logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Readaptacji ,,Szansa"
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


                       

KWiA.I–0914/40/08
                            Opole, 6.01.2009 r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 45/08
 
Jednostka kontrolowana
Publiczne Przedszkole nr 46 w Opolu
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
od 1 grudnia do 31 grudnia 2008 r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Izabela Dziewulska – Gaj – główny specjalista                  w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Agnieszka Lisiecka - inspektor
w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
nr 95/2008
nr 96/2008
Przedmiot kontroli
Ø      Gospodarka finansowa
Ø      Zamówienia publiczne
Ø      System kontroli wewnętrznej
Okres objęty kontrolą
2007r. i 2008r.
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Anna Hebda –dyrektor przedszkola
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielały
Anna Hebda – dyrektor przedszkola
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– główna księgowa

    
Podstawy prawne
 
1.      Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).
 
2.      Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. Nr 76, poz.694 z późniejszymi zmianami).
  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r., Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)
4.Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2003 r., Dz. U. Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami).
 
5.Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.).
  1. Rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 107 poz. 726 z późn. zm.).
7.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781 z późn. zm.).
 
8.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (dz. U. z 2006 r. Nr 116 poz.783).
 
9.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146 poz. 1222 z późn. zm.).
 
10. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020).
  1. Uchwała Nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola.
  1. Uchwała Nr LXIX/798/06 Rady Miasta Opola z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w jednostkach oświatowych oraz uzgodnienia wartości jednego punktu.
  1. Komunikat Nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2006 r. Nr 7 poz. 58).
 
Cel kontroli
 
Celem kontroli była ocena prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej oraz sprawdzenie rzetelności prowadzonej ewidencji wydatków i sporządzanych sprawozdań.
 
Metodyka przeprowadzenia kontroli
 
Zapoznano się ze specyfiką przyjętych rozwiązań organizacyjnych w zakresie prowadzenia spraw kadrowo-księgowych. Na podstawie zapisów dokonywanych na kontach księgowych ustalono poszczególne rodzaje wydatków budżetowych. Sprawdzono również czy istnieją dokumenty potwierdzające dokonanie określonych wydatków (faktury, rachunki, listy płac, raporty kasowe, itp.) oraz porównano je z wyciągami bankowymi. Sprawdzono także, czy poszczególne dokumenty zostały odpowiednio opisane, zadekretowane i poddane wstępnej kontroli oraz podpisane przez głównego księgowego i zaakceptowane do wypłaty przez dyrektora przedszkola. Dane zawarte w rocznych sprawozdaniach budżetowych porównano z danymi wynikającymi z badanych dokumentów i ewidencji księgowej.
 
Dokonano analizy poszczególnych wydatków pod kątem ich celowości i gospodarności oraz zgodności z planem finansowym. Sprawdzono również czy jednostka posiada zakładowy plan kont i opracowane na piśmie procedury kontroli finansowej, oraz czy procedury te są zgodne ze standardami Ministerstwa Finansów i dostosowane do specyfiki jednostki, a także w jaki sposób są realizowane w praktyce.
 
Sprawy organizacyjne 
 
Publiczne Przedszkole nr 46 w Opolu przy ul. Niemodlińskiej 60a funkcjonuje od dnia 01.03.2004 r., na podstawie Uchwały Nr XXVI/224/04 Rady Miasta Opola z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie odnowienia aktów założycielskich publicznych przedszkoli, dla których miasto Opole jest organem prowadzącym (akta kontroli Nr 08/45/I/115-117). Siedzibą przedszkola jest nieruchomość zabudowana położona w Opolu przy ul. Niemodlińskiej 60a, którą Zarząd Miasta Opola przekazał nieodpłatnie w trwały zarząd decyzją nr GN 7224.c/38/99 z dnia 15 lipca 1999 r. (akta kontroli Nr 08/45/I/118).
            Placówka działa w oparciu o statut nadany w drodze uchwały przez Radę Pedagogiczną w dniu 9.03.2001r. Statut określa organy placówki zgodnie z obowiązującym prawem.
            Szczegółową organizację placówki na dany rok, tj. czas pracy oddziałów, liczbę pracowników, ogólna liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przyznanych przez organ prowadzący, określa arkusz organizacji przedszkola opracowywany przez dyrektora do 30 maja danego roku.
            W placówce obowiązuje Regulamin Organizacyjny wprowadzony przez dyrektora placówki w dniu 1.01.1997r. Zgodnie z oświadczeniem dyrektora Regulamin ten obowiązuje w chwili prowadzenia kontroli. Zawiera on nieaktualne podstawy prawne (akty normatywne nie obowiązujące). Do Regulaminu został dołączony aktualny schemat organizacyjny, przedstawiający liczbę stanowisk oraz etatów. 
 
W okresie objętym kontrolą dyrektorem przedszkola była pani Anna Hebda powołana na to stanowisko na okres od 01 września 2005r. do 31 sierpnia 2010 r.  (akta kontroli Nr 08/45/I/120).
            Głównym księgowym przedszkola jest pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zatrudniona w jednostce od dnia 1 września 2007 r. w wymiarze 0,25 etatu na czas nieokreślony (akta kontroli Nr 08/45/I/121).
            Z budżetem gminy przedszkole rozliczało się w dziale 801 rozdział 80104. Wydatki pokrywane są ze środków budżetowych Gminy oraz z dochodów własnych. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan rzeczowo-finansowy.
            Od maja 2007 r. przedszkole posiada rachunki bankowe w Banku PKO BP S.A.
            Księgi rachunkowe w przedszkolu prowadzone są z wykorzystaniem programu komputerowego Progman Software.
 
Sprawy kadrowe
 
Na dzień 01.01.2007 r. w jednostce kontrolowanej zatrudnionych było ogółem 13 osób na 9,27 etatach (akta kontroli Nr 08/45/I/122).
 
Szczegółowo stan zatrudnienia na dzień 01.01.2007 r. przedstawiono w tabeli nr 1. 
Tabela nr 1
 

Lp.
Pracownicy
Etaty
Osoby
1
Pedagogiczni
4,145
6
2
Administracja i Obsługa
5,13
7
RAZEM
9,27
13

 
 
            Na dzień 31.12.2007 r. w jednostce kontrolowanej zatrudnionych było ogółem 13 osób na 9,54 etatach. W 2008r. zatrudniono na 0,1 etatu nauczyciela kontraktowego.
 
Szczegółowo stan zatrudnienia na dzień 31.12.2007 r. przedstawiono w tabeli nr 2.
 
Tabela nr 2
 

Lp.
Pracownicy
Etaty
Osoby
1
Pedagogiczni
4,415
6
2
Administracja i Obsługa
5,13
7
RAZEM
9,54
13

 
W zakresie realizacji planu rzeczowo-finansowego
 
Wydatki budżetowe do 31 października 2008 r.
 
Z wyciągu bankowego wynika, że stan środków budżetowych na rachunku bankowym przedszkola na dzień 31.12.2007 r. wynosił – „-150,00 zł”(akta kontroli Nr 08/45/I/102).  Bank potrącił podwójnie prowizję za prowadzenie rachunku, która następnie została zwrócona.           
W dniu 07.11.2008 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb–28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 października 2008 r. (akta kontroli Nr 08/45/I/32). W wyniku kontroli ustalono, że łączna kwota wydatków wykazana w sprawozdaniu jest zgodna z łączną kwotą wykazaną w ewidencji księgowej.
Ze sporządzonego sprawozdania oraz z dokumentacji księgowej przedszkola wynika, że dokonywane wydatki dotyczące przedszkola zostały zaewidencjonowane w pięciu paragrafach: 4010, 4040, 4110, 4120 i 4440.
Zespół kontrolny poddał analizie wyciągi bankowe środków budżetowych (od numeru 1 do numeru 38) za miesiąc styczeń 2008, luty 2008, marzec 2008, kwiecień 2008, maj 2008, czerwiec 2008, lipiec 2008, sierpień 2008, wrzesień 2008. Ustalono, że wpływy na rachunek bankowy stanowiły wyłącznie środki przekazane przez Urząd Miasta Opola natomiast z rachunku przelewane były tylko środki na wynagrodzenia, potrącenia oraz pochodne od wynagrodzeń.
  
W wyniku kontroli ustalono, że w 2007 r. pracownikom oprócz wynagrodzeń miesięcznych wypłacono dodatkowo(akta kontroli Nr 08/45/I/124-125):
 
Ø      nagrodę jubileuszową dla (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zł,
Ø      jedną odprawę emerytalno – rentową (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zł.
 
Ze specjalnego funduszu nagród nagrody dyrektora w 2007r. otrzymały (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł.
            Zespół kontrolny sprawdził prawidłowość sporządzania list płac w 2007r.
Wypłaty wynagrodzeń są dokonywane dla wszystkich pracowników bezpośrednio na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe.
 
Ponadto strona kontrolująca sprawdziła prawidłowość naliczania płac dla trzech pracowników wykazanych w tabeli nr 3.
 
Tabela nr 3
 

Lp.
Imię i nazwisko
Stanowisko
Kategoria zaszeregowania wg angażu
Kategoria zaszeregowania wg Rozporządzenia*
Liczba punktów wg angażu
Liczba punktów wg Rozporządzenia*
Wymiar etatu
1
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
2
3

 
* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146 poz. 1222 z późn. zm.)
 
Podczas czynności kontrolnych ustalono, że stawki poszczególnych składników wynagrodzeń zostały przyznane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
             
Dochody własne w 2008 r.
 
Podstawę funkcjonowania dochodów własnych stanowi uchwała nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola z późniejszymi zmianami. Podstawą gospodarowania dochodami własnymi jest roczny plan sporządzony przez dyrektora jednostki określający przychody i rozchody w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej.
Ustalono, że w kontrolowanym przedszkolu środki dochodów własnych były gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym. Ze sporządzonego przez jednostkę sprawozdania Rb-34 wynika, że wykonanie przychodów dochodów własnych w I półroczu 2008 r. wyniosło ogółem 85.258,03 zł (akta kontroli Nr 08/45/I/53). Na kwotę tę składają się:
Ø      środki pieniężne na początek roku sprawozdawczego w kwocie 25.989,50 zł,
Ø      przychody w kwocie 59.268,53 zł.
 
 Powyższe przychody uzyskano w trzech paragrafach tj.:
Ø      paragraf 083 „Wpływy z usług” - kwota 54.698,38 zł,
Ø      paragraf 092 „Pozostałe odsetki” - kwota 1.095,76 zł,
Ø      paragraf 097 ,,Wpływy z różnych dochodów” - kwota 3.474,39 zł,
W wyniku kontroli ustalono, że na przychody składały się wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu, odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym oraz wpłata za odszkodowanie za zalewanie piwnicy.
 
Wydatki dochodów własnych w II kwartale 2008 r.
 
            Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 (akta kontroli Nr 08/45/I/54) wynika, że wydatki w ramach dochodów własnych w II kwartale 2008 r. wyniosły ogółem 41.313,15 zł. Wydatki te zaewidencjonowano w piętnastu paragrafach.
            W wyniku przeprowadzonej analizy wyżej wymienionego sprawozdania kontroli poddano dokumentację księgową dotyczącą wszystkich paragrafów.
 

Lp.
Paragraf
Wydatki
1.
3020
84,91
2.
4210
8247,88
3.
4220
13542,09
4.
4240
1615,70
5.
4260
10563,53
6.
4270
193,92
7.
4280
57,00
8.
4300
4676,67
9.
4350
288,30
10.
4370
1294,51
11.
4410
33,43
12.
4430
199,00
13.
4700
170,00
14.
4740
218,81
15.
4750
127,40

 
Rozdział 80104 § 3020 – Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń
 
            Wydatki ogółem wyniosły 84,91 zł. Ustalono, że wydatki dotyczyły m.in. zapłaty za wodę.
 
Rozdział 80104 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
 
            Wydatki ogółem wyniosły 8.247,88 zł. Ustalono, że wydatki dotyczyły m.in. środków czystości i materiałów biurowych.
 
Rozdział 80104 § 4220 – Zakup środków żywności
 
            Wydatki ogółem wyniosły 13.542,09 zł. Wydatki dotyczyły zakupu żywności.
 
Rozdział 80104 § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
 
            Wydatki ogółem wyniosły 1.615,70 zł. Wydatki dotyczyły zakupu materiałów dydaktycznych.
 
Rozdział 80104 § 4260 – Zakup energii
 
            Wydatki ogółem wyniosły 10.563,53 zł. Wydatki dotyczyły zakupu energii elektrycznej i cieplnej oraz zapłaty za wodę.
 
Rozdział 80104 § 4270 – Zakup usług remontowych
 
            Wydatki ogółem wyniosły 193,92 zł. Wydatki dotyczyły przeglądu instalacji gazowniczej i sprzętu p.poż.
 
Rozdział 80104 § 4280 – Zakup usług zdrowotnych
 
            Wydatki ogółem wyniosły 57,00 zł. Wydatki dotyczyły opłata za badania lekarskie.
                                    
Rozdział 80104 § 4300 – Zakup usług pozostałych
 
            Wydatki ogółem wyniosły 4.676,67 zł. Wydatki dotyczyły m.in. wywozu śmieci, prowizji bankowych, opłat pocztowych.
 
Rozdział 80104 § 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet
 
            Wydatki ogółem wyniosły 288,30 zł. Wydatki dotyczyły m.in. opłata za Internet.
 
Rozdział 80104 § 4370 – Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 
 
            Wydatki ogółem wyniosły 1.294,51 zł. Wydatki dotyczyły m.in. opłat za telefon.
 
Rozdział 80104 § 4410 – Podróże służbowe krajowe
 
            Wydatki ogółem wyniosły 33,43 zł. Wydatki dotyczyły m.in. delegacji służbowej.
 
Rozdział 80104 § 4430 – Różne opłaty i składki
 
            Wydatki ogółem wyniosły 199,00 zł. Wydatki dotyczyły zapłaty za certyfikat ubezpieczenia.
 
Rozdział 80104 § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
 
            Wydatki ogółem wyniosły 170,00 zł. Wydatki dotyczyły opłaty za szkolenie.
 
Rozdział 80104 § 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
 
            Wydatki ogółem wyniosły 218,81 zł. Wydatki dotyczyły zapłaty za papier do ksero.
 
Rozdział 80104 § 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
 
            Wydatki ogółem wyniosły 127,40 zł. Wydatki dotyczyły m.in. zapłaty za tusze do drukarek, licencje do programów.
 
Wykazane w ewidencji łączne kwoty ww. paragrafów są zgodne z kwotami wydatków ujętych w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34 (akta kontroli Nr 08/45/I/56-77).
 
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 
            W 2007 r. w kontrolowanym przedszkolu dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na łączną kwotę 13.400,00 zł.
 
Środki budżetowe zostały przekazane na rachunek bankowy ZFŚS w ustawowych terminach, tj. w dniach:
Ø      31.05.2007 r. –   9.600,00 zł (75%)
Ø      05.09.2007 r. –   3.200,00 zł (25%)
Ø      22.10.2007 r. –      600,00 zł (korekta)
RAZEM           13.400,00 zł
 
Zasady tworzenia i udzielania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników przedszkola określił dyrektor w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z 22.03.2001r. Regulamin określa m.in. osoby uprawnione do korzystania ze środków funduszu, przeznaczenie środków oraz zasady i warunki przyznawania świadczeń socjalnych.
Dyrektor powołuje na okres 3 lat komisję socjalną w skład, której wchodzą 3 osoby. Komisja przygotowuje projekt rocznego planu oraz dokonuje wstępnej kwalifikacji podań o przyznanie świadczeń, a także protokołuje posiedzenia komisji.
           
            Środki funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. Niewykorzystane środki w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. 
           
Z wyciągu bankowego wynika, że stan początkowy środków pieniężnych na dzień 01.01.2007 r. wynosił 299,78 zł. Stan ten jest zgodny z saldem początkowym konta 135 – rachunek ZFŚS (akta kontroli Nr 08/45/I/106).
 
W wyniku kontroli ustalono, że na kwotę tę oprócz środków przeniesionych z poprzedniego roku, odpisów i odsetek od zgromadzonych na rachunku środków, składały się także spłaty pożyczek mieszkaniowych oraz odpis dla emerytów przekazany z Urzędu Miasta w wysokości 3.236,00 zł. Wpływów z innych źródeł nie stwierdzono.
            Z analizy zapisów dokonanych na koncie 135 (strona Ma) wynika, że zaewidencjonowane wydatki w kontrolowanym okresie dotyczyły:
Ø      pomocy rzeczowej i finansowej, 
Ø      pożyczek mieszkaniowych,
Ø      świadczeń urlopowych dla nauczycieli,
Ø      dofinansowania do wczasów i wypoczynku dzieci,
Ø      dofinansowania dla emerytów,
Ø      organizacji imprez kulturalnych.
 
Ponadto na konto ZFŚS od 17.05.2007r. do 25.10.2007r. wpływały opłaty rodziców za przedszkole. Sytuacja ta wyniknęła z faktu, iż ze strony banku podano nieprawidłową nazwę do numeru rachunku (akta kontroli Nr 08/45/I/107-113).
 
Saldo konta 135 na dzień 31.12.2007 r. wynosiło 505,83 zł i było zgodne z wyciągiem bankowym (akta kontroli Nr 08/45/I/105).
 
W zakresie pozostałych spraw finansowo – księgowych
Dokumenty księgowe
            Podczas kontroli ustalono, że dokumentacja księgowa prowadzona jest w sposób chronologiczny. Konta księgowe syntetyczne mają utworzone i wyodrębnione konta analityczne.   
Zespół kontrolny dokonał sprawdzenia sposobu opisywania faktur oraz rachunków pod względem formalnym, rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzania do wypłaty przez dyrektora jednostki. Do badania wybrano szesnaście dokumentów księgowych, które zaksięgowano w miesiącu styczniu 2008r. W tabeli nr 4 przedstawiono dokumenty poddane szczegółowej kontroli.
 
Tabela nr 4
 

Lp.
Nr faktury
Cel wydatku
Kwota
 
§
Data przelewu
1
156/1/08/POR
Węgiel
599,00
4210
 11.01.2008r.
2
1152/07
Badania lekarskie
15,00
4280
11.01.2008r.
3
30415/A
Mleko
35,33
4220
11.01.2008r.
4
103/01/2008
Kalkulator
128,99
4210
14.01.2008r.
5
Fa2008/00000678
Prenumerata
396,00
4210
14.01.2008r.
6
4220618979
Wywóz śmieci
44,30
4300
14.01.2008r.
7
Fa00172050/2007
Uzupełnienie teczki księgowego
69,00
4210
14.01.2008r.
8
Sc(1)25141/1285/2007
Energia cieplna
1.731,01
4260
14.01.2008r.
9
HF01104/08
Artykuły spożywcze
346,72
4220
21.01.2008r.
10
1613/2008
Środki czystości
204,01
4210
21.01.2008r.
11
Z1537/0001/01/2008
Energia elektryczna
212,12
4260
21.01.2008r.
12
001579/2008
Woda
61,34
4260
21.01.2008r.
13
001579/2008
Ścieki
72,70
4300
21.01.2008r.
14
FOP40663135/001/08
Internet
43,00
4350
24.01.2008r.
15
FOP40663135/001/08
Telefon stacjonarny
215,41
4370
24.01.2008r.
16
GOP/2/2007
Certyfikat ubezpieczenia
199,00
4430
31.01.2008r.

 
W trakcie powyższego badania zespół kontrolny ustalił, że wszystkie skontrolowane dokumenty były opisane w myśl art.35 ust.3 ustawy o finansach publicznych. Ponadto wszystkie skontrolowane wydatki ujęto w prawidłowym paragrafie.
           
            Zespół kontrolny poddał również sprawdzeniu prawidłowość sporządzania raportów kasowych z dochodów własnych w miesiącach styczeń – czerwiec 2008r. (1-15).
 
Szczegółowej kontroli poddano raport nr 15/2008 za okres 24.06.2008r. – 30.06.2008r. Ustalono, że dokonano jednej wpłaty w wysokości 134,16 zł w dniu 30.06.2008r. Wydatki zostały rozliczone dziesięcioma fakturami.
 
Ø      F-ra VAT 09/06/08 – żywność – 46,03 zł,
Ø      Rachunek nr 6237 – ostrzenie noży w maszynce – 29,50 zł,
Ø      F-ra nr 67/2008 – żywność – 121,90 zł,
Ø      F-ra nr 151/2008/1024 – żywność – 47,61 zł,
Ø      F-ra nr 42/2008 – wywołanie filmu                            - 40,50 zł,
Ø      F-ra nr 1438F00400/06/08 – worki na śmieci           - 29,93 zł,
Ø      F-ra 1438F00399/06/08 – żywność                          - 49,46 zł,
Ø      F-ra 151/2008/1039 – żywność                                - 14,81 zł,
Ø      F-ra 151/2008/1051 – żywność                                - 44,46 zł,
Ø      F-ra 12/06/08 – żywność                                          - 40,83 zł,
RAZEM                                                          465,03
 
Stan poprzedni wynosił : 599,19 zł, a stan końcowy: 0,00 zł. Obroty: 599,19 zł.
 
W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono:
 
Ø      sporządzone raporty były ponumerowane narastająco,
Ø      w każdym przypadku saldo końcowe było saldem początkowym następnego raportu,
Ø      do raportów kasowych dołączone były dowody źródłowe, tj.: faktury, rachunki,
Ø      limit gotówki w kasie tzw. pogotowie kasowe (zgodnie z Instrukcją kasową - 2.500,00 zł) nie zostało przekroczone, 
Ø      zapisy w raportach dokonywane były w sposób chronologiczny.
 
Gotówka przechowywana jest w sejfie. Odpowiedzialność materialną za prowadzenie kasy ponosi pracownik zatrudniony na stanowisku intendenta. Deklaracja odpowiedzialności materialnej znajduje się w aktach osobowych pracownika. Ustalono, że w przedszkolu prowadzona jest księga druków ścisłego zarachowania.
 
Zamówienia publiczne
 
W placówce obowiązuje regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 Euro, wprowadzony w życie w dniu 20.05.2007r. Zarządzeniem nr 2/07. Zarządzenie nie dotyczy zakupów o wartości do 3.000 Euro.
Zgodnie z ww. zarządzeniem w jednostce obowiązuje rozeznanie rynku (§ 3 ust.1). Przy realizacji zadania o wartości do 5.000 Euro zapytanie należy kierować do 2 wykonawców (§ 3 ust. 4), natomiast powyżej ww. kwoty – do 3 wykonawców (§ 3 ust. 5). Kryterium wyboru jest najkorzystniejsza oferta (§ 4 ust.1). Zgodnie z § 5 zarządzenia dyrektor prowadzi rejestr dokonanych zamówień, wg ustalonego w zarządzeniu wzoru. Wg rejestru w 2007r. wykonano 1 zamówienie na murowanie kominów i remont ogrodzenia.
Opracowano kosztorys inwestorski. Zebrano 4 oferty. Wybór dotyczył oferty na kwotę 23.962,02 zł. Uzasadnienie wyboru zawarto w protokole z dnia 19.06.2007r. Protokół został zatwierdzony przez dyrektora. W wyniku kosztorysu ofertowego ustalono cenę realna, biorąc pod uwagę obowiązujące ceny i kierując się kryterium oszczędności. Przed podpisaniem umowy o roboty budowlane dyrektor zweryfikował przygotowanie i doświadczenie zawodowe wykonawcy.
Nadzór nad wykonywaniem prac został zlecony inspektorowi nadzoru inwestorskiego na mocy umowy z dnia 12.08.2007r., po uprzednim sprawdzeniu odpowiednich uprawnień. Zakończenie pracy nadzoru ustalono na dzień podpisania protokołu odbioru końcowego , a w przypadku usterek w pracach po ich usunięciu. Dyrektor zapewnił sobie trzyletnią gwarancję na prace nadzoru inwestorskiego. Umowa została podpisana przez obie strony. Od czynności naliczono podatek VAT.
 
 
Miesiąc przed rozpoczęciem prac budowlanych fakt ten został zgłoszony do Prezydenta Miasta Opola zgodnie z art. 30 prawa budowlanego. Wobec nie wniesionego sprzeciwu prace rozpoczęto po upływie wymaganego miesiąca. Zespół kontrolujący stwierdził, że zawarcie umowy o roboty budowlane przed upływem wymaganych 30 dni było ryzykownym działaniem, zwłaszcza w sytuacji braku odpowiedniego zastrzeżenia w umowie. Roboty zostały odebrane w dniu 7.09.2007r. po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii kominiarskiej. Protokół odbioru końcowego robót został zatwierdzony przez inspektora nadzoru, zgodnie z § 2 zawartej z nim umowy. Wartość przedmiotu wykonanego zamówienia była zgodna z wartością określoną w umowie o roboty budowlane. Na wykonaną pracę udzielona została 36-miesięczna gwarancja (akta kontroli Nr 08/45/I/126-131).
 
System kontroli wewnętrznej
 
W jednostce obowiązuje instrukcja kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów wprowadzona zarządzeniem nr 3 z dnia 15.10.2004r. Kontrola wewnętrzna realizowana jest wg planu ustalanego przez dyrektora z początkiem każdego roku (akta kontroli Nr 08/45/I/132-134). Kontroli poddano wykonanie planu.
Stwierdzono, że ustalony plan został zrealizowany. Każda kontrola wewnętrzna rozpoczyna się zarządzeniem dyrektora. Jej wyniki stwierdzane są w protokole, który podpisuje strona kontrolująca i kontrolowana. W 2007 i 2008 r. w wyniku przeprowadzonych czynności nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. 
     
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono dyrektorowi przedszkola.
 
Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola   stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola, zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola oraz zarządzeniem nr OR.I-0152/218/08 z dnia 16 kwietnia 2008r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 

Jednostka kontrolowana
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
 
(podpisy)
 
Data: ........................
                   Zespół kontrolny
 
 
 
(podpisy)
 
Data:.

           
   Podpis Głównego Specjalisty:
 
 
   Podpis Naczelnika Wydziału:
 

Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
 
.................................................................................................................
................................................................................................................

 
 

Załączniki do pobrania: 2009-05-13 10:32:00 - Wnioski pokontrolne (60.50 kB)
2009-05-13 10:35:43 - Wystąpienie pokontrolne (46.00 kB)

Ilość odwiedzin: 6787
Nazwa dokumentu: Przedszkole Publiczne nr 46
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Izabela Dziewulska- Gaj, Agnieszka Lisiecka
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Dziewulska - Gaj, Agnieszka Lisiecka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2009-05-13 10:17:22
Data udostępnienia informacji: 2009-05-13 10:17:22
Data ostatniej aktualizacji: 2009-05-13 10:37:10

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner