logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

 
                           

KWiA – I –0914/32/2008
Opole, 03 listopada 2008 r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 36/08
 
Jednostka kontrolowana
Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu
ul. Wróblewskiego 7
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
   od 1 do 17 października 2008 r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Tadeusz Lech – główny specjalista                  w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu Małgorzata Jóźwin-Mazurek - podinspektor
w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
 
 
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
nr 77/2008
nr 78/2008
Przedmiot kontroli
- gospodarka finansowa
- ewidencja księgowa i sprawozdawczość
- ZFŚS
 
Okres objęty kontrolą
2008 r.
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Małgorzata Szeląg– dyrektor Ośrodka
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali:
Małgorzata Szeląg– dyrektor Ośrodka
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– główna księgowa
 

    
Podstawy prawne
 
1.     Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).
 
2.     Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. Nr 76, poz.694 z późniejszymi zmianami).
 
3.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 170, poz. 1426 z późniejszymi zmianami).
 
  1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107 poz. 726 z późn. zm.).
 
  1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142  poz. 1020).
 
6.     Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz.1222 późniejszymi zmianami).
 
7.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 42 poz. 257 z dnia 12.03.2008 r.).
 
8.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie warunków i trybu tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizacji i sposobu działania placówek doskonalenia nauczycieli, w tym zakresu ich działalności obowiązkowej oraz zadań doradców metodycznych, warunków i trybu powierzania nauczycielom zadań doradcy metodycznego (Dz. U. Nr 84 poz. 779).
 
  1. Uchwała Nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola.
 
  1. Ustawa z dnia 04 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity z 1996 r., Dz. U. Nr 70, poz. 335 z późniejszymi zmianami).
 
  1. Komunikat Nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2006 r. Nr 7 poz. 58).
     
Cel kontroli
 
Celem kontroli była ocena prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej oraz sprawdzenie rzetelności prowadzonej ewidencji dochodów wydatków i sporządzanych sprawozdań.
 
Metodyka przeprowadzenia kontroli
 
Zapoznano się z przyjętymi rozwiązaniami organizacyjnymi w zakresie prowadzenia spraw ewidencyjno-księgowych.
Dane zawarte w sprawozdaniach sporządzonych przez jednostkę kontrolowaną porównano z danymi znajdującymi się w ewidencji księgowej, wyciągach bankowych oraz w innych badanych dokumentach.      
Przeprowadzono analizę zapisów znajdujących się w ewidencji księgowej Ośrodka dotyczących poszczególnych rodzajów wydatków budżetowych i z dochodów własnych pod kątem celowości i zasadności ich dokonywania oraz pod kątem zgodności danych ewidencyjnych z danymi wykazywanymi w sprawozdaniach.
Szczegółową kontrolą objęto zapisy w ewidencji księgowej dotyczące wydatków budżetowych na wynagrodzenia dla dyrektora i głównej księgowej, wpływy i wydatki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz ewidencję wydatków dokonanych w ostatnim miesiącu okresu sprawozdawczego tj. w sierpniu 2008 r.
Przeprowadzono analizę zapisów dotyczących poszczególnych źródeł dochodów własnych Ośrodka pod kątem zgodności danych ewidencyjnych z danymi wykazywanymi w sprawozdaniach oraz pod kątem legalności ich uzyskiwania. Szczegółową kontrolą objęto zapisy w ewidencji księgowej dotyczące wydatków na wynagrodzenia od umów zleceń oraz ewidencję wydatków dokonanych w ostatnim miesiącu okresu sprawozdawczego tj. czerwcu 2008 r.   
Zapoznano się również z dokumentacją dotyczącą funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w Ośrodku.
 
USTALENIA KONTROLI
 
I. W zakresie spraw organizacyjno-kadrowych
 
         Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli funkcjonuje na podstawie uchwały Nr LVIII/700/02 Rady Miasta Opola z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie założenia Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu (akta kontroli Nr 08/36/I/4).  Organizację Ośrodka określa statut stanowiący załącznik nr 2 do tej uchwały.
         Do 30 czerwca 2008 r. siedzibą Ośrodka był budynek przy ul. Sienkiewicza 4-6. Obecnie siedzibą kontrolowanej jednostki jest budynek Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 w Opolu przy ul. Wróblewskiego (akta kontroli Nr 08/36/I/5).  W dniu 15.06.2008 r. Ośrodek zawarł porozumienie ze szkołą w sprawie warunków współpracy oraz obowiązków w zakresie zagadnień finansowych, eksploatacyjnych i kadrowych (akta kontroli Nr 08/36/I/6-9).  
         Dyrektorem Ośrodka jest pani Małgorzata Szeląg powołana na to stanowisko przez Prezydenta Miasta Opola na okres od 01 września 2007 r. do 31 sierpnia 2012 r. (akta kontroli Nr 08/36/I/10-11). Na stanowiskugłównego księgowego w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony zatrudniona jest pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli Nr 08/36/I/12-13).
         Na dzień 30.09.2008 r. w Ośrodku zatrudnionych było 12 osób na 9,5 etatu. Stan zatrudnienia w rozbiciu na poszczególne grupy zawodowe przedstawia poniższa tabela:
 
Stan zatrudnienia za 30.09.2008 r.
 

Lp.
Pracownicy
Etaty
Osoby
1
Pedagogiczni
4,75
6
2
Dyrekcja i administracja
4,50
5
   3
    Obsługa (sprzątaczka)
0,25
1
 
RAZEM:
9,50
12
 

         Stosunkowo niewielka liczba zatrudnionych pracowników wynika ze specyfiki działalności jednostki, która swoje zadania statutowe realizuje głównie poprzez zlecanie prowadzenia szkoleń i kursów osobom nie będącym pracownikami Ośrodka.
         Wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni są na czas nieokreślony w charakterze nauczycieli konsultantów, przy czym dwóch nauczycieli faktycznie nie wykonuje pracy w Ośrodku, gdyż w ramach urlopów bezpłatnych zostali oddelegowani do pracy w Kuratorium Oświaty w Opolu (akta kontroli Nr 08/36/I/14-15).
         W 2008 roku do pracy w Ośrodku przyjęto jednego pracownika pedagogicznego – nauczyciela dyplomowanego na stanowisko konsultanta w wymiarze ½ etatu. Stawka wynagrodzenia zasadniczego dla tego pracownika została ustalona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.
         W 2008 roku do pracy w Ośrodku przyjęto również jednego pracownika niepedagogicznego – sprzątaczkę od 01.09.2008 r.w wymiarze ¼ etatu, ze stawką wynagrodzenia zasadniczego w wysokości (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zł. W wyniku kontroli ustalono, że w umowie o pracę wpisano (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) kategorię zaszeregowania (akta kontroli Nr 08/36/I/16-20). Zgodne zzałącznikiem nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego - rozpiętość kategorii zaszeregowania dla tego stanowiska wynosi od I do V.
           Ponadto ustalono, że przyjęci pracownicy posiadają założone akta osobowe i aktualne badania lekarskie, co jest udokumentowane zaświadczeniami wystawionymi przez lekarza posiadającego odpowiednie uprawnienia. W aktach osobowych znajdują się również zaświadczenia o odbytych szkoleniach bhp.                
         Z zapisów w ewidencji kontroli wynika, że w 2008 r. w jednostce przeprowadzono jedną kontrolę zewnętrzną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Przedmiotem kontroli była realizacja projektu „Wspieranie aktywnego rozwoju kwalifikacji zawodowych pracowników edukacji”. W wyniku tej kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono i nie wydano żadnych zaleceń.
 
         Ośrodek posiada w banku PKO Bank Polski S.A. pięć niżej wymienionych rachunków bankowych (akta kontroli Nr 08/36/I/21):
570201595651 - rachunek budżetowy,
580201623933 - rachunek depozytowy,
530201605351 - rachunek ZFŚS,
510201605336 - rachunek dochodów własnych,
510201605344 - rachunek pomocniczy-dotacje unijne.
Kontrolą objęto rachunki: budżetowe, ZFŚS oraz dochodów własnych.
         Wydatki pokrywane są ze środków budżetowych Gminy oraz z dochodów     własnych.
Z budżetem gminy Ośrodek rozlicza się:
 - w dziale 801 rozdział 80142 - ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr,
 - w dziale 801 rozdział 80195 - pozostałe zadania (wydatki za 8 miesięcy – 998,19 zł).
Niniejszą kontrolą objęto wydatki w rozdziale 80142, które stanowiły największą pozycję wydatków ogółem.
                                                                            
 II.W zakresie realizacji planu rzeczowo-finansowego
 
 II.1. Wydatki budżetowe  Ośrodka w 2008r.
 
         Z wyciągu bankowego nr 66 wynika, że stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2007 r. wynosił – „0” (akta kontroli Nr 08/32/I/23-24). Stan ten był jednocześnie saldem początkowym okresu objętego niniejszą kontrolą.
         W dniu 04.09.2008 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb–28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 8 miesięcy 2008r. (akta kontroli Nr 08/32/I/33-34). Łączna kwota wydatków wykazana w sprawozdaniu wyniosła 321.320,66 zł. W wyniku kontroli ustalono, że kwota ta jest zgodna z ewidencją księgową – zestawienie obrotów i sald konta 130 (akta kontroli Nr 08/36/I/45).
         Ze sporządzonego sprawozdania oraz z dokumentacji księgowej Ośrodka wynika, że dokonane wydatki zostały zaewidencjonowane w trzynastu paragrafach. W wyniku kontroli stwierdzono, że wykazane w sprawozdaniu dane dotyczące wydatków zaewidencjonowanych we wszystkich paragrafach są zgodne z ewidencją księgową - obroty na koncie 130 (akta kontroli Nr 08/36/I/35-40).       
         Stan środków pieniężnych wykazany w ewidencji księgowej (konto 130) na koniec sierpnia 2008 r.wynosił 33.181,15 zł (akta kontroli Nr 08/36/I/35). Stan tenbył zgodny z wyciągiem bankowym nr 74 na dzień 29.08.2008 r. - piątek(akta kontroli Nr 08/36/I/46-47).
         Największą pozycję stanowiły wydatki w paragrafie 4010 – wynagrodzenia. Łączna kwota tych wydatków wyniosła 208.765,40 zł. W 2008 r. oprócz miesięcznych wynagrodzeń wypłacono (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli Nr 08/36/I/41). 
          W trakcie kontroli szczegółową analizą objęto wynagrodzenia dyrektora i głównej księgowej Ośrodka za osiem miesięcy 2008 r. Dokonano analizy tych wynagrodzeń polegającej na porównaniu naliczeń wykazanych w indywidualnych kartach wynagrodzeń z wyciągami bankowymi. W wyniku kontroli stwierdzono, że wszystkie kwoty wykazane w indywidualnych kartotekach wynagrodzeń były zgodne z kwotami figurującymi na poleceniach przelewów bankowych dla tych pracowników (akta kontroli Nr 08/36/I/42-43).       
         Ponadto dokonano analizy ewidencji księgowej dotyczącej wszystkich wydatków dokonanych w sierpniu2008 r. Wydatki te zostały zaewidencjonowane w ośmiu niżej wymienionych paragrafach:
 
Paragraf 4010 – wynagrodzenia osobowe (akta kontroli Nr 08/36/I/40).
 
Według ewidencji księgowej wydatki za 8 miesięcy wyniosły 208.765,40 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-28S. W sierpniu zaewidencjonowano sześć wydatków na łączną kwotę 23.227,80 zł. Wydatki dotyczyły wypłat wynagrodzeń pracownikom, przekazania potrąconych pożyczek mieszkaniowych, składek ZUS od pracowników oraz składek zdrowotnych i podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników. Wszystkie wydatki zostały zaewidencjonowane zgodnie z klasyfikacją budżetową.
 
Paragraf 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne (akta kontroli Nr 08/32/I/40).
 
Według ewidencji księgowej wydatki za 8 miesięcy wyniosły 34.639,50  zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-28S. W sierpniu zaewidencjonowano jeden wydatek na kwotę 3.730,38 zł. Dotyczył on zapłaty składek ZUS od pracodawcy i został zaewidencjonowany zgodnie z klasyfikacją budżetową.
 
Paragraf 4120 – składki na Fundusz Pracy (akta kontroli Nr 08/32/I/39).
 
Według ewidencji księgowej wydatki za 8 miesięcy wyniosły 5.284,44  zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-28S. W sierpniu zaewidencjonowano jeden wydatek na kwotę 569,09 zł. Dotyczył on zapłaty składki na Fundusz Pracy i został zaewidencjonowany zgodnie z klasyfikacją budżetową.
 
Paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (akta kontroli Nr 08/32/I/39).
 
Według ewidencji księgowej wydatki za 8 miesięcy wyniosły 26.363,26 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-28S. W sierpniu zaewidencjonowano dwa wydatki na łączną kwotę 50,00 zł. Wydatki dotyczyły zakupu kodeksu pracy oraz kodeksu oświaty i zostały zaewidencjonowane zgodnie z klasyfikacją budżetową.
 
Paragraf 4260 - zakup energii (akta kontroli Nr 08/36/I/39)
 
Według ewidencji księgowej wydatki za 8 miesięcy wyniosły 1.094,37 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-28S. W sierpniu zaewidencjonowano trzy wydatki na łączną kwotę 63,98 zł. Wydatki dotyczyły opłat za energię elektryczną, cieplną, wodę, ścieki i zostały zaewidencjonowane zgodnie z klasyfikacją budżetową.
 
Paragraf 4300 - zakup usług pozostałych (akta kontroli Nr 08/36/I/38-39)
 
Według ewidencji księgowej wydatki za 8 miesięcy wyniosły 9.338,33 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-28S. W sierpniu zaewidencjonowano osiem wydatków na łączną kwotę 2.364,98 zł. Wydatki dotyczyły opłat za usługi pocztowe, ksero, monitoring, wywóz śmieci oraz za prowadzenie rachunków bankowych i zostały zaewidencjonowane zgodnie z klasyfikacją budżetową.
 
Paragraf 4700– szkolenia pracowników (akta kontroli Nr 08/36/I/38).
 
Według ewidencji księgowej wydatki za 8 miesięcy wyniosły 880,00  zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-28S. W sierpniu zaewidencjonowano jeden wydatek na kwotę 340,00 zł. Dotyczył on zapłaty za szkolenie bhp i został zaewidencjonowany zgodnie z klasyfikacją budżetową.
 
Paragraf 4750– zakup akcesoriów komputerowych(akta kontroli Nr 08/36/I/37).
 
Według ewidencji księgowej wydatki za 8 miesięcy wyniosły 734,93  zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-28S. W sierpniu zaewidencjonowano jeden wydatek na kwotę 424,56 zł. Dotyczył on zakupu zestawu z certyfikatem ZUS i został zaewidencjonowany zgodnie z klasyfikacją budżetową.
 
  II.2. Dochody własne Ośrodka w I półroczu 2008 r.
 
        W dniu 10.07.2008 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb–34S z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2008r. (akta kontroli Nr 08/36/I/53-54).  Ze sporządzonego sprawozdania wynika, że wykonanie dochodów własnych w I półroczu 2008 r. wyniosło ogółem 86.747,01 zł. Na kwotę tą składają się:
         
Ø      środki pieniężne na początek roku sprawozdawczego w kwocie 50.264,06 zł,
Ø      przychody w kwocie 36.482,95 zł.
Powyższe przychody uzyskano w dwóch paragrafach tj.:
 
Ø      paragraf 083 „wpływy z usług” – kwota 35.453,60 zł,
Ø      paragraf 0920 „pozostałe odsetki”- kwota 1.029,35 zł,
 
   W wyniku kontroli ustalono, że  wykazane w obu paragrafach kwoty były zgodne z ewidencją księgową (akta kontroli Nr 08/36/I/57-58). Natomiast wykazany w sprawozdaniu stan początkowy środków pieniężnych był wyższy o 93,33 zł od stanu figurującego w wyciągu bankowym nr 115 z dnia 31.12.2007 r. (akta kontroli Nr 08/36/I/48-49) oraz w ewidencji księgowej – konto 132 (akta kontroli Nr 08/36/I/52). Z wyjaśnień głównej księgowej oraz z badanej dokumentacji wynika, że kwota wykazana w sprawozdaniu stanowi sumę środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bankowym – 50.170,73 zł (akta kontroli Nr 08/36/I/52) i gotówki w kasie w kwocie 93,33 zł (akta kontroli Nr 08/36/I/63). 
     W wyniku kontroli ustalono, że sporządzony został protokół z przeprowadzonej inwentaryzacji kasy na dzień 31.12.2007 r. (akta kontroli Nr 08/36/I/64). Wynika z niego, iż stan gotówki w kasie faktycznie wynosił 93,33 zł. Taka sama kwota została wykazana na koncie 101-02 - kasa jako saldo początkowe na dzień 01.01.2008 r. (akta kontroli Nr 08/36/I/63).  
         Ponadto ustalono, że wpływy w paragrafie 083 pochodziły z opłat za organizowane kursy, szkolenia oraz warsztaty, których ogółem w I półroczu zorganizowano - 35 (akta kontroli Nr 08/36/I/79-82). 
         W trakcie kontroli porównano wszystkie księgowania dokonanych wpłat z wyciągami bankowymi za miesiąc czerwiec 2008 r. Rozbieżności w tym zakresie nie stwierdzono (akta kontroli Nr 08/36/I/57-58). 
         Natomiast zaewidencjonowana w paragrafie 0920 kwota 1.029,35 zł w całości dotyczyła odsetek bankowych (akta kontroli Nr 08/36/I/55-56). 
 
II.3. Wydatki z dochodów własnych Ośrodka w I półroczu 2008 r.
 
     Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 wynika, że wydatki w ramach dochodów własnych w I półroczu 2008 r. wyniosły ogółem 72.131,59 zł. Poniesione wydatki zaewidencjonowano w czternastu paragrafach i były one związane z bieżącą działalnością Ośrodka.
     W wyniku porównania kwot wydatków ogółem stwierdzono, że łączna kwota wydatków wykazana w sprawozdaniu jest niższa o 746,14 zł od wydatków wykazanych w zestawieniu obrotów i sald dla konta 132 – rachunek bankowy dochodów własnych (akta kontroli Nr 08/36/I/89-90).  Ponadto stwierdzono rozbieżności w trzech niżej wymienionych paragrafach:
 
Paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia
W sprawozdaniu wykazano kwotę 15.227,12 zł. W zestawieniu obrotów i sald figuruje kwota 15.705,16 zł tj. wyższa o 478,04 zł. W ewidencji wydatków wykazano wydatki w tym paragrafie w kwocie 15.657,78zł, tj. niższej o 430,66 zł od kwoty wykazanej w sprawozdaniu.
 
Paragraf 4300 - zakup usług pozostałych
W sprawozdaniu wykazano kwotę 15.024,61 zł. W zestawieniu obrotów i sald figuruje kwota 14.942,71 zł tj. niższa o 81,90 zł. Kwota wykazana w sprawozdaniu jest zgodna z ewidencją wydatków w tym paragrafie.
 
Paragraf 4430 – różne opłaty i składki
W sprawozdaniu wykazano kwotę 520,00 zł. W zestawieniu obrotów i sald figuruje kwota 470,00 zł tj. niższa o 50,00 zł. Kwota wykazana w sprawozdaniu jest zgodna z ewidencją wydatków w tym paragrafie.
 
     Z pisemnego wyjaśnienia głównej księgowej wynika, że powyższe rozbieżności wynikają z faktu, iż część wydatków dokonywano za gotówkę uprzednio pobraną z banku do kasy oraz ze sporządzonych korekt (akta kontroli Nr 08/36/I/92). 
    Ponadto ustalono, że na wykazany w sprawozdaniu stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2008 r. w kwocie 14.615,42 zł składały się środki pieniężne na rachunku bankowym w kwocie 13.802,95 zł (akta kontroli Nr 08/36/I/91) oraz gotówka w kasie w kwocie 812,47 zł (akta kontroli Nr 08/36/I/68). 
         W trakcie kontroli szczegółową analizą objęto ewidencję księgową dotyczącą wszystkich wydatków dokonanych w czerwcu2008 r. Wydatki te zostały zaewidencjonowane w dziewięciu niżej wymienionych paragrafach:
 
Paragraf 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne (akta kontroli Nr 08/36/I/76-77).
 
Według ewidencji księgowej wydatki za 8 miesięcy wyniosły 304,34  zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu. W czerwcu zaewidencjonowano jeden wydatek na kwotę 12,85 zł. Dotyczył on zapłaty składek ZUS od pracodawcy i został zaewidencjonowany zgodnie z klasyfikacją budżetową.
 
Paragraf 4170 – wynagrodzenia bezosobowe (akta kontroli Nr 08/36/I/76).
 
Według ewidencji księgowej wydatki za 6 miesięcy wyniosły 35.224,14  zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu. Wydatki dotyczyły głównie wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i o dzieło zawartych w związku z organizowanymi szkoleniami i kursami. Ogółem w okresie tym sporządzono 35 list płac dla 70 osób. W trakcie kontroli zapisy w ewidencji dotyczące wydatków porównano z listami płac za sześć miesięcy 2008 r. Rozbieżności w tym zakresie nie stwierdzono. W czerwcu zaewidencjonowano sześć wydatków na kwotę 4.850,00 zł. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń od umów zleceń oraz podatków, składek zdrowotnych i ZUS od zleceniobiorców i zostały zaewidencjonowane zgodnie z klasyfikacją budżetową.
 
Paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (akta kontroli Nr 08/36/I/76).
 
Według ewidencji księgowej wydatki za 6 miesięcy wyniosły 15.657,78 zł, natomiast w sprawozdaniu wykazano kwotę niższą o 430,66 zł tj.15.227,12 zł. Z wyjaśnień głównej księgowej wynika, iż różnica ta wynika z tego, że w ewidencji ujęto całą kwotę pobraną z banku na zakupy, natomiast faktyczna wartość zakupów była niższa i niewydatkowana gotówka pozostała w kasie. W czerwcu zaewidencjonowano dwa wydatki na łączną kwotę 50,00 zł. Wydatki dotyczyły zakupu kodeksu pracy oraz kodeksu oświaty i zostały zaewidencjonowane zgodnie z klasyfikacją budżetową.
 
Paragraf 4300 - zakup usług pozostałych(akta kontroli Nr 08/36/I/75)
 
Według ewidencji księgowej wydatki w tym paragrafie za 6 miesięcy wyniosły 15.024,61 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-34.Kwota ta jest niższa o 81,90 zł od kwoty wydatków wykazanej w tym paragrafie na koncie 132- rachunek bankowy.Z wyjaśnień głównej księgowej wynika, iż różnica ta wynika z tego, że wydatków w tej kwocie dokonano za gotówkę znajdującą się w kasie. W czerwcu zaewidencjonowano sześć wydatków na łączną kwotę 744,06 zł. Wydatki dotyczyły opłat za usługi pocztowe, transportowe, wynajem sali oraz dorobienie kluczy i zostały zaewidencjonowane zgodnie z klasyfikacją budżetową.
 
Paragraf 4370 – usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej(akta kontroli Nr 08/36/I/74)
 
Według ewidencji księgowej wydatki w tym paragrafie za 6 miesięcy wyniosły 535,64  zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-34.Kwota ta w całości dotyczy dwóch wydatków zaewidencjonowanych w czerwcu. Wydatki dotyczyły opłat za abonament oraz instalację linii telefonicznej i zostały zaewidencjonowane zgodnie z klasyfikacją budżetową.
 
Paragraf 4410 – podróże służbowe krajowe(akta kontroli Nr 08/36/I/74)
 
Według ewidencji księgowej wydatki w tym paragrafie za 6 miesięcy wyniosły 1350,74 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-34.W czerwcu zaewidencjonowano trzy wydatki na łączną kwotę 413,82 zł. Wydatki dotyczyły zwrotu kosztów przejazdów służbowych i zostały zaewidencjonowane zgodnie z klasyfikacją budżetową.
 
Paragraf 4700 – szkolenia pracowników(akta kontroli Nr 08/36/I/73).
 
Według ewidencji księgowej wydatki za 6 miesięcy wyniosły 788,00 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu. W czerwcu zaewidencjonowano jeden wydatek na kwotę 190,00 zł. Dotyczył on zapłaty za szkolenie i został zaewidencjonowany zgodnie z klasyfikacją budżetową.
 
Paragraf 4740 – zakup materiałów i papieru do drukarek(akta kontroli Nr 08/36/I/73).
 
Według ewidencji księgowej wydatki za 6 miesięcy wyniosły 2.002,72 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu. W czerwcu zaewidencjonowano dwa wydatki na kwotę 756,92 zł. Dotyczyły one zakupu tonerów do drukarek laserowych i zostały zaewidencjonowane zgodnie z klasyfikacją budżetową.
 
Paragraf 4999 – wydatki sum do wyjaśnienia(akta kontroli Nr 08/36/I/73)
 
Według ewidencji księgowej wydatki w tym paragrafie za 6 miesięcy wyniosły 11,12  zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-34.Kwota ta w całości dotyczyła jednego wydatku zaewidencjonowanego w czerwcu. Dotyczył on błędnie zapłaconej części składki zdrowotnej.
 
II.4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2008 r.
 
         Z pisemnego zawiadomienia banku dotyczącego potwierdzenia sald oraz z wyciągu bankowego nr 42 wynika, że na dzień 31.12.2007 r. stan środków na rachunku bankowym funduszu wynosił 6.071,82 zł (akta kontroli Nr 08/36/I/106-107). Stan ten był zgodny ze stanem początkowym na dzień 01.01.2008 r. wykazanym na koncie księgowym – 135 (akta kontroli Nr 08/36/I/112). Ponadto z protokołu inwentaryzacji wynika, że na dzień 31.12.2007 r. w kasie ZFŚS znajdowała się gotówka w kwocie 5,03 zł (akta kontroli Nr 08/36/I/98).
W sporządzonym sprawozdaniu Rb-28S wykazano, że w paragrafie 4440 wydatki budżetowe za 8 miesięcy 2008 r. wyniosły 11.625,00 zł.W wyniku kontroli ustalono, że powyższa kwota wydatków w tym paragrafie jest zgodna z ewidencją księgową i w całości dotyczyła odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Odpisu tego dokonano w ustawowym terminie tj. w dniu 27.05.2008 r.
Z analizy zapisów na koncie księgowym 135 – rachunek bankowy funduszu socjalnego (01) i mieszkaniowego (02) wynika,że łączna kwota obrotów po stronie „Wn” (wpływów) na fundusz socjalny za 8 miesięcy 2008 r. wyniosła 35.456,82 zł (akta kontroli Nr 08/36/I/109). W wyniku kontroli ustalono, że na sumę tę oprócz dokonanych odpisów i stanu początkowego środków pieniężnych składały się także spłaty pożyczek i odsetki bankowe oraz środki przelane przez Urząd Miasta Opola z tytułu odpisu dla nauczycieli emerytów w kwocie 1.253,00 zł. Wpływów z innych źródeł nie stwierdzono.
         Z analizy zapisów dokonanych na tym koncie po stronie „Ma” wynika, że zaewidencjonowane obroty (rozchody) w tym okresie wyniosły łączne 23.555,02 zł.Środki te wydatkowane były na świadczenia urlopowe dla nauczycieli, zapomogi, podatki dochodowe od tych zapomóg, dofinansowanie do wypoczynku oraz pożyczki mieszkaniowe. Innych wydatków nie stwierdzono.
Na koniec sierpnia 2008 r. salda po stronie „Wn” konta „135” wynosiły:
 - 10.428,05 zł (konto funduszu socjalnego),
 -   1.473,75 zł (konto funduszu mieszkaniowego).
Stan środków pieniężnych ogółem według ewidencji księgowej wynosił 11.901,80 zł (akta kontroli Nr 08/36/I/114) i był zgodny z wyciągiem bankowymnr 36 (akta kontroli Nr 08/36/I/115).
 
III. System kontroli wewnętrznej
 
         Nadzór i organizację pracyoraz obieg dokumentacji w Ośrodku w 2008 r. reguluje ogółem 38 różnych zarządzeń dyrektora oraz regulaminów i instrukcji, w tym Instrukcja sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów oraz Regulamin Kontroli Wewnętrznej (akta kontroli Nr 08/36/I/116-117).
         Zadania statutowe realizowane są w oparciu o roczne planyprac, które opracowywane są na podstawie indywidualnych planów pracy dla poszczególnych zespołów (zespół humanistyczny, matematyczno-przyrodniczy oraz psychologiczny). Każdy nauczyciel- konsultant oraz doradca zawodowy sporządza roczne sprawozdania z realizacji zadań. Również Ośrodek sporządza sprawozdania roczne, które przedkładane są do organu prowadzącego (Wydziału Oświaty) i Kuratorium Oświaty.  Nauczyciele- konsultanci oraz doradcy zawodowi prowadzą dzienniki pracy.
         Ponadto decyzją nr 1 dyrektora Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli z dnia 09.12.2002 r. powołana została Rada Programowa, która zgodnie ze statutem jest organem o charakterze opiniodawczym i doradczym. W skład Rady wchodzi 27 osób, w tym pracownicy uczelni, dyrektorzy różnych typów szkół, dyrektorzy przedszkoli, naczelnik Wydziału Oświaty, duchowny oraz przedstawiciele Ośrodka. W roku szkolnym 2007/2008 odbyły się dwa spotkania Rady Programowej.
                Spośród środków składających się na system kontroli wewnętrznej w Ośrodku sprawdzono przestrzeganie obowiązku dotyczącego zatwierdzania dowodów księgowych przez dyrektora oraz ich dekretowania i sprawdzania przez głównego księgowego. Kontrolą objęto dokumentację finansową dotyczącą wypłat z tytułu umów zleceń i o dzieło. Stwierdzono, że na wystawionych rachunkach były adnotacje dotyczące: potwierdzenia wykonania pracy, zatwierdzenia rachunku do wypłaty oraz dotyczące sprawdzenia rachunku pod względem formalnym i rachunkowym. Na dokumentację w tym zakresie składały się także listy płac, polecenia przelewów oraz wyciągi bankowe (akta kontroli Nr 08/36/I/95-97). Nieprawidłowości w tym zakresie nie stwierdzono.
 
                
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono dyrektorowi Ośrodka.
 
Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola   stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola oraz zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. oraz zarządzeniem nr OR.I-0152/218/08 z dnia 16 kwietnia 2008r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 

        Jednostka kontrolowana
 
   W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
                 (podpis)
 
 
Data: ........................
 
               Zespół kontrolny
                    (podpisy)
 
 
 
 
 
Data:................

  
 
 
Podpis Głównego Specjalisty:
 
 
Podpis Naczelnika Wydziału:
 
 
 

Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
 

 

Załączniki do pobrania: 2009-05-05 14:21:57 - Wnioski pokontrolne (84.50 kB)
2009-05-05 14:23:34 - Wystąpienie pokontrolne (29.00 kB)

Ilość odwiedzin: 7825
Nazwa dokumentu: Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Tadeusz Lech, Małgorzata Jóźwin - Mazurek
Osoba, która odpowiada za treść: Tadeusz Lech, Małgorzata Jóźwin - Mazurek
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2009-05-05 14:15:40
Data udostępnienia informacji: 2009-05-05 14:15:40
Data ostatniej aktualizacji: 2009-05-05 14:27:21

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner