:
 
 
 
Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
 
.................................................................................................................
 
.................................................................................................................
 
.................................................................................................................
 
.................................................................................................................
 
 
 
 

 

Załączniki do pobrania: 2009-05-05 13:41:15 - Wystąpienie pokontrolne (21.50 kB)

Ilość odwiedzin: 7993
Nazwa dokumentu: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Lisiecka, Jacek Spadło
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Lisiecka, Jacek Spadło
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2009-05-05 13:38:04
Data udostępnienia informacji: 2009-05-05 13:38:04
Data ostatniej aktualizacji: 2009-05-05 14:03:08

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner