logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


URZĄD MIASTA OPOLA > Kontrole > kontrole jednostek > Żłobek nr 2

 


KWiA-I-0914/41/2008
 
Opole, 15 grudnia 2008 r.
 
 
PROTOKÓŁ KONTROLI nr 46/08
 
 
Jednostka kontrolowana
Żłobek nr 2 w Opolu
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
1-31 grudzień 2008 r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Izabela Dziewulska-Gaj
główny specjalista WKWiA
Monika Pijanka
inspektor WKWiA
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
97/08
98/08
Przedmiot kontroli
¨       Gospodarka finansowa
¨       Zamówienia publiczne
¨       System kontroli wewnętrznej
Okres objęty kontrolą
2007/2008
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Danuta Andruchów
dyrektor
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali
 
 
Podstawy prawne
 
1.      Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).
 
2.      Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz.694. z późn. zm.).
 
3.      Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz.408 z późn. zm.).
 
4.      Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.).
 
5.      Rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 107 poz. 726 z późn. zm.).
 
6.      Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781 z późn. zm.).
 
7.      Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 czerwca 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 52 poz. 543 z późn. zm.)
 
8.      Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020).
 
9.      Uchwała Nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola.
 
10. Komunikat Nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2006 r. Nr 7 poz. 58).
 
11. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2007r. Dz. U. Nr223, poz. 1655 z późn. zm.)
 
Cel kontroli
 
Celem kontroli była ocena prawidłowości działania jednostki.  
 
Metodyka przeprowadzenia kontroli
 
Zapoznano się ze specyfiką przyjętych rozwiązań organizacyjnych w zakresie prowadzenia spraw kadrowo-księgowych. Na podstawie zapisów dokonywanych na kontach księgowych ustalono poszczególne rodzaje wydatków budżetowych. Sprawdzono również czy istnieją dokumenty potwierdzające dokonanie określonych wydatków (faktury, rachunki, listy płac, raporty kasowe, itp.) oraz porównano je z wyciągami bankowymi. Sprawdzono także, czy poszczególne dokumenty zostały odpowiednio opisane, zadekretowane i poddane wstępnej kontroli oraz podpisane przez głównego księgowego i zaakceptowane do wypłaty przez dyrektora szkoły. Dane zawarte w rocznych sprawozdaniach budżetowych porównano z danymi wynikającymi z badanych dokumentów i ewidencji księgowej. Dokonano analizy poszczególnych wydatków pod kątem ich celowości oraz zgodności z planem finansowym. Sprawdzono również czy jednostka posiada zakładowy plan kont i opracowane na piśmie procedury kontroli finansowej oraz czy procedury te są zgodne ze standardami Ministerstwa Finansów i dostosowane do specyfiki jednostki, a także w jaki sposób są realizowane w praktyce.
 
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE KONTROLI
 
Sprawy organizacyjne 
 
Żłobek nr 2 w Opolu funkcjonuje od dnia 11.03.1999r. na podstawie uchwały nr VI/47/99 Rady Miasta Opola z dnia 11 marca 1999r. w sprawie wyłączenia żłobków ze struktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Opolu (akta kontroli Nr 08/37/I/1-2) oraz ustalenia ich form organizacyjno-prawnych.Uchwałą nr VI/48/99 Rady Miasta Opola z dnia 11 marca 1999r. nadano jednostce statut (akta kontroli Nr 08/37/I/3-12).
Od dnia 11.03.1999r. kontrolowana jednostka funkcjonuje jako odrębna jednostka organizacyjna, prowadząc gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej. Podstawowym kierunkiem działalności jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem działania profilaktyczne i opiekę nad dzieckiem w wieku do 3 lat oraz promocję zdrowia. Żłobek działa w oparciu o ustawę o zakładach opieki zdrowotnej.
Żłobek nr 2 rozlicza się budżetem miasta w dziale 85, rozdziale 8521. Źródłem przychodów są wpływy:
¨       środków z budżetu miasta,
¨       środków pozabudżetowych.
Zgromadzone środki przeznaczone są na pokrycie:
¨       wydatków osobowych i pochodnych od wynagrodzeń,
¨       wyżywienia dzieci,
¨       pozostałych kosztów związanych z utrzymaniem obiektu żłobka i jego prawidłowego funkcjonowania.
Obsługę ekonomiczną i administracyjną środków budżetowych zapewnia dla wszystkich żłobków w Opolu dyrektor Żłobka Nr 4, w ramach posiadanych środków i etatów. Majątek żłobków składa się z funduszu obrotowego oraz majątku nieruchomego i ruchomego. Majątkiem i funduszem zarządza dyrektor żłobka, pod nadzorem Zarządu Miasta Opola. Szczegółowe cele i zadania, rodzaje i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych, organy, strukturę organizacyjną oraz zasady gospodarki finansowej określa statut. W okresie objętym kontrolą dyrektorem placówki była pani Danuta Andruchów upoważniona do reprezentowania placówki i zaciągania zobowiązań od dnia 11.06.2008r. na czas nie określony, nie dłużej niż na czas pełnienia funkcji.
            Organizacja pracy placówki następuje w oparciu o Regulamin organizacyjny, zatwierdzony przez Zarząd Miasta Opola w drodze uchwały nr 2584/2000 w dniu 30 marca 2000r. (akta kontroli Nr 08/37/I/13-18).
            Działalność placówki jest odpłatna. Zasady pobierania opłat za korzystanie z usług żłobka ustala organ założycielski, natomiast opłaty za wyżywienie ustala dyrektor. Wysokość opłat za pobyt dzieci w placówce określa uchwała Nr XXI/218/07 Rady Miasta Opola z dnia 29 listopada 2007r. Miesięczną opłatę za pobyt dzieci ustalono na kwotę:
¨       za jedno dziecko w wysokości 23 % obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego przez radę Ministrów
za każde kolejne dziecko w wysokości 50 % opłaty ustalonej w pkt 1 (akta kontroli Nr 08/37/I/19).
Rodzice lub opiekunowie dzieci, nie będący mieszkańcami miasta Opola, opłacają pełny koszt pobytu dziecka w żłobku. Stan na dzień kontroli: 50 osób – zgodne z limitem przyznanych miejsc. Przyjęcie do placówki następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawieranej na czas określony, najpóżniej do dnia ukończenia przez dziecko 3 roku życia. Przyjęcie dziecka do placówki wymaga pisemnego zgłoszenia rodziców lub opiekunów dziecka. Na zgłoszeniu dyrektor dokonuje adnotacji o podjętej decyzji nt. przyjęcia dziecka. We wszystkich wnioskach taka adnotacja została dokonana. Wymagane są zgody od rodziców na przetwarzanie danych osobowych dziecka i jego rodziców lub opiekunów. W 11 przypadkach stwierdzono brak wymaganej zgody. Do końca czynności sprawdzających brakujące podpisy zostały złożone.
Pobyt dzieci w placówce jest ewidencjonowany. Ewidencja prowadzona jest od 2002r. Zawiera informacje dot. daty przyjęcia, daty urodzenia oraz daty wypisania wraz z podaniem przyczyny odejścia dziecka z placówki. Stan w ewidencji jest zgodny ze stanem wynikającym z umów podpisanych z rodzicami lub opiekunami dzieci. Do placówki przyjmowane są dzieci z terenu miasta Opola oraz spoza Opola (za pełną odpłatnością). Dyrektor każdorazowo kontroluje miejsce zamieszkania dziecka i stosownie do dyspozycji § 1 i 2 ww. uchwały Rady Miasta Opola nalicza odpowiednią wysokość opłaty stałej.
 
Zgodnie z pismem Zastępcy Prezydenta Miasta Opola z dnia 28.06.2006r. znak: PS.II.KG.8031-7/06 w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci, których oboje rodzice są aktywni zawodowo.
 
Stawka żywieniowa za każdy dzień została ustalona przez dyrektora po akceptacji komitetu rodzicielskiego w dniu 31.03.2006r. – zgodnie z § 5 ust. 1 Statutu placówki. Stawka żywieniowa obowiązuje od 1.04.2006r.
 
 
W zakresie realizacji planu rzeczowo-finansowego
 
Dochody budżetowe w okresie od stycznia do października 2008 r.
 
W dniu 07.11.2008 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb–27S z wykonania planu dochodów budżetowych żłobka za okres od 01 do 10. 2008 r. (akta kontroli 08/46/II/43).
Ze sprawozdania wynika, że dochody w tym okresie wyniosły 116.962,70 zł. W trakcie kontroli ustalono, że wykazana w sprawozdaniu Rb-27S kwota dotyczyła opłaty stałej za pobyt dziecka w placówce. Powyższa kwota została przekazana na rachunek bankowy Urzędu Miasta Opola.
 
Wydatki budżetowe w okresie od stycznia do października 2008 r.
 
Z wyciągu bankowego wynika, że stan środków budżetowych na rachunku bankowym środków budżetowych na dzień:
¨       01.01.2008 r. wynosił – „0” zł
¨       31.10.2008 r. wynosił – 59.922,99 (akta kontroli Nr 08/46/II/39-40).       
 
Z ewidencji księgowej Urzędu Miasta wynika, że łączna kwota środków finansowych przekazanych na działalność żłobka w okresie od stycznia do października 2008 r. wynosiła: 437.310,00 zł. Faktycznie wykorzystano kwotę 391.509,05 zł (akta kontroli Nr 08/46/II/57).
W dniu 07.11.2008 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb–28S z wykonania planu wydatków budżetowych na działalność żłobka za okres od stycznia do października 2008 r. (akta kontroli Nr 08/46/II/44).
Ze sporządzonego sprawozdania oraz z dokumentacji księgowej żłobka wynika, że dokonywane wydatki dotyczące jednostki zostały zaewidencjonowane w szesnastu paragrafach.
          Ustalono, że największą pozycję wydatków budżetowych stanowiły wynagrodzenia. Łączna kwota tych wydatków wyniosła 322.270,45 zł co stanowi 82,31 wszystkich wydatków. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu budżetowym.
W wyniku kontroli ustalono, że w okresie od stycznia do października 2008 r. pracownikom oprócz wynagrodzeń miesięcznych wypłacono dodatkowo (akta kontroli Nr 08/46/II/30):
¨       odprawę emerytalną dla (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł,
¨       ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł,
¨       nagrodę jubileuszową dla (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł.
            Zespół kontrolny sprawdził prawidłowość sporządzania list płac w badanym okresie. W kontrolowanej jednostce sporządzono 26 list płac.
Listy płac są sporządzane przy pomocy programu firmy(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)), zawierają okres za jaki dokonano wypłaty, łączną kwotę do wypłaty, nazwisko i imię pracownika, wynagrodzenie brutto każdej osoby z wyszczególnieniem wszystkich składników wynagrodzeń. Listy płac są sprawdzone przez pracownika ds. kadr, głównego księgowego oraz dyrektora jednostki.
Wypłaty wynagrodzeń są dokonywane dla wszystkich pracowników bezpośrednio na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe. Przelewy na rachunki bankowe są dokonywane na podstawie pisemnych oświadczeń pracowników potwierdzonych własnoręcznym podpisem.
Ponadto strona kontrolująca sprawdziła prawidłowość przyznanych kategorii zaszeregowania dla pięciu pracowników żłobka.
 
Tabela nr 3 Kategorie zaszeregowania
 
Lp.
Imię i nazwisko
Stanowisko
Kategoria zaszeregowania wg angażu
Kategoria zaszeregowania wg Rozporządzenia*
Wymiar etatu
1
(akta kontroli Nr 08/46/II/45)
(akta kontroli Nr 08/46/II/45)
XXII
XXII
1
2
IX
IX
1
3
XII
XII
1
4
XII
XII
1
5
VIII
VIII
1
* Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 czerwca 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 52 poz. 543 z późn. zm.)
 
Podczas czynności kontrolnych sprawdzono, czy wysokości poszczególnych kategorii zaszeregowań zostały przyznane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Nieprawidłowości w tym zakresie nie stwierdzono.
Strona kontrolująca dokonała również analizy wynagrodzeń i przelewów pięciu pracowników żłobka za okres od stycznia do marca 2008 r.
Badanie polegało na porównaniu naliczonych wynagrodzeń z indywidualnych kartotek wynagrodzeń ze sporządzonymi listami płac. Następnie porównano wynagrodzenia „do wypłaty” z listy płac z dokonanymi przelewami. W badaniu zastosowano technikę porównania bieżącej informacji z analogiczną informacją z poprzedniego okresu.
 
Tabel nr 4 Wynagrodzenia - przelewy
 
Lp.
Imię i nazwisko
Stanowisko
01/2008
02/2008
03/2008
1
(akta kontroli Nr 08/46/II/46)
(akta kontroli Nr 08/46/II/46)
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
2
3
4
5
           
            W trakcie badania stwierdzono, iż wszystkie kwoty wykazane w indywidualnych kartotekach wynagrodzeń były zgodne z kwotami na sporządzonych listach płac. Po analizie porównawczej stwierdzono, iż zachodzi pełna zgodność pomiędzy danymi zawartymi w listach płac z danymi z wyciągów bankowych (akta kontroli Nr 08/46/II/46).
 
            Ponadto zespół kontrolny poddał analizie dokumenty księgowe poniesionych wydatków w okresie za dziesięć miesięcy 2008 r. w paragrafach 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, 4270 – zakup usług remontowych oraz 4300 – zakup usług pozostałych.
 
Rozdział 80104 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
 
            Wydatki ogółem wyniosły 13.175,96 zł. Wydatki dotyczyły m.in. zakupu materiałów biurowych, oraz drobnego wyposażenia jednostki. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-28S.
Rozdział 80104 § 4270 – Zakup usług remontowych
 
               Wydatki ogółem wyniosły 9.685,09 zł. Wydatki dotyczyły m.in. malowania pomieszczeń żłobka oraz układania ceramicznych kafli. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-28S.
 
Rozdział 80104 § 4300 – Zakup usług pozostałych
 
               Wydatki ogółem wyniosły 5.257,46 zł. Wydatki dotyczyły m.in. opłat pocztowych, prowizji bankowych oraz wywozu odpadów komunalnych. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-28S.
 
Gospodarowanie dochodami własnymi w I półroczu 2008 r.
 
Źródła dochodów własnych oraz sposób ich przeznaczenia określone zostały w uchwale nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola z późniejszymi zmianami. Podstawą gospodarowania dochodami własnymi jest roczny plan sporządzony przez dyrektora jednostki określający przychody i rozchody w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej.
Z wyciągów bankowych wynika, że stan środków dochodów własnych na rachunku bankowym na dzień:
¨       01.01.2008 r. wynosił 6.193,14 zł (akta kontroli Nr 08/46/II/6)
¨       30.06.2008 r. wynosił 4.415,21 zł  (akta kontroli Nr 08/46/II/7).
Salda z wyciągów bankowych są zgodne ze sprawozdaniem RB-34 za I półrocze 2008 r. 
Ustalono, że w kontrolowanej jednostce środki dochodów własnych były gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym. Ze sporządzonego przez jednostkę sprawozdania Rb-34 wynika, że wykonanie przychodów dochodów własnych w I półroczu 2008 r. wyniosło ogółem 21.080,87 zł (akta kontroli Nr 08/46/II/15). Na kwotę tę składają się:
¨       środki pieniężne na początek roku sprawozdawczego – 6.193,14 zł,
¨       dochody – 14.887,73 zł.
Powyższe dochody uzyskano w dwóch paragrafach tj.:
¨       paragraf 069 „ Wpływy z różnych opłat” - kwota 14.779,63 zł,
¨       paragraf 092 „Pozostałe odsetki” - kwota 108,10 zł,
W wyniku kontroli ustalono, że na przychody składały się m.in.:
¨       odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
¨       wpłaty rodziców na wyżywienie dzieci.
 
Wydatki dochodów własnych w I półroczu 2008 r.
 
            Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 (akta kontroli Nr 08/14-15) wynika, że wydatki w ramach dochodów własnych w I półroczu 2008 r. wyniosły ogółem 16.665,66 zł. Wydatki te zaewidencjonowano w dwóch paragrafach 4210 i 4220. W wyniku przeprowadzonej analizy wyżej wymienionego sprawozdania kontroli poddano dokumentację księgową dotyczącą wydatków paragrafu 4220.
 
 Rozdział 80104 § 4220 – Zakup środków żywności
 
            Wydatki ogółem wyniosły 16.665,66 zł. Wydatki dotyczyły zakupu środków spożywczych na posiłki dla dzieci. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
           
 
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 
W kontrolowanej jednostce funkcjonuje jeden dla wszystkich żłobków rachunek bankowy dotyczący zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. W sposób rachunkowy wyodrębniono analitykę dla poszczególnych jednostek.
Z wyciągu bankowego wynika, że stan początkowy środków pieniężnych na dzień 01.01.2007 r. wynosił 16.728,01 zł, w tym 1.973,34 zł dotyczy Żłobka nr 2 (akta kontroli Nr 08/46/II/28). Stan ten jest zgodny z saldem początkowym konta 135 – rachunek ZFŚS (akta kontroli Nr 08/46/II/23).
            W 2007 r. w kontrolowanej jednostce dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na łączną kwotę 10.459,80 zł. Środki budżetowe zostały przekazane na rachunek bankowy ZFŚS w dniach:
 
¨       31.05.2007 r.-    7.844,85 zł
¨       30.09.2007 r.-    2.614,95 zł
            RAZEM            10.459,80 zł (akta kontroli 08/46/II/22,23)
 
Stwierdzono, że odpisy na fundusz zostały przekazane w terminach zgodnych                       z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 
            Zasady tworzenia i udzielania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników żłobka określił dyrektor w Regulaminie zasad i form korzystania ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników żłobków działających w Opolu. Regulamin określa m.in. osoby uprawnione do korzystania ze środków funduszu, przeznaczenie środków oraz zasady i warunki przyznawania świadczeń socjalnych. Środkami ZFŚS administruje dyrektor jednostki. Działalność socjalna prowadzona jest na podstawie zatwierdzonego rocznego planu dochodów i wydatków. Środki funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. Niewykorzystane środki w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. 
W wyniku kontroli ustalono, że na rachunek bankowy oprócz środków przeniesionych z poprzedniego roku i odpisów wpływały także spłaty pożyczek mieszkaniowych (akta kontroli Nr 08/46/II/22-23). Wpływów z innych źródeł nie stwierdzono.
            Z analizy zapisów dokonanych na koncie 135 (strona Ma) wynika,                                  że zaewidencjonowane wydatki w kontrolowanym okresie dotyczyły:
¨       dofinansowania do wypoczynku pracowników,
¨       pożyczek mieszkaniowych,
¨       pomocy rzeczowych,
¨       imprez kulturalnych (akta kontroli Nr 08/46/II/22,23).
Ponadto zespół kontrolny ustalił, że ze środków funduszu zakupiono prezenty dla pracowników odchodzących na emeryturę, co było niezgodne z obowiązującymi przepisami.
Saldo konta 135 na dzień 31.12.2007 r. wynosiło 6.184,86 zł i było zgodne z wyciągiem bankowym.
 
W zakresie pozostałych spraw finansowo – księgowych
 
Dokumenty księgowe
 
             Zespół kontrolny, na podstawie kartoteki finansowej konta 130 – rachunek bankowy środków budżetowych za okres od stycznia do października 2008 r., dokonał wyboru trzynastu dokumentów księgowych, na podstawie których dokonano wydatku powyżej 1.000 zł. Sprawdzono sposób opisywania faktur oraz rachunków pod względem formalnym, rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzania do wypłaty przez dyrektora jednostki.                W tabeli nr 5 przedstawiono dokumenty poddane szczegółowej kontroli.     
 
Tabela nr 5 Dokumenty księgowe
 
Lp.
Nr faktury
Cel wydatku
Kwota (zł)
Nr dok. księgowego
1
Nota nr 1/I/2008
(akta kontroli nr 46/II/47-48)
4260 – energia elektryczna
3.936,31
36
2
Nota nr 2/II/2008
4260 – energia elektryczna
3.810,81
85
3
VAT02/03/2008/T
(akta kontroli nr 46/II/49-50)
4210 – pościel dziecinna
1.952,00
136
4
Nota nr 3/III/2008
4260 – energia elektryczna
3.385,96
137
5
Nota nr 4/I/2008
4260 – energia elektryczna
3.207,91
204
6
Nota nr 5/V/2008
4260 – energia elektryczna
2.950,99
246
7
Nota nr 6/VI/2008
4260 – energia elektryczna
2.202,99
295
8
Nota nr 7/VII/2008
4260 – energia elektryczna
1.691,78
349
9
FV7/2008
4270 – malowanie, układanie kafli
4.800,70
365
10
FV237/L/2008
4210 – odzież robocza
1.003,96
406
11
Nota 8/VIII/2008
4260 – energia elektryczna
1.598,64
441
12
00026/10/2008
4210 – krzesła, wieszaki
2.310,00
505
13
Nota nr 9/IX/2008
4260 – energia elektryczna
2.253,04
531
 
W trakcie powyższego badania zespół kontrolny ustalił, że wszystkie skontrolowane dokumenty były sprawdzone pod względem merytorycznym, rachunkowym i formalnym. Kontroli dokumentów pod względem merytorycznym, rachunkowym oraz formalnym dokonał dyrektor żłobka. Takie postępowanie jest niezgodne z przyjętą w jednostce Instrukcją w sprawie obiegu dokumentacji finansowej żłobków w Opolu. Wszystkie faktury posiadały dekretację oraz wskazanie paragrafu klasyfikacji budżetowej. 
Ponadto ustalono, że dokumenty księgowe przechowywane są w segregatorach. Poukładane są w sposób chronologiczny. Zbadana dokumentacja prowadzona jest starannie. Dostęp do niej osobom niepowołanym jest ograniczony.   
 
Gospodarka kasowa
 
Podczas kontroli ustalono, że gotówka z banku pobierana jest na wydatki niezbędne do bieżącej działalności jednostki. W okresie od stycznia do listopada 2008 r. w kontrolowanej jednostce z pobranych z banku środków budżetowych sporządzono 17 raportów kasowych. Szczegółowej kontroli poddano raport nr 16/2008 za okres od 1 do 15 listopada 2008 r.
Z przedłożonego do kontroli dokumentu wynika, że pobrano dwie zaliczki na łączną kwotę 788,36 zł. Zostały one rozliczone czterema fakturami:
¨       nr 1995F01365/10/08 w wysokości 154,70 zł – środki czystości,
¨       nr F/381/08 w kwocie 176,45 zł – materiały opatrunkowe,
¨       2820081106048435 w wysokości 357,00 zł – dywan,
¨       00762/G/08 w wysokości 100,21 zł – wyposażenie.
 
W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że:
¨       do raportu kasowego dołączone były dowody źródłowe tj.: faktury i rachunki oraz potwierdzenie wypłaty z rachunku bankowego;
¨       dowody księgowe zawierały stwierdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach (dekretacja) oraz podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania;
¨       faktury i rachunki opisane były pod względem celowości zakupu, podpisane pod względem formalnym, rachunkowym, zatwierdzone do wypłaty. Dokumenty potwierdził we wszystkich przypadkach wyłącznie dyrektor jednostki.
 
Zaliczki
 
Ustalono, że w jednostce udzielano dwóch zaliczek stałych na pokrywanie stale powtarzających się wydatków. Ze środków budżetowych – 800,00 zł (akta kontroli nr 46/II/54-56) oraz ze środków dochodów własnych – 400,00 zł (akta kontroli nr 46/II/51-53). Zaliczka stała byłą przyznawana na cały rok. Pracownica przedkładała opłacone faktury i rachunki, za które po zaakceptowaniu otrzymywała zwrot pieniędzy i w efekcie kwota zaliczki stałej wraca do pierwotnej wartości. Stwierdzono, że zaliczki były ujmowane w księgach rachunkowych na koncie rozrachunkowym 234.
 
Inwentaryzacja
 
W zakresie inwentaryzacji jednostka posługuje się Instrukcją dotyczącą przeprowadzanie inwentaryzacji składników majątkowych z dnia 01.01.2004 r. Ww. instrukcja jest opracowana w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy o rachunkowości.
W kontrolowanej jednostce inwentaryzacja środków trwałych i pozostałych środków trwałych została przeprowadzona w 2005 r.
Z okazanych do kontroli dokumentów wynika, że ostatnią inwentaryzację przeprowadziła Komisja Inwentaryzacyjna powołana Zarządzeniem Dyrektora
z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. W dokumencie tym wskazano skład komisji inwentaryzacyjnej. W zbiorze dokumentów inwentaryzacyjnych znajduje się dziewiętnaście arkuszy spisowych z natury oraz oświadczenia pracowników.
Przed przeprowadzeniem inwentaryzacji wyznaczony przez dyrekcję zespół dokonał przeglądu zużytych składników majątku i na tę okoliczność sporządził protokoły zużycia, w których zawarto składniki majątkowe zużyte.
Inwentaryzacja została rozliczona pod datą 31 grudnia 2005 r. Z przeprowadzonej inwentaryzacji został sporządzony protokół, o którym mówi obowiązująca w jednostce instrukcja. W okazanych do kontroli zbiorach dokumentów inwentaryzacyjnych nie stwierdzono różnic.     
 
Zamówienia publiczne
 
Placówka nie realizuje zamówień publicznych. Nie opracowano także procedur dot. wydatków do wartości 14.000 Euro. Zakupy dokonywane są w oparciu o rozeznanie rynku i wybór kontrahentów oferujących najniższa cenę.
Zakupy spożywcze i administracyjno-przemysłowe realizowane są przez intendenta, na podstawie zarządzenia nr 1/2007 Dyrektora Żłobka nr 2 z dnia 2 stycznia 2007r. oraz nr 1/2008 Dyrektora Żłobka nr 2 z dnia 2 stycznia 2008r., na podstawie którego pracownik placówki (intendent) został upoważniony do pobierania zaliczek stałych na pokrycie wydatków związanych z zakupem środków żywności i wydatków administracyjno-gospodarczych. Zaliczka na zakup artykułów spożywczych wynosi 800 zł, natomiast na zakup artykułów administracyjno-przemysłowych w wysokości 400 zł. W 2007r. zaplanowano na wyżywienie 33.000 zł, natomiast wydano 26.589,45 zł (akta kontroli Nr 08/46/I/20-22).
 Umorzenia opłat za pobyt w placówce
 
Umorzeń dokonuje się na podstawie uchwały Nr LXXI/838/06 Rady Miasta Opola z dnia 12 października 2006r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Miasta Opola i jego jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych.
 
            W sprawozdaniu RB-27S wg stanu na dzień 31.12.2006r. wykazano zaległość z tytułu opłat za pobyt dziecka w placówce na kwotę 179,82 zł. W dniu 7.05.2007r. dyrektor umorzył tę należność, po uprzednim wyczerpaniu wszystkich możliwości odzyskania wierzytelności. Umorzenie nastąpiło na podstawie § 3 ust. 1 pkt 3 ww. uchwały , która stanowi, że wierzytelność może zostać umorzona, jeżeli zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej koszty dochodzenia i egzekucji tej wierzytelności. Podjęcie decyzji poprzedzały czynności prowadzące do odzyskania należności, co zostało w uzasadnieniu umorzenia przedstawione. Umorzenie zostało dokonane z urzędu co jest zgodne z § 3 ust. 2 ww. uchwały.
Zgodnie z § 7 umorzenie wierzytelności następuje w drodze decyzji kierownika jednostki (tu: dyrektora kontrolowanej placówki). Ponieważ umorzona wierzytelność nie przekroczyła w swojej kwocie głównej 5.000 zł do podjęcia decyzji, w świetle § 4 ust. 1 pkt 1 ww. uchwały był uprawniony dyrektor. Zgodnie z § 2 ww. uchwały, decyzją jest wyrażone na piśmie oświadczenie woli kierownika jednostki będącej wierzycielem. Z akt sprawy wynika, że w badanym przypadku decyzja o umorzeniu nie zawiera wyraźnego oświadczenia woli kierownika, a jedynie prośbę skierowaną do dyrektora Żłobka nr 4, prowadzącego obsługę księgową wszystkich żłobków. Zatem można przyjąć, że nie doszło do formalnego umorzenia, bowiem nie ma wyraźnego oświadczenia woli dyrektora. Z analizy przepisów prawa miejscowego wynika, że uprawnienie do wydania takiego oświadczenia otrzymał kierownik jednostki, będącej wierzycielem, czyli dyrektor Żłobka nr 2.
            Podobną formę umorzenia dyrektor zastosował w dniu 5.10.2007r. umarzając należność w wysokości 374,50 zł. Zgodnie z § 8 ww. uchwały kierownik jednostki jest zobowiązany przedstawić Prezydentowi Miasta Opola sprawozdanie dotyczące umorzonych wierzytelności wg określonego wzoru.
W wyniku czynności kontrolnych ustalono, że sprawozdania składano wg prawidłowego wzoru. Zgodnie jednak z § 8 to kierownik jednostki umarzającej, czyli wierzyciel jest zobowiązany składać sprawozdanie. Kontrolowana jednostka nie składała sprawozdań, a jedynie dyrektor Żłobka nr 4, który prowadzi obsługę finansową wszystkich żłobków – na podstawie §7 ust. 4 uchwały Nr VI/47/99 Rady Miasta Opola z dnia 11 marca 1999r. w sprawie wyłączenia żłobków ze struktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Opolu oraz ustalenia ich organizacyjno-prawnych.  
W sprawozdaniu za 2007r. wykazano tylko jedno umorzenie na kwotę 179,82 zł. Pominięto umorzenie z dnia 5.10.2007r. na kwotę 374,40 zł. Zgodnie z § 8 ust. 2 ww. uchwały Prezydent Miasta Opola , który jest zobowiązany przedstawiać Radzie Miasta Opola wysokość umorzonych wierzytelności, nie posiadał pełnej wiedzy na temat umorzeń za 2007r., bowiem w sprawozdaniu jednostka nie wykazała prawidłowego stanu na dzień 31.12.2007r.
            W trakcie badania sprawozdań RB-27S stwierdzono, że na dzień 30.06.2007r. nie wykazano żadnych zaległości, pomimo, że w dniu 5.10.2007r. umorzono zaległość za V i VI 2007r. Z wyjaśnień głównej księgowej wynika, że nadpłaty za I półrocze 2007r. wynosiły 970,07 zł, a zaległości 561,60. Ponieważ nadpłaty przewyższały zaległości po stronie nadpłat wpisano różnicę w wysokości: 408,47 zł, choć nadpłaty dotyczyły innych osób niż zaległości. Główna księgowa przedstawiła sprawozdanie z 11’2007, w którym zapisy sporządzane były prawidłowo, tj. osobno wykazywano nadpłaty i zaległości.
Ponadto ustalono, że ww. nadpłaty nie są faktyczną nadpłatą, a jedynie wcześniejszą wpłatą należności za następny miesiąc. Zatem kompensacja zaległości i nadpłaty jest możliwa, wyłącznie w sytuacji, gdy mamy do czynienia z wpłatą sumy większej niż należna oraz w sytuacji, gdy nadpłata i zaległość dotyczą jednej osoby. Taka sytuacja w badanym przypadku nie zaistniała.
Ze sprawozdania dla Prezydenta Miasta Opola dot. umorzeń wg stanu na 30.06.2008r. wynika, ze nie dokonano żadnych umorzeń. W sprawozdaniu RB-27S na dzień 31.12.2007r. wykazano brak zaległości (akta kontroli Nr 08/46/I/23-33).
 
 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 
W placówce obowiązuje od 1 maja 2004r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, którego podstawa wydatków jest roczny plan ustalany przez Komisję socjalną, działająca w imieniu dyrektora. Regulamin określa zakres prowadzenia działalności specjalnej oraz wskazuje osoby uprawnione do korzystania z tego funduszu.
W placówce została powołana komisja socjalna. Wybór członków miał charakter nieformalny i odbył się na ogólnym zebraniu pracowników, najprawdopodobniej w dniu 27.05.1999r. Czynności tej nie potwierdza jednak protokół z ww. zebrania. W 2008r. Komisja obradowała 6 razy. Na pierwszym posiedzeniu (28.02.2008r.) ustalony został roczny plan działalności i zakres planowanych wydatków. Wszystkie protokoły zostały podpisane przez wszystkich członków Komisji i zatwierdzone przez dyrektora (akta kontroli Nr 08/46/I/34-39).
 
System kontroli wewnętrznej
 
Placówką kieruje dyrektor, a w czasie jego nieobecności wyznaczony pracownik. Dyrektor działa jednoosobowo i odpowiada za całokształt działalności.
Przydział zadań następuje w drodze zakresów czynności, zatwierdzanych przez dyrektora placówki, zgodnie z § 10 Regulaminu Organizacyjnego. Każdy pracownik otrzymał wymagany zakres czynności. Wszystkie zakresy zostały podpisane przez dyrektora oraz osobę wykonującą czynności. Wszystkie zakresy wskazują zakres zadań, odpowiedzialności i uprawnień. Pięciu pracowników Żłobka nr 2 (40%) nie podpisało oświadczeń o zobowiązaniu się do ochrony danych osobowych.
 
Porządek i dyscyplinę pracy określa Regulamin pracy, który obowiązuje od 2005r. Został uchwalony na czas nie określony, zgodnie z art. 104 Kodeksu pracy, choć nie jest wymagany, bowiem dyrektor zatrudnia jedynie 13 pracowników (art. 104 § 2 KP). Jednakże jego uchwalenie wymaga zastosowania się do obowiązujących przepisów, w tym także do wypełnienia obowiązku jego uzgodnienia przez organizację związkową(art. 1042). Akceptacja przedstawiciela nie wyczerpuje powyższej regulacji.
 
            Załącznikiem do Regulaminu Organizacyjnego jest schemat organizacji, z którego wynika bezpośrednia podległość pracowników sprawujących nadzór nad pionem merytorycznym i pionem obsługi. Nadzór ma budowę hierarchiczną, która zapewnia możliwość prawidłowego wykonywania zadań i sprawowania kontroli.
 
W placówce obowiązuje Regulamin kontroli wewnętrznej. Nie można ustalić daty obowiązywania tego dokumentu. Dyrektor placówki sprawuje bezpośredni nadzór i ponosi odpowiedzialność za prawidłowe działanie kontroli wewnętrznej, a także za realizację zaleceń pokontrolnych. Kontrola realizowana jest przez dyrektora lub upoważnionego przez niego pracownika. Odbywa się na bieżąco, w toku zarządzania, przy zastosowaniu dostępnych procedur. Czynności kontrolne przeprowadza zespół składający się z co najmniej dwóch pracowników (akta kontroli Nr 08/46/I/40-45).
Regulamin kontroli ustanowił dyrektor. Dokument został zaakceptowany przez męża zaufania.
Kontrola odbywa się w obecności osoby kontrolowanej oraz „męża zaufania”. Kontrole są niezapowiedziane i dlatego w tym zakresie nie obowiązuje żaden harmonogram. Czynności kontrolne i ustalenia w badanym zakresie są odnotowywane w książce kontroli. Książka kontroli prowadzona jest od 2004r. W 2007r. dyrektor przeprowadził 4 kontrole wewnętrzne w zakresie: stanu czystości, dyscypliny pracy i bhp, kontroli sanitarnej i gramatury oraz godzin pracy. W 2008r. przeprowadzono także 4 kontrole z zakresu: stanu sanitarnego pionu gospodarczego, dyscypliny pracy oraz zasad przechowywania produktów żywnościowych. Ustalenia kontrolne były każdorazowo podpisane przez dyrektora i osobę kontrolowaną. Księga kontroli ma ponumerowane i spięte strony. Informacje o wykonaniu czynności kontrolnych obejmują zgodnie z ww. regulaminem: przebieg kontroli, osoby obecne, wyniki kontroli, a także podpisy uczestników kontroli.
 
Brak ewidencji zarządzeń dyrektora. Wszystkie regulaminy wprowadzane są przez dyrektora, nie w formie zarządzenia. Z treścią każdego regulaminu zapoznaje się obowiązkowo każdy pracownik, na dowód czego składa swój podpis opatrzony datą.
 
Zgodnie z §. 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola  stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola oraz zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 
Jednostka kontrolowana
   
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
 
(podpisy)
 
 
Data: Opole,......                                             
Zespół kontrolny
 
 
 
 
(podpisy)
 
 
Data: Opole, .......
 
Podpis Głównego Specjalisty: (na ostatecznej wersji roboczej)
 
 
 
Podpis Naczelnika Wydziału: (na ostatecznej wersji roboczej)
 
 
 
 
Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
 
.................................................................................................................
 
.................................................................................................................
 
 
 
 

Załączniki do pobrania: 2009-05-14 12:05:51 - Wnioski pokontrolne (74.00 kB)
2009-05-14 12:07:19 - Wystąpienie pokontrolne (63.00 kB)

Ilość odwiedzin: 8329
Nazwa dokumentu: Żłobek nr 2
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Izabela Dziewulska- Gaj, Monika Pijanka
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Dziewulska - Gaj, Monika Pijanka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2009-05-14 11:06:05
Data udostępnienia informacji: 2009-05-14 11:06:05
Data ostatniej aktualizacji: 2009-05-14 12:08:32

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner